Byla 2K-247/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Josifo Tomaševičiaus, Gintaro Godos ir pranešėjos Onos Aldonos Budienės, sekretoriaujant R. Bučiuvienei, dalyvaujant prokurorui A. Vereniui, gynėjai advokatei R. A. Kučinskaitei, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės V. D. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria panaikintas Lazdijų rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 22 d. nuosprendis ir byla perduota prokurorui. Nukentėjusiosios ir civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovės V. D. apeliacinis skundas paliktas nenagrinėtas.

2Panaikintu Lazdijų rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 22 d. nuosprendžiu R. P. buvo nuteistas pagal BK 184 straipsnio 1 dalį 10 MGL dydžio (1250 Lt) bauda. Pritaikius BK 75 straipsnį, baudos vykdymas atidėtas vieneriems metams. V. D. pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, prokuroro, prašiusio panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, R. P. gynėjos, prašiusios kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

4Apylinkės teismo nuosprendžiu R. P. buvo nuteistas už tai, kad, būdamas UAB ( - ) direktoriaus pavaduotojas, laikotarpiu nuo 2002 m. lapkričio 29 d. iki 2003 m. gegužės mėn., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu metu, iššvaistė jam patikėtą saugoti pagal 2002 m. lapkričio 29 d. kompiuterinės technikos perdavimo–priėmimo aktą UAB ( - ) turtą – du komplektus kompiuterinės technikos, susidedančios iš dviejų kompiuterių, sukomplektuotų iš dviejų korpusų, vaizdo kortų, kompaktinių diskų įrašymo įrenginių, kompaktinių diskų skaitytuvų, lanksčiųjų diskelių skaitymo įrenginių, procesorių, motininių plokščių, tinklo plokščių, operatyvinių atminčių, apsaugų nuo įtampos svyravimo, aušintuvų, monitorių LG FLATRON 775Ft, monitorių FLATRON 775 Ft, lazerinį spausdintuvą „Jet 5000“, lazerinį spausdintuvą MINOLTA 1100 L, skanerį „HP Scanjet 4400C“, dvi klaviatūras PS2, dvi optines peles, du padelius pelei, dvi kolonėles „Kinyo 120 W“, kabelių ir kištukų kompiuterinei technikai sujungti, iš viso bendrovės turto už 14 582,42 Lt – perdavė šį turtą tyrimo metu nenustatytiems asmenims.

5Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad kaltinamajame akte nurodyta, jog patikėtas turtas iššvaistytas perduodant turtą saugoti nepažįstamiems ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims. Kadangi toks turto administratoriaus R. P. veikimas yra teisėtas, tai kaltinamajame akte lieka nenurodyti visi nusikaltimo, numatyto BK 184 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymiai, t. y. nenurodyta svarbi veikos faktinė aplinkybė – kaip objektyviai buvo neteisėtai perduotas patikėtas turtas tretiesiems asmenims. Taip pat kaltinamajame akte nepateikti duomenys apie turto neteisėto perleidimo būdą, vietą ir tikslų laiką. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad dėl šių trūkumų kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Kadangi kaltinamajame akte nenurodyta, kaip reiškėsi neteisėtas patikėto turto perleidimas tretiesiems asmenims, neatskleisti patikėto turto iššvaistymo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, buvo pažeistos proceso dalyvių teisės.

6Kasaciniu skundu nukentėjusioji ir civilinė ieškovė V. D. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir palikti galioti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 22 d. nuosprendžio dalį, kuria R. P. pripažintas kaltu padaręs BK 184 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, kitą nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio pakeisti, patenkinti jos civilinį ieškinį ir priteisti iš R. P. 9000 Lt UAB ( - ) naudai. Kasatorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, priimta pažeidus BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimus. Kaltinamajame akte aiškiai nurodyta, kad nuteistajam patikėto turto iššvaistymas pasireiškė turto perdavimu saugoti nepažįstamiems, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, jame taip pat nurodytos visos aplinkybės, reikalingos kaltinamajam aktui. Nors kaltinamajame akte nebuvo nurodyta nusikaltimo padarymo vieta, tačiau ji nei tyrimo metu, nei teisiamojo posėdžio metu nebuvo objektyviai nustatyta. Kasatorė nurodo, kad teiginys, jog R. P. nežinojo, kuo yra kaltinamas, yra nepagrįstas. Dar nepradėjus nagrinėti bylos R. P. buvo pateiktas naujas kaltinimas dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių – pačiam R. P. pateikus kompiuterinę techniką, todėl jis suprato ir ankstesnį kaltinimą, nes aktyviai naudojosi savo teisėmis ir savo apeliaciniame skunde jis nenurodė, kad jam nesuprantamas kaltinimas. Kolegijos motyvai, kad ir ji, nukentėjusioji, negalėjo pasinaudoti savo teisėmis, taip pat nepagrįsti, nes jai R. P. pareikštas kaltinimas buvo aiškus ir suprantamas: R. P. pradangino jam perduotą saugoti turtą ir taip padarė bendrovei žalą tokią, kokia buvo kompiuterių vertė pagal buhalterinius bendrovės dokumentus. Kai kompiuteriai buvo grąžinti, jų vertė taip pat buvo nustatyta – iš buhalterinės kompiuterių vertės atėmus grąžinimo metu buvusią kompiuterių vertę.

7Nukentėjusioji dar nurodo, kad kolegijos motyvai esą kaltinamojo akto neįmanoma ištaisyti teisme, nes nenustatyti tretieji asmenys, kuriems buvo laikinai patikėtas saugoti UAB ( - ) turtas, ir tų asmenų parodymai svarbūs sprendžiant R. P. atsakomybės klausimą, nepagrįsti. Nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu R. P. šių asmenų nenurodė ir jie iš viso gali būti nenustatyti. Kasatorės nuomone, kolegija, priimdama sprendimą perduoti bylą prokurorui, visiškai nevertino fakto, kad kompiuterinė technika, patikėta R. P. , nebuvo surasta ikiteisminio tyrimo metu.

8Kasatorė nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl jos pareikšto civilinio ieškinio išsprendimo yra neteisinga ir priimta pažeidžiant BPK 115 straipsnio 2 dalį. Kolegijos motyvai, kad nenustatyta, kokia šiuo metu yra tiksli kompiuterinės technikos vertė, neatitinka nustatytų byloje aplinkybių. Teisminio tyrimo metu apklaustas specialistas aiškiai nurodė sumą, kuria vertinama grąžinta kompiuterinė technika – 5000 Lt. Nei nuteistasis, nei jo gynėjas šios sumos neginčijo, todėl jokių papildomų skaičiavimų, nustatant turto vertę, atlikti nereikia. Įvertinus šias aplinkybes tenkintinas jos ieškinys iš R. P. priteisti UAB ( - ) naudai 9000 Lt.

9Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10Dėl BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymo

11Kasatorė teisi teigdama, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai perdavė bylą prokurorui nustatęs, kad kaltinamasis aktas neatitiko BPK 219 straipsnio 3 punkto reikalavimų.

12BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, kad nuosprendis panaikinamas ir byla perduodama prokurorui, kai ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas, šio pažeidimo negalima ištaisyti teisme ir jis trukdo nagrinėti bylą. Tai reiškia, kad byla prokurorui gali būti perduodama tik esant minėtų trijų sąlygų visumai: pirma, kaltinamojo akto turinys turi neatitikti BPK 219 straipsnyje nurodytų šio procesinio dokumento turinio reikalavimų, antra, kaltinamojo akto trūkumai turi būti tokie, kurių nebūtų galima ištaisyti nagrinėjant bylą teisme ir, trečia, kaltinamojo akto trūkumai turi trukdyti teismui nagrinėti bylą. Nagrinėjamu atveju šių sąlygų visumos nėra.

13Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad UAB ( - ) akcininkų susirinkimo metu buvo nutarta įpareigoti bendrovės direktoriaus pavaduotoją R. P. perimti laikinai saugoti ir administruoti bendrovės naudojamą turtą bei kompiuterinę įrangą. 2002 m. lapkričio 29 d. perdavimo-priėmimo aktu kompiuterinė įranga jam buvo realiai perduota laikinai saugoti ir administruoti. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarime, kaip administravimą nustatančiame akte, nebuvo nurodyta turto administravimo rūšis, tai R. P., kaip turto administratorius, ne tik turėjo teisę, bet ir pareigą atlikti visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Teismas nurodė, kad iššvaistymas objektyviai reiškiasi patikėto turto neteisėtu pardavimu, dovanojimu ar kitokiu perleidimu tretiesiems asmenims, t. y. turto disponavimu savo nuožiūra. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad, kaip matyti iš bylos duomenų (liudytojų, kaltinamojo parodymų), R. P. patikėto turto tretiesiems asmenims nepadovanojo, nepardavė, neperleido ir jo nepradangino, o tik perdavė. Byloje duomenų apie tai, kad R. P. perleido nuosavybės teisę į bendrovės patikėtą kompiuterinę techniką, nėra. Priešingai, bendrovės akcininkams nutarus paimti iš R. P. jam patikėtą kompiuterinę techniką ir atiduoti saugoti akcininkei R. P. , 2004 m. spalio 4 d. priėmimo-perdavimo aktu R. P. kompiuterinę techniką perdavė jai saugoti. Tai rodo, kad minėtas turtas nuosavybės teise nebuvo perleistas tretiesiems asmenims. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad laikinas turto perdavimas asmenims laikinai jį pasaugoti nepatenka į turto disponavimo teisių turinį, o yra viena iš turto valdymo teisių, kurias turto administratorius turi teisę įgyvendinti.

14Tačiau apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad kaltinamajame akte nurodyta, jog patikėto turto iššvaistymas pasireiškė turto perdavimu saugoti ir padaręs tokią išvadą, kad toks R. P. veikimas yra teisėtas, priešingai savo ankstesnei išvadai, nurodė, kad kaltinamajame akte nenurodyti visi nusikaltimo, numatyto BK 184 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymiai – kaip objektyviai reiškėsi neteisėtas patikėto turto perleidimas tretiesiems asmenims. Kaltinamajame akte yra nurodyta, kokiais konkrečiai veiksmais reiškėsi neteisėti veiksmai iššvaistant turtą, t. y. R. P. iššvaistė jam patikėtą saugoti turtą, perduodamas kompiuterinę techniką saugoti nepažįstamiems, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims (T. 2, b. l. 101).

15Be to, apeliacinės instancijos teismas taip pat nepagrįstai konstatavo, kad kaltinamajame akte nepateikti duomenys apie turto neteisėto perleidimo būdą, vietą ir tikslų laiką ir dėl šių trūkumų kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnio 3 punkto reikalavimų, ir tai pažeidė proceso dalyvių teises. Pažymėtina, kad nei nuteistasis, nei nukentėjusioji, susipažindami su ikiteisminio tyrimo medžiaga, teisiamojo posėdžio metu, savo apeliaciniuose skunduose nenurodė, jog kaltinamasis aktas turi kokių nors trūkumų, dėl kurių negalima suprasti kaltinimo esmės.

16BPK 219 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad kaltinamajame akte nurodoma nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Iš kaltinamojo akto turinio matyti, kad jame nurodyta, jog R. P., būdamas UAB ( - ) direktoriaus pavaduotojas, 2002–2003 m. laikotarpiu, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu, iššvaistė jam patikėtą saugoti pagal 2002 m. lapkričio 29 d. kompiuterinės technikos perdavimo–priėmimo aktą UAB ( - ) turtą. Nors kaltinamajame akte nėra nurodytas tikslus veikos padarymo laikas ir vieta, tačiau kitos aplinkybės – būdas, padariniai – yra nurodytos ir to negalima vertinti esminiu kaltinamojo akto trūkumu, nes šį trūkumą galima ištaisyti teisme. Nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės kaltinamajame akte nurodytos tokios, kokios jos buvo nustatytos ikiteisminio tyrimo metu. Teismas nuosprendyje faktines veikos padarymo aplinkybes nurodo tokias, kokios jos nustatytos remiantis teisminio tyrimo metu ištirtais ir įvertintais įrodymais.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias bylų procesą apeliacinės instancijos teisme“ 14 punkte išaiškinta, kad kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnyje numatytų reikalavimų, kai jame nenurodytos arba neteisingai nurodytos svarbios veikos faktinės aplinkybės, turinčios atitikti baudžiamajame įstatyme numatytus nusikalstamos veikos sudėties požymius (tai veikos padarymo vieta, laikas, būdas, padariniai ir kt. – BPK 219 straipsnio 3 dalies pažeidimas); kai kaltinamajame akte nenurodyti BK straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą veiką, dalis ir (ar) punktas, kai taikomas straipsnis susideda iš dalių ir (ar) punktų (BPK 219 straipsnio 5 punkto pažeidimas). Šiuo atveju kaltinamajame akte buvo nurodytas BK 184 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyviosios pusės požymis – kokiu būdu buvo iššvaistytas turtas (perduodant saugoti). Nusikalstamos veikos padarymo vieta nėra BK 184 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamos veikos sudėties požymis. Tikslios nusikaltimo padarymo vietos nustatymas gali turėti reikšmės tik baudžiamosios bylos teismingumui (BPK 174, 226 straipsniai). Tačiau, kaip numatyta BPK 228 straipsnio 2 dalyje, teismas, teisiamajame posėdyje nustatęs, kad nagrinėjama byla teisminga kitam tos pačios pakopos teismui, ją išnagrinėja neperduodamas kitam teismui.

18Tikslus laiko nustatymas turi esminę reikšmę tik tuo atveju, jei kaltinamasis iškelia alibi, kad nusikaltimo padarymo metu jis negalėjo būti nusikaltimo padarymo vietoje.

19Be to, apeliacinės instancijos teismas nukentėjusiosios ir civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovės V. D. apeliacinį skundą paliko nenagrinėtą. Tačiau BPK 326 straipsnis nesuteikia teisės apeliacinės instancijos teismui priimti tokį sprendimą.

20Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo perduoti bylą prokurorui. Perduodamas bylą prokurorui ir iš esmės neišnagrinėdamas apeliacinio skundo, jis padarė esminį BPK pažeidimą, todėl apeliacinės instancijos teismo nutartis yra naikintina, byla grąžintina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

21Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teisėjų kolegija negali svarstyti kasacinio skundo argumentų ir pasisakyti dėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumo, kol šio nuosprendžio teisėtumas ir pagrįstumas nėra patikrintas pagal BPK nustatyta tvarka paduotą apeliacinį skundą.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Panaikintu Lazdijų rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 22 d.... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, prokuroro, prašiusio... 4. Apylinkės teismo nuosprendžiu R. P. buvo nuteistas už tai, kad, būdamas UAB... 5. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad kaltinamajame akte nurodyta,... 6. Kasaciniu skundu nukentėjusioji ir civilinė ieškovė V. D. prašo panaikinti... 7. Nukentėjusioji dar nurodo, kad kolegijos motyvai esą kaltinamojo akto... 8. Kasatorė nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl jos... 9. Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Dėl BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymo... 11. Kasatorė teisi teigdama, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai... 12. BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, kad nuosprendis panaikinamas ir... 13. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad UAB ( - ) akcininkų... 14. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad kaltinamajame akte... 15. Be to, apeliacinės instancijos teismas taip pat nepagrįstai konstatavo, kad... 16. BPK 219 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad kaltinamajame akte nurodoma... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 53... 18. Tikslus laiko nustatymas turi esminę reikšmę tik tuo atveju, jei... 19. Be to, apeliacinės instancijos teismas nukentėjusiosios ir civilinio ieškovo... 20. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 21. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teisėjų kolegija negali svarstyti... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 5... 23. Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...