Byla 2A-1524/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Amilina“ ieškinį atsakovui kooperatyvui „Lietuviški javai“ dėl nuostolių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Amilina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Amilina“ ieškinį atsakovui kooperatyvui „Lietuviški javai“ dėl nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB „Amilina“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1 800 000 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo reikalavimų įvykdymui užtikrinti Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi iš dalies tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei areštavo 1 800 000 Lt vertės atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Ieškovas nurodytą sprendimą apskundė. Civilinė byla perduota Lietuvos apeliaciniam teismui.

6Atsakovas Apeliaciniam teismui 2012 m. liepos 20 d. pateikė prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi jo turtui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. liepos 31 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino iš dalies, pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį, panaikindamas atsakovo kooperatyvo „Lietuviški javai“ kilnojamojo turto areštą.

8Ieškovas AB „Amilina“ Apeliaciniam teismui 2012 m. rugpjūčio 27 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaygos priemones – atsakovo kilnojamojo turto areštą. Ieškovas prašyme nurodė, kad atsakovui reiškiamas didelės sumos ieškinys – 1 800 000 Lt reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo. Ši aplinkybė, ieškinio patenkinimo atveju, leidžia spręsti apie teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Minėta prezumpcija galėtų būti paneigta, jei atsakovas įrodytų, kad jo turtinė padėtis yra gera ir, kad tenkinus ieškinio reikalavimus, atsakovas turės finansinę galimybę įvykdyti teismo sprendimą. Tačiau atsakovas šios prezumpcijos nepaneigė, todėl 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pripažino, kad egzistuoja reali grėsmė, jog šioje byloje priimtas teismo sprendimas gali būti neįvykdytas. Antstoliui Marekui Petrovskiui vykdant Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį, iš atsakovui priklausančio kilnojamojo turto buvo areštuoti tik 3 kompiuteriai, 6 mobilieji telefonai bei internetinė svetainė (viso antstolio areštuoto kilnojamojo turto vertė tesiekia 14 566,10 Lt). Jokio kito kilnojamojo turto atsakovas neturėjo. Todėl darytina išvada, jog atsakovo turtinė būklė yra prasta, o grėsmė, jog būsimas teismo sprendimas nebus įvykdytas ir ieškovo patirti nuostoliai nebus atlyginti, yra reali. Nors Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. liepos 31 d. nutartyje paliko galioti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo nekilnojamajam turtui, tačiau šios laikinosios apsaugos priemonės yra nepakankamos būsimo teismo sprendimo realiam įvykdymui užtikrinti. Todėl Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones atsakovo kilnojamajam turtui, de facto buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės apskritai.

9Atsakovas kooperatyvas „Lietuviški javai“ atsiliepime į ieškovo prašymą nurodo, kad ieškovas, prašydamas taikyti atsakovo kilnojamojo turto areštą, jokių naujų faktų ar aplinkybių, kurios nebuvo žinomos Apeliaciniam teismui priimant 2012 m. liepos 31 d. nutartį, nenurodė. Faktas, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, leidžia daryti tikėtiną išvadą, kad ieškovo reikalavimai nėra pagrįsti. Todėl ieškovo prašymas turi būti atmestas.

10Prašymas netenkintas.

11Ieškovas prašo taikyti atsakovo kilnojamjo turto areštą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. liepos 31 d. nutartimi panaikino atsakovo kilnojamojo turto areštą, atsižvelgęs į atsakovo vykdomos veiklos specifiką – grūdų supirkimas ir pardavimas Lietuvos bei užsienio šalių rinkose, todėl sprendė, kad atsakovo kilnojamojo turto areštas neproporcingai apriboja atsakovo vykdomą veiklą. Teisėjų kolegija sutiko su atsakovo argumentu, kad taikomas jo kilnojamojo turto areštas apima prekes, produkciją, supirktą iš ūkininkų, o tai užkerta bet kokią galimybę atsakovui vykdyti ekonominę – komercinę veiklą. Nors antstolis Marekas Petrovskis, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovui priklausančių grūdų neareštavo, tačiau nereiškia, kad jie negali būti areštuoti ateityje. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2012 m. liepos 31 d. nutartyje, tenkindama atsakovo prašymą dėl kilnojamojo turto arešto panaikinimo, konstatavo, kad atsakovo kilnojamojo turto areštas neproporcingai varžo atsakovo veiklą. Padaryti priešingą išvadą ir tenkinti ieškovo prašymą, nagrinėjamu atveju teisėjų kolgeija neturi pagrindo. Atsakovas savo veiklos pobūdžio nepakeitė, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad aplinkybės, turinčios įtakos atsakovo kilnojamojo turto arešto netaikymui, nepasikeitė.

12Teisėjų kolegija atkreipia ieškovo dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atsakovo turtui buvo pritaiktyos laikinosios apsaugos priemonės, kadangi teismas sprendė, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo reikalavimus. Tačiau 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu teismas ieškovo ieškinį atmetė. Todėl darytina išvada, kad pasikeitė preliminarus ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumo vertinimas. Pasikeitus šioms aplinkybėms, nėra vienos iš laikinųjų asaugso priemonių taikymo sąlygų – tikėtinai pagrįsto ieškovo reikalavimo. Nors minėtas sprendimas nėra įsiteisėjęs, kadangi apskųstas apelaiciniu skundu, ir gali būti pakeistas apelaicinės instancijos teismo, tačiau tai, kad iekšovo ieškinys buvo atmestas, yra reikšminga aplinkybė nagrinėjant ieškovo prašymą dėl atsakovo kilnojamojo turto arešto. Teisėjų kolegija nurodo, kad preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios bylos nagrinėjimui iš esmės, kadangi ieškovo ieškinio pagrįstumo klausimą išspręs apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovo apeliacinį skundą.

14Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo ir areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį turtą (CPK 114 str.).

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

16Atmesti ieškovo akcinės bendrovės „Amilina“ prašymą taikyti atsakovo kooperatyvo „Lietuviški javai“ kilnojamojo turto areštą.

Proceso dalyviai
Ryšiai