Byla 2S-518-275/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Romualda Janovičienė ir Petras Jaržemskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „Tavilta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Daivos Prunskienės prašymą dėl sprendimo neįvykdymo, išieškotojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, skolininkas UAB „Tavilta“.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Antstolė Daiva Prunskienė kreipėsi į teismą su prašymu spręsti sprendimo neįvykdymo klausimą. Nurodė, kad antstolės Daivos Prunskienės kontorai yra pateiktas vykdyti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-1235-580/2007, išduotas 2007-11-09, dėl uždraudimo UAB „Tavilta“ priimti iš fizinių ir juridinių asmenų pavojingas atliekas (pesticidus), jas kaupti, sandėliuoti, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, bei įpareigojimo, dalyvaujant valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui, perduoti visas atsakovo sandėlyje, esančiame Liudvinavo g. 1E, Vilniuje, sukauptas ir saugomas pavojingas atliekas (pesticidus) turinčiam teisę tvarkyti šias atliekas atliekų tvarkytojui. Antstolė Daiva Prunskienė 2007-12-18 siuntė raginimą įvykdyti sprendimą geruoju per 15 dienų. 2008-01-29 buvo gautas skolininko raštas dėl raginimo įvykdyti sprendimą, kuriame skolininkas paaiškino, jog negali įvykdyti minėto sprendimo dėl lėšų stygiaus, prašė atidėti bylos vykdymą kol bus išspręstas ginčas teisme dėl žalos atlyginimo. Buvo surašytas patvarkymas, bylos vykdymas nestabdomas. 2008-02-05 buvo surašytas aktas dėl sprendimo neįvykdymo. 2008-05-23 skolininkas pateikė antstolės Daivos Prunskienės kontorai sutartį Nr. S 06-2, sudarytą 2008-05-12 su UAB „Ecovita“ dėl pesticidų atliekų utilizavimo, nurodydamas, jog atliekos yra paruošiamos transportavimui, supakuojamos į talpas, vadovaujantis sutarties nuostatomis, ir bus išvežamos iš UAB „Tavilta“ teritorijos per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. 2008-06-09 skolininkas UAB „Tavilta“ pateikė antstolės Daivos Prunskienės kontorai naują raštą dėl pesticidų išvežimo datos pratęsimo iki 2008-08-14. 2008-10-20 patikrinus sprendimo įvykdymą, antstolė Daiva Prunskienė surašė aktą dėl sprendimo neįvykdymo. Vadovaudamasi CPK 771 str. 5 d. antstolė Daiva Prunskienė prašė teismo spręsti sprendimo neįvykdymo klausimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009-02-09 nutartimi antstolės prašymą patenkino ir skyrė skolininkui UAB „Tavilta” išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento naudai 800 Lt baudą. Nustatė skolininkui UAB „Tavilta” naują terminą iki 2009-04-09, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007-02-13 sprendimo įvykdymui. Teismas remdamasis CPK 771 str. 5 d. konstatavo, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojęs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkės teismui. Teismas nustatė, kad skolininkas UAB „Tavilta” Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007-02-13 sprendimo dėl uždraudimo UAB „Tavilta“ priimti iš fizinių ir juridinių asmenų pavojingas atliekas (pesticidus), jas kaupti, sandėliuoti, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, bei įpareigojimo, dalyvaujant valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui, perduoti visas atsakovo sandėlyje, esančiame Liudvinavo g. 1E, Vilniuje, sukauptas ir saugomas pavojingas atliekas (pesticidus) turinčiam teisę tvarkyti šias atliekas atliekų tvarkytojui iki šiol neįvykdė, nors iki šiol turėjo pakankamai laiko šio sprendimo įvykdymui. Išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008-10-13 patikrinimo akto Nr. 760 išvadoje nurodoma, kad UAB „Tavilta” lauke, prie sandėlio, esančio Liudvinavo g. 1E, Vilniuje, sukrautos, nesaugomos pavojingos atliekos kelia rimtą pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, todėl teismas sprendė, kad yra pagrindas antstolės Daivos Prunskienės 2008-10-20 aktą dėl sprendimo neįvykdymo tenkinti ir skolininkui UAB „Tavilta” skirti 800 Lt baudą išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento naudai ir nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti. Teismas atsižvelgdamas į išieškotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir pareiškėjos antstolės Daivos Prunskienės argumentus skolininko UAB „Tavilta” prašymo dėl sprendimo įvykdymo vienerių metų termino nustatymo netenkino, nustatė skolininkui dviejų mėnesių terminą sprendimo įvykdymui motyvuodamas tuo, kad atsakovas turėjo pakankamai laiko šio sprendimo įvykdymui nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

10III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

11Skolininkas UAB „Tavilta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiama teismo nutartimi skolininkui skirtą 800 Lt baudą. Pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir atidėti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-1235-580/2007, išduoto 2007-11-09, vykdymą iki Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėtas UAB „Tavilta“ 2008-07-03 apeliacinis skundas administracinėje byloje Nr. I-2866-764/2008. Nurodo, kad UAB „Tavilta“ 2008-05-12 su UAB „Ecovita“ sudarė sutartį Nr. S 06-2 dėl pesticidų atliekų utilizavimo Vokietijos įmonėje AVB Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH, Hamburge. Sutartyje numatyta, kad UAB „Ecovita“ paruošia atliekas transportavimui, organizuoja atliekų pasvėrimą, gauna visus transportavimo leidimus ir išveža atliekas sudeginimui į Vokietiją, kur šis procesas ir atliekamas. Pagal sutarties sąlygas UAB „Tavilta“ sumokėjo UAB „Ecovita“ sutartyje numatytą 10 000 Lt avansą. UAB „Ecovita“ pesticidų atliekas supakavo ir paruošė transportavimui. Šiuo metu yra atliekamas preliminarus atliekų svėrimas ir ženklinimas, numatytas sutartyje. Pesticidų atliekos yra priskiriamos pavojingoms atliekoms, todėl joms įvežti į Vokietiją, taip pat ir vežant per tranzitinę šalį, reikalingi specialūs leidimai. Šiuo metu leidimų dar nėra gauta. UAB „Tavilta“ užsakė neatpažintų pesticidų identifikavimą Chemijos institute, kurio metu buvo nustatyta, kad gelsvos spalvos druskos pavidalo medžiaga yra geležies sulfatas. Ši atpažinta medžiaga neatlygintinai buvo perduota UAB „Iviltra“ tolimesniam jos panaudojimui, perduotos medžiagos kiekis – 20 540 kg. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007-02-13 sprendime įvykdymo terminas nebuvo nustatytas. UAB „Tavilta“ pasenusius pesticidus 2000 metais surinko tinkamai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, turėdama Aplinkos ministerijos leidimą. 2000-11-28 raštu Nr. 06-04-4678 Aplinkos ministerija sustabdė visus su pesticidų išvežimu susijusius darbus, nuo to laiko UAB „Tavilta“ jokių atliekų nepriėmė nei iš juridinių, nei iš fizinių asmenų. Įvykdyti minėtą teismo sprendimą dėl atliekų išvežimo bei utilizavimo bendrovė nustatytais terminais neturi galimybės dėl objektyvių priežasčių, t.y. dėl to, kad teisiškai neišspręstas klausimas kieno lėšomis turi būti apmokėtas pesticidų išvežimas ir utilizavimas.

12UAB „Tavilta“ 2008 metais kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, 466 147,66 Lt dydžio turtinės žalos atlyginimą, kuri atsirado dėl šios ministerijos pareigūnų neteisėtų veiksmų, nepagrįstai bei neteisėtai sustabdžius atliekų tvarkymo veiklą. 2000-02-17 UAB „Tavilta“ buvo išduotas atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimas ir įregistruota Atliekas tvarkančių įmonių registre. UAB „Tavilta“ sudarė sutartis dėl senų pesticidų išvežimo utilizacijai su Radviliškio, Kelmės, Raseinių bei kitų rajonų savivaldybių administracijomis ir 2000 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais priėmė ir išvežė utilizacijai iš Lietuvos Respublikos 229 tonas 335 kg pasenusių pesticidų. 2000-11-28 raštu Nr. 06-04-4678 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija pranešė UAB „Tavilta“ laikinai sustabdanti teisėtą jos veiklą: visus su pesticidų išvežimu į Rusijos Federaciją susijusius darbus, kadangi buvo tariamai gauta nepatvirtinta informacija, kad į Rusijos Federaciją išvežti seni pesticidai nėra sutvarkomi taip, kaip nurodyta Kurgano srities aplinkos apsaugos komiteto 2000-09-15 sprendime Nr. 176. UAB „Tavilta“ turimomis žiniomis jokių duomenų, patvirtinančių faktą, kad į Rusijos Federaciją išvežti seni pesticidai nebuvo sutvarkomi taip, kaip nurodyta Kurgano srities Aplinkos apsaugos komiteto sprendime, Aplinkos ministerija negavo, tačiau leidimo išvežti surinktus pesticidus Aplinkos ministerija iki šios dienos nėra atnaujinusi. Aplinkos ministerija, laikinai sustabdžiusi UAB „Tavilta“ veiksmus, neįgyvendino jai įstatymo priskirtų funkcijų ir neišsprendė susidariusios situacijos - nepatikrino gautos informacijos ir, atitinkamai informuodama UAB „Tavilta“, neatnaujino sustabdytų veiksmų, arba priešingai neuždraudė pesticidų gabenimo darbų į Kurgano sritį. Tokiu būdu Aplinkos ministerija, remdamasi nepatvirtinta informacija, sprendžiant UAB „Tavilta“ veiklos sustabdymo klausimą, nutraukė jos 2000 metų pabaigoje sėkmingai pradėtą veiklą. Atkreiptinas dėmesys, kad 2003-01-27 UAB „Tavilta“ kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama leisti išvežti 24 tonas pasenusių pesticidų į Armėnijos Respubliką, 2003-08-11 UAB „Tavilta“ kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama leisti atiduoti atpažintus pasenusius pesticidus ūkininkams, vėliau UAB „Tavilta“ surado įmonę Ukrainoje, kuri degina senus pesticidus, tačiau nei vienu iš šių atvejų nebuvo atsakyta teigiamai. Taigi, Aplinkos ministerijai visus šiuos metus nuo pat UAB „Tavilta“ veiklos sustabdymo buvo žinoma susidariusi situacija, tačiau jokių veiksmų Aplinkos ministerija nesiėmė. 2008-06-20 Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs UAB „Tavilta“ skundą dėl turtinės žalos atlyginimo priėmė sprendimą skundą atmesti tuo pagrindu, kad buvo praleistas senaties terminas. Nesutikdama su šiuo sprendimu, bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi 2008-07-04 į Lietuvos Vyriausiąjį administracinį teismą su 2008-07-03 apeliaciniu skundu dėl 2008-06-20 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. 1-2866-764/2008, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-06-20 sprendimą ir priimti naują sprendimą - patenkinti UAB „Tavilta“ skundą. Šio apeliacinio skundo nagrinėjimo laikas dar nepaskirtas.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė vykdė Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1235-580/2007, išduotą 2007-11-09, kuriuo uždrausta UAB „Tavilta“ priimti iš fizinių ir juridinių asmenų pavojingas atliekas (pesticidus), jas kaupti, sandėliuoti, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, bei įpareigojo, dalyvaujant valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui, perduoti visas atsakovo sandėlyje, esančiame Liudvinavo 1E, Vilniuje, sukauptas ir saugomas pavojingas atliekas (pesticidus) turinčiam teisę tvarkyti šias atliekas atliekų tvarkytojui. Papildomu 2007-03-09 sprendimu nuspręsta papildyti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007-02-13 sprendimą ir nustatyta, kad atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo per nurodytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus atsakovo lėšomis, išieškant iš atsakovo turėtas išlaidas (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 6-7). Antstolė Daiva Prunskienė vadovaudamasi CPK 585 str., 2007-12-18 išsiuntė skolininkui UAB „Tavilta“ raginimą įvykdyti sprendimą geruoju per 15 dienų (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 11). Antstolė Daiva Prunskienė 2008-01-29 gavo atsakovo UAB „Tavilta“ raštą dėl raginimo įvykdyti sprendimą, kuriame atsakovas nurodė, jog negali įvykdyti minėto sprendimo dėl lėšų stygiaus, prašė atidėti bylos vykdymą kol bus išspręstas ginčas teisme dėl žalos atlyginimo (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 13). Buvo surašytas patvarkymas, jog bylos vykdymas nestabdomas (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 14). Antstolė 2008-02-05 surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu neįvykdymo aktą Nr. 0068/07/764. Šiame akte antstolė nurodė, kad ji skolininkui UAB „Tavilta“ 2007-12-18 išsiuntė raginimą įvykdyti sprendimą geruoju per 15 d. iki 2008-01-11, tačiau 2008-01-18 tikrindama sprendimo įvykdymą nustatė, jog skolininkas jokių veiksmų neatliko (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 16). Skolininkas 2008-05-23 pateikė antstolės Daivos Prunskienės kontorai sutartį Nr. S 06-2, sudarytą 2008-05-12 su UAB „Ecovita“ dėl pesticidų atliekų utilizavimo, nurodydamas, jog atliekos yra paruošiamos transportavimui, supakuojamos į talpas, vadovaujantis sutarties nuostatomis, ir bus išvežamos iš UAB „Tavilta“ teritorijos per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 19-20). 2008-06-09 skolininkas UAB „Tavilta“ pateikė antstolės Daivos Prunskienės kontorai naują raštą dėl pesticidų išvežimo datos pratęsimo iki 2008-08-14 (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 29). 2008-09-11 skolininkas UAB „Tavilta“ pateikė antstolės Daivos Prunskienės kontorai naują raštą dėl pesticidų išvežimo datos pratęsimo iki 2008-12-31 (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 30). Išieškotojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi 2008-09-19 raštu Nr. VR-1.7-3080 į antstolę nurodydamas jog skolininkas UAB „Tavilta“ nevykdo sprendimo (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 32). Skolininkas UAB „Tavilta“ 2008-10-06 raštu Nr. 08-647 antstolei nurodė, kad dėl apyvartinių lėšų stokos darbų terminai užsitęsė, tačiau sutartis yra vykdoma (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 34). Antstolė Daiva Prunskienė 2008-10-20 patikrinusį sprendimo įvykdymą, surašė aktą dėl sprendimo neįvykdymo, nes skolininkas jokių veiksmų neatliko (vykdomoji byla Nr. 0068/07/764, b.l. 35-36).

16Kolegija pažymi, kad CPK 18 str. įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo privalomumo principas taip pat reiškia ir būtinumą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Taigi kiekvienas asmuo, dėl kurio teismas priima atitinkamą sprendimą, šiam įsiteisėjus, privalo jį įvykdyti, jo nevykdymas negali būti pateisintas subjektyviu aplinkybių (dėl lėšų stygiaus) vertinimu. Sprendimo nevykdymo pateisinimas aplinkybėmis, kad teisiškai neišspręstas klausimas kieno lėšomis turi būti apmokėtas pesticidų išvežimas ir utilizavimas, iš esmės reiškia šio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kvestionavimą. Kadangi yra įsiteisėjęs teismo sprendimas ir šioje byloje nesprendžiamas įsiteisėjusio sprendimo teisėtumo bei jo pagrįstumo klausimas, o tik jo - įsiteisėjusio sprendimo vykdymas, todėl atskirajame skunde keliamos aplinkybės, bei argumentai, susiję su įsiteisėjusiu sprendimu negali būti naujai įrodinėjamos, bei nenagrinėjamos ir todėl kolegija dėl jų nepasisako.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad pagrindinė antstolio pareiga – savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymo saugomus interesus. Vykdymo procesui taip pat galioja teisėtumo principas. Tai reiškia, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktų įgaliojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 19 d. nutartis Nr. 3K-3-412/2006). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog antstolei Daivai Prunskienei nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kurie sudarytų pagrindą sustabdyti vykdymą vykdomojoje byloje, todėl antstolė visiškai pagrįstai reikalavo iš skolininko UAB „Tavilta“ įvykdyti sprendimą.

18Apeliantas atskiruoju skundu taip pat prašo atidėti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-1235-580/2007, išduoto 2007-11-09, vykdymą iki Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėtas UAB „Tavilta“ 2008-07-03 apeliacinis skundas administracinėje byloje Nr. I-2866-764/2008. Šis apelianto prašymas atmestinas, kadangi Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėjus UAB „Tavilta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-06-20 sprendimo, priimto administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Tavilta“ skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, dėl žalos atlyginimo, 2009-04-16 priimta nutartis, kuria UAB „Tavilta“ apeliacinis skundas atmestas bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-06-20 sprendimas paliktas nepakeistą. Atsižvelgusi į šias aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra jokio teisinio pagrindo stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0068/07/764.

19Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesines teisės normas, ir pagrįstai nustatė UAB „Tavilta“ terminą teismo sprendimui įvykdyti bei paskyrė baudą jo neįvykdymo atveju. Kadangi atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai