Byla 2-827/2013
Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų Nr. 127500 sąlygų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Finansinės strategijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-6614-881/2012 pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Finansinės strategijos“ ieškinį atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų Nr. 127500 sąlygų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas VšĮ „Finansinės strategijos“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad atsakovo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomo vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo, naudojant orlaivius, paslaugų pirkimo konkurso sąlygų techninės specifikacijos 2.4.6 punktas yra nepagrįstas bei ribojantis tiekėjų konkurenciją, pašalinti jį iš viešojo pirkimo sąlygų arba įpareigoti tai padaryti perkančiąją organizaciją, atnaujinti pirkimo procedūras, nustatant tiekėjams ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą, kad būtų galima tinkamai parengti pasiūlymą pagal pakoreguotas pirkimo sąlygas, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomo viešojo pirkimo konkurso vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo, naudojant orlaivius, paslaugų pirkimo konkurso procedūras. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas tęs viešojo pirkimo procedūras, sudarys viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, ir teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje pasidarys neįmanomas, o ir pats bylinėjimasis praras savo prasmę. Pažymėjo, kad būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nulemia ne tik ieškovo privatus interesas, bet ir viešasis interesas, nulemtas ekonomiškumo principo. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui nepadarys jokios žalos.

5Atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prašė ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti. Nurodė, kad laukinių gyvūnų vakcinacijos nuo pasiutligės pavasario etapas privalo būti vykdomas 2013 m. balandžio-gegužės mėnesiais, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, atsakovas nespės atlikti pavasarinės laukinių gyvūnų vakcinacijos, ir to neigiamos pasekmės pirmiausia teks žmonių sveikatai. Pažymėjo, kad byloje priimtas teismo sprendimas būtų realiai įvykdomas, o šiuo metu vykstantis bylinėjimasis netaptų beprasmis, kadangi organizuojamame konkurse ieškovas turi visas galimybes pateikti pasiūlymą, o konkurso ir teisminio ginčo laimėjimo atveju ginčijamos sąlygos galėtų tiesiog nevykdyti, todėl ieškovo negalėjimas pateikti pasiūlymo yra išimtinai deklaratyvaus pobūdžio.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

8Teismas nurodė, kad atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo atvirą konkursą „Vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo naudojant orlaivius paslaugų pirkimas“, siekdama įsigyti vakciną laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo naudojant orlaivius paslaugas; Pirmasis jaukų su vakcina nuo pasiutligės išmėtymo etapas turi būti vykdomas nuo 2013 m. balandžio 30 d. iki 2013 m. gegužės 31 d., šio etapo jaukų kiekis – 1 300 000 vnt. Pažymėjo, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi atsižvelgti į viešąjį interesą. Teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovo vykdomo viešojo pirkimo tikslas yra įsigyti prekes ir paslaugas, kurios yra būtinos valstybei įgyvendinant žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugos funkciją, ir padarė išvadą, kad nagrinėjamas viešasis pirkimas yra susijęs su svarbios valstybės funkcijos (žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugos) vykdymu, o kartu ir su viešuoju interesu. Teismo vertinimu, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, vykdomas viešasis pirkimas užsitęstų, dėl ko atsakovas galėtų nespėti atlikti pavasarinės laukinių gyvūnų vakcinacijos. Atsižvelgdamas į viešojo pirkimo procedūroms keliamus reikalavimus, taip pat didelį pirmojo užsakymo kiekį – 1 300 000 vnt., teismas nurodė, kad pirmojo vakcinavimo etapo neatlikimo dėl konkurso procedūrų sustabdymo grėsmė yra reali. Dėl išdėstytų priežasčių teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju reikštų viešojo intereso pažeidimą, kas yra pagrindas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Teismas atkreipė dėmesį, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju negali būti siejamas su ieškovo galimybėmis dalyvauti atsakovo vykdomame konkurse. Techninių specifikacijų 2.4.6 punkte, kurį pareikštu ieškiniu ginčija ieškovas, nustatytas vykdytojo įsipareigojimas neatlygintinai vykdyti laukinių gyvūnų vakcinaciją dar vienus metus, jeigu po sutarties pasibaigimo bus nustatytas bent vienas pasiutligės atvejis naminių gyvūnų tarpe Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Lietuvos – Baltarusijos ir Lietuvos - Rusijos pasienio ruožą ir užsikrėtusių gyvūnų patekimo iš kitų teritorijų atvejus. Teismas nurodė, kad ieškovo ieškinio patenkinimas reikštų, jog laimėjęs konkursą ieškovas neturėtų pareigos vykdyti šį įsipareigojimą, todėl ieškovo pozicija, kad dėl ginčijamos sąlygos jis negalėjo pateikti savo pasiūlymo, yra nepagrįsta.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas VšĮ ,,Finansinės strategijos“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį ir priimti nutartį, kuria būtų tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – atsakovo vykdomo konkurso sustabdymą kartu sustabdant ir sutarties su laimėtoju sudarymą, jei šio atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu ši sutartis būtų sudaryta. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111) Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 1 dalimi, teismas turi priimti motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Visi šie principai yra lygiaverčiai ir į visus juos turi būti atsižvelgiama, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundžiama nutartimi teismas pasisakė tik dėl viešojo intereso. Teismui remiantis vien viešuoju interesu, būtų pažeidžiamos tiekėjų teisės ir VPĮ įtvirtintas viešųjų pirkimų tikslas – perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

122) Atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas rėmėsi vien atsakovo atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išdėstytais neteisingais ir perdėtais argumentais dėl viešojo intereso pažeidimo. Pagal 2002 m. spalio 23 d. Europos komisijos Gyvūnų sveikatos ir gerovės komiteto paskelbtą ataskaitą dėl lapių vakcinacijos nuo pasiutligės, pavasario vakcinacijas geriausia yra atlikti gegužę arba birželį, o ne balandžio - gegužės mėnesiais, kaip įtvirtinta pirkimo sąlygose, tai reiškia, kad vakcinacija veiksmingai gali būti atliekama ir birželio mėnesį. Atsakovas nepagrįstai nurodė tokius ilgus terminus dėl pasiūlymų pateikimo ir jų vertinimo bei laimėtojo nustatymo. Nepagrįsti atsakovo argumentai, kad preparato užsakymo gali tekti laukti 2-3 ar net daugiau mėnesių. Paties atsakovo veiksmai patvirtina, kad jis vilkina pirkimo procedūras.

133) Ieškiniu ginčijamos sąlygos buvimas atsakovo viešojo pirkimo konkurso sąlygose yra esminė sąlyga ieškovui priimant sprendimą dalyvauti ar ne šiame konkurse. Nors ginčijama sąlyga nėra susijusi nei su kvalifikaciniais reikalavimais, nei su technine specifikacija, tačiau ieškovas negali pateikti pasiūlymo, nes neįmanoma nustatyti realios paslaugų apimties.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgė ne tik į viešą interesą, bet ir į neigiamas pasekmes tiekėjams ir racionalų pirkimui skirtų lėšų panaudojimą. Atsakovo nuomone, nagrinėjamu atveju neabejotinai egzistuoja viešasis interesas į operatyvų laukinių gyvūnų vakcinacijos nuo pasiutligės paslaugų pirkimą, kadangi šiuo pirkimu perkamos ne bet kokios, o tik tam tikru laiku efektyvios ir visuomenei svarbios paslaugos, visuomenę apsaugančios nuo mirtinos ligos - pasiutligės. Atsakovo vertinimu, Vilniau apygardos teismas pagrįstai teikė prioritetą viešajam interesui ir atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymi, kad 2002 m. spalio 23 d. Europos komisijos Gyvūnų sveikatos ir gerovės komiteto paskelbtoje ataskaitoje nurodyta, kad gyvūnų vakcinacija gali būti atliekama kovo - balandžio arba gegužės - birželio mėnesiais priklausomai nuo šalyje esančių klimato sąlygų. Viešojo konkurso sąlygų techninės specifikacijos 2.3.2 punkte numatyta, kad pavasarinę laukinių gyvūnų vakcinaciją atsakovas ketina vykdyti nuo 2013 m. balandžio 30 d. iki 2013 m. gegužės 31 d., t.y. iš esmės gegužės mėnesį, kuris patenka į ataskaitoje rekomenduojamą periodą ir buvo pasirinktas atsižvelgiant į tokiu metų laiku vyraujančias palankias Lietuvos klimatines sąlygas. Pažymi, kad atsakovas yra ta institucija, kuri yra atsakinga už laukinių gyvūnų vakcinacijos nuo pasiutligės organizavimą bei vykdymą, todėl nei ieškovas, bet kuris kitas subjektas nėra kompetentingi ir įgalioti spręsti, kokį konkrečiai mėnesį atsakovas turėtų atlikti laukinių gyvūnų vakcinaciją ir kada jos atlikimas būtų efektyviausias, nes tai yra išimtinai atsakovo prerogatyva. Atsakovo manymu, ieškovo argumentai dėl galimai neefektyvios jo teisių gynybos negali paneigti šioje byloje egzistuojančio viešojo intereso, susijusio su žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugos funkcija.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

18Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK nustatyta tvarka. CPK 4237 straipsnyje numatyta, kad be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, viešųjų pirkimų bylose teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu gali taikyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą (4237 str. 2 d. 1 p.). 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti paminėtų priemonių teikiamą naudą. Nagrinėjamu atveju teismas atsisakė stabdyti viešojo pirkimo procedūras, nurodydamas, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų viešojo intereso - žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugos funkcijos pažeidimą.

19Apelianto teigimu, skundžiama nutartimi teismas pažeidė tiekėjo interesus ir neatsižvelgė į tai, jog viešųjų pirkimų tikslą sudaro racionalus lėšų naudojimas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005).

20Teismas, priimdamas procesinį sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo, kiekvienu konkrečiu atveju turi vertinti, kuri teisinė vertybė turėtų būti ginama prioritetiškai. Šioje byloje perkančioji organizacija vykdė viešąjį pirkimą „Vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo naudojant orlaivius paslaugų pirkimas”. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad gyvūnų vakcinacijos nuo pasiutligės paslaugos yra priskiriamos prie tų prekių/paslaugų, kurių nustatytu laiku neįsigijus būtų padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms, šiuo atveju žmonių sveikatai.

21Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju viešajam interesui gauti paminėtas gyvūnų vakcinacijos paslaugas taikytinas prioritetas. Gyvūnų vakcinacija turi būti atliekama tam tikru metų laiku, o laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas galėtų sustabdyti šių paslaugų atlikimą ne tik iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės, tačiau, tuo atveju jeigu bylos nagrinėjimas užsitęstų ilgesnį laiką - ir daugiau negu pusei metų. Gyvūnų vakcinacijos paslaugų suteikimas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, šių paslaugų nesuteikus laiku, jų nebūtų galima suteikti už praėjusį laikotarpį, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą, o ieškovo privatūs interesai įgytų pranašumą. Teisėjų kolegijos vertinimu, kartu su atskiruoju skundu pateikti duomenys nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovas vilkino viešojo konkurso procedūras.

22Be to, CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina ar tuo atveju, jeigu pasitvirtintų ieškovo nurodomos aplinkybės, ieškinys galėtų būti patenkintas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 8 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, tačiau patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis. Ieškinio atmetimas sudaro savarankišką pagrindą apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti, o jeigu tokį prašymą pirmosios instancijos teismas atmetė, žemesnės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1992/2012), todėl ir dėl šios aplinkybės nėra pagrindo taikyti apelianto prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

23Dėl kitų atskirojo skundų argumentų teisėjų kolegija atskirai nepasisako kaip teisiškai nereikšmingų.

24Teisėjų kolegija sprendžia, kad laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje buvo pagrįstai netaikytos, todėl skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas VšĮ „Finansinės strategijos“ ieškiniu kreipėsi į teismą,... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. Atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prašė ieškovo prašymo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovo prašymo... 8. Teismas nurodė, kad atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas VšĮ ,,Finansinės strategijos“ prašo... 11. 1) Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 1 dalimi, teismas turi priimti motyvuotą... 12. 2) Atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas rėmėsi vien... 13. 3) Ieškiniu ginčijamos sąlygos buvimas atsakovo viešojo pirkimo konkurso... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad atsakovas prašo atskirąjį... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 18. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tiekėjas... 19. Apelianto teigimu, skundžiama nutartimi teismas pažeidė tiekėjo interesus... 20. Teismas, priimdamas procesinį sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 21. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju viešajam interesui gauti... 22. Be to, CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, spręsdamas dėl... 23. Dėl kitų atskirojo skundų argumentų teisėjų kolegija atskirai nepasisako... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, kad laikinosios apsaugos priemonės... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....