Byla 2-1104-504/2014
Dėl 1920,00 Lt skolos, 1747,20 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Ivabaltė“ ieškinį atsakovui A. B

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 1920,00 Lt skolos, 1747,20 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Ivabaltė“ ieškinį atsakovui A. B.,

Nustatė

2Atsakovui A. B. CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Ieškovas nurodo ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2008-09-22 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (b. l. 3-4), pagal kurią ieškovas už 2340,00 Lt pardavė atsakovui naują pjūklą Husqvarna 359, o atsakovas įsipareigojo už pjūklą pilnai atsiskaityti iki 2009-09-22 (sutarties IV dalies 4.3 p.). Ieškovas minėtą sutartį įvykdė tinkamai – sutarties pasirašymo dieną perdavė atsakovui sutartyje nurodytą pjūklą (b. l. 5), tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdo – už pjūklą sutarties pasirašymo dieną sumokėjo 420,00 Lt (b. l. 6), ir liko skolingas 1920,00 Lt. Be to, pagal minėtos 2008-09-22 pirkimo-pardavimo sutarties IV dalies 4.6 p. atsakovas, už vėlavimą atsiskaityti pagal sutartį, įsipareigojo mokėti po 0,5 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Kadangi atsakovas vėluoja mokėti pagal sutartį daugiau kaip 6 mėnesius, delspinigiai skaičiuojami už 182 dienas ir sudaro 1747,20 Lt (1920,00 Lt × 0,5% × 182 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1920,00 Lt skolos, 1747,20 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 str. 1 d.). Iš byloje esančio atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraščio (b.l.6) matyti, kad atsakovas nevykdė 2008-09-22 pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. ( - ) numatytų įsipareigojimų atsiskaityti su ieškovu už gautą prekę - pjūklą Husqvarna 359 iki 2009-09-22, į jam siųstas pretenzijas dėl įsiskolinimo apmokėjimo (b.l. 7; 10) nereagavo, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl susidariusi 1920,00 Lt skola už pjūklą priteistina iš atsakovo A. B. ieškovo UAB „Ivabaltė“ naudai.

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1747,20 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 182 dienas, kurių dydis pagal 2008-09-22 pirkimo-pardavimo sutarties IV dalies 4.6 p. yra 0,5 proc., todėl šioje dalyje pateiktas reikalavimas tenkintinas iš dalies.

7Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumo, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį, kad viena šalis nepagrįstai nepraturtėtų kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010, 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai – 1747,20 Lt beveik lygūs prašomai priteisti pagrindinei skolai (1920,00 Lt), taip pat į tai, kad nors ieškovas įgijo reikalavimo teisę į skolą 2009 m. rugsėjo mėn., tačiau ilgą laiką nesikreipė į teismą, nors šiam veiksmui nebuvo jokių kliūčių, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai – 1747,20 Lt yra aiškiai per dideli ir neatitinka sąžiningumo ir protingumo principų. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytus argumentus, prašoma priteisti delspinigių suma – 1747,20 Lt mažintina iki 500 Lt, laikant, kad toks delspinigių dydis yra pagrįstas ir pakankamas atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

8Iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. rugsėjo 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.) ir 433 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 83 Lt žyminio mokesčio (b.l. 11) ir 350 Lt už teisinę pagalbą surašant ieškinį (b. l. 11; 12) (CPK 93 str. 1 d.).

9Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

10Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 7,55 Lt, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

11Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškovo UAB „Ivabaltė“ ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta: ( - ), 1920,00 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus dvidešimt litų 00 ct) skolos, 500 Lt (penkis šimtus litų 00 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2014 m. rugsėjo 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) už teisinę pagalbą surašant ieškinį ir 83 Lt (aštuoniasdešimt tris litus) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Ivabaltė“, į. k. 173111650, naudai.

14Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

15Atsakovas A. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas UAB „Ivabaltė“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai