Byla e2A-436-260/2016

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Virginijos Gudynienės ir Algimanto Kukalio, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-86-970/2015 dėl administracinio akto panaikinimo, pirkimo–pardavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo pagal ieškovės Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, G. K., uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Petroleum“, tretiesiems asmenims Druskininkų savivaldybės I-ojo notarų biuro notarui J. P., Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notarui E. N., Druskininkų savivaldybės administracijai, Z. J..

2Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovė Kauno apygardos prokuratūros prokurorė, gindama viešąjį interesą, pateiktame teismui ieškinyje ir patikslintame ieškinyje prašė: 1) panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - ) pardavimo“; 2)pripažinti negaliojančia 2008 m. spalio 27 d. valstybinės žemės sklypo (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )); 3) pripažinti negaliojančia 2014 m. balandžio 7 d. žemės sklypo (registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )); 4) taikyti restituciją, įpareigojant UAB „Baltic Petroleum“ grąžinti valstybei 0,0398 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )); 5) taikyti restituciją, įpareigojant atsakovę G. K. atlyginti atsakovei UAB „Baltic Petroleum“ patirtas šio turto įsigijimo išlaidas; 6) taikyti restituciją, įpareigojant valstybę atlyginti atsakovei G. K. patirtas šio turto įsigijimo išlaidas.

5Ieškinyje bei patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2003 m. sausio 9 d. UAB „Panemunės dujos“, atstovaujama direktorės G. K., Druskininkų miesto savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriui pateikė prašymą dėl detaliojo plano rengimo išplečiant UAB „Panemunės dujos“ nuomos teise priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ). Šio žemės sklypo savininkė G. K. 2003 m. sausio 9 d. Druskininkų miesto savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriui pateikė sutikimą dėl detaliojo plano minėtam žemės sklypui rengimo. Druskininkų savivaldybės valdybos 2003 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. ( - ) „Dėl detaliųjų planų rengimo“ buvo pradėtas rengti detalusis planas dėl G. K. žemės sklypo, esančio ( - ), išplėtimo. Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, patikrinęs parengtą minėto žemės sklypo detalųjį planą, nustatė, jog parengto detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo bendrosioms nuostatoms, todėl 2003 m. balandžio 14 d. patikrinimo akte Nr. ( - ) pateikė neigiamą išvadą dėl parengto detaliojo plano. UAB „Panemunės dujos“ 2007 m. liepos 24 d. pakartotinai kreipėsi į Alytaus apskrities viršininko administraciją prašydama patvirtinti detalųjį planą dėl žemės sklypo, esančio ( - ), išplėtimo. Alytaus apskrities viršininko administracija 2007 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl detalaus plano rengimo“ informavo, kad neprieštarauja, jog būtų atnaujinamas minėto žemės sklypo detaliojo plano rengimas. G. K. 2008 m. rugsėjo 29 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos Druskininkų žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą parduoti kaip naudojamą 0,0398 ha ploto valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ). Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - ) pardavimo“ nuspręsta kaip įsiterpusį parduoti 0,0398 ha ploto valstybinį žemės sklypą, esantį ( - ). Šis žemės sklypas 2008 m. spalio 20 d., remiantis Alytaus apskrities viršininko administracijos Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2008 spalio 14 d. prašymu Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo (ų) įregistravimo“ bei IĮ „Aginro“ atliktais kadastriniais matavimais, suderintais su Alytaus apskrities viršininko administracijos Druskininkų žemėtvarkos skyriumi, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir žemės sklypui suteiktas kadastro Nr. ( - ). G. K. 2008 m. spalio 27 d. ne aukciono būdu pirkimo – pardavimo sutartimi už 63866,00 Lt įsigijo minėtą 0,0398 ha ploto valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ), kaip laisvos valstybinės žemės plotą, įsiterpusį tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų. Nacionalinės žemės tarnybos Rizikų valdymo ir veiklos kokybės užtikrinimo skyrius 2013 m. spalio 9 d. atliko patikrinimą dėl šio žemės sklypo įsigijimo ir nustatė pažeidimus. Atlikus žemės sklypo įsigijimo patikrinimą nustatyta, kad žemės sklypas G. K. parduotas pažeidžiant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 1 d. 2 p., bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 p., nes parduotas nepatvirtinus detaliojo plano. Nesant patvirtino detaliojo plano, minėto žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintų „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ 11 p. Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 str. 4 d. valstybiniai žemės sklypai parduodami aukciono būdu. Be aukciono valstybiniai žemės sklypai galėjo būti parduodami, jeigu jie įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio (Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 4 p.). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 p. valstybinį žemės sklypą be aukciono gali įsigyti besiribojančių žemės sklypų savininkas, bet tam turi egzistuoti šios sąlygos: 1)tai turi būti laisvi valstybinės žemės plotai, 2) juose negalima suformuoti naujų žemės sklypų, 3) šie žemės plotai yra įsiterpę tarp privačių žemės sklypų. G. K. nupirktas žemės sklypas neatitinka įsiterpusio tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės plotų sąvokos, nes šiame plote galima buvo suformuoti atskirą žemės sklypą, šis valstybinės žemės plotas ribojasi su atskiru žemės sklypu nesuformuotu laisvos valstybinės žemės plotu, be to, šio žemės sklypo pardavimo metu G. K. nebuvo gretimo žemės sklypo savininkė. Taigi, Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - ) pardavimo“ priėmimo dieną, valstybinis 0,0398 ha ploto žemės sklypas nebuvo suformuotas detaliuoju planu, jis nebuvo ir nėra įsiterpęs tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės plotų, o G. K. nebuvo gretimo žemės sklypo savininkė, ir šis valstybinės žemės sklypas nebuvo priskirtas sklypų, parduodamų ne aukciono tvarka, kategorijai. Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - ) pardavimo“ prieštaravo minėtoms imperatyvioms įstatymo normoms, todėl yra neteisėtas ir naikintinas. G. K. 2014 m. balandžio 8 d. pirkimo – pardavimo sutartimi minėtą žemės sklypą pardavė UAB „Baltic Petroleum“, todėl siekiant tinkamo viešojo intereso apgynimo, minėto administracinio akto sukeltos materialinės pasekmės, t. y., šio administracinio akto pagrindu sudaryta 2008 m. spalio 27 d. pirkimo – pardavimo sutartis, kurios pagrindu G. K. įgijo 0,0398 ha valstybinės žemės sklypą bei 2014 m. balandžio 8 d. pirkimo – pardavimo sutartis, kurios pagrindu G. K. pardavė šį žemės sklypą UAB „Baltic Petroleum“, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 str. pagrindu pripažintini niekiniais ir negaliojančiais. Pripažinus sandorius negaliojančiais, turi būti taikoma restitucija ir 0,0398 ha valstybinės žemės plotas grąžinamas valstybei.

6Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu sutiko. Atsiliepime ji nurodė, kad atsakovei G. K. parduotas žemės sklypas ribojosi su nesuformuotu valstybinės žemės plotu, todėl toks žemės sklypas negalėjo būti laikomas įsiterpusiu žemės sklypu ir jį pardavus kaip įsiterpusį buvo pažeisti Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 p. reikalavimai, taip pat pažeisti ir Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 4 p. reikalavimai, pagal kuriuos įsiterpęs žemės sklypas ne aukciono būdu parduodamas tik besiribojančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto privačios žemės sklypo savininkui. Kadangi ginčo žemės sklypas G. K. ne aukciono būdu suformuotas ir parduotas pažeidžiant minėtų teisės aktų reikalavimus, Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. ( - ) ir 2008 m. spalio 27 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis yra neteisėti ir naikinti. Žemės reformos įstatymo 18 str. 9 d. pagrindu Nacionalinė žemės tarnyba raštais informavo G. K., jog 2008 m. spalio 27 d. valstybinė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. ( - ) sudaryta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, siūlė sudaryti susitarimą, kuriuo valstybei būtų grąžintas žemės sklypas, o G. K. – žemės sklypo įsigijimo išlaidos, tačiau ši su tuo nesutiko. G. K. nesutikus sudaryti susitarimo, Nacionalinė žemės tarnyba kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą dėl Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo pardavimo ( - )“ ir 2008 m. spalio 27 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) panaikinimo. Tuo tarpu G. K., žinodama apie padarytus pažeidimus, pardavė ginčo žemės sklypą UAB „Baltic Petroleum“, kas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl ir šis sandoris yra niekinis bei negaliojantis.

7Atsakovė G. K. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytą ieškinio senatį reikalavimui dėl Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - ) pardavimo“ panaikinimo ir priteisti iš ieškovės visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime ir nagrinėjant bylą paaiškino, kad ji iš privačių fizinių asmenų nusipirko 26 arus žemės, esančios ( - ), kurioje pastatė konteinerinę degalinę. 2002 m. pabaigoje buvo priimtas įstatymas, uždraudžiantis konteinerines degalines, todėl turėjo pastatyti stacionarią degalinę. Stacionariai degalinei reikėjo sumontuoti dujų cisternas, rezervuarus, kurioms yra taikomos apsauginės zonos. Ji žinojo, kad šalia degalinės yra laisvas žemės sklypo plotas, todėl kreipėsi į savivaldybę dėl papildomos žemės įsigijimo. Iš Druskininkų savivaldybės administracijos gavo išvadą išplėsti jai priklausančio žemės sklypo plotą iki 0,0400 ha. Buvo pradėtas rengti detalusis planas, tačiau ji pasiėmė paskolą, pardavė UAB „Hansa lizingas“ žemės sklypą, esantį ( - ), todėl detalus planas nebuvo patvirtintas. Esant poreikiui plėstis degalinės teritorijai, žemėtvarkos nurodymu užsakė atlikti ginčo žemės sklypo kadastrinius matavimus ir 2008 m. rugsėjo mėnesį parašė prašymą parduoti 0,0398 ha žemės sklypą. Gavo leidimą nusipirkti ginčo žemės sklypą, pasirašė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, sumokėjo nurodytą sumą ir įregistravo savo nuosavybę. Pirkimo – pardavimo sutartyje nebuvo reikalavimo sujungti nusipirktą ginčo žemės sklypą su žemės sklypu, esančiu ( - ), be to, ji sujungti šių žemės sklypų negalėjo, kadangi žemės sklypą, esantį ( - ), buvo pardavusi UAB „Hansa lizingas“ ir jis jai nepriklausė. Apie tai, kad Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymas yra ginčijamas, sužinojo tik gavusi dokumentus iš teismo. Iki tol jokių raštų iš Nacionalinės žemės tarnybos nebuvo gavusi. Prieš parduodama ginčo žemės sklypą UAB „Baltic Petroleum“ nežinojo, jog yra iškilęs ginčas dėl minėto įsakymo, nekilnojamojo turto registre jokių įrašų, jog būtų uždrausta parduoti žemės sklypą nebuvo, todėl šį žemės sklypą pardavė ir UAB „Baltic Petroleum“ apie galimą ginčą nenurodė.

8Atsakovė UAB „Baltic Petroleum“ su ieškiniu nesutiko. Byloje pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytą ieškinio senatį reikalavimui dėl Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - ) pardavimo“ panaikinimo ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Jos nuomone, nagrinėjamoje byloje ginčijamo Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. ( - ) priėmimu ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymu nebuvo pažeistas viešasis interesas. Priešingai, nenaudojamas 0,0398 ha žemės sklypas ir buvo įsigytas, kad greta esančiame žemės sklype atsakovo degalinė ir jos teritorija būtų sutvarkyta bei praplėsta. Dėl tokių veiksmų kaip tik ir bus labiausiai užtikrintas viešasis interesas, nes ( - ) miesto gyventojai ir svečiai galės naudotis ne tik geresnėmis degalinių tinklo tiekiamomis paslaugomis, bet ir teritorija aplink degalinę bus tinkamai sutvarkyta ir nuolat prižiūrima. Ieškovė ieškinyje nenurodė jokių argumentų, kurie patvirtintų, kad kokiu nors būdu buvo pažeistas viešasis interesas bendrovei įsigyjant ginčo žemės sklypą. Maža to, grąžinus ginčo žemės sklypą valstybei, juo faktiškai niekas negalėtų naudotis, kadangi šis žemės sklypas patenka į kuro tiekiamų bazių, kietojo kuro cechų ir skystojo kuro degalinių apsaugos zoną. Nesant nustatyto viešojo intereso pažeidimo ir panaikinus žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį valstybė, tuo pačiu ir visuomenė, negaus jokios naudos. Nesutinka, kad būtų taikoma restitucija, kadangi įsigydama 0,0398 ha žemės sklypą ji buvo sąžininga.

9Trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį prašė ieškinio reikalavimų pagrįstumą vertinti vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, tenkinus reikalavimus, restituciją taikyti tik atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atžvilgiu.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 22 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, panaikino Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - ) pardavimo“; pripažino negaliojančia 2008 m. spalio 27 d. valstybinės žemės sklypo (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )); taikė restituciją ir priteisė iš atsakovės G. K. valstybei 1776,53 Eur, gautus pardavus neteisėtai įgytą valstybinį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Kitoje dalyje teismas ieškinį atmetė. Taip pat teismas priteisė iš ieškovės Kauno apygardos prokuratūros atsakovei UAB „Baltic Petroleum“ 522,53 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir iš atsakovės G. K. 380,86 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei, panaikino Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovei UAB „Baltic Petroleum“ perleisti nuosavybės teises į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir jame vykdyti bet kokius darbus.

12Teismas pripažino, kad Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo „Dėl žemės sklypo ( - )“ priėmimo metu suformuotas 0,0398 ha valstybinis žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), nebuvo įsiterpęs tarp privačių žemės sklypų ir kelių (gatvių), laisvame žemės plote buvo galima suformuoti atskirus žemės sklypus, o atsakovė G. K. nebuvo besiribojančio žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), savininkė, be to šis žemės sklypas neatitiko nei vienos kitos Žemės įstatymo 10 str. 5 d. 1 p. – 3 p., 5 p., numatytos sąlygos ir negalėjo būti parduodamas be aukciono. Todėl vertino, jog Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - )“ priimtas pažeidžiant tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 str. 5 d. 4 p., bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 p. reikalavimus. Taip pat pagal ginčo žemės sklypo formavimo metu galiojusi teisinį reglamentavimą, formuojant naują valstybinį žemės sklypą buvo privaloma parengti detalųjį planą, tačiau tai nebuvo padaryta. Todėl teismas sprendė, jog 0,0398 ha valstybinis žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), suformuotas neparengus detaliojo plano, t.y. buvo pažeisti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (redakcija galiojusi nuo 2008 m. balandžio 30 d. iki 2008 m. lapkričio 25 d.) 22 str. 2 p. reikalavimai. Teismas vertino, kad nustatyti įstatymų normų pažeidimai leidžia įsakymą pripažinti neteisėtu CK 1.80 str. pagrindu, kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymų nuostatoms, todėl jį panaikino.

13Taikydamas restitucija teismas sprendė, jog UAB „Baltic Petroleum“ buvo sąžiningas žemės sklypo įgijėjas, todėl, panaikinus administracinį aktą, ginčo žemės sklypo negalima išreikalauti natūra, dėl ko restitucija pinigais turi būti vykdoma iš neteisėtu administraciniu aktu žemės sklypą gavusio asmens, šiuo atveju atsakovės G. K. (CK 6.146 str.). Teismas pažymėjo, kad nustatant grąžintiną ekvivalentą pinigais, teisiškai reikšmingas yra neteisėto sandorio šalių sąžiningumas ar nesąžiningumas (CK 6.147 str. 2 d.), sprendime nurodė, kad pagal CK 6.147 str. 2 d. grąžintino turto sunaikinimo ar perleidimo atveju piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas atsižvelgiant į to turto vertę atitinkamu laiku: jeigu asmuo, privalantis grąžinti turtą, yra sąžiningas, jis privalo atlyginti mažiausią atitinkamu laiku buvusią (esančią) turto vertę, ir priešingai, jeigu šis asmuo yra nesąžiningas arba restitucija taikoma dėl jo kaltės, jis privalo atlyginti didžiausią atitinkamu laiku buvusią (esančią) turto vertę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-346/2008, 2009 m. gruodžio 4 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-570/2009). Kadangi byloje nustatyta, jog atsakovė tiek sudarydama valstybinio žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandorį, tiek parduodama ginčo žemės sklypą atsakovui UAB „Baltic Petroleum“ buvo nesąžininga, ji privalo atlyginti valstybei didžiausią turto vertę (CK 6.147 str. 2 d.). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, matyti, kad atsakovei G. K. parduodant ginčo žemės sklypo vidutinė rinko vertė buvo 36 900,00 Lt. Pagal viešus VĮ Registrų centro duomenis šiuo metu ginčo žemės sklypo vidutinė vertė – 12 000,00 Eur (41 433,60 Lt). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad VĮ Registrų centro duomenimis nurodyta turto vertė yra nustatyta masinio vertinimo metodu ir nekilnojamojo turto realios kainos neatspindi, sprendė, jog būtent 2014 m. balandžio 7 d. žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartyje nustatyta žemės sklypo kaina atspindi tuo metu buvusią žemės sklypo realią rinkos vertę, todėl būtent ši kaina imama, nustatant piniginio ekvivalento, grąžintino valstybei taikant restituciją, dydį. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė G. K. už ginčo žemės sklypą valstybei yra sumokėjusi 63 866,00 Lt, teismas sprendė, jog ji valstybei privalo grąžinti 1 776,53 Eur (6 134,00 Lt (70 000,00 Lt – 63 866,00 Lt)).

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą motyvai

15Apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimo pateikė atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Šiame skunde ji prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-86-970/2015 priimtą 2015 m. spalio 22 d. sprendimą dalyje dėl atsisakymo pilna apimtimi tenkinti ieškinio reikalavimus ir priimti naują sprendimą – ieškovės reikalavimus tenkinti pilna apimtimi. Apeliantės nuomone, teismas nepilnai ištyrė civilinės bylos Nr. e2-86-970/2015 faktines aplinkybes, netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl sprendimas dalyje dėl atsisakymo tenkinti ieškinį pilna apimtimi yra neteisėtas ir nepagrįstas.

16Apeliaciniame skunde atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nurodė, kad nagrinėjant bylą nebuvo atskleista jos esmė, todėl sprendimu pritaikyta tik dalinė restitucija, apeliaciniu skundu ji prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimo dalį, kuria atsisakyta tenkinti ieškinio reikalavimus panaikinti 2014 m. balandžio 7 d. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )) ir taikyti restituciją, įpareigojant atsakovę UAB „Baltic Petroleum“ grąžinti atsakovei G. K. žemės sklypą, o pastarąją įpareigojant perduoti ginčo žemės sklypą valstybei, kartu valstybė įpareigotina atlyginti atsakovei G. K. žemės sklypo įsigijimo išlaidas.

17Apeliantė nurodo, kad, jos nuomone, Druskininkų miesto apylinkės teismas, panaikindamas 2008 m. spalio 13 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymą Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - ) pardavimo“ ir 2008 m. spalio 27 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo– pardavimo sutartį, tačiau nepanaikindamas 2014 m. balandžio 7 d. pirkimo–pardavimo sutarties, kuria G. K. pardavė žemės sklypą uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Petroleum“, priėmė ne visai pagrįstą sprendimą. Sprendime teismas konstatavo, kad atsakovė G. K. pirkdama valstybinį žemės sklypą buvo nesąžininga t. y. ji žinojo, kad 2008 m. spalio 27 d. valstybinės Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis neatitinka Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakyme Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - )“ nurodytų reikalavimų, bei valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projekto sąlygų. Teismas pripažino nustatytu ir kad G. K. ginčo žemės sklypą pardavė atsakovei UAB „Baltic Petroleum“ žinodama, kad Druskininkų skyriuje yra nagrinėjamas klausimas dėl Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo pardavimo ( - )“, bei valstybinio žemės sklypo perleidimo sandorio teisėtumo. Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, sprendime konstatavo, kad G. K. parduodama ginčo žemės sklypą elgėsi nesąžiningai, tačiau nurodė, kad nėra pakankamai duomenų, jog atsakovė UAB „Baltic Petroleum“ įsigydama iš atsakovės G. K. žemės sklypą buvo nesąžininga, t. y. žinojo, kad yra keliamas ir nagrinėjamas klausimas dėl žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties teisėtumo, o valstybinio žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaryta pažeidžiant teisės aktų imperatyvias nuostatas. Nacionalinės žemės tarnybos Druskininkų skyrius 2013 m. spalio 29 d. raštu Nr. ( - ) nurodė atsakovei G. K. 2013 m. lapkričio 8 d. atvykti į skyrių aptarti 2008 m. spalio 27 d. ginčo Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sandorio teisėtumo klausimą. Ši atsakovė nustatytu laiku neatvyko, todėl Nacionalinės žemės tarnybos Druskininkų skyrius 2014 m. sausio 24 d. raštu Nr. ( - ) pakartotinai kreipėsi dėl atvykimo bei paaiškino, kad jai neatvykus, Druskininkų skyrius imsis teisinių priemonių ginčo žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia. G. K., atsakydama į Druskininkų skyriaus 2014 m. sausio 24 d. raštą Nr. ( - ), pateikė 2014 m. vasario 7 d. raštą, kuriame pažymėjo, kad jai yra žinoma apie Druskininkų skyriuje nagrinėjamą klausimą dėl ginčo žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties neteisėtumo. Nacionalinės žemės tarnybos Druskininkų skyrius 2014 m. vasario 21 raštu Nr. ( - ) pateikė G. K. išsamų paaiškinimą, apie ginčo Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sandorio neteisėtumą, nurodė pažeistas teisės aktų nuostatas, faktines aplinkybes ir paaiškino, kad G. K. neatvykus į nacionalinės žemės tarnybos Druskininkų skyrių, bus inicijuojamas šio klausimo sprendimas teismine tvarka. 2014 m. balandžio 8 d. pirkimo–pardavimo sutartimi atsakovė G. K. ginčo žemės sklypą pardavė atsakovei UAB „Baltic Petroleum“ už 70000 Lt. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog G. K. buvo nesąžininga ginčo žemės sklypo įgijėja. Po ginčo žemės sklypo pirkimo–pardavimo sandorio, kuriuo G. K. jį pardavė UAB „Baltic Petroleum“ sudarymo iki prokurorė kreipėsi dėl šio sandorio praėjo nepilnas mėnuo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad UAB „Baltic Petroleum“ laikytina nesąžiningu įgijėju ir dėl to, sandoris, kuriuo G. K. perleido ginčo žemės sklypą UAB „Baltic Petroleum“, turėtų būti naikinamas ir ginčo Žemės sklypas perduodamas valstybei. UAB „Baltic Petroleum“, būdamas rinkos dalyviu, profesionaliu verslininku, turėjo pareigą domėtis, kodėl pirkimo– pardavimo sandoris sudaromas skubos tvarka. Taip pat matyti, kad nuo G. K. ir UAB „Baltic Petroleum“ sudaryto sandorio iki ieškovo kreipimosi į teismą praėjo labai mažas laiko tarpas, todėl naujasis ginčo Žemės sklypo savininkas, nebuvo spėjęs atlikti atnaujinimų, pakeitimų ar investicijų į ginčijamą Žemės sklypą.

18Apeliantės vertinimu, Druskininkų miesto apylinkės teismas, priimdamas 2015 m. spalio 22 d. sprendimą, taip pat netinkamai taikė ir aiškino teisės normas reglamentuojančias restitucijos taikymą. Pagal CK 6.145 str. 2 d. įgijėjo sąžiningumas yra vienas iš aspektų, kuriuo remdamasis teismas svarsto, ar vykdyti restituciją ir kaip vykdyti. Ši teisės norma numato, kad išimtiniais atvejais teismas gali netaikyti restitucijos, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos – atitinkamai pagerėtų. UAB „Baltic Petroleum“ yra laikytina nesąžiningu įgįjėju ir ji turi būti įpareigota grąžinti ginčo žemės sklypą atsakovei G. K., o pastaroji ginčo žemės sklypą turėtų grąžinti valstybei. Tokiu atveju būtų apgintas viešasis interesas ir užtikrintas teisingumas. Atsakovės UAB „Baltic Petroleum“ teisinė ir faktinė padėtis nepablogėtų, jeigu būtų taikyta minėtos apimties restitucija.

19Atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikusi atsakovė G. K. prašo atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą atmesti, Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015-10-22 sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-86-970/2015 palikti nepakeistą. Jos nuomone, negalima sutikti su apeliantės teiginiais, kad atsakovė UAB „Baltic Petroleum“ ir atsakovė G. K. atliko eilę veiksmų, kurie leidžia teigti, jog ne tik atsakovė G. K., bet ir atsakovė UAB „Baltic Petroleum“ negali būti laikomi sąžiningais 0,0398 ha žemės sklypo įgijėjais. Apeliantė neteisingai nurodo, kad 2014-04-07 Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. ( - ), buvo sudaryta skubos tvarka. Šį žemės sklypą UAB „Baltic Petroleum“ rengėsi įsigyti jau seniai, nes jis reikalingas verslo plėtrai, o įgijo kartu su šalia esančiu žemės sklypu, kurio unikalus Nr. ( - ), ( - ). Pastarajame žemės sklype yra degalinė. Nepagrįstai apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismui netaikius restitucijos nesąžiningo įgijėjo atsakovės UAB „Baltic Petroleum“ atžvilgiu, yra pažeistas viešas interesas ir teisingumo principai. Pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai nurodė, kad atsižvelgus į tai, jog per daugiau nei 5 metus nuo ginčo žemės sklypo įsigijimo iš valstybės, jokie reikalavimai dėl ginčo žemės sklypo pardavimo neteisėtumo teismuose nebuvo pareikšti, 2014-04-07 pirkimo–pardavimo sutarties metu jokie apribojimai, susiję su parduodamo turto disponavimu, nebuvo taikomi. Šis žemės sklypas buvo ir yra civilinių teisinių santykių objektu, įrodymų nebuvimas, kad atsakovei UAB „Baltic Petroleum“ buvo žinoma, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriuje yra nagrinėjamas klausimas dėl ginčijamo administracinio akto bei valstybinės žemės sklypo sandorio teisėtumo, patvirtina, jog ši atsakovė, 2014-04-07 įsigydama ginčo žemės sklypą, buvo sąžininga. Būtent dėl šios priežasties ginčo žemės sklypas iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas (LR CK 4.93 str. 2 d.). Apeliaciniame skunde apeliantė teigia, kad atsakovė UAB „Baltic Petroleum“ 2014-04-07 sandorio sudarymo metu buvo nesąžininga, tačiau šių aplinkybių, kaip konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, bylos nagrinėjimo metu atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos visiškai neįrodinėjo.

20Atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikusi ieškovė Kauno apygardos prokuratūros prokurorė, ginanti viešąjį interesą, prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad faktinės bylos aplinkybės patvirtina atsakovės G. K. nesąžiningumą 2014 m. balandžio 7 d. sutarties sudarymo metu. Žemės sklypo pardavimo metu ji žinojo, kad Nacionalinės žemės tarnybos Druskininkų skyriuje yra nagrinėjamas klausimas dėl ginčijamo administracinio akto bei valstybinio žemės sklypo perleidimo sandorio teisėtumo. Tačiau nėra jokių įrodymų, kad ši aplinkybė buvo žinoma ir atsakovei UAB „Baltic Petroleum“. Atsakovė UAB „Baltic Petroleum“ nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypą įgijo atlygintinio sandorio pagrindu. CK 6.153 str. 1 d. nustatyta, kad sąžiningi tretieji asmenys, pagal atlygintinį sandorį įgiję nuosavybės teise grąžintiną turtą, gali panaudoti šį sandorį prieš asmenį, kuris reikalauja restitucijos. Vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, ieškovė sutinka, kad nepaneigus atsakovės UAB „Baltic Petroleum“, kuri atlygintinai įgijo nuosavybės teisę į grąžintiną turtą, sąžiningumo, negali būti pripažintas negaliojančiu 2014 m. balandžio 7 d. žemės sklypo pirkimo–pardavimo sandoris. Įgyvendinant teisėtų lūkesčių apsaugos principą, būtina pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, t. y. asmuo, teisėtai įgijęs civilines teises, turi pagrįstą tikėjimą, kad savo teises galės įgyvendinti tiek veikdamas šiandien, tiek ateityje. Tuo atveju, jeigu 2014 m. balandžio 7 d. žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį laikyti prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo normoms, tai šios sutarties pripažinimas negaliojančia, žemės sklypo grąžinimas valstybei prieštarautų pusiausvyros tarp viešo intereso poreikio ir pagrindinių žmogaus teisės apsaugos reikalavimų, proporcingumo, socialinio teisingumo, teisinio saugumo ir stabilumo principams, Europos Žmogaus teisių teismo praktikai. Taigi, nagrinėjamoje byloje panaikinus administracinį aktą, ginčo žemės sklypo negalima išreikalauti natūra. Tais atvejais, kai panaikinus administracinį aktą, žemės sklypo negalima išreikalauti natūra, restitucija turi būti atliekama sumokant ekvivalentą pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-149/2007). Todėl pagrįstai restitucija pinigais turi būti vykdoma iš neteisėtu administraciniu aktu žemės sklypą gavusio asmens, šiuo atveju atsakovės G. K..

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos prokuratūros prokurorė, gindama viešąjį interesą, teismui pateikė ieškinį, kuriame prašė panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - ) pardavimo“; pripažinti negaliojančia 2008 m. spalio 27 d. valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį, pripažinti negaliojančia 2014 m. balandžio 7 d. žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį, taikyti restituciją, įpareigojant atsakovę UAB „Baltic Petroleum“ grąžinti valstybei 0,0398 ha žemės sklypą, esantį ( - ), įpareigojant atsakovę G. K. atlyginti UAB „Baltic Petroleum“ patirtas šio turto įsigijimo išlaidas ir įpareigojant valstybę atlyginti atsakovei G. K. patirtas šio turto įsigijimo išlaidas. Druskininkų miesto apylinkės teismas šį ieškinį patenkino iš dalies – panaikino Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. ( - ) „Dėl žemės sklypo ( - ) pardavimo“; pripažino negaliojančia 2008 m. spalio 27 d. valstybinės žemės sklypo (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )); taikė restituciją ir priteisė iš atsakovės G. K. valstybei 1776,53 Eur, gautus pardavus neteisėtai įgytą valstybinį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Kitoje dalyje teismas ieškinį atmetė.

24Apeliaciniu skundu atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmesti reikalavimai pripažinti negaliojančia 2014 m. balandžio 7 d. žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį ir taikyti restituciją, įpareigojant atsakovę UAB „Baltic Petroleum“ grąžinti valstybei 0,0398 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Apeliantė teigia, kad skundžiamas teismo sprendimas dalyje dėl nepatenkintų ieškinio reikalavimų yra neteisėtas ir nepagrįstas dėl netinkamo materialinės ir procesinės teisės normų taikymo bei netinkamo įrodymų vertinimo, priimant šį sprendimą nesivadovauta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nagrinėjant bylas dėl viešojo intereso gynimo.

25Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą, su paminėtais ieškovo argumentais nesutinka, sprendžia, jog apeliacinis skundas yra nepagrįstas.

26Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai ( Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, judgement of 27 September 2001, par. 30). Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 14 d. nutartis P. Š. v. A. D. byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis UAB „Vakarų krova“ v. UAB „Litforina“ byloje Nr. 3K-3-107/2010). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60).(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-52/2011). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai motyvuotame sprendime tinkamai įvertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde dėstomų argumentų.

27Apeliantė, nesutikdama su teismo nustatyta aplinkybe, kad atsakovė UAB „Baltic Petroleum“ 2014 m. balandžio 7 d. pirkimo–pardavimo sutartimi iš atsakovės G. K. įgijusi ginčo žemės sklypą, esantį ( - ), yra sąžininga įgijėja, teigia, jog pardavėja atsakovė G. K. buvo nesąžininga, jai buvo žinoma apie galimai neteisėtai įgytą žemės sklypą, o atsakovė UAB „Baltic Petroleum“ tinkamai nepasidomėjo sandorio objektu, taigi irgi buvo nesąžininga. Toks teigimas, nenurodant apeliaciniame skunde motyvų, kodėl yra nepagrįstos pirmosios instancijos teismo padarytos aiškiai motyvuotos išvados, jog atsakovė UAB „Baltic Petroleum“, sudarydama šį pirkimo–pardavimo sandorį buvo sąžininga, ir neįrodyta, kad ši atsakovė buvo nesąžininga, nesudaro pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas, vertindamas pirkėjos atsakovės UAB „Baltic Petroleum“ sąžiningumą, padarė netinkamas išvadas. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos apeliaciniame skunde nurodė, kad „ įrodžius aplinkybes, pagrindžiančias vienos iš CK 6.67 str. nustatytų nesąžiningumo prezumpcijų taikymą, sandorį sudariusioms šalims nesąžiningumas preziumuojamas, todėl įrodinėjimo našta, siekiant paneigti nesąžiningumą ir apsiginti nuo ieškinio, tenka joms pačioms“. Tačiau apeliantė nenurodo, kokia ar kokios iš įstatyme numatytų nesąžiningumo prezumpcijų byloje nagrinėjamu atveju taikytina ar taikytinos, kad atsakovei UAB „Baltic Petroleum“ būtų atsiradusi pareiga paneigti jos nesąžiningumą. Nenustačius, kad yra nepagrįstos pirmosios instancijos teismo padarytos išvados apie tai, jog pirkėja UAB „Baltic Petroleum“ sudarydama 2014 m. balandžio 7 d. pirkimo–pardavimo sutartį buvo sąžininga, nėra pagrindo tenkinti apeliantės prašymą pripažinti šią pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia, taikyti restituciją ir grąžinti valstybei ginčo žemės sklypą.

28Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti ir su apeliantės argumentu, kad nagrinėjant bylą nebuvo atskleista jos esmė, todėl sprendimu pritaikyta tik dalinė restitucija. Teismui pagrįstai nustačius, kad konkrečiu atveju iš sąžiningo įgijėjo negali būti paimtas ir valstybei perduotas (grąžintas) žemės sklypas, negalima pripažinti, jog buvo neatskleista bylos esmė. Priešingai, viešąjį interesą ginanti prokurorė pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą pripažįsta, kad viešas interesas pagal konkrečių aplinkybių leidžiamas galimybes buvo apgintas, o patenkinus atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo reikalavimą taikyti restituciją, įpareigojant atsakovę UAB „Baltic Petroleum“ grąžinti atsakovei G. K. žemės sklypą, pastarąją įpareigojant perduoti ginčo žemės sklypą valstybei, kartu valstybę įpareigojant atlyginti atsakovei G. K. žemės sklypo įsigijimo išlaidas, tai prieštarautų pusiausvyros tarp viešo intereso poreikio ir pagrindinių žmogaus teisės apsaugos reikalavimų, proporcingumo, socialinio teisingumo, teisinio saugumo ir stabilumo principams, Europos Žmogaus teisių teismo praktikai.

29Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas bei teisėtas, t.y. teisingas galiojančios teisės, bylos faktų bei jų vertinimo požiūriu, nėra prieštaringas ir nenuoseklus, todėl atsakovės ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31apeliacinį skundą atmesti.

32Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovė Kauno apygardos prokuratūros prokurorė, gindama viešąjį... 5. Ieškinyje bei patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2003 m. sausio 9 d. UAB... 6. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 7. Atsakovė G. K. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, taikyti Lietuvos... 8. Atsakovė UAB „Baltic Petroleum“ su ieškiniu nesutiko. Byloje pateiktuose... 9. Trečiasis asmuo Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepime į... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 22 sprendimu ieškinį... 12. Teismas pripažino, kad Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d.... 13. Taikydamas restitucija teismas sprendė, jog UAB „Baltic Petroleum“ buvo... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą motyvai... 15. Apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio... 16. Apeliaciniame skunde atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 17. Apeliantė nurodo, kad, jos nuomone, Druskininkų miesto apylinkės teismas,... 18. Apeliantės vertinimu, Druskininkų miesto apylinkės teismas, priimdamas 2015... 19. Atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikusi atsakovė G. K. prašo atsakovės... 20. Atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikusi ieškovė Kauno apygardos... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos prokuratūros prokurorė,... 24. Apeliaciniu skundu atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba ginčija pirmosios... 25. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atsakovės Nacionalinės... 26. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 27. Apeliantė, nesutikdama su teismo nustatyta aplinkybe, kad atsakovė UAB... 28. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti ir su apeliantės argumentu, kad... 29. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 31. apeliacinį skundą atmesti.... 32. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. sprendimą palikti... 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo....