Byla 2-1569/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties (nutartyje klaidingai nurodyta jos priėmimo data – „2010 m. kovo 21 d.“) dalies, kuria atsisakyta priimti ieškinio reikalavimus, civilinėje byloje Nr. 2-4770-619/2011 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, Lietuvos Vyriausiam administraciniam teismui dėl dvigubų teisingumo standartų taikymo ir diskriminacijos vykdymo pripažinimo bei padarytos žalos atlyginimo

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3A. B. kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė:

  1. pripažinti, kad atsakovas Lietuvos Respublika taiko dvigubus teisingumo standartus ir vykdo diskriminaciją jo atžvilgiu administracinėje byloje Nr. I-831-554/2010;
  2. panaikinti 2009 m. spalio 9 d. Jonavos rajono PK raštą Nr. 20-61-S-8554, 2009 m. gruodžio 2 d. Kauno apskrities VPK sprendimą rašte Nr. 20-S-4171, 2010 m. sausio 11 d. Policijos departamento sprendimą rašte Nr. 5-13-S-14;
  3. pripažinti, kad Jonavos rajono PK žemino jo orumą ir kankino su antrankiais priversdami susipažinti su baudžiamosios bylos Nr. I-15-831/2009 medžiaga, nemaitindami visą dieną 2009 m. balandžio 16 d. konvojavimo į Jonavos rajono apylinkės teismą metu;
  4. pripažinti, kad Jonavos rajono PK, Kauno apskrities VPK ir policijos departamentas bendrininkavo ir padėjo Jonavos rajono apylinkės teismui bei Kauno apygardos teismui prievartauti jo turtą baudžiamojoje byloje Nr. I-15-831/2009;
  5. priteisti jam iš atsakovo Lietuvos Respublikos 250 207 Lt atlyginimą už ieškovo teisių pažeidimą, sprendimo vykdymą pavedant atstovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 21 d. nutartimi atsisakė priimti šiuos ieškinio reikalavimus kaip nenagrinėtinus teisme: pripažinti, kad atsakovas Lietuvos Respublika taiko dvigubus teisingumo standartus ir vykdo diskriminaciją A. B. atžvilgiu administracinėje byloje Nr. I-831-554/2010; pripažinti, kad Jonavos rajono PK žemino jo orumą ir kankino su antrankiais priversdami susipažinti su baudžiamosios bylos Nr. I-15-831/2009 medžiaga, nemaitindami visą dieną 2009 m. balandžio 16 d. konvojavimo į Jonavos rajono apylinkės teismą metu; pripažinti, kad Jonavos rajono PK, Kauno apskrities VPK ir policijos departamentas bendrininkavo ir padėjo Jonavos rajono apylinkės teismui bei Kauno apygardos teismui prievartauti A. B. turtą baudžiamojoje byloje Nr. I-15-831/2009. Be to, teismas atsisakė priimti ieškinio reikalavimą panaikinti 2009 m. spalio 9 d. Jonavos rajono PK raštą Nr. 20-61-S-8554, 2009 m. gruodžio 2 d. Kauno apskrities VPK sprendimą rašte Nr. 20-S-4171, 2010 m. sausio 11 d. Policijos departamento sprendimą rašte Nr. 5-13-S-14 kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui. Tuo tarpu dalyje dėl pareikšto reikalavimo - priteisti A. B. iš atsakovo Lietuvos Respublikos 250 207 Lt atlyginimą už jo teisių pažeidimą, sprendimo vykdymą pavedant atstovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pirmosios instancijos teismas nutarė pasiūlyti ieškovui pašalinti ieškinio trūkumus, nustatant terminą šiems veiksmams atlikti.

5Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo pareikšti materialiniai reikalavimai dėl pripažinimo (pripažinti, kad atsakovas Lietuvos Respublika taiko dvigubus teisingumo standartus ir vykdo diskriminaciją jo atžvilgiu administracinėje byloje Nr. I-831-554/2010, pripažinti, kad Jonavos rajono PK žemino jo orumą ir kankino su antrankiais priversdami susipažinti su baudžiamosios bylos Nr. I-15-831/2009 medžiaga, nemaitindami visą dieną 2009 m. balandžio 16 d. konvojavimo į Jonavos rajono apylinkės teismą metu, pripažinti, kad Jonavos rajono PK, Kauno apskrities VPK ir policijos departamentas bendrininkavo ir padėjo Jonavos rajono apylinkės teismui ir Kauno apygardos teismui prievartauti jo turtą baudžiamojoje byloje Nr. I-15-831/2009) nenagrinėti teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), nes ieškovas prašo pripažinti egzistuojant jo reikalavimus pagrindžiančias faktines aplinkybes, o tokio pobūdžio reikalavimai negali būti nagrinėjami kaip materialiniai teisiniai reikalavimai, kadangi šie faktai yra betarpiškai nagrinėjami ir nustatinėjami byloje, kurioje sprendžiamas ginčas dėl teisės. Teismas pažymėjo, kad ieškovo prašomų nustatyti reikalavimų šioje byloje konstatavimas teismo sprendimu iš esmės reikštų ne ką kitą kaip konstatavimą, jog nagrinėtoje byloje Nr. I-853-554/2010 procesiniai veiksmai ir sprendimai buvo priimti suvaržius ieškovo teises, t. y. iš esmės buvo nepagrįsti ir neteisėti. Tačiau neteisėti (suinteresuoto asmens požiūriu) tiek teismų (ir materialinės, ir procesinės teisės prasme) nagrinėjamoje civilinėje byloje, tiek kitų valstybės institucijų veiksmai yra tikrinami specialia instancine tvarka apskundžiant atitinkamų institucijų veiksmus pagal CPK ir BPK normose įtvirtintą jų apskundimo tvarką.

6Tuo tarpu dėl ieškovo reikalavimo panaikinti 2009 m. spalio 9 d. Jonavos rajono PK raštą Nr. 20-61-S-8554, 2009 m. gruodžio 2 d. Kauno apskrities VPK sprendimą rašte Nr. 20-S-4171, 2010 m. sausio 11 d. Policijos departamento sprendimą rašte Nr. 5-13-S-14, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad skundai dėl šių institucijų pareigūnų veiksmų nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniuose teismuose (ABTĮ 3 str., 15 str. 1 d. 3 p.), todėl minėtą reikalavimą atsisakė priimti kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui.

7Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti ieškinio reikalavimus, ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

81. Pirmosios instancijos teismas visiškai nekompetentingai nekreipia dėmesio į ieškinio pagrindą ir dalyką, kad ieškinys yra pareikštas atsakovui Lietuvos Respublikai konvencijos ir Konstitucijos bei kitų teisės normų pagrindu, o tokio pagrindo ir dalyko ieškinys nebuvo ir negalėjo būti pareikštas administracinėje byloje Nr. I-853-554/2010. Tokiu būdu skundžiama nutartis pažeidžia Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5, 279 straipsniuose numatytą teisę kreiptis teisminės gynybos dėl pažeistų teisių ir interesų gynimo.

92. Aiškinant, kad vienas iš skundo reikalavimų neteismingas Vilniaus apygardos teismui, pažeidžiamas CPK 18 straipsnis ir ABTĮ 14 straipsnis, nes yra įsiteisėjusi Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-853-554/2010.

103. Skundžiama nutartimi pažeidžiamas ir CPK 24 straipsnis, pagal kurį byloje esant keliems susijusiems reikalavimams, iš kurių bent vienas priskirtas teismo kompetencijai, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. Atitinkamai Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 21 d. nutartimi nustatyta, kad vienas iš reikalavimų yra priskirtinas Vilniaus apygardos teismo kompetencijai.

114. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartimi pažeidžiami Konstitucijos 29, 109 straipsniai ir A. B. lygios teisės prieš įstatymą ir teismą priklausomai nuo tautybės, politinių pažiūrų bei socialinės padėties, nes administraciniai teismai byloje Nr. I-853-554/2010 tyčia, sąmoningai, priklausomai nuo baudžiamosios bylos Nr. I-15-831/2009 vilkino skundo išnagrinėjimą iš esmės, siekdami suvaržyti teisę į gynybą. Tuo tarpu šiuo metu ieškovo reikalavimus atsisakoma nagrinėti, kas rodo visų Lietuvos teismų daromą organizuotą ieškovo teisių pažeidinėjimą.

12Atskirasis skundas netenkinamas.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama įstatymų nustatyta tvarka (CPK 5 str.), o CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatyti atvejai, kuomet teismas atsisako priimti ieškinį. Taigi atsisakymas priimti ieškinį ar atskirus jo reikalavimus, nustačius CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytus pagrindus, nelaikomas asmens teisės į teisminę gynybą suvaržymu.

14Nagrinėjamu atveju ieškinio reikalavimą dėl dvigubų teisingumo standartų taikymo ir diskriminacijos vykdymo pripažinimo A. B. grindžia Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo veiksmais administracinėje byloje Nr. Ik-853-554/2010, tačiau bendrosios kompetencijos teismas neturi teisės revizuoti aukščiausios teisminės institucijos specializuotų teismų grandyje Lietuvoje priimtų sprendimų, kas būtų neišvengiama nagrinėjant minėtą ieškinio reikalavimą. Taigi ieškinio reikalavimą dėl dvigubų teisingumo standartų taikymo ir diskriminacijos vykdymo pripažinimo pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

15Ieškinio reikalavimas pripažinti, kad Jonavos rajono PK žemino atsakovo orumą ir kankino su antrankiais priverčiant susipažinti su baudžiamosios bylos Nr. I-15-831/2009 medžiaga, nemaitinant visą dieną 2009 m. balandžio 16 d. konvojavimo į Jonavos rajono apylinkės teismą metu (3 ieškinio reikalavimas) susijęs išimtinai su ieškinio reikalavimu dėl 2009 m. spalio 9 d. Jonavos rajono PK rašto Nr. 20-61-S-8554, 2009 m. gruodžio 2 d. Kauno apskrities VPK sprendimo rašte Nr. 20-S-4171, 2010 m. sausio 11 d. Policijos departamento sprendimo rašte Nr. 5-13-S-14 panaikinimo (2 ieškinio reikalavimas), o kaip nustatyta įsiteisėjusia Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. Ik-853-554/2010, pastarieji reikalavimai apskritai negali būti nagrinėjami teismuose. Tiesa, šiuo atžvilgiu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 21 d. nutartis tikslintina, nustatant, kad A. B. reikalavimą panaikinti 2009 m. spalio 9 d. Jonavos rajono PK raštą Nr. 20-61-S-8554, 2009 m. gruodžio 2 d. Kauno apskrities VPK sprendimą rašte Nr. 20-S-4171, 2010 m. sausio 11 d. Policijos departamento sprendimą rašte Nr. 5-13-S-14 atsisakytina priimti ne CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkto, o CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. kaip nenagrinėtiną teisme. Visgi pažymėtina, kad minėtas patikslinimas, nepaneigia skundžiamos nutarties, kuria atsisakyta priimti nagrinėti ginčijamus ieškinio reikalavimus, teisėtumo (CPK 329 str. 1 d.).

16Atitinkamai reikalavimas pripažinti, kad Jonavos rajono PK, Kauno apskrities VPK ir policijos departamentas bendrininkavo ir padėjo Jonavos rajono apylinkės teismui bei Kauno apygardos teismui prievartauti A. B. turtą baudžiamojoje byloje Nr. I-15-831/2009 taip pat nenagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), nes nagrinėjant bylą civilinio proceso tvarka negali būti revizuojami ikiteisminio tyrimo institucijų ir teismų, nagrinėjusių baudžiamąją bylą, kurioje A. B. buvo pripažintas kaltu ir nubaustas pagal BK 232 straipsnį už nepagarbą teismui (baudžiamoji byla Nr. 1-15-813/2009), veiksmai vien tikslu konstatuoti A. B. teisių pažeidimus.

17Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nekreipė dėmesio, jog ieškinio pagrindas, dalykas ir atsakovai yra skirtingi nei administracinėje byloje Nr. Ik-853-554/2010, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad, kaip jau anksčiau minėta, ieškinio 1 – 4 reikalavimus atsisakyta priimti ne CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu), o CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, t. y. kaip nenagrinėtinus teisme.

18Apeliantas nurodo, kad vieną iš jo ieškinio reikalavimų (dėl žalos atlyginimo) priskyrus teismo kompetencijai, kiti ieškinio reikalavimai taip pat turi būti nagrinėjami teisme (CPK 24 str.), tačiau pažymėtina, kad minėta nuostata negali būti suprantama kaip suteikianti teisę reikšti reikalavimus, susijusius su jau išnagrinėtų klausimų kitose bylose pakartotiniu peržiūrėjimu. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalis, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams šalinti, šiuo metu neskundžiama.

19Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, naikinti skundžiamą nutartį dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo. Tuo pačiu pažymėtina, kad skundžiamoje nutartyje padarytas aiškus rašymo apsirikimas nurodant nutarties priėmimo datą („2010 m. kovo 21 d.“), nors iš byloje esančių duomenų (1, 17 b. l.) aišku, kad skundžiama nutartis priimta 2011 m. kovo 21 d. Tokiu būdu laikytina, kad atskiruoju skundu buvo skundžiama būtent Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis ir procesinis sprendimas priimamas būtent dėl šios datos nutarties.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. A. B. kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė:
    4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 21 d. nutartimi atsisakė priimti... 5. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo pareikšti materialiniai... 6. Tuo tarpu dėl ieškovo reikalavimo panaikinti 2009 m. spalio 9 d. Jonavos... 7. Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 8. 1. Pirmosios instancijos teismas visiškai nekompetentingai nekreipia dėmesio... 9. 2. Aiškinant, kad vienas iš skundo reikalavimų neteismingas Vilniaus... 10. 3. Skundžiama nutartimi pažeidžiamas ir CPK 24 straipsnis, pagal kurį... 11. 4. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartimi pažeidžiami... 12. Atskirasis skundas netenkinamas.... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad... 14. Nagrinėjamu atveju ieškinio reikalavimą dėl dvigubų teisingumo standartų... 15. Ieškinio reikalavimas pripažinti, kad Jonavos rajono PK žemino atsakovo... 16. Atitinkamai reikalavimas pripažinti, kad Jonavos rajono PK, Kauno apskrities... 17. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 18. Apeliantas nurodo, kad vieną iš jo ieškinio reikalavimų (dėl žalos... 19. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, naikinti... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį nepakeistą....