Byla 2-1461/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „AG projektai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria teismas netenkino atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje Nr. L2-431-173/2009, iškeltoje pagal ieškovo UAB „Valdjonsta“ ieškinį atsakovui UAB „AG projektai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei pagal atsakovo UAB „AG projektai“ priešieškinį ieškovui UAB „Valdjonsta“ dėl atleidimo iš dalies nuo prievolės įvykdymo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kreditorius UAB „Valdjonsta“ pareiškimu prašė teismo išduoti teismo įsakymą dėl 249 265,47 Lt skolos, 18 532,94 Lt delspinigių priteisimo iš skolininko UAB „AG Projektai“. UAB „Valdjonsta“ pareiškime nurodė, kad pagal rangos sutartį su UAB „AG Projektai“ atliko sutartus statybos montavimo, gamybos, derinimo darbus. Šalys pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktą, tačiau UAB „AG Projektai“ už darbus nesumokėjo sutartos pinigų sumos. Pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui kreditorius prašė areštuoti skolininko turtą.

4Kauno apygardos teismas kreditoriaus pareiškimą tenkino ir 2009 m. liepos 23 d. išdavė teismo įsakymą dėl 249 265,47 Lt skolos ir 18 532,94 Lt delspinigių priteisimo iš skolininko UAB „AG Projektai“. Tos pačios dienos nutartimi teismas areštavo skolininko UAB „AG Projektai 267 798,41 Lt vertės nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar nepakankant, skolininko pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, leidžiant iš jų mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei vykdyti atsiskaitymus su kreditoriumi.

5Vykdydamas šią teismo nutartį, antstolis 2008 m. gruodžio 3 d. sudarė turto aprašą. Iš jo matyti, kad antstolis aprašė žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbiami) kurį įvertino 102 901 Lt ir ant jo esantį nebaigtą statyti gyvenamąjį namą (duomenys neskelbiami), kurį įvertino 229 786 Lt (viso aprašytų daiktų vertė – 332 687 Lt).

6Skolininkas UAB „AG Projektai“ dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. išduoto teismo įsakymo pateikė prieštaravimus. Gavęs prieštaravimus, UAB „Valdjonsta“ padavė ieškinį dėl 249 265,47 Lt skolos, 18 532,94 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo UAB „AG Projektai“.

7Atsakovas UAB „AG Projektai“ byloje pateikė priešieškinį, kuriuo prašė iš dalies atleisti jį nuo prievolių pagal tarp šalių sudarytą rangos sutartį įvykdymo ir priteisti iš ieškovo 162 422,68 Lt žalos atlyginimo. Nurodė, kad ieškovas sutartus darbus atliko netinkamai ir dėl to atsakovas buvo priverstas savo lėšomis ištaisyti padarytus trūkumus.

8Atsakovas UAB „AG Projektai“ teismui pateikė prašymą pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 23 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant konkretų 399 000 Lt vertės atsakovui priklausantį nebaigtą statyti gyvenamąjį namą (duomenys neskelbiami) ir žemės sklypą (duomenys neskelbiami). Prašomų areštuoti daiktų vertė pagrįsta 2009 m. rugsėjo 4 d. atlikta turto vertinimo ataskaita. Atsakovas pažymėjo, kad prašomų areštuoti nekilnojamųjų daiktų rinkos vertė viršija ieškinio sumą. Be to, jis nori parduoti antstolio aprašytą turtą. Taip pat pažymėjo ir tai, jog prašomas areštuoti turtas pagal sudėtį yra panašus į antstolio aprašytą turtą - nebaigtą statyti gyvenamąjį namą (duomenys neskelbiami) ir žemės sklypą (duomenys neskelbiami).

9Ieškovas į atsakovo prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones prieštaravimų nepateikė.

10Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo netenkino. Teismas nutartyje nurodė, kad lyginamosios vertės metodu nustatyta prašomų areštuoti daiktų rinkos vertė yra 399 000 Lt. Iš Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad prašomam areštuoti žemės sklypui nuo 2006 m. kovo 28 d. nustatyta hipoteka. Nutartyje dėstoma, jog hipotekos kreditoriui CPK 746 straipsnis suteikia teisę nuspręsti, ar jis leidžia išieškoti iš hipoteka įkeisto turto. Ši jo teisė nėra ribojama hipoteka užtikrinto reikalavimo suma. Hipotekos kreditoriui neleidus vykdyti išieškojimo iš įkeisto turto, net jei jo vertė viršytų reikalavimo sumą, išieškojimas į jį negalės būti nukreipiamas. Šios aplinkybės, jeigu ieškinys būtų patenkintas, teismo nuomone, apsunkintų teismo sprendimo realų įvykdymą, todėl atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo teismas atmetė. Teismas atsižvelgė ir į tai, jog prašomo areštuoti nekilnojamojo turto rinkos vertė mažėja. Be to, jį pardavus priverstine tvarka, būtų gauta apie 30 procentų mažesnė suma. Todėl išieškota suma nesiektų 2008 m. liepos 23 d. nutartimi taikyto arešto masto – 267 798,41 Lt. dydžio piniginių reikalavimų apimties (399000 Lt (prašomų areštuoti daiktų rinkos vertė) - 103188 Lt (hipoteka apsunkinta žemės sklypo vidutinė vertė) = 295812 Lt - 30% (vertės sumažėjimo laipsnis, turtą parduodant priverstine tvarka) = 215000 Lt).

11Atsakovas UAB „AG projektai“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti, o jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo patenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas atsakovo prašymo netenkino, nors ieškovas nepateikė atsiliepimų į šį prašymą, t. y. nesirungė.
  2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad prašomam areštuoti gyvenamajam namui nėra nustatyti jokie apsunkinimai. Šio namo vertė yra 269 000 Lt ir vien jo užtektų patenkinti ieškovo reikalavimus ieškinio patenkinimo atveju. Priverstine tvarka galėtų būti parduotas tik sklypas, ant kurio stovi šis namas.
  3. Teismas, atmesdamas atsakovo prašymą, pažeidė teisingumo, protingumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus. Prašomos pakeisti apsaugos priemonės nepažeis ieškovo teisių ir užtikrins atsakovo teisėtus interesus.
  4. Teismo argumentas, kad rinkoje mažėja nekilnojamojo turto vertė šiuo atveju nėra reikšmingas, kadangi mažėja ir atsakovo aprašyto tokio pat turto vertė. Be to, priverstine tvarka parduodamo turto vertė mažinama ne 30, o 20 procentų (CPK 718 str.).

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo būsimo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

14CPK 146 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teismas gali dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas iš esmės reiškia dviejų procesinių sprendimų priėmimą: vienos laikinosios apsaugos priemonės panaikinimą bei kitos priemonės taikymą. Parenkant naują laikinąją apsaugos priemonę taikomos tos pačios aukščiau nurodytos taisyklės kaip ir laikinosios apsaugos priemonės taikymo atveju, išskyrus vykdymo ypatumus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-768/2009).

15Kai teismo nutartį dėl atsakovo nekonkretizuoto turto arešto vykdęs antstolis, vadovaudamasis vykdymo proceso taisyklėmis, aprašo atsakovui nuosavybės teise priklausantį konkretų turtą ir atsakovas neginčija antstolio veiksmų dėl aprašytų daiktų, jų įkainojimo, laikoma, kad teismo nutartis yra įvykdyta ir galioja antstolio aprašytų atsakovo konkrečių daiktų areštas. Įvykdęs teismo nutartį, antstolis vykdomąjį dokumentą grąžina jį išdavusiam teismui ir užbaigia vykdomąją bylą (CPK 631 str. 6 d., 632 str. 1 d.). Atlikti vykdymo veiksmus be vykdomojo dokumento antstoliui draudžiama (CPK 586 str.). Be to, antstolis turi teisę panaikinti turto areštą tik tuomet, jeigu turtą areštavo antstolis (CPK 675 str. 2 d.). Todėl tuomet, jeigu šalys neskundė antstolio, vykdžiusio teismo nutartį dėl atsakovo nekonkretizuoto turto arešto, veiksmų, susijusių su turto aprašo sudarymu, o antstolis užbaigė vykdomąją bylą, procesinius sprendimus dėl turto apraše nurodyto ir realiai areštuoto turto pakeitimo kitomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis priima bylą nagrinėjantis teismas.

16Nagrinėjamoje byloje atsakovas teismo taikyto nekonkretizuoto turto areštą prašo panaikinti ir areštuoti du nekilnojamuosius daiktus: žemės sklypą ir nebaigtą statyti namą. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartį dėl UAB „AG Projektai“ turto arešto 267 798,41 Lt sumai vykdžiusi antstolė 2009 m. gruodžio 2 d. sudarė atsakovo turto aprašą. Šis aprašas įrodo, jog antstolė aprašė atsakovui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (duomenys neskelbiami), kurį įvertino 102 901 Lt ir ant jo esantį nebaigtą statyti gyvenamąjį namą, kurį įvertino 229 786 Lt (viso aprašytų daiktų vertė – 332 687 Lt, t. 1, b.l. 174-175). Byloje esantys duomenys įrodo, kad antstolės aprašytam sklypui nustatyta hipoteka, kuri 2006 m. kovo 28 d. įregistruota Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyriuje (t. 1, b.l. 157-159). Atsakovui nuosavybės teise taip pat priklauso toje pačioje vietovėje esantis labai panašaus dydžio sklypas su ant jo esančiu labai panašaus ploto nebaigtu statyti namu (t. 1, b.l. 154-159). Šio sklypo su namu vertė pagal nepriklausomų turto vertintojų UAB Nepriklausomų turto paslaugų centras 2009 m. rugsėjo 4 d. atliktą vertinimą sudaro 399 000 Lt (t. 2, b.l. 3-22). Byloje nėra duomenų, kurie leistų abejoti šio atsakovui nuosavybės teise priklausančio turto pilno vertinimo teisingumu, juolab, kad vertinimą atliko kvalifikuotas turto vertintojas, kuris turi teisę verstis turto vertinimo veikla. Pastebėtina ir tai, kad atsakovo pateikto vertinimo ieškovas neginčijo (CPK 12 str.). Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad antstolio aprašytas atsakovo sklypas su namu ir atsakovo prašomas areštuoti kitas sklypas su namu iš esmės yra lygiaverčiai tiek savo pobūdžiu, tiek jų buvimo vieta, tiek verte bei šiam turtui nustatytais apsunkinimais. Dar daugiau, atsakovo prašomo areštuoti konkretaus turto vertė yra didesnė už antstolio aprašytą atsakovo turtą. Nesant esminio skirtumo tarp galimybės užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą šiuo metu, ir galimybės tai padaryti, jeigu būtų patenkintas atsakovo prašymas, t. y. nepablogėjus ieškovo padėčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pirmosios instancijos teismas, atsakovui pateikus rašytinius įrodymus apie prašomo areštuoti turto vertę, o ieškovui neginčijus šių duomenų teisingumo, nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo. Tokia išvada užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir nepažeidžia nei vienos šalies teisių bei teisėtų interesų.

17Aukščiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, panaikinti ir šį atsakovo prašymą patenkinti - panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartimi taikytą atsakovo nekonkretizuoto turto areštą, taip pat panaikinti šią nutartį vykdžiusios antstolės 2009 m. gruodžio 2 d. aprašytam atsakovo turtui taikytą areštą; ieškovo pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, (duomenys neskelbiami), taip pat areštuoti nebaigtą statyti gyvenamąjį namą (duomenys neskelbiami) (CPK 145 str. 1 d. 1 p., 146 str., 148 str., 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 145 straipsnio pirmąja dalimi, 146 straipsniu, 148 straipsnio trečiąja ir ketvirtąja dalimis, 152 straipsnio trečiąja dalimi ir 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti.

20Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „AG Projektai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo patenkinti.

21Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - skolininko uždarosios akcinės bendrovės „AG Projektai“, įmonės kodas 3000 62115, buveinė Ramygalos g. 37-33, Panevėžyje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., 267 798,41 Lt (dviejų šimtų šešiasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt aštuonių litų 41 ct) vertės nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, o jų nesant ar nepakankant, piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose, leidžiant iš jų mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei vykdyti atsiskaitymus su kreditoriumi, areštą panaikinti.

22Panaikinti areštą Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. L2-431-173/2009 vykdžiusios antstolės Ramunės Mikliušienės 2009 m. gruodžio 2 d. aprašytam skolininko uždarosios akcinės bendrovės „AG Projektai“ turtui - žemės sklypui (duomenys neskelbiami) ir ant jo esančiam nebaigtam statyti gyvenamajam namui (duomenys neskelbiami).

23Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Valdjonsta“, įmonės kodas 3005 45199, buveinė Ramygalos g. 37-33, Panevėžyje, ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštuoti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „AG Projektai“, įmonės kodas 3000 62115, buveinė Kauno g. 93-4, Jonavoje, nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, (duomenys neskelbiami) taip pat areštuoti nebaigtą statyti gyvenamąjį namą (duomenys neskelbiami).

24Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kreditorius UAB „Valdjonsta“ pareiškimu prašė teismo išduoti teismo... 4. Kauno apygardos teismas kreditoriaus pareiškimą tenkino ir 2009 m. liepos 23... 5. Vykdydamas šią teismo nutartį, antstolis 2008 m. gruodžio 3 d. sudarė... 6. Skolininkas UAB „AG Projektai“ dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos... 7. Atsakovas UAB „AG Projektai“ byloje pateikė priešieškinį, kuriuo... 8. Atsakovas UAB „AG Projektai“ teismui pateikė prašymą pakeisti Kauno... 9. Ieškovas į atsakovo prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones... 10. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atsakovo prašymo... 11. Atsakovas UAB „AG projektai“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo būsimo... 14. CPK 146 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teismas gali dalyvaujančių... 15. Kai teismo nutartį dėl atsakovo nekonkretizuoto turto arešto vykdęs... 16. Nagrinėjamoje byloje atsakovas teismo taikyto nekonkretizuoto turto areštą... 17. Aukščiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą pirmosios instancijos... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 145 straipsnio pirmąja dalimi, 146... 19. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti.... 20. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „AG Projektai“ prašymą dėl... 21. Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 22. Panaikinti areštą Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartį... 23. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Valdjonsta“, įmonės kodas 3005... 24. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...