Byla II-1335-815/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn trauktinam asmeniui – R. D., jos atstovei – advokatei Laimai Žukauskaitei, administracinėn atsakomybėn trauktinam asmeniui – D. D., nukentėjusiajam – S. G., išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal nukentėjusiojo – S. G. du skundus dėl dviejų Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2010 m. birželio 21 d. nutarimų nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (be numerių) panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

4S. G., O. G., L. G. bei A. Š. 2010 m. gegužės 21 d. pareiškime (b. l. 13-16), adresuotu Vilniaus apskrities Vilniaus rajono policijos komisariatui, be kita ko, nurodė, kad, pirma, iš jų sklypo pietrytinio kampo R. D. 2010 m. gegužės 21 d. apie 15 val. išrovė jų pasodintas gėles; kad, antra, tą pačią dieną apie 19 val. 30 min. atvažiavo R. D. dukra su draugu T. S., kuris vairavo automobilį „Volvo“, valst. Nr. ( - ) kurį pastatė ant kelio tiesiog prieš jų vartus, per kuriuos įvažiuojama į jų sklypą; kad buvo prašoma T. S. ir D. D. patraukti automobilį, tačiau jie nereagavo (net tada, kai jau žinojo, kad dėl ne vietoje pastatyto automobilio S. G. kreipėsi į policiją).

5II

61. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato vyriaus. patrulis P. B. 2010 m. gegužės 21 d. tarnybiniame pranešime (b. l. 17-18), be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 20 val. buvo gautas budėtojo pranešimas, kad Vilniaus raj. ( - ) km., sodininkų bendrijoje „( - )“ prie 24 sklypo yra pastatytas automobilis, kuris trukdo eismui; nuvažiavus į vietą, buvo rastas ant keliuko pastatytas automobilis „Volvo“, valst. Nr. ( - ) kad buvo išsiaiškinta, jog automobilio savininkė D. D., jog policiją iškvietė S. G., nes, pasak jo, automobilis kliudo eismui. Šiame tarnybiniame pranešime taip pat konstatuota, kad buvo apklausti S. G. kaimynai, kurie paaiškino, jog su S. G. konfliktuoja labai seniai dėl žemės, kad šis pastoviai ieško priežasties, taip pat jie nurodė, kad S. G. net nebuvo priėjęs prie jų paprašyti, kad jie patrauktų automobilį. Tarnybiniame pranešime pabrėžta, kad prie sklypų 23 bei 24 yra tik vienas privažiavimas, ir automobilio niekaip nepastatysi, kaip tik ant keliuko.

72. R. D. paaiškinime (b. l. 19), pateiktame dėl automobilio „Volvo“ užstatymo, be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 20 val. jos dukra D. D. pastatė automobilį ant vienintelio įvažiavimo į jos sklypą Nr. 23; kad S. G. iš karto pradėjo šaukti, kad jos dukra D. išvažiuotų. Pabrėžė, kad S. G. niekur nesiruošė važiuoti.

83. T. S. paaiškinime (b. l. 20), pateiktame dėl automobilio „Volvo“ užstatymo, be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 20 val. mašiną „Volvo“, ( - ) „pastatėm“ į bendrą sodo sklypų Nr. 23 bei Nr. 24 įvažiavimą, o kadangi nebuvo pravažiavimo į sklypą Nr. 23, tai S. G. iškvietė policiją. Pabrėžė, kad S. G. niekur nesiruošė važiuoti.

94. D. D. paaiškinime (b. l. 21), pateiktame dėl automobilio „Volvo“ užstatymo, be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 20 val. atvažiavo su jai priklausančiu automobiliu „Volvo“, valst. Nr. ( - ) kad pastatė prie savo sklypo automobilį. Pabrėžė, jog S. G. neprašė, kad ji patrauktų savo automobilį.

105. S. G. 2010 m. gegužės 30 d. paaiškinime (b. l. 24), pateiktame dėl automobilio „Volvo“ užstatymo, be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 19 val. 30 min. pas R. D. atvažiavo jos dukra D. D., kuri pastatė automobilį ant kelio, o kadangi jo dukrai reikėjo išvažiuoti, tai paprašė D. D. patraukti automobilį, tačiau ši atsisakė, nes, esą, jis nėra bendrijos narys, todėl negali naudotis bendrijos keliais. Būtent tada S. G. iškvietė policiją.

116. O. G. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 23), pateiktame dėl automobilio „Volvo“ užstatymo, be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 19 val. 30 min. pas R. D. atvažiavo jos dukra D. D. su draugu T. S. bei paliko automobilį stovėti bendrojo naudojimo kelyje prieš jų, t. y. G., sklypo, esančio Vilniaus r., ( - ) km., sodų bendrijoje „( - )“ Nr. 24. Pabrėžė, kad, nors jos vyras S. G. paprašė D. D. patraukti automobilį, nes jų dukrai – A. Š. reikėjo išvažiuoti, tačiau D. D. atsisakė tai padaryti, nes, esą, jis nėra bendrijos narys, todėl negali naudotis bendrijos keliais, o atvykusiems policijos pareigūnams melagingai aiškino, kad jos niekas neprašė patraukti automobilio. T. S. automobilį patraukė tik apie 20 val. 30 min.

127. L. G. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 26), pateiktame dėl automobilio „Volvo“ užstatymo, be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 19 val. 30 min. pas R. D. atvažiavo jos dukra D. D. su draugu T. S. bei pastatė automobilį „Volvo“ bendro naudojimo kelyje prie jų išvažiavimo vartų. Kai tėvas (S. G.) pamatė, kad automobilis trukdo išvažiuoti sesei A. Š., tuomet paprašė kaimynų patraukti automobilį, tačiau kaimynai tai daryti atsisakė, nes, esą, jie nėra bendrijos nariais, todėl negali naudotis bendrijos keliais. Atvykus policijai, automobilis buvo patrauktas.

138. A. Š. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 27, 38), be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 19 val. 00 min. pas R. D. atvažiavo jos dukra D. D. su draugu T. S. bei pastatė automobilį „Volvo“ bendro naudojimo kelyje prie jų išvažiavimo vartų. Kadangi jai reikėjo išvažiuoti, tėvas paprašė, kad D. D. patrauktų automobilį. Atsisakius D. D. patraukti automobilį, tėvas iškvietė policiją, kuriai atvykus automobilis buvo patrauktas, tačiau ji nebegalėjo važiuoti, nes reikėjo migdyti vaikelį.

149. Byloje pateiktos fotonuotraukos (b. l. 28-29), iš kurių matyti, kad automobilis „Volvo“, valst. Nr. ( - ) stovi ant kelio.

1510. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato tyrėjas A. M. 2010 m. birželio 18 d. tarnybiniame pranešime (b. l. 66), be kita ko, nurodė, kad „iš surinktos medžiagos bei pateiktų nuotraukų buvo nustatyta, kad ankščiau minėtas žvyras netrukdė S. G., kadangi buvo supiltas R. D. sodo sklypo teritorijoje, o automobilis „Opel Vectra“ buvo S. G. prašymu patrauktas. D. D. formaliai pažeidė KET 155.10 punkto reikalavimus. Tačiau įvertinus tai, kad D. D. nenumatė, kad pastačius automobilį ji sukels S. G. šeimai nepatogumų ir šių pasekmių nenorėjo, jos veiksmuose nėra tyčios. D. D. dėl padaryto nuoširdžiai gailisi. Objektyvių įrodymų, kad D. D. tyčia norėjo apriboti G. šeimos įvažiavimą į sodybos teritoriją, ar faktų įrodančių, kad ji po G. šeimos prašymo vengtų patraukti savo automobilį nėra, kitų asmenų kurie būtų nesuinteresuoti ir nešališkai duotų paaiškinimus nustatyti nepavyko.“ Šiame tarnybiniame pranešime nurodoma, kad siūloma D. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos.

1611. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato tyrėjas A. M. 2010 m. birželio 21 d. nutarime nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (b. l. 67), be kita ko, konstatavo, kad: „iš surinktos medžiagos bei pateiktų nuotraukų buvo nustatyta, kad ankščiau minėtas žvyras netrukdė S. G., kadangi buvo supiltas R. D. sodo sklypo teritorijoje, o automobilis „Opel Vectra“ buvo S. G. prašymu patrauktas. D. D. formaliai pažeidė KET 155.10 punkto reikalavimus. Tačiau įvertinus tai, kad D. D. nenumatė, kad pastačius automobilį ji sukels S. G. šeimai nepatogumų ir šių pasekmių nenorėjo, jos veiksmuose nėra tyčios. D. D. dėl padaryto nuoširdžiai gailisi. Objektyvių įrodymų, kad D. D. tyčia norėjo apriboti G. šeimos įvažiavimą į sodybos teritoriją, ar faktų įrodančių, kad ji po G. šeimos prašymo vengtų patraukti savo automobilį nėra, kitų asmenų kurie būtų nesuinteresuoti ir nešališkai duotų paaiškinimus nustatyti nepavyko.“ Šiuo nutarimu D. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos.

1712. Skunde (b. l. 9) S. G. prašo panaikinti minėtą 2010 m. birželio 21 d. nutarimą nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos, nes, pasak S. G., jis yra nepagrįstas bei neteisėtas. S. G., be kita ko, pateikia tokius motyvus:

18„Nutarime neteisingai dėstomi faktai:

19a) dėl žvyro atvežimo ir supylimo prieš mūsų vartus vertinimo neteisėtu veiksmu nebuvo kreiptasi, nes kaimynai pažadėjo žvyrą nukasti, kol A. Š. reikės išvažiuoti, ir tai darė – apie 19:30 žvyro krūvos dalis nuo mūsų įvažiavimo ir vartų buvo nukasta.

20b) dėl R. D. automobilio „Opel Vectra“ pastatymo vertinimo neteisėtu veiksmu nebuvo kreiptasi, nes su kaimynais buvo sutarta, kad mums šūktelėjus automobilį patrauks; juo labiau, kad šį automobilį R. D. giminaitis geranoriškai pats patraukė nuo kelio ir pastatė kitoje vietoje, prie įvažiavimo į sklypą Nr. 20.

21c) buvo kreiptasi tik dėl dviejų teisės pažeidimų epizodų - 1) gėlių išrovimo mūsų sklype (atliko R. D.) ir grasinimo išrauti visas mūsų gėles mūsų sklype iki vandentiekio vamzdžio (atliko nežinomas asmuo - R. D. giminaitis); 2) dėl automobilio „Volvo“, valst. Nr. ( - ) atlikto tyčinio mūsų įvažiavimo užstatymo (atliko vairuotojas T. S.) ir savavaldžiavimo – mums paprašius patraukti automobilį, buvo pareikšta, kad mes nesame sodo bendrijos nariai ir visai neturime teisės naudotis šiuo keliu bei įvažiavimu (atliko D. D.).

22Nutarime tyrėjas A. M. pateikia akivaizdžiai melagingus duomenis:

23a) automobilis „Volvo“ trukdė išvažiuoti ne iš 23 sklypo, kuris priklauso R. D., o iš 24 sklypo, kuris priklauso man ir O. G.

24b) dukra A. Š. nebegalėto išvažiuoti su numatytu tikslu į Vilnių, nes dėl tyčinio užstatymo nuo 19:30 iki 20:30 ji pavėlavo ir jau nebegalėjo išvažiuoti – privalėjo prižiūrėti 8 mėnesių dukrą, ja migdyti.

25c) neįrašė duomenų, kad vietoje dukters A. G. su jos numatytu tikslu į Vilnių apie 21:30 išvykau aš ir L. G. ir atlikome jai būtinus veiksmus – nupirkome kūdikio priežiūros priemonių ir kūdikių maisto. Faktą, kad buvome Vilniuje, galima patikrinti Vilniaus r. PK budėtojų tarnyboje, įvykių registre, kur mes su L. G. 23:00 įteikėme 2010-05-21 Pareiškimą Vilniaus r. PK (reg. Nr. ROIK 011000252522 ), nes atvykę i įvykio vietą policijos pareigūnai nepriėmė mūsų pareiškimo.

26Nutarime surašyti objektyvine tikrove nepagrįsti duomenys, kad:

27a) D. D. nenumatė, kad pastačius automobilį, ji sukels S. G. šeimai nepatogumų, ir šių pasekmių nenorėjo, jos veiksmuose nėra tyčios.

28Pateiktos skaitmeninės nuotraukos įrodo, kad net pranešus policijai apie teisės pažeidimus, ją įvykdę asmenys nekreipė į mūsų reikalavimus jokio dėmesio. D. D. pareiškimas, man paprašius patraukti automobilį, kad mes nesame sodo bendrijos nariai ir neturime teisės naudotis keliu ir įvažiavimu, yra akivaizdus tyčios ir savavaldžiavimo pareiškimas.

29b) nenustatyti nešališki ir nesuinteresuoti liudytojai.

30Toks liudytojų nenustatymas padarytas dėl pranešimo patikrinimą ir įvykio tyrimą vykdžiusių asmenų neteisėtų veiksmų – tarnybinio aplaidumo ir šališkumo. Skaitmeninėse nuotraukose ir mano Pareiškime nurodytas nežinomas asmuo – R. D. giminaitis, kuris pagal Nutarimo duomenis nebuvo apklaustas. Taip pat skaitmeninėse nuotraukose užfiksuoti greta – sklype Nr. 25 buvę asmenys - J. K., kuri tiriant įvykį taip pat nebuvo apklausta.

31Kaip matyti iš Nutarimo teksto, tyrėjas A. M. nenagrinėjo mano apklausos metu jam pateiktų duomenų, įrodančių, kad D. D. ir T. S. tokius teisių pažeidimus sklypo užstatymus atlikinėja nuolat ir reguliariai. Užrašyti iš R. D., T. S.., D. D. parodymų teiginiai, kad policijos pareigūnai buvo iškviesti iš keršto dėl nesutarimų su D. šeima, nebuvo patikrinti, nes tai yra šmeižtas – yra kaip tik priešingi dalykai: D. šeima nuolatos generuoja smurtinius ir kitokius neteisėtus veiksmus prieš mus, keršydami už tai, kad 2007-0-04-03 tiksliais geodeziniais matavimais buvo atskleista, kad jie savavališkai yra užėmę ir naudoja mūsų sklypo dalį ir jie privalo nusikelti mūsų sklype įsiterpusį šiltnamį.

32Taip pat tyrėjas akivaizdžiai nepatikrino kaltųjų asmenų pateikto teiginio, kad iš S. G. šeimos niekas niekur nevažiavo ir tai įrodo, kad policija buvo iškviesta iš keršto - virš pateikti duomenys įrodo, kad buvo išvažiuota po keliolikos minučių nuo momento, kai policijos pareigūnai patraukė nuo kelio savo automobilį, tyčia pastatytą į patraukto automobilio Volvo vietą, t. y. - prieš mūsų įvažiavimą.

33Taip pat tyrėjas nepagrįstai rėmėsi D. D. paaiškinimais ir tariamu jos nuoširdžiu gailėjimusi dėl to, kas buvo padaryta, nes teisės pažeidimą atliko ne pati D. D., bet jos sugyventinis automobilio Volvo v. Nr.( - ) vairuotojas T. S..“

34III

351. R. D. 2010 m. gegužės 30 d. paaiškinime (b. l. 41), be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 23 d. savo sodo sklype Vilniaus r., ( - ) sen., ( - ) km., s. b. „( - )“ Nr. 23, apie 14 val. pastebėjo, kad jos sklype išrautos gėlės „( - )“, kad įtaria, jog tai padarė S. G..

362. R. D. 2010 m. birželio 1 d. paaiškinime (b. l. 36), be kita ko, nurodė, kad kaimynas S. G. jos sklypo teritorijoje Vilniaus r., ( - ) sen., ( - ) km., s. b. „( - )“ Nr. 23, savavališkai pasodino gėles, veržiasi į jos žemę, kad ji 2010 m. gegužės 22 d. apie 21 val. 30 min. tvarkė savo gėlyną ir įsišaknijusias avietes savo sklypo pietrytiniame kampe.

373. S. G. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 37), be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 17 val. 45 min. pamatė, jog pietrytiniame jo sklypo kampe už tvoros galimai išrautos gėlės, o priėjęs pamatė, kad dalis gėlių „Gaurometis“ yra išrauta. 2010 m. gegužės 22 d. apie 21 val. 35 min. jis pamatė, kad jo sklype toje vietoje R. D. kažką dirba, o priėjęs prie tos vietos pamatė, kad gėlės yra iškastos. Pažymėjo, kad 2010 m. gegužės 23 d. viską užfiksavo fotonuotraukose (b. l. 52-56).

384. A. Š. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 27, 38), be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 17 val. 30 min. girdėjo, kaip jos tėvas barasi su R. D. dėl gėlių, kad ji nematė, kaip gėlės buvo išrautos, tačiau matė, kad jų sodo pietrytiniame kampe dirbo R. D..

395. O. G. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 39), be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 21 d. apie 17 val. 45 min. pamatė, jog pietrytiniame jų sklypo kampe už tvoros išrauta jų gėlyno dalis gėlių, kad 2010 m. gegužės 22 d. vėlai vakare matė, jog kaimynė R. D. dirbo prie jų sklypo ribos.

406. L. G. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 40), be kita ko, nurodė, kad 2010 m. gegužės 22 d. apie 22 val. matė, jog kaimynai iš 23 sklypo darbuojasi savo kieme netoli jų sklypo ribos, nieko įtartino nedarė. Tačiau vėliau tėvas nustatė, kad yra išrautos jų gėlės.

417. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato tyrėjas A. M. 2010 m. birželio 18 d. tarnybiniame pranešime (b. l. 31), be kita ko, nurodė, kad „įvertinus šalių paaiškinimus, darytina išvada, kad ginčas tarp kaimynų iš esmės yra kilęs dėl žemės sklypų ribos, tačiau nė viena šalis dėl sklypų ribos nustatymo į teismą nesikreipė. Nesant S. G. ar R. D. prašymo teismui, nėra galimybės išspręsti nuosavybės teisių į ginčytiną žemę. Be to, iš S. G. ir R. D. pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti specialistų, atlikusių žemės sklypų matavimus, įtvirtintų riboženklių vietos, o S. G. ir R. D. nurodo skirtingą jų buvimo vietą. Kadangi ginčas dėl žemės sklypo ribos neišspręstas, todėl neaišku kieno sodo sklypo teritorijoje augo išrautos gėlės.“ Šiame tarnybiniame pranešime nurodoma, kad siūloma R. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos.

428. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato tyrėjas A. M. 2010 m. birželio 21 d. nutarime nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (b. l. 4), be kita ko, nurodė, kad „įvertinus šalių paaiškinimus, darytina išvada, kad ginčas tarp kaimynų iš esmės yra kilęs dėl žemės sklypų ribos, tačiau nė viena šalis dėl sklypų ribos nustatymo į teismą nesikreipė. Nesant S. G. ar R. D. prašymo teismui, nėra galimybės išspręsti nuosavybės teisių į ginčytiną žemę. Be to, iš S. G. ir R. D. pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti specialistų, atlikusių žemės sklypų matavimus, įtvirtintų riboženklių vietos, o S. G. ir R. D. nurodo skirtingą jų buvimo vietą. Kadangi ginčas dėl žemės sklypo ribos neišspręstas, todėl neaišku kieno sodo sklypo teritorijoje augo išrautos gėlės.“ Šiuo nutarimu R. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos.

439. Skunde (b. l. 1-3) S. G. prašo panaikinti minėtą 2010 m. birželio 21 d. nutarimą nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos, nes, pasak S. G., jis yra nepagrįstas bei neteisėtas. S. G., be kita ko, pateikia tokius motyvus:

44„Nutarime neteisingai dėstomi faktai:

45a) apklausoje aiškiai nurodžiau, kad pro langą pastebėjau mūsų pietrytiniame sklypo kampe kažką kasinėjančią R. D., o kai nusileidau, išėjau į lauką, pro šiltnamį mačiau, kaip R. D. skubiai iš tos sklypo vietos nuėjo, kol atsirakinau vartelius ir priėjau iki suniokoto mūsų gėlyno, R. D. jau buvo pasislėpusi už namo, tačiau aš pastebėjau šviežiai sukastą žemę, šviežias iškastų mūsų gėlynų duobutes, ir tai tuojau pat parodžiau A. Š., L. G., O. G., kad būtų liudytojais, mačiusiais šviežius nusikalstamos veikos pėdsakus tuoj po jos padarymo.

46<...>

47Taip pat tyrėjas akivaizdžiai nepatikrino kaltųjų asmenų pateiktų teiginių, kad:

48a) tariamai R. D. gėlių nerovė ir mūsų gėlyno sukasimo bei savo gėlių sodinimo nevykdė. Šių veiksmų pasekmės buvo užfiksuotos skaitmeninėse nuotraukose iš karto po jų padarymo, o 2010-05-21 20:50 policijos pareigūnui buvo parodytas tiek šioje vietoje esantis riboženklis, tiek atlikti suniokojimai.“

4910. Atsiliepime į skundą dėl gėlių rovimo (b. l. 78-79) administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – R. D. nurodo, kad su skundu nesutinka. Nurodo, kad teismuose vyksta ginčas dėl jai nuosavybės teise priklausančio sklypo ir S. G. nuosavybės teise valdomo sklypo ribos. S. G. pastatė namą per arti jos sklypo, todėl turi sunkumų su teisine šio sklypo registracija, o todėl visais įmanomais būdais stengiasi neteisėtai užvaldyti jai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalį, teismams nepateikia reikiamų dokumentų. Jos sklypas su nustatytomis ribomis ir žemės sklypo ribų nustatymo aktu yra įregistruotas nekilnojamo turto registro įstaigoje. Šie duomenys nėra nuginčyti teismine tvarka, todėl yra galiojantys.

50IV

511. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn trauktinas asmuo – R. D. paaiškino, kad jokių S. G. gėlių ji nerovė, kad dirbo savo sklype. R. G. atstovė – advokatė Laima Žukauskaitė paaiškino, kad teismuose vyksta ginčas dėl R. D. nuosavybės teise priklausančio sklypo ir S. G. nuosavybės teise valdomo sklypo ribos, kad nėra jokių įrodymų, jog R. D. darė pažeidimus.

522. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn trauktinas asmuo – D. D. paaiškino, kad S. G. jos neprašė patraukti automobilio nuo kelio, todėl nepatraukė. Atvykus policijai, buvo išsiaiškinta, jog jos vairuojamas automobilis trukdo pravažiuoti S. G., tada automobilį patraukė.

533. Teismo posėdyje nukentėjusysis – S. G. paaiškino, kad R. D. išrovė jo sodintas gėles, augusias pietrytiniame jo sodo sklypo kampe, kad nors tiesiogiai to nematė, bet daro tokią išvadą, nes R. D. ten matė dirbančią; kad T. S. tikslingai užstatė D. D. automobilį tam, kad nebūtų galima išvažiuoti iš G. kiemo. Paaiškino, kad prašė, jog D. D. patrauktų automobilį, tačiau ji to geruoju nepadarė, o tik pabrėžė, kad G. nėra sodininkų bendrijos nariai, todėl jie neturi teisės naudotis bendrijos keliais.

544. Teismo posėdyje kalbėję liudytojai O. G., L. G. bei A. Š. paaiškino, kad R. D. išrovė S. G. sodintas gėles, augusias pietrytiniame jų sodo sklypo kampe, kad nors tiesiogiai to nematė, bet daro tokią išvadą, nes R. D. ten matė dirbančią; kad T. S. tikslingai užstatė D. D. automobilį tam, kad nebūtų galima išvažiuoti iš G. kiemo. Paaiškino, kad S. G. prašė, jog D. D. patrauktų automobilį, tačiau ji to geruoju nepadarė. Liudytojai O. G. ir L. G. nurodė, kad D. D. pabrėžė, kad G. nėra sodininkų bendrijos nariai, todėl jie neturi teisės naudotis bendrijos keliais.

555. Liudytojas T. S. paaiškino, kad D. automobiliu jie užstatė bendrą išvažiavimą, tačiau S. G. neprašė automobilio patraukti.

56Teismas

konstatuoja:

571. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjami du S. G. skundai dėl dviejų skirtingų Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2010 m. birželio 21 d. nutarimų nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (be numerių) panaikinimo. Vienu nutarimu (b. l. 67), be kita ko, buvo konstatuota, kad: „iš surinktos medžiagos bei pateiktų nuotraukų buvo nustatyta, kad ankščiau minėtas žvyras netrukdė S. G., kadangi buvo supiltas R. D. sodo sklypo teritorijoje, o automobilis „Opel Vectra“ buvo S. G. prašymu patrauktas. D. D. formaliai pažeidė KET 155.10 punkto reikalavimus. Tačiau įvertinus tai, kad D. D. nenumatė, kad pastačius automobilį ji sukels S. G. šeimai nepatogumų ir šių pasekmių nenorėjo, jos veiksmuose nėra tyčios. D. D. dėl padaryto nuoširdžiai gailisi. Objektyvių įrodymų, kad D. D. tyčia norėjo apriboti G. šeimos įvažiavimą į sodybos teritoriją, ar faktų įrodančių, kad ji po G. šeimos prašymo vengtų patraukti savo automobilį nėra, kitų asmenų kurie būtų nesuinteresuoti ir nešališkai duotų paaiškinimus nustatyti nepavyko.“; kad šiuo nutarimu D. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos. Kitu nutarimu (b. l. 4), be kita ko, buvo konstatuota, kad „įvertinus šalių paaiškinimus, darytina išvada, kad ginčas tarp kaimynų iš esmės yra kilęs dėl žemės sklypų ribos, tačiau nė viena šalis dėl sklypų ribos nustatymo į teismą nesikreipė. Nesant S. G. ar R. D. prašymo teismui, nėra galimybės išspręsti nuosavybės teisių į ginčytiną žemę. Be to, iš S. G. ir R. D. pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti specialistų, atlikusių žemės sklypų matavimus, įtvirtintų riboženklių vietos, o S. G. ir R. D. nurodo skirtingą jų buvimo vietą. Kadangi ginčas dėl žemės sklypo ribos neišspręstas, todėl neaišku kieno sodo sklypo teritorijoje augo išrautos gėlės.“; kad šiuo nutarimu R. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos.

58Teismas pabrėžia, kad 2010 m. rugsėjo 28 d. protokoline nutartimi minėtus abu S. G. skundus nagrinėti šioje byloje, nes procesas turi būti efektyvus ir koncentruotas (tai konstitucinis imperatyvas (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimą)), nes į minėtą posėdį atvyko visi liudytojai, galintys pasisakyti dėl abiejuose skundžiamuose nutarimuose faktinių aplinkybių. Dar daugiau, teismas pabrėžia, kad tokia praktika, nagrinėjant du skirtingus administracinių teisės pažeidimų nutarimus, tačiau susijusius savo faktinėmis aplinkybėmis, yra patvirtinta ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N-261-1909/2009).

59Teismas įvertins S. G. skundus dėl abiejų skundžiamų nutarimų atskirai.

602. Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2010 m. birželio 21 d. nutarimo nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (be numerio), kuriuo D. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos (b. l. 67), panaikinimo

612.1. Teismas pabrėžia, kad skundžiamame nutarime yra, be kita ko, konstatuota, kad D. D. pažeidė Kelių eismo taisyklių 155.10 punkto reikalavimus. Dar daugiau, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovada 2010 m. birželio 23 d. raštu Nr. 10-57-S-17806 (b. l. 68) įspėjo D. D. dėl atsakomybės už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1241 straipsnio 4 dalyje, kurioje nustatyta, kad vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrai prieš jas, kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo keturiasdešimties iki aštuoniasdešimties litų.

622.2. Teismas akcentuoja, kad, nors S. G. parodė, jog D. D. automobilį „Volvo“, valst. Nr. ( - ) pastatė T. S., tačiau pastarojo bausti nėra pagrindo: pagal ATPK 1241 straipsnio 4 dalį baudžiamas „stovėjimas kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui“. Teismas pabrėžia, kad pagal minėtą ATPK 1241 straipsnio 4 dalį nagrinėjamos administracinio teisės pažeidimo bylos kontekste baudžiamas ne tas asmuo, kuris pastato automobilį, bet tas asmuo, kuris jį neleistinai laiko tam tikroje vietoje ir jo nepatraukia.

63Tačiau teismas pabrėžia, kad S. G. neturi reikalavimo teisės skųsti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2010 m. birželio 21 d. nutarimo nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (be numerio), kuriuo D. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos (b. l. 67), tuo aspektu, kad vien užstatymu nėra pažeidžiamos jokios S. G. teisės ir teisėti interesai.

642.3. Visgi, teismas atkreipia dėmesį, jog skunde (b. l. 9) S. G. nurodo ir tai, kad D. D. teigė, kad S. G. negali naudotis bendrijos keliuku, nes jis nėra bendrijos nariu. Šias aplinkybes neprieštaringai ir nuosekliai tiek raštu, tiek žodžiu teismo posėdyje patvirtino liudytojai O. G. bei L. G. (teismas atsižvelgia į tai, kad šie liudytojai yra S. G. giminaičiai). Taigi būtent toks kontekstas reiškia, kad D. D., laikydama savo automobilį „Volvo“, valst. Nr. ( - ) taip, kad bendrijos keliuku negalėtų pasinaudoti G., galimai savavališkai vykdė savo tariamą teisę neleisti G. važiuoti bendrijos keliuku (ATPK 188 straipsnyje „Savavaldžiavimas“ (2000 m. vasario 17 d. redakcija) nustatyta, kad savavališkas, nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos, vykdymas savo tikros ar tariamos teisės, ginčijamos kito asmens, nepadaręs esminės žalos piliečių teisėms ar teisėtiems interesams arba valstybinėms ar visuomeninėms įmonėms, įstaigoms arba organizacijoms, užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų). To policijos pareigūnai nevertino, o S. G. tesėtai ir pagrįstai tai apskundė teismui.

65Vadinasi, policijos pareigūnai, jau konstatavę, kad D. D. pažeidė Kelių eismo taisyklių 155.10 punkto reikalavimus, netyrė, ar tokiu užstatymu D. D. savavališkai vykdė savo tariamą teisę neleisti G. važiuoti bendrijos keliuku.

662.4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad S. G. skundas dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2010 m. birželio 21 d. nutarimo nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (be numerio), kuriuo D. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos (b. l. 67), panaikinimo, tenkintinas, o minėtas nutarimas naikintinas. Kadangi šioje byloje nėra surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, tai teismas, negalėdamas esminiai pabloginti trauktino administracinėn atsakomybėn asmens padėties, grąžina bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovadai, įpareigojant ją tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą.

673. Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2010 m. birželio 21 d. nutarimo nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (be numerio), kuriuo R. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos (b. l. 4), panaikinimo

683.1. Minėta, kad skundžiamame nutarime, be kita ko, buvo konstatuota, jog „įvertinus šalių paaiškinimus, darytina išvada, kad ginčas tarp kaimynų iš esmės yra kilęs dėl žemės sklypų ribos, tačiau nė viena šalis dėl sklypų ribos nustatymo į teismą nesikreipė. Nesant S. G. ar R. D. prašymo teismui, nėra galimybės išspręsti nuosavybės teisių į ginčytiną žemę. Be to, iš S. G. ir R. D. pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti specialistų, atlikusių žemės sklypų matavimus, įtvirtintų riboženklių vietos, o S. G. ir R. D. nurodo skirtingą jų buvimo vietą. Kadangi ginčas dėl žemės sklypo ribos neišspręstas, todėl neaišku kieno sodo sklypo teritorijoje augo išrautos gėlės.“; kad šiuo nutarimu R. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos.

693.2. Teismas pabrėžia, kad minėtos skundžiamo nutarimo nuostatos yra teisingos, nepaisant to, kad S. G. teigia, jog ginčo dėl žemės nėra. Teismas ypač pabrėžia, kad, nepaisant to, jog S. G. yra atestuotas architektas (b. l. 49), teismas negali remtis vien jo pateiktais įrodymais ir teigti, kad R. D. yra visiškai neteisi (juolab, kad tarp jų vyksta ginčai teismuose (žr. atsiliepimą)). Dar daugiau, šioje byloje ginčo dalyku, sutinkant su S. G., nėra žemės priklausymo vienam ar kitam asmeniui nustatymas, tačiau ginčo dalyku yra gėlių išrovimo fakto nustatymo teisėtumas ir neteisėtumas. Šiam faktui patikrinti reikia nustatyti gėlių priklausymą nuosavybės teisėmis.

70Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37-4.46 straipsnių nuostatas augalai priklauso žemės savininkui, tačiau, kaip minėta, nėra visiškai aišku, kam minėtoji žemė priklauso (teismas įvertina, kad S. G. yra atestuotas architektas, jo pateiktus įrodymus). Visgi, teismas pabrėžia, kad S. G. paaiškinimais, O. G., L. G. bei A. Š. parodymais nustatyta, jog būtent S. G. sodino gėles – šiuo aspektu S. G. gali pretenduoti jas laikyti savomis. Nors byloje nėra jokių duomenų, kokios gėlės buvo išrautos, kaip jos atrodė (kokia buvo jų būklė) iki išrovimo, o fotonuotraukose (b. l. 52-56) tėra nurodyti išrovimo padariniai, tačiau bylos esmė yra gėlių rovimo faktas – jis įrodytas. Tačiau teismas atsižvelgia ir į R. D. parodymus (b. l. 36), kuriais ji nurodė, kad S. G. savavališkai sodina gėles jos sklype, kad ji neneigia, jog dirbo tame sklype, toje dalyje, kad retino savo avietes. Todėl teismas, atsižvelgdamas į tai, kad R. D. galėjo suklysti retindama savo avietes ir išrauti S. G. gėles, nes nėra aiškios sklypų ribos ir teismas jų šioje byloje nenustatinėja, konstatuoja, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2010 m. birželio 21 d. nutarimas nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (be numerio), kuriuo R. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos (b. l. 4), yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas racionaliai įvertinus situaciją, kylančią dėl ilgalaikių ginčų tarp minėtų kaimynų (b. l. 50-51 fiksuoti dviejų metų senumo įvykiai). Dėl galimo pažeidimo mažareikšmiškumo ir galimos R. D. klaidos retinant savo avietes minėto skundžiamo nutarimo nėra pagrindo naikinti.

714. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos statymo 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Nors advokatė L. Žukauskaitė pateikė pinigų priėmimo kvitą serija LAT Nr. ( - ) (b. l. 77), kuriame nurodyta 300 (trijų šimtų) litų suma, tačiau pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nėra numatyta, jog administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui atlyginamos atstovavimo išlaidos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenį „Administracinių teismų praktika“ Nr. 2, Vilnius, 2001, p. 324); ATPK 279 straipsnyje nenumatyta galimybė administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Todėl šis administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – R. D. prašymas netenkinamas.

72Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 bei 4 punktais, 3 ir 4 dalimis, 128, 129 straipsniais,

73n u t a r i a:

741. S. G. skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2010 m. birželio 21 d. nutarimo nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (be numerio), kuriuo D. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos, panaikinimo, tenkinti: šį nutarimą panaikinti ir grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovadai, įpareigojant ją tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą.

752. S. G. skundo dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj. Policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2010 m. birželio 21 d. nutarimo nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos (be numerio), kuriuo

Nutarė

76R. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos, panaikinimo, netenkinti, o minėtą nutarimą palikti nepakeistą.

773. R. D. prašymo dėl išlaidų atlyginimo netenkinti.

78Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. S. G., O. G., L. G. bei A. Š. 2010 m. gegužės 21 d. pareiškime (b. l.... 5. II... 6. 1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono... 7. 2. R. D. paaiškinime (b. l. 19), pateiktame dėl automobilio „Volvo“... 8. 3. T. S. paaiškinime (b. l. 20), pateiktame dėl automobilio „Volvo“... 9. 4. D. D. paaiškinime (b. l. 21), pateiktame dėl automobilio „Volvo“... 10. 5. S. G. 2010 m. gegužės 30 d. paaiškinime (b. l. 24), pateiktame dėl... 11. 6. O. G. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 23), pateiktame dėl... 12. 7. L. G. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 26), pateiktame dėl... 13. 8. A. Š. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 27, 38), be kita ko,... 14. 9. Byloje pateiktos fotonuotraukos (b. l. 28-29), iš kurių matyti, kad... 15. 10. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono... 16. 11. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono... 17. 12. Skunde (b. l. 9) S. G. prašo panaikinti minėtą 2010 m. birželio 21 d.... 18. „Nutarime neteisingai dėstomi faktai:... 19. a) dėl žvyro atvežimo ir supylimo prieš mūsų vartus vertinimo neteisėtu... 20. b) dėl R. D. automobilio „Opel Vectra“ pastatymo vertinimo neteisėtu... 21. c) buvo kreiptasi tik dėl dviejų teisės pažeidimų epizodų - 1) gėlių... 22. Nutarime tyrėjas A. M. pateikia akivaizdžiai melagingus duomenis:... 23. a) automobilis „Volvo“ trukdė išvažiuoti ne iš 23 sklypo, kuris... 24. b) dukra A. Š. nebegalėto išvažiuoti su numatytu tikslu į Vilnių, nes... 25. c) neįrašė duomenų, kad vietoje dukters A. G. su jos numatytu tikslu į... 26. Nutarime surašyti objektyvine tikrove nepagrįsti duomenys, kad:... 27. a) D. D. nenumatė, kad pastačius automobilį, ji sukels S. G. šeimai... 28. Pateiktos skaitmeninės nuotraukos įrodo, kad net pranešus policijai apie... 29. b) nenustatyti nešališki ir nesuinteresuoti liudytojai.... 30. Toks liudytojų nenustatymas padarytas dėl pranešimo patikrinimą ir įvykio... 31. Kaip matyti iš Nutarimo teksto, tyrėjas A. M. nenagrinėjo mano apklausos... 32. Taip pat tyrėjas akivaizdžiai nepatikrino kaltųjų asmenų pateikto... 33. Taip pat tyrėjas nepagrįstai rėmėsi D. D. paaiškinimais ir tariamu jos... 34. III... 35. 1. R. D. 2010 m. gegužės 30 d. paaiškinime (b. l. 41), be kita ko, nurodė,... 36. 2. R. D. 2010 m. birželio 1 d. paaiškinime (b. l. 36), be kita ko, nurodė,... 37. 3. S. G. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 37), be kita ko, nurodė,... 38. 4. A. Š. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 27, 38), be kita ko,... 39. 5. O. G. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 39), be kita ko, nurodė,... 40. 6. L. G. 2010 m. birželio 17 d. paaiškinime (b. l. 40), be kita ko, nurodė,... 41. 7. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono... 42. 8. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono... 43. 9. Skunde (b. l. 1-3) S. G. prašo panaikinti minėtą 2010 m. birželio 21 d.... 44. „Nutarime neteisingai dėstomi faktai:... 45. a) apklausoje aiškiai nurodžiau, kad pro langą pastebėjau mūsų... 46. <...>... 47. Taip pat tyrėjas akivaizdžiai nepatikrino kaltųjų asmenų pateiktų... 48. a) tariamai R. D. gėlių nerovė ir mūsų gėlyno sukasimo bei savo gėlių... 49. 10. Atsiliepime į skundą dėl gėlių rovimo (b. l. 78-79) administracinėn... 50. IV... 51. 1. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn trauktinas asmuo – R. D.... 52. 2. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn trauktinas asmuo – D. D.... 53. 3. Teismo posėdyje nukentėjusysis – S. G. paaiškino, kad R. D. išrovė jo... 54. 4. Teismo posėdyje kalbėję liudytojai O. G., L. G. bei A. Š. paaiškino,... 55. 5. Liudytojas T. S. paaiškino, kad D. automobiliu jie užstatė bendrą... 56. Teismas... 57. 1. Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjami du S.... 58. Teismas pabrėžia, kad 2010 m. rugsėjo 28 d. protokoline nutartimi minėtus... 59. Teismas įvertins S. G. skundus dėl abiejų skundžiamų nutarimų atskirai.... 60. 2. Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj.... 61. 2.1. Teismas pabrėžia, kad skundžiamame nutarime yra, be kita ko,... 62. 2.2. Teismas akcentuoja, kad, nors S. G. parodė, jog D. D. automobilį... 63. Tačiau teismas pabrėžia, kad S. G. neturi reikalavimo teisės skųsti... 64. 2.3. Visgi, teismas atkreipia dėmesį, jog skunde (b. l. 9) S. G. nurodo ir... 65. Vadinasi, policijos pareigūnai, jau konstatavę, kad D. D. pažeidė Kelių... 66. 2.4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad S. G.... 67. 3. Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus raj.... 68. 3.1. Minėta, kad skundžiamame nutarime, be kita ko, buvo konstatuota, jog... 69. 3.2. Teismas pabrėžia, kad minėtos skundžiamo nutarimo nuostatos yra... 70. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37-4.46 straipsnių nuostatas... 71. 4. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos statymo 44... 72. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 73. n u t a r i a:... 74. 1. S. G. skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 75. 2. S. G. skundo dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 76. R. D. atžvilgiu nepradėti administracinio teisės pažeidimo teisenos,... 77. 3. R. D. prašymo dėl išlaidų atlyginimo netenkinti.... 78. Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...