Byla 2AT-58-489/2015

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Eligijaus Gladučio ir pranešėjo Tomo Šeškausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patraukto S. K. prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio teisės pažeidimo bylą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimu S. K. pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį (dėl 2014 m. kovo 29 d. pažeidimo) nubaustas 10 000 Lt (2896 Eur) bauda su 500 pakelių cigarečių „Minsk capital“, 500 pakelių cigarečių „Fest““, 490 pakelių cigarečių „NZ Gold“, 40 pakelių cigarečių „Premjer-7“, 50 pakelių cigarečių „Premjer“ ir automobilio „VW Golf“ (valst. Nr. ( - ) konfiskavimu, pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį (dėl 2014 m. gegužės 25 d. pažeidimo) – 10 000 Lt (2896 Eur) bauda su 540 pakelių cigarečių „Minsk superslims 5“, 1370 pakelių cigarečių „Fest 7“, 440 pakelių cigarečių „NZ Gold superslims“ bei automobilio „Renault Trafic“ (valst. Nr. ( - ) konfiskavimu. Vadovaujantis ATPK 33 straipsniu, galutinė subendrinta nuobauda S. K. paskirta 15 000 Lt (4344 Eur) bauda su 500 pakelių cigarečių „Minsk capital“, 500 pakelių cigarečių „Fest“, 490 pakelių cigarečių „NZ Gold“, 40 pakelių cigarečių „Premjer-7“, 50 pakelių cigarečių „Premjer“, 540 pakelių cigarečių „Minsk superslims 5“, 1370 pakelių cigarečių „Fest 7“, 440 pakelių cigarečių „NZ Gold superslims“ bei automobilių „VW Golf“ (valst. Nr. ( - ) ir „Renault Trafic“ (valst. Nr. ( - ) konfiskavimu.

4S. K. nubaustas už tai, kad 2014 m. kovo 29 d. 19.00 val. Šalčininkų r., Akmenynės sen., Širvių k. apylinkėse, kelyje Dieveniškės–Šalčininkai, pažeisdamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (2010 m. birželio 11 d. redakcija) 2.1.1 punkto reikalavimus, nuosavu automobiliu „VW Golf“ (valst. Nr. ( - ) gabeno 500 pakelių cigarečių „Minsk capital“, 500 pakelių cigarečių „Fest“, 490 pakelių cigarečių „NZ Gold“, 40 pakelių cigarečių „Premjer-7“, 50 pakelių cigarečių „Premjer“, t. y. iš viso gabeno 1580 pakelių cigarečių už 12 679,30 Lt (3672,18 Eur) (97,54 MGL).

5Be to, S. K. nubaustas už tai, kad 2014 m. gegužės 25 d. 13.45 val. Šalčininkų r., Akmenynės sen., Širvių k. apylinkėse, kelyje Dieveniškės–Šalčininkai, pažeisdamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (2010 m. birželio 11 d. redakcija) 2.1.1 punkto reikalavimus, automobiliu „Renault Trafic“ (valst. Nr. ( - ) registruotu T. Š. vardu, gabeno 540 pakelių cigarečių „Minsk superslims 5“, 1370 pakelių cigarečių „Fest 7“, 440 pakelių cigarečių „NZ Gold superslims“, t. y. iš viso gabeno 2350 pakelių cigarečių už 20 022 Lt (5799 Eur) (154,02 MGL).

6Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto S. K. apeliacinis skundas netenkintas, Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimas paliktas galioti.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2015 m. sausio 21 d. nutartimi priimtas administracinėn atsakomybėn patraukto S. K. prašymas ir jo administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta.

8Administracinėn atsakomybėn patrauktas S. K., vadovaudamasis ATPK 30217, 30221 straipsnių nuostatomis, prašo perduoti šią bylą nagrinėti apylinkės teismui.

9Pareiškėjas, nurodydamas ATPK 248, 256, 257, 286 straipsnių, 284 straipsnio 1 dalies, 301, 33 straipsnių nuostatas, skundžia apylinkės ir apygardos teismų sprendimus dėl padarytų esminių materialiosios ir proceso teisės pažeidimų.

10Pareiškėjas teigia, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu jis prašė teismo taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas ir skirti švelnesnę nuobaudą, nei ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatyta minimali 10 000 Lt (2896 Eur) bauda, taip pat nurodė aplinkybes, patvirtinančias itin sunkią jo finansinę padėtį ir tai, kad net minimali sankcijoje numatyta bauda jo šeimai būtų pražūtinga, būtent kad: pareiškėjas gyvena be žmonos (skyrium), augina du nepilnamečius vaikus, kuriais rūpinasi išimtinai tik jis, taip pat slaugo savo sunkiai sergančią senyvo amžiaus motiną, ir nors gaunamos pajamos yra mažos, moka paskolą bankui bei mokestinę paskolą Valstybinei mokesčių inspekcijai, be to, dėl padarytų pažeidimų gailisi.

11Pirmosios instancijos teismas nutarime ne tik nenurodė pareiškėjo prašymo – taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas ir paskirti mažesnę nuobaudą (baudą), nei sankcijoje numatyta minimali, nesirėmė jo nurodytomis aplinkybėmis, bet ir apskritai dėl jo pareikšto prašymo nepasisakė. Apeliacinės instancijos teismas nepašalino pirmosios instancijos teismo padarytų esminių materialiosios ir proceso teisės pažeidimų. Priešingai nei sprendė šis teismas, pareiškėjo atvejis turėjo būti vertinamas kaip išimtinis ir jo išdėstytos aplinkybės turėjo būti laikomos faktiniu duomenų kompleksu, lemiančių baudos, neviršijančios ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytos minimalios baudos dydžio, skyrimą. Minimali ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje sankcijoje numatyta bauda siekia 10 000 Lt (2896 Eur), todėl neteisinga teismo pozicija, kad tokia nuobauda yra simbolinė.

12Taigi teismai tinkamai neįvertino pareiškėjo išdėstytų aplinkybių, todėl pažeidė nuobaudų skyrimo taisykles ir parinko nepagrįstą baudos dydį. Pareiškėjo nuomone, teismai, taikydami ATPK 33 straipsnio nuostatas ir atsižvelgdami į faktines aplinkybes, reikšmingas skirtinos nuobaudos dydžiui nustatyti, turėjo pagrindą galutinę administracinę nuobaudą skirti baudą, neviršijančią ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytos minimalios baudos dydžio, tačiau tai ignoravo ir vadovavosi labiau intuicija nei objektyviu pagrindu.

13Pareiškėjas taip pat pažymi, kad pagal susiformavusią teismų praktiką transporto priemonės konfiskavimas taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandos pažeidimui daryti, t. y. jeigu ji specialiai buvo tam pritaikyta įrengiant slėptuvę kontrabandos dalykui gabenti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys Nr. NI6-1171/2007, N575-4772008, N575-215/2009, N62-872/2010). Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos duomenų, cigaretės nebuvo slepiamos automobilyje „VW Golf“ (valst. Nr. ( - ) jos buvo vežamos atvirai, automobilyje nebuvo įrengta jokių specialių slėptuvių šioms prekėms gabenti, todėl, pareiškėjo nuomone, nėra pagrindo teigti, kad cigarečių nebuvo galima gabenti be šio automobilio. Pareiškėjas atkreipia dėmesį ir į tai, kad įstatymas nereglamentuoja, kokiais kriterijais remiantis turėtų būti skiriama viena ar kita administracinės nuobaudos rūšis tuo atveju, jei už administracinį teisės pažeidimą yra numatyta alternatyvi sankcija. Parenkant nuobaudos rūšį, turi būti įvertinama, kokia nuobaudos rūšis būtų efektyviausia siekiant ATPK 20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nuo pat sulaikymo momento pareiškėjas neneigė savo kaltės dėl cigarečių gabenimo ir gailėjosi dėl padaryto pažeidimo, kurį padarė pirmą kartą, be to, jo šeimoje yra tik vienas automobilis, t. y. „VW Golf“ (valst. Nr. ( - ) kaip pirmiau nurodyta, jis gyvena be žmonos (skyrium), vienas augina du nepilnamečius vaikus, kuriuos reikia vežti į mokslo įstaigas, taip pat slaugo savo sunkiai sergančią senyvo amžiaus motiną, gyvenančią Šalčininkų r., ( - ), 100 km atstumu nuo jo gyvenamosios vietos, todėl akivaizdu, jog pareiškėjui automobilis yra būtinas. Taip pat iš pateiktų duomenų matyti, kad jo finansinė padėtis sunki, todėl įsigyti kitą automobilį būtų itin sunku. Atsižvelgiant į šių aplinkybių visumą, pareiškėjas tvirtina, kad yra pagrindas manyti, jog ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai gali būti pasiekti netaikant ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatytos papildomos nuobaudos – automobilio „VW Golf“ (valst. Nr. ( - ) konfiskavimo. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į pirmiau išdėstytas aplinkybes, jų tinkamai neįvertino, todėl nepagrįstai nutarė konfiskuoti pareiškėjui priklausantį automobilį. Šio pažeidimo nepašalino ir apeliacinės instancijos teismas.

14Pagal formuojamą teismų praktiką pažeidimo padarymo priemonė gali būti nekonfiskuojama, jeigu daiktas iš savininko paimtas prieš jo valią, t. y. neteisėtai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2AT-5/2011). Siekdamas išvengti nuosavybės teise priklausančio daikto konfiskavimo, į bylą kaip suinteresuotas asmuo turi teisę įstoti pažeidimo padarymo priemonės (šiuo atveju – automobilio) savininkas, kurį bylą nagrinėjantis teismas, siekiant apsaugoti jo, kaip transporto priemonės savininko, interesus, privalo tinkamai informuoti apie nagrinėjamą bylą, jos nagrinėjimo vietą ir laiką. Bylos duomenimis, automobilis „Renault Trafic“ (valst. Nr. ( - ) priklauso T. Š., kurį pareiškėjas prašė pirmosios instancijos teismo iškviesti ir apklausti, tačiau teismas šią administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjo tinkamai nepranešęs automobilio savininkui apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, todėl buvo pažeistos automobilio savininko teisės. Dėl tinkamo automobilio savininko neinformavimo nukentėjo ir pareiškėjas, nes automobilio savininkas gali pareikšti pretenzijas jam, prieš tai tinkamai neapgynęs savo teisių administracinio teisės pažeidimo byloje. Nurodyto pažeidimo nepašalino ir apeliacinės instancijos teismas, pripažinęs, kad T. Š. apie bylos vietą ir laiką buvo informuotas tinkamai, nors tokių duomenų byloje nėra.

15Apeliaciniame skunde pareiškėjas buvo išdėstęs argumentus dėl pirmosios instancijos teismo padarytų materialiosios ir proceso teisės pažeidimų, netinkamai įvertinus bylos aplinkybes ir paskiriant nepagrįstą nuobaudą, tačiau apeliacinės instancijos teismas tinkamai neįvertino skunde išdėstytų argumentų ir byloje surinktų įrodymų, į juos neatsižvelgė ir priimdamas nutartį iš esmės atkartojo nepagrįstą pirmosios instancijos teismo poziciją.

16Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės vadas Vidas Mačaitis atsiliepimu į administracinėn atsakomybėn patraukto S. K. prašymą prašo jį atmesti.

17Atsiliepime nesutinkama su prašyme išdėstytais argumentais ir nurodoma, kad apylinkės teismo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas, išnagrinėjęs 2014 m. kovo 29 d. ir gegužės 25 d. įvykių aplinkybes, atsižvelgdamas į pareiškėjo finansinę situaciją, šeiminę padėtį, kitas aplinkybes, tinkamai individualizavo pažeidėjui skiriamą nuobaudą, t. y. paskyrė adekvačią baudą bei pagrįstai konfiskavo neteisėtai tabako gaminiams gabenti pritaikytas transporto priemones.

18Atsiliepime atkreipiamas dėmesys į tai, kad pareiškėjas pakartotinai per kelis mėnesius pažeidė akcizinių prekių gabenimo tvarką (ATPK 1632 straipsnio 4 dalis). Šie pažeidimai yra vieni pavojingiausių, darančių žalą valstybės ekonomikai ir visuomenės interesams veikų, numatytų ATPK. Pažeidžiant nustatytą tvarką, buvo gabenami pakankamai dideli tabako gaminių kiekiai, kuriuos pervežti slapta kitokiu būdu (ne automobilyje) būtų neįmanoma. Taigi pareiškėjas automobilius tiesiogiai panaudojo kaip įrankį teisės pažeidimui padaryti, todėl, išsamiai įvertinęs įvykių aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pareiškėjui pagrįstai skyrė papildomas nuobaudas – transporto priemonių konfiskavimą. Toks sprendimas atitinka ir susiformavusią teismų praktiką, pagal kurią transporto priemonės konfiskavimas taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandos pažeidimui daryti, t. y. jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta – įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas. ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad daiktas, kuris buvo ATPK 1632 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, konfiskuojamas nepriklausomai nuo to, kam nuosavybės teise jis priklauso. Be to, akcizais apmokestinamų prekių gabenimas gali būti padarytas tik tyčiniais veiksmais, t. y. teisės pažeidėjas supranta, kad jis perveža prekes pažeisdamas įstatymus, ir to nori, todėl pažeidėjas savo neteisėtais veiksmais pats sudarė tokią situaciją, kai jam ar kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas gali būti prarastas. Tokio įstatymo grasinimo pažeidėjas sąmoningai nepaisė ir tokiais savo veiksmais sukėlė atitinkamas teisines pasekmes. Šiuo atveju transporto priemonių konfiskavimas taip pat buvo būtinas prevenciniams, nubaudimo ir kitiems administracinės atsakomybės tikslams pasiekti (ATPK 20, 248 straipsniai). Tai, kad transporto priemonė reikalinga šeimos poreikiams tenkinti, taip pat pažeidėjo nurodyti teiginiai dėl sunkios materialinės padėties nesudaro pagrindo nagrinėjamu atveju neskirti S. K. šios papildomos nuobaudos. Institucijos atstovo nuomone, automobilio „Renault Trafic“ (valst. Nr. ( - ) savininkas T. Š. buvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką.

19Administracinėn atsakomybėn patraukto S. K. prašymas netenkintinas.

20Dėl ATPK 301 straipsnio taikymo

21ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba tokiomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija 50 MGL, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų su šių prekių konfiskavimu ir gabenimo priemonės, kuria šios prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimu arba be jos konfiskavimo.

22Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (ATPK 20 straipsnis). Pagal ATPK 30 straipsnį, reglamentuojantį administracinės nuobaudos skyrimo bendrąsias taisykles, nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų; skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, nustatytas atitinkamai ATPK 31 ir 32 straipsniuose.

23ATPK 301 straipsnyje numatyta išimtis iš bendrų administracinių nuobaudų skyrimo pagrindų, t. y. nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

24Teismų praktikoje suformuluota nuostata, kad atvejai, kai už administracinius teisės pažeidimus gali būti skiriama švelnesnė (mažesnė) nuobauda nei sankcijoje numatytoji arba visai neskiriama administracinė nuobauda, siejami su išskirtinių aplinkybių byloje konstatavimu, t. y. būtina nustatyti visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos konkrečiam pažeidėjui taikymas būtų aiškiai neadekvatus, prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-8-2013, 2AT-36-511/2015).

25Nagrinėjamoje byloje teismas S. K. pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį už 2014 m. kovo 29 d. ir gegužės 25 d. padarytus analogiškus pažeidimus parinko minimalią šio ATPK straipsnio sankcijoje numatytą baudą 10 000 Lt (2896 Eur) bei cigarečių ir transporto priemonių, kuriomis šios prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą. Vadovaujantis ATPK 33 straipsniu, galutinė subendrinta nuobauda S. K. paskirta 15 000 Lt (4344 Eur) ir cigarečių bei transporto priemonių, kuriomis šios prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas.

26Prašyme netinkamas ATPK 301, 33 straipsnių taikymas siejamas su per griežtos baudos S. K. paskyrimu, tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, kad teismas, paskirdamas S. K. pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį (už kiekvieną pažeidimą) minimalią 10 000 Lt (2896 Eur) baudą bei skirdamas galutinę subendrintą baudą, tinkamai taikė ATPK normas, reglamentuojančias administracinės nuobaudos skyrimą. Teismai, be kita ko, pagrįstai netaikė ATPK 301 straipsnio nuostatų, nes byloje nenustatyta išimtinių aplinkybių, lemiančių švelnesnės (mažesnės), nei įstatyme numatyta, nuobaudos paskyrimą teisės pažeidėjui.

27Kaip ir numatyta įstatyme, teismai, nustatydami S. K. baudos dydį, atsižvelgė į jo padarytų pažeidimų (ATPK 1632 straipsnio 4 dalis) aplinkybes, rėmėsi ATPK 31 straipsnyje nustatytomis atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis, įvertino pažeidėją apibūdinančias aplinkybes ir sprendimą motyvavo vadovaujantis teisingumo bei protingumo principais. Iš teismų sprendimų turinio matyti, kad teismai įvertino tai, kad S. K. pakartotinai per kelis mėnesius padarė analogiškus teisės pažeidimus, numatytus ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje, kurie yra vieni iš pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų, darančių žalą valstybės ekonomikai ir visuomenės interesams, didelį neteisėtai gabentų prekių kiekį ir tokią pat jų vertę, taip pat atsižvelgė į tai, kad kaltininkas prisipažino ir gailisi dėl padarytų pažeidimų, t. y. į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, numatytą ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punkte, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kad pažeidėjas išlaiko tris asmenis, administracine tvarka nebaustas, turi finansinių įsipareigojimų, ir nusprendė už kiekvieną padarytą pažeidimą skirti minimalią ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatytą baudą. S. K. paskirtos nuobaudos pagrįstumą patikrinęs apeliacinės instancijos teismas motyvuotai atmetė pareiškėjo prašymą, vadovaujantis ATPK 301 straipsniu, skirti švelnesnę, nei įstatyme numatyta, baudą. Taigi visas išvardytas, be kita ko, ir prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis argumentuojamas mažesnės nuobaudos pareiškėjui paskyrimas, teismai vertino kaip reikšmingas parenkant pažeidėjui administracinę nuobaudą sankcijos ribose. Vien dėl to, kad pareiškėjo finansinė situacija sudėtinga, mažinti jam paskirtos baudos dydį nėra pagrindo, juolab kad priešingą teisei elgesį jis pasirinko sąmoningai, žinodamas šias aplinkybes, ir tokius veiksmus atliko pakartotinai.

28Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai tinkamai įvertino bylos aplinkybes, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skirta nuobauda buvo individualizuota tinkamai, ji nėra per griežta, atitinka padaryto pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, teisingumo ir protingumo kriterijus, todėl nėra pagrindo keisti skundžiamų teismų sprendimų.

29Dėl transporto priemonių konfiskavimo pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį

30Prašyme administracinėn atsakomybėn patrauktas S. K. ginčija transporto priemonių „VW Golf“ (valst. Nr. ( - ) ir „Renault Trafic“ (valst. Nr. ( - ) konfiskavimą, tai argumentuodamas tuo, kad jam priklausančiame „VW Golf“ nebuvo įrengta jokių slėptuvių neteisėtam prekių gabenimui, kad prekių gabenimas buvo galimas ir be šio automobilio, be to, automobilis būtinas šeimos poreikiams tenkinti, o administracinės atsakomybės tikslai gali būti pasiekti ir neskiriant šios papildomos nuobaudos; „Renault Trafic“ konfiskavimas, pareiškėjo nuomone, nepagrįstas dėl to, kad šis automobilis nuosavybe teise priklauso ne jam, o kitam asmeniui, kuris nebuvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimą, todėl nebuvo tinkamai ištirtos šio automobilio perdavimo pareiškėjui aplinkybės ir pažeista šios transporto priemonės savininko teisė į nuosavybę. Šie prašymo argumentai nepagrįsti.

31Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1997 m. balandžio 8 d. nutarime konstatavo, kad nuosavybės teisė yra prigimtinė žmogaus teisė, ginama įstatymo, tačiau ji nėra absoliuti. Vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žalos. Šis draudimas išlieka, nepaisant to, ar turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja pats savininkas, ar jis yra perduotas valdyti ar naudotis kitiems asmenims, todėl ATPK 26 straipsnio 1 dalyje nustatytas tretiesiems asmenims priklausančio daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo įrankis, konfiskavimas prilygintinas jo faktiniam žuvimui, dėl to savininkas praranda galimybę susigrąžinti jį natūra. Tačiau jis gali reikalauti iš tokį teisės pažeidimą padariusio jo daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą. Toks teisinių santykių sureguliavimas yra skirtas teisės pažeidėjo atsakomybės už savo veiksmus sugriežtinimui ir negali būti vertinamas kaip trečiųjų asmenų nubaudimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-4-2012).

32Pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankciją gabenimo priemonės, kuria prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas yra papildoma alternatyvi administracinė nuobauda, kuri skiriama atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes. Pagal teismų formuojamą praktiką panašaus pobūdžio (pvz., kontrabandos) bylose administracinio teisės pažeidimo padarymo priemonė paprastai konfiskuojama, jeigu ji buvo specialiai tam pritaikyta (įrengta slėptuvė) arba tais atvejais, kai transporto priemonė buvo tiesiogiai panaudota teisės pažeidimui daryti, jeigu be šios priemonės jo padarymas būtų neįmanomas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-5-2011, 2AT-18-2014).

33Vadovaujantis ATPK 26 straipsniu, pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama nepriklausomai nuo to, kam ji nuosavybės teise priklauso, tačiau išskirtiniais atvejais, įrodžius, jog automobilio savininkas nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu (pvz., kai daiktas iš savininko paimtas prieš jo valią), jis gali būti nekonfiskuotas. Tai reiškia, kad daikto, priklausančio trečiajam asmeniui, konfiskavimui pritaikyti būtina nustatyti, jog savininkas su jam priklausančiu daiktu nesielgė taip rūpestingai, kad kiti asmenys jo negalėtų panaudoti priešingai visuomenės interesams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-23-2012, 2AT-31-2013). Be to, tais atvejais, kai konfiskuotinas turtas priklauso ne pačiam pažeidėjui, o kitiems asmenims, svarbu, kad savininkas būtų informuotas ir jam būtų suteikta galimybė pateikti paaiškinimą dėl jo daikto buvimo pažeidėjo žinioje aplinkybių, t. y. jis privalo būti įtrauktas į bylos procesą ir jam turi būti sudaryta galimybė ginti savo nuosavybės teisę ir teisėtus interesus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-5-2011, 2AT-1-2012, 2AT-31-2013).

34Patikrinusi skundžiamus teismų sprendimus pagal prašyme nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismai, taikydami ir aiškindami ATPK 26 straipsnį ir 1632 straipsnio 4 dalį (sankcijos taikymo prasme), šių normų taikymo ir aiškinimo klaidų nepadarė, tinkamai vadovavosi teismų praktika šios kategorijos bylose.

35Administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje, sankcijoje nurodyta gabenimo priemonė, kuria akcizais apmokestinamos prekės neteisėtai gabenamos, suprantama kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina prekių neteisėto gabenimo padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos ekonomikai ir kitiems visuomenės interesams. Tokia gabenimo priemone laikoma ir lengvasis automobilis, jeigu juo kaltininkas naudojasi tam, kad susidarytų galimybę neteisėtai gabenti akcizais apmokestinamas prekes, jeigu be šios transporto priemonės gabenimas būtų neįmanomas

36Iš bylos duomenų matyti, kad „VW Golf“ (valst. Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso S. K., ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą jis padarė šią transporto priemonę tiesiogiai panaudojęs kaip įrankį (gabenimo priemonę), patalpindamas cigaretes ne tik automobilio salone, tačiau ir bagažinėje, atsarginio rato vietoje, net po variklio dangčiu. Byloje aiškiai nustatytos aplinkybės, kad be šios priemonės S. K. nebūtų galėjęs gabenti didelio cigarečių kiekio (1580 pakelių). Tai, kad automobilis reikalingas pareiškėjo šeimos ir kitiems poreikiams tenkinti, taip pat tai, kad jame nebuvo įrengta jokių slėptuvių, konfiskavimo taikymo pagrįstumui šiuo atveju neturi esminės reikšmės.

37Byloje taip pat nustatyta, kad kito vėliau kito akcizais apmokestinamų prekių neteisėto gabenimo priemonė – automobilis „Renault Trafic“ (valst. Nr. ( - ) buvo ne S. K. nuosavybė. Tikrasis šio automobilio savininkas pažeidimo padarymo metu buvo T. Š. Pagal bylos aplinkybes nenustatyta, kad automobilis „Renault Trafic“ S. K. buvo paimtas ir naudotas prieš savininko T. Š. valią, kad juo S. K. disponavo neteisėtai. Perduodamas savo turtą valdyti ir naudoti kitiems asmenims, savininkas prisiima ir su tuo susijusią riziką, todėl turi imtis priemonių apsaugoti savo turtą nuo praradimo, sugadinimo ar neteisėto panaudojimo. Byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad T. Š., perdavęs savo automobilį S. K., tokių priemonių nesiėmė. Iš bylos duomenų matyti, kad automobilio „Renault Trafic“ (valst. Nr. ( - ) konstrukcija buvo perdaryta taip, kad būtų galima paslėpti prekes, t. y. jame buvo įrengtas dvigubas dugnas. Tokioje specialiai įrengtoje slėptuvėje ir buvo slepiama 2350 neteisėtai gabenamų cigarečių pakelių. Byloje nėra duomenų, kad automobilio savininkas T. Š. būtų prieštaravęs tokiam automobilio konstrukcijos pakeitimui, dėjęs pastangas, jog slėptuvės nebūtų įrengtos. Tikrajam automobilio savininkui buvo siunčiamas šaukimas atvykti į teismą, tačiau jis jo neatsiėmė, taip pat nesiėmė jokių kitų teisėtų priemonių savo nuosavybei apginti. Šiuo požiūriu pripažintina, kad teismas ėmėsi tinkamų priemonių informuoti konfiskuojamos transporto priemonės – automobilio „Renault Trafic“ – savininką apie su jo interesais susijusios bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, tačiau jis savo procesinėmis teisėmis nesidomėjo ir jomis nepasinaudojo.

38Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad konfiskuojant transporto priemones „VW Golf“ (valst. Nr. ( - ) ir „Renault Trafic“ (valst. Nr. ( - ) materialiosios teisės normos nebuvo pažeistos, įstatymas pritaikytas tinkamai, todėl nėra teisinio pagrindo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Atmesti administracinėn atsakomybėn patraukto S. K. prašymą atnaujinti bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija... 3. Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimu S. K.... 4. S. K. nubaustas už tai, kad 2014 m. kovo 29 d. 19.00 val. Šalčininkų r.,... 5. Be to, S. K. nubaustas už tai, kad 2014 m. gegužės 25 d. 13.45 val.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi administracinėn... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 8. Administracinėn atsakomybėn patrauktas S. K., vadovaudamasis ATPK 30217,... 9. Pareiškėjas, nurodydamas ATPK 248, 256, 257, 286 straipsnių, 284 straipsnio... 10. Pareiškėjas teigia, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu... 11. Pirmosios instancijos teismas nutarime ne tik nenurodė pareiškėjo prašymo... 12. Taigi teismai tinkamai neįvertino pareiškėjo išdėstytų aplinkybių,... 13. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad pagal susiformavusią teismų praktiką... 14. Pagal formuojamą teismų praktiką pažeidimo padarymo priemonė gali būti... 15. Apeliaciniame skunde pareiškėjas buvo išdėstęs argumentus dėl pirmosios... 16. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 17. Atsiliepime nesutinkama su prašyme išdėstytais argumentais ir nurodoma, kad... 18. Atsiliepime atkreipiamas dėmesys į tai, kad pareiškėjas pakartotinai per... 19. Administracinėn atsakomybėn patraukto S. K. prašymas netenkintinas.... 20. Dėl ATPK 301 straipsnio taikymo ... 21. ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad akcizais apmokestinamų prekių... 22. Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama... 23. ATPK 301 straipsnyje numatyta išimtis iš bendrų administracinių nuobaudų... 24. Teismų praktikoje suformuluota nuostata, kad atvejai, kai už administracinius... 25. Nagrinėjamoje byloje teismas S. K. pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį už 2014... 26. Prašyme netinkamas ATPK 301, 33 straipsnių taikymas siejamas su per griežtos... 27. Kaip ir numatyta įstatyme, teismai, nustatydami S. K. baudos dydį,... 28. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai... 29. Dėl transporto priemonių konfiskavimo pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį... 30. Prašyme administracinėn atsakomybėn patrauktas S. K. ginčija transporto... 31. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1997 m. balandžio 8 d. nutarime... 32. Pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankciją gabenimo priemonės, kuria... 33. Vadovaujantis ATPK 26 straipsniu, pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama... 34. Patikrinusi skundžiamus teismų sprendimus pagal prašyme nurodytus... 35. Administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje,... 36. Iš bylos duomenų matyti, kad „VW Golf“ (valst. Nr. ( - ) nuosavybės... 37. Byloje taip pat nustatyta, kad kito vėliau kito akcizais apmokestinamų... 38. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad konfiskuojant transporto... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 40. Atmesti administracinėn atsakomybėn patraukto S. K. prašymą atnaujinti...