Byla 2A-451-125/2007

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teiseju Algirdo Gailiuno, Eugenijos Morkunienes, sekretoriaujant Ingai Sutulaitei, dalyvaujant ieškovams J. A., V. A., ieškovu atstovui advokatui Rimvydui Paulauskui, atsakovams P. J., V. J. Š., atsakovu atstovams Vitalijui Galuškinui, advokatui Pauliui Markovui, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovu J. A. ir V. A. ieškini atsakovams Klaipedos apskrities viršininko administracijai, Kretingos rajono savivaldybei, LR žemes ukio ministerijai, S. B., D. T., A. B., E. P., A. B., A. D., P. J., a.k. ( - ), P. J., a.k. ( - ), V. P. L., P. V., A. N., A. P., D. K. Ž., S. E. K., Z. R., J. P., S. G., P. D., J. D., A. L., V. K., P. M., Z. B., I. G., V. B., S. B., S. S., V. Š., A. P., I. N. P., R. G., J. Š., N. P., P. Š., V. J. Š., A. V., V. B., I. B., A. V., V. B., I. B., V. P., Z. M., A. Š., J. K., R. R., V. J., J. J., H. P., L. M., L. S., G. O., V. P., J. S., J. P., V. K., V. K., J. M., R. M., R. M., V. V. M., I. S., A. R., A. A., A. G., A. G., S. G., S. P., tretiesiems asmenims notarems Janinai Neverdauskaitei, S. D. Nekrošytei, VI Registru centro Klaipedos filialui del Kretingos rajono Kretingos apylinkes Tarybos sprendimu suteikti asmeninio ukio žeme, LR žemes ukio ministerijos, Klaipedos apskrities viršininkes sprendimu atkurti nuosavybes teises dalies panaikinimo, paveldejimo teises liudijimu dalies, dovanojimo, valstybines žemes pirkimo-pardavimo sutarciu dalies panaikinimo bei ipareigojimo atkurti nuosavybes teises i žeme natura bei ieškovu J. A. Ir V. A. apeliacini skunda del Kretingos rajono apylinkes teismo 2007 m. vasario 15 d. sprendimo.

2Kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

3ieškovai kreipesi i teisma, prašydami panaikinti Kretingos rajono Kretingos apylinkes Tarybos 1992-02-25 sprendimo „Del sodybiniu sklypu patvirtinimo gyventojams“, 1993-03-25 sprendimo „Del žemes suteikimo asmeniniam ukiui 1993 m. patikslinimo“, 1994-03-09 sprendimo „Del žemes sklypu asmeniniam ukiui 1994 m. patikslinimo“ dalis, kuriomis nuspresta suteikti S. P., P. B., E. P., O. P., K. K., A. B., A. D., P. J., gim. (duomenys neskelbtini., P. J., gim. ( - ), V. P. L., P. V., A. N., A. P., D. K. Ž., S. K., A. R., J. P., S. G., P. D., A. L., V. K., P. M., Z. B., I. G., V. B., S. K., S. B., S. S., P. M., V. Š., A. P., R. G., A. G., S. Š. žeme asmeniniam ukiui ta apimtimi, kiek ji isiterpia i buvusio savininko J. A. iki 1940 metu nacionalizacijos tureta žeme Kretingos seniunijoje, Kretingos rajone;

4panaikinti Kretingos rajono valdybos 1994 m. rugpjucio 22 d. potvarkio Nr. 272v del leidimo parduoti žeme S. S. ir 1996 m. gruodžio 3 d. valstybines žemes pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P56/96-0618 dalis ta apimtimi, kiek S. S. parduotos žemes dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

5panaikinti Kretingos rajono valdybos 1994 m. rugpjucio 22 d. potvarkio Nr. 272v del leidimo parduoti žeme P. J., gim. ( - ), ir 1996-12-03 valstybines žemes pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P56/96-0623 dalis ta apimtimi, kiek P. J. parduotos žemes dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

6panaikinti Klaipedos apskrities valdytojo 1996 m. sausio 31 d. isakymo Nr. 56 del leidimo parduoti žeme R. G. ir 1996 m. rugsejo 27 d. valstybines žemes pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P56/96-0277 dalis ta apimtimi, kiek R. G. parduoto žemes sklypo dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

7panaikinti Klaipedos apskrities valdytojo 1996 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 3746 atkurti nuosavybes teises i žeme A. L. dali ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

8panaikinti Klaipedos apskrities valdytojo 1996 m. gruodžio 6 dienos sprendima Nr. 3578 del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo S. K.;

9panaikinti 1997 m. rugpjucio men. 15 d. dovanojimo sutarti, sudaryta Kretingos rajono notaru biure (registro Nr. ( - )), kuria S. K. padovanojo N. P. žemes sklypa, esanti ( - ), kadastro Nr. ( - );

10panaikinti 2000 m. sausio 07 d. dovanojimo sutarties, patvirtintos Kretingos rajono notares S. Nekrošytes (reg. Nr. 1-81), pagal kuria R. Š. padovanojo Z. M. žemes sklypa (unikalus Nr. ( - )) dali ta apimtimi, kiek šio sklypo dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

11panaikinti Klaipedos apskrities viršininko 1998-09-30 sprendimo Nr. 4877 dali atkurti nuosavybes teises S. P. ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

12panaikinti Kretingos rajono 1-ojo notaro biuro paveldejimo pagal istatyma teises liudijimu, registracijos Nr. 1-3714 ir Nr.1-3715, 2003-10-24 išduotu G. O., ir Kretingos rajono 2-ojo notaro biuro paveldejimo teises liudijimu, registracijos Nr. 8999, 9001, 9002, 9004, 2003-10-26 išduotu J. P., H. P., L. M., L. S., V. P., dalis ta apimtimi, kiek paveldetos S. P. žemes dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

13panaikinti 2002 m. gegužes 7 d. žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarties, kuria V. P. iš K. K. nusipirko žemes sklypa (kadastrinis Nr. ( - )), dali ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

14panaikinti Klaipedos apskrities viršininko 2003 m. spalio l d. isakymo Nr. 13.6-2912 del nuosavybes teisiu atkurimo A. N. ir 2003 m. spalio l d. Klaipedos apskrities viršininko sprendimo Nr. 10665 „Del nuosavybes teisiu atkurimo kaimo vietoveje pilieciui A. N.“ dalis ta apimtimi, kiek šios žemes dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

15panaikinti Klaipedos apskrities viršininko 2003 m. spalio 23 d. isakymo Nr. 13.6-3156 del nuosavybes teisiu atkurimo S. B. bei Klaipedos apskrities viršininkes 2003 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 10748 „Del nuosavybes teisiu atkurimo kaimo vietoveje pilietei S. B.“ dalis ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

16panaikinti Klaipedos apskrities viršininko administracijos 2004-03-23 isakymo Nr. 13.6-877 del nuosavybes teisiu atkurimo J. D. bei Klaipedos apskrities viršininko 2004-03-23 sprendimo Nr. 11654 „Del nuosavybes teisiu atkurimo kaimo vietoveje J. D.“ dalis ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

17panaikinti 2005 m. gegužes 4 d. valstybines žemes pirkimo-pardavimo sutarties, kuria S. E. K. iš Klaipedos apskrities viršininko administracijos isigijo 0,41 ha ploto žemes sklypa (kadastro Nr. ( - )), dali ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

18panaikinti Klaipedos apskrities viršininko 2004 m. kovo 31 d. isakyma Nr. 13.6-989 del nuosavybes teisiu atkurimo Z. R. bei Klaipedos apskrities viršininko 2004 m. kovo 31 d. sprendima Nr. 11685 „Del nuosavybes teisiu atkurimo kaimo vietoveje pilietei Z. R.“;

19panaikinti LR žemes ukio ministerijos 1993 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 15-137-12099 del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo V. Š. dali ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

20panaikinti LR žemes ukio ministerijos 1993 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 15-139-12101 del nuosavybes teisiu atkurimo A. Š. dali ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

21panaikinti 1993 m. kovo men. 25 d. paveldejimo teises pagal istatyma liudijimo, išduoto Kretingos rajono notaru biure (registro Nr. 1032), dali ta apimtimi, kiek R. Š. po A. Š. mirties paveldeto žemes sklypo, esancio ( - ) kaime, dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

22panaikinti LR žemes ukio ministerijos 1993 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 15-132-12094 del nuosavybes teisiu atkurimo B. Š. dali ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

23panaikinti LR žemes ukio ministerijos 1993 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 15-138-12100 del nuosavybes teisiu atkurimo P. Š. dali ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

24panaikinti LR žemes ukio ministerijos 1993 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 15-129-12091 del nuosavybes teisiu atkurimo E. B. dali ta apimtimi, kiek šio žemes sklypo dalis patenka i buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos tureta žeme;

25panaikinti Klaipedos apskrities viršininkes 2004-01-13 isakymo Nr. 13.6-57 „Del Rudaiciu kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo“ dali;

26ipareigoti Klaipedos apskrities viršininko administracija atkurti ieškovams nuosavybes teises i 29,87 ha žemes natura turetoje vietoje ( - ).

27Ieškovai nurode, kad 1991-11-26 Kretingos rajono žemetvarkos tarnybai padave prašymus atkurti nuosavybes teises natura i ju tevo J. A. nuosavybes teise iki nacionalizacijos 1940 metais valdyta 45,36 ha bendra žemes ir miško plota, esanti ( - ). Nuosavybes teises i 8,80 ha miško jiems buvo atkurtos LR mišku ukio ministerijos 1995-09-04 sprendimais Nr. 14-279-3198 ir Nr. 14-279-3199, miška sugražinant natura buvusioje vietoje. Ieškovai nuo prašymo padavimo momento sieke, kad nuosavybes teises i žeme butu atkurtos natura buvusioje vietoje ir niekada šios savo nuostatos nekeite. Sprendimo del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo priemimas ilga laika buvo vilkinamas, nurodomos ivairios priežastys. 2002 metais Rudaiciu kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekte ieškovams buvo suprojektuotas 6,48 ha bendras žemes plotas ir Klaipedos apskrities viršininkes 2002 m. rugpjucio 7 d. sprendimais Nr. 9300 ir 9301 atkurtos nuosavybes teises. Šiu sprendimu ketvirtuose punktuose buvo numatyta, kad nuosavybes teises i likusia ieškovams tenkancia žemes valdos dali bus atkurtos veliau, pasirinkus LR pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatyme nustatyta buda. Po to ieškovai ne viena karta kreipesi i Kretingos žemetvarkos tarnyba del nuosavybes teisiu atkurimo natura. Gautuose atsakymuose nurodyta, kad ieškovu tevo žeme suteikta naudotis asmeniniam ukiui, o i dali žemes 1993 metais LR žemes ukio ministerijos sprendimais nuosavybes teises atkurtos suteikiant lygiavercius sklypus kitoje vietoje P. Š., V. Š., A. Š. (po mirties paveldejo R. Š.), B. Š. ir E. B.. Klaipedos apskrities viršininko administracija atsisako atkurti nuosavybes teises natura, motyvuodama tuo, kad žeme suteikta asmeniniam ukiui, todel priskirtina valstybes išperkamai žemei ir negali buti gražinta teisetiems savininkams ar jo ipediniams. Ieškovai mano, kad atsisakymas atkurti nuosavybes teises i likusia 29,87 ha žemes dali natura yra nepagristas, nes asmeninio ukio žeme suteikta neteisetai, neišsprendus nuosavybes i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo natura klausimo, o nuosavybes teises kitiems asmenims atkurtos pažeidžiant nuosavybes teisiu atkurimo natura bei pirmenybes teises i nuosavybes teisiu atkurima natura principus.

28Kretingos rajono apylinkes teismas 2007-02-15 sprendimu ieškovu ieškini atmete. Nurode, jog LR žemes ukio ministerija 1993-01-28 sprendimais Nr. 15-139-12101 del nuosavybes teisiu atkurimo A. Š., Nr. 15-132-12094 del nuosavybes teisiu atkurimo B. Š., Nr. 15-138-12100 del nuosavybes teisiu atkurimo P. Š., Nr. 15-129-12091 del nuosavybes teisiu atkurimo E. B., Nr. 15-137-12091 del nuosavybes teisiu atkurimo V. Š., remdamasi Kretingos rajono valdybos išvadomis, preliminariu projektu bei kitais dokumentais, atkure nuosavybes teises i žeme, gražinant ja natura. LR žemes ukio ministerijos sprendimai buvo priimti nepažeidžiant sprendimu priemimo metu galiojusiu istatymu bei kitu teises aktu, reglamentavusiu nuosavybes teisiu atkurima, reikalavimu. Ieškovai neirode, kad ieškinyje nurodyti atsakovai neturejo teises i asmeninio ukio žeme, nes Rudaiciu kadastrines vietoves žemetvarkos projektas, pagal kuri žeme buvo išdalinta asmeniniams ukiams, šiai dienai yra nenugincytas ir galiojantis. Šis projektas buvo svarstomas viešai, todel ieškovai galejo ir turejo dalyvauti jo svarstyme. Ieškovai ieškinyje prašo panaikinti pirkimo-pardavimo, dovanojimo, paveldejimo sutartis, nors nera šiu sutarciu šalys. Be to, nagrinejamu atveju taikytina ieškinio senatis. Ieškovai teisminio nagrinejimo metu paaiškino, kad jau 1993 metais jiems buvo žinoma, jog žeme natura nebus gražinta. Be to, ieškovai nuo 2000 metu žinojo, kad žemes savininko J. A. žeme priskirta valstybes išperkamai žemei. Ieškovai ne karta 2000 metais ir 2001 metais dalyvavo Kretingos rajono žemetvarkos tarnybos susirinkimuose del buvusio savininko J. A. žemes gražinimo jo ipediniams. Taigi ieškovai praleido 1964 m. CPK nustatyta 3 metu ieškinio senaties termina ginti savo teises teisme, todel ju ieškinio reikalavimai atmestini.

29Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkes teismo 2007-02-15 sprendima ir priimti nauja sprendima – ieškini tenkinti. Nurodo, jog vykdant žemes reforma žemes suteikimo asmeniniam ukiui procesas del kartu vykusio nuosavybes teisiu atkurimo proceso turejo ypatumu. Asmeniniam ukiui turejo buti suteikiama laisva valstybinio fondo žeme. Laisva valstybinio fondo žeme yra žemes plotai, i kuriuos nepretenduojama atkurti nuosavybes teisiu. Ar žemes sklypas, i kuri ieškovai 1991-11-26 pateike prašymus atkurti nuosavybes teises natura, yra laisva valstybinio fondo žeme, buvo galima spresti tik po ieškovu prašymu išnagrinejimo. Taigi Kretingos rajono Kretingos apylinkes Taryba, paskirdama žeme asmeniniam ukiui J. A. turetos žemes vietoje, nesilaike teises aktu reikalavimu. I dali J. A. priklausiusios žemes nuosavybes teises atkurtos kitiems asmenims. 1991-06-18 istatymo „Del pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atstatymo tvarkos ir salygu“ 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, jog nuosavybes teises i išlikusi nekilnojamaji turta atkuriamos gražinant nusavinta turta natura. Taigi Žemes ukio ministerija, priimdama sprendimus kitiems asmenims atkurti nuosavybes teises J. A. turetos žemes vietoje, pažeide nuosavybes teisiu atkurimo natura principa. Ieškovai nurodo, jog, nors prašyma atkurti nuosavybes teises i žeme padave dar 1991-11-26, joks sprendimas šiuo klausimu iki pat šiol nera priimtas. Kadangi ieškovu teises yra pažeidžiamos kompetentingai institucijai nepriimant sprendimo, ieškinio senatis šiuo atveju neturetu buti taikoma.

30Atsiliepime i apeliacini skunda atsakove Kretingos rajono savivaldybe nurodo nesutinkanti su ieškovu apeliaciniu skundu. Nurodo, jog ieškovai nepateike jokiu irodymu, kad asmeninio ukio žeme atsakovams buvo suteikta pažeidžiant tuo metu galiojusiu norminiu aktu, reglamentavusiu asmeninio ukio žemes suteikima pilieciams, reikalavimus. Be to, nagrinejamu atveju turi buti taikoma ieškinio senatis, nes ieškovai nuo 1993 metu žinojo, kad žemes savininko J. A. žeme priskirta valstybes išperkamai žemei. Kretingos rajono apylinkes teismas pagristai atmete reikalavima ipareigoti Klaipedos apskrities viršininko administracija gražinti žeme natura, nes teismas neturi teises ipareigoti atsakove parinkti nuosavybes teisiu atkurimo buda.

31Atsiliepime i apeliacini skunda atsakove Žemes ukio ministerija prašo ieškovu apeliacini skunda atmesti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagristai konstatavo, kad gincijami Žemes ukio ministerijos sprendimai atkurti nuosavybes teises i žeme, gražinant ja natura, priimti nepažeidžiant istatymu ir kitu teises aktu, reglamentavusiu nuosavybes teisiu atkurima, reikalavimu. Apeliantai nepateike jokiu irodymu, jog asmenys, kuriems priimti gincijami Kretingos rajono Kretingos apylinkes Tarybos sprendimai, neatitiko Vyriausybes 1990-10-11 nutarimo Nr. 308 bei šiuo nutarimu patvirtintos tvarkos reikalavimu ir jiems negalejo buti skirtas asmeninio ukio žemes plotas. Be to, atsakoves nuomone, nagrinejamu atveju taikytina ieškinio senatis.

32Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

33Byloje nustatyta, kad žemes savininkas J. A. iki 1940 metu turejo bendra 45,36 ha dydžio žemes ir miško plota ( - ) (tomas I, b.l. 24-27). Ieškovai J. ir V. A. 1991-11-26 Kretingos rajono žemetvarkos tarnybai padave prašymus atkurti nuosavybes teises natura i ju tevo J. A. nuosavybes teise iki nacionalizacijos 1940 metais valdyta žemes ir miško plota (tomas I, b.l. 19). 1992-08-11 pretendentai pasiraše susitarima del nuosavybes teisiu atkurimo natura ir pasidalino gražintina žeme i dvi dalis (tomas I, b.l. 29). Nuosavybes teises i tevo tureta 8,80 ha ploto miška ieškovams buvo atkurtos LR mišku ukio ministerijos 1995-09-04 sprendimais Nr. 14-279-3198 ir Nr. 14-279-3199, miška sugražinant natura buvusioje vietoje (tomas I, b.l. 38-39). 2002 metais ieškovams buvo suprojektuotas 6,48 ha bendras žemes plotas ir Klaipedos apskrities viršininkes 2002 m. rugpjucio 7 d. sprendimais Nr. 9300 ir 9301 atkurtos nuosavybes teises. Šiu sprendimu ketvirtuose punktuose buvo numatyta, kad nuosavybes teises i likusia pilieciui tenkancia žemes valdos dali - J. A. i 14,94 ha, V. A. i 14,93 ha - bus atkurtos pasirinkus LR pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatyme nustatyta buda (tomas I., b.l. 40-41).

34Kretingos rajono Kretingos apylinkes Tarybos 1992-02-05 sprendimu „Del sodybiniu sklypu tvirtinimo apylinkes gyventojams“, 1993-03-25 sprendimu „Del žemes suteikimo asmeniniam ukiui 1993 metams patikslinimo“, 1994-03-09 sprendimu „Del žemes sklypu asmeniniam ukiui 1994 metams patikslinimo“ nuspresta S. P., P. B., E. P., O. P., K. K., A. B., A. D., P. J., gim. ( - ), P. J., gim. ( - ), V. P. L., P. V., A. N., A. P., D. K. Ž., S. K., A. R., J. P., S. G., P. D., A. L., V. K., P. M., Z. B., I. G., V. B., S. K., S. B., S. S., P. M., V. Š., A. P., R. G., A. G., S. Š. suteikti žemes asmeniniam ukiui (tomas II, b.l. 106-149, tomas III, b.l.1-73). LR žemes ukio ministerija 1993-01-28 sprendimais Nr. 15-139-12101 del nuosavybes teisiu atkurimo A. Š., Nr. 15-132-12094 del nuosavybes teisiu atkurimo B. Š., Nr. 15-138-12100 del nuosavybes teisiu atkurimo P. Š., Nr. 15-129-12091 del nuosavybes teisiu atkurimo E. B., Nr. 15-137-12099 del nuosavybes teisiu atkurimo V. J. Š. atkure nurodytiems asmenims nuosavybes teises i žeme, gražinant ja natura. Tiek asmeniniam ukiui suteikta žeme, tiek žeme, i kuria atkurtos nuosavybes teises, isiterpia i J. A. iki nacionalizacijos valdyta žemes plota. Ieškovai mano, kad asmeninio ukio žeme suteikta neteisetai, neišsprendus nuosavybes i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo natura klausimo, o nuosavybes teises kitiems asmenims atkurtos pažeidžiant nuosavybes teisiu atkurimo natura bei pirmenybes teises i nuosavybes teisiu atkurima natura principus.

35Del ieškinio senaties taikymo

36Kaip pagrindiniu argumentu netenkinti ieškinio teismas remesi praleistu ieškinio senaties faktu. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinejamu atveju ieškovai praleido ieškinio senaties termina kreiptis i teisma. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog ieškinio senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kuria asmuo sužinojo arba turejo sužinoti apie savo teises pažeidima. Ieškinio senaties terminas taikomas ginco šalies, kuriai pareikštas materialinis teisinis reikalavimas, prašymu. Atsižvelgiant i nagrinejamo ginco pobudi, darytina išvada, jog pagrindinis materialinis teisinis reikalavimas šiuo atveju reiškiamas Klaipedos apskrities viršininko administracijai, nes tik ši institucija, o ne atsakovai - fiziniai asmenys - igaliota spresti nuosavybes teisiu atkurimo klausima. Vadinasi, ieškinio senaties terminas šioje byloje turetu buti skaiciuojamas nuo dienos, kai ieškovai sužinojo apie Klaipedos apskrities viršininko administracijos ar kitos valstybes igaliotos institucijos sprendima del nuosavybes teisiu ieškovams atkurimo arba atsisakymo tai padaryti. Ieškovai prašyma atkurti nuosavybes teises i J. A. iki nacionalizacijos valdyta žeme pateike 1991-11-26, taciau Klaipedos apskrities viršininko administracija ar kita igaliota institucija iki šiol nera priemusi sprendimo del nuosavybes teisiu i dali J. A. priklausiusios žemes atkurimo. Esant nurodytoms aplinkybems, nera pagrindo teigti, jog ieškovai praleido ieškinio senaties termina kreiptis i teisma del pažeistu teisiu gynimo.

37Kadangi pirmosios instancijos teismas ieškini atmete pritaikes ieškinio senati, konstatavus, jog senatis šiuo atveju pritaikyta neteisetai, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas. Panaikinusi pirmosios instancijos teismo sprendima, kolegija negali išspresti ginco iš esmes, nes pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino visu reikšmingu bylai aplinkybiu ir neatskleide ginco esmes. Visu pirma, atkreiptinas demesys i ta fakta, jog ieškovai ieškinyje reiške reikalavima panaikinti Kretingos rajono Kretingos apylinkes Tarybos ir Žemes ukio ministerijos sprendimu, valstybines žemes pirkimo-pardavimo sutarciu, dovanojimo sutarciu, paveldejimo teises liudijimu ir kitu aktu dalis ta apimtimi, kuria šiais aktais suteikta, dovanota, paveldeta žeme isiterpia i J. A. iki nacionalizacijos valdyta žemes sklypa. Ieškinio rezoliucineje dalyje nera nurodyta, kokiomis dalimis asmeniniam ukiui suteikti žemes sklypai ir žemes sklypai, i kuriuos atkurtos nuosavybes teises, isiterpia i J. A. iki nacionalizacijos valdyta žeme, todel nera aišku, kokia prašomu panaikinti administraciniu aktu, sutarciu bei paveldejimo teises liudijimu dalis naikintina. Pirmosios instancijos teismas turejo atsižvelgti i nurodytus ieškinio trukumus ir pareikalauti patikslinti ieškinio reikalavimus. Be to, ieškinyje prašoma panaikinti Kretingos rajono Kretingos apylinkes Tarybos 1992-02-05 sprendimo „Del sodybiniu sklypu tvirtinimo apylinkes gyventojams“, 1993-03-25 sprendimo „Del žemes suteikimo asmeniniam ukiui 1993 metams patikslinimo“, 1994-03-09 sprendimo „Del žemes sklypu asmeniniam ukiui 1994 metams patikslinimo“ dalis del asmeninio ukio žemes skyrimo O. P.. Ivertinus ieškinio aprašomojoje dalyje nurodytus žemes sklypu dalis, kuriomis atsakovu žeme isiterpia i J. A. iki nacionalizacijos valdyta žeme, darytina išvada, jog ieškovai ieškinyje remiasi bylos VI tome 59-63 lapuose esanciu 2006-05-04 i J. A. iki nacionalizacijos valdyta žeme isiterpusiu žemes naudotoju bei savininku sarašu (nors ieškinyje nurodoma, jog remiamasi Žemetvarkos skyriaus 2005-05-24 raštu pateiktais dokumentais (tomas VI, b.l. 85)). I ši saraša O. P. nera itraukta, todel neaišku, kuo remiantis ieškovai prašo panaikinti Kretingos rajono Kretingos apylinkes Tarybos 1992-02-05 sprendimo „Del sodybiniu sklypu tvirtinimo apylinkes gyventojams“, 1993-03-25 sprendimo „Del žemes suteikimo asmeniniam ukiui 1993 metams patikslinimo“, 1994-03-09 sprendimo „Del žemes sklypu asmeniniam ukiui 1994 metams patikslinimo“ dalis del asmeninio ukio žemes skyrimo O. P.. Pirmosios instancijos teisme ši aplinkybe nebuvo išsiaiškinta. Be to, atkreiptinas demesys i ta fakta, jog ieškovai prašo panaikinti Klaipedos apskrities viršininkes 2004-01-13 isakymo Nr. 13.6-57 Del Rudaiciu kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo dali. Byloje šio dokumento nera – pirmosios instancijos teismas jo neišsireikalavo. Atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino visu reikšmingu bylai aplinkybiu, neišsireikalavo visu irodymu, nepareikalavo tinkamai suformuluoti ieškinio reikalavimus, taigi neatskleide bylos esmes. Apeliacines instancijos teisme šie trukumai negali buti pašalinti, todel, panaikinus sprendima, byla perduotina iš naujo nagrineti pirmosios instancijos teismui. Nagrinedamas byla iš naujo, pirmosios instancijos teismas turetu pašalinti visus nurodytus trukumus.

38Del teises aktu, reglamentuojanciu nuosavybes teisiu atkurima ir žemes asmeniniam ukiui skyrima, tarpusavio santykio

39Ieškovu apeliaciniame skunde keliami klausimai, susije su teises aktu, reglamentuojanciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta, ir teises aktu, reglamentuojanciu žemes asmeniniam ukiui skyrima, tarpusavio santykio problema. Šiuo klausimu Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra pasisakes ne vienoje nutartyje. Teismu praktikos esme ta, jog asmenu, kuriems žeme suteikta asmeniniam ukiui, interesai prioritetiškai ginami tuo atveju, jeigu ši žeme jiems suteikta teisetai, t.y. laikantis žemes suteikimo metu galiojusiu teises aktu.

40Tikrinant Kretingos rajono Kretingos apylinkes Tarybos 1992-02-05 sprendimo „Del sodybiniu sklypu tvirtinimo apylinkes gyventojams“, 1993-03-25 sprendimo „Del žemes suteikimo asmeniniam ukiui 1993 metams patikslinimo“, 1994-03-09 sprendimo „Del žemes sklypu asmeniniam ukiui 1994 metams patikslinimo“ suteikti atsakovams asmeniniam ukiui žemes sklypus teisetuma, turi buti taikomas 1991 m. rugpjucio 1 d. isigaliojes istatymas ,,Del pilieciu nuosavybes teises i išlikusi nekilnojamaji turta atstatymo tvarkos ir salygu”. Juo valstybe isipareigojo atkurti pažeistas nuosavybes teises i išlikusi nekilnojamaji turta. Po to, kai ieškovai 1991-11-26 kreipesi del nuosavybes teisiu atkurimo, žemes sklypas negalejo buti priskirtas prie laisvos Valstybinio žemes fondo žemes, kol nebuvo priimtas sprendimas del nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo ieškovams. Sprendimas nepriimtas iki dabar. Kartu pažymetina, jog 1991 m. rugsejo 1 d. isigaliojo Žemes reformos istatymas. Pagal jo nuostatas žemes skyrimas asmeniniam ukiui toliau buvo vykdomas vadovaujantis Lietuvos Aukšciausiosios Tarybos 1990 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. I-411, atsižvelgiant i tai, kad tuo paciu metu buvo vykdomas istatymas ,,Del pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atstatymo tvarkos ir salygu” (Žemes reformos istatymo 4, 7 ir 16 straipsniai). Žemes reforma buvo vykdoma žemes reformos žemetvarkos projektu, kurie buvo rengiami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1991 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 423 ,,Del žemes reformos žemetvarkos projektu parengimo ir ju ekonominio pagrindimo kaimo vietovems metodikos patvirtinimo” patvirtinta metodika, pagrindu. Derinant šiuos istatymus ir teises aktus, turejo buti vadovaujamasi istatymo ,,Del pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atstatymo tvarkos ir salygu” 12 straipsnio nuostatomis, numatanciomis, kokia žeme yra valstybes išperkama. Neišperkama žeme turejo buti gražinama pretendentams. Tai reiškia valstybes ir jos instituciju pareiga veikti taip, kad valstybes valdoma žeme iki nuosavybes teisiu atkurimo buvusiems savininkams butu valdoma taip, jog realiai butu užtikrintos pretendentu teises atkurti ju pažeistas nuosavybes teises. Ši nuostata detaliai buvo nurodyta teisiniuose aktuose. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1991 m. lapkricio 15 d. nutarimu Nr. 470 patvirtintos ,,Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atstatymo tvarkos ir salygu igyvendinimo tvarkos” 51.3 punktas nurode, kad žemes sklypai, suteikti asmeniniam ukiui po Žemes reformos istatymo isigaliojimo, turi buti priskirti gražintinai žemei. Šios nuostatos rodo, kad vykdant žemes reforma asmeninio ukio žemes suteikimas buvo vykdomas, bet del kartu vykusio nuosavybes teisiu atkurimo turejo ypatumu. Pirmiausia, asmeniniam ukiui žemes reformos laikotarpiu turejo buti suteikiama laisva Valstybinio žemes fondo žeme. Laisva Valstybinio žemes fondo žeme yra žemes plotai, kuriu nesusigražina nuosavyben natura i nuosavybes teisiu atkurima pretenduojantys asmenys ir kurie gali buti privatizuojami pagal Žemes reformos istatyma.

41Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, formuodamas vienoda teismu praktika nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo bylose, išaiškino, jog buve savininkai savo nekilnojamaji turta nustojo valdyti prieš savo valia, nes jis iš ju paimtas neteisetai pavartojant prievarta, o valstybe, isipareigodama atkurti pažeista nuosavybes teise, kaip faktinis to turto valdytojas, prisieme ir prievole neperleisti to turto kitiems asmenims, kol nebus išsprestas turto gražinimo klausimas. Nacionalizuotas turtas, i kuri pretenduojantysis nori atkurti nuosavybes teise, išlieka neteisetai nusavintas, kol istatymo numatyta tvarka nera priimtas sprendimas del nuosavybes teises i ši turta atkurimo. Be to, Aukšciausiasis Teismas nurode, jog sprendžiant nuosavybes teises atkurimo klausimus pirmenybe turi buti teikiama nuosavybes gražinimui natura.

42Kolegija atkreipia pirmosios instancijos teismo demesi, jog, spresdamas del žemes suteikimo asmeniniams ukiams ir nuosavybes teisiu atkurimo teisetumo, teismas turetu atsižvelgti i aukšciau nurodytas teises aktu nuostatas, reglamentavusias žemes suteikimo asmeniniams ukiams ir nuosavybes teisiu atkurimo procesa, bei teismu praktika šiuo klausimu.

43Nurodytais motyvais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendima, neatskleide bylos esmes, neišsiaiškino visu reikšmingu bylai aplinkybiu, neteisingai taike teises normas, reglamentuojancias ieškinio senaties termino taikyma, todel pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina iš naujo nagrineti pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 319-331 straipsniais, teismas

Nutarė

45apeliacini skunda tenkinti iš dalies: panaikinti Kretingos rajono apylinkes teismo 2007 m. vasario 15 d. sprendima ir perduoti byla iš naujo nagrineti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :... 3. ieškovai kreipesi i teisma, prašydami panaikinti Kretingos rajono Kretingos... 4. panaikinti Kretingos rajono valdybos 1994 m. rugpjucio 22 d. potvarkio Nr. 272v... 5. panaikinti Kretingos rajono valdybos 1994 m. rugpjucio 22 d. potvarkio Nr. 272v... 6. panaikinti Klaipedos apskrities valdytojo 1996 m. sausio 31 d. isakymo Nr. 56... 7. panaikinti Klaipedos apskrities valdytojo 1996 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr.... 8. panaikinti Klaipedos apskrities valdytojo 1996 m. gruodžio 6 dienos sprendima... 9. panaikinti 1997 m. rugpjucio men. 15 d. dovanojimo sutarti, sudaryta Kretingos... 10. panaikinti 2000 m. sausio 07 d. dovanojimo sutarties, patvirtintos Kretingos... 11. panaikinti Klaipedos apskrities viršininko 1998-09-30 sprendimo Nr. 4877 dali... 12. panaikinti Kretingos rajono 1-ojo notaro biuro paveldejimo pagal istatyma... 13. panaikinti 2002 m. gegužes 7 d. žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarties,... 14. panaikinti Klaipedos apskrities viršininko 2003 m. spalio l d. isakymo Nr.... 15. panaikinti Klaipedos apskrities viršininko 2003 m. spalio 23 d. isakymo Nr.... 16. panaikinti Klaipedos apskrities viršininko administracijos 2004-03-23 isakymo... 17. panaikinti 2005 m. gegužes 4 d. valstybines žemes pirkimo-pardavimo... 18. panaikinti Klaipedos apskrities viršininko 2004 m. kovo 31 d. isakyma Nr.... 19. panaikinti LR žemes ukio ministerijos 1993 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.... 20. panaikinti LR žemes ukio ministerijos 1993 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.... 21. panaikinti 1993 m. kovo men. 25 d. paveldejimo teises pagal istatyma liudijimo,... 22. panaikinti LR žemes ukio ministerijos 1993 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.... 23. panaikinti LR žemes ukio ministerijos 1993 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.... 24. panaikinti LR žemes ukio ministerijos 1993 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.... 25. panaikinti Klaipedos apskrities viršininkes 2004-01-13 isakymo Nr. 13.6-57... 26. ipareigoti Klaipedos apskrities viršininko administracija atkurti ieškovams... 27. Ieškovai nurode, kad 1991-11-26 Kretingos rajono žemetvarkos tarnybai padave... 28. Kretingos rajono apylinkes teismas 2007-02-15 sprendimu ieškovu ieškini... 29. Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkes... 30. Atsiliepime i apeliacini skunda atsakove Kretingos rajono savivaldybe nurodo... 31. Atsiliepime i apeliacini skunda atsakove Žemes ukio ministerija prašo... 32. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 33. Byloje nustatyta, kad žemes savininkas J. A. iki 1940... 34. Kretingos rajono Kretingos apylinkes Tarybos 1992-02-05 sprendimu „Del... 35. Del ieškinio senaties taikymo... 36. Kaip pagrindiniu argumentu netenkinti ieškinio teismas remesi praleistu... 37. Kadangi pirmosios instancijos teismas ieškini atmete pritaikes ieškinio... 38. Del teises aktu, reglamentuojanciu nuosavybes teisiu atkurima ir žemes... 39. Ieškovu apeliaciniame skunde keliami klausimai, susije su teises aktu,... 40. Tikrinant Kretingos rajono Kretingos apylinkes Tarybos 1992-02-05 sprendimo... 41. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, formuodamas vienoda teismu praktika... 42. Kolegija atkreipia pirmosios instancijos teismo demesi, jog, spresdamas del... 43. Nurodytais motyvais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 319-331 straipsniais, teismas... 45. apeliacini skunda tenkinti iš dalies: panaikinti Kretingos rajono apylinkes...