Byla e2-834-180/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – Kauno Vinco Kudirkos gimnazija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-3197-345/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovui Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; trečiasis asmuo – Kauno Vinco Kudirkos gimnazija, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VERSLO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti perkančiąją organizaciją išskaidyti viešojo pirkimo „Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai“ (pirkimo Nr. 364945) objektą į atskiras dalis ar vykdyti atskirus pirkimus statybos darbų ir stacionarių baldų su integruojama buitine technika įsigijimui.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ji (ieškovė) galės efektyviai pasinaudoti veiksminga jos teisių ir interesų gynyba. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės taip pat užtikrins Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, tiekėjų sąžiningą konkurenciją.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė: iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė atsakovo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomo viešojo pirkimo „Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai“ (pirkimo Nr. 364945) procedūras.
 1. Teismas sprendė: atsižvelgiant į perkamų darbų pobūdį, pirkimo procedūrų sustabdymas ir draudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį, nepažeis viešojo intereso, nes nėra neabejotino neatidėliotino pagrindo kuo skubiau užbaigti pirkimą ir įgyti paslaugas. Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo kilsiančios pasekmės savo esme bus mažesnės nei tos, kurios galėtų kilti pirkimo procedūrų nestabdant.
 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viešojo pirkimo procedūras nukeltų neilgam terminui, ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui.
 3. Teismo įsitikinimu, laikinosios apsaugos priemonės užtikrins, kad vykdant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 17 str. 1 d.), o kartu ir visuomenės viešojo intereso, kad viešajame pirkime lėšos būtų naudojamos ekonomiškai.
 4. Atsakovas, teismo įsitikinimu, nepaneigė aplinkybės, kad negali teikti paslaugų, o priešingai, atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas sutiko, kad dalį stacionarių baldų ir stacionarių baldų su sumontuota buitine technika įrengimo teoriškai galima išskirti į atskirą pirkimo dalį.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Apeliantas (atsakovas) Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Perkamų darbų atlikimo pradžia numatyta 2018 m. balandžio 3 d., o visi darbai turi būti baigti 2018 m. rugpjūčio 20 d. su galimybe šį terminą dėl išimčių pratęsti vieną kartą vienam mėnesiui (sąlygų 2.4 p.). Tai reiškia, kad perkami darbai turi būti iš esmės baigti iki 2018 m. prasidėsiančio naujo mokslo metų sezono pradžios.
  2. Tarp atsakovo ir VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ yra sudaryta 2015 m. gruodžio 28 d. ginčo pirkimo finansavimo sutartis, kurioje numatyta ginčo projektą baigti 2018 metais. Šios sutarties priedo 5.2 punkte nurodytas projekto užbaigimo terminas – 2018 m. birželio 30 d., tačiau finansavimo sutarties šalių preliminariu sutarimu bus pratęstas keletui mėnesių, nes techninio projekto, būtino darbams atlikti, parengimas užtruko dėl objektyvių priežasčių. Atsakovas teigia, kad finansavimas pagal nurodytą finansavimo sutartį nebus perkeltas į 2019 metus, todėl neįsisavinus pirkimui skirtų ES lėšų per 2018 metus ir neatlikus darbų iki 2018 m. naujo mokymosi sezono, pirkimas turės būti nutrauktas, o Kauno Vinco Kudirkos progimnazija liks nerekonstruota.
  3. Pirkime yra pateikti šeši pasiūlymai, tačiau atsakovas negali tęsti pirkimo procedūrų dėl teismo pritaikytų ribojimų. Ieškovė pasiūlymo pirkime nepateikė ir jau negalėtų pateikti, net jei byloje būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Nurodo, kad neatsiejamą ginčo pirkimo dokumentų dalį sudaro kapitalinio remonto projektas, kuris turėtų būti rengiamas naujai, jeigu atsakovui tektų vykdyti ieškovės ieškinio reikalavimus. Dėl to ginčo pirkimas turėtų būti nutrauktas ir skelbiamas iš naujo.
  4. Apelianto teigimu, byloje egzistuoja viešasis interesas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali lemti neproporcingai sunkias pasekmes – Kauno Vinco Kudirkos progimnazija gali likti nerekonstruota, o ginčą laimėjus atsakovui dėl to gali kilti naujas ginčas, susijęs su tuo padarytos žalos atlyginimu.
 1. Ieškovė UAB „VERSLO“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šias argumentais:
  1. Perkančioji organizacija įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“, projekto Nr.: 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001. Šio projekto finansavimo sąlygas nustatančio Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-95 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 18 punktas nustato maksimalią projekto trukmę „Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 84 mėnesiai (ne ilgesnė kaip iki 2022 m. rugpjūčio 30 d.) nuo projekto sutarties pasirašymo dienos“. Įvertinus tai, kad Projekto finansavimo sutartis sudaryta 2015 m. gruodžio 28 d., konstatuotina, jog vėliausia galima projekto pabaigos data yra 2022 m. rugpjūčio 30 d.
  2. Pagal apelianto pateiktą Projekto finansavimo sutartį, rekonstrukcija vykdoma 7-se mokyklose, todėl, papildomai įvertinus tai, kad dalis projekto veiklų jau įgyvendintos (techninių projektų parengimas), abejotina, kad įgyvendinančioji institucija ir ministerija nesutiktų pratęsti projekto įgyvendinimo, jei darbai būtų nukeliami tik 1-oje iš 7-ių numatomų rekonstruoti mokyklų.
  3. Žymiai didesnė žala kiltų, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos ir apeliantas sudarytų sutartį su Pirkimo laimėtoju ir būtų pradėta vykdyti sutartis, nes palankaus dėl ieškovei palankaus teismo sprendimo potencialiai ne tik grėstų baudos iki 10 procentų sutarties dydžio pritaikymu Perkančiajai organizacijai (VPĮ 106 str.), bet ir įgyvendinančiosios organizacijos pritaikyta finansine korekcija.
  4. Aplinkybė, kad ieškovė nepateikė pasiūlymo, įrodo tai, kad dirbtinis Pirkimo objekto sujungimas, kuris ir yra ginčijamas, riboja jos galimybes dalyvauti Pirkime. Vienas esminių Perkančiosios organizacijos argumentų yra tai, kad „įranga ir baldai sudaro visiškai nereikšmingą projekto dalį“, tačiau tai nepateisina dirbtinio apjungimo, nes apribojimas, susijęs su „nedidele projekto dalimi“, yra reikšmingas visam Pirkimui. Tai įpareigoja pasitelkti baldų su buitine technika gamyba ir montavimu užsiimantį subrangovą.
  5. Perkančiosios organizacijos teiginys, kad „Neatsiejamą ginčo pirkimo dokumentų dalį sudaro kapitalinio remonto projektas, kuris turėtų būti rengiamas naujai, jeigu atsakovui tektų vykdyti ieškovo ieškinio reikalavimus“ yra nepagrįstas, nes Pirkimo objekto skaidymas neįpareigoja Perkančiosios organizacijos atitinkamai koreguoti techninį projektą. Paprastai tokiu atveju nurodoma, kad tam tikra techniniame projekte nurodyta įranga bus perkama atskirai.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 1. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 1. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 2. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.).
 3. Ieškovės pareikštas ieškinys pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir apeliantės poziciją pagrindžiančiais įrodymais, teisiniais pagrindais ir atitinkantis jam keliamus CPK 4233 reikalavimus. Šioje proceso stadijoje apeliantė neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti ieškinio pagrįstumo, nes reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Kadangi ieškinio forma ir turinys atitiko įstatymo nuostatas, nėra duomenų, kad ieškovės reikalavimai būtų akivaizdžiai nepagrįsti ir ji savo interesus gintų aiškiai netinkamu būdu sprendžiama, kad ieškinys preliminariai pagrįstas.
 4. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetas taikomas tos vertybės gynybai, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – kuo skubesnis konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas.
 5. Apeliantė vykdo viešąjį pirkimą – perka Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbus. Pirkimo objektas sudėtinis, nes be statybos darbų kartu perkami baldai su integruota buitine technika. Ieškovo įsitikinimu, statybos darbai ir stacionarių baldų su integruojama buitine technika įsigijimas turi būti perkami atskirai, t. y. pirkimo objektas turi būti išskaidytas.
 6. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, prieina išvados, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė pirkimo procedūras. Visų pirma, pirkimo procedūrų sustabdymas ir draudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį nepažeis viešojo intereso, nes nėra neabejotino neatidėliotino pagrindo kuo skubiau užbaigti pirkimą ir įsigyti paslaugas; viešojo pirkimo procedūros nusikeltų neilgam, tai nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad dėl to kiltų grėsmė netekti finansavimo ir pan. Ginčo, kad atsakovo vykdomas viešasis pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu bei užtikrins kokybiškas Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių mokymosi sąlygas, byloje nėra, tačiau šiuo atveju skirtinas prioritetas viešojo pirkimo procedūrų teisėtumui. Byloje nustatytos aplinkybės pagrįstai leidžia teigti, kad pirkimo objektas nėra pirmos būtinybės, neatidėliotinai vykdytinas. Apeliantas nepateikė tai paneigiančių duomenų. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, apeliantui sudarius pirkimo sutartį, įsigijus ginčijamą Pirkimo objektą, o teismui priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas akivaizdžiai pasunkėtų ar taptų neįmanomas dėl įvykusio ir pasibaigusio konkurso.
 1. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl apskųstos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.
 1. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį – jos naikinti ar keisti nėra pagrindo.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai