Byla 2A-80-881/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio, Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Reffo“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1853-253/2014 pagal ieškovės S. I. ieškinį atsakovui UAB ,,Reffo“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovė S. I. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Reffo“ 18 763,47 Lt atsakovo atliktų statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 594,93 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012 m. sausio 14 d. ji su atsakovu UAB „Reffo” sudarė vartojimo rangos sutartį Nr. ST 012/01/14. Tą pačią dieną ji atsakovui sumokėjo 14 000 Lt, 2012 m. kovo 14 d. sumokėjo 6 000 Lt, 2012 m. kovo 22 d. sumokėjo 10 000 Lt. Iš viso pagal sutartį ieškovė atsakovui sumokėjo 30 000 Lt. Atsakovas darbus privalėjo atlikti per 90 dienų, iki 2012 m. balandžio 13 d., tačiau savo sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį nustatytu laiku neįvykdė. Atsakovas darbus vykdė nekokybiškai, nurodytų trūkumų netaisė, o vėliau nustojo vykdyti darbus, nepateikė ieškovei nė vieno atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto, todėl tapo akivaizdu, kad UAB „Reffo“ pažeis sutartį. 2012 m. gegužės 4 d. ieškovė įteikė atsakovo vadovui raštą dėl sutarties nutraukimo ir sumokėtų lėšų grąžinimo. Atsakovas iki šiol ieškovei sumokėtų pinigų už darbus negrąžino.

5Atsakovas UAB ,,Reffo“ atsiliepimu į ieškinį ginčijo pareikštus reikalavimus ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad sutarties 3.1 punkte buvo sutarta, kad darbus atsakovas atliks per 90 dienų, t. y., iki 2012 m. balandžio 14 d., tačiau darbų atlikimo eigoje paaiškėjo, kad šis terminas yra per trumpas. Su ieškove buvo susitarta, kad ieškovės buto remonto darbai bus atliekami iš atsakovo medžiagų, o įrengimai (santechnika ir kt. ) – iš ieškovės. Darbai vėlavo, nes ieškovė ilgai rinkosi įrengimus, be to, paaiškėjo, kad sutarties lokalinėje sąmatoje Nr. 1 reikia atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti. 2012 m. kovo 20 d. ieškovei elektroniniu laišku buvo išsiųsta pakoreguota lokalinė sąmata Nr. 1, 2012 m. kovo 29 d. ieškovei buvo išsiusta pakoreguota lokalinė sąmata Nr. 2. 2012 m. balandžio 10 d. ieškovei buvo išsiusta lokalinė sąmata, suderinta su ieškove. Laiku atlikti darbus trukdė ieškovės nuolatinis projekto keitimas. Darbai buvo atlikti etapais. Pagal lokalinę sąmatą Nr. 1 atsakovas atliko darbus, tačiau atliktų darbų priėmimo aktų ieškovė nepasirašė. Ieškovė privalėjo nurodyti atsisakymo pasirašyti aktą priežastis, tačiau to nepadarė, nors pinigus už atliktus darbus sumokėjo. Pateikus pasirašyti atliktų darbų aktą 2012 m. balandžio 13 d. ieškovė jo nepasirašė, išsakė pretenzijas dėl darbų kokybės, nors atsakovas sutiko ištaisyti darbų trūkumus, su kuo ieškovė nesutiko. Buvo atlikta darbų už 42 325,67 Lt, tačiau ieškovė jiems sumokėjo tik

630 000 Lt. Darbų trūkumų ieškovė ištaisyti neleido, išvarė iš buto darbininkus, atėmė buto raktus, darbų trūkumų ištaisymui ieškovė pasikvietė kitus statybininkus.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimu ieškinį tenkino.

9Teismas nusprendė, jog tarp šalių 2012 m. sausio 14 d. sudaryta rangos sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo rangos sutartis. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotu išaiškinimu, pagal kurį tam, kad statybos rangos sutartį galima būtų pripažinti kaip vartojimo rangos sutartį, sutartis turi atitikti tris sąlygas: pirma, darbai turi būti atliekami fiziniam asmeniui; antra, fizinis asmuo darbų rezultatą turi įgyti savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; trečia, prekes ar paslaugas suteikia verslininkas ar asmuo, vykdantis profesinę veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-207/2005). Teismas padarė išvadą, kad šioje byloje egzistuoja visos sąlygos, kad sutartį pripažinti vartojimo sutartimi, t. y. ieškovė yra fizinis asmuo, sudaręs rangos sutartį su verslininku UAB „Reffo“, sutarties rezultatas skiriamas išimtinai ieškovės ir jos šeimos poreikiams tenkinti, tai yra gyventi bute, kuriame apdailą privalėjo atlikti atsakovas, todėl sprendė, kad ieškovės kaip vartotojo ir silpnesniosios sandorio šalies interesai yra šioje byloje yra prioritetiniai.

10Teismas pažymėjo, jog vartojimo rangos sutartyje numatytus darbus rangovas privalo atlikti tinkamai ir laiku. Rangovas yra atsakingas už nekokybiškai atliktą darbą, pavėluotai atliktus ar neatliktus darbus. Rangovui netinkamai įvykdžius sutartinę prievolę, pagal rangos sutartį, kitos šalies reikalavimu taikomi vartojimo rangos teisinius santykius reglamentuojančiose CK normose nustatyti pažeistų teisių gynimo būdai. Esant vartojimo rangos sutarties teisiniams santykiams, užsakovas turi teisę pasirinkti pažeistos teisės gynimo būdą ir toks pasirinkimas visiškai nepriklauso nuo rangovo valios, kadangi rangovas prisiima riziką ir turi žinoti, kad pagaminus netinkamos kokybės daiktą, ar jo išvis nepagaminus, užsakovo (vartotojo) teisės gali būti ginamos taikant įvairius įstatyme nustatytus vartotojo teisių gynimo būdus, o tokia užsakovo teisė yra nulemta vartojimo sutarčių instituto specifikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). CK normose ir teismų praktikoje pripažinta, kad vartojimo rangos sutarčių specifika pasireiškia tuo, kad užsakovas kaip silpnesnioji vartojimo šalis turi mažiau specialiųjų žinių atskirose verslo srityse negu atitinkama veikla profesionaliai užsiimantis rangovas, be to, yra silpnesnis už jį ekonomiškai, o tai objektyviai apriboja vartotojo galimybes pasirinkti tinkamiausią rangovą, spręsti dėl jo kompetencijos, užsakymo darbų apimties ir kitų reikšmingų aplinkybių, be to, vartotojo turtinę padėtį skaudžiau paveikia netinkamo užsakymo rizika ir panašūs veiksniai. Užsakovo teises, kai rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka sutartyje numatytą darbą, ir darbas dar nėra užbaigtas, reglamentuoja CK 6.680 straipsnis, kur nustatyta, kad jeigu rangovas neatlieka arba netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas turi teisę pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje nustatytomis pirkėjo teisėmis. Užsakovas, vadovaujantis CK 6.334 straipsniu, savo pasirinkimu gali reikalauti, kad: 1) darbas būtų atliktas iš naujo, išskyrus atvejus, kai darbo trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl užsakovo kaltės; 2) kad būtų atitinkamai sumažinta darbų kaina; 3) kad rangovas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų darbų trūkumus arba atlygintų užsakovo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 4) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties.

11Teismas padarė išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovė turėjo teisę ir pasirinko jos nuostolių atlyginimą. Teismas sprendė, jog nuostolių dydis nustatytas pagal UAB „Marisira“ apskaičiuotą defektų šalinimo sąmatą, kurie nebuvo paneigti atsakovo. Ieškovė pateikė įrodymus, kad jai padarytų defektų ištaisymas kainavo 18 763,47 Lt, tokią pinigų sumą ieškovė ir sumokėjo UAB „Restona“. Atsakovo užsakymu pateiktos ekspertizės išvada, kurią atliko ekspertė R. U. taip pat nurodo, kad atsakovo atlikti darbai ieškovės užsakymu yra atlikti su trūkumais, be to, nėra nurodyta, kiek ieškovei kainuotų atsakovo atliktų darbų trūkumų ištaisymo išlaidos. Kaip minėta, šiuos trūkumus ištaisė UAB „Restona“. Nors ekspertės R. U. išvadoje nurodyta, kad atsakovas atliko darbų už 30 000 Lt, už tą sumą, kuriuos atsakovas gavo iš ieškovės, tai neatleidžia atsakovo nuo pareigos atlyginti ieškovei nuostolius už atliktų darbų trūkumų ištaisymą. Be to, ekspertizės išvadoje taip pat fiksuojamas atsakovo atliktų darbų brokas (CK 6.334 str. 1 d. 3 p.). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo teiginiai, jog jis atliko darbų už 42 325 Lt, neatitinka tikrovės, ką patvirtino ekspertizės išvada. Taigi teismas sprendė, jog ieškovė pateikė įrodymus, kad pagal jos užsakymą atlikti buto remonto darbai buvo su trūkumais, kurių ištaisymas jai kainavo ieškinyje nurodytą pinigų sumą, todėl ieškinio reikalavimus patenkino visiškai.

12Nustatęs, kad atsakovas netinkamai įvykdė prievolę, teismas sprendė, jog atsakovas privalo sumokėti įstatymų ar sutarties nustatytas netesybas (CK 6.71, 6.258 str.), kurios 594, 93 Lt.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atsakovas UAB „Reffo“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimą ir ieškinį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Ieškovė patikimais ir pakankamais įrodymais neįrodė nei žalos fakto, nei jos dydžio. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ir (arba) nenustatė žalos atlyginimo klausimui teisingai išspręsti reikšmingų faktinių aplinkybių, netinkamai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus, dėl ko padarė visiškai nepagrįstas išvadas.

162. Ginčo atveju ieškovė žala laikė atsakovo atliktų darbų defektus, kuriuos įrodinėjo Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu ir Aiškinamuoju raštu. Teismas be to rėmėsi ekspertizės aktu, tačiau atsakovo nuomone, nei vienas įrodymas nepatvirtina, jog atsakovas darbus atliko nekokybiškai. Aiškinamajame rašte tik deklaratyviai nurodoma, kad pagal sutartį atlikti darbai yra su defektais. Šis raštas nėra išsamus, jame nėra duomenų apie tai, kokie tyrimai buvo atliekami siekiant nustatyti galimus darbų defektus, kokie tyrimų metu buvo naudojami metodai ir priemonės, kokie buvo gauti rezultatai, kokių projektinių dokumentacijų ar normatyvinių statybos techninių dokumentų jie neatitinka. Rašte taip pat nėra nurodoma, o iš vaizdinės medžiagos neįmanoma nustatyti, ar buto sienų paviršių nelygumai, angokraščių, karnizu plokštumų kreivumas, pakabinamų lubų svetainėje kreivumas, nišų kampų nestatumas yra toleruotinas, ar laikytinas defektu. Analogiškai ir su kitais tariamais defektais. Taigi pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nieko nepasisakė dėl Aiškinamajame rašte nurodytų konkrečių atsakovo atliktų darbų defektų pobūdžio, prigimties bei apimties, sprendime nenurodė jokių teisnių argumentų, kuriais remiantis visi be išimties tariami defektai buvo pripažinti defektais statybos rangos santykius reglamentuojančių teisės normų prasme.

173. Teismas padarė netinkamas išvadas vertindamas ekspertizės išvadas. Priešingai nei spendė teismas, ekspertė kaip tik nenustatė beveik jokių atsakovo pagal sutartį atliktų darbų defektų. Ekspertė nustatė, kad buto apžiūros metu nebuvo atlikta nuokrypų matavimų mm tikslumu, vaizdo medžiagoje matavimo metu nepakankamai užfiksuota gulsčiuko padėtis, kampuočio padėtis plokštumos atžvilgiu. Nors ekspertė sprendė, kad buto mažajame sanmazge panaudotas drėgmei neatsparus gipso kartonas, gipso kartono plokščių siūlės sanmazguose neužtaisytos, tačiau ekspertė nepagrįstai neįvertino, kad šiame sanmazge buvo lenkta siena, kas turėjo lemiamos įtakos gipso kartono rūšies parinkimui. Byloje nebuvo įrodyta, kad gipso parinkimas ir ketinimas jį impregnuoti specialia medžiaga yra ydingas ir galintis sukelti kokių nors neigiamų pasekmių. Tuo tarpu gipso kartono plokščių siūlės buto sanmazguose nebuvo užtaisytos parodo tik tai, kad darbai buvo neužbaigti, o ne atlikti su defektu. Tai, kad ekspertė nurodė, jog durų angose panaudotas nesustiprintas profilis durų staktai tvirtinti, nereiškia darbų defekto, nes ieškovė nepagrindė, kodėl būtent sustiprintą profilį šiuo konkrečiu atveju reikėjo naudoti. Be to, teismo ekspertė padarė išvadą, kad prie medžiagos nepridėti dokumentai, kuriuose būtų nurodyti prietaisų matavimo tikslumo paklaidos ir pan., todėl nesant tikslių fiksacijų, nėra galimybės nustatyti darbų trūkumo. Analogiška situacija ir su sanmazge sumontuotais standumo elementais spintelėms pritvirtinti, su angokraščių lygumu, tinkuotų ir glaistytų sienų virtuvės zonoje ir svetainėje nukrypimo dydžiu, kurių nustatyti tik iš vaizdinės medžiagos ir garso įrašo, nesant nukrypimų išreikštų fizikiniu dydžiu, nebuvo įmanoma.

184. Spręsdamas dėl atsakovo atliktų darbų defektų, teismas nevertino ir nemotyvavo, kodėl nevertina 2012 m. lapkričio 13 d. vykusio teismo posėdžio metu liudytojų apklausto UAB ,,Hanner“ atstovo parodymų, kuris paliudijo, kad apsilankęs bute, jokių atsakovo atliktų darbų defektų neįžvelgė.

195. Nei vienas iš ieškovės pateiktų įrodymų (lokalinė sąmata Nr. 2012.04.25; 2013 m. kovo 29 d. atliktų darbų aktas; PVM sąskaita-faktūra; 2013 m. balandžio 10 d. pinigų priėmimo kvitas) nepatvirtina ieškovei padaryto žalos fakto ir dydžio. Lokalinę sąmatą teismas turėjo vertinti itin kritiškai, nes ji buvo surašyta dar iki UAB ,,Marista“ atlikto buto patikrinimo ir Aiškinamojo rašto sudarymo. Sąmata turėjo būti įvertinta kritiškai ir dėl to, kad UAB ,,Marista“ į ją įtraukė ne vien tik Aiškinamajame rašte nustatytų atsakovės tariamai nekokybiškai atliktų darbų ištaisymo darbus, bet ir dalį atsakovės pagal sutartį dar net nepradėtų atlikti ir (ar) neužbaigtų darbų, taip pat tokius darbus, kurie apskritai nepateko į sutarties apimtį ir atsakovas jų neprivalėjo atlikti, galiausiai darbus, kurie buvo visiškai nebūtini atlikti, siekiant ištaisyti tariamus defektus. Atsakovas neatliko šių darbų, nes nespėjo ir jų neužaktavo: 12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medvarščiais, pagrindinės medžiagos, sieninio telefono aparato montavimas, telefono aparatai (komplektai), optinio spindulio dūmų jungiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas, optinis spindulinis dūmų jutiklis (siųstuvas-imtuvas). Minėtų neatliktų darbų, kurie negali būti laikomi darbų defektų šalinimo darbais, vertė yra 908,95 Lt. Minėti objektai nebuvo sugadinti, todėl nereikėjo jų pirkti naujų, todėl išlaidos jų įsigijimui yra nepagrįstos. Defektų šalinimo darbais nelaikytinas ir sienų paviršių padengimas 10 mm storio viensluoksniu tinku, kadangi tokio pobūdžio darbai, kurių vertė 1 262,28 Lt), apskritai nebuvo įtraukti į sutartį. Defektų šalinimo darbais nelaikytinas ir lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, jo išardymas, lyginimas, nutinkuotų lubų pirmas glaistymas, pakartotinis glaistymas ir gruntavimas sanmazge, nes šių darbų atsakovas neužbaigė dėl pačios ieškovės kaltės, kadangi ieškovė nepateikė sienų plytelių. Šių darbų su medžiagomis vertė – 494,09 Lt. Pasak apelianto, sienų gipso kartono plokščių išardymo, garso izoliacijos išardymo ir pertvarkų karkaso išardymo darbai, kurių vertė 1 611,63 Lt, taip pat nepagrįstai įtraukti į sąmatą, nes ieškovė neįrodė, kad visame be išimties bute sumontuotos plokštės buvo nekokybiškos, dėl ko buvo būtina išardyti net garso izoliaciją. Analogiška situacija ir su lengvų profilių metalinio karkaso pertvarų įrengimu, garso izoliacijos įrengimu, sienų vidinių paviršių aptaisymu plokštėmis, kurių vertė – 3 695,44 Lt, taip pat su sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimu, glaistymu, pakartotiniu glaistymu, kurių vertė – 1 173,94 Lt, statybvietės ir pridėtinėmis išlaidomis, kurių vertė – 1 618,17 Lt. 2012 m. kovo 29 d. dienos atliktų darbų aktas nepatvirtina, jog darbai buvo atlikti šalinant atsakovo padarytus darbų trūkumus, nes pati ieškovė posėdyje iš pradžių nurodė kitokias aplinkybes, o būtent, kad už 17 000 Lt darbo trūkumus pašalino kita įmonė ir tik vėliau buvo pateiktas minėtas įrodymas. Tikėtina, kad šis dokumentas buvo sudarytas atbuline data arba apskritai yra fiktyvus.

206. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad UAB ,,Restona“ ieškovės bute būtų atlikinėjęs kokius nors darbus, o juolab, kad būtų šalinusi atsakovo atliktų darbų defektus. Skiriasi ir liudytojų bei ieškovės paaiškinimai, susiję su tuo, kaip buvo sudaryta sutartis, aptarta kaina, sudaryta darbų sąmata.

217. Įvertinus UAB ,,Restona“ parengtą suvestinę, atspindinčią medžiagų judėjimą tariamai atliekant defektų taisymo darbus ieškovės bute, ir 2013 m. kovo 29 d. atsargų nurašymo aktą, tame tarpe palyginus jų turinį su lokalinės sąmatos prie 2012 m. liepos 1 d. rangos sutarties ir 2013 m. kovo 29 d. atliktų darbų akto turinius, matyti, kad UAB ,,Restona“ negalėjo panaudoti medžiagų, kurias įformino kaip panaudotas, nes bute nebuvo atliekami nei medžio, nei granito/ akmens, nei betonavimo, nei orlaidžių montavimo darbai, nei darbai susiję su akmens vata. Tuo tarpu medžiagos defektų šalinimui, už kurias prašoma priteisti konkrečias sumas, apskritai nebuvo pirktos, taigi ieškovė neįrodė, kad darbų defektai apskritai buvo pašalinti.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė ginčija skundo pagrįstumą ir prašo jį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimai, nes tinkamai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisė normas. Dėsto argumentus, susijusius su darbų užbaigimo momentu, nurodydama, kad jos kaltės tame nėra. Teigia, kad atsakovas nei ieškovei, nei jos sutuoktiniui nebuvo pateikęs jokių darbų priėmimo-perdavimo aktų, apie juos ieškovė sužinojo tik gavusi atsiliepimą į ieškinį. Darbų atlikimo metu ne kartą atsakovui reiškė pretenzijas dėl atliekamų darbų kokybės, nurodydavo trūkumus, kurie matėsi ir plika akimi. Atsakovai vis žadėjo ištaisyti darbų defektus, tačiau to taip ir nepadarė. Ieškovė tvirtina, jog nebūtų nutraukusi sutarties su atsakovu, jei šis darbus būtų atlikęs laiku ir kokybiškai, būtų sutikusi pratęsti terminus, jei atsakovas būtų ėmęsis veiksmų darbų defektams ištaisyti. Atsakovas samdė nekvalifikuotus darbuotojus, kurie nuolat keitėsi, jiems nebuvo mokamas darbo užmokestis, todėl darbuotojai nebuvo suinteresuoti kokybiškai dirbti. Ekspertizės akte yra aiškiai nurodyta, kad atsakovo atlikti darbai yra su trūkumais ir defektais, o sanmazguose panaudotos netinkamas medžiagos, kas patvirtinta antstolės atliktame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Ieškovė, pasamdžiusi UAB ,,Restona“, kuri ištaisė atsakovo padarytų darbų defektus, realiai patyrė 18 763,47 Lt turtinę žalą, kurios nebūtų patyrusi, jei atsakovas būtų darbus atlikęs kokybiškai. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas neįrodinėjo aplinkybių susijusių su galimai neatliktais darbais, panaudotomis medžiagomis ir panašiai, todėl pažeidė CPKJ 306 straipsnio 2 dalies nuostatas, draudžiančias grįsti apeliacinį skundą aplinkybėmis, kurios nebuvo tirtos pirmosios instancijos teisme. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad UAB ,,Restona“ apskritai neatliko jokių darbų, nes ieškovė sudarė rangos sutartį, įmonė atliko darbus, už kuriuos ieškovė sumokėjo. Ir tai patvirtina 2012 m. liepos 1 d. rangos sutartis, 2012 m. liepos 6 d. lokalinė sąmata, 2013 m. kovo 29 d. atliktų darbų aktas, 2013 m. kovo 29 d. PVM sąskaita faktūra, 2013 m. balandžio 10 d pinigų priėmimo kvitas. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad visi šie dokumentai buvo suklastoti.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

26Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai ir teisėtai, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, tinkamai pritaikęs materialinės ir proceso teisės normas, ieškovo ieškinį tenkino (CPK 326 str. 1 d. 1 p.), tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įtraukė į ieškovei priteisiamą sumą sumas, kurias ši sumokėjo už darbus, kurių atsakovas dar nebuvo atlikęs ir šių darbų negalima pripažinti atsakovo atliktų rangos darbų defektų šalinimu.

27Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė 2012 m. sausio 14 d. su atsakovu UAB „Reffo“ sudarė vartojimo rangos sutartį Nr. ST 012/01/14. Tą pačią dieną ji atsakovui sumokėjo 14 000 Lt, 2012 m. kovo 14 d. sumokėjo 6 000 Lt, 2012 m. kovo 22 d. sumokėjo 10 000 Lt. Iš viso pagal sutartį ieškovė atsakovui sumokėjo 30 000 Lt. Atsakovas darbus privalėjo atlikti per 90 dienų, iki 2012 m. balandžio 13 d., tačiau savo sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį nustatytu laiku neįvykdė.

28Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, o taip pat ekspertizės išvadas, pagrįstai ir teisingai sprendė, kad darbus atsakovas atliko ne laiku ir nekokybiškai, todėl ieškovė įgijo teisę pasinaudoti vienu iš CK 6.334 straipsnyje nustatytų jos pažeistų teisių gynybos būdų, o būtent, nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius, kuriuos ji patyrė dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų ir defektų šalinimo.

29Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nuostolių dydį ieškovė įrodė pateikdama UAB „Marisira“ apskaičiuotą defektų šalinimo sąmatą, kurios nepaneigė atsakovas, be to, pasak pirmosios instancijos teismo, ieškovė pateikė įrodymus, kad jai padarytų defektų ištaisymas kainavo 18 763,47 Lt (2012 m. liepos 1 d. rangos sutartis su UAB ,,Restona“, 2012 m. liepos 6 d. lokalinė sąmata, 2013 m. kovo mėn. atliktų darbų aktas), tokią pinigų sumą ieškovė pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą RES Nr. 5 ir sumokėjo UAB „Restona“ (2013 m. balandžio 10 d. pinigų priėmimo kvitas). Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi ir kitus byloje esančius įrodymus (Atsakovo ir ieškovo sudarytos rangos sutarties priedu esančią lokalinę sąmatą Nr. 2012.04.25, kuria buvo apibrėžti atsakovo būsimi darbai; UAB ,,Restona“, kuri šalino atsakovo atliktų darbų trūkumus, sudarytu 2013 m. kovo 29 d. atliktų darbų aktu), sprendžia, jog pirmosios instancijos teisės nepagrįstai į ieškovei priteisiamą sumą, susijusią su atsakovo atliktų darbų defektų pašalinimu, įtraukė sumas ir už tuos darbus, kurių atsakovas rangos sutarties nutraukimo metu dar nebuvo faktiškai atlikęs, taigi jų defektų ir nereikėjo šalinti.

30Kaip matyti iš 2012 m. sausio 14 d. rangos sutarties Nr. ST 012/01/14 priedo Lokalinės sąmatos Nr. 012/01/14, atsakovas buvo įsipareigojęs atlikti įvairius darbus pagal išvardintą sąrašą, o būtent, lubų, sienų, grindų, santechnikos, elektros ir kt. darbus. Iš UAB ,,Marisita“ aiškinamojo rašto, kuriuo rėmėsi antstolė konstatuodama faktines aplinkybes, matyti, kad atsakovas dalies darbų, pavyzdžiui, perimetro kampų klijavimo, durų montavimo, palangių montavimo ir kt. apskritai neatliko, dalį darbų, pavyzdžiui, gruntavimo, dažymo, atliko nepilnai, o dalį darbų, pavyzdžiui, lubų montavimo, karnizų, perkritimų ir bortelių formavimo, lygių pertvarų, lenktų pertvarų montavimo, dažymo kampų klijavimo ir nišos sienoje formavimo darbus atliko nekokybiškai. Lokalinėje sąmatoje Nr. 2012.04.25 UAB ,,Marisita“ nurodė, kad visų darbų, remiantis aiškinamuoju raštu, įskaitant atsakovo neatliktų darbų bei darbų defektų šalinimas kainuos 18 763,47 Lt. Jau minėta, kad ieškovė teismui pateikė 2012 m. liepos 1 d. rangos sutartį, sudarytą su UAB ,,Restona“, kurios priedu esančioje Lokalinėje sąmatoje Nr. 2012.04.25 nurodyta, kokius darbus ieškovės užsakymu atliks UAB ,,Restona“. 2013 m. kovo 29 d. atliktų darbų aktas patvirtina, jog apibrėžti darbai už 18 763,47 Lt buvo atlikti, minėta, kad ieškovė už juos atsiskaitė. Tačiau teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais ir sprendžia, jog UAB ,,Restona“ atliko daugiau darbu nei buvo įsipareigojęs, ar faktiškai atliko atsakovas UAB ,,Reffo“, o būtent, atsakovas neatliko 12 modulių paskirstymo skydelių surinkimo ir montavimo, tvirtinant medvarščiais, darbų, sieninio telefono aparato montavimo, telefono aparatų (komplektai), optinio spindulio dūmų jungiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimo, optinio spindulinių dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) montavimo darbų, kurių vertė yra 908,95 Lt. Be to, defektų šalinimo darbais negali būti laikomi ir sienų paviršių padengimas 10 mm storio viensluoksniu tinku, kadangi tokio pobūdžio darbai, kurių vertė 1 262,28 Lt, apskritai nebuvo įtraukti į ieškovės ir atsakovės sudarytą rangos sutartį. Defektų šalinimo darbais teismas nelaiko ir lubų karkasų aptaisymo gipso kartono plokštėmis, jo išardymo, lyginimo, nutinkuotų lubų pirmo glaistymo, pakartotinio glaistymo ir gruntavimo sanmazge, nes šių darbų atsakovas neužbaigė. Šių darbų vertė 494,09 Lt.

31Teisėjų kolegija atsižvelgdama į išdėstytus argumentus sumažina iš atsakovo ieškovei priteisiamą sumą iki 16 398,15 Lt (18 763,47 Lt - 908,95 Lt - 1 262,28 Lt - 494,09 Lt ? 16 398,15 Lt), atitinkamai sumažinama iki 520 Lt ir priteistų delspinigių suma, perskirstant ir šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas, ieškovei iš atsakovo priteisiant 508 Lt žyminio mokesčio, 624 Lt už antstolio paslaugas, 1 653 Lt už ekspertų paslaugas, 5 655 Lt už advokato paslaugas.

32Teisėjų kolegija atmeta kitus apelianto argumentus, susijusius su byloje esančių įrodymų vertinimu, nes pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, formuojamą praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. kovo 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-462/2002; 2007 m. spalio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2007; ir kt.). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, esant apsunkintai galimybei nustatyti tikslius atsakovo atliktų darbų trūkumus, ieškovė, būdama vartotoja, leistinomis priemonėmis pagrindė patirtų nuostolių dydį, tuo tarpu atsakovas, būdamas savo srities profesionalas, nepateikė teismui jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti priešingas išvadas ir dar labiau sumažinti ieškovės prašomą priteisti atsakovo atliktų darbų defektų šalinimo sumą, todėl kitus apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus ir neįrodytus.

33Teisėjų kolegija nepasisako dėl likusių apeliacinio skundo argumentų, nes laiko juos teisiškai nereikšmingais nagrinėjam ginčui teisingai išspręsti.

34Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Patenkinus apeliacinį skundą iš dalies (~ 23 proc.) atsakovui iš ieškovės priteisia priteisiama 12,60 Lt už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

35Šalys taip pat pateikė prašymus priteisti jiems apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad patyrė 1 950 Lt išlaidų, susijusių su advokato pagalba apeliacinės instancijos teisme, atsakovas atitinkamai pateikė įrodymus, kad patyrė 3 617,90 Lt išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo apeliacinis skundas buvo patenkintas iš dalies, taip pat protingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo principus, jam iš ieškovės priteisiama 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme apmokėjimu.

36Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

37Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimą pakeisti iš dalies ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

38,,ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti ieškovės S. I. (a/k ( - ) naudai iš atsakovo UAB ,,Reffo“ (juridinio asmens kodas 302667821) 16 398,15 Lt atsakovo atliktų statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 520 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 624 Lt už antstolio paslaugas, 1 653 Lt už ekspertų paslaugas, 5 655 Lt už advokato paslaugas“.

39Kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

40Priteisti atsakovui UAB ,,Reffo“ iš atsakovės S. I. 1 012,60 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovė S. I. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo UAB... 5. Atsakovas UAB ,,Reffo“ atsiliepimu į ieškinį ginčijo pareikštus... 6. 30 000 Lt. Darbų trūkumų ieškovė ištaisyti neleido, išvarė iš buto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nusprendė, jog tarp šalių 2012 m. sausio 14 d. sudaryta rangos... 10. Teismas pažymėjo, jog vartojimo rangos sutartyje numatytus darbus rangovas... 11. Teismas padarė išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovė turėjo teisę... 12. Nustatęs, kad atsakovas netinkamai įvykdė prievolę, teismas sprendė, jog... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atsakovas UAB „Reffo“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 15. 1. Ieškovė patikimais ir pakankamais įrodymais neįrodė nei žalos fakto,... 16. 2. Ginčo atveju ieškovė žala laikė atsakovo atliktų darbų defektus,... 17. 3. Teismas padarė netinkamas išvadas vertindamas ekspertizės išvadas.... 18. 4. Spręsdamas dėl atsakovo atliktų darbų defektų, teismas nevertino ir... 19. 5. Nei vienas iš ieškovės pateiktų įrodymų (lokalinė sąmata Nr.... 20. 6. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad UAB ,,Restona“ ieškovės... 21. 7. Įvertinus UAB ,,Restona“ parengtą suvestinę, atspindinčią medžiagų... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė ginčija skundo pagrįstumą ir... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 27. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė 2012 m. sausio 14 d. su atsakovu... 28. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs... 29. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nuostolių dydį ieškovė... 30. Kaip matyti iš 2012 m. sausio 14 d. rangos sutarties Nr. ST 012/01/14 priedo... 31. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į išdėstytus argumentus sumažina iš... 32. Teisėjų kolegija atmeta kitus apelianto argumentus, susijusius su byloje... 33. Teisėjų kolegija nepasisako dėl likusių apeliacinio skundo argumentų, nes... 34. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 35. Šalys taip pat pateikė prašymus priteisti jiems apeliacinės instancijos... 36. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimą pakeisti... 38. ,,ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti ieškovės S. I. (a/k ( - )... 39. Kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. sprendimo dalį... 40. Priteisti atsakovui UAB ,,Reffo“ iš atsakovės S. I. 1 012,60 Lt...