Byla A8.-1076-834/2020
Dėl jam skirtina straipsnių sankcijose, numatytos minimalios baudos, kurios bendrintinos vadovaujantis ANK 38 straipsniu

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Vaida Sinkevičienė, sekretoriaujant M. T., Erikai Bernotaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam D. P. atstovui ir suinteresuoto asmens OOO L. K. advokatui M. P. nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam D. P.,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi D. P. (D. P.), paso nr. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), administracine tvarka nebausto, administracinio nusižengimo bylą,

Nustatė

3D. P. 2020 m. gegužės 30 d., apie 06.00 val. iš Baltarusijos Respublikos į Medininkų kelio postą atvyko vairuodamas krovininį automobilį ,,Man TGA“, valstybinis numeris ( - ) su puspriekabe ,,Schmitz SPR“, valstybinis numeris ( - ), per Lietuvos Respublikos sieną, po puspriekabe, gabeno freono skystį balionuose, 404a markės – 9 vienetai po 9,8 kg (88,8 kg), kurių vertė 383,67 Eur ir 134a markės – 7 vienetai po 13,6 kg (95,2 kg), kurių vertė 523,6 Eur. Bendra sulaikytų prekių vertė 907,27 Eur. Tokiais savo veiksmais D. P. pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 patvirtinto Sąjungos muitinės kodekso 139 straipsnio 1 dalies a punktą,

4t. y. padarė administracinius nusižengimus numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 2 dalyje ir 309 straipsnio 9 dalyje.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens D. P. suinteresuoto asmens OOO L. K. atstovas advokatas M. P. paaiškino, jog administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kaltę pilnai pripažįsta gailisi, pirmą kartą suklydo. Įmonė nėra administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens darbdavys. Asmuo dirba kitoje įmonėje, kuri iš OOO „L. K. „ nuomojasi automobilį. Ši įmonė niekaip nėra susijusi su įvykiu. Įmonė tikrai nežinojo. Prašo grąžinti transporto priemonę. Bendrovė nesusijusi su gabenama kontrabanda.

6Nusižengimas įrodytas: D. P. paaiškinimu nusižengimo tyrimo metu, jog nusipirko balionus su freonu Maskvoje, kad galėtų brangiau parduoti juos Kaliningrade, pelną atnešti į namus. Bandė pervežti per sieną. Ankščiau to nebuvo. Pasiūlė užsidirbti (pirmą kartą), gailisi, taip pat jos atstovo paaiškinimu teisme, administracinio nusižengimo protokolu, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, asmens paso kopija, transporto priemonės registracijų liudijimų kopijomis, CMR, sąskaitomis-faktūromis, ,,Premi“ duomenų bazės išrašais, 2020 m. gegužės 30 d. Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto vyresniosios inspektorės tarnybiniu pranešimu, išrašu apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus. Aptartų duomenų visuma patvirtina, kad D. P. 2020 m. gegužės 30 d., apie 06.00 val. iš Baltarusijos Respublikos į Medininkų kelio postą atvyko vairuodamas krovininį automobilį ,,Man TGA“, valstybinis numeris ( - ) su puspriekabe ,,Schmitz SPR“, valstybinis numeris ( - ), per Lietuvos Respublikos sieną, po puspriekabe, gabeno freono skystį balionuose, 404a markės – 9 vienetai po 9,8 kg (88,8 kg), kurių vertė 383,67 Eur ir 134a markės – 7 vienetai po 13,6 kg (95,2 kg), kurių vertė 523,6 Eur. Bendra sulaikytų prekių vertė 907,27 Eur. Šie D. P. veiksmai atitinka požymius nusižengimų, numatytų ANK 208 straipsnio 2 dalyje ir 309 straipsnio 9 dalyje.

7D. P. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Skiriant nuobaudą atsižvelgta į administracinių nusižengimų padarymo aplinkybes, pobūdį, pavojingumą aplinkos apsaugai, visuomenei ir valstybės ekonomikai, kontrabanda gabentų prekių kiekį (16 balionų freono) ir jo vertę (907,27 Eur), į pažeidėjo asmenybę, kuris dirba, administracine tvarka Lietuvoje nebaustas, yra viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nėra jo atsakomybė sunkinančių aplinkybių, todėl jam skirtina straipsnių sankcijose, numatytos minimalios baudos, kurios bendrintinos vadovaujantis ANK 38 straipsniu.

8Kadangi byloje leistinomis priemonėmis įrodyta, jog D. P. įvežė į Europos Sąjungos narės Lietuvos Respublikos teritoriją fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas draudžiamose importuoti ir tiekti rinkai pakartotinai neužpildytose talpyklose – balionuose (uždraustus importuoti ir tiekti rinkai gaminius su tokiomis dujomis), po puspriekabe, jo veika teisingai yra kvalifikuojama būtent pagal ANK 208 straipsnio 2 dalį ir 309 straipsnio 9 dalį. ANK 309 straipsnio 9 dalis ir ANK 208 straipsnio 1 dalis numato privalomą administracinio poveikio priemonę – turto konfiskavimą – 404a markės – 9 vienetai po 9,8 kg (88,8 kg), kurių vertė 383,67 Eur ir 134a markės – 7 vienetai po 13,6 kg (95,2 kg), kurių vertė 523,6 Eur, todėl freonas konfiskuotinas.

9Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovas advokatas M. P. prašė baudos mokėjimą išdėstyti 12 mėn.

10Pagal ANK 675 str. 3 dalį, teismas atsižvelgdamas į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens prašymu, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), priimdamas nutarimą administracinio nusižengimo byloje, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdami į paskirtos baudos dydį. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovas advokatas M. P. prašė išdėstyti baudos mokėjimą. Teismas, priimdamas sprendimą, turi įsitikinti duomenų tikrumu, tačiau nagrinėjamu atveju nepateikta jokių duomenų galinčių suteikti informacijos apie finansinę padėtį, kuri leistų teismui spręsti, kad D. P. per nurodytą 40 kalendorinių dienų terminą neišgalės sumokėti jam paskirtos baudos. Taigi, konstatuotina, kad byloje nėra pateikta išsamių duomenų, leidžiančių teismui konstatuoti administracinėn atsakomybėn traukiamo D. P. realią sunkią turtinę padėtį, todėl teismas neturi pagrindo taikyti ANK 675 straipsnio 3 dalies nuostatos, dėl to prašymas netenkintinas, o išaiškintina, jog po nutarimo priėmimo D. P. dėl baudos išdėstymo turi teisę kreiptis mokesčių administravimo nustatyta tvarka.

11ANK 208 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už ANK 208 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas. Nuo 2020 m. sausio 1 d., priėmus ANK 12, 29, 40, 72, 226, 417, 431, 573, 575, 589, 592, 603, 608, 613, 620, 621, 629, 640, 642, 644, 651 ir 653 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2665, numatyta galimybė išieškoti konfiskuotino turto vertę pinigais. Vis dėlto, ir įsigaliojus naujam reguliavimui, konfiskuotino turto vertės išieškojimas yra galimas ne visais atvejais, tam yra numatytos atitinkamos sąlygos. ANK 29 straipsnio 5 dalyje yra numatyta, kad, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) nutarimu iš pažeidėjo ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma. Taigi, jog būtų galima išieškoti konfiskuotino turto vertę, turi būti nustatyta viena iš sąlygų: 1) konfiskuotinas turtas turi būti paslėptas arba; 2) konfiskuotinas turtas turi būti suvartotas, arba; 3) konfiskuotinas turtas turi priklausyti tretiesiems asmenims, arba; 4) konfiskuotino turto turi būti negalima paimti dėl kitų priežasčių, arba; 5) konfiskuoti turtą turi būti netikslinga (Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 27 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-99-795/2020). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad transporto priemonės ,Man TGA“, valstybinis numeris ( - ) su puspriekabe ,,Schmitz SPR“, valstybinis numeris ( - ), savininkas, pagal protokole užfiksuotus duomenis yra ne administracinėn atsakomybėn traukiamas D. P., o OOO ,,L. K.“. Teismas pripažįsta, kad transporto priemonė ,,Man TGA“, valstybinis numeris ( - ) su puspriekabe ,,Schmitz SPR“, valstybinis numeris ( - ), buvo panaudota nusižengimui padaryti – nes 16 kg freono, administracinėn atsakomybėn traukiamas D. P., be transporto priemonės, nebūtų pergabenęs per sieną. Todėl vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, tokiais atvejais transporto priemonės konfiskavimas yra pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartis administracinių teisės pažeidimų byloje Nr. 2AT-58-489/2015). Tačiau, kaip jau minėta, savininkas transporto priemonės ,,Man TGA“, valstybinis numeris ( - ) su puspriekabe ,,Schmitz SPR“, valstybinis numeris ( - ), yra ne administracinėn atsakomybėn traukiamas D. P., o įmonė kurioje jis – administracinėn atsakomybėn traukiamas D. P., dirba. Teismas neturi objektyvių duomenų, kad įmonė OOO ,,L. K.“ žinojo, kad D. P. ketina daryti ar darė administracinį nusižengimą.

12Teismas pažymi kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus ANK 29 straipsnio 5 daliai, teismų praktikoje yra nurodoma, jog asmenys gabenantys kontrabanda dažnai naudojasi kitiems asmenims priklausančiomis transporto priemonėmis, tokiu būdu bandant nesėkmės atveju, išaiškėjus daromam nusižengimui, sumažinti kylančias pasekmes, todėl tokiais atvejais, išieškant automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą yra įgyvendinamos prevencinės priemonės, tai yra ši priemonė turėtų atgrasytų asmenis nuo tokio pobūdžio nusižengimų darymo, bei šią veiką darytų nepelningą (Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-178-497/2020). Kita vertus, pažymėtina, jog ši administracinio poveikio priemonė kartu su administracine nuobauda gali būti skiriama teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno), tik įvertinus visas administracinio nusižengimo bylos aplinkybes (Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 8 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-192-211/2020). Europos Žmogaus Teisių Teismas pabrėžia, jog tam, kad nuosavybės teisių apribojimas (šiuo atveju transporto priemonės vertės konfiskavimas) būtų proporcingas, jis turi atitikti padaryto pažeidimo sunkumą; sankcija turi atitikti veikos, už kurią ji yra nustatyta ir skiriama, sunkumą <...> (2009 m. vasario 5 d. sprendimas byloje Gabric prieš Kroatiją, peticijos Nr. 9702/04). Nagrinėjamu atveju teismas atsižvelgia į tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas D. P. savo kaltę pripažino pilnai ir dėl padaryto administracinio nusižengimo nuoširdžiai gailisi; jokios specialiai įrengtos slėptuvės transporto priemonėje nebuvo; paskirtina bauda, teismo vertinimu, yra pakankama, kad būtų pasiekti administracinės nuobaudos tikslai, todėl administracinio poveikio priemonės skyrimas D. P. – transporto priemonės ,,Man TGA“, valstybinis numeris ( - ) su puspriekabe ,,Schmitz SPR“, valstybinis numeris ( - ), piniginės vertės konfiskavimas – akivaizdžiai prieštarautų proporcingumo principo reikalavimams, nes paskirtos nuobaudos tikslai, kaip jau minėta, gali būti pasiekti, pažeidėjui neskiriant šios administracinio poveikio priemonės. Taigi, atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei į teisingumo, proporcingumo principus, administracinio poveikio priemonė – transporto priemonės ar jos vertės konfiskavimas, netaikytinas.

13Sulaikytos transporto priemonės ,,Man TGA“, valstybinis numeris ( - ) su puspriekabe ,,Schmitz SPR“, valstybinis numeris ( - ) nekonfiskuoti.

14Vadovaudamasis ANK 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 ir 637 straipsniais,

Nutarė

15D. P. (D. P.), pripažinti kaltu padarius administracinius nusižengimus, numatytus ANK 208 straipsnio 2 dalyje ir ANK 309 straipsnio 9 dalyje ir skirti:

16pagal ANK 208 straipsnio 2 dalį – 1820 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt eurų) baudą;

17pagal ANK 309 straipsnio 9 dalį – 1400 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų eurų) baudą ir konfiskuoti 9 vienetus po 9,8 kg (88,8 kg), kurių vertė 383,67 Eur ir 134a markės – 7 vienetus po 13,6 kg (95,2 kg), kurių vertė 523,6 Eur;

18Vadovaujantis ANK 38 straipsniu, galutinę nuobaudą D. P. skirti 1820 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt eurų) baudą ir konfiskuoti konfiskuoti 9 vienetus po 9,8 kg (88,8 kg), kurių vertė 383,67 Eur ir 134a markės – 7 vienetus po 13,6 kg (95,2 kg), kurių vertė 523,6 Eur.

19Transporto priemonės ,,Man TGA“, valstybinis numeris ( - ) su puspriekabe ,,Schmitz SPR“, valstybinis numeris ( - ) nekonfiskuoti.

20Išaiškinti, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos, į AB banką „Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, kodas 73000, įmokos kodas 1001. Pildant įmokos kvitą, jame būtina nurodyti nutarimo, kuriuo paskirta bauda, datą bei pažeidimą identifikuojantį numerį ROIK ( - ).

21Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

22Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Vaida... 2. teismo posėdyje išnagrinėjusi D. P. (D. P.), paso nr. ( - ) gim. ( - ), gyv.... 3. D. P. 2020 m. gegužės 30 d., apie 06.00 val. iš Baltarusijos Respublikos į... 4. t. y. padarė administracinius nusižengimus numatytus Lietuvos Respublikos... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens D. P. suinteresuoto asmens OOO... 6. Nusižengimas įrodytas: D. P. paaiškinimu nusižengimo tyrimo metu, jog... 7. D. P. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis... 8. Kadangi byloje leistinomis priemonėmis įrodyta, jog D. P. įvežė į Europos... 9. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovas advokatas M. P. prašė... 10. Pagal ANK 675 str. 3 dalį, teismas atsižvelgdamas į administracinėn... 11. ANK 208 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už ANK 208 straipsnio 2 dalyje... 12. Teismas pažymi kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus ANK 29 straipsnio 5... 13. Sulaikytos transporto priemonės ,,Man TGA“, valstybinis numeris ( - ) su... 14. Vadovaudamasis ANK 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 ir 637 straipsniais,... 15. D. P. (D. P.), pripažinti kaltu padarius administracinius nusižengimus,... 16. pagal ANK 208 straipsnio 2 dalį – 1820 Eur (vieno tūkstančio aštuonių... 17. pagal ANK 309 straipsnio 9 dalį – 1400 Eur (vieno tūkstančio keturių... 18. Vadovaujantis ANK 38 straipsniu, galutinę nuobaudą D. P. skirti 1820 Eur... 19. Transporto priemonės ,,Man TGA“, valstybinis numeris ( - ) su puspriekabe... 20. Išaiškinti, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi... 21. Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo... 22. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo nuorašo išsiuntimo ar...