Byla 2-676-267/2015
Dėl vieno kambario buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovei K. M., jos atstovei advokatei R. L., atsakovams G. S. ir atsakovės BUAB „Ginsa“ administratoriaus UAB „Atveika“ atstovei D. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. M. ieškinį atsakovams G. S. ir bankrutavusiai UAB „Ginsa“ dėl 2012 m. rugpjūčio 21 d. Ketinimų sutarties dėl vieno kambario buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

5Ieškovė K. M. 2015-02-19 iškėlė bylą teisme atsakovams G. S. ir Nekilnojamojo turto agentūrai „Ginsa“. Ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012 m. rugpjūčio 21 d. pirkėjos K. M. ir pardavėjo G. S. sudarytą Ketinimų sutartį dėl vieno kambario buto pirkimo-pardavimo, priteisti ieškovės naudai iš atsakovų solidariai 2346 Eur jai padarytos turtinės žalos atlyginimui ir 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki visiško atsiskaitymo dienos. Taip pat prašė priteisti iš atsakovų solidariai 2027 Eur ieškovės patirtai neturtinei žalai atlyginti ir jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Sutartis ginčijama CK 1.91 straipsnio 1, 2 dalyse numatytais sandorių negaliojimo pagrindais, kaip sudaryta dėl apgaulės. Ieškinio reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo grindžiamas CK 1.91 straipsnio 5 dalies ir 6.250 straipsnio nuostatomis.

6Ieškovė paaiškino, kad tarpininkaujant nekilnojamojo turto agentūrai UAB „Ginsa“ ji susitarė ne vėliau kaip iki 2013 m. lapkričio 2 d. sudaryti su G. S., nurodžiusiu, kad jam nuosavybės teisėmis priklauso butas su bendro naudojimo patalpomis, kurio bendras plotas 17,96 kv. m., unikalus Nr.: ( - ), esantis adresu ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovė paaiškino, kad pagal ginčijamą sandorį sumokėjo atsakovui G. S. 8100 Lt / 2346 Eur avansą, tačiau 2013 metų kovo mėn. suprato, kad buvo apgauta, nes sužinojo, kad parduodamas butas niekada nepriklausė jį parduoti pažadėjusiam atsakovui G. S.. Sutarties sudarymo metu butas buvo įregistruotas viešajame nekilnojamojo turto registre kaip I. R. nuosavybė, o 2012-09-02 viešajame registre buvo įregistruotas šio buto areštas. Po I. R. mirties ginčo butą paveldėjo S. B., kuriai paveldėjimo teisės liudijimas buvo išduotas tik 2014-09-03.

7Ieškovė prašė priteisti ir dėl neteisėtų atsakovų veiksmų jai padarytą neturtinę žalą – 2027 Eur. Nurodė, kad dėl atsakovų piktavališko susitarimo ji buvo apgauta, atsakovai pasisavino valstybės jai, kaip buvusiai vaikų namų auklėtinei, skirtą išmoką įsikūrimui, dėl ko ji pateko į labai sunkią materialinę padėtį, prarado pasitikėjimą žmonėmis, patyrė dvasinius išgyvenimus, didžiulius nepatogumus, emocinę depresiją, kas galėjo prisidėti ir prie nėštumo komplikavimosi (1–4 b. l.).

8Teismo posėdyje ieškovė K. M. prašė ieškinį tenkinti. Ieškovės atstovė advokatė R. L. ieškinį palaikė jame nurodytais pagrindais. Akcentavo, kad apgaulė, sudarant sandorį, buvo panaudota prieš labai jauną žmogų, vaikų namų auklėtinę K. M., žengiančią pirmuosius žingsnius į socialinį gyvenimą, ir toks elgesys neatleistinas nei pardavėjui G. S. , nei sudarant ginčo sandorį tarpininkavusiai BUAB „Ginsa“.

9Atsakovas G. S. atsiliepimu į pareikštą ieškinį su pareikštais reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti.

10Nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 30 d. jis (pirkėjas), tarpininkaujant UAB „Ginsa“, sudarė su D. R. (pardavėju) Ketinimų sutartį dėl vieno kambario buto, esančio adresu ( - ), pirkimo. Pardavėjas D. R. pateikė testamentą, įrodantį, kad parduodamas butas priklauso jam, pažadėjo iki 2011 m. rugsėjo 30 d. sutvarkyti paveldėjimo dokumentus ir paruošti dokumentus buto pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti. Pirkėjas G. S. sumokėjo 6800 Lt – visą perkamo buto kainą pardavėjui D. R., o pardavėjas pinigus išleido ir įsipareigojimų neįvykdė, nes butą po turto savininkės I. R. mirties paveldėjo palikėjos dukra S. B.. Be to, antstolis areštavo ginčo butą už senas S. B. skolas. Dėl šių aplinkybių G. S. susitarė su S. B. ir D. R., kad reikia ieškoti buto pirkėjo, kuris padengs S. B. skolas. I. R. palikimą priėmusi S. B. išvyko į užsienį, tačiau pažadėjo grįžti sudaryti ginčo buto pirkimo-pardavimo sutartį, atsiradus naujam pirkėjui, ir apmokėti skolas. Atsakovas G. S. nurodė, kad jis sudarė ginčijamą 2012 m. rugpjūčio 21 d. Ketinimų sutartį su ieškove K. M. ir gavo iš jos 8100 Lt / 2346 Eur avansinę įmoką, tačiau nesutinka grąžinti pinigus ieškovei, ir įrodinėja, kad buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovės (pirkėjos) kaltės. Sudarant ginčijamą sutartį K. M. buvo išaiškinta, kad pagal Ketinimų sutarties 3.2 punktą tuo atveju jei iki 2013 m. lapkričio 2 d. buto pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaryta dėl pirkėjos kaltės, visa avanso suma lieka pas pardavėją. Ieškovei buvo leista gyventi ginčo bute, tačiau ji sutartinių sąlygų nevykdė, laiku nemokėjo komunalinių mokesčių, įmokų už išsimokėtinai perkamą butą ir nesilaikė bendros daugiabučiame name nustatytos tvarkos. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodo, kad sutinka grąžinti ieškovei dalį jos sumokėtų pinigų – 1100 Eur, nors dėl ginčijamo sandorio patyrė 2221,88 Lt nuostolius (29–33 b. l.).

11Teismo posėdyje atsakovas G. S. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad sumokėjęs D. R. už ginčo sutartyje nurodytą butą jautėsi pilnateisis buto savininkas ir veikė sąžiningai norėdamas išspręsti susidariusią situaciją ir tvarkingai perduoti butą K. M..

12Atsakovė BUAB „Ginsa“, atstovaujama administratoriaus UAB „Atveika“, atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad bendrovės direktorius G. S. neperdavė administratoriui UAB „Ginsa“ dokumentų, todėl administratorius negali patikrinti K. M. pareikštų reikalavimų pagrįstumo (47 b. l.).

13Teismo posėdyje atsakovės BUAB „Ginsa“ administratoriaus UAB „Atveika“ atstovė D. V. prašė ieškinį, pareikštą BUAB „Ginsa“, atmesti, nes ieškovė ginčijamą sandorį sudarė su atsakovu G. S., pinigus taip pat sumokėjo pardavėjui, o ne atsakovei UAB „Ginsa“.

14II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

15Ieškinys tenkintinas iš dalies.

16Byloje nustatyta, kad 2012-08-21 ginčo šalys sudarė Ketinimų sutartį dėl atsakovui G. S. (pardavėjui) nuosavybės teise priklausančio vieno kambario buto su bendrojo naudojimo patalpomis, kurio bendras plotas 17,96 kv. m, unikalus Nr.: ( - ), esančio adresu ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ateityje – ne vėliau kaip iki 2013 m. lapkričio 2 d.

17Ieškovė K. M. (pirkėja) pagal šią sutartį sumokėjo atsakovui G. S. 2346 Eur / 8100 Lt (7000 Lt Ketinimų sutarties pasirašymo momentu, 2012 m. lapkričio 14 d. – 500 Lt, 2012 m. gruodžio mėn. – 600 Lt).

18Sutartį pasirašiusi trečioji šalis BUAB „Ginsa“ sutartyje įvardinta kaip tarpininkavimo paslaugas teikianti nekilnojamojo turto agentūra Ginsa.

19Sutarties forma ir turinys teikia pagrindo išvadai, kad šalys susitarė dėl sutartyje nurodyto turto pardavimo ateityje pagal aptartas sąlygas, todėl teismas ją kvalifikuoja kaip preliminariąją sutartį (CK 6.165 str.)

20Preliminarios sutarties sudarymo metu ginčo buto savininkė nekilnojamojo turto registre nurodyta I. R., po jos mirties (2008-06-01) palikimą priėmė palikėjos dukra S. B., kuriai tik 2014-09-18 buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas ir 2014-09-19 viešajame registre įregistruota paveldėtojos nuosavybės teisė į ginčo butą.

21Po penkių dienų, t. y. 2014-09-24 S. B. sudarė minėto buto pirkimo-pardavimo sutartį su pirkėja I. P., kuri savininko teises viešajame registre įregistravo 2014-10-07.

222014 m. spalio 8 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Ginsa“ iškelta bankroto byla.

23Minėtas faktines aplinkybes patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, t. y. 2012-08-21 sutartis, joje esantys atsakovo G. S. parašais patvirtinti įrašai apie 8100 Lt gavimą iš K. M., taip pat Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2015-02-02 išrašo su istorija duomenys apie Ketinimų sutartyje nurodyto buto, esančio adresu ( - ) savininkų pasikeitimą ir S. B. G. S. 2013-05-24 atsiųsto įgaliojimo vesti paveldėjimo bylą mirus I. R. turinys ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (10–12, 16–18, 37, 38 b. l.; LITEKO duomenys – civilinė byla Nr. 2-534-671/2015).

24Nurodytas bylai reikšmingas aplinkybes iš esmės pripažįsta abi ginčo šalys, todėl teismas šiuos faktus laiko nustatytais (CPK 182 str., 187 str.).

25Byloje sprendžiamas ginčas dėl ieškovės K. M. ir atsakovų G. S. bei UAB „Ginsa“, kuriai 2014 m. spalio 8 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla, 2012 m. rugpjūčio 21 d. sudarytos preliminarios sutarties „Dėl vieno kambario buto pirkimo-pardavimo“ teisėtumo, restitucijos taikymo ir neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovė prašo apginti jos teises ir priteisti neturtinės žalos atlyginimą, remdamasi teisės normomis, reglamentuojančiomis dėl apgaulės sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu (CK 1.91 str. 1, 2 ir 3 dalys, 6.250 str.).

26Dėl sandorio, sudaryto dėl apgaulės, pripažinimo negaliojančiu

27Šios bylos kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad CK 1.91 straipsnyje reglamentuojamas sandorių, turinčių valios trūkumų, pripažinimas negaliojančiais ir pagal šią teisės normą apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį tokiomis sąlygomis, kokių jis siekia. Apgaule galima pripažinti tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Apgaulės atveju apgautosios sandorio šalies valią paveikia kitos šalies ar trečiojo asmens nesąžiningi veiksmai (tiek aktyvūs, tiek ir nutylėjimas). Apgaulės atveju sudarytas sandoris yra ne sandorio šalies laisvos valios išraiškos rezultatas, o kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nesąžiningų veiksmų rezultatas. Jeigu apgaulės nebūtų buvę, apgautoji sandorio šalis sandorio arba apskritai nebūtų sudariusi, arba būtų sudariusi jį visiškai kitokiomis sąlygomis. Dėl to būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. Č. v. H. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-609/2008; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. T. v. V. G. , bylos Nr. 3K-3-264/2013; kt.).

28Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis CK 4.47 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis nuosavybės teisės įgijimo pagrindus, byloje nustatyta, kad atsakovas G. S. niekada nebuvo įgijęs nuosavybės teisių į 17,96 kv. m butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), kurį ginčijama preliminariąja sutartimi įsipareigojo parduoti ieškovei K. M.. Ši aplinkybė leidžia teismui spręsti, kad dėl atsakovų G. S. ir tarpininkavimo paslaugas teikiančios UAB „Ginsa“ neteisėtų veiksmų, ieškovės K. M. valia dėl sudaromo sandorio turinio ir jo esmės buvo neteisėtai paveikta. Atsakovai melagingai nurodė sutartyje, kad parduodamo buto savininkas yra nekilnojamojo turto agentūros Ginsa vadovas G. S., bei nutylėjo aplinkybes, kad tikroji turto savininkė I. R. yra mirusi 2008 metais, o jos vaikai S. B. ir D. R. įstatymo nustatyta tvarka nėra priėmę palikimo. Sudarydama Ketinimų sutartį dėl buto pirkimo su nekilnojamojo turto agentūros vadovu, jauna mergaitė, neturinti jokios patirties sudarant nekilnojamojo turto perleidimo sandorius, negalėjo suabejoti dėl sutarties turinio teisingumo. Ieškovės K. M. pasitikėjimą įtakojo ir tai, kad sutartis buvo surašyta ant Nekilnojamojo turto agentūros Ginsa blanko bei patvirtinta trečiojo sutartį pasirašiusio juridinio asmens, atsakovo UAB Ginsa, vadovo parašu ir įmonės antspaudu.

29Bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad ginčijamas sandoris yra abiejų atsakovų nesąžiningų veiksmų rezultatas, turintis akivaizdžių jį sudariusios ieškovės K. M. valios trūkumų. Teismas tiki ieškovės paaiškinimais, kad, žinodama, jog butas nepriklauso atsakovui G. S., nebūtų sudariusi ginčijamos sutarties, pagal kurią atidavė tariamam pardavėjui beveik visą (8100 Lt) jai, kaip vaikų namų auklėtinei, Telšių rajono savivaldybės administracijos paskirtą 9750 Lt dydžio išmoką įsikūrimui (CK 1.5 str.).

30Teismas neatmeta atsakovo G. S. pateiktų argumentų, kad jis ateityje tikėjosi įgyti nuosavybės teises į ginčo sutartyje nurodytą butą, nes 2011 m. rugpjūčio 30 d. buvo sumokėjęs mirusios buto savininkės I. R. įstatyminiam įpėdiniui D. R. 6800 Lt buto kainą, tačiau šios aplinkybės nepaneigia ieškovės reikalavimo pagrįstumo, nes sutarties sudarymo metu K. M. nebuvo atskleista tikroji padėtis (34–36 b. l.). Be to, pats atsakovas G. S. teismo posėdyje pripažino, kad pagrindinis jo tikslas, sudarant preliminarią sutartį su ieškove K. M., buvo atgauti pagal 2011 m. rugpjūčio 30 d. sudarytą Ketinimų sutartį D. R. už ginčo sutartyje nurodytą butą sumokėtus 6800 Lt. Gavęs iš ieškovės avansinę įmoką 7000 Lt ir leidęs neturinčiai kur gyventi buvusiai vaikų namų auklėtinei K. M. įsikelti į preliminarioje sutartyje nurodytą butą, atsakovas įgijo jos pasitikėjimą ir ateityje tikėjosi, kaip jis pats paaiškino teisme, „kaip nors išnarplioti susidariusią situaciją“. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju abu atsakovai pagal jų darbo pobūdį ir turimą patirtį privalėjo suprasti, kad neturėdamas jokių daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą – butą, esantį adresu ( - ), G. S. ne tik negalėjo jo parduoti, bet ir neturėjo teisės sudaryti preliminarios sutarties dėl tokio buto pardavimo ateityje (CK 4.20 str., 4.27 str., 4.47 str., 4.48 str., 6.307 str.).

31Apibendrindamas teismas sprendžia, kad abu atsakovai elgėsi neleistinai ir nesąžiningai, suklaidino jauną patirties neturintį žmogų, ir piktnaudžiaudami jokios patirties sudarant nekilnojamojo turto sandorius neturinčios K. M. pasitikėjimu, sudarė jos interesų neatitinkantį sandorį. Ieškovė sumokėjo atsakovui G. S. 8100 Lt avansinį mokėjimą už Ketinimų sutartyje numatytą iki 2011 m. rugsėjo 30 d. sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo ir pagal byloje turimus duomenis negalėjo būti sudaryta, o pinigus gavęs atsakovas G. S. atsisako juos grąžinti ieškovei.

32Dėl nurodytų aplinkybių ieškinio reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, teismo vertinimu, yra pagrįstas, įrodytas ir turi būti tenkinamas pripažįstant ginčijamą sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento (CK 1.5 str., 1.91 str. 1 d., 5 d., 1.95 str.).

33Dėl apgaulės sudarytą sandorį pripažinus negaliojančiu, antroji šalis privalo grąžinti nukentėjusiam visa, ką ji yra gavusi pagal sandorį (CK 1.80 str. 2 d., 1.91 str. 2 d.). Atsakovas pripažįsta, kad ieškovė avansines įmokas – 8100 Lt, sumokėjo jam asmeniškai, o UAB „Ginsa“ už tarpininkavimo paslaugas joks atlygis nebuvo sumokėtas. Teisminio nagrinėjimo metu G. S. sutiko grąžinti ieškovei 1100 Eur, o likusią avansinės įmokos dalį nurodė pasiliekąs sau kaip patirtų nuostolių atlyginimą. Teismas atmeta atsakovo pateiktus argumentus kaip nesusijusius su byloje pareikštais reikalavimais, todėl ir neįtakojančius teismo sprendimo teisėtumo taikant įstatymo nuostatas, reglamentuojančias restitucijos taisyklių taikymą. Atsakovas priešieškinio dėl jo tariamai patirtų nuostolių atlyginimo išieškojimo iš ieškovės K. M. byloje nereiškė, įrodymų neteikė ir neįrodinėjo įstatyme nustatytų būtinųjų sąlygų ieškovės civilinei atsakomybei kilti (CK 6.245, 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 str.). Dėl šių aplinkybių byloje pareikštas reikalavimas priteisti 2346 Eur solidariai iš abiejų atsakovų tenkinamas iš dalies priteisiant ieškovės naudai 2346 Eur iš atsakovo G. S., o dėl šios ieškinio reikalavimo dalies ieškinys atsakovei UAB „Ginsa“ atmetamas kaip neįrodytas (CPK 178 str.).

34Dėl neturtinės žalos atlyginimo

35CK 1.91 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad be grąžinimo į padėtį, buvusią iki sudarant sandorį, nukentėjusiajam suteikiama teisė reikalauti atlyginti neturtinę žalą, nes veiksmai, nurodyti 1.91 straipsnio 1 dalyje, sukelia padarinių, numatytų CK 6.250 straipsnio 1 dalyje. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 2027 Eur neturtinei žalai atlyginti. Nurodo, kad dėl atsakovų apgaulės sudarant sutartį, ji pateko į labai sunkią materialinę padėtį, patyrė dvasinius išgyvenimus, neturėdama nei gyvenamojo būsto, nei pinigų patyrė didžiulius nepatogumus, emocinę depresiją, kas galėjo prisidėti ir prie nėštumo komplikavimosi.

36Pagrindinės neturtinės žalos dydžio kriterijų nuostatos reglamentuojamos CK 6.250 straipsnio 1, 2 dalyse: neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais; teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Šie kriterijai yra pripažįstami ir išplėtoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, nagrinėjant neturtinės žalos atlyginimą individualiais atvejais.

37Neturtinė žala padaroma fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kurie sukelia kančias ir išgyvenimus. Ji pasireiškia žmogaus psichinio, vidinio pasaulio patyrimais, netekimais ar skausmais, yra susijusi su žmogaus sąmonės lygmens reiškiniais. Ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie pat įrodymų konkretumo standartai kaip nagrinėjant turtinės žalos padarymo klausimus. Neturtinės žalos atveju didesnę reikšmę turi visuotinai žinomų aplinkybių, tam tikrų reiškinių atitikties visuotinai priimtiems moralės ir etikos vertinimams kriterijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Z. (R.) v. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, bylos Nr. 3K-3-342/2010).

38Nagrinėjamu atveju teismui nekyla abejonių, kad dėl atsakovų apgaulės ieškovė patyrė neturtinę žalą, tai pagrindžia ieškovės teismui pateikti rašytiniai įrodymai (15, 19–23 b. l.) Spręsdamas dėl priteistino neturtinės žalos dydžio teismas įvertina patirtos neturtinės žalos dydį pagal įstatymuose reglamentuojamus ir teismų praktikoje pripažintus neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, taip pat atsižvelgia į didesnį ieškovės K. M. socialinį pažeidžiamumą dėl aplinkybių, susijusių su jos amžiumi (5 b. l.), socialine ir turtine padėtimi (6–9, 20, 21 b. l.), nėštumo komplikacijomis ir dukters V. M., gimusios ( - ), sveikatos problemomis (19, 23 b. l.). Nagrinėjamoje byloje kompensaciją didinančiais veiksniais laikytini atsakovų veiksmai, susiję su ieškovei skirtos socialinės išmokos įsikūrimui negrąžinimo trukme (virš 4 metų).

39Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės prašomo priteisti 2027 Eur neturtinės žalos atlyginimo dydis nėra per didelis, jis skirtas ieškovės patirtiems psichinio pobūdžio išgyvenimams ir patiriamai nuoskaudai sušvelninti (CK 1.5 str.), todėl ir ši ieškinio reikalavimo dalis turi būti tenkinama. Atsakovės BUAB „Ginsa“ administratoriaus atsikirtimai, nurodant, kad UAB „Ginsa“ nedalyvavo sandorio sudaryme atmestini kaip paneigti byloje surinktais įrodymais – ginčijamos Ketinimų sutarties forma ir turiniu, bei atsakovo ir ieškovės paaiškinimais teisme (CK 6.154 str. 1 d., 6.198 str., CPK 178 str.).

40Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

41Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atsižvelgus į tai, kad ieškovės ieškinys iš esmės tenkinamas, o atsakovė BUAB „Ginsa“ atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, valstybei iš atsakovo G. S. priteistinos 350,71 Eur valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai atlyginti (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 93 str.). Iš atsakovo G. S. taip pat priteistinas 131 Eur žyminis mokestis ir 10,03 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

43Ieškinį tenkinti iš dalies.

44Pripažinti ieškovės K. M. ir atsakovų G. S. bei UAB „Ginsa“ 2012 m. rugpjūčio 21 d. sudarytą Ketinimų sutartį dėl vieno kambario buto pirkimo-pardavimo negaliojančia ab initio (nuo jos sudarymo momento).

45Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) adresas: ( - ), ieškovei K. M. (a. k. ( - ) adresas: ( - )) 2346 Eur (du tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt šešis eurus).

46Priteisti solidariai iš atsakovų G. S., asmens kodas ( - ) adresas: ( - ), ir atsakovės BUAB „Ginsa“, įmonės kodas 300053027, adresas: Kęstučio g. 25, Telšiai, LT 87140, ieškovės K. M. (a. k. ( - ) adresas: ( - )) naudai 2027 Eur (dviejų tūkstančių dvidešimt septynių eurų) neturtinės žalos atlyginimą.

47Likusią ieškinio reikalavimų, pareikštų BUAB „Ginsa“, dalį atmesti.

48Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) adresas: ( - ), 350,71 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų, 131 Eur žyminį mokestį ir 10,03 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei.

49Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
5. Ieškovė K. M. 2015-02-19 iškėlė bylą teisme atsakovams G. S. ir... 6. Ieškovė paaiškino, kad tarpininkaujant nekilnojamojo turto agentūrai UAB... 7. Ieškovė prašė priteisti ir dėl neteisėtų atsakovų veiksmų jai... 8. Teismo posėdyje ieškovė K. M. prašė ieškinį tenkinti. Ieškovės... 9. Atsakovas G. S. atsiliepimu į pareikštą ieškinį su pareikštais... 10. Nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 30 d. jis (pirkėjas), tarpininkaujant UAB... 11. Teismo posėdyje atsakovas G. S. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad... 12. Atsakovė BUAB „Ginsa“, atstovaujama administratoriaus UAB „Atveika“,... 13. Teismo posėdyje atsakovės BUAB „Ginsa“ administratoriaus UAB... 14. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai, kuriais... 15. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. Byloje nustatyta, kad 2012-08-21 ginčo šalys sudarė Ketinimų sutartį dėl... 17. Ieškovė K. M. (pirkėja) pagal šią sutartį sumokėjo atsakovui G. S. 2346... 18. Sutartį pasirašiusi trečioji šalis BUAB „Ginsa“ sutartyje įvardinta... 19. Sutarties forma ir turinys teikia pagrindo išvadai, kad šalys susitarė dėl... 20. Preliminarios sutarties sudarymo metu ginčo buto savininkė nekilnojamojo... 21. Po penkių dienų, t. y. 2014-09-24 S. B. sudarė minėto buto... 22. 2014 m. spalio 8 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Ginsa“... 23. Minėtas faktines aplinkybes patvirtina į bylą pateikti rašytiniai... 24. Nurodytas bylai reikšmingas aplinkybes iš esmės pripažįsta abi ginčo... 25. Byloje sprendžiamas ginčas dėl ieškovės K. M. ir atsakovų G. S. bei UAB... 26. Dėl sandorio, sudaryto dėl apgaulės, pripažinimo negaliojančiu ... 27. Šios bylos kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo... 28. Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis CK 4.47 straipsnio nuostatomis,... 29. Bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad ginčijamas sandoris yra abiejų... 30. Teismas neatmeta atsakovo G. S. pateiktų argumentų, kad jis ateityje... 31. Apibendrindamas teismas sprendžia, kad abu atsakovai elgėsi neleistinai ir... 32. Dėl nurodytų aplinkybių ieškinio reikalavimas dėl sandorio pripažinimo... 33. Dėl apgaulės sudarytą sandorį pripažinus negaliojančiu, antroji šalis... 34. Dėl neturtinės žalos atlyginimo... 35. CK 1.91 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad be grąžinimo į padėtį, buvusią... 36. Pagrindinės neturtinės žalos dydžio kriterijų nuostatos reglamentuojamos... 37. Neturtinė žala padaroma fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kurie... 38. Nagrinėjamu atveju teismui nekyla abejonių, kad dėl atsakovų apgaulės... 39. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovės... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 41. Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 263,... 43. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Pripažinti ieškovės K. M. ir atsakovų G. S. bei UAB „Ginsa“ 2012 m.... 45. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - )... 46. Priteisti solidariai iš atsakovų G. S., asmens kodas ( - ) adresas: ( - ), ir... 47. Likusią ieškinio reikalavimų, pareikštų BUAB „Ginsa“, dalį atmesti.... 48. Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) adresas: ( - ), 350,71 Eur... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...