Byla 2-8281-794/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos (įkeisto daikto savininkės) UAB „VKK Klaipėda“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Jonui Petrikui, skolininkui V. Z., (įkeisto daikto savininkui) UAB „VKK Investicija“, (išieškotojui) Nordea Bank Finland Plc (AB ) Lietuvos skyriui dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į antstolę su 2013-05-27 skundu, prašydama antstolio Jono Petriko atidėti turto pardavimą iš varžytinių. Pareiškėja skunde nurodė, kad antstolio Jono Petriko nustatyta parduodamo iš varžytinių turto rinkos vertė nėra reali ir adekvati nekilnojamojo turto rinkos situacijai, todėl tikslu išvengti neigiamų pasekmių tiek skolininkui, tiek kreditoriui, prašo paskirti naują ekspertizę ir objektyviai nustatyti parduodamo iš varžytinių turto rinkos kainą. Pareiškėja taip pat nurodė, kad jai yra žinomi potencialūs pirkėjai, tačiau tam, kad atitinkamai būtų sutarta kaina, pasiūlytos tinkamos nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos, yra reikalinga daugiau laiko. Pareiškėjo teigimu, antstolis Jonas Petrikis neužtikrino tinkamo informavimo apie turto pardavimą iš pirmųjų varžytinių ir to pasekoje eliminavo pareiškėjo UAB „VKK Klaipėda" teisę dalyvauti varžytinėse kaip pirkėją pasiūlančiam subjektui.

3Suinteresuotas asmuo antstolis Jonas Petrikas pareiškėjos skundo netenkino ir vadovaudamasis 510 str., skundą nagrinėti persiuntė Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Antstolis nurodė, kad UAB „VKK Investicija", įmonės kodas 300625859, UAB „VKK Klaipėda", įmonės kodas 300860711, vadovas yra V. Z. (Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-3674-144/2012 ir nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-3675-144/2012 nurodomas kaip skolininkas). Visi procesiniai dokumentai buvo siunčiami registruotąja pašto siunta visiems vykdymo proceso dalyviams vykdomajame dokumente nurodytais adresais, procesiniai dokumentai siųsti skolininkui V. Z. įteikti skolininko V. Z. uošvienei N. J., todėl laikytina, kad įkeistų iš varžytynių parduodamų daiktų savininkai UAB „VKK Investicija" ir UAB „VKK Klaipėda", tiek skolininkas buvo tinkamai informuoti apie antstolio veiksmus, bei turėjo galimybę įstatymo numatytais terminais teikti prieštaravimus dėl nustatytų iš varžytynių parduodamų daiktų vertės, teikti nušalinimus ekspertui ar iki varžytynių pradžios pasiūlyti pirkėją, tačiau jokių veiksmų nesiėmė ir savo teisėmis nesinaudojo. Antstolis nurodė, kad pareiškėja UAB „VKK Klaipėda", įmonės kodas 300860711, atstovaujama direktoriaus V. Z., nepateikė pagrįstai motyvuotų argumentų ar dokumentų, kurių pagrindu galima būtų abejoti ekspertų nustatyta parduodamo iš varžytynių turto rinkos verte ir atidėti paskelbtas varžytynes.

4Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) Nordea Bank Finland Plc (AB ) Lietuvos skyrius atsiliepime į skundą nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka. Prašo UAB „VKK Klaipėda" skundą atmesti, o antstolio Jono Petriko 2013 m. balandžio 19 d. patvarkymą Nr. 0172/13/00090 palikti nepakeistą, skirti UAB „VKK Klaipėda" 5.000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę (2.500,00 Lt) baudos priteisiant Nordea Bank Finland Plc (AB), Lietuvoje veikiančios per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, naudai bei priteisti 1.258,40 Lt bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc (AB ) Lietuvos skyrius nurodė, kad pareiškėja savo skunde vien tik deklaratyviai nurodo, kad tariamai UAB „Ober-Haus" nekilnojamasis turtas nustatė per mažą įkeisto turto rinkos kainą, tačiau jokių tokį savo teiginį patvirtinančių įrodymų ar duomenų pareiškėja nepateikia. Be to, pareiškėja savo pretenzijas dėl turto įkainojimo reiškia praleidusi terminus, numatytus CPK 681 str. 3 dalyje (dėl turto įkainojimo) ir 682 str. l dalyje (dėl eksperto kandidatūros). Nuo 2012 m. kovo 12 d. nutarties areštuoti įkeistą turtą iki 2013 m. balandžio 19 d. patvarkymu Nr. 0172/13/00090 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių" ir pranešimu Nr. 0172/13/00090 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių" paskelbtų 2013 m. gegužės 28 d. 10 val. varžytynių UAB „VKK Klaipėda" ir V. Z. niekada nesiūlė savo pirkėjo CPK 704 straipsnyje nustatyta tvarka.

5Skundas netenkintinas.

6Iš vykdomųjų bylų Nr. 0172/13/00090 ir Nr. 0172/13/00092 medžiagos nustatyta, kad antstolis Jonas Petrikas vykdo Klaipėdos mieto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus įsiteisėjusių nutarčių pagrindu išduotus vykdomuosius dokumentus Nr. 2-3674-144/2012 ir Nr. 2-3675-144/2012 dėl skolos išieškojimo iš varžytynių parduodant įkeistą daiktą. 2013-01-17 patvarkymais Nr. 0172/13/00090 ir Nr. 0172/13/00092 antstolis priėmė vykdomuosius dokumentus vykdyti. Antstolis Jonas Petrikas 2013-01-21 patvarkymu Nr. 0172/13/00090 „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo" nutarė skirti ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti UAB „Ober-Haus" nekilnojamas turtas. Antstolis Jonas Petrikas gavęs UAB „Ober-Haus" nekilnojamas turtas sudarytus ekspertizės aktus Nr. 431 EKZ_2013 RVI KLAI, Nr. 435 EKZ_2013 RVI KLAI, Nr. 434 EKZ_2013 RVI KLAI, Nr. 437 EKZ_2013 RVI KLAI, Nr. 432 EKZ_2013 RVI KLAI ir Nr. 436 EKZ_2013 RVI KLAI, 2013-03-29 surašė turto arešto aktą Nr. 0172/13/00090, kuriuo areštavo įkeistus ir iš varžytynių parduodamus žemės sklypus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 str. 4 d. nurodė areštuoto nekilnojamojo turto vertes. 2013-04-19 antstolis Jonas Petrikas surašė patvarkymą Nr. 0172/13/00090 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių" ir pranešimą Nr. 0172/13/00090 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių".

7Skolininkui, nevykdančiam savo įsipareigojimų, gali būti taikomos turtinio poveikio priemonės ir skola išieškoma priverstinai. CPK 700 str. nustatyta, kad turto pardavimas iš varžytynių yra speciali procesinė turto realizavimo forma, taikoma skolininkui, neįvykdžiusiam savo turtinių įsipareigojimų. Varžytynėse skolininko turtas priverstinai realizuojamas (parduodamas), o iš lėšų, gautų už parduotą turtą, atsiskaitoma su kreditoriumi (kreditoriais). Turto pardavimas iš varžytynių - tai priverstinis turto perleidimas kito asmens nuosavybėn specialia įstatyme nustatyta tvarka, siekiant gauti lėšas atsiskaityti su turto savininko kreditoriais.

8Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad vykdymo procesas reglamentuotas imperatyviai ir antstolis, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. CPK 634 str. 2 dalyje nustatyta, jog antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Pažymėtina, kad būtent šias pareigas nagrinėjamu atveju antstolis ir įvykdė. Viena iš būtinųjų ir esminių daikto priverstinio pardavimo iš varžytynių sąlygų yra kaina. Kadangi turtą parduoda ne daikto savininkas, bet specialiai tam įstatymo įgaliotas asmuo – antstolis, o pirkėjas ir turto savininkas neturi galimybės tartis dėl parduodamo daikto kainos, tai tinkamas iš varžytynių parduodamo turto kainos nustatymas įgyja ypač svarbią reikšmę. Areštuoto turto pardavimo iš varžytynių tinkamos kainos nustatymas kasacinio teismo praktikoje yra akcentuojamas kaip esminė varžytynių teisėtumo sąlyga. Taigi, turto įkainojimo paskirtis – nustatyti turto vertę, kurios pagrindu nusprendžiama, kokia varžytynėse parduodamo turto pradinė kaina yra optimali. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pareiškėja skunde nurodė, kad antstolio Jono Petriko nustatyta parduodamo iš varžytinių turto rinkos vertė nėra reali ir adekvati nekilnojamojo turto rinkos situacijai, todėl tikslu išvengti neigiamų pasekmių tiek skolininkui, tiek kreditoriui, prašo paskirti naują ekspertizę ir objektyviai nustatyti parduodamo iš varžytinių turto rinkos kainą. Iš vykdomųjų bylų Nr. 0172/13/00090 ir Nr. 0172/13/00092 duomenų matyti, kad antstolis 2013-01-21 patvarkymu Nr. 0172/13/00090 „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo" nutarė skirti ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti UAB „Ober-Haus" nekilnojamas turtas. Pareiškėja nepasinaudojo LR CPK 598 str. nustatyta teise pareikšti ekspertui nušalinimą ir nereiškė pretenzijų dėl turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas. Remdamasis UAB „Ober-Haus" nekilnojamas turtas pateiktais ekspertizės aktais antstolis 2013-03-29 surašė turto arešto aktą Nr. 0172/13/00090, kuriuo areštavo įkeistus ir iš varžytynių parduodamus žemės sklypus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 str. 4 d. nurodė areštuoto nekilnojamojo turto vertes. Pažymėtina, kad pareiškėja vėl nepasinaudojo LR CPK 681 str. 3 d. numatyta teise reikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėja galėjo reikšti motyvuotus prieštaravimus ir dėl ekspertizės išvadų CPK 682 str. 2 d. nustatyta tvarka ir jos prašymu antstolis būtų galėjęs patvarkymu skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, tačiau, kaip matyti iš vykdomosiose bylose esančios medžiagos, pareiškėja suteiktomis teisėmis nepasinaudojo, o pateikė skundą dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytinių. Sutiktina su antstolio Jono Petriko pozicija, kad pareiškėja UAB „VKK Klaipėda“ nepateikė antstoliui pagrįstai motyvuotų argumentų ar dokumentų, kurių pagrindu galima būtų abejoti ekspertų nustatyta parduodamo iš varžytynių turto rinkos verte ir atidėti paskelbtas varžytynes. Be to, kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, o pareiškėja šiuo atveju nepateikė konkrečių įrodymų, kad turto rinkos vertė nėra reali ir adekvati nekilnojamojo turto rinkos situacijai.

9Pareiškėja skunde nurodė, kad jai yra žinomi potencialūs pirkėjai, tačiau tam, kad atitinkamai būtų sutarta kaina, pasiūlytos tinkamos nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos, yra reikalinga daugiau laiko. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek skolininkui V. Z., tiek įkeisto turto savininkui UAB „VKK Klaipėda" vėliausiai nuo 2012 m. kovo 12 d. turėjo būti žinoma, kad išieškotojas siekia prisiteisti skolą ir įkeistą turtą parduoti iš varžytynių. Nuo 2012 m. kovo 12 d. nutarties areštuoti įkeistą turtą iki 2013 m. balandžio 19 d. patvarkymu Nr. 0172/13/00090 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių" ir pranešimu Nr. 0172/13/00090 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių" paskelbtų 2013 m. gegužės 28 d. 10 val. varžytynių UAB „VKK Klaipėda" ir V. Z. niekada nesiūlė savo pirkėjo CPK 704 straipsnyje nustatyta tvarka. Taip pat pareiškėja nenurodė priežasčių kodėl pirkėjų negalėjo pasiūlyti ankščiau.

10Pareiškėja taip pat nurodė, kad antstolis Jonas Petrikis neužtikrino tinkamo informavimo apie turto pardavimą iš pirmųjų varžytinių ir to pasekoje eliminavo pareiškėjos UAB „VKK Klaipėda" teisę dalyvauti varžytinėse kaip pirkėją pasiūlančiam subjektui. CPK 706 str. 1 d. nustatyta, kad apie varžytynes antstolis paskelbia ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki varžytynių pradžios – jeigu iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis turtas ir kitas įstatymų nustatyta tvarka registruotas turtas, taip pat kitas kilnojamasis turtas, kurio vieneto vertė viršija šimtą tūkstančių litų. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad apie varžytines antstolis paskelia ne vėliau kaip likus dvidešimt dienų iki varžytynių pradžios – jeigu iš varžytynių parduodamo kilnojamojo turto vertė yra nuo dešimties tūkstančių iki šimto tūkstančių litų. Vykdomųjų bylų Nr. 0172/13/00090 ir Nr. 0172/13/00092 duomenys patvirtina, kad antstolis tokias savo pareigas įgyvendino: apie įvyksiančias varžytynes viešai paskelbė daugiau nei prieš vieną mėnesį specialiame internetiniame tinklapyje. Pačiai pareiškėjai taip pat daugiau nei prieš mėnesį buvo išsiųstas patvarkymas dėl priverstinio turto realizavimo informuojant apie jos turto pardavimo iš varžytynių laiką ir vietą (v.b. Nr. 0172/13/00090 l. 300, 303). Pagal CPK 604 str. tvarką toks informavimas pripažintinas tinkamu. Taigi antstolis skelbdamas varžytynes atliko visus privalomus veiksmus: pranešimai apie varžytynes išsiųsti šalims, skelbimai internetiniame puslapyje paskelbti laikantis LR CPK 706 str. reikalavimų. Esant išdėstytoms aplinkybėms, nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad antstolis nesiėmė visų privalomų veiksmų, kad apie varžytynėse parduodamą skolininko turtą sužinotų kuo daugiau asmenų, norinčių ir galinčių dalyvauti varžytynėse, ir tokiu būdu būtų pasiektas varžytynių tikslas parduoti turtą už kaip įmanoma didesnę kainą.

11Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašo skirti UAB „VKK Klaipėda“ 5.000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę (2.500,00 Lt) baudos išmokant jam. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Teisės kreiptis į teismą tikslas – apginti savo pažeistą ar ginčijamą teisę. Kai į teismą kreipiamasi kitu tikslu, o ne siekiant realiai apginti savo teisę (pvz., siekiant sukelti nepatogumų kitai šaliai, sudaryti jai spaudimą kituose teisiniuose santykiuose, daryti įtaką kitos šalies komerciniam ar asmeniniam elgesiui), toks elgesys nors ir išoriškai atrodo teisėtas, tačiau turi paslėptą neteisėtą tikslą ir reiškia piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nagrinėjamoje civilinėje byloje nenustatyta pareiškėjos UAB „VKK Klaipėda“ piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, kadangi pareiškėja (įkeisto daikto savininkė) naudojasi jai įstatymo suteikta teise skųsti antstolio veiksmus. Taip pat pažymėtina, kad vykdomosiose bylose Nr. 0172/13/00090 ir Nr. 0172/13/00092 įkeisto daikto savininkė UAB „VKK Klaipėda“ nuo 2013-01-17, kuomet buvo priimti vykdomieji dokumentai vykdyti, antstoliui pateikė tik pirmą skundą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašymas netenkintinas.

12Konstatuotina, jog antstolis vykdydamas Klaipėdos mieto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus įsiteisėjusios nutarties pagrindu išduotus vykdomuosius dokumentus Nr. Nr. 2-3674-144/2012 ir Nr. 2-3675-144/2012 dėl skolos išieškojimo iš varžytynių parduodant įkeistą daiktą, esminių pažeidimų nepadarė, jo veiksmai pripažintini teisėtais ir atitinkančiais CPK reikalavimus. Dėl šių priežasčių pareiškėjos UAB „VKK Klaipėda“ skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

13Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašo iš pareiškėjos priteisti jo patirtas 1.258,40 Lt bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos skundas atmestinas, o šių byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašymas tenkintinas, jam iš UAB „VKK Klaipėda“ priteistina 1.258,40 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 443 str. 6 d.)

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 681, 682 straipsniais, 706 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

15pareiškėjos skundą atmesti.

16Suinteresuotam asmeniui Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, iš UAB „VKK Klaipėda“ priteisti 1.258,40 Lt bylinėjimosi išlaidų.

17Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui Jonui Petrikui vykdomąsias bylas Nr. 0172/13/00090 ir Nr. 0172/13/00092.

18Nutartis per septynias dienas nuo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai