Byla 3K-3-412/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Janinos Januškienės (pranešėja) ir Antano Simniškio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų B. B. ir L. Z. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 7 d. ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 13 d. nutarčių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal antstolės Palmos Kisielienės prašymą dėl turto perdavimo išieškotojui akto tvirtinimo ir pareiškėjų B. B. ir L. Z. skundus dėl antstolio veiksmų, išieškotojas A. D., suinteresuotas asmuo UAB „Valiris”.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Prašymo ir skundų esmė

4Antstolė Palma Kisielienė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl areštuoto turto perdavimo išieškotojui akto patvirtinimo ir nurodė, kad, neįvykus varžytynėms, parduodamas iš varžytynių turtas – 5500 Lt vertės UAB ,,Valiris” paprastosios vardinės akcijos, priklausančios skolininkui B. B., perduotos išieškotojui A. D., jam sutinkant.

5Skolininkas B. B. padavė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo netvirtinti areštuoto turto perdavimo išieškotojui akto ir jį panaikinti, taip pat pripažinti negaliojančiu antstolės Palmos Kisielienės 2005 m. spalio 5 d. patvarkymą Nr. 0093/05/01305 dėl skolininko pasiūlyto pirkėjo. Skunde nurodyta, kad iki varžytynių, kuriose turėjo būti parduodamos skolininkui priklausančios UAB ,,Valiris” akcijos, skolininkas pateikė prašymą parduoti akcijas skolininko pasiūlytam pirkėjui – L. Z., kuri iki varžytynių įmokėjo į antstolio depozitinę sąskaitą pinigų sumą, atitinkančią areštuoto turto vertę - 5500 Lt. Tačiau antstolė atsisakė parduoti areštuotą turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui, motyvuodama tuo, kad areštuotas turtas visiškai nepadengia skolininko įsiskolinimo, o varžytynėse jau yra užsiregistravę du asmenys, taip pat ir daugiau asmenų išreiškė norą dalyvauti varžytynėse. Skolininko nuomone, antstolės atsisakymas parduoti areštuotą turtą jo pasiūlytam pirkėjui pažeidžia CPK 704 straipsnio 2 dalį.

6L. Z. padavė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio patvarkymą dėl L. Z. 5500 Lt arešto ir nurodė, kad šios lėšos pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą, skolininko pasiūlytam pirkėjui siekiant įsigyti skolininko B. B. turtą. Šios lėšos areštuotos vykdant Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ši nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neįsiteisėjusi, nes dėl jos paduotas atskirasis skundas. Be to, areštuotos lėšos buvo pervestos atsiskaityti už parduodamą skolininko B. B. turtą.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

8Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 7 d. nutartimi atmetė skundą dėl antstolio veiksmų ir patvirtino skolininko B. B. turto - UAB „Valiris” 55 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, 5 500 Lt vertės (vienos akcijos nominali vertė 100 Lt) perdavimo išieškotojui A. D. 2005 m. spalio 11 d. aktą, sudarytą antstolės Palmos Kisielienės. Teismas nurodė, kad antstolio atsisakymas parduoti turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui B. B. (kartu su juo gyvenančiam pilnamečiam šeimos nariui L. Z.) įteiktas 2005 m. liepos 7 d., o skundas dėl šio antstolio patvarkymo teismui pateiktas 2005 m. spalio 18 d., t. y. praleidus įstatymo nustatytą apskundimo terminą, todėl šią skundo dalį atmetė. Teismas nustatė, kad skundo dalis dėl areštuoto turto perdavimo išieškotojui akto patvirtinimo paduotas laiku – 2005 m. lapkričio 11 d., nes apie šį antstolio veiksmą skolininkas buvo informuotas tik 2005 m. lapkričio 7 d., ir konstatavo, kad antstolio atsisakymas parduoti areštuotą turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui yra teisėtas, nes išieškotojas A. D. pateikė antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl akcijų pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui, be to, iki nurodyto antstolio patvarkymo priėmimo dalyvauti varžytynėse buvo užsiregistravę du asmenys. Teismas sprendė, kad aplinkybė, jog iš varžytynių parduodamo turto vertė, taip pat ir skolininko pasiūlyto pirkėjo L. Z. įmokėta suma į antstolio sąskaitą yra beveik 8,5 karto mažesnė nei išieškotina suma, nesuteikia skolininkui teisės pasiūlyti pirkėją. Teismas nustatė, kad antstolio galimybės visa apimtimi vykdyti teismo sprendimą yra ribotos, nes skolininkas, be 5500 Lt vertės UAB „Valiris” akcijų, bei 1900 Lt vertės UAB „Savas krantas” akcijų, jokio kito turto ar piniginių lėšų neturi, todėl tai yra pagrindas antstoliui pasirinkti tokį turto realizavimo būdą, kuris labiau atitinka išieškotojo pageidavimą pagal CPK 695 straipsnio 1 dalį. Antstolis pagrįstai netenkino prašymo parduoti turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui už turto arešto akte nurodytą kainą ir nutarė vykdyti varžytynes, nes jose parduodamo turto kaina turi būti didinama. Antstolio pateiktas tvirtinti turto perdavimo išieškotojui aktas yra teisėtas, jis nepažeidžia nei B. B., nei L. Z. teisių, nes išieškotojas Aleksandr Dulerain sutiko priimti neparduotą iš varžytynių turtą už įstatymo nustatytą kainą, todėl teismas nutarė jį patvirtinti. Teismas atmetė L. Z. skundą dėl antstolio veiksmų motyvuodamas tuo, kad L. Z. lėšos, esančios antstolio depozitinėje sąskaitoje, buvo areštuotos vykdant Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 10 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, todėl antstolis pagrįstai negrąžino jų suinteresuotam asmeniui.

9Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi B. B. ir L. Z. atskirąjį skundą, 2006 m. vasario 13 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartį. Teisėjų kolegija akcentavo, kad išieškotojas turi turto realizavimo būdo pasirinkimo galimybę. Turto perdavimo išieškotojui aktas yra teisėtas, dėl to tvirtintinas.

10III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

11Skolininkas B. B. ir suinteresuotas asmuo L. Z. kasaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 7 d. ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 13 d. nutartis ir priimti šių asmenų skundus tenkinantį naują sprendimą. Kasacinio skundo prašymas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:

121. Vadovaudamasis CPK 704 straipsniu B. B. 2005 m. spalio 4 d. pateikė antstolių kontorai prašymą, kuriame siūlė parduoti jo turėtas akcijas UAB „Valiris” akcininkei L. Z. L. Z. prieš dvi dienas iki varžytynių, t. y. 2005 m. spalio 5 d., įnešė į antstolės banko sąskaitą 5 500 Lt, banko kvitą, patvirtinantį apie sumokėtus pinigus, L. Z. tą pačią dieną pateikė antstolių kontorai. Šios sumos turėjo užtekti visiškai įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms padengti, dėl to turto pardavimas iš varžytynių turėjo būti nutrauktas, o turto areštas panaikintas ir turtas grąžintas skolininkui. Anstolės 2005 m. spalio 5 d. patvarkymui, kuriuo buvo atmestas skolininko prašymas parduoti turtą jo pasiūlytam pirkėjui, nebuvo teisinio pagrindo.

132. Kadangi išieškotojui buvo priteista pinigų suma, o ne akcijos, tai turtas turėjo būti realizuotas, o ne perduotas išieškotojui (CPK 691 straipsnis). Kasatoriai nesutinka su skundžiamų teismų nutarčių argumentais, kad visais atvejais, jei skolininko pasiūlytas pirkėjas įneša nors ir turto arešto akte nurodytą sumą, bet mažesnę nei skolos suma, antstolis visais atvejais turi teisę netenkinti skolininko prašymo parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui. Esant tokiam normos aiškinimui CPK 704 straipsnio 2 dalis netenka prasmės, antstolė visada be jokių priežasčių turi teisę atmesti skolininko prašymą.

143. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. birželio 28 d. nutartyje (civilinėje byloje Nr. 3K-3-352/2004) išaiškino, kad įstatymas numato galimybę iki varžytynių pradžios skolininkui pačiam arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją (CPK 704 straipsnio 1 dalis). Tačiau įstatymas numato tam tikras šios galimybės įgyvendinimo sąlygas. Taigi iki varžytinių pradžios į antstolio depozitinę sąskaitą turi būti sumokėta ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto vertė, arba mažesnė suma, kurios užtenka įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms visiškai padengti (CPK 704 straipsnio 2 dalis). Ši įstatymo nuostata turi būti aiškinama sistemiškai ir taikoma tuo atveju, kai į teismo depozitinę sąskaita sumokama už skolininko parduotą turtą, o turtas turi būti parduodamas už ne mažesnę pinigų sumą nei nurodyta turto arešto akte, arba mažesnę sumą, tačiau šios sumos turi pakakti įsiskolinimui visiškai padengti. Tokia įstatymo norma siekiama apsaugoti teisėtus išieškotojo interesus. Negalima sutikti su kasatoriaus argumentu, kad CPK 704 straipsnio nuostatos dėl skolininko teisės pasiūlyti parduodamo iš varžytynių turto savininką yra imperatyvios tuo atveju, jeigu parduodamo tokiu būdu turto vertė yra mažesnė už skolininko įsiskolinimą išieškotojui ar išieškotojams.

15Antstolės Palmos Kisielienės pirmą kartą paduodamą atsiliepimą į kasacinį skundą teisėjų atrankos kolegijos 2006 m. balandžio 21 d. nutartimi atsisakyta byloje priimti dėl to, kad prie atsiliepimo nebuvo pridėtas atsiliepimą surašiusio asmens teisinės kvalifikacijos dokumentas. Antrą kartą paduotas atsiliepimas atsisakytas teisėjų atrankos kolegijos 2006 m. gegužės 10 d. nutartimi, nes pateiktas praleidus vieno mėnesio terminą atsiliepimams į kasacinius skundus paduoti.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

18Antstolė Palma Kisielienė vykdo 46 208,45 Lt išieškojimą iš skolininko B. B. išieškotojo A. D. naudai pagal Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 3 d. vykdomąjį raštą. 2005 m. rugpjūčio 19 d. antstolio patvarkymu areštuotos 55 UAB ,,Valiris” paprastosios vardinės akcijos, antstolio nustatyta areštuotų akcijų vertė - 5500 Lt, pirmosios varžytynės paskelbtos 2005 m. spalio 7 d. Skolininkas B. B. 2005 m. spalio 4 d. pateikė antstoliui prašymą parduoti areštuotą turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui, šį prašymą antstolė atmetė, o, varžytynėms neįvykus, perdavė išieškotojui A. D. areštuotą turtą 2005 m. spalio 11 d. aktu, kurį patvirtino bylą nagrinėję teismai.

19V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

20Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus teismo sprendimus ar nutartis teisės taikymo aspektu; kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. Kasaciniais pagrindais šioje byloje keliami teisės klausimai dėl CPK 704 straipsnio nuostatų, nustatančių skolininko teisės iki varžytynių pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją pažeidimo bei antstolio veiksmų teisėtumo, perduodant turtą išieškotojui.

21Pagrindinė antstolio pareiga – savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymo saugomus interesus. Vykdymo procesui taip pat galioja teisėtumo principas. Tai reiškia, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktų įgaliojimų. Siekiant apsaugoti skolininko ir išieškotojo interesus, areštuotas turtas turi būti įkainojamas. Pagal CPK 681 straipsnį, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į išieškotojo ir skolininko interesus, Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Toliau vykdant sprendimą įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis CPK 681 straipsnyje nustatytos tvarkos. Skolininkas ar išieškotojas gali reikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Šioje byloje teismų priimtų procesinių sprendimų duomenimis, prieštaravimų dėl turto įkainojimo nei skolininkas, nei išieškotojas nereiškė.

22Skolininkas iki varžytynių pradžios gali pats arba pavedęs kitiems asmenims rasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją (CPK 704 straipsnio 1 dalis). Jeigu iki varžytynių pradžios į antstolio depozitinę sąskaitą sumokama ne mažesnė, kaip turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto vertė, suma arba mažesnė suma, kurios užtenka įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms visiškai padengti (CPK 704 straipsnio 2 dalis), turto pardavimas iš varžytynių nutraukiamas. Pagrįstos yra teismų išvados, kad varžytynės gali būti nutraukiamos tik tuo atveju, kai į antstolio depozitinę sąskaitą sumokama suma, kurios užtenka įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms visiškai padengti (CPK 704 straipsnio 2 dalis). Taip ši teisės norma yra aiškinama ir kasatorių nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. birželio 28 d. nutartyje R. K. v. A. R. Ž., bylos Nr. 3K-3-352/2004. Šioje byloje, kuria remiasi kasatoriai, pagal išieškotojos prašymą buvo priimtas antstolio patvarkymas dėl iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto perkainojimo; turtą atsisakyta parduoti skolininko pasiūlytam pirkėjui už pradinę kainą; turtas parduotas varžytynėse gerokai didesne kaina.

23Nagrinėjamoje byloje antstolio veiksmai parduodant turtą iš varžytynių negali būti laikomi neteisėtais ir neatitinkančiais įstatymo reikalavimų, nes, kaip konstatuota teismų priimtuose sprendimuose, varžytynėse dalyvauti buvo užsiregistravę du dalyviai, manyta, jog bus pasiūlyta didesnė kaina ir taip išspręstas skolos atlyginimas didesne dalimi. Tai neprieštarauja nei skolininko, nei išieškotojo interesams (CPK 634 straipsnio 2 dalis).

24Kai pagal CPK nustatytas išieškojimo taisykles turtas gali būti realizuojamas keliais būdais, teisė jį pasirinkti priklauso išieškotojui. Jeigu išieškotojas per antstolio nustatytą terminą nepranešė apie savo pasirinktą turto realizavimo būdą, šį savo patvarkymu nustato antstolis (CPK 695 straipsnis). Teismai, konstatavę, kad antstolio galimybės visiškai įvykdyti teismo sprendimą yra ribotos dėl skolininko turtinės padėties, pagrįstai laikė, kad tai sudaro pagrindą antstoliui toliau vykdyti areštuoto turto realizavimą, atsižvelgiant į išieškotojo, o ne į skolininko pageidavimą (CPK 634 straipsnio 2 dalis, 695 straipsnio 1 dalis). CPK 719 straipsnyje nurodyti turto nepardavimo iš pirmųjų varžytynių padariniai – turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Išieškotojas sutiko priimti neparduotą iš varžytynių turtą už nustatytą kainą. Pažymėtina, kad antstolio atsisakymas parduoti akcijas skolininko pasiūlytam pirkėjui šiam neužkirto kelio dalyvauti varžytynėse ir įsigyti akcijas. Nepagrįstu laikytinas kasacinio skundo argumentas, kad areštuotas turtas įvertintas netinkamai. Jau buvo nurodyta, nei skolininkas, kad nei išieškotojas turto įvertinimo neskundė ir neprašė jo vertinti CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka. Be to, skolininkas, prašydamas parduoti areštuotą turtą jo pasiūlytam pirkėjui, nurodė antstolio nustatytą kainą, o pirkėjas su siūloma kaina taip pat sutiko.

25Kasacine tvarka bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija daro išvadą, kad kasacinio skundo argumentai nepagrindžia įstatyme (CPK 346 straipsnio 2 dalyje) nustatytų pagrindų skundžiamiems teismų priimtiems procesiniams sprendimams naikinti. Nenustačius tokių pagrindų, byloje priimtos pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutartys paliktinos nepakeistos (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

27Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistas.

28Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Prašymo ir skundų esmė... 4. Antstolė Palma Kisielienė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl areštuoto... 5. Skolininkas B. B. padavė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo... 6. L. Z. padavė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 8. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 7 d. nutartimi... 9. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 10. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 11. Skolininkas B. B. ir suinteresuotas asmuo L. Z. kasaciniu skundu prašo... 12. 1. Vadovaudamasis CPK 704 straipsniu B. B. 2005 m. spalio 4 d. pateikė... 13. 2. Kadangi išieškotojui buvo priteista pinigų suma, o ne akcijos, tai turtas... 14. 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 15. Antstolės Palmos Kisielienės pirmą kartą paduodamą atsiliepimą į... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 18. Antstolė Palma Kisielienė vykdo 46 208,45 Lt išieškojimą iš skolininko B.... 19. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 20. Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus... 21. Pagrindinė antstolio pareiga – savo iniciatyva imtis visų teisėtų... 22. Skolininkas iki varžytynių pradžios gali pats arba pavedęs kitiems asmenims... 23. Nagrinėjamoje byloje antstolio veiksmai parduodant turtą iš varžytynių... 24. Kai pagal CPK nustatytas išieškojimo taisykles turtas gali būti... 25. Kasacine tvarka bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartį ir... 28. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...