Byla 2-1632/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1768-273/2014 pagal ieškovų G. M., uždarosios akcinės bendrovės „Kamida Logistics“ ir R. B. ieškinius uždarajai akcinei bendrovei „Galsera“ buvo iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Galsera“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1768-273/2014 pagal ieškovų G. M., uždarosios akcinės bendrovės „Kamida Logistics“ ir R. B. ieškinius uždarajai akcinei bendrovei „Galsera“ buvo iškelta bankroto byla ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje apeliacine tvarka nagrinėjamas ginčas, ar ieškovai G. M. ir UAB „Kamida Logistics“ turi reikalavimo teisę į UAB „Galsera“ bei teisę reikalauti bankroto bylos iškėlimo, taip pat dėl UAB „Galsera“ mokumo.

4Ieškovas G. M. nurodė, kad yra UAB „Galsera“ kreditorius, nes įmonė jam nesumokėjo dienpinigių. VDI prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus 2013-11-05 Darbo ginčų komisija sprendimu Nr. ( - ) darbo byloje Nr. APS-2-17742 nuspręsta ieškovo naudai išieškoti iš UAB „Galsera“ 4 310,50 Lt dienpinigių, tačiau UAB „Galsera“ vis tiek neatsiskaitė.

5UAB „Kamida Logistics nurodė, kad yra UAB „Galsera“ kreditorius, Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1408-191/2014 priešieškiniu pareiškęs reikalavimą 54 395, 49 Lt sumai. Kol byla nagrinėjama UAB „Kamida Logistics“ turi galiojančią neginčijamą reikalavimo teisę atsakovui, kurią sudaro patirtos išlaidos teisinei pagalbai (2 117,50 Lt išlaidų advokato pagalbai siekiant įvykdyti 2013-11-25 Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-2401-221/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolio M. L. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0022/13/23914).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014-06-27 nutartimi iškėlė UAB „Galsera“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“ ir atliko kitus su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

8Teismas sprendė, kad UAB „Galsera“ neįrodė mokumo, todėl pripažintina nemokia ir jai keltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal 2013-12-31 balanso duomenis UAB „Galsera“ turto vertė - 456 693 Lt, iš jos ilgalaikis turtas - 167 453 Lt, trumpalaikis turtas – 289 240 Lt. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai pagal balansą 407 626 Lt, iš kurių – 279 758 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (t. 1, b. l. 158). 2013 UAB „Galsera“ pelnas sudarė 31 871 Lt (t. 1, b. l. 159).

10Pagal 2014-03-31 balansą įmonės turto vertė - 554 534 Lt, iš to skaičiaus ilgalaikis turtas – 155 505, trumpalaikis – 399 029 Lt. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai pagal balansą - 477 291 Lt, iš kurių – 355 807 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (t. 1, b. l. 161). 2014 metų I ketvirtį UBA „Galsera“ pelnas siekė 28 176 Lt (t.1, b.l.160).

11Pagal teismui pateiktą UAB „Galsera“ kreditorių sąrašą 2014-05-16 įmonės pradelstos skolos sudarė 69 338 Lt (t. 1, b. l.162). Pagal teismui pateiktą debitorių sąrašą jie UAB „Galsera“ skolingi 355 468,69 Lt (t.1, b.l.162).

12Nors šie duomenis rodytų UAB „Galsera“ mokumą, teismas suabejojo, ar balanse nurodyti duomenys atitinka realią atsakovės padėtį. VĮ Registrų centras duomenimis, atsakovė UAB ,,Galsera“ nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre 2012-10-09 registrų tvarkytojui nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų (t. 1, b. l. 119-120, 148). Atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra (t. 2, b.l. 14). Pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis įmonėje yra 4 darbuotojai, atsakovės skola fondo biudžetui 2014-06-03 sudaro 6 873,15 Lt (t. 2, b. l. 15). Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, atsakovės skola 2014-04-14 valstybės ir/ar savivaldybių biudžetams sudaro 10 361,60 Lt (t. 1, b. l. 53). Tuo tarpu UAB „Galsera“ pateikė duomenis, kad UAB „Galsera“ valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams 2014-04-22 skolinga 14,05 Lt mokesčio nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų delspinigių (t. 2, b. l.53).

13Teismas pažymėjo, kad UAB „Galsera“ nepagrįstai į balansą (ilgalaikį turtą) įtraukė lizinguojamą ir dar neišpirktą turtą (vilkikus RENAULT MAGNUM valst. Nr. ( - ) bei ( - ) bendra likutinė šių vilkikų vertė - 166 309,77 Lt), kurie nuosavybės teise dar priklauso SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialui (t. 2, b. l. 17). Kitą atsakovei priklausantį ilgalaikį turtą sudaro auto šaldytuvas, kurio likutinė vertė - 1 171,62 Lt (t. 1, b. l. 130-131).

14Teismas taip pat nurodė, kad atsakovės pateiktas kreditorių sąrašas nėra tikslus. Pagal atsakovės teismui pateiktą kreditorių sąrašą (t. 1, b. l. 162) UAB ,,Galsera“ skolos kreditoriams sudaro 69 338,62 Lt, tačiau nėra įrodymų apie skolų kreditoriams UAB „Ferikas“ 14 945,39 Lt ir „Hegelmann transporte“ 19 947,24 Lt mokėjimo terminų atidėjimą.

152014-03-31 įmonės balanse mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma nurodyta 477 291 Lt. Pagal 2014-06-19 paaiškinimus (t. 2, b. l. 106, vokas. Ši medžiaga pripažinta konfidencialia) trumpalaikių kreditorių už suteiktas paslaugas bei mokėtinų įsipareigojimų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai įsiskolinimų suma sudaro 69 338,62 Lt, o kita įsipareigojimų suma (407 952 Lt) - tai ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai lizingui, įmonės akcininkams ir kt, tačiau atsakovės pateiktame 2014-05-16 kreditorių sąraše (t. 1, b. l.162) iš viso nėra įtraukti įmonės akcininkai, todėl nėra galimybės nustatyti skolos dydžio bei nustatyti, ar skola įmonės akcininkams yra pradelsta, tuo pačiu, pripažintina, kad akcininkų sąrašas taip pat netikslus.

16Į bylą nepateikta ir įrodymų (išskyrus balansus ir atsakovės paaiškinimus), jog atsakovė vykdo veiklą bei iš jos gauna pajamas.

17Pagal atsakovės paaiškinimus 2013 metų balanso dalyje „Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys“ nurodyta suma 20 806 Lt, tai sumokėtas avansas UAB „Kamida“ 8286,72 Lt, būsimų laikotarpių draudimo sąnaudos už transporto priemones bei kuro bakuose likęs kuras, kitos smulkios atsargos.

18Pagal 2014-03-31-31 balansą ir atsakovės paaiškinimus „Per vienerius metus gautinos sumos“ - 374 585 Lt, tai gautinos sumos iš pirkėjų, gautinas PVM, atskaitingų asmenų sumos. Be to, vyksta teisme ginčas su UAB „Kamida Logistics“, kuri skolinga 98 015,95 Lt. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1408-181/2014, kurioje UAB „Galsera“ pareiškusi ieškinį pripažinti negaliojančiais UAB „Kamida Logistics“ atliktus įskaitymus ir priteisti iš UAB „Kamida Logistics“ (trečiasis asmuo UAB „Kamida“) 78 976,82 Lt skolos, o UAB „Kamida Logistics“ pateikusi byloje priešieškinį 54 395, 49 Lt sumai dėl bendradarbiavimo su ieškovu sutarties nutraukimo, žalos, netesybų priteisimo.

19Atsakovės debitorius „Hegelmann transporte“ nurodytas kaip skolingas 230 939,71 Lt o mokėjimo terminas atidėtas iki 2014-06-30. Nors atsakovė pateikė duomenis (t. 2, b. l. 106, vokas) kad sutinka atidėti skolos mokėjimo terminą iki 2014-06-30, nepateikti duomenys, jog debitoriaus prašymas atidėti skolos sumokėjimą apskritai gautas, todėl skolos atidėjimas abejotinas.

20Atsakovė, antstoliui M. L., vykdančiam 2013-11-25 Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-2401-221/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, patvirtino, kad neturi įmonei priklausančio ilgalaikio ar trumpalaikio turto (t. 1, b. l. 67). Antstoliui M. L. taip pat nėra pavykę rasti jokio turto, į kurį būtą galima nukreipti išieškojimą teismui priėmus palankų sprendimą bendraieškio naudai Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1408-191/2014 (t. 1, 54-56).

21Vadovaudamasis išdėstytu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors pagal atsakovės pateiktus duomenis atsakovės pradelstos skolos (69 338,62 Lt) ir neviršija pusės įmonės balanse įrašyto turto vertės (554 534 Lt), tačiau įmonė nekilnojamojo turto ar kito ilgalaikio turto nuosavybės teise neturi, į balansą įrašytas ilgalaikis turtas (dvi transporto priemonės) priklauso SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialui (atsakovė tik turto naudotoja), didžiąją dalį (374 585 Lt) nurodyto turto sudaro per vienerius metus gautinos sumos iš įmonės debitorių, be to, dar tebevyksta teisme ginčas dėl UAB „Kamida Logistics“ skolos 98 015,95 Lt, todėl ši suma dar nevertintina kaip gautina.

22Teismas kaip nepagrįstus atmetė atsakovės argumentus, kad ieškovai nėra UAB „Galsera“ kreditoriai ir neturi teisės reikalauti UAB „Galsera“ bankroto bylos iškėlimo.

23Nors UAB „Galsera“, siekdama pagal VDI prie SADM Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos priimtą sprendimą ieškovui G. M. sumokėti 4 310,50 Lt priteistų lėšų, sumoje 4 310,50Lt, 2014-03-27 lygiomis dalimis pervedė į antstolių A. M. ir R. M. depozitines sąskaitas ir apie tai informavo antstolį R. B., vykdantį išieškojimą iš UAB „Galsera“ G. M. naudai, išieškojimas negali būti vykdomas iš sumų, mokamų darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę (CPK 739 straipsnio 2 dalis), todėl antstoliams pervestos sumos negali būti įskaitytos kai UAB „Galsera“ prievolės ieškovui G. M. įvykdymas, UAB „Galsera“ nėra su G. M. atsiskaičiusi (t. 2, b. l. 67-71) ir G. M. yra tinkamas subjektas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Galsera“ iškėlimo.

24Teismų praktikoje pripažįstama, kad potencialūs kreditoriai, ne tik tie, kurių reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. Potencialių kreditorių reikalavimų egzistavimas įvertinamas preliminariai pagal turimus įrodymus, o aplinkybė, kad potencialus kreditorius UAB „Kamida Logistics“ nesilaikė ikiteisminės ginčo sprendimo stadijos (ĮBĮ 6 str. 2 d.), neužkerta kelio jam dalyvauti jau prasidėjusiame procese.

25Su bendraieškiu R. B. pagal Darbo ginčo komisijos 2013-11-11 išduotą sprendimą Nr. APS-2-17897, dėl 3543 03 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „GALSERA“, atsiskaityta (t. 1, b.l.174).

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

27Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Galsera“ prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinius atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

281. Sprendžiant, ar įmonė yra nemoki, turi būti vertinama pradelstų įsipareigojimų (o ne mokėtinų sumų) visuma su turimo turto verte. Be to, į pradelstus įsipareigojimus turi būti neįskaitomi tie, kurie yra ginčijami teisme. Pažymėtina, kad įmonė turi debitorių, kurių skolos didesnės nei įmonės įsipareigojimai. Įmonė tebevykdo veiklą. Įmonė moki.

292. Ieškovai G. M., UAB „Kamida logistics“ ir R. B. neturi reikalavimo teisės į atsakovą, taigi ir bankroto bylos inicijuoti negalėjo.

30Su R. B. atsiskaityta, ką patvirtino ir teismas.

31G. M. pats yra skolingas UAB „Galsera“ (nėra sumokėjęs 1853,87 Lt priteistos žalos atlyginimo), į ką teismas neatkreipė dėmesio. Be to, atsakovas G. M. priklausančias lėšas pervedė antstoliams A. M. ir R. M. bei apie tai informavo G. M. išieškojimą vykdantį antstolį R. B.. Todėl G. M. teikiant ieškinį atsakovė jam nebebuvo skolinga. Pats G. M. neskundė antstolių veiksmų, todėl teismas negalėjo šių lėšų neužskaityti kaip atsakovės atsiskaitymo su G. M.. Be to, komandiruotpinigiai jam iš atsakovės priteisti jau nutrūkus darbo santykiams, todėl netaikomas apribojimas išieškoti iš šių lėšų (CPK 739 straipsnio 2 dalis). Atsakovė kreipėsi į antstolį R. B. dėl vykdomosios bylos (išieškojimas G. M.) užbaigimo, tačiau šis klausimas neišspręstas ir atsakovė kreipėsi į teismą dėl antstolio veiksmų.

32UAB „Kamida logistics“ reikalavimą į atsakovę kildina iš Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1408-191/2014. Kadangi byla dar neišnagrinėta ir dar neaišku, kaip bus paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, UAB „Kamida logistics“ dar neturi reikalavimo teisės atlyginti išlaidas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

333. Teismas negalėjo remtis išaiškinimais, kad potencialūs kreditoriai gali inicijuoti bankroto bylą, apeliacinio teismo nutartyse, kurios priimtos skirtingų faktinių aplinkybių situacijose ir dėl skirtingų reikalavimų.

34Atsiliepimu UAB „Kamida logistics“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

351. Atsakovės finansiniai duomenys nepatvirtina jos mokumo.

36Atsakovės duomenys apie debitorius netikslūs, įtraukti abejotini debitoriai (pavyzdžiui, byloje yra UAB „Kamida“ pažyma, kad ji atsakovei neskolinga, nors nurodyta kaip debitorė, dėl nurodytos UAB „Kamida logistics“ skolos atsakovei teisme vyksta ginčas). Abejotina debitoriaus „Hegelmann transporte“ skola atsakovei: nėra duomenų apie jos realumą, pagrindą atidėjimui (ši suma sudaro didžiąją dalį atsakovės turto).

37Netikslūs ir atsakovės duomenys apie kreditorius. Į kreditorius neįtrauktas bendraieškis UAB „Kamida logistics“ dėl teisme vykstančio ginčo, tačiau nepaisant vykstančio ginčo teisme, jis įtrauktas į debitorius. Kaip kreditorius 2014-04-01 nenurodytas R. B., nors su juo atsiskaityta tik 2014-04-29, neįtrauktas G. M., atsakovės direktorius R. K., kuris atlikdavo atsakovės mokėjimus savo lėšomis.

38Atsakovės didžiausią turto dalį sudaro neidentifikuotos gautinos sumos, be to, į turtą nepagrįstai įtraukti lizinguojami ir atsakovei nepriklausantys vilkikai. Likęs turtas yra vos 24 011 Lt (atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys) bei 433 Lt (pinigai ir pinigų ekvivalentai).

39Nors atsakovė teigia gaunanti pelną, antstoliams iš jos nepavyksta išieškoti.

402. Atsakovė neturi galimybių sumokėti kreditoriams net ir nedidelių sumų. Už atsakovą kreditoriams iš asmeninių lėšų atsiskaito direktorius R. K., o tai net neatsispindi atsakovės apskaitoje.

413. Atsakovė laiku nemoka darbo užmokesčio ir susijusių išmokų, kad yra savarankiškas pagrindas jai iškelti bankroto bylą.

424. G. M. ir UAB „Kamida logistics“ yra tinkami ieškovai, turintys reikalavimo teisę į atsakovę.

43IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Atskirasis skundas netenkinamas.

45Dėl ieškovų teisės pareikšti ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo

46Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditoriai (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas), t. y. fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus (ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalis). Nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuotos taisyklės, kad tik tas kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. Priešingai, teismų praktikoje pripažįstama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-17 nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-1247/2014, 2009-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, o skolininkas šį reikalavimą ginčija, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus bei skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus tam, kad būtų nustatyta ar šis asmuo turi teisę inicijuoti bankroto bylą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai potencialų atsakovės kreditorių UAB „Kamida logistics“ pripažino tinkamu ieškovu, nors ginčas dėl UAB „Kamida logistics“ ir UAB „Galsera“ tarpusavio reikalavimų tebebuvo sprendžiamas teisme. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Kauno apylinkės teisme dar tebenagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1408-191/2014, kurioje ieškovas UAB „Galsera“ ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais atsakovės atliktus įskaitymus ir priteisti iš atsakovės UAB „Kamida Logistics“ (trečiasis asmuo UAB „Kamida“) 78 976,82 Lt skolos, 7,38 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 370 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas, o atsakovė UAB „Kamida logistics“ patikslintu priešieškiniu prašo nutraukti bendradarbiavimo su ieškovu sutartį, priteisti žalą, netesybas. Akivaizdu, kad UAB „Kamida logistics“ ir atsakovę UAB „Galsera“ siejo sutartiniai santykiai, dėl abiejų šalių atsiskaitymo teisme yra nagrinėjamas ginčas, todėl UAB „Kamida logistics“ yra potencialus UAB „Galsera“ kreditorius ir galėjo kreiptis dėl bankroto bylos UAB „Galsera“ iškėlimo.

47Kitas ieškovas G. M. neabejotinai yra atsakovės kreditorius. Pagal teismui antstolio R. B. 2014-09-02 pateiktą paaiškinimą su G. M. tebėra neatsiskaityta pagal VDI prie SA ir DM Kauno skyriaus Darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. ( - )/2013 (darbo byla Nr. APS-2-17742) išieškoti iš UAB „Galsera“ G. M. naudai 4310,50 dienpinigių. LITEKO duomenimis taip pat nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teismo 2014-03-07 nutartimi buvo patenkintas iš dalies antstolio pareiškimas ir už antstolio 2014-01-27 Reikalavimo Nr. S3.6-25776 vykdomojoje byloje Nr. 0022/13/23914 nevykdymą UAB „Galsera“ vadovui R. K. paskirta 600 Lt bauda (Kauno apygardos teismo 2014-06-09 nutartimi minėta nutartis palikta nepakeista). Šiais motyvais kaip nepagrįsti atmestini atskirojo skundo argumentai, jog ieškinys iškelti UAB „Galsera“ bankroto bylą pareikštas asmenų, neturinčių teisės jį reikšti.

48Dėl UAB „Galsera“ finansinės padėties

49Atsakovė UAB „Galsera“ atskirajame skunde ginčija ir teismo išvadą dėl įmonės nemokumo, teigia, kad teismas turėjo vertinti pradelstų įsipareigojimų (o ne mokėtinų sumų) visumą ir įmonės turimo turto vertę, pažymi, kad į pradelstus įsipareigojimus turi būti neįskaitomi tie įsipareigojimai, kurie yra ginčijami teisme, kad įmonė turi debitorių, kurių skolos didesnės nei įmonės įsipareigojimai, o įmonė pelningai tebevykdo veiklą.

50Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo atsakovę UAB „Galsera“ neįrodžius mokumo, pagrįstai nustatė atsakovės pateiktuose finansiniuose duomenyse eilę netikslumų tiek nurodant turto vertę, tiek kreditorius, tiek debitorius. Pagal atsakovės Juridinių asmenų registrui pateiktus duomenis jos nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 2013-12-31 sudarė 456 693 Lt, o didžiąją jų dalį (236 440 Lt) per vienerius metus gautinos sumos. Į bylą taip pat pateikti preliminarus 2013-12-31 dienai (t. 1, b. l. 128) ir patikslintas balansai (t.1, b. l. 158), kurių duomenys iš esmės nesiskiria.

51Pagal 2014-03-31 balansą turto vertė – 554 534 Lt, ilgalaikis turtas 155 505 Lt, trumpalaikis turtas 399 029 Lt (t. 1, b. l. 161). 2014 metų pirmąjį ketvirtį įmonė dirbo pelningai – pelnas 28 176 Lt (t. 1, b. l. 160). Palyginus 2013-12-31 ir 2014 pirmo ketvirčio balansus matyti turimo turto padidėjimas nuo 456 693 Lt iki 554 534 Lt, per vienerius metus mokėtinų sumų sumažėjimas bei per vienerius metus gautinų sumų padidėjimas nuo 236 440 Lt iki 374 585 Lt. Taigi nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų ženklų padidėjimą 2014 metų pirmą ketvirtį lėmė gautinų sumų padidėjimas, tačiau šių gautinų sumų atsiradimas nėra pagrįstas byloje esančiais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje nurodė, jog atsakovės debitorius „Hegelmann transporte“ nurodytas kaip skolingas 230 939,71 Lt, o mokėjimo terminas atidėtas iki 2014-06-30. Nors atsakovė pateikė duomenis (t. 2, b. l. 106, vokas) kad sutinka atidėti skolos mokėjimo terminą iki 2014-06-30, pirmosios instancijos teismui nepateikti duomenys, jog debitoriaus prašymas atidėti skolos sumokėjimą apskritai gautas, todėl skolos atidėjimas teismo buvo įvertintas kaip abejotinas. Šios abejonės nėra pašalintos ir apeliacinės instancijos teisme. Atsakovė nepateikė jokių duomenų apie tai, kad jos debitorius „Hegelmann transporte“ suėjus mokėjimo atidėjimo terminui (2014-06-30) būtų sumokėjęs 230 939,71 Lt.

52Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovė į turto masę nepagrįstai įtraukė vilkikus, kuriuos valdo, tačiau ne nuosavybės teise, pagrįstai nustatė ir konstatavo netikslumus tiek kreditorių, tiek debitorių atsakovės pateiktuose sąrašuose. Kadangi atskirajame skunde nėra detaliai pasisakoma dėl kiekvienos teismo išvados apie netikslumus atsakovės finansiniuose dokumentuose, pritardamas pirmosios instancijos teismo nustatytiems netikslumams apeliacinės instancijos teismas jų plačiau nekomentuoja. Sutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad atsakovė galimai siekia pateikti netikslius finansinius duomenis, todėl juos formuodama yra nenuosekli (pavyzdžiui, nors dėl tarpusavio reikalavimų su bendraieškiu UAB „Kamida logistics“ teisme nebaigtas nagrinėti ginčas, UAB „Kamida logistics“ nurodytas kaip debitorius ir neįtrauktas į kreditorius), į kreditorius neįtrauktas už atsakovę atsiskaitymus vykdęs R. K. (t. 2, b. l. 35-52). Vieši duomenys patvirtina, kad UAB „Galsera“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2014-09-04 yra 10 316,68 Lt, taigi toliau auga. Kad atsakovė nemoki, patvirtina ir į bylą pateikti antstolių, vykdžiusių išieškojimą iš UAB „Galsera“, duomenys. Antstolis M. L. 2014-06-25 išieškojimo negalimumo akte (t. 2, b. l. 136) konstatavo, kad UAB „Galsera“ nekilnojamojo turto neturi, transporto priemonių neturi (išperkamosios nuomos pagrindu valdomos ir dar neišpirktos transporto priemonės nesurasto), lėšų sąskaitose ir kasoje neturi, pas trečiuosius asmenis nerasta. Skolininkas buveinėje taip pat nerastas. Tai rodo ne tik tai, kad atsakovė neturi realių galimybių atsiskaitinėti su kreditoriais, bet ir kelia abejones, ar vykdo veiklą, jeigu apskritai neturi lėšų, turto (tą nurodė ir pati UAB „Galsera antstoliui, t. 1, b. l. 75) bei patvirtina atsakovės teismui pateiktų duomenų apie turimo turto sudėtį ir finansinę padėtį neteisingumą. Pagal LITEKO duomenis problemų gaunant realius duomenis apie atsakovės turimą turtą ir įsipareigojimus kilo ir vykdomojoje byloje Nr. 0022/13/23914 vykdant 2013-11-25 Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-2401-221/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir skolininkės UAB „Galsera“ turto ir lėšų už 54395,49 Lt arešto UAB „Kamida Logistic“ reikalavimų užtikrinimui. (Kauno apygardos teismo 2014-08-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1687-436/2014). Už antstolio reikalavimų nevykdymą atsakovo direktorius R. K. buvo baustas piniginėmis baudomis.

53Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ne formaliai vertino atsakovės pateiktus 2013-12-31 ir 2014 metų pirmo ketvirčio UAB „Galsera“ balansus bei debitorių ir kreditorių sąrašus. Šiuos duomenis pirmosios instancijos teismas vertino kritiškai ir nustatė eilę netikslumų, rodančių, kad atsakovės finansinė padėtis yra blogesnė nei atspindėta pateiktuose balansuose. Nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentu, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino atsakovės pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykio. Nors atsakovė nurodė, kad 2014-05-16 pradelstos skolos sudaro tik 69 338 Lt (t.1, b.l.162), kaip jau minėta, teismui pagrįstai sukėlė abejonių nurodyti duomenys visų pirma apie turimą turtą (antstolis apskritai nerado iš ko išieškoti, į balansą įtraukta ir ne nuosavybės teisės pagrindu naudojamų transporto priemonių vertė, didžiąją dalį turto sudaro abejotini ir įrodymais nepagrįsti debitorių įsiskolinimai), taip pat pateiktų kreditorių sąrašo neišsamumas, dėl ko teismas konstatavo atsakovės UAB „Galsera“ nemokumą ir pagrįstai jai iškėlė bankroto bylą. Naikinti ar keisti skundžiamą nutartį nėra pagrindo. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovei neįrodžius mokumo ir geros finansinės padėties, veiklos vykdymo, teismas gali įmonę pripažinti nemokia ir paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-504/2014 ).

54Teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

55Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje apeliacine tvarka nagrinėjamas ginčas, ar ieškovai G. M. ir UAB... 4. Ieškovas G. M. nurodė, kad yra UAB „Galsera“ kreditorius, nes įmonė jam... 5. UAB „Kamida Logistics nurodė, kad yra UAB „Galsera“ kreditorius, Kauno... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014-06-27 nutartimi iškėlė UAB „Galsera“... 8. Teismas sprendė, kad UAB „Galsera“ neįrodė mokumo, todėl pripažintina... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagal 2013-12-31 balanso duomenis... 10. Pagal 2014-03-31 balansą įmonės turto vertė - 554 534 Lt, iš to skaičiaus... 11. Pagal teismui pateiktą UAB „Galsera“ kreditorių sąrašą 2014-05-16... 12. Nors šie duomenis rodytų UAB „Galsera“ mokumą, teismas suabejojo, ar... 13. Teismas pažymėjo, kad UAB „Galsera“ nepagrįstai į balansą (ilgalaikį... 14. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovės pateiktas kreditorių sąrašas nėra... 15. 2014-03-31 įmonės balanse mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma nurodyta... 16. Į bylą nepateikta ir įrodymų (išskyrus balansus ir atsakovės... 17. Pagal atsakovės paaiškinimus 2013 metų balanso dalyje „Atsargos,... 18. Pagal 2014-03-31-31 balansą ir atsakovės paaiškinimus „Per vienerius metus... 19. Atsakovės debitorius „Hegelmann transporte“ nurodytas kaip skolingas 230... 20. Atsakovė, antstoliui M. L., vykdančiam 2013-11-25 Kauno apygardos teismo... 21. Vadovaudamasis išdėstytu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors... 22. Teismas kaip nepagrįstus atmetė atsakovės argumentus, kad ieškovai nėra... 23. Nors UAB „Galsera“, siekdama pagal VDI prie SADM Kauno skyriaus darbo... 24. Teismų praktikoje pripažįstama, kad potencialūs kreditoriai, ne tik tie,... 25. Su bendraieškiu R. B. pagal Darbo ginčo komisijos 2013-11-11 išduotą... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 27. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Galsera“ prašo panaikinti skundžiamą... 28. 1. Sprendžiant, ar įmonė yra nemoki, turi būti vertinama pradelstų... 29. 2. Ieškovai G. M., UAB „Kamida logistics“ ir R. B. neturi reikalavimo... 30. Su R. B. atsiskaityta, ką patvirtino ir teismas.... 31. G. M. pats yra skolingas UAB „Galsera“ (nėra sumokėjęs 1853,87 Lt... 32. UAB „Kamida logistics“ reikalavimą į atsakovę kildina iš Kauno... 33. 3. Teismas negalėjo remtis išaiškinimais, kad potencialūs kreditoriai gali... 34. Atsiliepimu UAB „Kamida logistics“ prašo skundžiamą nutartį palikti... 35. 1. Atsakovės finansiniai duomenys nepatvirtina jos mokumo.... 36. Atsakovės duomenys apie debitorius netikslūs, įtraukti abejotini debitoriai... 37. Netikslūs ir atsakovės duomenys apie kreditorius. Į kreditorius neįtrauktas... 38. Atsakovės didžiausią turto dalį sudaro neidentifikuotos gautinos sumos, be... 39. Nors atsakovė teigia gaunanti pelną, antstoliams iš jos nepavyksta... 40. 2. Atsakovė neturi galimybių sumokėti kreditoriams net ir nedidelių sumų.... 41. 3. Atsakovė laiku nemoka darbo užmokesčio ir susijusių išmokų, kad yra... 42. 4. G. M. ir UAB „Kamida logistics“ yra tinkami ieškovai, turintys... 43. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. Atskirasis skundas netenkinamas.... 45. Dėl ieškovų teisės pareikšti ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo... 46. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi... 47. Kitas ieškovas G. M. neabejotinai yra atsakovės kreditorius. Pagal teismui... 48. Dėl UAB „Galsera“ finansinės padėties... 49. Atsakovė UAB „Galsera“ atskirajame skunde ginčija ir teismo išvadą dėl... 50. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo atsakovę UAB „Galsera“... 51. Pagal 2014-03-31 balansą turto vertė – 554 534 Lt, ilgalaikis turtas 155... 52. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovė į turto masę... 53. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ne formaliai vertino atsakovės... 54. Teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 55. Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....