Byla 2A-146-340/2019
Dėl nuostolių atlyginimo ir nuompinigių bei palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Danutės Kutrienės ir Tatjanos Žukauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų tiekimas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“ dėl nuostolių atlyginimo ir nuompinigių bei palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4ieškovė UAB „Širvintų tiekimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 142,36 Eur nuompinigių, 7441,50 Eur nuostolių ir 6 proc. procesines palūkanas. Nurodė, kad šalys 2016 m. balandžio 11 d. sudarė asfaltuotos aikštelės nuomos sutartį, kuria ieškovė perdavė atsakovei laikinai naudotis 1000 kv. m ploto aikštelę Širvintų mieste, Kalnalaukio g. 10, laikotarpiui nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. spalio 15 d.; nuomos mokestis 300 Eur ir PVM. Pažymėjo, kad iki 2016 m. rugsėjo 23 d. (kai šalys pasirašė aikštelės perdavimo–priėmimo aktą) atsakovė faktiškai naudojosi gerokai didesniu iš viso 5100 kv. m aikštelės plotu, taip už papildomą 4100 kv. m plotą nesumokėdama 7441,50 Eur ir PVM. Pabrėžė, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. perdavimo–priėmimo aktas patvirtina tik tai, kad aikštelė grąžinta tokios pat būklės, kokia buvo perduota atsakovei, tačiau šis aktas nereiškia, kad ieškovė neturi atsakovei pretenzijų dėl naudojimosi didesniu aikštelės plotu. Šalys buvo žodžiu susitarusios, kad už naudojamą didesnį aikštelės plotą atsakovė su savo technika išvalys ieškovei priklausantį priešgaisrinį tvenkinį ir išveš žemes, tačiau to atsakovė nepadarė – nugramdė tik mažą dalį tvenkinio krantų ir to akivaizdžiai nepakanka palyginus su atsakovės sutaupyta pinigų suma, kurią reikėtų mokėti už didesnės aikštelės nuomą. Nurodė, kad tvenkinio išvalymas galėtų kainuoti 11 933,02 Eur. Atsakovė privalo atlyginti ieškovės negautas pajamas, kurias ieškovė būtų gavusi, jeigu atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi susitarimą, t. y. atlikusi sutartus darbus už suteiktą naudotis didesnį aikštelės plotą. Reikalaujamus atlyginti nuostolius ieškovė grindė nuomos mokesčio proporcingais skaičiavimais už faktiškai naudotą didesnį aikštelės plotą. Be to, ieškovė nurodė, kad atsakovė nesumokėjo 142,36 Eur už išnuomotą 1000 kv. m aikštelės plotą laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 23 d., taip pat sunaudotą 50 kW elektros energiją.

52.

6Atsakovė UAB „Fegda“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė pasirašė aikštelės perdavimo–priėmimo aktą, nurodydama, kad neturi jokių pretenzijų. Atsakovės nuomone, ieškovė neįrodė šalių žodinio susitarimo ir jo turinio dėl tam tikrų darbų atlikimo už naudojamą faktiškai didesnį aikštelės plotą. Atsakovė neneigė, kad tam tikrais laikotarpiais ji naudojosi kažkiek didesne aikštele, negu sutartyje nurodytas 1000 kv. m plotas, tačiau už tai atsakovė suteikė ieškovei tam tikras paslaugas – leido naudotis atsakovės valdoma technika tam tikriems darbams atlikti. Be to, aikštele naudojosi ir kiti asmenys, todėl neteisinga iš atsakovės reikalauti už visą aikštelės plotą. Pažymėjo, kad pagal šalių žodinius susitarimus atsakovė visiškai atsiskaitė su ieškove ir kad niekada nebuvo šalių susitarimo dėl tvenkinio visiško sutvarkymo. Atsakovė atkreipė dėmesį į tai, kad jau vykstant teisminiam ginčo nagrinėjimui ieškovė tik 2017 m. lapkričio 3 d. išrašė sąskaitą dėl 142,36 Eur nuompinigių, kurią atsakovė atsisakė priimti, vadovaudamasi Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 2 dalimi ir šalių sutarties 4.2 punktu.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-02-15 sprendimu ieškinį tenkino: priteisė ieškovei UAB „Širvintų tiekimas“ iš atsakovės UAB „Fegda“ 7441,50 Eur nuostolių atlyginimo, 142,36 Eur nuompinigių, šešių procentų metines palūkanas nuo priteistos 7583,86 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. gegužės 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 728 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė atsakovei UAB „Fegda“ iš ieškovės UAB „Širvintų tiekimas“ 1380 Eur bylinėjimosi išlaidų.

104.

11Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nustatė, jog atsakovė faktiškai naudojosi didesniu aikštelės plotu, negu sutartyje nurodyti 1000 kv. m.

125.

13Taip pat teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes bei į atsakovės darbuotojo liudytojo A. M. parodymus, sprendė, kad šalys buvo žodžiu susitarusios dėl priešgaisrinio tvenkinio išvalymo darbų, apimančių ne tik visišką tvenkinio išvalymą–pagilinimą, bet ir grunto išvežimą. Nustatęs šią aplinkybę ir atsižvelgdamas į tai, kad šalių žodiniu susitarimu sulygti darbai gerokai viršija ieškovės proporcingus skaičiavimus dėl didesnio aikštelės ploto naudojimo, teismas vertino kaip teisiškai nereikšmingus šalių argumentus dėl atsakovės tikslaus faktiškai naudoto aikštelės ploto. Teismas nurodė, kad nustatytas šalių žodinis susitarimas lemia atsakovės sutartinio pobūdžio pareigą būtent atitinkamais darbais atsiskaityti už faktiškai naudotą didesnį aikštelės plotą. Viena vertus, šis didesnis plotas tiksliai nenustatytas, kita vertus, pati atsakovė laisva valia prisiėmė sutartinę pareigą už tą neidentifikuotą didesnį plotą atsiskaityti būtent tvenkinio išvalymo darbais.

146.

15Teismas taip pat nustatė, kad atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė (vykdė juos tik iš dalies). Teismas atsižvelgdamas į tai, kad byloje iš esmės nekilo ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad nurodyto sutartinio įsipareigojimo įvykdymas natūra šiuo metu atsakovei brangiai kainuotų, nes tam reikalinga technika jau išvežta iš aikštelės (CK 6.213 straipsnio 2 dalies 2 punktas), sprendė, kad ieškovė įgijo teisę reikalauti taikyti kitus teisių gynimo būdus (CK 6.216 straipsnis). Teismas sprendė, jog ieškovės pareikštas reikalavimas iš esmės atitinka Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisę reikalauti atlyginti dėl susitarimo neįvykdymo ieškovės patirtus nuostolius. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovės prisiimtų tvenkinio išvalymo darbų vertė beveik 10 000 Eur ir PVM, taip pat į tai, kad ieškovė pareiškė ieškinio reikalavimus dėl gerokai mažesnės (7441,50 Eur) nuostolių sumos atlyginimo, teismas tokį nuostolių dydį vertino kaip pakankamai įrodytą, nes ieškovė patyrė gerokai didesnio dydžio (9862 Eur ir PVM) nuostolių sumą atsakovei neįvykdant žodiniu susitarimu prisiimto įsipareigojimo atlikti tvenkinio išvalymo darbus. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas tenkino ieškinio reikalavimus dėl 7441,50 Eur nuostolių atlyginimo.

167.

17Teismas taip pat laikė pagrįstu ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės 142,36 Eur nuompinigių už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 23 d.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

198.

20Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Fegda“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

218.1.

22Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovė naudojosi gerokai didesniu aikštelės plotu nei šalių sudarytoje 2016 m. balandžio 11 d. Asfaltuotos aikštelės nuomos sutartyje numatytas plotas – 1000 kv.m. Pirmosios instancijos teismui nagrinėjant civilinę bylą jokiais įrodymais nebuvo nustatyta, kad visu sutarties galiojimo laikotarpiu atsakovė naudojosi gerokai didesniu aikštelės plotu nei numatyta sutartyje.

238.2.

24Iš teismo sprendimo bei bylos medžiagos visiškai neaišku, kuo remiantis teismas padarė išvadą, kad būtent ieškovės ir atsakovės žodinis susitarimas, kuriuo šalys susitarė, kad už naudojimąsi didesniu aikštelės plotu nei numatyta sutartyje, atsakovė padės ieškovei atlikti tam tikrus darbus su atsakovei priklausančia technika pagal ieškovės poreikį, buvo būtent toks, kad atsakovė įsipareigojo išvalyti ieškovės priešgaisrinį tvenkinį, o išvalymas turėjo apimti ne tik tvenkinio kasimą atsakovei priklausančia technika, tačiau ir iškasto grunto išvežimą. Atsakovė niekada neneigė, kad sutiko ieškovei padėti atlikti tam tikrus darbus su atsakovei priklausančia technika, o tame tarpe ir padėti kasti priešgaisrinį tvenkinį, tačiau atsakovė ir ieškovė niekada žodžiu nei raštu nebuvo sutarusios, kad atsakovė iškas ieškovei priklausantį tvenkinį ir išveš visą iškastą gruntą. Šiuo atveju ieškovė neįrodė žodinio ieškovės ir atsakovės susitarimo apimties, o būtent, kad ieškovės ir atsakovės susitarimas apėmė ne tik priešgaisrinio ieškovės tvenkinio iškasimą, bet ir iškasto grunto išvežimą. Taip pat ieškovė neįrodė, kad atsakovė neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal žodinį ieškovės ir atsakovės susitarimą. Atitinkamai nesant įrodytos neteisėtų veiksmų sąlygos, žalos bei priežastinio ryšio civilinės atsakomybės sąlygos taip pat neįrodytos.

258.3.

26Teismas sprendimu nepagrįstai priteisė ieškovės prašomus nuompinigius – 142,36 Eur už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 23 d. Ieškovė su ieškiniu jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė yra skolinga šią sumą ieškovei nepateikė.

279.

28Ieškovė UAB „Širvintų tiekimas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovės UAB „Fegda“ apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 15 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atsikirtimus:

299.1.

30Atsakovė visos bylos nagrinėjimo metu neteikė jokių įrodymų, paneigiančių ieškovės teikiamus įrodymus dėl užimto aikštelės ploto, todėl apeliantės motyvai apie tariamai mažesnį užimtą aikštelės plotą, nesant tai patvirtinančių įrodymų, yra nepagrįsti. Kad atsakovė naudojosi didesniu nei sutartimi sutartu ieškovės aikštelės plotu atsakovė patvirtino ir teismui pateiktuose atsiliepimuose. Šią aplinkybę patvirtino ir liudytojas D. U., kuris, UAB „Širvintų tiekimas“ direktoriaus N. D. prašymu užfiksavo atsakovės naudojamos technikos, statybinių medžiagų išsidėstymą tiek nuomojamoje aikštelėje, tiek ir už šios aikštelės ribų ir nuotraukas pateikė N. D.. Užimtas aikštelės plotas patvirtintas ir teismui pateikta aikštelės schema, UAB „Atskaitos taškas“ žemės sklypo planu, kurie paneigia apeliantės motyvus, kad neaišku, kokia teritorijos dalis buvo užimta.

319.2.

32Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovei užėmus didesnę, nei sutartyje numatyta, aikštelės dalį, šalys žodžiu sutarė, kad už naudojimąsi didesniu aikštelės plotu atsakovė išvalys priešgaisrinį tvenkinį. Atsakovė, pradėjusi vykdyti priešgaisrinio tvenkinio valymo darbus, tokiais veiksmais faktiškai patvirtino nagrinėjamą sandorį (žodinį susitarimą). Skirtingai nei tvirtina apeliantė, šalys susitarė dėl tvenkinio išvalymo, o ne žemių iškasimo, kas taip pat nebuvo atlikta. Kaip pagrįstai konstatavo teismas, atsakovė laisva valia prisiėmė sutartinę pareigą už naudojamą didesnį aikštelės plotą atsiskaityti būtent tvenkinio išvalymo darbais.

339.3.

34Atsakovės prievolė mokėti nuompinigius, atsiskaityti už naudojamą elektros energiją numatyta šalių sudaryta nuomos sutartimi ir šalys nebuvo sutarusios, kad atsakovė gali nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl pats faktas, kad sąskaita buvo išrašyta vėliau, nesudaro pagrindo nevykdyti sutartinių įsipareigojimų.

35IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

3610.

37Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, pagrindo išeiti už apeliacinio skundo ribų taip pat nėra; byla nagrinėjama pareikštų apeliacinio skundo ir atsiliepimo ribose.

3811.

39Apeliacinio skundo dalykas - proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo nagrinėjamoje byloje problema; apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas patenkindamas ieškinį, netinkamai vertino byloje surinkus įrodymus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai sudaro pagrindą pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl nuostolių atlyginimo priteisimo (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

4012.

41Byloje nustatyta, kad 2016-04-01 šalys sudarė asfaltuotos aikštelės nuomos sutartį; nuomos terminas – nuo 2016-04-11 iki 2016-10-15; pagal sutartį nuomotojas perdavė nuomininkei naudotis 1000 kv. m. ploto aptvertą asfaltuotą aikštelę. 2016-09-23 aikštelė buvo perduota ieškovei; šalių atstovai pasirašė perdavimo –priėmimo aktą; akte pažymėta, kad visos 2016 m. balandžio 11 d. asfaltuotos aikštelės nuomos sutartyje numatytos nuomininko aikštelės sutvarkymo ir perdavimo nuomotojui sąlygos įvykdytos ir nuomotojas pretenzijų neturi. 2016-10-14 nuomotoja pareiškė nuomininkei pretenziją, kurioje nurodė, jog atsakovė faktiškai naudojosi didesniu aikštelės plotu, negu sutartyje nurodyti 1000 kv. m. ir pareikalavo papildomai sumokėti 6150 Eur už neteisėtą naudojimosi asfaltuota aikštele. Atsakovei atsisakius patenkinti pretenziją, buvo pareikštas ieškinys.

4213.

43Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovės atstovo paaiškinimus, pateikta žemės sklypo schema, fotonuotraukas, atsakovo darbuotojo liudytojo A. M. parodymus, padarė išvadą, kad atsakovė faktiškai naudojosi gerokai didesniu aikštelės plotu, negu sutartyje nuodyti 1000 kv. m.

4414.

45Taip pat teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes bei į atsakovės darbuotojo liudytojo A. M. parodymus, sprendė, kad šalys buvo žodžiu susitarusios dėl priešgaisrinio tvenkinio išvalymo darbų, apimančių ne tik visišką tvenkinio išvalymą –pagilinimą, bet ir grunto išvežimą. Nustatęs šią aplinkybę ir atsižvelgdamas į tai, kad šalių žodiniu susitarimu sulygti darbai gerokai viršija ieškovės proporcingus skaičiavimus dėl didesnio aikštelės ploto naudojimo, teismas įvertino kaip teisiškai nereikšmingus šalių argumentus dėl atsakovės tikslaus faktiškai naudoto aikštelės ploto. Teismas nurodė, kad nustatytas šalių žodinis susitarimas lemia atsakovės sutartinio pobūdžio pareigą būtent atitinkamais darbais atsiskaityti už faktiškai naudotą didesnį aikštelės plotą. Viena vertus, šis didesnis plotas tiksliai nenustatytas, kita vertus, pati atsakovė laisva valia prisiėmė sutartinę pareigą už tą neidentifikuotą didesnį plotą atsiskaityti būtent tvenkinio išvalymo darbais. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė (vykdė juos tik iš dalies). Teismas atsižvelgdamas į tai, kad byloje iš esmės nekilo ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad nurodyto sutartinio gerokai didesniu aikštelės plotu įvykdymas natūra šiuo metu atsakovei brangiai kainuotų, nes tam reikalinga technika jau išvežta iš aikštelės (CK 6.213 straipsnio 2 dalies 2 punktas), sprendė, kad ieškovė įgijo teisę reikalauti taikyti kitus teisių gynimo būdus (CK 6.216 straipsnis). Teismas sprendė, jog ieškovės pareikštas reikalavimas iš esmės atitinka Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisę reikalauti atlyginti dėl susitarimo neįvykdymo ieškovės patirtus nuostolius. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovės prisiimtų tvenkinio išvalymo darbų vertė beveik 10 000 Eur ir PVM, taip pat į tai, kad ieškovė pareiškė ieškinio reikalavimus dėl gerokai mažesnės (7441,50 Eur) nuostolių sumos atlyginimo, teismas tokį nuostolių dydį vertino kaip pakankamai įrodytą, nes ieškovė patyrė gerokai didesnio dydžio (9862 Eur ir PVM) nuostolių sumą atsakovei neįvykdant žodiniu susitarimu prisiimto įsipareigojimo atlikti tvenkinio išvalymo darbus. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas tenkino ieškinio reikalavimus dėl 7441,50 Eur nuostolių atlyginimo.

4615.

47Taigi, pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovės ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, nustatęs du faktus – faktą, kad visą nuomos terminą atsakovė naudojosi asfaltuota aikštele (ieškovės paskaičiavimais likusios 4100 kv. m. ploto aikštelės nuomos kaina už nuomos laikotarpį sudaro ieškinio kainą - 7441,50 Eur) ir faktą, kad šalys žodžiu susitarė, jog už visos aikštelės nuomą atsakovas atliks priešgaisrinio tvenkinio išvalymo ir iškasto grunto išvežimo darbų, kurių rinkos kaina 10 000 Eur, t .y. sudarė rangos sutartį.

4816.

49Teismas konstatavo, kad atsakovė neįvykdė visų darbų pagal rangos sutartį, todėl ieškovė įgijo teisę reikalauti nuomos mokestį už visą aikštelę.

5017.

51Rangos sutarties sąvoka įtvirtinta CK 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.645 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą, arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Ieškovė nagrinėjamoje byloje aiškino, kad šalys buvo susitarusios dėl visos aikštelės nuomos, tačiau už didesnio, nei nurodyta nuomos sutartyje, aikštelės plotą ( už 4100 kv. m.) atsakovė įsipareigojo atlikti rangos darbų už 10 000 Eur.; iš esmės siekia įrodyti būtent žodinės rangos sutarties tarp ieškovės ir atsakovės sudarymo faktą. Nesudarius rašytinės rangos sutarties ieškovė turi pareigą įrodyti ne tik šios sutarties sudarymo aplinkybes bei sudarytos sutarties turinį.

5218.

53Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai); nagrinėjamoje byloje ieškovė turėjo pareigą įrodyti jos teisę sukuriančius faktus – faktą, kad atsakovė naudojosi visa aikštele, ir kad buvo susitarta už naudojimosi aikštele atlikti konkrečius rangos darbus už konkrečią sutartą pinigų sumą.

5419.

55Kasacinio teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-366-378/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-393-421/2016).

5620.

57Įvertinus byloje esančius įrodymus pripažintina, kad ieškovė įrodinėjimo pareigos neįvykdė. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė faktiškai naudojosi gerokai didesniu aikštelės plotu, negu sutartyje nurodyti 1000 kv.m. nesudaro pagrindo pripažinti, kad atsakovė naudojosi ir turi sumokėti už visos 5100 kv.m. aikštelės nuomą. Sąvoka „ naudojosi gerokai didesniu aikštelės plotu“ nėra pakankamai apibrėžta, tam, kad pripažinti, jog atsakovė naudojosi visa aikštele; pagal liudytojų parodymus aikštelėje buvo statoma atsakovės techniška, darbuotojų transportas, vagonėliai ir kt. ieškovės darbuotojų nurodytose vietose. Susitarimo dėl rangos darbų atlikimo už didesnės, nei 1000 kv. m. aikštelės nuomą, sudarymo faktas nustatytas, tačiau byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti dėl kokių konkrečiai darbų atlikimo buvo susitarta, t.y. kokios apimties ir kokie darbai turėjo būti atlikis; kokie darbų atlikimo terminai; kokia darbų kaina. Šalių paaiškinimai apie sutarties sudarymo aplinkybes ir susitarimo turinį yra skirtingi; atsakovės atstovai nuosekliai aiškino, kad be tvenkinio kasimo darbų buvo atliekami ir kiti darbai. Kilo abejonių dėl teismo išvados, jog atsakovė buvo įsipareigojusi atlikti rangos darbų (tvenkinio kasimo ir grunto išvežimo), kurių rinkos kaina 10 000 Eur už 4100 Eur aikštelės nuomą, tuo tarpu kai ieškovė reikalauja priteisti už 4100 kv. m. aikštelės nuomą tik 7441,50 Eur. Tokio turinio susitarimo sudarymas būtų akivaizdžiai nuostolingas atsakovei. Nors atsakovės atstovai žodinio susitarimo sudarymo fakto neginčija, tačiau bylos medžiaga paneigia teismo išvadas, kad atsakovė neįvykdė žodinio susitarimo sąlygą dėl grunto išvežimo, neatliko darbų už 10 000 Eur, kas sudaro pagrindą priteisti 7441,50 Eur už aikštelės nuomą.

5821.

59Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai sudaro pagrindą pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl 7441,50 Eur priteisimo, todėl apeliantės UAB „Fegda“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas- reikalavimas dėl nuostolių priteisimo atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

6022.

61Apeliantės argumentai dėl 142,36 Eur nuompinigių priteisimo. Apeliantė nesutinka su teismo sprendimu dalyje dėl 142,36 Eur nuompinigių už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 23 d. priteisimo. Savo nesutikimą su nuompinigių priteisimu grindžia iš esmės tuo, kad ieškovė išrašė PVM sąskaitą - faktūrą tik 2017-11-03, bylos nagrinėjimo metu. Apeliantė nurodo, kad pagal šalių nuomos sutarties 4.2 punktą nuomotojas kiekvieną mėnesį iki dešimtos mėnesio dienos pateikta užsakovui (nuomotojui) PVM sąskaitą-faktūrą už praėjusio mėnesio naudojimąsi aikštele, o užsakovas įsipareigoja ją apmokėti per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo. Pavėluotai išrašyta PVM sąskaita-faktūra neturėjo būti priimta į bylą, nes neatitinka įrodymų sąsajumo reikalavimus.

6223.

63Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentą dėl skolos už nuomą priteisimo nepagrįstumo. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje išaiškinta, jog pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PMVĮ) 2 straipsnio 29 dalį PVM sąskaita–faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas ir kuris atitinka visus šiame įstatyme tokiam dokumentui nustatytus reikalavimus. PVM sąskaita–faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos dokumentas, kuriuo turi būti įforminamos ūkinės operacijos PVM apskaitos tikslais. PVMĮ nereglamentuota civilinių pirkimo–pardavimo santykių aspektų ir nenustatyta nei formos reikalavimų pirkimo–pardavimo sutarčiai, nei įrodinėjimo priemonių sutarties sudarymo faktui nustatyti kilus ginčui dėl sutarties vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2009). Atitinkamai PVM sąskaitos faktūros išrašymas gali būti papildoma priemonė greta kitų įrodymų, patvirtinanti sudarytos sutarties egzistavimą. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad atsakovė neatsiskaičiusi už 1000 kv. m. aikštelės nuomą pagal šalių 2016-04-11 aikštelės nuomos sutartį už aikštelės naudojimą nuo2016-09-12 iki 2016-09-23, atsakovė nepateikė įrodymų, kad visiškai atsiskaitė už nurodytą laikotarpį. Šalių 2016-09-23 d. akte nurodyta, kad aikštelės perdavimo sąlygos (sutarties 2.2 p.) įvykdytos, tačiau šis Sutarties 2.2 punktas nustato nuomotojos pareigą atlaisvinti ir sutvarkyti perduodamą aikštelę, t.y. perdavimo – priėmimo aktas neįrodo, kad atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi už 1000 kv. m. aikštelės nuomą. Prievolė atsiskaityti už nuomą kildinama iš šalių nuomos sutarties; atsakovė nepateikė įrodymų, kad yra visiškai atsiskaičiusi už nuomą iki 2016-09-23, taip pat nepateikė įrodymų, kad 11 dienų (2016-09-12 – 2016-09-23) nuomos mokestis netinkamai paskaičiuotas. PVM sąskaitos-faktūras pavėluotas pateikimas neatleidžia atsakovę nuo prievoles tinkamai atsiskaityti pagal nuomos sutartį. Ieškinys dėl 142,36 Eur nuomos mokesčio patenkintas pagrįstai.

6424.

65Dėl kitų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamos sprendimo dalies teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

6625.

67Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 str. 5 d.).

6826.

69Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškovės netinkama elgesį procese, priteisė atsakovei 1380 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Patenkinus iš esmės atsakovės apeliacinį skundą, šį teismo sprendimo dalis nekeistina. Teismas priteisė ieškovei iš atsakovės 500 Eur atstovavimo išlaidų ir 228 Eur žyminio mokesčio už ieškinio padavimą. Pripažinus, kad 7441,50 Eur nuotolių priteista ieškovei nepagrįstai, priteistų atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme dydis mažinamas iki 150 Eur, žyminis mokestis - iki 20 Eur. Teismo sprendimo dalis dėl dokumentų siuntimo išlaidų taip pat keistina- išlaidos priteisiamos iš ieškovės.

7027.

71Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teisme priimamą procesinį sprendimą, apeliantės prašymas dėl šios instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų tenkinamas iš dalies (CPK 93 str., 302 str.). Atsakovė sumokėjo 171 Eur žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą, patyrė 560 Eur apeliacinio skundo parengimo išlaidų. Teisėjų kolegija pažymi, kad už apeliacinį skundą atsakovė turėjo sumokėti 228 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 4 d.), t.y. liko nesumokėta 57 Eur. Nesumokėta žyminio mokesčio dalis priteisima iš atsakovės valstybei (CPK 96 str. 1 d.). Teismo sprendimas paliktas galioti dalyje dėl 142,36 Eur priteisimo, todėl apelaintei iš ieškovės pritiesiama 151 Eur suma (171 -20) (CPK 93 str. 1 d.). Apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, apelaintei priteisiama 500 Eur atstovavimo išlaidų (CPK 98 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

72Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 15 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti taip: Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų tiekimas“, j. a. k. 178232428, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“, j. a. k. 110801759, 142,36 Eur (šimtą keturiasdešimt du eurus 36 ct) nuompinigių ir šešių procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. gegužės 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; kitą ieškinio dalį atmesti.

73Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų tiekimas“, j. a. k. 178232428, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“, j. a. k. 110801759, 20 Eur žyminio mokesčio ir 150 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš viso 170 (šimtą septyniasdešimti ) Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

74Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“, j. a. k. 110801759, iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų tiekimas“, j. a. k. 178232428, 1380 (tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt) Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

75Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų tiekimas“, j. a. k. 178232428, 9,37 Eur (devynis eurus 37 ct) bylinėjimosi išlaidų“.

76Priteisti apelaintei (atsakovei) uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“, j. a. k. 110801759, iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų tiekimas“, j. a. k. 178232428 151 Eur žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą, 500 Eur atstovavimo išlaidų, iš viso – 651 (šešis šimtus penkiasdešimt vieną) Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

77Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų tiekimas“, j. a. k. 178232428, 57 Eur ( penkiasdešimt septynis ) už apeliacinio skundo padavimą. Teisėjos Ona Gasiulytė

78Danutė Kutrienė

79Tatjana Žukauskienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. ieškovė UAB „Širvintų tiekimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. 2.... 6. Atsakovė UAB „Fegda“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-02-15 sprendimu ieškinį tenkino:... 10. 4.... 11. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nustatė, jog atsakovė... 12. 5.... 13. Taip pat teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes bei į... 14. 6.... 15. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų... 16. 7.... 17. Teismas taip pat laikė pagrįstu ieškovės reikalavimą priteisti iš... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 19. 8.... 20. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Fegda“ prašo panaikinti Vilniaus miesto... 21. 8.1.... 22. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovė naudojosi gerokai didesniu... 23. 8.2.... 24. Iš teismo sprendimo bei bylos medžiagos visiškai neaišku, kuo remiantis... 25. 8.3.... 26. Teismas sprendimu nepagrįstai priteisė ieškovės prašomus nuompinigius –... 27. 9.... 28. Ieškovė UAB „Širvintų tiekimas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 29. 9.1.... 30. Atsakovė visos bylos nagrinėjimo metu neteikė jokių įrodymų,... 31. 9.2.... 32. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovei užėmus didesnę, nei... 33. 9.3.... 34. Atsakovės prievolė mokėti nuompinigius, atsiskaityti už naudojamą elektros... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 36. 10.... 37. Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1... 38. 11.... 39. Apeliacinio skundo dalykas - proceso teisės normų, reglamentuojančių... 40. 12.... 41. Byloje nustatyta, kad 2016-04-01 šalys sudarė asfaltuotos aikštelės nuomos... 42. 13.... 43. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovės atstovo paaiškinimus,... 44. 14.... 45. Taip pat teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes bei į... 46. 15.... 47. Taigi, pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovės ieškinį dėl... 48. 16.... 49. Teismas konstatavo, kad atsakovė neįvykdė visų darbų pagal rangos... 50. 17.... 51. Rangos sutarties sąvoka įtvirtinta CK 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje... 52. 18.... 53. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę kiekviena šalis... 54. 19.... 55. Kasacinio teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra išaiškinta,... 56. 20.... 57. Įvertinus byloje esančius įrodymus pripažintina, kad ieškovė... 58. 21.... 59. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 60. 22.... 61. Apeliantės argumentai dėl 142,36 Eur nuompinigių priteisimo. Apeliantė... 62. 23.... 63. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentą dėl skolos už nuomą... 64. 24.... 65. Dėl kitų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nedaro įtakos... 66. 25.... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 68. 26.... 69. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškovės netinkama elgesį... 70. 27.... 71. Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teisme priimamą procesinį... 72. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 15 d. sprendimą pakeisti ir... 73. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų tiekimas“, j.... 74. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“, j. a. k.... 75. Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 76. Priteisti apelaintei (atsakovei) uždarajai akcinei bendrovei „Fegda“, j.... 77. Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 78. Danutė Kutrienė... 79. Tatjana Žukauskienė...