Byla AN2-178-497/2020
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2020-02-07 nutarimo, kuriuo S. S. pripažintas kaltu padarę administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 3 dalyje

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Audrius Cininas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Vilniaus teritorinės muitinės atstovo direktoriaus pavaduotojo Arūno Sarulio apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2020-02-07 nutarimo, kuriuo S. S. pripažintas kaltu padarę administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 3 dalyje,

Nustatė

21.

3S. S. nuobauda paskirta už tai, kad jis 2020 m. sausio 12 d. apie 10.45 val. į Šumsko kelio postą iš Baltarusijos Respublikos atvyko automobiliu „Peugeot 206 Plus“ (valstybinis numeris ( - )) ir žodžiu deklaravo, kad gabenamų prekių kiekis neviršija leistinos normos. Kilus įtarimui, kad gali būti gabenamos nedeklaruotos prekės, buvo atliktas muitinis patikrinimas ir automobilyje gamyklinėse ertmėse duryse bei galinėje dalyje rasta 840 pakelių cigarečių Nz Gold superslims (NAR 16800) su BY banderolėmis, 26 pakelių cigarečių Minsk capital Qs (NAR 5200) su BY banderolėmis; viso cigarečių vertė 3839 Eur. Tuo jis pažeidė 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kurio nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 139 straipsnio 1 dalies a punktą. Už nusižengimo, numatyto ANK 208 straipsnio 3 dalyje padarymą teismas jam paskyrė 3500 Eur dydžio baudą su kontrabandos daiktų – cigarečių, 3839 Eur vertės konfiskacija. 2.

4Vilniaus teritorinės muitinės atstovas skundu prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2020-02-07 nutarimo dalį, kuriuo teismas automobilį „Peugeot 206 Plus“ (valstybinis numeris ( - ) , kuriuo buvo gabenama kontrabanda, grąžino jo savininkei A. H. ir iš S. S. konfiskuoti šio automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą.

52.1 Skunde nurodoma, kad teismas, nepripažindamas automobilio nusižengimo padarymo įrankiu, nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos kontrabandos bylose. Skunde pabrėžiama, kad teismų praktikoje ne kartą pasisakyta, kad transporto priemonės konfiskacija taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandai gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų neįmanomas. ( LAT nutartys 2AT-2-2013;2AT-27-2014, 2AT-64-6697/2015 ir kt.)

62.2

7Skunde pažymima, kad ANK 29 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, sunaikintas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo dėl kitų priežasčių neįmanoma paimti ar tai padaryti nėra tikslinga, iš pažeidėjo išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma. Teismas turėjo vertinti ne tik automobilio savininkės žinojimą ar nežinojimą apie planuojamą gabenti kontrabandą, bet ir kontrabandos padarymo aplinkybes, tai yra gabenamų prekių kiekį, vietą kur jos buvo paslėptos ir tiesioginį automobilio panaudojimą kontrabandai vykdyti, ir taikyti ANK 29 straipsnio 5 dalies nuostatas. Tokiu būdu nebūtų pažeisti suinteresuoto asmens interesai ir tuo pačiu būtų įgyvendintos prevencinės priemonės, pinigų išieškojimas veiktų kaip drausminanti priemonė ne tik pažeidėją, bet ir kitus asmenis. 3.

8Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

9Apeliacinis skundas tenkinamas. 4.

10Apeliacinės instancijos teismas patikrinęs administracinio teisės pažeidimo byloje surinktus įrodymus, išanalizavęs apeliacinio skundo, atsiliepimo į jį argumentus bei skundžiamame nutarime padarytas išvadas, sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai S. S. netaikė papildomos administracinio poveikio priemonės automobilio, kuriuo buvo gabenta kontrabanda vertę atitinkančios pinigų sumos konfiskavimo. 5.

11ANK 208 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas. Iš šios nuostatos matyti, kad teismui suteikta diskrecija spręsti klausimą dėl kontrabandos gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti ar jiems slėpti, konfiskavimo ar nekonfiskavimo. Įprastai teismai, spręsdami dėl šios administracinio poveikio priemonės taikymo, atsižvelgia į gabentos kontrabandos kiekį, vertę, kontrabandos prekių slėpimo būdą, konfiskuotino turto vertę, pažeidėjo asmenybę, (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis atnaujintoje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-99-895/2015), ir jas vertina atsižvelgdami į proporcingumo principo reikalavimus, tai yra, kad skiriama nuobauda, atsižvelgus į anksčiau išvardintas aplinkybes, būtų parinkta individuliai ir nebūtų per griežta. 6.

12Nagrinėjamu atveju teismas priimdamas sprendimą netaikyti papildomos administracinio poveikio priemonės – turto konfiskavimo jį išimtinai grindė tuo, kad automobilis, kuriuo buvo gabenta kontrabanda priklauso ne nusižengimą padariusiam asmeniu, o duomenų, kad šis asmuo žinojo apie gabenamą kontrabandą byloje nėra. Išties, ANK 29 straipsnio 4 dalis numato atvejus kada gali būti konfiskuojamas kitam asmeniui priklausantis turtas. Nagrinėjamu atveju tokių sąlygų nenustatyta, tačiau to paties straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) nutarimu iš pažeidėjo ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma. Iš skundžiamo nutarimo matyti, kad teismas šios nuostatos taikymo galimybės nesvarstė. 7.

13Sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad nagrinėjamu atveju automobilis „Peugeot 206 Plus“ (valstybinis numeris ( - ) buvo kontrabandos gabenimo priemonė. Gabenamas buvo didelis kiekis - 1100 pakelių, skirtingų prekinių ženklų cigarečių, jų vertė 3839 Eur. Cigaretės buvo slepiamos automobilių durelių ertmėse ir aptiktos buvo tik atlikus detalų automobilio patikrinimą, nuėmus automobilio durelių apdailos medžiagas. Tai rodo apgalvotus asmens veiksmus siekiant palengvinti kontrabandos gabenimą apsunkinant jos suradimą. Be automobilio tokį kiekį cigarečių gabenti per valstybės sieną būtų neįmanoma. Remiantis Aukščiausiojo teismo praktika tokiais atvejais transporto priemonės konfiskavimas yra pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose: Nr. 2AT-5-2011, 2AT-18-2014, 2AT-58-489/2015). 8.

14S. S. padarytas administracinis nusižengimas yra viena iš pavojingiausių ANK numatytų veikų, už kurią įstatymų leidėjas nustatė griežtas nuobaudas. Iš teismų praktikos matyti, kad asmenys gabenantys kontrabanda dažnai naudojasi kitiems asmenims priklausančiomis transporto priemonėmis tokiu būdu bandant nesėkmės atveju, išaiškėjus daromam nusižengimui, sumažinti kylančias pasekmes, todėl pritartina skundo argumentams, kad tokiais atvejais, išieškant automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą būtų įgyvendinamos prevencinės priemonės, tai yra ši priemonė atgrasytų asmenis nuo tokio pobūdžio nusižengimų darymo, bei šią veiką darytų nepelningą. 9.

15Įvertinus šių aplinkybių visumą sprendžiama, kad nagrinėjamu atveju yra visos sąlygos taikyti automobilio konfiskaciją todėl Vilniaus teritorinės muitinės skundas tenkinamas, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2020 vasario 7 d. nutarimas dalyje dėl administracinio poveikio priemonės netaikymo keičiama. 10.

16Bylos duomenimis, aptariamos transporto priemonės vertė yra 3800 Eur, taigi ši suma ir išieškotina iš S. S. valstybės naudai .

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

18Vilniaus teritorinės muitinės atstovo direktoriaus pavaduotojo Arūno Sarulio apeliacinį skundą tenkinti.

19Pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono 2020-02-27 nutarimą, išieškoti iš S. S. valstybės naudai transporto priemonės „Peugeot 206 Plus“,valstybinis numeris ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą – 3800 Eur (tris tūkstančius aštuonis šimtus eurų). Kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.

20Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai