Byla e2-34550-820/2016
Dėl skolos priteisimo, tretysis šios bylos asmuo Danutė Širvienė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, dalyvaujant ieškovės L. J. ir trečiojo asmens Danutės Širvienės atstovui advokatui Almantui Paškauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. J. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKAS dėl skolos priteisimo, tretysis šios bylos asmuo Danutė Širvienė.

2Teismas

Nustatė

3I. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. priteisti iš atsakovo UAB „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKAS 695,09 EUR sumą L. J. naudai;
  2. priteisti iš atsakovo UAB „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKAS 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo L. J. naudai;
  3. priteisti iš atsakovo UAB „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKAS L. J. turėtas bylinėjimosi išlaidas;
 2. Ieškovė nurodė, jog pagal 2008 m. kovo 27 d. Paskolos sutartį Nr. 04 ieškovė suteikė atsakovui UAB „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKUI 8 000 Lt iki 2010 m. kovo 27 d. beprocentinę terminuotą paskolą su tiksline paskirtimi, t. y. atsakovo „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKAS kredito Nr. KS/491 grąžinimui. Ieškovės teigimu, ji savo prievolę perduoti atsakovui pinigus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas nustatytu terminu pinigų negrąžino. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai paskolas gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos. 2016 m. gegužės 9 d. ieškovė pateikė atsakovui rašytinį reikalavimą dėl paskolos grąžinimo ir palūkanų sumokėjimo, kuriuo prašė sugrąžinti 2 316,96 EUR paskolą bei sumokėti 695,09 EUR palūkas už uždelsimą grąžinti paskolą ir už naudojimąsi pinigais. Atsakovas sumokėjo atsakovei 2 316,96 EUR paskolos sumą, tačiau liko skolingas 695,09 EUR palūkanų sumą. 2016 m. gegužės 24 d. ieškovė išsiuntė atsakovui reikalavimą „Dėl skolos grąžinimo“, kuriame papildomai nurodė, jog atsakovė pervedusi paskolos sumą, prievolę ieškovei įvykdė tik iš dalies. Nesumokėjęs pinigų bei neatsakęs į ieškovės pretenziją, ieškovės teigimu, atsakovas pažeidė ieškovės teises ir įstatymu saugomus interesus, todėl nurodyta 695,09 EUR suma priteistina ieškovei iš atsakovo.
 1. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. 1 d. atsakovė taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas - 5 proc. už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo visos priteistos sumos, įskaitant pagrindinį įsiskolinimą, išskyrus bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė prašė priteisti ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4II. Atsakovo atsikirtimų santrauka

 1. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodyta, kad ieškovės nurodyta paskolos sutartis naujajai atsakovo vadovei A. J. perduota nebuvo ir apie ją buvo sužinota tik gavus ieškovės reikalavimą dėl paskolos grąžinimo. Gavus ieškovės reikalavimą, paskolos pinigai buvo grąžinti ieškovei. Teigiama, kad paskolą ieškovė pareikalavimo grąžinti tik 2016 m. gegužės 9 d., nors paskolos grąžinimo terminas 2010 m. kovo 27 d. Pažymėtina, jog paskolos sutarties šalis siejo pasitikėjimo santykiai, nes paskolos sutartis buvo sudaryta tarp atsakovo ir atsakovo akcininko. Todėl mano, kad paskolos grąžinimo terminas buvo žodžiu sutartas tarp paskolos šalių iki pareikalavimo, nes nelogiška ieškovei būtų laukti 6 metus paskolos grąžinimo, negaunant už paskolintus pinigus jokių palūkanų.
 2. Atsakovas teigia, jog paskolos suma yra neatlygintinė, t.y. kad už paskolintus pinigus palūkanos nėra mokamos. Atsakovo nuomone esant tokiam šalių susitarimui, kad už paskolintus pinigus palūkanos nėra mokamos, pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį negali būti priteisiamo kompensacinės palūkanos, net jei teismas ir laikytų, kad atsakovas yra praleidęs paskolos grąžinimo terminą.
 3. Atsakovas nurodo, jog jis apskritai nesutinka su ieškovės ieškiniu priteisti iš jo palūkanas už vėlavimą grąžinti paskolą, bet jeigu vis dėlto teismas nuspręstų, kad ieškovės reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas, atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį ieškovės reikalavimui pritesit palūkanas už šešerius metus. Todėl pritaikius šiuo atveju 5 metų ieškinio senatį, ieškovės naudai galėtų būti priteista maksimaliai 579,24 EUR palūkanų suma, o ne 695,09 EUR.
 4. Taip pat atsakovas nurodo, kad CK 6.37 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, kad palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos. Kadangi ieškovė ieškinyje prašo ne tik kompensuojamųjų palūkanų pagal 6.874 straipsnio 1 dalį, bet ir procesinių palūkanų pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį, o įstatymas draudžia priteisti palūkanas už priskaičiuotas palūkanas, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra atmestinas.

5III. Trečiojo asmens atsiliepimo santrauka

 1. Tretysis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodo, jog visiškai palaiko ieškovės ieškinį ir prašo jį tenkinti. Atsiliepime nurodoma, kad negrąžinus ieškovei paskolos iki sutartyje nurodyto termino, ji turi teisę reikalauti iš atsakovo kompensacinių palūkanų. Taip pat teigiama, kad atsakovo vadovės A. J. teiginys, jog apie paskolos sutartis ji sužinojo tik gavusi ieškovės ieškinį, atmestini, nes visos paskolos ir paskolų sutartys įrašytos į atsakovo balansus. Be to, pati dabartinė atsakovo vadovė A. J. skolino bendrovei pinigus tikslinės paskolos grąžinimui.

6Teismas

konstatuoja:

7V. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Ginčas kyla dėl kompensuojamųjų palūkanų už paskolos negrąžinimą sutartu laiku priteisimo.
 4. Šalys 2008 m. kovo 27 d. sudarė Paskolos sutartį Nr. 04 (e. b. l. 4). Iš Sutarties (1 p.) matyti, kad paskola yra beprocentė ir turi būti grąžinta iki 2010 m. kovo 27 d.
 5. Ieškovė nurodo, jog paskolos sumos negrąžinimas laiku, suteikia ieškovei teisę reikalauti iš atsakovo kompensuojamųjų palūkanų už visą laikotarpį nuo paskolos grąžinimo termino pasibaigimo iki ieškinio teismui pateikimo.
 6. Atsakovas atsikirtinėja, jog paskola yra beprocentinė, ieškovė neturi jokios reikalavimo teisės reikalauti priteisti jai iš atsakovo palūkanas už paskolos grąžinimo termino praleidimą, nes mano, jog žodžiu tarp paskolos davėjo ir gavėjo buvo susitarta grąžinti paskolą ieškovei pareikalavus. Su šiais teiginiai negalima sutikti. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad paskolos gavėjas ir paskolos davėjas buvo susitarę grąžinti paskolą paskolos davėjui pareikalavus, todėl atsakovo teiginys laikytinas neįrodytu (CPK 178 str.). Tai, kad atsakovas laiku negrąžino pasiskolintos sumos ir ieškovė nereikalavo grąžinto paskolintų pinigų, nekeičia atsakovo prievolės grąžinti paskolos pinigus paskolos sutartyje nustatytu laiku bei ieškovės teisės reikalauti kompensuojamųjų palūkanų iš paskolos gavėjo. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytina išvada, jog atsakovas praleido terminą grąžinti paskolą, Paskolos sutartyje sutartu laiku.
 7. Atsakovas nurodė, jog teismas privalo vadovautis Vilniaus miesto apylinkės teismo praktika analogiškoje byloje Nr. e2-34538-845/2016. Su šiais teiginiais nesutiktina. Pirma, atsakovo nurodoma praktika, suformuota pirmosios instancijos teisme, yra neįsiteisėjusiame teismo sprendime. Antra, svarbiausia, teismas šioje byloje privalo ir vadovaujasi ne horizontaliu, bet vertikaliu precedentu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra suformulavęs aiškią praktiką dėl kompensuojamų palūkanų mokėjimo, todėl teismas šioje byloje vadovaujasi vertikaliu precedentu – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika.
 8. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas kompensuojamojo pobūdžio palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta kitaip. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šiame straipsnyje įtvirtintos vadinamosios kompensuojamosios palūkanos, kurių tikslas – atlyginti kreditoriaus minimalius nuostolius, patirtus dėl prievolės pažeidimo. Kaip pažymima kasacinio teismo praktikoje, įstatymų leidėjas preziumuoja, kad nuostolių atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatyme nustatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014).
 9. Kasacinės instancijos teismas taip pat yra nurodęs, jog CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas. Kai praleistas prievolės įvykdymo terminas, skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius (CK 6.260 straipsnio 2 dalis), ir palūkanos turi būti mokamos dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje pagal AB banko „Hansa–LTB“ prašymą, bylos Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartį civilinėje byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB „Lichua“, bylos Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Telšių keliai“ v. UAB „Švaresta“, bylos Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2011). Taigi aptartas kompensuojamąsias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.
 10. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido sutartyje nustatytą terminą paskolai grąžinti, šalys nebuvo sutarusios šį terminą pratęsti. Atsižvelgdama į nurodytas teisės normas ir kasacinio teismo išaiškinimus konstatuotina, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip minimalių kreditoriaus nuostolių dėl termino grąžinti paskolą praleidimo mokėjimo, todėl ieškovės reikalavimas priteisti kompensuojamąsias palūkanas už prievolės grąžinti paskolos sumą praleidimą yra pagrįstas (CK 6.874 str.).
 11. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą, todėl teismas pasisako ir dėl ieškinio senaties.
 12. Ieškovė ieškinį teismui pateikė 2016 m. liepos 29 d.
 13. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės reikšti ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.).
 14. Paskolos sutartyje nurodytas paskolos grąžinimo terminas 2010 m. kovo 27 d. Ieškovė apie tai žinojo, šio termino neginčijo, pati nurodė, jog dėl papildomo paskolos grąžinimo termino su atsakovu nebuvo tartasi.
 15. CK 1.125 straipsnio 9 dalis nustato sutrumpintą 5 metų terminą reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. Ieškovė ieškiniu reikalauja priteisti jai iš atsakovo kompensuojamąsias palūkanas už termino grąžinti paskolą praleidimą, todėl ieškovės reikalavimams taikytinas sutrumpintas penkerių metų terminas.
 16. Kaip minėta, ieškinį ieškovė pareiškė 2016 m. liepos 29 d. Prievolė mokėti palūkanas yra tęstinė, nes įvyksta kiekvieną dieną, kai asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti ar nenutraukia tokio pažeidimo (CK 1.127 str. 5 d.). Taip pat minėta, kad palūkanų senaties terminas yra penki metai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo priteistinos kompensacinės palūkanos, kurių senaties terminas nėra pasibaigęs, o reikalavimai dalyje dėl palūkanų, senesnių nei senaties terminas (5 metai), t. y. kurių senaties terminas yra pasibaigęs, atsakovui reikalaujant taikyti ieškinio senatį, - atmestinas (CK 1.131 str. 1 d.).
 17. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes ieškovei iš atsakovo priteistina 579,24 EUR (2 316,96 x 5 % x 5) kompensuojamųjų palūkanų už paskolos negrąžinimą sutartu laiku. Likusioje dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas.
 18. Ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą – 579,24 EUR nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

8Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Ieškovė sumokėjo 16 EUR žyminio mokesčio. Ieškovė patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti - 320 EUR. Bendros ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos - 336 EUR. Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos iš atsakovo. Šiuo atveju teismas patenkino 83 % ieškinio reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 278,88 EUR bylinėjimosi išlaidų (336 EUR x 83 %) (CPK 93 str. 2 d.).
 2. Atsakovas iki bylos išnagrinėjimo pabaigos nepateikė teismui įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje, todėl jų priteisimo klausimas nesprendžiamas.
 3. Tretysis asmuo Danutė Širvienė patyrė 250 EUR išlaidų už suteiktą advokato pagalbą nagrinėjamojoje civilinėje byloje. Kadangi ieškovės ieškinys patenkintas iš dalies, trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos trečiajam asmeniui iš ieškovės ir atsakovo pagal patenkintų ir atmestų reikalavimų proporcijas: iš ieškovės atsakovei priteistina 42,50 EUR, o iš atsakovo – 207,50 EUR.
 4. Teismas patyrė 1,16 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi išlaidos neviršija teisės aktų nustatytos minimalios sumos, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas (CPK 96 straipsnis).
 5. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.

9Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

10tenkinti ieškinį dalyje. Priteisti ieškovei L. J. (a. k. ( - ) iš atsakovo UAB „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKAS (į. k. 122355065) 579,24 EUR (penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir 24 euro centus) kompensuojamųjų palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 579,24 EUR (penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų ir 24 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016 m. rugpjūčio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 278,88 EUR (du šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus ir 88 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti trečiajam asmeniui Danutei Širvienei (a. k. ( - ) iš ieškovės L. J. (a. k. ( - ) 42,50 EUR (keturiasdešimt du eurus ir 50 euro centų) patirtų bylinėjimosi išlaidų. Priteisti trečiajam asmeniui Danutei Širvienei (a. k. ( - ) iš atsakovo UAB „GEROVĖS“ KONSERVŲ FABRIKAS (į. k. 122355065) 207,50 EUR (du šimtus septynis eurus ir 50 euro centų) patirtų bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinį atmesti. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai