Byla 2-721-407/2015
Dėl viešojo konkurso sąlygų dalies panaikinimo ir konkurso procedūrų nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės, Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 28 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1534-260/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį nurodytam atsakovui dėl viešojo konkurso sąlygų dalies panaikinimo ir konkurso procedūrų nutraukimo.

2Teismas

Nustatė

3I . Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Kauno švara“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Kauno rajono savivaldybei, CPK 4233 straipsnio 2, 3 dalių, 4237 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindais prašydamas panaikinti Kauno rajono savivaldybės vykdomo viešojo konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (toliau – Konkursas) atskiras sąlygas:

  1. Sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos 1.1.6 ir 1.1.10 punktus: 1.1.6. komunalinių atliekų rūšiavimą, kaip tai numatyta šių sąlygų 8 skyriuje; 1.1.10. mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo kontrolę;
  2. Sąlygų 6.3 punkto dalį, kurioje numatyta, kad didžiųjų atliekų surinkimui (apvažiavimo būdu) ne rečiau kaip 4 kartus per metus iš daugiabučių namų teritorijų Paslaugos teikėjas turi naudoti didelio tūrio (ne mažesnius kaip 10 m3 talpos) konteinerius, kurie statomi daugiabučių namų kvartaluose, gyventojams patogiose vietose. Paslaugos teikėjas tokių atliekų surinkimui turi naudoti ne mažiau kaip 30 (ne mažesnius kaip 10 m3 talpos) konteinerių;
  3. Sąlygų 8.3 punkto dalies pakeitimą, numatantį, kad paslaugos teikėjas savo lėšomis perduoda visas išrūšiuotas tinkamas perdirbti arba kitaip panaudoti atliekas atliekų tvarkytojams;
  4. Sąlygų 11.6 punktą, numatantį, kad konteinerių žymekliai pagal galimybes turi turėti galimybę būti nuskaitomi visų galimų konteinerių indentifikavimo sistemos teikėjų;
  5. Konkurso sutarties projekto 7.3 punkto pakeitimą, numatantį, kad faktinis surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekis nustatomas pagal Paslaugų teikėjo pateiktus regioninio sąvartyno arba atliekų apdorojimo įrenginių pateiktus duomenis apie pašalintas arba perduotas tvarkyti (perdirbti) atliekas.

5Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę - sustabdyti atviro Konkurso (pirkimo Nr. 158643) procedūrą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Ieškovas nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba neįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo atveju. Pasak ieškovo, teismui pripažinus, kad pirkimo sąlygos pažeidžia VPĮ įtvirtintas normas, tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas pagal sąlygas, kurias teismas pripažintų pažeidžiančiomis VPĮ normas, negalėtų būti vykdomas, turėtų būti sprendžiama dėl visų tolimesnių perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo, be to, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d.) bei užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 28 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB „Kauno švara“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdydamas atsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos paskelbto ir vykdomo viešojo pirkimo – atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (Pirkimas Nr. 158643) procedūras iki įsiteisės sprendimas šioje byloje.

8Teismas nurodė, kad sutinka su ieškovo prašyme taikyti laikinąją apsaugos priemonę nurodytais argumentais. Teismo teigimu, nagrinėjamos bylos ginčo objektas – pirkimo sąlygų teisėtumas; teismui išsprendus klausimą dėl pirkimo sąlygų teisėtumo ir galbūt priėmus ieškovui palankų sprendimą, t.y. pripažinus, kad pirkimo sąlygos pažeidžia VPĮ įtvirtintas normas, tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas pagal sąlygas, kurios teismo būtų pripažintos pažeidžiančiomis VPĮ normas, negalėtų būti vykdomas, taip pat turėtų būti sprendžiama dėl visų tolimesnių perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo. Teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir tolimesnis viešojo pirkimo vykdymas pagal teisme ginčijamas pirkimo sąlygas, neatitiktų ekonomiškumo principo, nurodė, kad šiuo metu neturi duomenų, kurie leistų daryti išvadą, jog pirkimo procedūros negalėtų būti sustabdytos ar kad jų sustabdymas būtų neproporcingas siekiamiems tikslams.

9Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ieškovui ginčijant konkurso sąlygas, viešo konkurso procedūrų sustabdymas neturės neigiamos įtakos, priešingai, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, t. y. jeigu viešojo pirkimo konkurso procedūros vyktų ir toliau, ir būtų pasirašyta pirkimo sutartis, tai, patenkinus ieškovo reikalavimus, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas, kadangi sudarius pirkimų sutartį ir ją pradėjus vykdyti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų. Teismas vertino, kad šio pirkimo skaidrus įgyvendinimas, laikantis ir VPĮ įtvirtintų principų, yra svarbus dėl projekto reikšmingumo; nurodė, kad atsižvelgia į nurodytas aplinkybes, pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus. Pasak teismo, nesant duomenų apie tai, jog viešojo pirkimo procedūroms užtrukus, būtų pažeistas viešasis interesas, ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d., 4237 str. 1 d.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskirajame skunde atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti 2015 m. sausio 28 d. Kauno apygardos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių; netenkinus pirmojo reikalavimo, pakeisti 2015 m. sausio 28 d. teismo nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę, uždraudžiant perkančiajai organizacijai Kauno rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį (I b. t.,120-134 l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas be pagrindo sprendė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba neįmanoma; taip pat neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjamu atveju, net ir tęsiant procedūras bei pasirašius viešojo pirkimo sutartį, o vėliau pripažinus ieškovo reikalavimus kaip pagrįstus, ieškovui palankus teismo sprendimas bus vykdytinas ir realus, nes sutartis galės būti pripažinta niekine, o atsakovas įpareigotas atlikti visas procedūras iš naujo;
  2. Teismas nevertino preliminaraus ieškinio pagrįstumo, neatsižvelgė į tai, kad ieškinys yra tapatus ieškovo anksčiau pateiktam ieškiniui, dėl kurio reikalavimų jau yra priimtas teismo sprendimas, o ieškovas tokiu būdu piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis;
  3. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis bus pažeistas viešasis interesas;
  4. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, kadangi Konkursas vykdomas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 2014-2020 metais planą ir Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 18 dalyje numatytą savivaldybės prievolę užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinamos jų teritorijose surinktos ir tik po rūšiavimo likusios netinkamos naudoti komunalinės atliekos; sustabdžius Konkursą, atsakovas neįgyvendina Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane jai keliamų užduočių ir pažeidžia Atliekų tvarkymo įstatymo imperatyviąsias normas, kadangi nuo 2007 m. Kauno rajono savivaldybės teritorijoje atliekų surinkimo ir tvarkymo veiklą sutarčių pagrindais vykdo 2 tiekėjai (tarp jų – ieškovas UAB „Kauno švara“), tačiau šios sutartys nenumato viešųjų paslaugų tiekėjams pareigos rūšiuoti komunalines atliekas ir tik išrūšiuotas likusias netinkamas naudoti komunalines atliekas toliau šalinti sąvartyne; tęsiantis tokiai situacijai, teisės aktų reikalavimai nebus įgyvendinti, būtent, dėl ieškovo kaltės, t. y. jam pačiam šią dieną nerūšiuojant atliekų ir tyčia vilkinant Konkurso užbaigimą;
  5. Teismas nevertino pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės proporcingumo siekiamiems tikslams, nesvarstė, ar kitokios priemonės parinkimas būtų efektyvesnis ir labiau atitiktų pusiausvyrą bei proporcingumo principą; teismas galėjo taikyti įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

12Ieškovas UAB „Kauno švara“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti (II b. t., 58-64 l.). Nurodo, kad ankstesnis atsakovo nurodomas teismo sprendimas yra priimtas ne dėl dabartinio Konkurso sąlygų, o dėl kito konkurso, kurį teismas nutraukė, pripažinęs jo sąlygas neteisėtomis, taigi šio ieškinio dalykas nėra tapatus pirmiau teisme nagrinėtam reikalavimui; skiriasi ginčijamos konkursų sąlygos ir ieškinių dalykai ir faktiniai pagrindai. Ieškovo teigimu, nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. pradėjus veikti Mechaninio-biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiui (toliau – MBA), visos Kauno regiono atliekų turėtojų mišrios komunalinės atliekos bus vežamos rūšiavimui į MBA ir rūšiavimo paslaugos atsakovui apskritai pirkti nereikės, konkursą laimėjusiam tiekėjui pagal konkurso sąlygas pradėjus teikti paslaugas, rūšiavimo paslaugos teikti nereikės, nes veiks MBA. Ieškovo nuomone, kartu su atskiruoju skundu nepateikta įrodymų, jog šiuo Konkursu siekiamų įsigyti paslaugų skubus įgyvendinimas nagrinėjamu atveju turi prioritetą prieš viešąjį interesą užtikrinti racionalų ir teisėtą lėšų panaudojimą bei viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, laikantis Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų principų. Pasak ieškovo, Kauno regione yra įgyvendinamas bendras Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos planas, tame tarpe ir užduotis užtikrinti atliekų rūšiavimą, todėl darytina išvada, kad atsakovo vykdomo Konkurso laikino sustabdymo asmenų teisė į švarią ir sveiką aplinką nebus pažeista.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra būtina nustatyti dvi sąlygas: 1) ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas; 2) egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.

17CPK 4237 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

18To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad be CPK nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma: viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas; įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties; perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymas; su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas.

19Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos aplinkybes, sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad apygardos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neteisingai vertino faktines bylos aplinkybes, savo išvadų tinkamai nemotyvavo, neatsižvelgė į viešąjį interesą nagrinėjamoje byloje ir dėl to be pagrindo taikė laikinąją apsaugos priemonę – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą.

20Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nenurodė motyvų, kuriais remiantis būtų galima spręsti, kad ieškovo reikalavimas yra tinkamai pagrįstas. Taip pat teismas nenurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti (CPK 144 str. 1 d.). Tokie teismo motyvai yra formalūs ir neatspindi ginčo esmės.

21Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1534-260/2015 atmetė ieškovo ieškinį. Nors šis sprendimas neįsiteisėjęs, tačiau tai patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, aplinkybė, jog iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme yra iš esmės išspręsta byla pirmosios instancijos teisme ir ieškinys atmestas, net jeigu šis sprendimas neįsiteisėjo, turi būti vertinama kaip preliminariai sudaranti pagrindą manyti, kad pagal ieškinį pirkimo procedūros negali būti stabdomos, o jeigu jos yra sustabdytos, žemesnės instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012).

22Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

23Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 28 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos atsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos vykdomos viešojo pirkimo – atviro konkurso ,,Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 158643), panaikinti.

25Ieškovo UAB ,,Kauno švara“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I . Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Kauno švara“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 5. Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąją... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 28 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB... 8. Teismas nurodė, kad sutinka su ieškovo prašyme taikyti laikinąją apsaugos... 9. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ieškovui ginčijant konkurso... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskirajame skunde atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija prašo... 12. Ieškovas UAB „Kauno švara“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra... 17. CPK 4237 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Teismas priima motyvuotą nutartį... 18. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad be CPK nurodytų kitų laikinųjų... 19. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos... 20. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nenurodė motyvų, kuriais... 21. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos... 22. Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas... 23. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 28 d. nutartį, kuria taikytos... 25. Ieškovo UAB ,,Kauno švara“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių...