Byla 2-869/2011
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tikneta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-502-436/2011 pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovams uždarosioms akcinėms bendrovėms ,,Techneta“, ,,Tikneta“, dalyvaujant trečiajam asmeniui S. J., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3UAB ,,Techneta“ akcininkė R. J. kreipėsi į Kauno apygardos teismą ir patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiomis 2009 m. birželio 25 d. tarp bendrovių ,,Techneta“ ir ,,Tikneta“ sudarytas prekių pirkimo - pardavimo sutartis 627 139,02 Lt sumai, bei grąžinti UAB ,,Techneta“ parduotas prekes.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, areštavo UAB ,,Tikneta“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bendrai 627 139,02 Lt sumai, o nesant ar trūkstant tokio turto, areštavo atsakovui UAB ,,Tikneta“ priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

5Atsakovas UAB „Tikneta“ pateikė teismui prašymą pakeisti taikomas laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti prekių likučius 627 139,02 Lt sumai; panaikinti atsakovo UAB „Tikneta“ 136 673,45 Lt sumos, esančios sąskaitoje Nr. ( - ), areštą; panaikinti 10 000 Lt sumos areštą ir įpareigoti antstolį S. U. saugomas lėšas perduoti atsakovui UAB „Tikneta“. Prašyme nurodoma, kad 2009 m. rugpjūčio 19 d. antstolis S. U. turto arešto aktu vykdomojoje byloje Nr. 0034/09/01732 areštavo prekių likučius 579 602,41 Lt sumai, 2009 m. rugsėjo 4 d. patvarkymu antstolis S. U. areštavo 47 537 Lt sumą, esančią sąskaitoje Nr. ( - ). 2009 m. rugpjūčio 22 d. antstolis patikrinimo akte nustatė, kad 2009 m. rugpjūčio 19 d. arešto aktu areštuotų prekių likutis sandėlyje yra 480 436,57 Lt, todėl 2009 m. rugsėjo 22 d. areštuoto turto aprašu areštavo 10 000 Lt pinigines lėšas, kurias prisiėmė saugoti ir 2009 m. rugsėjo 22 d. patvarkymu areštavo 136 673,45 Lt sumą esančią sąskaitoje Nr. ( - ). Nurodo, kad 2010 m. spalio 18 d. UAB „Tikneta“ prekių atsargų likučiai sudaro 679 707,86 Lt, t. y. prekių atsargų likučio netrūksta ir 2009 m. rugsėjo 17 d. Kauno apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti įvykdyta netaikant arešto UAB „Tikneta“ piniginėms lėšoms.

6Ieškovė R. J. pateikė prieštaravimus dėl atsakovo UAB „Tikneta“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir prašė šį UAB „Tikneta“ prašymą atmesti.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 26 d. atsakovo UAB ,,Tikneta“ prašymo netenkino, nurodė, teismas gali dalyvaujančiųjų byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 146 str.1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas iš esmės reiškia dviejų procesinių sprendimų priėmimą: vienos laikinosios apsaugos priemonės panaikinimą bei kitos priemonės taikymą. Parenkant naują laikinąją apsaugos priemonę taikomos tos pačios aukščiau nurodytos taisyklės kaip ir laikinosios apsaugos priemonės taikymo atveju, išskyrus vykdymo ypatumus. Keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, svarbiausia, kad būtų efektyviai užtikrinti pareikšti reikalavimai. Nagrinėjamu atveju buvo taikytas areštas atsakovo UAB ,,Tikneta“ nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui bendrai 627 139,02 litų sumai, o nesant ar trūkstant tokio turto, atsakovei UAB ,,Tikneta“ priklausančioms piniginėms lėšoms. Vykdant šią teismo nutartį areštuoti atsakovo prekių atsargų likučiai, bei lėšos bendrai 627 139,02 Lt sumai. Atsakovas pateikė teismui sąrašą iš kurio matyti, kad sandėlio likučiai vidutinėmis pajamavimo kainomis sudaro 679 707,86 Lt. Tačiau teismas įvertinęs pateiktus duomenis sprendė, kad aplinkybė, jog 2010 m. spalio 18 d. prekių atsargų likučių vertė yra 679 707,86 Lt nereiškia, kad jų areštas užtikrintų teismo sprendimo, kuris galėtų būti palankus ieškovui, įvykdymo. Teismo nuomone, atsakovo nurodyta prekių vertė gali neatitikti prekių vertės jas realizuojant teismo sprendimo vykdymo metu. Be to, antstoliui surašius turto aprašą ir nurodžius prekių vertę 480 465,57 Lt, atsakovas UAB „Tikneta“ antstolio nurodytos prekių vertės neginčijo, o tik 2010 m. spalio 20 d. pateikė teismui prašymą, kur nurodo, jog prekių atsargų likučiai sudaro 679 707,86 Lt. Remdamasis šia aplinkybe teismas sprendė, kad prekių atsargų likučių vertė gali kisti, todėl teismo nutartimi pakeitus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones į tas, kurias pasiūlė atsakovas, šios priemonės neatliktų savo funkcijos – užtikrinti realų teismo sprendimo įvykdymą ieškinio tenkinimo atveju, nepažeidžiant esminių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų – ekonomiškumo ir proporcingumo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Tikneta“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Apeliantas neginčijo antstolio nurodytos prekių atsargų likučių 480 465,57 Lt vertės, nes tuo metu tokia vertė ir buvo.
  2. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartyje lėšų areštas buvo numatytas tik tokiu atveju, jei nepakaktų kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto. Pinigų areštas trikdo įmonės ūkinę veiklą, atsiskaitymą su kreditoriais ir darbuotojais. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo principą.
  3. Teismo nutartis grindžiama prielaidomis, nes teismas tik spėja apie prekių atsargų likučių vertę jų pardavimo momentu. Akivaizdu, kad pagerėjus ekonominei situacijai, prekių atsargų likutis ir jo vertė didėja.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė R. J. prašo šio atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri atitinka teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-523/2010).

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB ,,Techneta“ su atskiruoju skundu sutinka, nurodo, kad esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, suvaržyta apelianto veikla.

    1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Nagrinėjamu atveju apeliacine tvarka atskirojo skundo argumentais tikrinama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - panaikinti atsakovo UAB „Tikneta“ 136 673,45 Lt sumos, esančios sąskaitoje Nr. ( - ), areštą; panaikinti 10 000 Lt sumos areštą ir įpareigoti antstolį S. U. saugomas lėšas perduoti atsakovui UAB „Tikneta“.

14Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Teismų praktikoje grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, paprastai preziumuojama, kai ginčas vyksta dėl didelės reikalavimo sumos. Atitinkamai nagrinėjamu atveju aišku, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi areštavo apelianto turtą 627 139,02 Lt sumai būtent nustatęs, kad ieškinio reikalavimo suma yra labai didelė. Tuo tarpu, nors apeliantas nurodo, kad įmonės piniginių lėšų areštas ypač varžo atsakovo veiklą ir yra neproporcinga laikinoji apsaugos priemonė, tačiau pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo nutartimi piniginių lėšų ar turtinių teisių areštą nutarta taikyti tik nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o tokia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo seka atitinka suformuotą teismų praktiką. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog nei prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, nei atskirajame skunde neteigiama, kad apelianto piniginės lėšos apskritai neturėtų būti areštuojamos, nurodoma, jog areštuoto kilnojamojo turto vertė šiuo metu yra didesnė negu buvo 2009 m. rugsėjo 22 d., t. y. ne 480 465,57 Lt (Atskirojo skundo medžiagos b. l. 9), o 679 707,86 Lt (Atskirojo skundo medžiagos b. l. 37). Taigi, pareiga įrodyti, jog areštuotų atsargų likučių vertė yra didesnė negu ieškinio suma, tenka UAB ,,Tikneta“. Prie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo apeliantas pateikė savo paties sudarytą sąrašą sandėlio likučių vidutinėmis pajamavimo kainomis (Atskirojo skundo medžiagos b. l. 14-37), tačiau nepateikė jokių įrodymų, jog šių prekių vertė atitinka nurodytą, ypač atsižvelgiant į tai, kad vertės padidėjimas grindžiamas vien ekonominės padėties šalyje pagerėjimu (CPK 178 str.). Byloje taip pat nėra duomenų, ar antstolio areštuotas turtas tapatus apelianto nurodytam. Byloje nesant tokių įrodymų, nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar kad nutartį grindė prielaidomis (CPK 185 str.).

15Apeliantas teisus nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, jog atsakovas, nesutikdamas su antstolio atliktais veiksmais vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi teisę skųsti antstolio veiksmus, nes Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje konstatuota, kad tuomet, kai šalys neskundė antstolio, vykdžiusio teismo nutartį dėl atsakovo nekonkretizuoto turto arešto, veiksmų, susijusių su turto aprašo sudarymu, o antstolis užbaigė vykdomąją bylą, procesinius sprendimus dėl turto apraše nurodyto ir realiai areštuoto turto pakeitimo kitomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis priima bylą nagrinėjantis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse byloje Nr. 2-1461/2009, 2-922/2010), o ši tvarka taikytina ir tuomet, kai prašoma sumažinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mąstą. Tačiau procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d., 338 str.), o atsižvelgiant į visas anksčiau išdėstytas aplinkybes, nagrinėjamu atveju naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą Vilniaus Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį nėra pagrindo.

16Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė R. J. patikslintu ieškiniu prašo (t. 1 , b. l. 167-171):

171) pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo dienos 2009 m. birželio 25 d. sudarytas sutartis tarp UAB „Techneta“ ir UAB „Tikneta“ dėl prekių pirkimo pardavimo;

182)

19pripažinus sandorius negaliojančiais, taikyti restituciją ir grąžinti UAB „Techneta“ prekes parduotas UAB „Tikneta“ sumoje 627 139,02 Lt.

20Taigi, iš ieškinio reikalavimų akivaizdu, jog ieškovė neprašo priteisti jokių piniginių sumų, ji, ginčo sandorius pripažinus negaliojančiais, galutiniame rezultate prašo taikyti restituciją - grąžinti UAB „Techneta“ prekes parduotas UAB „Tikneta“ sumoje 627 139,02 Lt. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į laikinųjų apsaugos priemonių esminį tikslą, t. y. į tai, jog teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, konstatuoja, kad šia nutartimi neužkertamas kelias apeliantui kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu pakeisti 2009 m. 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti būtent konkretų turtą, kuris prašomas priteisti (grąžinti) patikslintu ieškiniu.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. UAB ,,Techneta“ akcininkė R. J. kreipėsi į Kauno apygardos teismą ir... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi taikė laikinąsias... 5. Atsakovas UAB „Tikneta“ pateikė teismui prašymą pakeisti taikomas... 6. Ieškovė R. J. pateikė prieštaravimus dėl atsakovo UAB „Tikneta“... 7. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 26 d. atsakovo UAB ,,Tikneta“... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Tikneta“ prašo šią teismo nutartį... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė R. J. prašo šio atskirojo skundo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB ,,Techneta“ su atskiruoju skundu... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Nagrinėjamu atveju apeliacine tvarka atskirojo skundo argumentais tikrinama... 14. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio... 15. Apeliantas teisus nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje... 16. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad iš bylos medžiagos matyti,... 17. 1) pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo dienos 2009 m. birželio 25 d.... 18. 2)... 19. pripažinus sandorius negaliojančiais, taikyti restituciją ir grąžinti UAB... 20. Taigi, iš ieškinio reikalavimų akivaizdu, jog ieškovė neprašo priteisti... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....