Byla 2S-125-112/2014
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rimvida Zubernienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „VKK Investicija“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui J. P., V. Z., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja prašė panaikinti visus patvarkymus vykdomosios bylose Nr. 0172/13/00090, Nr. 0172/13/00092. Nurodė, kad antstolis, CPK 605 str. numatyta tvarka nepranešdamas pareiškėjai apie priimtus patvarkymus, susijusius su išieškojimu iš jo įkeisto turto, neteisėtai suvaržė teisę CPK nustatyta tvarka ir terminais pasinaudoti esminėmis procesinėmis teisėmis. Žemės sklypų netinkamas įkainojimas pažeidė esmines pareiškėjo teises. Prašymą grindė tuo, jog antstolis netinkamai įkeisto daikto savininkui pranešė apie vykdomas varžytynes. Taip pat apie jas nepaskelbė interneto tinklalapyje. Dėl turto vertinimo nurodė, jog antstolio pavesta įmonė parduodamą turtą įvertino neobjektyviai. Dėl šių priežasčių buvo pažeistos jos teisės.

3Antstolis J. P. 2013-08-06 patvarkymu pareiškėjos skundą atmetė.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-09-19 nutartimi pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ skundą atmetė. Panaikino teismo 2013-08-08 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Priteisė iš pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ 2543,80 Lt bylinėjimosi išlaidų suinteresuotam asmeniui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui. Teismas dėl dokumentų netinkamo įteikimo pareiškėjai nurodė, kad antstolio 2013-01-17 patvarkymai priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti pasirašytinai įteikti V. Z. uošvienei N. J. 2013-01-19. V. Z., gavęs procesinius dokumentus, kuriuose nurodyti visi adresatai, kuriems siunčiami dokumentai, yra tinkamai informuotas ir kaip fizinis asmuo (skolininkas), ir kaip UAB „VKK Investicija“ ir UAB „VKK Klaipėda“ vadovas apie pradėtą vykdymo procesą jau nuo 2013-01-19. (CPK 123 str. 5 d.). Be to, pažymėjo, kad pareiškėjas tinkami nepranešė antstoliui apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, nors tai privalėjo atlikti (CPK 644 str. 1 d. 2 p.). Teismas pareiškėjo argumentus, jog daugiau nei 10 metų gyvena Vilniuje ir N. J. nėra jo uošvienė, vertino kritiškai, nes nepateikė jis tai pagrindžiančių įrodymų. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentus, kad pareiškėjui nebuvo suteiktos nei teisinės, nei faktinės prielaidos dalyvauti vykdant išieškojimą iš jam nuosavybės teise priklausančio ir įkeisto turto, CPK nustatyta tvarka ir terminais pasinaudoti procesinėmis teisėmis bei pareikšti prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės. Nurodė, kad antstolis 2013-03-29 turto arešto aktu Nr. 0172/13/00090 areštavo įkeistus ir iš varžytynių parduodamus žemės sklypus, turto arešto akte nurodydamas eksperto nustatytas nekilnojamojo turto vertes (CPK 681 str. 4 d.), ir šis aktas 2013-04-02 registruota pašto siunta išsiųstas V. Z., adresu ( - ) (2013-04-03 įteiktas N. J.), UAB „VKK Klaipėda“, adresu ( - ), ir UAB „VKK Investicija“, adresu ( - ). Pareiškėjas, žinodamas apie priimtą aktą ir nustatytą vertę, nepateikė jokių dokumentų, kuriuose nustatyta realiai kitokia kaina, nepateikė duomenų, jog turto kaina kito, neginčijo eksperto išvadų dėl nustatytos turto kainos, neteikė prašymų dėl ekspertų nušalinimo, neginčijo ekspertų kandidatūros, prieštaravimų dėl ekspertizės atlikimo antstoliui nereiškė, kitų ekspertų kandidatūrų nesiūlė. Teismas nenustatė jokių objektyvių pagrindų, kuriais remiantis antstolio patvarkymu paskirtos varžytynės turėtų būti atidedamos. Teismas taip pat nesutiko su pareiškėjo argumentais, jog interneto svetainėje nebuvo paskelbta apie vykdomas pirmąsias varžytynes, nes byloje nustatė, kad apie varžytynes buvo paskelbta interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir antstolio kontoros skelbimų lentoje. Be to, pažymėjo, jog pranešimas apie pirmąsias varžytynes registruotąja pašto siunta 2013-04-22 išsiųstas V. Z., adresu ( - ), UAB „VKK Klaipėda“, adresu ( - ), ir UAB „VKK Investicija“, adresu ( - ) (patvarkymas ir pranešimas 2013-04-24 įteiktas V. Z. uošvienei N. J.). Teismas nustatė, kad antstolis, skelbdamas varžytynes, atliko visus privalomus veiksmus.

5Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „VKK Investicija“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-09-19 nutartį ir panaikinti antstolio J. P. vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/00090 2013-01-21 patvarkymą Nr. 0172/13/00090 „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo“; 2013-03-29 turto arešto aktą Nr. 0172/13/00090; 2013-04-19 patvarkymą Nr. 0172/13/00090; 2013-06-05 patvarkymą Nr. 0172/13/00090 „Dėl pirmųjų varžytynių paskelbimo neįvykusiomis“; 2013-06-19 patvarkymą Nr. 0172/13/00090 „Dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių“. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Teigia, jog teismas netinkamai traktavo procesinės teisės normas, reglamentuojančias įteikimą juridiniam asmeniui. Mano, kad dokumentai privalėjo būti įteikti vadovaujantis CPK 123 str. nuostatomis. Teigia, jog UAB „VKK Investicija“ nuo 2013 m. sausio mėnesio yra deklaravusi buveinės vietą adresu ( - ), todėl antstolis privalėjo procesinius dokumentus siųsti būtent šiuo adresu. Šią informaciją galima rasti Juridinių asmenų registre. Apeliantė nesutinka su teismo išvada, jog UAB „VKK Investicija“ buvo tinkamai informuota, nes dokumentai įteikti N. J. – buvusiai bendrovės vadovo uošvienei, adresu ( - ). Teigia, jog šis asmuo nėra įmonės vadovas ar darbuotojas. Be to, mirus bendrovės vadovo V. Z. žmonai – N. J. dukrai, santuoka pasibaigė, taip pat pasibaigė ir bet kokie uošvienės ir žento santykiai. Šią aplinkybę patvirtino mirties liudijimas, kurio teismas nepagrįstai nevertino kaip tinkamo įrodymo. Be to, nurodė, kad teismas netinkamai nurodė, jog pagal CPK 644 str. skolininkas privalėjo pranešti apie savo pasikeitusį adresą. Teigia, jog byloje savo teises gina ne skolininkas V. Z., o įkeisto daikto savininkė UAB „VKK Investicija“, kuri, vykdant išieškojimą, turi tokias pačias teises kaip skolininkas, tačiau ne pareigas. Atsižvelgusi į tai, apeliantė mano, kad nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo buvo tinkamai informuotas apie antstolio vykdomus veiksmus. Bendrovė savo buveinės adresu nėra gavusi jokios informacijos iš antstolio J. P., todėl neturėjo galimybės ginti savo teisių įstatymo nustatyta tvarka. Dėl to apeliantė mano, kad yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu.
  2. Apeliantė teigia, kad teismas, nevertindamas pareiškėjos pateiktų įrodymų ir argumentų, šiurkščiai pažeidė CPK nustatytas įrodymų vertinimo taisykles. Visiškai nepagrįstai atmetė pareiškėjo pateiktus įrodymus, kad interneto svetainėje nebuvo ir nėra paskelbta apie 2013-05-28 UAB „VKKK Investicija“ įkeisto turto neįvykusias varžytynes. Teismas nekonstatavo jų prieštaringumo su antstolio pateiktais įrodymais apie paskelbtas varžytynes. Teigia, kad teismas visiškai neargumentuotai ir nemotyvuotai rėmėsi tik antstolio pateiktais įrodymais. Taip pat teismas, pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles, visiškai nepagrįstai nevertino UAB „Informacijos ir investicijų centras“ 2013-08-14 Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitose nustatytų nekilnojamojo turto rinkos verčių, kurios yra didesnės, nei nustatė UAB „Ober-Haus“. Taip pat teismas nepagrįstai nesivadovavo pareiškėjo iš interneto pateikta informacija apie galimas turto pardavimo kainas.
  3. Apeliantė nesutinka su teismo priteistomis bylinėjimosi išlaidomis. Nurodo, kad teismas priteisė bylinėjimosi išlaidas, kurios gerokai viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nurodytą maksimalų dydį. Be to, teigia, kad teismo priteistas 2543,80 Lt išlaidų dydis nelaikytinas realiomis, pagrįstomis ir protingomis išlaidomis, ir mano, kad priteistina suma turi sudaryti ne daugiau kaip 400 Lt.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis J. P. prašo palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-09-19 nutartį ir priteisti 400 Lt bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad teismas padarė pagrįstas išvadas ir pareiškėjo nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti antstolio priimtų patvarkymų. Pažymėjo, kad pareiškėjas analogišku pagrindu šiose vykdomosiose bylose jau kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio J. P. veiksmų, jis buvo atmestas.

7Kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog įkeisto turto savininkas buvo tinkamai informuotas apie vykdymo procesą ir antstolio priimtus patvarkymus. Be to, nurodė, kad pareiškėjas praleido visus įstatymo nustatytus terminus skųsti antstolio patvarkymus, todėl vien dėl to skundas turi būti atmestas. Dėl pareiškėjo adresų nurodė, kad po 2012-12-12 Klaipėdos apygardos teismo nutarties priėmimo tiek skolininkui V. Z., tiek skolininko vadovaujamai UAB „VKK Investicija“ buvo žinoma, kad antstolis vykdys išieškojimą iš įkeisto turto pagal vykdomąjį dokumentą ir nė vienas iš jų nepranešė apie adreso pasikeitimą. Nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad UAB „VKK Investicija“ nėra skolininkė, todėl jai netaikomos tos pačios pareigos kaip skolininkui. Nurodė, kad išieškojimas yra nukreiptas į įkeistą turtą, todėl svetimo daikto hipotekos davėjas yra laikytinas skolininku su visomis iš to išplaukiančiomis CPK nustatytomis pareigomis, todėl turi prisiimti visas iš to kylančias teisines pasekmes. Teigia, jog teismas pagrįsti konstatavo, kad procesiniai dokumentai juridiniam asmeniui gali būti įteikiami įmonės vadovui jo gyvenamuoju adresu. Nurodė, kad V. Z. nesąžiningumą patvirtina jo teiginys, kad jau 10 metų gyvena Vilniuje adresu ( - ) nors šio adreso nenurodė nei bankui, nei teismams, nei antstoliui. Be to, pažymėjo, jog pareiškėjas atskirajame skunde, nurodydamas savo rekvizitus, vėlgi nurodo adresą, kuriuo gyvena ir N. J. –( - ). Aplinkybę, kad apie vykdymuos veiksmus žinojo, pagrindžia tai, jog UAB „VKK Klaipėda“, atstovaujama direktoriaus V. Z., 2013-05-27 pateikė skundą dėl antstolio J. P. 2013-04-19 patvarkymo Nr. 0172/13/00090. Šį skundą grindė aplinkybe, jog antstolis tinkamai nepranešė apie priimtus patvarkymus ir kad neteisingai įkainojo parduodamą iš varžytynių turtą. Šis skundas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8281-794/2013 atmestas. Šioje byloje teismas konstatavo, kad antstolis patvarkymą įteikė tinkamai CPK 604 str. nustatyta tvarka. Kreditorius teigia, kad skolininkui ir įkeisto daikto savininkui apie antstolio priimtus patvarkymus buvo žinoma ir skolininkas ėmėsi veiksmų, skųsdamas 2013-04-19 patvarkymo dalį, susijusią su UAB „VKK Klaipėda“, o UAB „VKK Investicija“ 2013-07-26 skunde yra teigiama, jog apie patvarkymus jai nėra žinoma, nors abiejų įmonių vadovas yra tas pats asmuo V. Z.. Dėl turto vertės nustatymo nurodė, kad pareiškėjas tik deklaratyviai nurodė, kad UAB „Ober-Haus“ nustatė per mažas kainas, ir savo teiginių nepagrindė jokiais pagrįstais įrodymais. Per įstatymo nustatytą terminą pareiškėjas nepateikė jokių prieštaravimų dėl skiriamo eksperto ar dėl nustatytos turto rinkos vertės. Teigia, jog apeliantės pateikta UAB „Informacijos ir investicijų centras“ atlikta turto vertinimo ataskaita visiškai nėra susijusi su parduodamu įkeistu turtu, todėl ji neturi būti vertinama kaip tinkamas įrodymas. Be to, nurodė, kad pareiškėjo pateikti dokumentai, susiję su detaliojo plano rengimu, neįrodo aplinkybių dėl tariamai per mažo įkeisto turto įkainojimo. Dėl bylinėjimosi išlaidų nurodė, jog teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir teisingos, o pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų prieštaravimų dėl priteistų išlaidų dydžio, todėl prašo šį reikalavimą taip pat atmesti.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Dėl tinkamo dokumentų įteikimo UAB „VKK Investicija“

11Apeliantė teigia, jog jai nebuvo tinkamai pranešta apie vykdomas varžytynes, nebuvo siųsti pranešimai juridinio asmens buveinės adresu, kuris viešai paskelbtas Juridinių asmenų registre. Be to, mano, kad teismas nepagrįstai vadovavosi CPK 644 straipsniu, nes įkeisto daikto savininkas neprivalo vykdyti įstatyme nustatytų skolininko pareigų.

12Iš vykdomosios bylos Nr. 0172/13/00092 medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-26 nutartimi nutarta už skolininko V. Z. skolą parduoti iš varžytynių UAB „VKK Investicija“ įkeistus nekilnojamuosius daiktus: 1) bendro 0,9500 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 2) bendro 1,0800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 3) bendro 0,6800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 4) bendro 0,7000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 5) bendro 1,7700 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius Klaipėdoje, nuosavybės teise priklausančius UAB „VKK Investicija“, įm. k. ( - ) , buveinė –( - ). Skolininkas V. Z. apskundė šią nutartį. Klaipėdos apygardos teismas 2012-12-12 nutartimi paliko Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį nepakeistą. Skolininkas V. Z., kuris yra ir UAB „VKK Investicija“ vadovas, žinojo apie priimtą nutartį dėl turto pardavimo iš varžytynių. Kreditorius prašymą dėl vykdomojo dokumento pateikimo pateikė 2013-01-17. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartyje yra nurodytas UAB „VKK Investicija“ adresas –( - ) (v. b. l. 3). Antstolis 2013-01-17 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b. l. 7). Šis patvarkymas išsiųstas skolininkui V. Z. Adresu ( - ) CPK 123 str. 2 d. numato, kad juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems Juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui. Byloje esanti medžiaga patvirtina, jog V. Z. yra UAB „VKK Investicija” vadovas (v. b. Nr. 0172/13/00090, t. 1, b. l. 39). Visi dokumentai siųsti UAB „VKK Investicija” vadovo V. Z. deklaruotu adresu ( - ). Šią gyvenamąją vietą yra deklaravęs nuo 2003-04-22 (v. b. Nr. 0172/13/00090, t. 1, b. l. 12). Nors V. Z. skunde teigia, jog jau 10 metų gyvena Vilniuje, adresu ( - ), tačiau šią aplinkybę paneigia byloje esantys įrodymai apie deklaruotą gyvenamąją vietą bei tai, kad V. Z. ir šiame atskirajame skunde nurodo savo gyvenamąją vietą –( - ). Apeliantė teigia, jog patvarkymus privalėjo siųsti įmonės registruotu adresu ( - ). Iš Juridinių asmenų registro nustatyta, kad visuotiniame akcininkų susirinkime 2012-12-20 nutarta pakeisti įmonės buveinės adresą. Taigi dėl adreso pakeitimo nutarta iš karto po 2012-12-12 priimtos teismo nutarties. Prašymas Juridinių asmenų registrui surašytas 2012-12-23, o pateiktas tik 2013-01-22. Taigi UAB „VKK Investicija“ buveinė, adresu ( - ), Juridinių asmenų registre įregistruota tik 2013-01-23, t. y po antstolio 2013-01-17 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti siuntimo UAB „VKK Investicija“ iki tol buvusiu jos nurodytu adresu. Taigi šis faktas leidžia daryti išvadą, kad UAB „VKK Investicija” apie priimtus patvarkymus buvo pranešta tinkamai – CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė, nors buveinės adresas ir pakeistas 2013-01-23, tačiau 2013-05-27 skunde dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių UAB „VKK Investicija“ buveinės adresą nurodė ( - ) (v. b. Nr. 0172/13/00090 b. l. 322). Be to, teismas nesutinka su apeliantės argumentu, jog jis neturėjo pareigos apie pasikeitusį adresą informuoti antstolio, kaip numatyta CPK 644 str. 1 d. 2 p. CK 4.195 str. numato, kad asmuo, įkeitęs nekilnojamąjį daiktą kito asmens prievolei užtikrinti, skolinio įsipareigojimo neįvykdymo atveju atsako tik įkeistu savo daiktu ir tampa su skolininku subsidiariai atsakingas nuo hipoteka užtikrintos prievolės neįvykdymo dienos. Atsižvelgus į tai atmestinas apeliantės argumentas, jog įkeisto daikto savininkė turi tokias pačias teises kaip ir skolininkas, tačiau neįgyja skolininko pareigų (CPK 644 str. 1 d. 2 p.). Pažymėtina, kad įkeisto daikto savininkas tampa tokiu pačiu proceso dalyviu vykdymo procese kaip ir skolininkas, todėl turi ne tik skolininko teises, bet įgyja ir įstatymo numatytas pareigas. Taigi, antstolis visus procesinius dokumentus siuntė pareiškėjos nurodytais adresais. Nustatyta, kad apie adreso pasikeitimą apeliantė antstoliui pranešė tik 2013-07-01 (v. b. Nr. 0172/13/00090, b. l. 143). Be to, aplinkybę, jog apeliantė UAB „VKK Investicija“ žinojo apie prasidėjusius vykdymo procesus, patvirtina ir kitoje vykdomojoje byloje (Nr. 0172/13/00090, kurioje vykdomos UAB „VKK Klaipėda“ turto, įkeisto už V. Z. skolas, varžytynės) esantys duomenys apie atliekamus vykdymo veiksmus, t. y. apie UAB „VKK Klaipėda“ įkeisto turto pardavimą, kurios direktorius taip pat yra skolininkas V. Z.. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-18 nutartimi atmestas UAB „VKK Klaipėda“ vadovo V. Z. skundas dėl antstolio veiksmų. Šioje nutartyje konstatuota, kad vykdomųjų bylų Nr. 0172/13/00090 ir Nr. 0172/13/00092 duomenys patvirtina, kad antstolis tinkamai pranešė apie įvyksiančias varžytynes, ir pagal CPK 604 str. tvarką tokį informavimą pripažino tinkamu. Minėta nutartis nebuvos apskųsta ir ji yra įsiteisėjusi. Taip pat iš apeliantės 2013-04-08 prašymo UAB „Informacijos ir investicijų centras“ atlikti retrospektyvinį žemės sklypų, esančių Klaipėdos mieste, vertinimą matyti, kad vertinimas reikalingas dėl teisinių procesų. UAB „Informacijos ir investicijų centras“ ataskaitos techninėje užduotyje nurodyta, jog užsakovo prašymu nustatoma 2013-03-24 dienos turto vertė (t. 1, b. l. 105, t. 2, b. l. 115). Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Ober-Haus“ nustatė tą pačią dieną buvusią vertę (v. b. Nr. 0172/13/00090, b. l. 139, 224, 244). Iš to galima daryti išvadą, kad apeliantė jau 2013-04-08 žinojo apie vykdomas varžytynes bei apie atliktą turto vertinimą. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad UAB „VKK Investicija“ buvo tinkamai informuota apie antstolio vykdomus veiksmus. Apeliantės argumentai, kad bendrovė savo buveinės adresu nėra gavusi jokios informacijos iš antstolio J. P., todėl neturėjo galimybės ginti savo teisių įstatymo nustatyta tvarka, yra nepagrįsti.

13Dėl įrodymų vertinimo

14Apeliantė nurodė, kad teismas visiškai nepagrįstai vertino išimtinai tik antstolio pateiktus įrodymus, o pareiškėjo pateiktais įrodymais nesivadovavo nenurodydamas jokių motyvų.

15Byloje surinktus įrodymus teismas tiria ir vertina pagal CPK nustatytas taisykles. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo pareigą galima apibrėžti kaip būtinybę šaliai įrodyti aplinkybes, kurių nenustačius jai gali atsirasti neigiamų padarinių. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Byloje nustatyta, kad antstolis CPK 706 str. 2 d. nustatyta tvarka apie įvyksiančias varžytynes viešai paskelbė daugiau nei prieš vieną mėnesį specialiame interneto tinklalapyje. Tai patvirtina išrašai apie paskelbtas varžytynes Nr. 07875, 07874, 07873, 07871, 07870, 07864 tinklalapyje www.evaržytynes.lt (v. b. Nr. 0172/13/00092, t. 2, b. l. 16–21, 32–33, 36–37, c. b. Nr. 2S-125-112/201 t. 2, b. l. 40–45; 60–62). Apeliantė teismui nurodė, kad varžytynės nebuvo paskelbtos 2013-05-28, ir, jos manymu, pateikia tai patvirtinančius duomenis. Iš apeliantės pateiktų duomenų matyti, kad apeliantė patikrinimą atliko 2013-07-20 ir paieškos lauke nurodė varžytynių pradžios datą – 2013-06-04 (t. 1, b. l. 17). Pažymėtina, kad pirmųjų varžytynių pradžia buvo paskelbta 2013-05-28 ir pabaiga – 2013-06-04. Kadangi paieška atlikta daugiau nei po mėnesio laiko, todėl tikėtina, kad skelbimas, pasibaigus varžytynėms, jau buvo iš elektroninės svetainės pašalintas. Prie atskirojo skundo pateikti

162013-10-02 atlikti paieškos rezultatai yra neinformatyvūs, nėra užpildyti paieškos laukai. Be to, kaip jau minėta, praėjus varžytynių laikui, skelbimai galėjo būti pašalinti. Taigi, esant šiems įrodymams, teismas pagrįstai konstatavo, kad antstolis paskelbė apie pirmąsias varžytynes interneto svetainėje www.evarzytynes.lt bei ėmėsi visų privalomų veiksmų organizuodamas varžytynių eigą.

17Apeliantė teigia, jog teismas nepagrįstai nevertino UAB „Informacijos ir investicijų centras“ nekilnojamojo turo vertinimo ataskaitų, todėl nepagrįstai nepanaikino antstolio 2013-01-21 patvarkymo „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo“. Kaip jau nustatyta, įkeistų iš varžytynių parduodamų daiktų savininkė UAB „VKK Investicija“ ir skolininkas buvo tinkamai informuoti apie antstolio vykdomus veiksmus. Todėl turėjo galimybę įstatymo numatytais terminais teikti prieštaravimus dėl nustatytų iš varžytynių parduodamų daiktų vertės, teikti nušalinimus ekspertui ar iki varžytynių pradžios pasiūlyti pirkėją. Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad antstolio 2013-01-21 patvarkymu Nr. 0172/13/00090 „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo“ paskirta nekilnojamojo turto – žemės sklypų ekspertizė. Ekspertizę pavesta atlikti UAB „Ober-Haus”. 2013-01-23 patvarkymas registruotąja pašto siunta išsiųstas V. Z. adresu ( - ), UAB „VKK Klaipėda“ adresu ( - ) ir( - ), ir UAB „VKK Investicija“, adresu ( - ). Pareiškėja nepasinaudojo LR CPK 598 str. nustatyta teise pareikšti ekspertui nušalinimą ir nereiškė pretenzijų dėl turto vertintojos UAB „Ober-Haus“. Antstolis, remdamasis UAB „Ober-Haus” pateiktais ekspertizės aktais, 2013-03-29 turto arešto aktu Nr. 0172/13/00090 areštavo įkeistus ir iš varžytynių parduodamus žemės sklypus, turto arešto akte nurodydamas eksperto nustatytas nekilnojamojo turto vertes (CPK 681 str. 4 d.). 2013-03-29 turto arešto aktas registruotąja pašto siunta 2013-04-02 išsiųstas V. Z., adresu ( - ), UAB „VKK Klaipėda“, adresu( - ), ir UAB „VKK Investicija“, adresu ( - ). Pažymėtina, kad pareiškėja vėl nepasinaudojo LR CPK 681 str. 3 d. numatyta teise reikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėja galėjo reikšti motyvuotus prieštaravimus ir dėl ekspertizės išvadų CPK 682 str. 2 d. nustatyta tvarka ir jos prašymu antstolis būtų galėjęs patvarkymu skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Tačiau, kaip matyti iš vykdomosiose bylose esančios medžiagos, pareiškėja suteiktomis teisėmis nepasinaudojo. Pareiškėja UAB „VKK Investicija“ nepateikė antstoliui pagrįstai motyvuotų argumentų ar dokumentų, kurių pagrindu galima būtų abejoti ekspertų nustatyta parduodamo iš varžytynių turto rinkos verte ir atidėti paskelbtas varžytynes. Šiuo atveju nustačius, kad apie visus atliekamus vykdymo veiksmus buvo pranešta tinkamai, o įkeisto daikto savininkas įstatymo nustatyta tvarka nepasinaudojo savo procesinėmis teisėmis ginti savo pažeistas teises, todėl klausimas dėl UAB „Informacijos ir investicijų centras“ atlikto vertinimo pagrįstumo, rinko kainos nustatymo, ar UAB „Ober-Haus“ nustatyta nekilnojamojo turto vertė atitiko nekilnojamojo turto rinkos situaciją, yra teisiškai neaktualus, todėl plačiau apie tai nepasisakytina.

18Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-11-08 nutartimi UAB „VKK Investicija“ iškelta restruktūrizavimo byla, todėl vykdymo veiksmai turi būti atliekami atsižvelgus į Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatas.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos gerokai viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nurodytą maksimalų dydį.

21CPK 644 str. 6 d. nustatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Šioje byloje dalyvaujančių asmenų interesai bylos baigtimi yra skirtingi. Teismas iš pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ priteisė 2543,80 Lt bylinėjimosi išlaidų kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus naudai. Pagal CPK 98 str. 2 d., numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, nei yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Kreditorė suruošė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų. Rekomendacijų 8.15 punkte nustatyta, kad už kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, mokėtina suma negali viršyti nustatyto 0,5 koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal minimalią algą. Šiuo atveju tai būtų 500 Lt. Tačiau Rekomendacijų 11 punkte nurodyta, jog teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Šiuo atveju, atsižvelgus į bylos apimtį, į pateikto skundo apimtį bei į pateiktų naujų įrodymų gausą, yra pagrindas priteisti didesnes bylinėjimosi išlaidas, nei numatyta Rekomendacijose. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdama į protingumo, sąžiningumo principus, sprendžia, kad priteista suma 2543,80 Lt yra per didelė, todėl mažintina iki 1000 Lt (CPK 198 str., CK 1.5 str.).

22Atmetus atskirąjį skundą iš pareiškėjos priteistinos kreditoriaus bei antstolio patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 str.). Kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius už atsiliepimą į atskirąjį skundą prašo priteisti 1258,40 Lt. Atsižvelgus į prieš tai išdėstytas aplinkybes, iš pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ priteistina 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus patirtų apeliacinės instancijos teisme. Iš pareiškėjos priteistina ir 400 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, antstoliui J. Petrikui.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė proceso teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista, patikslinant nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Vadovaudamasi LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą.

26Sumažinti pirmosios instancijos teismo iš UAB „VKK Investicija“ priteistas bylinėjimosi išlaidas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius naudai iki 1000 Lt.

27Iš UAB „VKK Investicija“ priteisti 500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui bei 400 Lt antstoliui J. Petrikui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rimvida... 2. pareiškėja prašė panaikinti visus patvarkymus vykdomosios bylose Nr.... 3. Antstolis J. P. 2013-08-06 patvarkymu pareiškėjos skundą atmetė.... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-09-19 nutartimi pareiškėjos UAB... 5. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „VKK Investicija“ prašo panaikinti... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis J. P. prašo palikti galioti... 7. Kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepimu į atskirąjį... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 10. Dėl tinkamo dokumentų įteikimo UAB „VKK Investicija“... 11. Apeliantė teigia, jog jai nebuvo tinkamai pranešta apie vykdomas varžytynes,... 12. Iš vykdomosios bylos Nr. 0172/13/00092 medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos... 13. Dėl įrodymų vertinimo... 14. Apeliantė nurodė, kad teismas visiškai nepagrįstai vertino išimtinai tik... 15. Byloje surinktus įrodymus teismas tiria ir vertina pagal CPK nustatytas... 16. 2013-10-02 atlikti paieškos rezultatai yra neinformatyvūs, nėra užpildyti... 17. Apeliantė teigia, jog teismas nepagrįstai nevertino UAB „Informacijos ir... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-11-08 nutartimi UAB... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi... 21. CPK 644 str. 6 d. nustatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi... 22. Atmetus atskirąjį skundą iš pareiškėjos priteistinos kreditoriaus bei... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 24. Vadovaudamasi LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartį iš esmės... 26. Sumažinti pirmosios instancijos teismo iš UAB „VKK Investicija“... 27. Iš UAB „VKK Investicija“ priteisti 500 Lt bylinėjimosi išlaidų...