Byla 2-2674/2013
Dėl reikalavimo patvirtinimo įmonės restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alvydo Poškaus ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutarties, kuria tenkintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Business Development Enterprise“ 23 347,45 Lt prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo įmonės restruktūrizavimo byloje.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartimi atsakovui UAB „Skirnuva“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Ši nutartis įsiteisėjo 2012 m. birželio 29 d.

5Kreditorius UAB „Business Development Enterprise“ 2013 m. gegužės 24 d. kreipėsi į atsakovo RUAB „Skirnuva“ administratorių, prašydamas įtraukti jį į atsakovo kreditorių sąrašą ir patvirtinti jo 23 347,45 Lt dydžio reikalavimą. Nurodė, jog ši pinigų suma kreditoriui iš atsakovo buvo priteista Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1680-470/2012.

6Atsakovas RUAB „Skirnuva“ su kreditoriaus prašymu nesutiko, kadangi, įmonės administratoriaus manymu, jis savo reikalavimą pareiškė praleidęs teismo nustatytą terminą kreditorių reikalavimams pareikšti, kuris baigėsi 2012 m. rugpjūčio 13 d.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 213 m. spalio 10 d. nutartimi prašymą tenkino bei nutarė patvirtinti atsakovo RUAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje kreditoriaus UAB „Business Development Enterprise“ 23 347,45 Lt reikalavimą. Teismas nustatė, jog Alytaus rajono apylinkės teisme civilinė byla Nr. 2-1680-470/2012 buvo iškelta pagal ieškovo UAB „Business Development Enterprise“ 2012 m. balandžio 5 d. paduotą ieškinį atsakovui UAB „Skirnuva“, kuriuo pareikšti reikalavimai dėl skolos, kylančios iš rangos sutarties, priteisimo. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. sprendimu, priimtu toje civilinėje byloje, ieškinys buvo tenkintas iš dalies ir ieškovui UAB „Business Development Enterprise“ iš atsakovo buvo priteista 23 347,45 Lt suma. Teismas, spręsdamas kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo klausimą, vadovaudamas ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintu reglamentavimu, padarė išvadą, jog kreditoriui UAB „Business Development Enterprise“ neturėjo būti taikomas 45 dienų terminas jo finansiniam reikalavimu pareikšti, kadangi jo reikalavimas į įmonės restruktūrizavimo planą, kurio sudėtinė dalis yra kreditorių sąrašas, turėjo būti įtrauktas paties atsakovo. Į kreditorių sąrašą įrašomi asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję. Šių asmenų reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų pareikštų reikalavimų sumas ir yra tikslinami ĮRĮ 7 straipsnio 11 dalies 5 punkte nustatyta tvarka.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovas RUAB „Skirnuva“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti UAB „Business Development Enterprise“ prašymą patvirtinti jo 23 347,45 Lt finansinį reikalavimą atsakovo restruktūrizavimo byloje. Nurodo, jog nesutinka su skundžiama nutartimi, kadangi kreditorius UAB „Business Development Enterprise“, turėdamas pareigą pareikšti savo reikalavimus atsakovui RUAB „Skirnuva“ per teismo nustatytą terminą, t.y. iki 2012 m. rugpjūčio 13 d., šį savo reikalavimą pareiškė tik 2013 m. rugsėjo 3 d., tokiu būdu praleisdamas terminą, kuris savo esme yra naikinamasis. 2012 m. liepos 11 d. RUAB „Skirnuva“ administratorius buvo išsiuntęs kreditoriui UAB „Business Development Enterprise“ 2012 m. liepos 10 d. pranešimą Nr. 07-138910, kuriame išaiškino reikalavimų atsakovui pateikimo tvarką.

11Kreditorius UAB „Business Development Enterprise“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog apie įmonės neįtraukimą į atsakovo kreditorių sąrašą jam tapo žinoma atsitiktinai, užklausus atsakovo administratorių apie restruktūrizavimo proceso eigą. Mano, jog jo reikalavimas turėjo būti įtrauktas į atsakovo kreditorių sąrašą be papildomo jo pateikimo įmonės administratoriui (ĮRĮ 12 str. 1 d. 3 p.). Esant įsiteisėjusiu teismo sprendimu nepasibaigusiam teisminiam ginčui tarp kreditoriaus ir įmonės, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, įstatymas nenumato kreditoriui pareigos papildomai reikšti savo reikalavimus restruktūrizuojamai įmonei, juos pateikiant šios įmonės administratoriui. Todėl kreditoriui nagrinėjamu atveju neturėjo būti taikomas Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartimi nustatytas 45 kalendorinių dienų terminas reikalavimams pareikšti.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje įmonės restruktūrizavimo byloje yra kilęs įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtinto kreditorius reikalavimo įtraukimo į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą klausimas. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtintas šis kreditoriaus reikalavimas, teisėtumą ir pagrįstumą, kelia teismo nutartyje iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą nustatyto termino (laikotarpio), iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, taikymo klausimą kreditoriaus, kurio reikalavimas buvo patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu po nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos, atžvilgiu (ĮRĮ 7 str. 8 d. 3 p., 23 str. 1 d., 3 d.).

14Restruktūrizavimo byloje kreditorių reikalavimai pagal jų pateikimo momentą gali būti skirtingi. Tai gali būti kreditorių reikalavimai, kurių pagrįstumas jau patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba įsigaliojusiu viešojo administravimo subjekto (mokesčių administravimo institucijos, socialinio draudimo institucijos ir kt.) administraciniu aktu. Tai taip pat gali būti nauji kreditorių reikalavimai, kurie nebuvo pareikšti iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo skolininkui dienos. Šie kreditorių reikalavimai tvirtinami laikantis ĮRĮ 23 straipsnyje įtvirtintos iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusių kreditorių reikalavimų tvirtinimo procedūros reikalavimų, kurios įgyvendinimas sietinas su kreditorių reikalavimų pateikimu administratoriui per teismo nutartyje iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą nustatytą laikotarpį. Vadovaujantis ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalimi, kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį (ne trumpesnis kaip trisdešimt dienų ir ne ilgesnis kaip keturiasdešimt penkios dienos nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos) perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Restruktūrizavimo byloje administratorius, sutikrinęs teismo nustatytu laikotarpiu pateiktus kreditorių reikalavimus su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda juos tvirtinti teismui. Pažymėtina, jog minėtas teismo nustatytas procesinis terminas kreditorių reikalavimams pateikti nėra naikinamasis, kadangi įstatyme yra įtvirtinta jo atnaujinimo galimybė. Remiantis ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus teismo nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Šis ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas terminas (iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos) yra naikinamasis, kuriam pasibaigus išnyksta kreditoriaus teisė įstatymo nustatyta tvarka pateikti teismui tvirtinti iki įmonės restruktūrizavimo bylos atsiradusį reikalavimą.

15Pažymėtina, jog įmonių restruktūrizavimo procesas grindžiamas modeliu, kai kitose civilinėse bylose restruktūrizuojamai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai neperduodami restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, ir bylų akumuliavimo principas (lot. vis attractiva concursus) restruktūrizavimo procese netaikomas. Priešingai nei bankroto bylose, atskirose civilinėse bylose pareikšti ieškiniai nagrinėjami bendra tvarka, nepriklausomai nuo to, kad atsakovui, kuriam pareikšti turtiniai reikalavimai, yra iškeliama restruktūrizavimo byla. Tokios civilinės bylos nėra stabdomos ir neperduodamos į restruktūrizavimo bylą (CPK 34 str. 2 d. 5 p., 163 str. 5 p.). Todėl praktikoje gali pasitaikyti atvejų, kai savarankiškose civilinėse bylose, kuriose restruktūrizuojamai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, priimti teismo sprendimai, patvirtinantys kreditoriaus reikalavimo teisę, įsiteisėja po nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos, t.y. pasibaigus įstatyme įtvirtintam naikinamajam terminui, kuris reglamentuoja kreditorių reikalavimų restruktūrizuojamos įmonės administratoriui pateikimą. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas būtent dėl tokio kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo.

16ĮRĮ 7 straipsnio 11 dalies 5 punkte nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimą apie įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir teismo nutarties kopiją išsiunčia kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai. Esminis dokumentas restruktūrizavimo byloje yra įmonės restruktūrizavimo planas, kurį tvirtina teismas (ĮRĮ 14 str. 6, 10 – 11 d.). ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo plane turi būti nurodytas kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir reikalavimų tenkinimo terminai. Į kreditorių sąrašą įrašomi ir asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie neįsiteisėję. Šių asmenų reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų pareikštų reikalavimų sumas. Įsiteisėjus kitų teismų, nustatytų ĮRĮ 7 straipsnio 11 dalies 5 punkte, sprendimams, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas.

17Pažymėtina, jog tam, kad būtų galima patikslinti restruktūrizavimo planą, turi egzistuoti teisinės prielaidos - teismo nutartis dėl kreditoriaus bei jo reikalavimo įtraukimo į teismo patvirtintą kreditorių sąrašą. Todėl tuo atveju, kai teismo sprendimas, priimtas atskiroje civilinėje byloje, kuriuo patvirtinamas kreditoriaus reikalavimas, įsiteisėja suėjus ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatytam naikinamajam terminui kreditorių reikalavimams pareikšti, taikytinos kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimą reglamentuojančios ĮRĮ teisės normos. Vadovaujantis ĮRĮ 23 straipsnio 7 dalimi, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su restruktūrizavimu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams, negrąžinti šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyti kreditai ir kt.), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą. Priešingas šios normos aiškinimas neužtikrintų pakankamos įmonės kreditorių, kurių reikalavimai patvirtinti atskiroje civilinėje byloje priimtu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei atimtų iš jų galimybę dalyvauti įmonės restruktūrizavimo procese kaip kreditoriams, kurių reikalavimus yra patvirtinęs įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas, inter alia balsuoti dėl restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimuose priimamų nutarimų. Todėl tuo atveju, kai įsiteisėja atskiroje civilinėje byloje priimtas teismo sprendimas, kuriuo patvirtinama iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusi kreditoriaus reikalavimo teisė, įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas, nespręsdamas dėl tokio kreditoriaus reikalavimo esmės materialiąja prasme, turi atlikti formalų kreditorių sąrašo patikslinimo procesinį veiksmą, kuris sudaro pagrindą vėliau atitinkamai patikslinti ir patį restruktūrizavimo planą (ĮRĮ 12 str. 1 d. 3 p.).

18Atsižvelgiant į įmonės restruktūrizavimo planui keliamus reikalavimus, remiantis kuriais į įmonės kreditorių sąrašą inter alia įrašomi asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai dėl jų nėra įsiteisėję, į įstatyme įtvirtintą restruktūrizavimo plano tikslinimo galimybę, priklausomai nuo to, koks tokio kreditoriaus reikalavimo dydis bus nustatytas vėliau įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (ĮRĮ 12 str. 1 d. 3 p.), o taip pat į įstatyme numatytą įmonės kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimo galimybę (ĮRĮ 23 str. 7 d.), teisėjų kolegija daro išvadą, jog ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 3 punkte ir 23 straipsnio 1 bei 3 dalyse nustatyti terminai kreditoriams, kurie iki restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo atskirose bylose yra pareiškę turtinius reikalavimus įmonei, netaikomi ir šie kreditoriai neturi pareikšti pakartotinių (dubliuojančių jau pareikštus ieškinius) kreditorių reikalavimų įmonės administratoriui. Priešingai, tokie reikalavimai restruktūrizavimo byloje net ir negali būti pareikšti, nes tai prieštarautų bendrajai civilinio proceso nuostatai, jog tuo pačiu metu tame pačiame ar skirtinguose teismuose negali būti nagrinėjamas tapatus ginčas (ĮRĮ 7 str. 7 d., CPK 137 str. 2 d. 4-5 p.). Atsižvelgiant į restruktūrizavimo plano rengimo ir tvirtinimo procedūroje dalyvaujančius subjektus, į restruktūrizavimo planui ir jo metmenims keliamus reikalavimus (ĮRĮ 5 str. 1 d. 5 p., 12 str. 1 d. 3 p., 14 str.), apie įmonei pareikštus turtinius reikalavimus ir neišnagrinėtas bylas yra arba turi būti žinoma tiek įmonės valdymo organams, tiek kreditoriams, tiek ir paskirtam restruktūrizuojamos įmonės administratoriui. Todėl šie subjektai turi įgyvendinti įstatyme numatytą pareigą - įtraukti kreditorių, kurių pareikšti reikalavimai dar neišnagrinėti, reikalavimus į rengiamą įmonės restruktūrizavimo planą. Kaip matyti iš byloje pateiktų RUAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo plano metmenų, juose buvo nurodyta informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tame tarpe Alytaus rajono apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-1680-470/2012, kurioje kreditorius UAB „Business Development Enterprise“ buvo pareiškęs savo turtinius reikalavimus atsakovui RAUB „Skirnuva“ (nurodyta ieškinio suma – 22 651,53 Lt) (b.l. 83-87).

19Įvertinus tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė dėl kreditoriaus UAB „Business Development Enterprise“ įtraukimo į RUAB „Skirnuva“ kreditorių sąrašą, padarydamas išvadą dėl teismo nutartyje iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą nustatyto termino (laikotarpio), iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, netaikymo nagrinėjamu atveju. Nors skundžiama 2013 m. spalio 10 d. nutartimi Kauno apygardos teismas nutarė dėl kreditoriaus UAB „Business Development Enterprise“ 23 347,45 Lt reikalavimo patvirtinimo RUAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje, tačiau iš pačios skundžiamos teismo nutarties motyvuojamosios dalies matyti, jog savo esme teismas sprendė kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimo klausimą. Todėl skundžiama Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis iš esmės paliekama nepakeista, atitinkamai patikslinant šios teismo nutarties rezoliucinę dalį (CPK 337 str. 1 d. 1 p., ĮRĮ 23 str. 7 d.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą, suformuluojant patikslintą jos rezoliucinę dalį taip:

22„Patikslinti restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, įtraukiant į jį kreditoriaus UAB „Business Development Enterprise“ (įmonės kodas 300535365) 23347,45 Lt (dvidešimt trijų tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt septynių Lt 45 ct) reikalavimą“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Kreditorius UAB „Business Development Enterprise“ 2013 m. gegužės 24 d.... 6. Atsakovas RUAB „Skirnuva“ su kreditoriaus prašymu nesutiko, kadangi,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 213 m. spalio 10 d. nutartimi prašymą tenkino bei... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atsakovas RUAB „Skirnuva“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo... 11. Kreditorius UAB „Business Development Enterprise“ atsiliepimu į... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Nagrinėjamoje įmonės restruktūrizavimo byloje yra kilęs įsiteisėjusiu... 14. Restruktūrizavimo byloje kreditorių reikalavimai pagal jų pateikimo momentą... 15. Pažymėtina, jog įmonių restruktūrizavimo procesas grindžiamas modeliu,... 16. ĮRĮ 7 straipsnio 11 dalies 5 punkte nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo... 17. Pažymėtina, jog tam, kad būtų galima patikslinti restruktūrizavimo planą,... 18. Atsižvelgiant į įmonės restruktūrizavimo planui keliamus reikalavimus,... 19. Įvertinus tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį iš esmės palikti... 22. „Patikslinti restruktūrizuojamos UAB „Skirnuva“ kreditorių ir jų...