Byla 2A-425-123/2015
Dėl turto pardavimo iš varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjos Erika Misiūnienė, Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės RUAB „VKK Investicija“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „VKK investicija“ ieškinį atsakovui antstoliui J. P., tretiesiems asmenims V. Z., Nordea Bank AB Lietuvos skyriui, UAB „Žardupiai“ dėl turto pardavimo iš varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovė UAB „VKK investicija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 2013-06-06 turto pardavimo iš varžytynių aktų Nr. 0172/13/00093-2 ir Nr. 0172/13/00092 pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Nurodo, jog žemės sklypas, 0,7000 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) mieste, ir žemės sklypas, 1,0800 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) mieste, buvo netinkamai įkainoti ir parduoti iš varžytynių už žymiai mažesnę nei rinkos vertė. Taip pat nurodė, jog turto pardavimo iš varžytynių aktai dėl šių žemės sklypų pripažintini negaliojančiais, kaip pažeidžiantys esmines turto savininko UAB „VKK investicija“ teises.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-11-14 sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės UAB „VKK investicija“ atsakovui antstoliui J. P. 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovės UAB „VKK investicija“ trečiajam asmeniui Nordea Bank AB Lietuvos skyriui 2 988,70 Lt bylinėjimosi išlaidų. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-12-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Dėl esminių ieškovės (įkeisto turto savininkės) UAB „VKK investicija“ teisių pažeidimo teismas nurodė, kad UAB „VKK Investicija“ apie priimtus patvarkymus buvo pranešta tinkamai – CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Teismas nustatė, kad V. Z. yra UAB „VKK Investicija“ vadovas ir visi dokumentai buvo siųsti UAB „VKK Investicija“ vadovo V. Z. deklaruotu adresu ( - ). UAB „VKK Investicija“ buveinė, adresu Gedimino pr. 28, Vilniuje, juridinių asmenų registre įregistruota tik 2013-01-23, t. y. po antstolio 2013-01-17 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti siuntimo UAB „VKK Investicija“ iki tol buvusiu jo nurodytu adresu. Teismas nesutiko su ieškovės argumentu, jog ji neturėjo pareigos apie pasikeitusį adresą informuoti antstolio. Antstolio siųstų procesinių dokumentų neįteikimo priežastys buvo subjektyvios, išimtinai priklausė nuo pačios ieškovės valios, todėl konstatavo, kad UAB „VKK Investicija“ buvo tinkamai informuota apie antstolio vykdomus veiksmus, antstolio siųsti procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai. Ieškovės abejones dėl to, kad turto vertei nustatyti buvo panaudoti netinkami palyginamieji duomenys, atmetė kaip nepagrįstas. Dėl žemės sklypų įkainojimo nurodė, kad ieškovė UAB „VKK Investicija“, nesutikdama su žemės sklypų įkainojimu, remiasi UAB „Informacijos ir investicijų centras“ atliktu vertinimu, kuriame nurodyta žemės sklypų vertė orientuota į ateitį. Ieškovė neteikė prašymų dėl ekspertų nušalinimo, neginčijo ekspertų kandidatūros, prieštaravimų dėl ekspertizės atlikimo antstoliui nereiškė. Teismui nėra pagrindo spręsti, kad ieškovės turtas buvo parduotas pernelyg žema kaina ir taip buvo pažeistos jos teisės.

4Apeliaciniu skundu ieškovė RUAB „VKK Investicija“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-14 sprendimą ir priimti naują sprendimą: pripažinti negaliojančiais antstolio J. P. 2013-06-06 turto perdavimo iš varžytynių aktą Nr. 0172/13/00092, kuriuo pardavė ieškovės RUAB „VKK Investicija“ nuosavybės teise valdytą ir įkeistą žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ) m. k. v., žemės sklypo plotas 0,7000 ha, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), trečiajam asmeniui UAB „Žardupiai“ už 32 760 Lt; Nr. 0172/13/00092-2, kuriuo pardavė ieškovės RUAB „VKK Investicija“ nuosavybės teise valdytą ir įkeistą žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) m. k. v., žemės sklypo plotas 1,0800 ha, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ) m. sav. Klaipėdos m., trečiajam asmeniui UAB „Žardupiai“ už 50 400 Lt; taikyti restituciją natūra ir grąžinti RUAB „VKK Investicija“ nuosavybėn žemės sklypus, unikalus Nr. ( - ), ir unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Mano, kad teismas, nepranešdamas RUAB „VKK Investicija“ apie išieškojimo iš jos įkeisto turto eigą, neteisėtai suvaržė ieškovės teisę CPK nustatyta tvarka ir terminais pareikšti ekspertui nušalinimą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo ir dėl ekspertizės išvadų, pateikti prašymą skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, iki varžytynių pradžios pačiai arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Nurodo, kad ieškovė nėra gavusi nė vieno patvarkymo ar kito procesinio dokumento, susijusio su išieškojimu iš jos įkeisto turto. Nurodo, kad atsakovas antstolis visus patvarkymus ir kitus dokumentus, susijusius su išieškojimu iš ieškovo įkeisto turto, įkeisto turto savininkei siuntė tai adresu ( - ), tai ( - ), kai RUAB „VKK Investicija“ buveinės ir registracijos adresas buvo ir yra Gedimino per. 28/2, Vilnius. UAB „VKK Investicija“ šiuo atveju yra ne skolininkė, o įkeisto turto savininkė, todėl UAB ,,VKK Investicija“ nagrinėjamu atveju turi tokias pačias procesines teises, bet ne pareigas, kaip skolininkas. Įkeisto turto savininkei UAB „VKK Investicija“ CPK nenustato pareigos pranešti antstoliui J. P. apie savo adresą. Skirtingai nei nurodo teismas, antstolio J. P. patvarkymai buvo įteikti ne UAB „VKK Investicija“ vadovui V. Z., o pasirašytinai įteikti N. J., gyv. ( - ), t. y. buvusiai V. Z. uošvienei. N. J. nelaikytina UAB „VKK Investicija“ vadovo V. Z. giminaite CPK nuostatų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą, kontekste. Be to, įstatymas reikalauja, kad asmens giminaitis, kuriam įteikiami dokumentai, nuolat gyventu kartu, o V. Z. kartu su N. J. adresu ( - ), negyvena. Mano, kad antstolis J. P. apie varžytynes dėl RUAB „VKK Investicija“ turto – žemės sklypų net nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka paskelbęs interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir visiškai nepagrįstai jas vadina įvykusiomis. Mano, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra nemotyvuotas. Klaipėdos miesto apylinkės teismas klaidingai ir nepagrįstai teigia, kad ieškovė RUAB „VKK Investicija“, nesutikdama su iš varžytynių parduotų žemės sklypų įkainojimu, remiasi vien tik UAB „Informacijos ir investicijų centras“ atliktu retrospektyviniu vertinimu ir nepateikė teismui įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti, ar ginčo turtas buvo parduotas iš varžytynių už realią rinkos kainą. Ieškovė mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į jos pateiktą informaciją iš VĮ Registrų centro apie 2010-06–2013-06 įvykusių žemės ūkio paskirties žemės sklypų pirkimo–pardavimo kainas. Mano, kad UAB „OBER-HAUS“ pasirinkdama lyginamaisiais objektais 2011-06 ir 2011-12 įvykusius sandorius ir remdamasis jais nustatydama žemės sklypų vertę, pažeidė Turto vertinimo metodikos reikalavimus, taip pat nepagrįstai vertino 2012-09 sandorį, nes šiuo sandoriu turtas buvo parduodamas iš varžytynių. Mano, kad UAB „OBER-HAUS“, nustatydamas žemės sklypų rinkos vertę, turėjo žemės sklypo (plotas 0,7000 ha, unikalus Nr. ( - )) vertę nustatyti apytikriai 170 380 Lt, o žemės sklypo (plotas 1,0800 ha, unikalus Nr. ( - )) vertę – 262 872 Lt. Dėl to mano, kad UAB „OBER-HAUS“ ekspertizės išvada negali būti laikoma patikimais įrodymais. Mano, kad kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertės L. C. šališkumo, nes ji pasirinko 3 tuos pačius objektus, kuriuos pasirinko ir UAB „OBER-HAUS“, nors priešingai nei UAB „OBER-HAUS“, ji turėjo galimybę rinktis iš 13-os objektų sandorių, be to, pasirinko sandorius, sudarytus mažiausiomis kainomis. Nurodo, kad teismo ekspertės L. C. Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktų duomenys nelaikytini patikimais. Ieškovė negalėjo pasinaudoti jos procesinėmis teisėmis teikti ekspertų nušalinimus, ginčyti ekspertų kandidatūras, prieštarauti dėl ekspertizės atlikimo dėl antstolio neteisėtų veiksmų.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas antstolis J. P. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-14 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-06-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8281-794/2013 atmetė UAB „VKK Investicija“ vadovo V. Z. skundą dėl antstolio veiksmų ir konstatavo, kad antstolis tinkamai pranešė apie įvyksiančias varžytynes. Mano, kad UAB „VKK Investicija“ apie priimtus patvarkymus buvo pranešta tinkamai. UAB „OBER-HAUS“ nustatė tą pačią dieną buvusią vertę, todėl apeliantė jau 2013-04-08 žinojo apie vykdomas varžytynes bei apie atliktą turto vertinimą. Dėl paskelbimo apie varžytynes interneto svetainėje nurodo, kad paieška atlikta daugiau nei po mėnesio laiko, todėl tikėtina, kad skelbimas, pasibaigus varžytynėms, jau buvo iš elektroninės svetainės pašalintas. Nustačius, kad apie visus atliekamus vykdymo veiksmus buvo pranešta tinkamai, o įkeisto daikto savininkas įstatymo nustatyta tvarka nepasinaudojo savo procesinėmis teisėmis ginti savo pažeistas teises, todėl klausimas dėl UAB „Informacijos ir investicijų centras“ atlikto vertinimo pagrįstumo, rinkos kainos nustatymo, ar UAB „OBER-HAUS“ nustatyta nekilnojamojo turto vertė atitiko nekilnojamojo turto rinkos situaciją, yra teisiškai neaktualus.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

8Byloje nagrinėjamas teismo sprendimo, kuriuo teismas atmetė įkeisto turto savininkės ieškinį dėl turto pardavimo iš varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

9Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-26 nutartimi nutarta už skolininko V. Z. skolą parduoti iš varžytynių UAB „VKK Investicija“ priklausančius įkeistus nekilnojamuosius daiktus: bendro 1,0800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), bendro 0,7000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „VKK Investicija“. Skolininkui V. Z. apskundus šią nutartį, Klaipėdos apygardos teismas 2012-12-12 nutartimi paliko Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-26 nutartį nepakeistą. Antstolis J. P. 2013-01-21 patvarkymu Nr. 0172/13/00090 „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti skyrimo“ nutarė skirti ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti UAB „OBER-HAUS“. Antstolis J. P. gavęs ekspertizės aktus 2013-03-29 surašė turto arešto aktą Nr. 0172/13/00090, kuriuo areštavo įkeistus ir iš varžytynių parduodamus žemės sklypus. 2013-06-06 Turto pardavimo iš varžytynių aktais Nr. 0172/13/00092 ir Nr. 0172/13/00092-2 antstolis pardavė pirkėjui UAB „Žardupiai“ 0,7000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), už 32 760,00 Lt, ir 1,0800 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), už 50 400 Lt (t. 1, b. l. 75–76, v. b. 51, 52).

10Dėl esminių ieškovo (įkeisto turto savininkės) UAB „VKK investicija“ teisių pažeidimo

11Turto pardavimo iš varžytynių aktas kvestionuojamas tuo pagrindu, kad ieškovė nebuvo informuota apie paskelbtas ir įvykusias varžytynes, t. y. CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu dėl to, kad turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines suinteresuoto asmens UAB „VKK Investicija“ teises.

12CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktas nustato, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami negaliojančiais tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

13Apeliantė nurodo, kad atsakovas antstolis visus patvarkymus ir kitus dokumentus, susijusius su išieškojimu iš ieškovo įkeisto turto, įkeisto turto savininkei siuntė tai adresu ( - ), tai ( - ), kai RUAB „VKK Investicija“ buveinės ir registracijos adresas buvo ir yra Gedimino per. 28/2, Vilnius. Iš Juridinių asmenų registro nustatyta, kad visuotiniame akcininkų susirinkime 2012-12-20 nutarta pakeisti įmonės buveinės adresą. Prašymas Juridinių asmenų registrui surašytas 2012-12-23, o pateiktas 2013-01-22. Taigi UAB „VKK Investicija“ buveinė, adresu Gedimino pr. 28, Vilniuje, Juridinių asmenų registre įregistruota tik 2013-01-23, t. y. po antstolio 2013-01-17 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti siuntimo UAB „VKK Investicija“ iki tol buvusiu jo nurodytu adresu. Dėl nurodytos aplinkybės pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad UAB „VKK Investicija“ apie priimtus patvarkymus buvo pranešta tinkamai – CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka.

14CPK 123 straipsnio 2 dalis numato, kad juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems Juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui. Visi dokumentai buvo siųsti UAB „VKK Investicija“ vadovo V. Z. deklaruotu adresu ( - ), kurią trečiasis asmuo yra deklaravęs nuo 2003-04-22 (v. b. Nr. 0172/13/00090, t. 1, b. l. 12). Nors V. Z. teigė, jog jau 10 metų gyvena Vilniuje, adresu ( - ), tačiau šią aplinkybę paneigia byloje esantys įrodymai apie trečiojo asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Apeliantė įrodinėja, kad jo ir N. J. nesieja giminystės ryšiai, be to, įstatymas reikalauja, jog asmens giminaitis, kuriam įteikiami dokumentai, nuolat gyventų kartu, o V. Z. kartu su N. J. adresu ( - ), negyvena. Tačiau procesinių dokumentų įteikimo metu V. Z. deklaruota gyvenamoji vieta buvo ( - ), N. J. procesinius dokumentus priėmė, įteikimo šaknelėse nurodoma, kad procesiniai dokumentai įteikti „uošvienei N. J.“, todėl aplinkybė, jog trečiojo asmens V. Z. buvusi sutuoktinė L. Z. Z. (N. J. dukra) yra mirusi, nesudaro pagrindo išvadai, kad procesiniai dokumentai buvo įteikti netinkamai, ar ieškovės UAB „VKK Investicija“ vadovui apie juos nebuvo žinoma. Skolininkas V. Z. teismui pateikė 2005-01-01 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria grindžia teiginį, kad jo gyvenamoji vieta yra ( - ). Pažymėtina, kad ir 2013-12-13 ieškinyje, ir 2014-06-10 prašyme „Dėl ekspertizės skyrimo civilinėje byloje Nr. 2770-794/2014“ skolininko V. Z. adresas nurodomas ( - ), taip pat, kaip ir antstoliui pateiktuose raštuose.

15Nagrinėjamu atveju svarbia laikytina aplinkybė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8281-794/2013 atmestas UAB „VKK Klaipėda“ vadovo V. Z. skundas dėl antstolio veiksmų. Šioje nutartyje konstatuota, kad vykdomųjų bylų Nr. 0172/13/00090 ir Nr. 0172/13/00092 duomenys patvirtina, kad antstolis tinkamai pranešė apie įvyksiančias varžytynes, ir pagal CPK 604 straipsnio tvarką tokį informavimą pripažino tinkamu. Minėta nutartis nebuvos apskųsta ir ji yra įsiteisėjusi.

16Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-09-19 nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ skundą dėl antstolio veiksmų civilinėje byloje Nr. 2-10876-676/2013. Panaikino teismo 2013-08-08 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad išnagrinėjus skundo aplinkybes bei įrodymus, konstatuojama, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus nepažeidė CPK VI dalyje esančių nuostatų, todėl tenkinti skundą jame nurodytais motyvais ir pagrindais, nėra pagrindo. Klaipėdos apygardos teismas 2014-01-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-125-112/2014 atmetė UAB „VKK Investicija“ atskirąjį skundą ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-09-19 nutartį iš esmės paliko nepakeistą. Klaipėdos apygardos teismas 2014-01-23 nutartyje konstatavo, kad pareiškėjai UAB „VKK Investicija“ apie priimtus patvarkymus buvo pranešta tinkamai – CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Teismas atsižvelgė į tai, kad apeliantė, nors buveinės adresas ir pakeistas 2013-01-23, tačiau 2013-05-27 skunde dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių UAB „VKK Investicija“ buveinės adresą nurodė ( - ). Be to, teismas nesutiko su UAB „VKK Investicija“ argumentu, jog ji neturėjo pareigos apie pasikeitusį adresą informuoti antstolio, kaip numatyta CPK 644 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Teismas konstatavo, kad, aplinkybę, jog apeliantė UAB „VKK Investicija“ žinojo apie prasidėjusius vykdymo procesus, patvirtina ir kitoje vykdomojoje byloje (Nr. 0172/13/00090, kurioje vykdomos UAB „VKK Klaipėda“ turto, įkeisto už V. Z. skolas, varžytynės) esantys duomenys apie atliekamus vykdymo veiksmus, t. y. apie UAB „VKK Klaipėda“ įkeisto turto pardavimą, kurios direktorius taip pat yra skolininkas V. Z. Iš apeliantės 2013-04-08 prašymo UAB „Informacijos ir investicijų centras“ atlikti retrospektyvinį žemės sklypų, esančių Klaipėdos mieste, vertinimą nustatė, kad vertinimas reikalingas dėl teisinių procesų. UAB „Informacijos ir investicijų centras“ ataskaitos techninėje užduotyje nurodyta, jog užsakovo prašymu nustatoma 2013-03-24 dienos turto vertė, UAB „OBER-HAUS“ nustatė tą pačią dieną buvusią vertę. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad apeliantė jau 2013-04-08 žinojo apie vykdomas varžytynes bei apie atliktą turto vertinimą. Klaipėdos apygardos teismas byloje Nr. 2S-125-112/2014 darė išvadą, kad UAB „VKK Investicija“ buvo tinkamai informuota apie antstolio vykdomus veiksmus. Konstatuotina, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014-01-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-125-112/2014 nustatyti faktai turi prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje (CPK 182 str. 2 p.).

17Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesutiko su ieškovo argumentu, jog jis neturėjo pareigos apie pasikeitusį adresą informuoti antstolio, kaip numatyta CPK 644 straipsnio 1 dalies 2 punkte. CK 4.195 straipsnis numato, kad asmuo, įkeitęs nekilnojamąjį daiktą kito asmens prievolei užtikrinti, skolinio įsipareigojimo neįvykdymo atveju atsako tik įkeistu savo daiktu ir tampa su skolininku subsidiariai atsakingas nuo hipoteka užtikrintos prievolės neįvykdymo dienos. Atmestinas ieškovo argumentas, jog įkeisto daikto savininkas turi tokias pačias teises kaip ir skolininkas, tačiau neįgyja skolininko pareigų (CPK 644 str. 1 d. 2 p.), nes nepranešimas apie juridinio asmens buveinės pasikeitimo vietą užvilkintų vykdymo procesą ir neatitiktų protingumo ir sąžiningumo principų.

18Pirmosios instancijos teisme buvo išsamiai išnagrinėtos aplinkybės, susijusios su procesinių dokumentų RUAB „VKK Investicija“ įteikimu, todėl nėra pagrindo laikyti, kad buvo pažeistos teisės normos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimą įkeisto turto savininkui.

19Apeliantė RUAB „VKK Investicija“ mano, kad antstolis J. P. apie varžytynes dėl RUAB „VKK Investicija“ turto – žemės sklypų net nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka paskelbęs interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Klaipėdos apygardos teismas 2014-01-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-125-112/2014 konstatavo, kad antstolis CPK 706 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka apie įvyksiančias varžytynes viešai paskelbė daugiau nei prieš vieną mėnesį specialiame interneto tinklalapyje. Tai patvirtina išrašai apie paskelbtas varžytynes Nr. 07875, 07874, 07873, 07871, 07870, 07864 tinklalapyje www.evaržytynes.lt. Iš RUAB „VKK Investicija“ pateiktų duomenų teismas sprendė, kad apeliantė patikrinimą atliko 2013-07-20 ir paieškos lauke nurodė varžytynių pradžios datą – 2013-06-04. Pažymėjo, kad pirmųjų varžytynių pradžia buvo paskelbta 2013-05-28 ir pabaiga – 2013-06-04. Kadangi paieška atlikta daugiau nei po mėnesio laiko, todėl tikėtina, kad skelbimas, pasibaigus varžytynėms, jau buvo iš elektroninės svetainės pašalintas. Be to, praėjus varžytynių laikui, skelbimai galėjo būti pašalinti. Taigi, esant šiems įrodymams, teismas konstatavo, kad antstolis paskelbė apie pirmąsias varžytynes interneto svetainėje www.evarzytynes.lt bei ėmėsi visų privalomų veiksmų organizuodamas varžytynių eigą. Nagrinėjamoje byloje apeliantė nepateikia jokių įrodymų, kurie paneigtų civilinėje byloje Nr. 2S-125-112/2014 nustatytus faktus. Laikytina labiau tikėtina, kad apie varžytynes buvo paskelbta tinklalapyje www.evaržytynes.lt įstatymų nustatyta tvarka (CPK 178, 185 str.).

20Dėl žemės sklypų įkainojimo

21Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas, nes jis susijęs su nuosavybės teisės subjektų pakeitimu prieš savininko valią. Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko (užtikrina, kad turtas nebūtų parduodamas nepagrįstai jį nuvertinant), tiek su kreditoriaus teisių apsauga (garantuojama, kad teismo sprendimas bus įvykdytas operatyviai ir efektyviai). Kadangi priverstine tvarka turtą parduoda ne savininkas, o specialus įstatymo įgaliotas asmuo – antstolis, tai pirkėjas ir turto savininkas neturi galimybės tartis dėl parduodamo daikto kainos. Areštuoto turto pardavimo iš varžytynių tinkamos kainos nustatymas teismų praktikoje yra akcentuojamas kaip esminė varžytynių teisėtumo sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2009-05-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009 ir kt.).

22CPK 681 straipsnio 4 dalis numato, jog, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, nes turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai. Papildoma ar pakartotinė ekspertizė turto vertei nustatyti antstolio gali būti skiriama tik esant išieškotojo ar skolininko motyvuotiems prieštaravimams dėl ekspertizės išvadų (CPK 682 str. 2 d.).

23Vykdomosios bylos Nr. 0172/13/00090 duomenimis nustatyta, jog antstolis 2013-01-21 patvarkymu paskyrė ekspertizę nekilnojamojo turto – žemės sklypų vertei nustatyti, ekspertizę atlikti pavedė UAB „OBER-HAUS“. 2013-03-24 UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamojo turto ekspertizės akte Nr. 432 EKZ 2013 RVI KLAI nurodyta, kad taikant lyginamosios vertės (pardavimo kainų analogų) metodą, žemės sklypo, bendro 1,0800 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) mieste rinkos vertė vertės nustatymo dieną (2013-03-24) yra 60 000 Lt. 2013-03-24 UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamojo turto ekspertizės akte Nr. 437 EKZ 2013 RVI KLAI nurodyta, kad taikant lyginamosios vertės (pardavimo kainų analogų) metodą, žemės sklypo, bendro 0,7000 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) mieste rinkos vertė vertės nustatymo dieną (2013-03-24) yra 39 000 Lt (CPK 681 str. 4 d.). Antstolis 2013-04-19 paskelbė pirmąsias varžytynes, nustatydamas pradinę turto kainą – atitinkamai 48 000,00 Lt už žemės sklypą (bendro 1,0800 ha ploto, unikalus Nr. ( - )) ir 31 200,00 Lt už žemės sklypą (bendro 0,7000 ha ploto, unikalus Nr. ( - )) (CPK 718 str.). 2013-06-04 įvykusių varžytynių metu iš varžytynėse dalyvavusių dalyvių už parduodamus minėtus žemės sklypus didžiausią kainą – atitinkamai 50 400 Lt ir 32 760 Lt pasiūlė UAB „Žardupiai“, kuriam turtas parduotas ginčijamais 2003-06-06 turto pardavimo iš varžytynių aktais Nr. 0172/13/00092 ir Nr. 0172/13/00092-2. 2014-06-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi paskyrus ekspertizę turto vertei nustatyti, ekspertė L. C. (taikytas lyginamasis metodas) nustatė, jog žemės sklypo, bendro 1,0800 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) mieste, rinkos vertė vertės nustatymo dieną (2013-06-04 ir 2013-01-21) yra 48 000 Lt (t. 3, b. l. 19).

24Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės abejones dėl atlikto turto vertinimo pagrįstumo panaudojant, ieškovės manymu, netinkamus palyginamuosius duomenis. Pagal turto vertės nustatymo metu galiojusios Turto ir verslo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-27 nutarimu Nr. 1K-159 „Dėl Turto vertinimo metodikos patvirtinimo“, 43 punktą atliekant retrospektyvinį vertinimą galima remtis sąlygomis ir aplinkybėmis, turinčiomis įtakos vertinamo turto arba verslo vertei, egzistavusiomis nurodytą vertės nustatymo dieną (praeityje); galima remtis tik tomis sąlygomis ir aplinkybėmis, turinčiomis įtakos vertinamo turto arba verslo vertei, kurios buvo iki nurodytos turto arba verslo vertės nustatymo dienos (praeityje). Ieškovė UAB „VKK Investicija“ nesutikdama su atliktu žemės sklypų įkainojimu remiasi UAB „Informacijos ir investicijų centras“ atliktu vertinimu, kuriame nurodyta žemės sklypų vertė orientuota į ateitį, nes ataskaitoje nurodyta, kad pagal turimus duomenis žemės sklypą yra numatoma jungti su greta esančiais sklypais bei formuoti gyvenamuosius kvartalus su daugiaaukščiais pastatais. Nustatant rinkos vertę vertintojai pagrįstai atsižvelgė tik į aplinkybes, esančias turto vertinimo metu (vertės nustatymo dieną), nes į aplinkybes (žemės sklypo panaudojimas ateityje, veiklos plėtojimas ir pan.), kurios galėtų turėti įtakos turto vertei nustatyti, galima atsižvelgti tik vertinant turtą įkeitimo tikslu (Turto ir verslo vertinimo metodikos 19 p.). Pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, kad tiek UAB „OBER-HAUS“, tiek teismo eksperto nustatyta žemės sklypų rinkos vertė iš esmės yra identiška, todėl nenustatė pagrindų su ja nesutikti.

25Įkeistų iš varžytynių parduodamų daiktų savininkė UAB „VKK Investicija“ ir skolininkas buvo tinkamai informuoti apie antstolio vykdomus veiksmus. Todėl turėjo galimybę įstatymo numatytais terminais teikti prieštaravimus dėl nustatytų iš varžytynių parduodamų daiktų vertės, teikti nušalinimus ekspertui ar iki varžytynių pradžios pasiūlyti pirkėją. Ieškovei buvo suteikta teisė prašyti paskirti pakartotinę ar papildomą parduotino iš varžytynių turto įkainojimo ekspertizę kvalifikuoto, į teismo ekspertų sąrašą įtraukto, eksperto, tačiau šia teise ieškovė nepasinaudojo. Ieškovė neteikė ekspertų nušalinimo, neginčijo ekspertų kandidatūros, prieštaravimų dėl ekspertizės atlikimo antstoliui nereiškė (CPK 598, 681, 682 str.). Teismas pagrįstai sprendė, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovės turtas buvo parduotas pernelyg žema kaina ir taip buvo pažeistos jos teisės. Spręstina, kad šiuo atveju nustačius, jog apie visus atliekamus vykdymo veiksmus buvo pranešta tinkamai, o įkeisto daikto savininkas įstatymo nustatyta tvarka nepasinaudojo savo procesinėmis teisėmis ginti savo pažeistas teises, klausimas dėl UAB „Informacijos ir investicijų centras“ atlikto vertinimo pagrįstumo, rinkos kainos nustatymo, UAB „OBER-HAUS“ nustatytos nekilnojamojo turto vertės atitikimo nekilnojamojo turto rinkos situacijai, iš esmės yra teisiškai neaktualus.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010), todėl atmestini apeliantės argumentai, kad teismo sprendimas yra nemotyvuotas.

27Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-14 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

29Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. ieškovė UAB „VKK investicija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-11-14 sprendimu ieškinį atmetė.... 4. Apeliaciniu skundu ieškovė RUAB „VKK Investicija“ prašo panaikinti... 5. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas antstolis J. P. prašo Klaipėdos... 6. Apeliacinis skundas atmestinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 8. Byloje nagrinėjamas teismo sprendimo, kuriuo teismas atmetė įkeisto turto... 9. Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-26 nutartimi nutarta... 10. Dėl esminių ieškovo (įkeisto turto savininkės) UAB „VKK investicija“... 11. Turto pardavimo iš varžytynių aktas kvestionuojamas tuo pagrindu, kad... 12. CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktas nustato, kad turto pardavimo iš... 13. Apeliantė nurodo, kad atsakovas antstolis visus patvarkymus ir kitus... 14. CPK 123 straipsnio 2 dalis numato, kad juridiniams asmenims adresuoti... 15. Nagrinėjamu atveju svarbia laikytina aplinkybė, kad Klaipėdos miesto... 16. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-09-19 nutartimi atmetė pareiškėjos... 17. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesutiko su ieškovo argumentu, jog... 18. Pirmosios instancijos teisme buvo išsamiai išnagrinėtos aplinkybės,... 19. Apeliantė RUAB „VKK Investicija“ mano, kad antstolis J. P. apie... 20. Dėl žemės sklypų įkainojimo... 21. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas... 22. CPK 681 straipsnio 4 dalis numato, jog, jeigu turto vertę nustatė ekspertas,... 23. Vykdomosios bylos Nr. 0172/13/00090 duomenimis nustatyta, jog antstolis... 24. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės abejones dėl... 25. Įkeistų iš varžytynių parduodamų daiktų savininkė UAB „VKK... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad teismo pareiga... 27. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330... 29. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti...