Byla 2-1992/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Per Aarsleff A/S atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-720-252/2012 pagal ieškovo Per Aarsleff A/S ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių vandenys“ (tretieji asmenys: uždarosios akcinės bendrovės „Statovita“, „LitCon“ (buvusi „Pireka“), „Grundolita“) dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Per Aarsleff A/S kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas dėl neatitikimo techninėms specifikacijoms ir užsakovo reikalavimams. Ieškinio reikalavimui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti atsakovo UAB „Anykščių vandenys“ atviro konkurso „Nuotekų valymo įrenginių statyba Kavarsko mstl., Anykščių r.“ pirkimo procedūras bei uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl pirkimo objekto.

5Panevėžio apygardos teismas 2012 m. liepos 23 d. nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas, kad atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 2 dalies nuostatas, kol ginčas nagrinėjamas teisme, iš esmės perkančioji organizacija turi pati sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, o jeigu paaiškės, kad atsakovas nesilaiko įstatymo įpareigojimų, bus galima pakartotinai prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6Ieškovas iš naujo kreipėsi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes į savo paklausimą iš atsakovo UAB „Anykščių vandenys“ gavo atsakymą, kad teismui 2012 m. liepos 23 d. nutartimi atmetus ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, perkančioji organizacija organizuoja viešąjį pirkimą „Nuotekų valymo įrenginių statyba Kavarsko mst., Anykščių r.“ įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu būdu, ieškovo nuomone, atsakovas toliau vykdys pirkimo procedūras ir todėl teismo sprendimo vykdymas gali pasidaryti nebeįmanomas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi ieškovo Per Aarsleff A/S prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas sprendė, kad iš atsakovo atsakymo darytina išvada, jog ieškovas klausė, ar atsakovas vykdo viešąjį pirkimą, todėl atsakyme ir nurodyta, kad UAB „Anykščių vandenys“ organizuoja viešąjį pirkimą. Jokios nuorodos į tai, ar atsakovas laikysis VPĮ nuostatų, kurios imperatyviai nurodo procedūrų sustabdymą, ar ne, atsakyme nėra. Tokiu būdu, teismas darė išvadą, kad atsakovo atsakymas neduoda pagrindo teigti, jog jis nesilaikys teisės aktų reikalavimų. Be to, teismo pareikalavimu, atsakovas pateikė visą viešojo pirkimo dokumentaciją.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas Per Aarsleff A/S prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui UAB „Anykščių vandenys“ sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl pirkimo objekto. Nurodo šiuos argumentus:

111. Atsakovo 2012 m. rugpjūčio 1 d. rašte aiškiai nurodyta, kad perkančioji organizacija viešąjį pirkimą vykdys. Tokiu būdu atsakovas aiškiai leido suprasti, kad atsižvelgiant į tai, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas, pirkimo procedūras ketina tęsti.

122. Teismo argumentas, kad, teismui pareikalavus, atsakovas pateikė visą viešojo pirkimo dokumentaciją, neturi absoliučiai jokios įrodomosios reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

133. VPĮ yra numatyti pakankamai trumpi pirkimo procedūrų vykdymo terminai, todėl Panevėžio apygardos teismui jau antrąkart pakankamai formaliai išsprendus ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, gali susiklostyti situacija, kad artimiausiu metu atsakovas sudarys viešojo pirkimo sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju, dėl ko prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūrų sustabdymas ir uždraudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį apskritai nebeteks prasmės.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Anykščių vandenys“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakyme ieškovui nurodė, jog konkursą vykdys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Vadovaujantis VPĮ 95 straipsnio 2 dalimi perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar šio įstatymo 941 straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie: 1) motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 2) motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; 3) teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. Taigi, visų pirma, išdėstytos nuostatos draudžia perkančiajai organizacijai ne apskritai atlikti viešojo pirkimo procedūras, o sudaryti pirkimo sutartį. Be to, minėtas draudimas taikomas iki nutarties atsisakyti priimti ieškinį arba klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija imperatyviai įstatymo įpareigota pati stabdyti viešojo pirkimo procedūras iki ginčo išnagrinėjimo teisme iš esmės pabaigos, yra visiškai nepagrįsta. Juo labiau, kad VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje numatyta tiekėjo teisė pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (CPK 144, 4237 str.), kas, atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo išaiškinimą dėl perkančiosios organizacijos pareigos stabdyti viešojo pirkimo procedūras, apskritai būtų netikslinga.

18Tačiau, vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, visų pirma, siejamas su tuo, kad ieškinys, preliminariu vertinimu, turėtų būti pagrįstas. Tuo tarpu šiuo metu iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.) aišku, kad neįsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu apelianto Per Aarsleff A/S ieškinys buvo atmestas. Atitinkamai aplinkybė, jog iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme yra iš esmės išspręsta byla pirmosios instancijos teisme ir ieškinys atmestas (net jeigu šis sprendimas neįsiteisėjo) vertinama kaip preliminariai sudaranti pagrindą manyti, kad pagal ieškinį pirkimo procedūros negali būti stabdomos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 1682/2012). Be to, nagrinėjamu atveju prioritetiškai turi būti ginamas viešasis interesas užtikrinti Kavarsko aglomeracijos gyvenviečių žmonių teisę į saugią ir sveiką aplinką, ką objektyviai galėtų pažeisti laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (grėsmė prarasti darbų finansavimą; CPK 4237 str.).

19Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, nors pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino VPĮ 95 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymą, tačiau nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo, dėl ko, atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Palikti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Per Aarsleff A/S kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti... 5. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. liepos 23 d. nutartimi atsisakė taikyti... 6. Ieškovas iš naujo kreipėsi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi ieškovo Per... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas Per Aarsleff A/S prašo panaikinti Panevėžio... 11. 1. Atsakovo 2012 m. rugpjūčio 1 d. rašte aiškiai nurodyta, kad perkančioji... 12. 2. Teismo argumentas, kad, teismui pareikalavus, atsakovas pateikė visą... 13. 3. VPĮ yra numatyti pakankamai trumpi pirkimo procedūrų vykdymo terminai,... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Anykščių vandenys“... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Vadovaujantis VPĮ 95 straipsnio 2 dalimi perkančioji organizacija, gavusi... 18. Tačiau, vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių... 19. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, nors pirmosios instancijos teismas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Palikti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartį...