Byla 1-36-365/2019
Dėl to visiškai negalima nustatyti laikotarpio nuo 2012-03-23 iki 2013-07-04 Bendrijos veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio.Veika buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gintaras Dzedulionis, sekretoriaujant Ingai Šaranovai, dalyvaujant prokurorei Ingai Gulbickienei, advokatui Sauliui Zakarevičiui, civilinio ieškovo – ( - ) bendrijos atstovui advokatui A. L., išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. G., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė gyv. Vieta ( - ), deklaruota gyv. Vieta ( - ), aukštojo išsilavinimo, išsiskyręs, nedirbantis, teistas 2016-03-14 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 300 str. 1 d., paskiriant galutinę bausmę - 6 MGL baudą, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str.2d., 222str.1d.

Nustatė

2V. G., nuo 2008-04-22 iki 2008-10-22 bei nuo 2011-04-22 iki 2013-07-04 būdamas ( - ) bendrijos (toliau - Bendrija), įmonės kodas ( - ), esančios( - ), pirmininku, žinodamas, kad UAB "( - )" (nuo 2010-11-17 UAB „( - )"), įmonės kodas ( - ), su Bendrija už Bendrijos administracinio pastato su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis pirkimą pagal 2008-04-22 Pastato pirkimo pardavimo sutartį tarp ( - ) bendrijos, atstovaujamos V. G. ir UAB „( - )“, atstovaujamos E. N., neatsiskaitė, t. y. nesumokėjo 800 000 Lt (231 696,01 Eur), išrašė 2012-03-23 ( - ) bendrijos Pažymą apie tai, kad UAB "( - )" už Bendrijos administracinį pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, esančiomis ( - ), kurio pardavimo kaina 800 000 Lt (231 696,01 Eur) pilnai atsiskaitė su Bendrija, kurią pats (V. G.) pasirašė, nors iš tiesų UAB „( - )“ (UAB „( - )“) nesumokėjo 800 000 Lt (231 696,01 Eur) ( - ) bendrijai, o neturėdamas pajininkų sutikimo ir nuo jų nuslepiant, priėmė 2012-03-23 UAB „( - )“ išrašytą vekselį ( - ) bendrijai 800 000 Lt (231 696,01 Eur) sumai, kuriuo UAB „( - )“ įsipareigojo sumokėti įsiskolinimą iki 2012-06-30, ko pasekoje AB "( - )" (UAB „( - )“) direktorius R. A., laikotarpiu nuo 2012-03-23 iki 2012-04-02 minėtą pažymą pateikė apie nusikalstamą veiką nežinančiai Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro notarei D. B. ir pastaroji išdavė 2012-04-02 Liudijimą, įteisinantį duomenis apie įvykusį sandorį ir taip neteisėtai perleido Bendrijos teisę į jo žinioje buvusį Bendrijos turtą - administracinį pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, kurio vertė 800 000 Lt (231 696,01 Eur), nors su ( - ) bendrija nebuvo atsiskaityta. Tokiu būdu V. G. iššvaistė užimamų Bendrijos pirmininko pareigų pagrindu jo žinioje buvusį didelės vertės turtą - administracinį pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, esantį ( - ), kurio vertė 800 000 Lt (231 696,01 Eur).

3Šiais veiksmais V. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str. 2 d.

4Taip pat V. G. buvo kaltinamas paslėpęs buhalterinės apskaitos dokumentus, o būtent: V. G., nuo 2008-04-22 iki 2008-10-22 bei nuo 2011-04-22 iki 2013-07-04 būdamas ( - ) bendrijos (toliau Bendrija), įmonės kodas ( - ), esančios( - ), pirmininku, žinodamas, kad UAB "( - )" (nuo 2010-11-17 UAB „( - )") su Bendrija nuo 2008-04-22 neatsiskaitė už 2008-04-22 Bendrijos administracinio pastato su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis pardavimą uždarajai akcinei bendrovei "( - )" (UAB "( - )"), įmonės kodas ( - ), esančios ( - ), laikotarpiu nuo 2012-03-23 iki 2013-07-04, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje paslėpė Bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentus, dėl to visiškai negalima nustatyti laikotarpio nuo 2012-03-23 iki 2013-07-04 Bendrijos veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio.Veika buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d.

5Bylos nagrinėjimo metu ištirti duomenys.

6Pradėjus bylos nagrinėjimą teisme, V. G. atsisakė duoti parodymus. Baigiant įrodymų tyrimą kaltinamasis pareiškė norą pasisakyti ir tokia galimybė jam buvo suteikta. Kaltinamasis paaiškino, kad garažų bendrijos pirminiku buvo išrinktas teisėtai pajininkų susirinkime, Jis pats taip pat buvo bendrijos pajininkas. Susirinkimo metu V. B. jį pristatė kaip kandidatą į pirmininkus ir jis buvo ištrinktas,. Dokumentus ir bendrijos antspaudą buvęs pirmininkas B. atidavė B., kodėl taip pasielgė, paaiškinti negalėjo. Jis pats perėmė dokumentus, tačiau kaip bendrijos pirmininkas nevykdė jokios veiklos. Po to kai jis buvo išrinktas bendrijos pirmininku, kitame susirinkime buvo nuspręsta likviduoti bendriją, jo paties siūlymu likvidatoriumi buvo paskirtas E. J., kuriam perdavė visus bendrijos dokumentus. Sprendimas dėl bendrijos pastato pardavimo buvo priimtas susirinkime. Pirkėjo jis nepažinojo, tačiau teigia, kad į pastato pardavimą buvo įsimaišęs E. J.; ką tai reiškia, kaltinamasis paaiškinti negalėjo. Kaip bendrijos pirmininkas jis pasirašė pardavimo sutartį, o vėliau pasirašė pažymą, gavęs vekselį. Pirkėjas buvo B. pažįstamas, tačiau pirkėjo vardo ir pavardės negali pasakyti, nes to neprisimena. Pastatas buvo parduotas 2008 04 22, o vekselis gautas 2012 03 23, ką veikė visą šį laikotarpį po pardavimo sutarties pasirašymo, kaltinamasis paaiškinti negalėjo. Pastato pardavimo sutartis numatė, kad už pirkinį turėjo būti atsiskaityta per 30 dienų. Kodėl negavęs apmokėjimo – pinigų už pastatą nepanaikino pirkimo – pardavimo sutarties, atsakyti nenorėjo. Visą šį laiką vyko teisminiai ginčai. Ką darė, būdamas pirmininku, kad bendrija gautų pinigus ar atgautų turtą, G. atsakyti negalėjo, atsisakė ką nors dėl to aiškinti. Kas priėmė sprendimą priimti už pastatą vekselį, pasakyti nenorėjo.Po to kaltinamasis dėl bendrijos turto pardavimo atsisakė ką nors aiškinti. Dėl antrojo jam inkriminuojamo epizodo kaltinamasis aiškino, kad visus dokumentus perdavė E. J.. Kaip pirmininkas be dokumentų jis nieko nedarė ir bendrijos veikloje nedalyvavo. Visus dokumentus perdavė J.. Tuo metu kai tapo bendrijos pirmininku, jis dirbo UAB „( - )“, J. buvo jo viršininkas ir liepė tapti bendrijos pirmininku.Ką nors papildomai paaiškinti atsisakė.

7Liudytoja A. B. paaiškino, kad 1995 m. gegužės 1 d. buvo įsteigta ( - ) bendrija (toliau - Bendrija), kurios adresas ( - ) (anksčiau adresas vadinosi ( - ), po to ( - )), Vilniuje. Ši bendrija buvo reorganizuota (įsteigta) iš Garažų statybos ir eksploatacijos kooperatyvo Nr. ( - ). Nuo 1995-05-01 iki 2007-11-19 bendrijos pirmininku (vadovu) buvo A. Š.. Nuo 2008-02-28 iki 2008-04-18 pirmininku (vadovu) buvo V. B.. Nuo 2008-04-18 iki 2013-06-30 pirmininku (vadovu) buvo V. G.. Nuo 2013-06-30 bendrijos pirmininke (vadove) išrinkta ji. Bendrijai priklausė 1284,26 m2 bendro ploto pastatas - automobilių techninio aptarnavimo stotis, adresu ( - ), kuri buvo registruota nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtas statyti statinys (baigtumas 92 %). Šiame pastate buvo įrengti ir iki šiol yra automobilių garažai (boksai), jų yra apie 10 vnt. Taip pat tuo pačiu adresu, šalia minėtų garažų, bendrijai priklausė kitas pastatas, kuris nekilnojamojo turto registre pavadintas kaip Administracinis pastatas su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis (baigtumas 74 %). Pastarajame pastate, kiek žino, garažų nebuvo, jis nebuvo naudojamas. Bendrijos pagrindinis tikslas buvo ir yra jos pajininkų asmeninėmis lėšomis pastatyti minėtus statinius, kuriuose turi būti suformuoti atskiri garažai ir atskirai administracinis pastatas, kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, kurie vėliau turėjo būti paskirstomi bendrijos pajininkams (nariams) proporcingai jų turimiems pajams. Kadangi minėti statiniai nebuvo užbaigti, t. y. pagrinde trūko atlikti įregistravimo veiksmus, dėl to šie statiniai nebuvo įregistruoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir formaliai nebuvo padalinti pajininkams . Kaip matyti iš juridinių asmenų registro išrašo, nuo 2008-02-28 bendrijos pirmininku (vadovu) buvo išrinktas V. B.. Jis taip pat yra vienas iš bendrijos pajininkų. Mano, kad jis neteisėtai tapo pirmininku, nes jį turėjo išrinkti bendrijos nariai. Per bendrijos narių susirinkimą (narių skaičiaus neatsimena), visi nariai žodžiu tvirtino, kad jie nerinko V. B. pirmininku. Pagal juridinių asmenų registro išrašą, nuo 2008-04-18 bendrijos pirmininku (vadovu) buvo išrinktas V. G.. Kokiu būdu jis tapo pirmininku ir kas jį išrinko, nėra aišku, nes bendrijos nariai V. G. nepažįsta ir jo negalėjo išrinkti pirmininku. Mano, kad V. G. taip pat kažkokiu neteisėtu būdu buvo įregistruotas pirmininku. Jos nuomone V. G. yra V. B. statytinis ir veikė jo nurodymu. Taip ji mano dėl to, kad nėra aišku, kokiu būdu po V. B. pirmininku tapo V. G., taip pat kaip matyti iš įvykių, V. G. bendrijos vardu veikė taip kaip naudinga V. B.. Šiuo metu teisme vyksta ginčas dėl to, kas yra bendrijos nariai. V. B. kreipėsi į teismą ginčydamas jos išrinkimą bendrijos pirmininke, argumentuodamas tuo, kad ją išrinko neteisėti bendrijos nariai, t. y. tie nariai, kurių sąrašą ji sudarė ir pridėjo prie pareiškimo. V. B. teisme taip pat bando įrodyti, kad bendrijos nariais yra kiti asmenys, nors jos nuomone pagal įstatų nustatytą tvarką jie negalėjo tapti bendrijos nariais. Pirmos instancijos teismas pripažino, kad minėti nariai yra teisėti ir jos išrinkimas pirmininke taip pat yra teisėtas. Šį teismo sprendimą V. B. apskundė apeliaciniam teismui. V. G., be tikrųjų bendrijos narių sutikimo sudarė 2008-04-22 pastato pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią pardavė Bendrijos turėtą Administracinį pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis pirkėjai UAB „( - )“ (ankstesnis pavadinimas UAB „( - )") už 800 000 Lt. Vėliau minėto pastato savininkais tapo UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Kiek pavyko sužinoti, bendrijos pastatų vietoje UAB „( - )“ (UAB „( - )“) ketino vykdyti kažkokį projektą, ten vietoje bendrijos senų statinių statyti naujus pastatus. Pagal 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutarties 2.1.1. punktą pirkėja UAB „( - )“ (ankstesnis pavadinimas UAB „( - )“) 800 000 Lt - turėjo sumokėti Bendrijai per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2008-05-22, pervedant pinigines lėšas į Bendrijos atsiskaitomąją sąskaitą, tačiau piniginės lėšos Bendrijai nėra sumokėtos iki šiol. Jai tapus pirmininke, reikalavo G. perduoti jai apskaitos dokumenmtus, antspaudą. V. G. iki šiol neperduoda jai kaip Bendrijos pirmininkei Bendrijos buhalterinės apskaitos ir kitų bendrijos veiklos dokumentų. Dėl to šiuo metu nėra objektyvios galimybės atlikti Bendrijos veiklos audito ir vykdyti tinkamą jos valdymą. Dėl neperduodamų dokumentų, kaip bendrijos pirmininkė kreipėsi į Vilniaus apylinkės teismą, kuris nutartimi įpareigojo V. G. perduoti bendrijai dokumentus ir antspaudą. Šio įpareigojimo V. G. neįvykdė, dėl to jam teismas jau skyrė baudą. jos garažų nuomininkų už nuomą mokamas pinigines lėšas (t.10 b.l. 181-185).

8Liudytoja D. B. – notarė paiškino, kad nagrinėjamu atveju buvo įformintas sandoris, fiksuojant, kad yra likęs įsiskolonimas už pirkinį. Tokia sąlyga reiškia, kad pirkėjas kitus sandorius su įsigytu turtu, kol bus atsiskaityta, galėtų atlikti tik gavęs buvusio savininko sutikimą. Nekilnojamojo turto registre tokia žyma registruojama. Kaip notarė ji patvirtina, kad tokiais atvejais be pardavėjo sutikimo kitas sandoris su tuo turtu tikrai nebus atlikekamas.Tokiais atvejais perleidžiant įsigytą turtą turi būti pirmojo savininko sutikimas tai daryti, o naujame sandoryje fiksuojama, kad yra likusi skola už turtą. Šiuo atveju buvo pateikta pažyma apie atsiskaitymą. Kas atnešė pažymą apie atsiskaitymą, ji neprisiminė.Jai buvo pateiktas įmonės – pardavėjo dokumentas su antspaudu ir vadovo parašu, kuris liudijo, kad yra atsiskaityta.(t.12, b.l.117-119).

9Kadangi liudytoja neprisiminė sandorio sudarymo detalių, teismas garsino ankstenius jos parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. 2015-09-18 apklausta liudytoja D. B. parodė, kad Vilniaus miesto ( - ) notarų biuro notare dirba nuo 1992 m., tikslios datos neprisimena. Vilniaus miesto ( - ) notarų biuras vykdo veiklą adresu( - ). Apie 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutarties Notarinio registro Nr. ( - ) pasirašymo aplinkybes nieko negali pasakyti, nes neprisimena. Pagal bendrą tvarką, norint parduoti nekilnojamąjį turtą į notarą turi kreiptis to turto savininkas ir pateikti nuosavybės teises į turtą patvirtinančius dokumentus, tada notaras juos patikrina, tada pagal notaro užklausą VĮ Registrų centras pateikia pažymą, pagal kurią notaras įsitikina, kad tam turtui nėra apribojimų ir paruošia sutartį sandoriui. Šiuo konkrečiu atveju buvo paruošta 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutartis Notarinio registro Nr. ( - ), kurią Vilniaus miesto ( - ) notarų biure, adresu ( - ) 2008-04-22 pasirašė sandorio šalys – pagal sutartį mato, kad kaip pardavėjas pasirašė ( - ) bendrijos pirmininkas V. G., o kaip pirkėjas UAB „( - )“ direktorius E. N.. 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutarties Notarinio registro Nr. ( - ) 2.1.1. punkte buvo numatyta, kad pirkėjas įsipareigoja sumokėti pavedimu į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos 800000 Lt. Apie 2012-04-02 liudijimo Notarinio registro Nr. ( - ) išdavimo aplinkybes nieko pasakyti negali, nes neprisimena. Pagal bendrą tvarką liudijimas dėl atsiskaitymo už nekilnojamąjį turtą notaras išduoda pagal pateiktus dokumentus, kuriuos gali pateikti tiek pardavėjas, tiek pirkėjas. Kas šiuo konkrečiu atveju pateikė 2012-03-23 pažymą ir kam buvo išduotas 2012-04-02 liudijimas Notarinio registro Nr. ( - ), ji pasakyti negali, jai reikia žiūrėti notarinių veiksmų registro knygoje. Notaras liudijimą dėl atsiskaitymo už nekilnojamąjį turtą išduoda remiantis tik pateiktais sandorio šalių dokumentais ir netikrina, ar už nekilnojamąjį turtą buvo realiai atsiskaityta (t. 9, b. l. 28-31). 2015-09-22 papildomai apklausta liudytoja D. B. parodė, kad pagal Vilniaus miesto ( - ) notarų biuro notarinį registrą už laikotarpį nuo 2008-04-01 iki 2008-04-23 Tomas Nr. 5 gali pasakyti, kad dėl 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutarties Notarinio registro Nr. ( - ) į ją kreipėsi ( - ) bendrijos pirmininkas V. G. ir UAB „( - )“ direktorius E. N., kurie pasirašė notarinio registro knygos, Tomas Nr. 5, grafoje „Asmens, kuriam atliktas notarinis veiksmas ar suteikta teisinė paslauga, ir visų kitų notarinio veiksmo dalyvių parašai“. Ji žino, kad tai jie pasirašė, nes tikrino jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Pagal Vilniaus miesto ( - ) notarų biuro notarinį registrą už laikotarpį nuo 2012-03-27 iki 2012-05-15 Tomas Nr. 3 gali pasakyti, kad dėl 2012-04-02 liudijimo Notarinio registro Nr. ( - ) į ją kreipėsi R. A., kuris pasirašė notarinio registro knygos, Tomas Nr. 3, grafoje „Asmens, kuriam atliktas notarinis veiksmas ar suteikta teisinė paslauga, ir visų kitų notarinio veiksmo dalyvių parašai“. Ji žino, kad tai jis pasirašė, nes tikrino jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kurią sandorio pusę – pirkėjo ar pardavėjo atstovavo R. A. pasakyti negali, nes neprisimena, bet mano, kad pardavėjų –( - ) bendrijos (t. 9, b. l. 32-33).

10Liudytojas E. N. paaiškino, kad buvo UAB „( - )“ akcininku ir direktoriumi. Pirko šios įmonės akcijas už 10000 litų, kokia buvo akcijų pirkimo procedūra negalėjo papaskoti, neprisiminė. Kai pirko akcijas, bendrovė turto neturėjo . Po to akcijas pardavė N., ar jis užregistravo registro įmonėje akcininkų pasikeitimą, negali pasakyti, nes tuo nesidomėjo. Spaudoje rado skelbimą apie patalpų ( - ) pardavimą. Jis paskambino pardavėjui, susitarė ir nupirko patalpas už 800 000 litų. Realiai pinigų jis neturėjo, tikėjosi kur nors pasiskolinti iš banko arba rasti kokį nors partnerį. Su kokiais asmenimis tarėsi dėl parytnerystės, į kokį banką kreipėsi dėl paskolos, nurodyti negalėjo. Turėjo asiskaityti už patalpas per 30 dienų, tačiau to negalėjo padaryti. Kaip sprendė atsiskaitymo klausimą su G. praėjus 30 dienų, jis neprisiminė ir negalėjo nieko papasakoti. Ar, praėjus sutartyje numatytam 30 dienų atsiskaitymo terminui, G. reiškė kokias nors pretenzijas – negalėjo prisiminti. Pretenzijos buvo reiškiamos, tačiau tai darė ne G., o kiti bendrijai priklausę asmenys. Į banką paskolos nesikreipė, verslo plano nebuvo sudaręs. Jo nuomone sandoris turėjo būti vertinamas kaip neįvykęs, jeigu pirkėjas nustatytu terminu neatsiskaitė. Vėliau bendrovės „( - )“ akcijų kontrolinį paketą pardavė N.. Parduodant akcijas jis sakė, kad įmonė turi skolą, tačiau ši aplinkybė nesutrukdė parduoti akcijų. Kodėl N. pirko jo įmonės akcijas ir ką ruošėsi su šia įmone daryti, nesidomėjo. Skelbimo dėl akcijų pardavimo nebuvo , akcijų pirkėją surado atsitiktinai pokalbio metu . V. B. pažįsta, tuo laikotarpiu kai pirko patalpas ( - ), B. nepažinojo. Patalpų pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta notarinėje kontoroje, jis pats šiuo klausimu iniciatyvos nerodė, kas visą tai tvarkė, negalėjo pasakyti, neprisiminė.(t.10 b.l.194-196)

11Kadangi liudytojas neprisiminė daugelio aplinkybių, teismas garsino ikiteisminio tyrimo metu liudytojo nurodytas aplinkybes. Apklausiamas ikiteisminio mtyrimo metu E. N. aiškino, kad 2008 metų pabaigoje jis UAB „( - )“ pardavė V. N.. UAB „( - )“ nupirko tikslu įmonės vardu įsigyti nekilnojamąjį turtą – administracinį pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ). Pirkėjas norėjo įmonės vardu įsigyti būtent šį nekilnojamąjį turtą, nes jis buvo pardavinėjamas už gerą kainą, taip pat norėjo įsigyti tikslu brangiau parduoti arba susirasti partnerį ir toliau vystyti statybų projektą. Apie tai, kad parduodamas pastatas su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis adresu ( - ), jis rado skelbimą laikraštyje, kokiame neprisimena, ir internetiniame puslapyje, kokiame neprisimena. Iki sandorio jis ( - ) bendrijos pirmininko V. G. nepažinojo. Jis paskambino skelbime nurodytu telefono numeriu, kuriuo šiuo metu neprisimena ir su pardavėju aptarė kainą. Jis buvo nuvykęs apžiūrėti pastato, adresu ( - ). 2008-04-22 Vilniaus miesto ( - ) notarų biure, adresu ( - ), pas notarę D. B. pasirašė 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutartį, Notarinio registro Nr. ( - ), iš pardavėjo pusės ją pasirašė ( - ) bendrijos pirmininkas V. G., o kaip pirkėjas UAB „( - )“ direktorius E. N. t. y. jis. 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutarties Notarinio registro Nr. ( - ) 2.1.1. punkte buvo numatyta, kad pirkėjas įsipareigoja sumokėti pavedimu į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos 800000 Lt. Sutarties pasirašymo metu UAB „( - )“ pinigų neturėjo, jis tikėjosi surasti investuotojus arba gauti paskolą iš banko ir atsiskaityti su pardavėju, bet jam nepavyko rasti lėšų. Tada sužinojo, kad pardavėjas – ( - ) bendrija teisme užginčijo sandorį, jam tai nepatiko ir jis savo įmonę pardavė. Kas vyko toliau nieko pasakyti negali, nes nieko apie tai nežino (t. 9, b. l. 34-37).

12Po parodymų garsinimo liudytojas N paaiškino, kad su garažų bendrija neturėjo jokių reikalų, apie kažkokius susirinkimus nieko nežinojo. Sandorio sudarymo metu V. G. matė pirmą kartą.Prieš sudarant pirkimo sutartį buvo nuvykęs į pastatą vienas ir jį apžiūrėjo; vaizdas buvo nykus (t.10, b.l.194-197).

13Liudytojas E. J. teigė, kad 2008 m., tikslios datos nepamena, ( - ) bendrijos nariai nusprendė likviduoti bendrovę, todėl jį paskyrė likvidatoriumi. Jis pats tame bendrijos narių susirinkime nedalyvavo. Jį rekomendavo jo pažįstamas bendrijos narys V. B., kuris ir pasiūlė tapti bendrijos likvidatoriumi. Jam vėliau, po susirinkimo buvo pateiktas bendrijos protokolas, kur jis buvo paskirtas likvidatoriumi. Ar būnant likvidatoriumi, jam buvo perduoti bendrijos dokumentai, jis neprisimena. Dabartiniu metu jokių bendrijos dokumentų neturi. Bendrijos likvidatoriumi buvo labai trumpą laikotarpį, nes kai kurie bendrijos nariai teismui apskundė susirinkimo metu priimtą sprendimą, todėl teismas panaikino bendrijos narių sprendimą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones, tame tarpe apribojo jo įgaliojimus, todėl jis kaip likvidatorius nevykdė jokių veiksmų. Tuo jo dalyvavimas ( - ) bendrijos veikloje baigėsi. Daugiau jokių reikalų su bendrija neturėjo. Tapus bendrijos pirmininku V. G., kuris tuo pat metu dirbo jo bendrovėje "( - )", jis jo prašymu retkarčiais, nemokamai, pakonsultuodavo bendrijos valdymo klausimais, tačiau ne daugiau. Jokių dokumentų iš jo neėmė ir jam jokių dokumentų nėra davęs. Apie bendrijos veiklą niekada nesidomėjo, nebuvo jos narys, todėl jos veikla jo nedomino ir jis apie ją nieko neklausinėjo. Liudytojo apklausos metu jam buvo pateiktas kaltinamojo G. teismui pateiktas Dokumentų ir turto priėmimo – perdavimo aktas, surašytas 2008 10 23. Šį aktą pasirašė asmuo ties pavarde E. J. kaip priimantis dokumentus, ir V. G., kaip ( - ) bendrijos pirmininkas , perduodantis dokumentus likvidatoriui (t.12 b.l. 113-114). Susipažinęs su šiuo dokumentus, E. J. kategoriškai neigė pasirašęs šį aktą. E. J. patvirtino, kad K. prašė pas jį garažų bendrijos dokumentų, bet jis nieko neperdavė, nes nieko neturėjo. Jį paskyrė likvidatoriumi 2008 10 09, o Registrų centre šis faktas užregistruotas 2008 10 22; 2008 11 14 teismo nutartimi jo įgaliojimai buvo sustabdyti, o turto administratore paskirta K.. Kaip likvidatorius jis nieko nenuveikė, G. jam nieko neperdavė ir jis negali paaiškinti jam rodomo dokumento kilmės aplinkybių. G. jo bendrovėje ( - ) dirbo po visų šių įvykių nuo 2009 metų. Apklausos metu J. buvo pateikta susipažinti G. pateikta Pavedimo sutartis, kuri numatė, kjad 2008 10 23 bendrija paveda E. J. vykdyti bendrijos likvidavimą. (t.12 b.l.112-113). Šią sutartį liudytojas E. J. pripažino ir patvirtino ją pasirašęs.(t.12 b.l.124-127). E. J. neigė visas G. nurodytas aplinkybes, tvirtino G. nurodymų nedavęs, apie garazų bendriją jis ėmė domėtis tik jį paskyrus likvidatoriumi, dėl ko teko bendrauti su V. B.. Kaip likvidatorius jis nieko nenuveikė, nes buvo neužilgo atleistas. (t.10, b.l.198-199).

14Liudytojas V. N. teisminio nagrinėjimo metui patvirtino, kad pirko iš N. UAB“( - )“ akcijas. Kokiu būdu sužinojo apie parduodamas akcijas, kas juos suvedė, nurodyti negalėjo. Teigė norėjęs pritraukti investuotojus, vystyti nekilnojamojo turto verslą, tačiau negalėjo nurodyti nė vieno investuotojo, negalėjo pateikti ar nupasakoti jokio verslo plano, papasakoti kokių nors konkrečių veiklos krypčių, vystant nekilnojamojo turto verslą. Nupirkęs bendrovę sužinojo, kad įmonė turi įsiskolinimą už pastatą – 800 000 litų. Kodėl N. neatsiskaitė už pastatą, jis nesidomėjo. Po poros metų savo akcijas pardavė A., kuris žinojo apie įsiskolinimą už pastatą. (t10, b.l.192-193).

15Kadangi liudytojas neprisiminė konkrečių aplinkybių, teismas garsino ikiteisminio tyrimo metu nurodytas aplinkybes. Ikiteisminio tyrimo metu N. parodė, kad 2008 m. pabaigoje, tikslios datos neprisimena iš E. N. pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį pirko UAB „( - )“. Nusipirkęs UAB „( - )“, tapo įmonės pagrindiniu akcininku ir direktoriumi. Mažą dalį akcijų turėjo E. N., prieš parduodant įmonę jam priklausė 98%, o E. N. 2% UAB „( - )“ akcijų. UAB „( - )“ įsigijo, nes norėjo vystyti projektą - statyti viešbutį, o ši įmonė buvo nupirkusi nekilnojamąjį turtą – pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, adresu ( - ), kur jis ir ketino statyti viešbutį. Kai jis įsigijo UAB „( - )“, įmonė nebuvo atsiskaičiusi už nekilnojamąjį turtą - pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, adresu ( - ). Projekto vykdymui jis ieškojo finansavimo, tačiau jo rasti nepavyko, todėl po dviejų metų, nuo UAB „( - )“ įsigijimo įmonę pardavė R. A., jam atidavė įmonės dokumentus. Jo vadovavimo laikotarpiu UAB „( - )“ neatsiskaitė už nekilnojamąjį turtą - pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, adresu ( - ), pagal pirkimo-pardavimo sutartį su pardavėju, nes jis nerado finansavimo (t. 9, b. l. 60-63).

162017-02-02 papildomai apklaustas liudytojas V. N. teigė, kad 2008 m. rudenį, tikslios datos nepamena, jis įsigijo 90 ar 95 procentus UAB "( - )" akcijų iš E. N.. Su juo jį supažindino draugai, tačiau kokie, dabartiniu metu neprisimena. 5 procentus akcijų pasiliko E. N.. Su juo žodžiu sutarė, kad jis pasiliks sau keletą akcijų, tam atvejui, jei pavyktų verslas ( - ). Akcijas įsigijo už nominalią 10 000 Lt sumą. Bendrovę įsigijo su pastatu ( - ), nes nurodytu adresu norėjo vystyti viešbučio verslą, todėl jam tiko būtent šį bendrovė. Buvo kreiptasi į bankus finansavimui ir tikėtasi pradėti verslą, tačiau nieko negavo, nes pastatui buvo uždėtas turto areštas. Kaip vyko bendrovės akcijų pirkimas-pardavimas, bendrovės dokumentų, antspaudo perdavimas, jis neprisimena. Žino, kad šis veiksmas vyko Vilniuje, kažkokioje kavinėje, tiksliai nurodyti negali, nes nepamena. Buvo surašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, bet ar jis ją turi, nežino. Gavęs dokumentus, antspaudą ir su E. N. išsiskyrė ir daugiau su juo nebendravo. Po bendrovės akcijų įsigijimo, bendrovėje dirbo vienas, kitų darbuotojų nebuvo, nes nebuvo lėšų ir jokios ūkinės veiklos nebuvo vykdoma. Jis buvo direktorius ir buhalteris. Per du metus kai vadovavo bendrovei, su nieko iš bendrijos nebendravo, nes pastatui buvo uždėtas turto areštas ir juo negalėjo disponuoti. Per du metus, kai jis dirbo bendrovėje, už pastatą nebuvo sumokėta, kadangi bendrovėje nebuvo lėšų. Į bendriją nesikreipė, nes pastatui buvo uždėtas areštas. Kadangi per du metus negavo iš bankų ar kitų finansinių įstaigų pinigų, nutarė bendrovę parduoti. Per bendrus pažįstamus, susipažino su R. A., kuris sutiko už nominalią kainą 10 000 Lt įsigyti iš jo bendrovę su pastatu, už kurį nebuvo sumokėta 800 000 Lt. Liudytojui tai tiko, nes viešbučio verslo negalėjo vystyti dėl turto arešto ir lėšų trūkumo. Bendrovė buvo parduota kažkokioje kavinėje, nes biuro neturėjo, pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį, tuo pačiu perdavė R. A. dokumentus, antspaudą ir jie išsiskyrė. Jis nežino, ar pas jį yra akcijų pirkimo pardavimo sutartis, o su R. A. daugiau nesusitiko ir nebendravo. Ar E. N. pardavė savo akcijas R. A., jis nežino. Kodėl R. A. įsigijo bendrovę, jis taip pat nežino, nes R. A. jam nieko neminėjo. O V. B. yra jo pažįstamas, su juo kartais susitinka ir pabendrauja (t. 9, b. l. 64-66).

17Liudytojas R. A. patvirtino, kad buvo UAB "( - )" direktoriumi. Kaip tapo bendrovės direktoriumi neprisiminė ir nieko negalėjo nurodyti. Nusipirko šios bendrovės akcijas, sumokėjo 10000 litų. Kuo užsiiminėjo tuo metu , kur dirbo, jis neprisiminė. Įsigijo įmonės akcijas ir pasirašė vekselį 800 000 litų sumai, norėjo skolintis pinigus, tačiau konkrečių aplinkybių neprisiminė ir negalėjo nurodyti. Žino, kad pinigai nebuvo sumokėti. (t.12 b.l.23).

18Kadangi liudytojas neprisiminė konkrečių aplinkybių, teismas garsino ikiteisminio tyrimo metu nurodytas jo aplinkybes. Ikiteisminio tyrimo metu šis liudytojas aiškino, kad bendrovė ruošėsi stambesniam projektui su nekilnojamuoju turtu, tačiau verslas nepavyko, nes nebuvo gautas finansavimas, todėl bendrovė realios veiklos nevykdė. Taip pat neprisimena, kiek kas turėjo bendrovės akcijų. Bendrovėje dirbo vienas. Bendrovė turėjo įstatinį kapitalą, dėl kitokio nuosavo turto jis neprisimena. Norėdamas atsiskaityti už pastatą ir kad galima būtų su pastatu dirbti bei vystyti nekilnojamojo turto verslą, kreipėsi į bendriją dėl pažymos apie sumokėjimą už pastatą, esantį ( - ). Bendrijai buvo surašytas 2012-03-23 paprastasis vekselis 800 000 Lt sumai, tačiau vekselio surašymo aplinkybių, bei dalyvių jis nepamena. Vekselis buvo pateiktas bendrijos pirmininkui, tačiau tiksliai nurodyti negali, nes nepamena. Tikslios sumos apie apyvartinių lėšų paprastojo vekselio surašymo metu turėjimą UAB "( - )" banko sąskaitose jis nurodyti negali, tačiau 800 000 Lt neturėjo. Buvo planuojama gauti reikiamą finansavimą iš bankų, tačiau jis gautas nebuvo. Jis mano, kad bendrijos pažymą dėl sumokėjimo už pastatą surašė bendrijos pirmininkas ir ją atnešė notarei, bet tiksliai to patvirtinti negali, nes nepamena. Taip pat neprisimena, kokiomis aplinkybėmis bendrijos pažyma apie sumokėjimą buvo jam perduota, mano, kad bendrijos pirmininkas paruošė ir atnešė pažymą notarei. Į klausimą, kokiu būdu sutapo, kad paprastas vekselis ir bendrijos pažyma apie sumokėjimą buvo surašyta tą pačią dieną, jis atsakymo nežino. Į klausimą, ar per tris mėnesius buvo sumokėta bendrijai už pastato pirkimą, jis mano, kad buvo bendrijai sumokėta. O V. B. pažįsta jau seniai, tačiau pastoviai nebendrauja (t. 9, b. l. 136-138).

19Po parodymų garsinimo, liudytojas teigė duodamas parodymus tik galvojęs, kad buvo atsiskaityta su bendrija. Kas atnešė notarei pažymą, patvirtinančią atsiskaitymo už pastatą faktą, kas kartu su juo vyko pas notarę, neprisiminė. Vekselis buvo surašytas ir perduotas G. nemokant pinigų.(t.12 b.l. 23-24).

20Liudytojas V. B. parodė, kad visi tikri Bendrijos buhalteriniai dokumentai visada buvo pas B. arba pas jo dukras A. arba A., nes B. buvo bendrijos buhalteris. Kai bendrijos vadovu fiktyviai buvo išrinktas V. B., jis spausdino naujus dokumentus ir jie teisiškai turėjo būti perduoti naujai 2008 m. išrinktam Bendrijos pirmininkui V. G.. Ar V. G. gavo buhalterinius dokumentus iš V. B., jis nežino. Vieno teismo posėdžio metu V. B. teismui parodė, kad buhalterinius dokumentus perdavė V. G., jei tai buvo iš tikrųjų, tai oficialiai dokumentus turėjo Bendrijos pirmininkas V. G.. Daugiau nieko nurodyti dėl Bendrijos buhalterinių dokumentų buvimo vietos negali, nes nežino. Apie atsiskaitymą už patalpas jam nieko nežinoma, nežino ar buvo atsiskaityta už pastatą. (t.12, b.l. 20-21).

21Liudytoja D. K. paaiškino, kad tikslios datos nepamena, bet, prasidėjus teisminiams ginčams tarp bendrijos narių, 2008 m. teismas skyrė ją bendrijos turto administratoriumi. Jos pareigos buvo išsaugoti bendrijos turtą bei bendrijos pirmininko pareigos, dalyvaudavo statybų priežiūros inspekcijos patikrinimuose, kitose komisijose, kai buvo tikrinami bendrijos elektros ir kt. rodmenys. Turto administratore buvo virš 1 metų. Jos darbo metu neturėjo bendrijos antspaudo, ir iš bendrijos nebuvo gavusi jokių dokumentų, net neturėjo bendrijos narių sąrašo. Bendrijos dokumentus rinko iš registrų centro, kitų valstybinių įstaigų. Kai 2008 m. rudenį buvo pradėta bendrijos likvidavimo procedūra, visi bendrijos dokumentai turėjo būti pas likvidatorių E. J., kurį skyrė bendrijos susirinkimas. Jai asmeniškai likvidatorius E. J. jokių dokumentų nedavė, motyvuodamas tuo, kad teismas ją nušalins nuo pareigų ir daugiau nesileido į kalbas. Teismo prašė, kad iš E. J. išreikalautų dokumentus, tačiau jokių dokumentų jis nepateikė. Tokiu būdu jos darbo metu ji neturėjo bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentų. Po metų laiko teismas ją atleido iš bendrijos turto administratoriaus pareigų. Jos darbo metu už parduotą bendrijos turtą, nebaigtą statyti pastatą sumokėta nebuvo ir duomenų apie ankstesnį sumokėjimą, nerado. Tuo metu bendrijos pirmininku buvo G.. Dėl pastato ( - ) pardavimo aplinkybių su J. ir G. bendravo teisme; šie asmenys jai aiškino, kad pinigai buvo gauti už pastatą, kad G. paskolino juos fiziniam asmeniui. Dokumentų ji negavo, todėl negalėjo patikrinti ar tie pinigai buvo užfiksuoti bendrijos apskaitoje. J. jos nepripažino ir atsisakė perduoti dokumentus. G., jos nuomone, nelabai susigaudė kas vyksta ir ką jis turi daryti.(t. 12, b. l. 15-16).

22Ludytojas V. B. parodė, kad daugiau kaip prieš dvidešimt metų, tikslios datos neprisimena, ( - ) bendrija, kurios adresas šiuo metu yra ( - ), buvo reorganizuota iš Garažų statybos ir eksploatacijos kooperatyvo Nr. ( - ). Jo tėvai – V. ir A. I. B. ir jis turėjo 1 ar 2 garažus kooperatyve Nr. ( - ) ir buvo to kooperatyvo nariai, todėl vėliau automatiškai tapo bendrijos nariais. Vėliau buvo pasatatytas administracinis pastatas, kuris buvo įregistruotas kaip nebaigta statyba tuo metu, kai jis buvo bendrijos pirmininkas. Bendrijos pirmininku jis tapo V. B. iniciatyva, kiek pamena, nuo 2007-2008 m., tikslios datos neprisimena. Jį pirmininku išrinko susirinkimo metu nariai, kiek tuo metu bendrijoje buvo narių, jis neprisimena. Būdamas bendrijos pirmininku, jis vykdė Registrų centro reikalavimą parengti naujus bendrijos įstatus, kurie turėjo būti notariškai patvirtinti ir jis tai padarė. Jis, vykdydamas administracinio pastato, adresu ( - ), registraciją, buvo priverstas nugriauti vieną sieną, kad galima būtų pastatą įregistruoti ir nuo tada tarp jo ir V. B. prasidėjo konfliktas. 2008 metais bendrijoje buvo virš 20 narių, tarpusavyje nariai nusprendė parduoti nebaigtos statybos administracinį pastatą, už tuos pinigus nugriauti netinkamai pastatytus garažus ir pasistatyti garažus. Tuo tikslu 2008-04-18 ( - ) gimnazijos antrajame aukšte buvo surengtas ( - ) ir eksploatavimo bendrijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 16 bendrijos narių. Susirinkimo metu visi nariai prabalsavo už administracinio pastato ( - ), pardavimą. Tuo metu bendrijos pirmininkas buvo V. G.. Mano, kad bendrijos pirmininkas V. G. vykdė bendrijos narių protokolą parduoti administracinį pastatą ( - ). Kiek žino, buvo pasirašyta administracinio pastato, ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau pinigai už pastatą nebuvo sumokėti. G. teiginius apie tai, kad jis buvo faktiškas bendrijos vadovas, kategoriškai neigė (t. 12, b.l.21-23).

23Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d. pagrindais liudytojas V. B., į klausimą, kokiomis aplinkybėmis ir kuriam tikslui buvo surengtas 2008-01-03 bendrijos neeilinis susirinkimas, parodė, kad 2008-01-03 buvo surinktas neeilinis bendrijos susirinkimas tik naujų narių priėmimui, o pirmininku jis buvo išrinktas jau seniau, V. B. iniciatyva ir prašymu. Kadangi V. B. susižalojo, jis jį pradėjo raginti žodžiu surasti lėšų pradėtų statybų užbaigimui. Jis su jo siūlymu sutiko, bet bendrijos nariai nesutiko daryti piniginių įnašų, todėl buvo siūlyta priimti naujus narius, kurie buvo jo, valdybos nario D. ir V. B. pažįstami ir giminaičiai, kurie turėjo pinigų ir norėjo investuoti į garažų statybas. O kodėl bendrijos narys V. B. skundė priimtą bendrijos narių sprendimą, jam tai nežinoma, V. B. žmona ir dukra dalyvavo susirinkime, pasirašė susirinkimo protokolą, todėl V. B. apie tai viską žinojo. Taip pat jis parodė, kad iš bendrijos sąskaitos per šešis kartus paėmė 96 638 Lt. bendrijos ūkinei veiklai, t. y. buvo mokama architektui S. V. už garažų projektavimo darbus. Pinigai buvo mokami grynais, surašant kasos pajamų orderius. Visi dokumentai yra samdomoje architektų įmonėje ( - ), o bendrijos buhalterinėje apskaitoje nėra, nes ji nebuvo vedama, nes buhalterio nebuvo, o visą apskaitą tvarkė V. B.. O išrinkus naują bendrijos pirmininką V. G., jam buvo perduoti visi bendrijos turėti dokumentai. Dokumentai perduoti surašant priėmimo-perdavimo aktus. Sandoris tarp ( - ) GSEB ir UAB "( - )" įvyko, tačiau sandorio metu, jis jau nebuvo bendrijos pirmininkas. Atsiskaitymas už turtą teismo sprendimu buvo sustabdytas, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovai buvo V. B. ir V. B.. Pinigai į bendrijos sąskaitą iš UAB "( - )" pervesti nebuvo. Nori parodyti, kad ir šiai dienai vyksta teismai ir santykius jie aiškinasi teismuose. O piniginių lėšų už garažų nuomą iš bendrijos ir ne bendrijos narių jis nerinko, nes visą laiką ir iki šiol renka V. B. ir dabartinė pirmininkė A. B.. Kai buvo bendrijos administratoriumi V. B., jis irgi rinko pinigus už garažų nuomą. Žino, kad į mėnesį buvo surenkama apie 8000 Lt (t. 9, b. l. 176-178). 2017-03-03 papildomai apklaustas V. B. parodė, kad neprisimena, ar 2008-04-18 išrinktas naujasis bendrijos pirmininkas V. G. jam buvo išrašęs įgaliojimą, atstovauti bendriją. Bendrijai vadovavo apie mėnesį V. G., po to - V. B. apie 3 - 4 mėn ir po to teismas skyrė Ireną, pavardės nepamena, kuri vadovavo apie 2-3 metus. Apie pastato pirkimą pardavimą gali nurodyti, kad bendrijos nariai apie kelis metus diskutavo, reikėjo papildomų lėšų patalpų remontui, todėl tai nebuvo toks spontaniškas ir greitas veiksmas. Dėl pirkėjo, turto pardavimo buvo duotas skelbimas į elektroninius portalus, tačiau daugiau apie pastato pirkimą-pardavimą neprisimena. Jis E. N. pastato pirkti nesiūlė, apie UAB "( - )" veiklą nieko nežinojo ir nežino, o ar sudarant 2008-04-22 pastato-pirkimo pardavimo sutartį, pateikė notarei bendrijos įstatus, neprisimena. Pas notarę, sudarant 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutartį, nebuvo ir neteikė apmokėjimo sąlygų notarei. Kas teikė, jam nežinoma. Jis V. G. nieko nenurodinėjo, tame tarpe pasirašyti 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutartį už žymiai mažesnę kainą, 2008-10-09 bendrijos likvidavimo procedūros neorganizavo ir neprisimena, kad būtų surašęs ir pateikęs pasirašyti bendrijos pirmininkui V. G. bei antspaudavęs bendrijos antspaudu 2012-03-23 pažymą apie UAB "( - )" (buvusi UAB "( - )") atsiskaitymą už pastato pardavimą. Kaip buvo atsiskaityta su bendrija už pastato pardavimą, jis nežino, o UAB "( - )" ir UAB "( - )" direktorių R. A. žino, tačiau nebendrauja. Taip pat papildė, kad B. ir B. ieškinių pagrindu buvo sustabdytas pastato pirkimas-pardavimas, todėl buvo vilkinamas procesas. O B. šeima dabartiniu metu renka mokesčius už garažų nuomą ir jų neapskaito buhalterinėje apskaitoje (t. 9, b. l. 182-184).

242017-03-15 atlikus akistatą tarp V. G. ir V. B., V. G. į pateiktus klausimus atsakė, kad nieko neprisimena (t. 9, b. l. 185-187).

252017-10-06 Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas V. B. atžvilgiu ( t. 2, b. l. 81-119).

26Pradedant bylos nagrinėjimą teisme kaltinamasis V. G. atsisakė duoti parodymus. Todėl teismas garsino V. G. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu.

27Ikiteisminio tyrimo metu V. G. aiškino, kad neprisimena aplinkybių, kokiomis buvo išrinktas ( - )-GSEB bendrijos pirmininku, nes praėjo daug laiko, turėjo daug streso, traumų. Taip pat neprisimena, kada buvo išrinktas bendrijos pirmininku, bet prisimena, kad susirinkimas vyko Karoliniškėse, kuriame jis dalyvavo, tačiau kuriame pastate vyko susirinkimas, jis neprisimena. Daugiau apie bendrijos susirinkimą nieko nurodyti negali, nes neprisimena. Taip pat neprisimena, kokie sprendimai buvo priimti 2008-04-18 bendrijos susirinkime. Į klausimą, kodėl sutiko tapti bendrijos pirmininku, įtariamasis parodė, kad jis dirbo pas J., kuris jam pasiūlė tapti bendrijos pirmininku. Kokie J. ryšiai su bendrija, jis nežino. Liudytojas pas jį dirbo auditoriaus padėjėju. Tapęs bendrijos pirmininku, jis matė bendrijos įstatus, kitus įstatymus dėl bendrijos administravimo, tačiau jų neskaitė, nes jie buvo standartiniai, todėl jis nepuolė jų iš karto skaityti. Su dokumentais susipažino formaliai. Supratimą apie bendrijos pirminimo teises ir pareigas turi, tačiau konkrečiai į bendrijos reikalus nesigilino, nes tokių dalykų nesureikšmino. Į klausimą kada ir iš ko perėmė bendrijos buhalterinę apskaitą, kitus bendrijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, įtariamasis parodė, kad neprisimena konkrečių bendrijos dokumentų perėmimo aplinkybių, todėl negali nurodyti, ar perėmė bendrijos dokumentus. Į klausimą kaip administravo bendrijos turtą, įtariamasis parodė, kad jokios veiklos bendrijoje nevykdė, rinkliavų nerinko, mokesčių nemokėjo, atlyginimo už darbą bendrijoje negavo. Kas visą tai tvarkė bendrijoje, įtariamasis nežino. Jis neprisimena, ar buvo išrašęs įgaliojimą atstovauti bendriją. Į klausimą kokiomis aplinkybėmis buvo sudaryta 2008-04-22 pastato, esančio ( - ) (toliau pastato) pirkimo-pardavimo sutartis tarp bendrijos ir UAB "( - )", įtariamasis parodė, kad neprisimena, kokiomis aplinkybėmis buvo sudaryta sutartis dėl pastato pirkimo pardavimo ( - ). Taip pat neprisimena visų aplinkybių, kurių metu pas notarę B. buvo pasirašyta pastato pirkimo-pardavimo sutartis, neprisimena, kas vykdė pirkėjo paiešką, turto vertinimą bei neprisimena kokia bendrovė vykdė turto vertinimą, kaip vyko derybos dėl turto pirkimo-pardavimo ir su kokiomis bendrovėmis. Patį faktą atvykimo pas notarę ir sutarties pasirašymą, jis prisimena, tačiau notarei jokių dokumentų neteikė, kas pateikė, nežino. Daugiau nieko apie sutarties pasirašymą neprisimena. Kodėl sudarė 2008-04-22 pastato pirkimo pardavimo sutartį už žymiai mažesnę kainą, įtariamasis nieko apie tai nieko nurodyti negali, nes jam tai nežinoma. Įtariamasis taip pat neprisimena, kokiomis aplinkybėmis, kuriam tikslui buvo organizuota 2008-10-09 bendrijos likvidavimo procedūra, tačiau prisimena, kad bendravo su J. dėl bendrijos likvidavimo, tačiau ar pats dalyvavo susirinkime, neprisimena. Į klausimą kaip buvo atsiskaityta su bendrija už pastato pardavimą, įtariamasis parodė, kad prisimena, kad buvo rašomas vekselis dėl 800 000 Lt, tačiau tikslių apmokėjimo aplinkybių neprisimena. Taip pat neprisimena, kokiomis aplinkybėmis buvo surašyta ir jo pasirašyta bei antspauduota bendrijos antspaudu 2012-03-23 pažyma apie UAB "( - )" (buvusi UAB "( - )") atsiskaitymą už pastato pardavimą. Į klausimą ar pasirašydamas pažymą suprato, kad galimai padarė nusikalstamą veiką, už kurią numatyta baudžiamoji atsakomybė, įtariamasis mano, kad nepadarė nusikalstamos veikos. Taip pat įtariamasis parodė, kad 2017-07-14 įtariamojo apklausos parodymus laikyti teisingais ir jais vadovautis (t. 10, b. l. 22-25), (t. 10, b. l. 31-32), ( t. 10, b.l. 38-39).

282008-12-17 apklaustas liudytoju V. G. ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-2-00465-08 parodė, kad su V. B. (apie 30 metų amžiaus) apytiksliai prieš metus jį supažindino jų bendras pažįstamas E. J.. Su V. B. susipažino prie kavos. Su E. J. jis pažįstamas apie 10 metų. Jis dirba ( - ) sąjungos prezidentu, o E. J. yra ( - ) kolekcionierius. 2008 metų pavasarį, tikslios datos nurodyti negali, eilinį kartą geriant kavą kartu su E. J. ir V. B. pradėjo kalbėtis apie garažus. Jis jiems sakė, kad jo sūnus Pašilaičių mikrorajone įsigijo butą, o jis, norėdamas kur nors investuoti pinigus, nori įgyti pastarajam garažą. V. B. jam pasakė, kad yra mūriniai garažai ( - ) mikrorajone ir kad tokį garažą įsigytų, jam reikia tapti tos garažų bendrijos nariu. V,B. jam sakė, kad šie garažai yra ( - ) ir priklauso ( - ) garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai. Jis pats tuo adresu nebuvo nuvykęs ir negalėtų parodyti, kur šie garažai yra. Eilinio susitikimo metu V. B. turėjo garažų nuotraukas ir jam rodė tas nuotraukas. Kadangi jis nutarė įsigyti tokį garažą, V. B. jam pasakė bendrijos sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kad pavedimu per banką galėčiau įnešti pajų. Jam reikėjo įnešti 15000 litų. Šiuos pinigus jis turėjo namuose, jokiame banke jis jų nelaikė. 2008 m. pavasarį, tikslios datos nurodyti negali, tai buvo po kelių dienų, kai jie kalbėjosi apie garažo įsigijimą, jis vienas atvažiavo į SEB Vilniaus banko filialą, esantį Akropolio pastate ir ten įnešė 15000 litų pajų. Pinigų pervedimo kvito jis neturi, atrodo jį atidavė V. B.. Daugiau jis jokių pinigų už garažą nemokėjo. Į sumokėtą sumą įeina pajus (14000 litų) ir garažų bendrijos nario stojamasis mokestis (1000 litų). Apytiksliai po dviejų savaičių, tikslios datos nurodyti negali, eilinio susitikimo metu, profsąjungos rūmų patalpose V. B. jam žodžiu pranešė apie numatomą ( - ) garažų bendrijos narių susirinkimą ir sakė, kad jam reikės atvykti į mokyklą, esančią ( - ) mikrorajone prie televizijos bokšto. Šios mokyklos tikslaus pavadinimo ir adreso nežino, tačiau galėtų parodyti, kur ši mokykla yra. V. B. nurodytą dieną ir laiku jis atvažiavo į šią mokyklą ir aktų salėje įvyko garažų bendrijos narių susirinkimas. Susirinkimo datos ir laiko negalėtų nurodyti, tai buvo po pietų, apie 16 val. Šios mokyklos aktų salėje susirinko apie 20 žmonių. Ateinant į susirinkimą visi registravosi, t.y. atėjęs į susirinkimą jis pasirašė susirinkimo dalyvių sąraše ties savo pavarde, tas sąrašas buvo atspausdintas iš anksto ir dalyviams reikėjo pasirašyti ties savo duomenimis. Kas pateikė pasirašyti narių sąrašą, jis neprisimena, jis buvo pas V. B. ar pas sekretoriaujantį asmenį. Iš visų susirinkusių žmonių jis nei vieno, išskyrus V. B., nepažinojo. Susirinkime pirmininkavo V. B., o sekretoriavo vyras, vardu Norbertas, pavardės nežino. Šiame susirinkime buvo svarstoma pakeisti bendrijos pirmininką. Iki šio susirinkimo pirmininku buvo V. B., o šiame susirinkime pastarasis liudytoją visiems pristatė ir pasiūlė išrinkti jį pirmininku, nes taip susirinkusių jis buvo vienas iš vyresnių. Visi prabalsavo už jo kandidatūrą ir jį šiame susirinkime išrinko pirmininku. Tas susirinkimas vyko apie pusvalandį laiko, jokie kiti klausimai nebuvo svarstomi. Susirinkimo protokolą ranka pildė N., kompiuterio ir spausdintuvo niekas neturėjo. Susirinkimo protokolą jis perskaitė tik po kelių dienų, kai V. B. pateikė jį pasirašyti. Šiame protokole jokie papildomi klausimai, išskyrus pirmininko pakeitimą, nebuvo įtraukti. Po pusvalandžio susirinkimas pasibaigė ir visi išsiskirstė. Kas tą dieną budėjo mokykloje, jis neprisimena. Mokyklą ir aktų salę, kur įvyko minėtas susirinkimas, galėtų parodyti. Po šio susirinkimo jis važiavo į Valstybės įmonės registrų centrą, esantį Konstitucijos prospekte, kad užregistruotų garažų bendrijos narių priimtą sprendimą. Su kuo buvo registrų centre, jis neprisimena. Registruojant šį sprendimą jis turėjo garažų bendrijos narių susirinkimo protokolą, kurį paliko registrų centre, arba grąžino V. B.. Po kelių dienų, kai jį išrinko pirmininku, V. B. jam padavė pasirašyti įgaliojimą ir pasakė, kad jis apie minėtą bendriją viską žino ir pats viską tvarkys. Šį laisvos formos įgaliojimą paruošė V. B.. Kadangi jis nieko nežinojo apie šią bendriją, tai pasirašė tą įgaliojimą. Netrukus po šio susirinkimo, t.y. po kelių dienų, jam paskambino kažkas iš bendrijos narių ir pasakė, kad reikia atvažiuoti į notarų biurą, esantį ( - ) gatvėje, ir pasirašyti pirkimo pardavimo sutartį. Tas pats bendrijos narys, kuris jam skambino, sutartu laiku buvo atvažiavęs į notarų biurą. Šio asmens jokių duomenų nežino, jį ne kartą matė kartu su V. B., UAB „( - )” ofise ir garažų bendrijos narių minėtame susirinkime. Šiam vyrui iki 30 metų, šviesių plaukų, vidutinio ūgio, aukštesnis už liudytoją, vidutinio kūno sudėjimo. Kai jis atvyko į notarų biurą, pirkimo pardavimo sutartis jau buvo paruošta. Jis perskaitė šią sutartį ir pasirašė. Koks objektas buvo parduodamas, jis dabar pasakyti negali, nes neprisimena. Prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį, tas vyras jam pasakė, ar parodė garažų bendrijos narių susirinkimo protokolą, kuriame buvo nutarta parduoti tą objektą. Pasirašęs sutartį, garažų bendrijos objektą liudytojas pardavė ne savo sprendimu, o remiantis garažų bendrijos narių sprendimu. Garažų bendrijos susirinkime, kuriame būtu svarstyta parduoti bendrijai priklausantį objektą, jis nedalyvavo. Jis iš viso dalyvavo tik viename susirinkime. ( - )ir eksploatavimo bendrijos dokumentų ir antspaudo jam niekas neperdavė ir jis jų niekada neturėjo. Dokumentus ir antspaudą visada turėjo V. B.. Kokius tiksliai V. B. turėjo dokumentus, jis nematė, pastarasis jam jų nerodė. Šios bendrijos finansinių ir kitokių reikalų netvarkė, tuo užsiimdavo V. B.. 2008 m. spalio mėnesį jam paskambino V. B. ir paklausė, ar jis pritaria garažų bendrijos likvidavimui. Iš V. B. žodžių suprato, kad šiuo metu dėl bendrijos vyksta teismai ir tikslinga bendriją likviduoti. Jis pritarė šiam pasiūlymui. Tada V. B. pasakė, kad liudytojui reikės atvažiuoti pas jį į UAB „( - )" ofisą ir pasirašyti. Kitą dieną jis nuvažiavo pas V. B. į ofisą, kur pastarasis jam padavė paskaityti 2008-10-09 dienos garažų bendrijos narių susirinkimo protokolą ir pasirašyti dalyvių sąraše. Pagal šį protokolą nariai nutarė likviduoti bendriją ir likvidatoriumi paskirti E. J.. 2008-10-09 garažų bendrijos narių susirinkime liudytojas nedalyvavo. Po šio sprendimo jam paskambino V. B. ar E. J. ir pasakė, kad reikia susitikti ir oficialiai perduoti bendrijos dokumentus ir antspaudą. 2008-10-23 jis atvažiavo į E. J. vadovaujamą UAB „( - )“, adresu ( - ), kur taip pat buvo V. B.. E. J. jau buvo paruošęs pavedimo sutartį, pagal kurį, jis, kaip bendrijos pirmininkas, turėjo likvidatoriui perduoti bendrijos dokumentus ir antspaudą. Jo akivaizdoje V. B. perdavė E. J. vieną baltos spalvos segtuvą su dokumentais, o liudytojas pasirašė ant 2008-10-23 dienos pavedimo sutarties. Šioje sutartyje taip pat pasirašė E. J.. Joks atskiras dokumentų perdavimo-priėmimo aktas nebuvo pasirašytas. Taip pat jo akivaizdoje nebuvo surašytas perduodamų dokumentų aprašas. Pasirašęs dokumentus jis juos paliko ir vienas išvažiavo savo reikalais. Nuo to momento jis garažų bendrijos jokias reikalais neužsiimdavo ir jokių dokumentų nepasirašinėjo. Registrų centre antrą kartą buvo, po to, kai Vilniaus Apygardos teismo sprendimu V. B. buvo pašalintas iš bendrijos turto administratoriaus pareigų ir liudytoją vėl grąžino į pirmininko pareigas. Iš ( - )ir eksploatavimo bendrijos, V. B. ar kitų asmenų už pirmininkavimą jis jokių pinigų negavo. Jis iki šiol yra garažų bendrijos narys, tačiau jokių tą patvirtinančių dokumentų neturi. Liudytojas papildydamas parodė, kad 2008 m. pavasarį sumokėjęs 15000 Lt pajų jis tapo 365- osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos nariu, o vėliau buvo išrinktas jos pirmininku. Jis dalyvavo tik viename bendrijos susirinkime, kuriame jį išrinko pirmininku, 2008-10-09 vykusiame susirinkime nedalyvavo, apie jį niekas iš anksto nepranešė. V. B. yra jo klausęs ar jis pritaria bendrijos likvidavimui ir jis pritarė šiam sprendimui. Tada V. B. jam pasakė, kad reikia važiuoti pas jį į ofisą, kur pastarasis padavė paskaityti 2008-10-09 bendrijos narių protokolą ir pasirašyti ant dalyvių sąrašo. Tame sąraše buvo atspausdintas jo vardas ir pavarde ir jis pasirašė. Pagal šį protokolą nariai nutarė likviduoti bendriją ir likvidatoriumi paskirti E. J. (t. 7, b. l. 78-81, 148-149).

292016-04-12 apklaustas BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d. pagrindais liudytojas V. G. parodė, kad nežino, kada buvo įsteigta ( - ) garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, jos steigime nedalyvavo. Jis bendrijos pajininku ir nariu yra nuo 2008 metų, tikslios datos neprisimena. Kai tapo bendrijos pajininku, jos pirmininku buvo V. B.. V. B. jam pasiūlė tapti bendrijos pajininku ir už jį sumokėjo pajų, kiek, nežino, tuo nesidomėjo. Tuo metu jis dirbo UAB "( - )", įmonės vadovas buvo E. J., įmonė užsiėmė kitų įmonių likvidavimu. E. J. ir V. B. buvo draugai, jį su V. B. supažindino E. J. 2008 m., tikslios datos neprisimena. UAB "( - )" jo pareigos buvo administratoriaus padėjėjas. Kaip jis suprato, V. B. tikslas buvo likviduoti ( - ) garažų statybos ir eksploatavimo bendriją. Mano, kad dėl šios priežasties V. B. paprašė jo tapti bendrijos pajininku. Kai tapo pajininku, 2008 m., kada tiksliai neprisimena, įvyko bendrijos pajininkų susirinkimas, kuris vyko ( - ) mikrorajone, vidurinėje mokykloje šalia televizijos bokšto, Vilniaus mieste. Susirinkime dalyvavo bendrijos pajininkai, apie 15 žmonių. Šiame susirinkime jis buvo išrinktas bendrijos pirmininku. Sutiko būti bendrijos pirmininku, nes jam taip liepė jo įmonės direktorius E. J.. Tapęs bendrijos pirmininku, kada tiksliai, neatsimena, jis pasirašė įgaliojimą, kuriuo įgaliojo V. B. pasirašyti bendrijos vardu, ar jis buvo patvirtintas notariškai, neprisimena, kur šiuo metu yra tas įgaliojimas, jis nežino. Nei būdamas bendrijos pirmininku, nei dabar jis neturėjo bendrijos dokumentų, jie buvo pas E. J., kur jie yra šiuo metu, jis nežino. Jis buvo tik formalus bendrijos pirmininkas, jai vadovavo V. B., kurį konsultavo E. J.. Sprendimus bendrijoje priiminėjo V. B., susirinkimus organizavo ir bendrijos narius sušaukdavo V. B., jis susirinkimuose dalyvaudavo ir pasirašydavo protokolus kaip pirmininkas. Dėl 2008-04-18 visuotinio bendrijos narių susirinkimo jis nieko konkretaus pasakyti negali, nes jį inicijavo V. B., o kodėl buvo nuspręsta parduoti bendrijai priklausantį administracinį pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, esantį ( - ), UAB "( - )", jis nežino. Apklausos metu jam parodytą 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. ( - ) Vilniaus m. ( - ) notarų biure pas notarę D. B. pasirašė jis, nes jam ją liepė pasirašyti V. B.. Pagal šią sutartį UAB "( - )" buvo parduotas pastatas, adresu ( - ). Ar UAB "( - )" atsiskaitė su bendrija už parduotą pastatą, adresu ( - ), jis nežino, nes buvo tiktai formalus bendrijos pirmininkas. Bendrijos pirmininku jis buvo iki tada, kai buvo paskelbtas bendrijos likvidavimas, kada tai buvo, jis neatsimena, tada bendrijos likvidatoriumi tapo E. J.. Iš darbo UAB "( - )" jis išėjo 2009 metais, jei gerai atsimena, nes jį atleido direktorius E. J.. Būdamas pirmininkas jis bendrijoje jokios veiklos nevykdė, jis tik pasirašinėjo dokumentus, kuriuos jam liepdavo pasirašyti V. B., todėl nieko apie bendrijos veiklą papasakoti negali. Būdamas bendrijos pirmininkas jis negaudavo atlyginimo, iš bendrijos jokių pajamų nėra gavęs. Jis tiesiog vykdė savo viršininko E. J. nurodymus, kuris jam liepė tapti pirmininku ir būnant pirmininku vykdyti V. B. nurodymus. Šiuo metu vyksta teisminiai ginčai tarp bendrijos pajininko V. B. ir dabartinės pirmininkės A. B. (t. 10, b. l. 3-5).

302017-02-01 papildomai apklaustas BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d. pagrindais liudytojas V. G. teigė, kad 2008-04-18 įvyko bendrijos narių susirinkimas, kuris realiai vyko ( - ) mokykloje. Dalyvavo bendrijos nariai, ir naujai priimti, ir seniai priimti nariai, kurie išrinko jį bendrijos pirmininku. Jis minėtame susirinkime pats dalyvavo, jį pristatė V. B., kuris organizavo susirinkimą, protokolą rašė N. P.. Kas dar dalyvavo susirinkime, jis nežino. Susirinkimas vyko tik dėl naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, kiti sprendimai priimami nebuvo. Tuo metu jis dirbo pas J., kuris jam pasiūlė tapti bendrijos pirmininku. Jis pas J. dirbo auditoriaus padėjėju. Tapęs bendrijos pirmininku, jokių bendrijos dokumentų negavo, niekas jam jų neperdavė. Pas ką jie buvo, jis nežino. Taip pat negavo bendrijos antspaudo. Visus bendrijos reikalus tvarkė V. B., kuriam buvo davęs įgaliojimą atstovauti bendriją, o jis buvo tik fiktyvus bendrijos pirmininkas, todėl bendrijos reikalais nesirūpino. Jokios veiklos bendrijoje nevykdė, rinkliavų nerinko, mokesčių nemokėjo, atlyginimo už darbą bendrijoje negavo. Viską tai tvarkė V. B.. Kokiomis aplinkybėmis buvo sudaryta sutartis dėl pastato pirkimo-pardavimo ( - ), jam nežinoma, nes kaip minėjo tuo klausimu užsiėmė V. B. ir N. P.. Jis tik V. B. buvo pakviestas pas notarę B., kur pasirašė pastato pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjo nebuvo matęs ir su juo jokių reikalų prieš pasirašant sutartį neturėjo. Jį pirmą kartą pamatė pasirašant sutartį. Notarei jokių dokumentų neteikė, viskas buvo pateikta V. B., todėl jis tik pasirašė sutartyje ir po kelių minučių išėjo. Visus dokumentus dėl pastato pirkimo-pardavimo tvarkė V. B., todėl apmokėjimo sąlygų nežino. Pastato pirkimo-pardavimo kaina buvo nustatyta ne jo, jis jos nederino ir nerinko pirkėjo, todėl jam tai nežinoma. Jis tik pasirašė iš anksto paruoštus dokumentus pas notarę B.. Kaip minėjo, pirkimo-pardavimo dokumentus tvarkė V. B., todėl mano, kad kainą derino jis pats. Bendrijos likvidavimas buvo nuspręstas V. B., kad bendrija subankrutuotų ir už dyką gautų pastatą. Jis pats susirinkime nedalyvavo, vėliau tik jį pasirašė, kai jam jį pateikė V. B.. Su bendrija nebuvo atsiskaityta nei grynais, nei bankiniu pavedimu. Apie tai, kad nebuvo sumokėta, jis nesidomėjo, nes visus bendrijos dokumentus tvarkė V. B.. Į klausimą, kokiomis aplinkybėmis, kam prašant, buvo surašyta ir jo pasirašyta kaip bendrijos pirmininko bei antspauduota bendrijos antspaudu 2012-03-23 pažyma apie UAB "( - )" (buvusi UAB "( - )") atsiskaitymą už pastato pardavimą, jis atsakė, kad šią pažymą pasirašė V. B. įkalbamas, nes tas jam rodė surašytą UAB "( - )" vekselį 800 000 Lt sumai. Minėtą bendrijos pažymą paruošė V. B., kuris jam sakė, kad viskas gerai, viskas teisiška ir jis nebijotų pasirašyti. Dabartiniu metu supranta, kad B. jį apgavo, pakišdamas pasirašyti minėtą dokumentą. Pasitikėdamas, V. B., minėtą pažymą jis pasirašė, joje yra jo parašas. Pasirašant pažymą, V. B. buvo įkalbėtas ir užtikrintas, kad viskas teisiška ir legalu, kad skola bus grąžinta, todėl manė, kad nieko nusikalstamo nepadarė. Dabartiniu metu supranta, kad V. B. buvo apgautas, todėl galimai tapo jo bendrininku ir padarė nusikalstamą veiką, už kurią numatyta baudžiamoji atsakomybė (t. 10, b. l. 6-10).

31Ikiteisminio tyrimo metu prijungti advokato G. D. pateikti Bendrijos narių ir pajininkų sąrašai (t. 3, b. l. 88-132), Bendrijos pirmininkės A. B. pateiktos Bendrijos narių pajaus pirkimo-pardavimo sutartys (t. 3, b. l. 133-136), ( - ) GSEB įstatai, susirinkimų protokolai ir civilinių bylų teismo sprendimai (t. 4, b. l. 1-203), duomenys apie bendrijos narius ir pajininkus (t. 8, b. l. 113-156).

322017-03-09 poėmio metu Vilniaus miesto ( - )notarų biure iš notarės D. B. paimti ( - ) GSEB 2012-03-23 pažymos originalas ir Vilniaus miesto ( - )notarų biuro notarės D. B. liudijimo originalas (t. 3, b. l. 28-31). ( - )GSEB 2012-03-23 pažymoje nurodyta, kad UAB "( - )" už Bendrijos administracinį pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, esančiomis ( - ), kurio pardavimo kaina 800 000 Lt (231 696,01 Eur) pilnai atsiskaitė su Bendrija. Pažyma patvirtinta V. G. parašu (t. 3, b. l. 32). Vilniaus miesto ( - ) notarų biuro notarės D. B. išduotame 2012-04-02 Liudijime užfiksuota, kad UAB "( - )" pilnai atsiskaitė pagal 2008-04-22 pastato pirkimo-pardavimo sutartį už pirktą administracinį pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, esančiomis ( - ) (t. 3, b. l. 33).

332017-03-10 poėmio metu UAB „( - )“ buvo paimti ( - ) GSEB pastato pirkimo pardavimo dokumentų originalai ir kopijos (t. 3, b. l. 34-39). Iš pastato pirkimo-pardavimo 2008-04-22 sutarties matyti, kad ( - ) GSEB, atstovaujama pirmininko V. G., veikiančio bendrijos įstatų ir 2008-04-18 neeilinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo protokolo pagrindu ir UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus E. N., sudarė sutartį dėl ( - ) GSEB priklausančio administracinio pastato su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, esančiomis ( - ), pirkimo-pardavimo. Ši sutartis patvirtinta V. G., E. N. ir notarės D. B. parašais (t. 3, b. l. 40-43).

34VĮ „Registrų centras“ pateiktuose ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos steigimo ir kitų dokumentuose (nustatyta tvarka patvirtintų kopijų) užfiksuota, kad V. G. buvo bendrijos pirmininku laikotarpiu nuo 2008-04-22 iki 2008-10-22 bei nuo 2011-04-22 iki 2013-07-04 (t. 5, b. l. 1-117).

35VĮ „Registrų centras“ pateiktuose UAB „( - )“ dokumentuose (nustatyta tvarka patvirtintų kopijų) nurodoma, kad UAB „( - )“ įsteigta 2008-03-31. Nuo 2008-04-23 UAB „( - )“ akcininku ir vadovu buvo E. N.. Nuo 2008-11-10 98 proc. akcijų UAB „( - )“ priklausė V. N., 2 proc. E. N., direktoriaus pareigas ėjo V. N.. Nuo 2010-11-22 98 proc. akcijų UAB „( - )“ priklausė R. A., 2 proc. E. N., direktoriaus pareigas ėjo R. A.. Nuo 2010-11-17 bendrovės pavadinimas iš UAB "( - )" pakeistas į UAB "( - )". Nuo 2012-04-26 98 proc. akcijų UAB „( - )“ priklausė V. M., 2 proc. E. N., direktoriaus pareigas ėjo V. M. (t. 5, b. l. 123-193, t. 6, b. l. 1-49).

36(Duomenys neskelbtini) GSEB neeilinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo 2008-04-18 protokole užfiksuota, kad susirinkimo metu svarstyta dėl bendrijos pirmininko atšaukimo ir naujo pirmininko rinkimo. Šio susirinkimo metu nuspręsta atšaukti iš bendrijos pirmininko pareigų V. B. ir bendrijos pirmininku išrinkti V. G.. Šiame protokole taip pat užfiksuota, kad susirinkime dalyvavo 16 iš 23 bendrijos narių, t. y. N. P., V. B., UAB „( - )“ atstovas V. B., J. K., A. P., E. K., A.-I. B., V. B., E. G., R. D., G. C., V. B., G. G., V. G., T. E., S. V., A. B., (t. 5, b. l. 23-27).

372012-03-23 paprastojo vekselio kopijoje užfiksuota, kad UAB „( - )“ išrašė vekselį 365-ajai Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai 800 000 Lt (231 696,01 Eur) sumai, kuriuo UAB „( - )“ įsipareigojo sumokėti įsiskolinimą iki 2012-06-30 (t. 5, b. l. 120). Tyrimo metu UAB „( - )“ informavo tyrėją, kad paprastojo vekselio originalo neturi, nes jo negavo (t. 8, b. l. 157-158).

38Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“ (buvusios UAB „( - )“) banko sąskaitose, esančiose AB „SEB bankas“, bendrovė neturėjo piniginių lėšų, įsigyti Bendrijos turto (t. 8, b. l. 159-186).

39Tyrimo metu Bendrijos pirmininkė A. B. pateikė AB „SEB bankas“ išrašą, kuriame nurodoma, kad Bendrija laikotarpiu nuo 2005-05-17-2015-10-20 piniginių lėšų 800 000 Lt negavo (t. 9, b. l. 10-17 ).

40Atlikus ( - )GSEB buhalterinių dokumentų apžiūrą, nustatyta, kad nesant apskaitos registrų, kuriuose taikant dvejybinį įrašą būtų užregistruotos vykusios ūkinės operacijos už 2012-03-23 - 2012-12-31 laikotarpį visiškai negalima nustatyti ( - ) GSEB veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Už 2013-01-01–2013-07-04 laikotarpį ( - ) GSEB visiškai negalima nustatyti veiklos, nuosavo kapitalo, turto (išskyrus trumpalaikio turto dalį, t. y. pinigai sąskaitoje AB SEB banke) bei įsipareigojimų dydžio ar struktūros, nes tarp tirti pateiktų dokumentų nėra apskaitos registrų, kuriuose taikant dvejybinį įrašą būtų užregistruotos vykusios ūkinės operacijos (mokėjimai už komunalines paslaugas, skelbimą laikraštyje, mokestis už registrų centro paslaugas, fizinių asmenų įnešti avansai už komunalines paslaugas ir išėmimas iš kasos grynų pinigų avansui už komunalines paslaugas) (t. 8, b. l. 187-196).

41Teisminio nagrinėjimo metu paskirta rašysenos ekspertizė, kurios metu padaryta kategoriška išvada, jog 2008 10 23 Pavedimo sutartyje (t.12 b.l.112) ir Dokumentu priėmimo – perdavimo akte pasirašė už E. J. pats E. J., t.y. bendrijos dokumentai buvo perduoti E. J.. (t.12 b.l. 113-114).(t.12 b.l.159-161).

42Teismo padarytos išvados ir įrodymų vertinimas.

43V. G. kaltinamas padarę sveikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str.2d. ir 222 str.1d.

44Pagal BK 184 straipsnį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Turto iššvaistymui būdinga tai, kad kaltininkui patikėtas ar jo žinioje esantis svetimas turtas (turtinė teisė) tretiesiems asmenims perleidžiamas neteisėtai, nesilaikant nustatytos turto (turtinės teisės) perleidimo tvarkos, o teisėtam turto (turtinės teisės) savininkui jo vertė neatlyginama, t. y. padaroma žala. Vertinant įmonių vadovų veiksmus, nusikalstamos veikos požymių buvimas gali būti konstatuojamas tuo atveju, kai šie asmenys sudaro akivaizdžiai su įmonės interesais nesutampantį, pelningai įmonės veiklai iš esmės trukdantį, ekonomiškai nepagrįstą, nelogišką sandorį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-262/2013, 2K-7-251/2013, 2K-518/2014, 2K-26-788/2017).

45Bylos tyrimo ir nagrinėjimo metu apklausti asmenys patvirtino, kad V. G. buvo ( - ) GSEB pirmininku laikotarpiu nuo 2008 04 22 iki 2008 10 22 bei nuo 2011 04 22 iki 2013 07 04. Rašytiniai duomenys taip pat patvirtina šią informaciją (t.5 b.l.1-117, 24, ). Todėl tas faktas, kad kaltinamasis buvo bendrijos pirmininku nurodytais laikotarpiais, laikytinas įrodytu. Bendrijos įstatai numatė, kad bendrijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. (17.2 punktas) (t.5 b.l.13-19). Įstatų 33 punktas nustato, kad bendrijos pirmininkas atstovauja bendriją ir jos vardu sudaro sandorius, organizuoja ir administruoja bendrijos ūkinę veiklą. Įstatų 46 p. nustato, kad bendrijos turtą ir lėšas valdo, naudoja ir jomis disponuoja bendrijos pirmininkas, t.y. pirmininkui buvo patikėtas bendrijos turtas.

46Pagal DNSBĮ 3str., reglamentuojantį bendijos statusą, bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustayta tvarka priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Šio įstatymo 216 str.1d. 4p. nustato, kad viena iš bendrijos pareigų - saugoti ir ginti bendrijos ir jos narių teises bei ekonominius ir kitus teisėtus interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Bendrija gali turėti įvairių įstatymuose numatytų teisių, tačiau jos negali prieštarauti DNSB įstatymui ir kitiems įstatymams (DNSBĮ 13 str.3d., 25 str.2d.). Bendrijos paskirtis – suvienyti garažų statytojus, jų pastangas ir lėšas, kad būtų pastatytos Bendrijos narių siekiamos įgyti nuosavybėn patalpos. Bendrijai nebuvo numatyta teisė perleisti jos narių piniginio indėlio suteikiamas teises, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgijimu į pastatytas patalpas, tretiesiems asmenims, nes bendrija yra specifinis juridinis asmuo, turintis išimtinį tikslą – įgyvendinti bendrijos narių teisę tokias patalpas pastatyti ir eksploatruoti. Bendrijos teisė pirkti ar kitokiu būdu perleisti , išnuomoti turtą, įkeisti ar kitaip juo disponuoti, gali būti suprantama tik kaip apimanti teisę perleisti kitą turtą nei bendrijos nariams statomos (pastatytos) patalpos (pvz. statybai reikalingos priemonės, kurios bendrijai nebereikalingos).Teismo nagrinėjamoje byloje pateikti duomenys (susirinkimų protokolai) patvirtina, kad ne visi Bendrijos nariai sprendė dėl pastato pardavimo sandorio sudarymo klausimą, todėl ginčo sandoris dėl bendrijai priklausančio pastato pardavimo, laikytinas sudarytu neteisėtai.

47V. G. patvirtino, kad 2008 04 22 kaip bendrijos pirmininkas pasirašė pirkimo pardavimo sutartį (t.3 b.l.40-43) ir pardavė bendrijai priklausantį administracinį pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, esančiomis ( - ) už 800 000 litų. Sudaryta sutartis numatė, kad už parduodamą pastatą turi būti atsiskaityta per 30 dienų (t.3 b.l. 41) , tačiau to padaryta nebuvo. Nors sutartis numatė 30 dienų terminą, per kurį turėjo būti atsiskaityta, nors atsiskaityta nebuvo, kaltinamasis pripažino 2012 03 23 išdavęs bendrijos vardu oficialią pažymą, kurioje nurodoma, kad UAB“( - )“ už minėtą bendrijos pastatą, kurio pardavimo kaina yra 800000 litų, pilnai atsiskaitė su ( - ) garažų statybos ir eksploatavimo bendrija. (t.3 b.l.32). Šios pažymos pagrindu notarė D. B. išdavė liudijimą, kad pagal 2008 04 22 pastato pirkimo pardavimo sutartį pilnai atsiskaityta, t.y. UAB“( - )“ įgijo teisę disponuoti pastatu pilnai savo nuožiūra.(t.3 b.l.33).Visi šie faktai liudija, kad bendrijai priklausantis turtas buvo perleistas kitam subjektui, negavus už pastatą pardavimo sutartyje numatyto užmokesčio – 800000 litų, t.y.neteisėtai.

48Bylos tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu V. G. keitė parodymus, vengė atsakyti į jam nepatogius klausimus, tačiau visą laiką teigė, kad bendrijos pirmininku tapo ne savo iniciatyva, kad bendrijai priklausantis pastatas buvo parduodamas ne jo iniciatyva.

49Teisminio nagrinėjimo metu, baigus įrodymų tyrimą, kaltinamasis davė parodymus ir nurodė, kad bendrijos pirmininku tapo V. B. iniciatyva, o į pastato pardavimo klausimo sprendimą kažkokiu būdu buvo įsimaišęs E. J., asmuo, kuris buvo jo viršininkas UAB“ ( - )“; pastato pirkėjas buvo V. B. pažįstamas, kad pastato pardavimo sutartį pasirašė, tačiau nieko daugiau – kodėl pastatas parduodamas, kaip įsitikino, kad pirkėjas mokus, ką darė, kai per 30 terminą nebuvo atsiskaityta, kaltinamasis atsakyti negalėjo. Kodėl priėmė vekselį, kas priėmė sprendimą už pastatą priimti vekselį, taip pat negalėjo atsakyti.

50Ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas V. G. teigė, jog E. J. turėjo įmonę, dirbo auditoriumi, o jis – G., buvo J padėjėjas toje bendrovėje. V. B. ir E. J. buvo draugai; J ir jį supažindino su B.. V. B. norėjo likviduoti garažų statybos ir eksploatavimo bendriją ir dėl tos priežasties įkalbėjo jį – G. tapti bendrijos pajininku, kad galėtų būti pirmininku. Būtent E. J. liepė jam sutikti ir tapti garažų bendrijos pirmininku. Paaiškinti kodėl taip buvo daroma, kas ir kokį interesą turėjo, ko siekė gauti iš bendrijos, G. negalėjo ir neatsakinėjo į šį klausimą. V. G. patvirtino tapęs pirmininku, tačiau garažų bendrijos veikla nesidomėjo ir joje nedalyvavo, pasirašydavo paruoštus dokumentus ir tiek. Dėl pastato pardavimo aplinkybių (kaip tai buvo realizuojama) G atsisakė ką nors aiškinti, teigė, kad nieko neprisimena. Patvirtino, kad vyko pas notarę, kad pasirašė sutartį, tačiau daugiau nieko negalėjo paaiškinti. Kada, kokiu būdu ir kodėl buvo išrašyta pažyma bendrovei „( - )“ (buvusi UAB“( - )“) dėl atsiskaitymo už pastatą ( - ), kaltinamasis paaiškinti atsisakė. Vienos iš ikiteisminio tyrimo metu vykusių apklausų metu G teigė, jog būtent V. B. inicijavo ir organizavo bendrijos pajininkų susirinkimą, kai buvo priimtas sprendimas parduoti bendrijai priklausantį pastatą. Po to pastatas buvo parduotas bendrovei „( - )“, o jis kaip pirmininkas pasirašė pardavimo sutartį bendrijos vardu. (t.10 b.l. 4-5).

51Taigi, kaltinamasis visų apklausų metu patvirtino tapęs bendrijos direktoriumi, vykdydamas svetimo asmens valią, bendrijos turto perleidimo sutartį pasirašė taip pat vykdydamas svetimą valią , bendrijos veikla nesidomėjo, jos neorganizavo, atsiskaitymo už parduotą bendrijos turtą klausimų nekontroliavo ir nesprendė, nes jam tai nerūpėjo. Kodėl pasirašė pažymą, patvirtinančią, kad pirkėjas neva atsiskaitė už parduotą bendrijos turtą, kaltinamasis paaiškinti negalėjo, nors pripažino, kad už pastatą nebuvo atsiskaityta.

52Jau minėta, kad bendrijos pirmininkas yra vienvaldis bendrijos organas, kuris organizuoja ir atsako už bendrijos ūkinę veiklą. Būdamas bendrijos vadovu, atsakingu už bendrijos veiklą, kaltinamasis privalėjo elgtis protingai ir apdairiai, įvertinti neprotingai didelių nuostolių bendrijai atsiradimo riziką spręsdamas įvairius ūkinės veiklos ir bendrijos turto valdymo klausimus. V. G. teigė supratęs, ką turi daryti bendrijos direktorius, bet ši veikla jo nedomino, nes veikė ne savo interesais, t.y. kaltinamasis suprato, kad kaip bendrijos pirmininkas jis turėjo veikti bendrijos interesais ir naudai, tačiau to nedarė. Suvokdamas, kad už parduotą bendrijos pastatą nebuvo ir nebus neatsiskaityta, jis kaip bendrijos pirmininkas, praėjus ketveriems metams po bendrijai priklausančio pastato pardavimo, pasirašė neatitinkančią faktinių aplinkybių pažymą, liudijančią, kad už parduotą pastatą atsiskaityta, t.y. kaltinamasis suvokė, kad elgiasi neteisingai, neteisėtai, priešingai bendrijos interesams ir tai darė, nesirūpindamas dėl galimų neigiamų pasekmių. Teismas šią veiką vertina kaip veiksmus, padarytus esant tiesioginei tyčiai. Tokiais savo veiksmais, būdamas bendrijos pirmininku, turėdamas įgaliojimus disponuoti bendrijos turtu, V. G. neteisėtai išdavė neatitinkančią faktinių aplinkybių pažymą dėl neva atsiskaitymo už nupirktą pastatą, ir taip neteisėtai perleido Bendrijos teisę į jo žinioje buvusį Bendrijos turtą - administracinį pastatą su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, kurio vertė 800 000 Lt (231 696,01 Eur), t.y. iššvaistė ( - ) bendrijos turtą. Inkriminuoti veiksmai įrodyti ir teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str.2d. kaip didelės vertės kaltininkui patikėto turto iššvaistymas.

53Taip pat V. G. inkriminuojama, kad jis nuo 2008-04-22 iki 2008-10-22 bei nuo 2011-04-22 iki 2013-07-04 būdamas ( - ) bendrijos (toliau Bendrija), įmonės kodas ( - ), esančios ( - ), pirmininku, žinodamas, kad UAB "( - )" (nuo 2010-11-17 UAB „( - )") su Bendrija nuo 2008-04-22 neatsiskaitė už 2008-04-22 Bendrijos administracinio pastato su buitinėmis ir pagalbinėmis patalpomis pardavimą uždarajai akcinei bendrovei "( - )" (UAB "( - )"), įmonės kodas ( - ), esančios ( - ), laikotarpiu nuo 2012-03-23 iki 2013-07-04, tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje paslėpė Bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentus, dėl to visiškai negalima nustatyti laikotarpio nuo 2012-03-23 iki 2013-07-04 Bendrijos veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio.

54Pats kaltinamasis pripažino buvęs nurodytais laikotarpiais bendrijos pirmininku, tačiau teigė neturėjęs jokių apskaitos dokumentų ir jų neslėpęs. Kaltinamasis teigė visus apskaitos turėtus dokumentus perdavęs 2008 metais likvidatoriumi paskirtam E. J. ir šių dokumentų jam niekas niekada negrąžino. Kaltinamasis teigė 2011-04-22 iki 2013-07-04 būdamas pirmininku nevykdęs jokios ūkinės veiklos ir dokumentų neturėjęs, ir apskaitos nevedęs.

55E. J. neigė šiuos kaltinamojo parodymus, neigė kad perėmė iš kaltinamojo kokius nors apskaitos dokumentus, tačiau, kaip jau mminėta, mrašysenos ekspertizės metu buvo patvirtinta, kad dokuemnntų prieėmimo-perdavimo aktą kaip likvidatorius pasirašė E. J., perimdamas apskaitos dokumentus. Kitų duomenų, kurie patvirtintų, kad V. G. kas nors būtų perdavęs kokius nors apskaitos dokumentus, kad V. G. būnant pirmininku buvo vedama kokia nors apskaita, bylos tyrimo ir nagrinėjimo metu nenustatyta. Inkriminuojama, kad V. G. paslėpė bendrijos dokumentus; nenustačius šių aplinkybių, V. G. pagal LR BK 222 str.1d. išteisinamas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar naudžiamojo nusižengimo požymių. ( LR BPK 303 str. 5d. 1p.).

56V. G. baustas administracine tvarka: 2016-03-03 pagal ATPK 124(1) str. 2 d., 2017-10-16 pagal ANK 446 str. 4 d., 2017-10-23 pagal ANK 446 str. 4 d., 2018-01-02 pagal ANK 446 str. 4 d. - bauda sumokėta (t. 11, b. l. 53-54).

57VĮ ( - ) centre V. G. gydytas nuo 2013-09-23 iki 2013-10-07, nuo 2014-02-04 iki 2014-02-28, diagnozė: organinė depresija, organinis asmenybės sutrikimas, hipertenzinė (širdies liga) kardiopatija be stazinio širdies kraujotakos nepakankamumo, psichikos elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas (t. 11, b. l. 73). VĮ ( - ) 2017-05-29 pažymoje Nr. ( - ) nurodyta, kad V. G. gydytas šioje įstaigoje 3 kartus, paskutinį kartą nuo 2014-07-26 iki 2014-08-01, diagnozė: psichikos elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, abstinencijos būklė, priklausomybės nuo alkoholio sindromas (t. 11, b. l. 76). (t. 11, b. l. 83). Vilniaus ( - ) 2017-06-01 pažymoje Nr. ( - ) nurodyta, kad V. G. konsultuotas/ gydytas šioje įstaigoje nuo 2003-09-04 dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį, priklausomybės sindromo.

58Lengvinančių ar sunkinančių V. G. atsakomybę aplinkybių nenustatyta.

59V. G. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str.2d., už kurį numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 7 metų, o nusikaltimas priskiriamas prie sunkių nusikaltimų.

60Teismas įvertina nurodytas aplinkybes, tai, kad veikos padarymo metu jis dar nebuvo teistas ir skiria laisvės atėmimo bausmę, lygią numatytos bausmės vidurkiui, taiko LR BK 75 str. , galiojusio iki 2017 10 06 redakciją, ir atideda bausmės vykdymą dvejiems metams, skirdamas atitinkamus įpareigojimus, kurie užtikrintų nuteistojo kontrolę ir užkirstų galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas.

61(Duomenys neskelbtini) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, kurią atstovauja Bendrijos pirmininkė A. B., pripažinta civiliniu ieškovu 231 696,01 Eur sumai (t. 3, b. l. 40-42). Teisminio nagrinėjimo metu bendrijos atstovas advokatas A. L. atsisakė ieškinio, pareiškęs, kad pastato paradavimo sandorio klausimas bus sprendžiamas šiuo metu sustabdytoje byloje, o tuo pačiu bus išspręstas ir žalos bendrijai klausimas. Todėl teismas, pripažindamas V. G. kaltu, civilinį ieškinį palieka nenagrinėtu.

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str. -302 str., 303 str.-308 str.teismas

Nutarė

63V. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str.1d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

64V. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 str.2d. ir skirti jam trejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

65Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. (redakcija, galiojusi iki 2017 10 20 ) ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant neišvykti iš gyvenamosios vietos - Vilniaus ir Vilniaus rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, bei skiriant 50 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kurie turi būti atlikti per šešis mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo.

66Iki nuosprendžio įsiteisėjimo skirti kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos – Vilniaus ir Vilniaus rajono ribų be teismo leidimo.

67Civilinį ieškinį palikti nenagrinėtu.

68Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. V. G., nuo 2008-04-22 iki 2008-10-22 bei nuo 2011-04-22 iki 2013-07-04 būdamas... 3. Šiais veiksmais V. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 4. Taip pat V. G. buvo kaltinamas paslėpęs buhalterinės apskaitos dokumentus, o... 5. Bylos nagrinėjimo metu ištirti duomenys.... 6. Pradėjus bylos nagrinėjimą teisme, V. G. atsisakė duoti parodymus. Baigiant... 7. Liudytoja A. B. paaiškino, kad 1995 m. gegužės 1 d. buvo įsteigta ( - )... 8. Liudytoja D. B. – notarė paiškino, kad nagrinėjamu atveju buvo įformintas... 9. Kadangi liudytoja neprisiminė sandorio sudarymo detalių, teismas garsino... 10. Liudytojas E. N. paaiškino, kad buvo UAB „( - )“ akcininku ir... 11. Kadangi liudytojas neprisiminė daugelio aplinkybių, teismas garsino... 12. Po parodymų garsinimo liudytojas N paaiškino, kad su garažų bendrija... 13. Liudytojas E. J. teigė, kad 2008 m., tikslios datos nepamena, ( - ) bendrijos... 14. Liudytojas V. N. teisminio nagrinėjimo metui patvirtino, kad pirko iš N.... 15. Kadangi liudytojas neprisiminė konkrečių aplinkybių, teismas garsino... 16. 2017-02-02 papildomai apklaustas liudytojas V. N. teigė, kad 2008 m. rudenį,... 17. Liudytojas R. A. patvirtino, kad buvo UAB "( - )" direktoriumi. Kaip tapo... 18. Kadangi liudytojas neprisiminė konkrečių aplinkybių, teismas garsino... 19. Po parodymų garsinimo, liudytojas teigė duodamas parodymus tik galvojęs, kad... 20. Liudytojas V. B. parodė, kad visi tikri Bendrijos buhalteriniai dokumentai... 21. Liudytoja D. K. paaiškino, kad tikslios datos nepamena, bet, prasidėjus... 22. Ludytojas V. B. parodė, kad daugiau kaip prieš dvidešimt metų, tikslios... 23. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d. pagrindais... 24. 2017-03-15 atlikus akistatą tarp V. G. ir V. B., V. G. į pateiktus klausimus... 25. 2017-10-06 Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimu buvo nutrauktas... 26. Pradedant bylos nagrinėjimą teisme kaltinamasis V. G. atsisakė duoti... 27. Ikiteisminio tyrimo metu V. G. aiškino, kad neprisimena aplinkybių, kokiomis... 28. 2008-12-17 apklaustas liudytoju V. G. ikiteisminio tyrimo byloje Nr.... 29. 2016-04-12 apklaustas BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d. pagrindais liudytojas V.... 30. 2017-02-01 papildomai apklaustas BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d. pagrindais... 31. Ikiteisminio tyrimo metu prijungti advokato G. D. pateikti Bendrijos narių ir... 32. 2017-03-09 poėmio metu Vilniaus miesto ( - )notarų biure iš notarės D. B.... 33. 2017-03-10 poėmio metu UAB „( - )“ buvo paimti ( - ) GSEB pastato pirkimo... 34. VĮ „Registrų centras“ pateiktuose ( - ) Garažų statybos ir... 35. VĮ „Registrų centras“ pateiktuose UAB „( - )“ dokumentuose (nustatyta... 36. (Duomenys neskelbtini) GSEB neeilinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo... 37. 2012-03-23 paprastojo vekselio kopijoje užfiksuota, kad UAB „( - )“... 38. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“ (buvusios UAB „( - )“) banko... 39. Tyrimo metu Bendrijos pirmininkė A. B. pateikė AB „SEB bankas“ išrašą,... 40. Atlikus ( - )GSEB buhalterinių dokumentų apžiūrą, nustatyta, kad nesant... 41. Teisminio nagrinėjimo metu paskirta rašysenos ekspertizė, kurios metu... 42. Teismo padarytos išvados ir įrodymų vertinimas.... 43. V. G. kaltinamas padarę sveikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 44. Pagal BK 184 straipsnį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo... 45. Bylos tyrimo ir nagrinėjimo metu apklausti asmenys patvirtino, kad V. G. buvo... 46. Pagal DNSBĮ 3str., reglamentuojantį bendijos statusą, bendrija yra ne pelno... 47. V. G. patvirtino, kad 2008 04 22 kaip bendrijos pirmininkas pasirašė pirkimo... 48. Bylos tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu V. G. keitė parodymus, vengė... 49. Teisminio nagrinėjimo metu, baigus įrodymų tyrimą, kaltinamasis davė... 50. Ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas V. G. teigė, jog E. J. turėjo įmonę,... 51. Taigi, kaltinamasis visų apklausų metu patvirtino tapęs bendrijos... 52. Jau minėta, kad bendrijos pirmininkas yra vienvaldis bendrijos organas, kuris... 53. Taip pat V. G. inkriminuojama, kad jis nuo 2008-04-22 iki 2008-10-22 bei nuo... 54. Pats kaltinamasis pripažino buvęs nurodytais laikotarpiais bendrijos... 55. E. J. neigė šiuos kaltinamojo parodymus, neigė kad perėmė iš kaltinamojo... 56. V. G. baustas administracine tvarka: 2016-03-03 pagal ATPK 124(1) str. 2 d.,... 57. VĮ ( - ) centre V. G. gydytas nuo 2013-09-23 iki 2013-10-07, nuo 2014-02-04... 58. Lengvinančių ar sunkinančių V. G. atsakomybę aplinkybių nenustatyta.... 59. V. G. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 60. Teismas įvertina nurodytas aplinkybes, tai, kad veikos padarymo metu jis dar... 61. (Duomenys neskelbtini) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, kurią... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str. -302... 63. V. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str.1d. išteisinti,... 64. V. G. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184... 65. Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. (redakcija, galiojusi... 66. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo skirti kardomąją priemonę rašytinį... 67. Civilinį ieškinį palikti nenagrinėtu.... 68. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...