Byla 2-375-198/2011

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė

2sekretoriaujant Angelei Andrikonienei dalyvaujant ieškovui V. J., ieškovo atstovui advokatui Vidmantui Žilinskui atsakovo atstovei advokatei Loretai Andziulytei

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovams D. J., UAB „Omnitel“ dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

4ieškovas V. J. LR DK 5 str., 27 str.2 d., 129 str., CK 6.263 str., 6.264 str., 6.250 str. pagrindais prašo pakeisti jo darbo sutarties su atsakovu UAB „Omnitel“ nutraukimo pagrindą, nutraukiant darbo sutartį su atsakovu LR DK 129 str. pagrindu (darbdavio iniciatyva) nuo 2008 m. gegužės 21 d. Priteisti iš atsakovo UAB „Omnitel“ 240 000 Lt turtinę žalą. Priteisti iš atsakovės D. J. jo naudai 30 000 Lt neturtinę žalą. Nurodė, kad nuo 1998-06-01 iki 2008-05-21 dirbo pas atsakovą, regiono atstovybės vadovo pareigose. Dirbant pas atsakovą paskutiniais darbo metais vienas iš vadovų įvairiais būdais darė spaudimą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu. Paaiškino, kad tuo pačiu metu jo buvusi sutuoktinė taip pat darė jam spaudimą, nurodydama, kad jis, ieškovas, turi sveikatos problemų, dėl kurių nebegali dirbti pas atsakovą. Psichologinis spaudimas tęsėsi. Atsakovas pažadėjo, kad bus išmokėta piniginė kompensacija už komercinės paslapties saugojimą. Kadangi nebepajėgė būti nuolatinėje įtampoje, buvo priverstas nutraukti darbo sutartį su atsakovu šalių susitarimu. Nurodo, kad pagal faktines aplinkybes darbo sutartis turėjo būti nutraukta ne šalių susitarimu, bet darbdavio iniciatyva (LR DK 129 str.1 d.). Apie tai, kad buvo pažeistos jo, ieškovo, teisės sužinojo pasikonsultavęs su advokatu. Nurodo, kad LR Darbo kodekse 27 str. 2 d. nustatytas bendras ieškinio senaties terminas 3 metai. Tačiau ieškinio senatis nėra taikoma ginant darbuotojo garbę ir orumą. Dėl atsakovų kaltės jam padaryta žala, negautos pajamos, kurias būtų gavęs, jei nebūtų buvę atsakovų neteisėtų veiksmų, darant jam pastovų psichologinį spaudimą ir atleidžiant iš darbo šalių susitarimu. Padaryta žala yra turtinė, nes nukentėjo ieškovo ekonominiai interesai. Dėl negautų pajamų, negali tinkamai išlaikyti savo vaikų K. J., gimusio 1995-07-31 ir J. J., gimusio ( - ) . Kadangi neteisėtus veiksmus ieškovo atžvilgiu atliko vienas iš UAB „Omnitel“ vadovų, klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus direktorius Ž. S., atlyginti žalą privalo samdantis darbuotojus juridinis asmuo ( LR CK 6.263 str.1 d., 6.264 str.). Pas atsakovą nebedirba nuo 2008-05-21, žalą prašo atlyginti už 24 mėnesius ( du metus), apskaičiuojamą pagal vidutinį mėnesinį atlyginimą – 10 000 Lt. Iš viso iš atsakovo UAB „Omnitel“ prašo priteisti 240 000 Lt turtinę žalą. Dėl atsakovės D. J. neteisėtų veiksmų patyrė dvasinius išgyvenimus, nervinę įtampą, sutriko sveikata, negali ramiai pailsėti. Atsakovės D. J. veiksmai pakenkė jo reputacijai ir autoritetui bendraujant su buvusiais bendradarbiais, pažįstamais, draugais. Todėl iš atsakovės D. J. prašo priteisti 30 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

5Atsakovė D. J. ieškinio nepripažįsta, prašo atmesti, palaiko atsiliepime nurodytus atsikirtimus į ieškinį. Ieškinyje nurodyti ieškovo teiginiai, kad darė jam spaudimą yra nepagrįsti. Priešingai, siekė jo asmeninės ir šeimos gerovės, palaikė ieškovą visais gyvenimo atvejais. Mano, jog ieškovas niekieno neverčiamas ir neįtakojamas priėmė sprendimą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu. Ieškinys dėl 30 000 Lt neturtinės žalos priteisimo iš jos yra nepagrįstas. Ieškovas nenurodo teisinio pagrindo, kuris suteikia teisę jam reikalauti neturtinės žalos atlyginimo, o faktinis pagrindas nesudaro prielaidų taikyti įstatymą, suteikiantį teisę reikalauti neturtinės žalos atlyginimą. LR Darbo kodekso 250 str. dėl neturtinės žalos atlyginimo gali būti taikomas tik darbo sutarties šalims.

6Atsakovės UAB „Omnitel“ atstovė prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas, prašydamas pakeisti darbo sutarties nutraukimo formuluotę, iš esmės pagal ieškinyje nurodytas aplinkybes ir argumentus, teigiančius, jog darbo sutartis su juo buvo nutraukta prieš jo valią, pateikė ieškinį dėl atleidimo iš darbo pagal LR Darbo kodekso 125 str.1 d. (šalių susitarimu) pripažinimo neteisėtu, t.y. ieškovas ginčija darbo sutarties nutraukimo teisėtumą. Ieškinyje nurodytos aplinkybės neatitinka ieškinyje suformuluotų reikalavimų ( ieškinio pagrindas neatitinka ieškinio dalyko). Pats ieškovas pateikė atsakovui UAB „Omnitel“ pasiūlymą nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu pagal LR Darbo kodekso 125 str. Atsakovui su pasiūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu sutikus, buvo pasirašytas susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu. Kai darbo santykių šalys pasirašo susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo, laikytina, kad darbuotojas sutiko su darbo sutarties nutraukimu šalių susitarimu ir toks susitarimas šalims yra privalomas ir turi būti vykdomas. Darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta teisėtai. Ieškovo reikalavimas pakeisti darbo sutarties nutraukimo pagrindą iš DK 125 str. į DK 129 str. yra iš esmės ydingas. Ieškovas neįrodė, kad faktiškai vyko darbo sutarties nutraukimas su juo pagal procedūrą, taikomą nutraukiant darbo sutartį pagal DK 129 str. Ieškiniui dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu pareikšti DK 297 str.1 d. nustatytas vieno mėnesio terminas. Šį terminą ieškovas praleido ir tai yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti. Atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu atmesti ieškovo reikalavimą dėl pakeitimo darbo sutarties nutraukimo pagrindo, nutraukiant darbo sutartį su atsakovu UAB „Omnitel“ pagal DK 129 str. (darbdavio iniciatyva) nuo 2008-05-21 ir iš jo išvestiniam reikalavimui dėl žalos atlyginimo.

7Ieškinys atmestinas.

8Bylos faktinės aplinkybės

9Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas UAB „Omnitel“ su ieškovu 1998-06-01 sudarė darbo sutartį Nr.182 (b.l.20). Ieškovas nuo 1998-06-01 buvo priimtas į darbą pas atsakovą UAB „Omnitel“ duomenų perdavimo skyriaus padalinį Panevėžio mieste, abonentų aptarnavimo specialistu b.l.20,21), darbo sutarties 2008-03-27 pakeitime Nr.205 nurodyta, kad šalių ( darbdavio UAB „Omnitel“ ir darbuotojo Panevėžio regiono atstovybės vadovo V. J.) darbo sutartis nuo 2008-04-01pakeista – 4 p. sulygta mėnesinė alga keičiama ir nustatoma 9980 Lt šalims sulygus (b.l.22). Ieškovas 2008-05-20 pasiūlymu dėl darbo sutarties nutraukimo pasiūlė darbdaviui nutraukti 1998-06-01 darbo sutartį Nr.182 LR DK 125 str.1 d. pagrindu (šalių susitarimu) nuo 2008-05-21, sumokant kompensaciją už visas nepanaudotas atostogas (b.l.23). Atsakovas UAB „Omnitel“ (darbdavys) 2008-05-20 sutiko nutraukti darbo sutartį su ieškovu V. J., ieškovo 2008-05-20 pasiūlyme nurodytomis sąlygomis(b.l.24). Darbo sutarties šalys 2008-05-20 susitarimu dėl darbo sutarties nutraukimo susitarė 2008-05-21 nutraukti 1998-06-01 darbo sutartį Nr.182 pagal LR DK 125 str.1 d. (šalių susitarimu). Darbdavys įsipareigojo darbuotojo atleidimo iš darbo dieną sumokėti darbuotojui piniginę kompensaciją už visas nepanaudotas kasmetines atostogas 16,13 kal. d. (b.l.25). Darbdavio 2008-05-20 priimtu įsakymu Nr.71P, vadovaujantis 2008-05-21 pasirašytu šalių susitarimu dėl darbo sutarties nutraukimo, buvo nutraukta darbo sutartis su ieškovu LR DK 125 str.1 d. pagrindu (šalių susitarimu), susitarime nurodytomis sąlygomis – sumokant ieškovui piniginę kompensaciją už visas nepanaudotas atostogas (16,13 kal.d.). Iki darbo sutarties nutraukimo darbo sutarties šalys 2008-05-19 pasirašė sutartį dėl nekonkuravimo Nr.TR 2200-7090, pagal kurios sąlygas darbdavys įsipareigojo ieškovui V. J. sumokėti 89 820 Lt kompensaciją už sutartyje nustatytų draudimų ir apribojimų laikymąsi (b.l.43-47). Sutartyje dėl nekonkuravimo numatyta kompensacija ieškovui buvo sumokėta (b.l.48 a.). Teisiniai argumentai

10Darbo sutartis su ieškovu LR DK 125 str. pagrindu (šaliu susitarimu) buvo nutraukta pagrįstai. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės įrodo, kad ieškovas pateikė atsakovui UAB „Omnitel“ pasiūlymą nutraukti darbo sutartį LR DK 125 str. pagrindu. Atsakovas UAB „Omnitel“ su ieškovo pasiūlymu sutiko. Buvo pasirašytas darbdavio ir ieškovo susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu. Ieškovas su darbdaviu 2008-05-20 pasirašyto susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo (b.l.25) neginčija. Darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu procedūra atitinka LR DK 125 str. 1, 2 d. reikalavimus. Ieškovo raštu išdėstytas pasiūlymas nutraukti darbo teisinius santykius šalių susitarimu yra pagrindas kitai sutarties šaliai įvertinti susiklosčiusią situaciją, galimus elgesio variantus ir pasekmes bei nuspręsti, priimtinas jai toks pasiūlymas ar yra kitų, labiau šios šalies interesus atitinkančių situacijos sprendimo būdų. Taigi pasiūlymo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu pateikimas – labai svarbus veiksmas, nes būtent pateiktas pasiūlymas yra pagrindas kitai darbo teisinių santykių šaliai svarstyti ir pareikšti savo valią dėl darbo teisinių santykių pasibaigimo šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimą inicijavo ieškovas, pranešęs darbdaviui apie savo norą nutraukti darbo sutartį. Ieškovo valia nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu jau buvo iki jo 2008-05-20 rašytinio pasiūlymo darbdaviui nutraukti darbo sutartį DK 125 str. pagrindu. Šią aplinkybę įrodo ieškovo su darbdaviu 2008-05-19 pasirašyta sutartis dėl nekonkuravimo Nr.TR 2200-7090, pagal kurios sąlygas darbdavys įsipareigojo ir vėliau išmokėjo ieškovui V. J. 89 820 Lt kompensaciją už sutartyje nustatytų draudimų ir apribojimų laikymąsi. Teismo posėdyje išklausyti liudytojai Ž. S., I. R. paaiškino, kad ieškovas jam pavestas užduotis atlikdavo atsakingai, darbdavys ieškovą vertino už jo labai gerus darbo rezultatus, už rodomas novatoriškas iniciatyvas. Darbdavį ieškovo darbo rezultatai tenkino, darbdavys neinicijavo darbo sutarties su ieškovu nutraukimo, psichologinio spaudimo nedarė, stengėsi jį palaikyti. Liudytoja E. B. paaiškino, kad su UAB „Omnitel“ darbuotojais ji asmeniškai nebendravo, ieškovą charakterizuoja kaip pareigingą, atsakingą žmogų, apie ieškovo atleidimo iš darbo aplinkybes žino iš ieškovo ir jo šeimos narių, ieškovas jai yra sakęs, kad jo viršininkas vežė jį tikrintis sveikatos. Ieškovas neįrodė, kad jam buvo daromas psichologinis spaudimas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu (CPK 178 str.).Bylos rašytiniai įrodymai įrodo, kad ieškovas išreiškė savo tikrąją valią dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu. Darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta teisėtai. Teismas sutinka su atsakovo UAB „Omnitel“ argumentais, kad ieškovo reikalavimas pakeisti darbo sutarties nutraukimo pagrindą iš DK 125 str. į DK 129 str. yra iš esmės ydingas. Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB Omnitel“ turtinę žalą, nenurodo šio reikalavimo pagrindo. Teismas sprendžia, kad ieškinio pagrindas neatitinka ieškinio dalyko. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką yra išaiškinęs, kad bet kokia ginčus dėl teisės sprendžianti institucija gali suteikti efektyvią gynybą tik tuo atveju, jeigu besikreipiantysis į ją asmuo pakankamai aiškiai formuluoja savo reikalavimą ir to reikalavimo pagrindimą ( Teismų praktika Nr.14, psl.154).

11Ieškinys atsakovei D. J. dėl neturtinės žalos atlyginimo pareikštas nepagrįstai. Ieškovas nenurodo įstatyminio pagrindo, kuris suteiktų teisę jam reikalauti iš atsakovės D. J. neturtinės žalos atlyginimo. DK 250 str. dėl neturtinės žalos atlyginimo gali būti taikomas tik darbo sutarties šalims. D. J. nėra ieškovo ginčijamos darbo sutarties šalis, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės D. J. 30 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą atmestinas kaip nepagrįstas.

12Ieškiniui dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu pareikšti DK 297 str.1 d. nustatytas vieno mėnesio terminas. Ieškovui apie atleidimą iš darbo buvo žinomą jo atleidimo iš darbo dieną, t. y. 2008-05-21. Ieškinys teismui pateiktas 2010-08-24 (b.l.3). Akivaizdu, kad ieškovas praleido įstatyme nustatytą terminą ieškiniui pareikšti. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti (LR CK 1.131 str.1 d.). Atnaujinti ieškinio senaties terminą ieškovas neprašo (CK 1.131 str.2 d.).

13Ieškinį atmetus iš ieškovo priteisiamos atsakovo UAB „Omnitel“ turėtos bylinėjimosi išlaidos. Iš atsakovo UAB „Omnitel“ 2010-09-30 pateiktos PVM sąskaitos faktūros serija PR Nr.2010-002 matyti, kad advokato pagalbos išlaidos sudaro 1815,00 Lt.. Šios išlaidos iš ieškovo priteistinos LR CPK 98 str. pagrindu. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu

Nutarė

14ieškovo V. J. ieškinį atsakovams D. J., UAB „Omnitel“ dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atmesti.

15Priteisti iš V. J., asmens kodas ( - ) 1815,00 Lt ( tūkstantį aštuonis šimtus penkiolika litų ) advokato pagalbos išlaidų UAB „Omnitel“, įmonės kodas ( - ) , naudai.

16Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai