Byla 2A-1218-516/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant A.Drevnickaitei dalyvaujant atsakovo atstovei R.A.

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A.Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės A.Ž. ieškinį atsakovui Juodšilių „Šilo“ gimnazijai dėl darbo ginčo. Tretysis asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, institucija teikianti išvadą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovė A.Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovą Juodšilių „Šilo“ gimnaziją suteikti ieškovei ne mažesnį kaip 35,75 savaitinių valandų pedagoginį darbo krūvį, sumokėti darbo užmokesčio skirtumą už laiką kurį ieškovė dirbo mažiau apmokamą darbą.

6Ieškinyje nurodė, kad Juodšilių mokykloje pradėjo dirbti 2003 m. rugsėjo l d. pagal 2003-09-01 darbo sutartį Nr.201 dailės mokytojos pareigose pagal terminuotą darbo sutartį iki 2004-08-31. Suėjus darbo sutarties terminui darbo santykiai buvo tęsiami. 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. PI-89 ieškovei buvo nustatytas dailės mokytojos-metodininkės darbo užmokestis. 2009 m. rugsėjo l d. įsakymu Nr. Pl-5 ieškovei pripažintas 10 metų pedagoginis darbo stažas ir pagal jį nustatyti dailės ir technologiją pamokų didesni tarnybinio atlyginimo bazinės mėnesinės algos dydžiai. 2007 m. birželio 25d. ieškovė pagimdė dukrą. 2007 m. rugsėjo 3 d. ieškovei buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Iki vaiko priežiūros atostogų 2006-2007 m. ieškovei buvo tarifikuotas 35,75 sav. valandų darbo krūvis, 17 dailės, 5 technologijų savaitinės pamokos, auklėjamoji klasė ir kt. Ieškovės pareigoms atlikti kol ji bus vaiko priežiūros atostogose pagal terminuotą darbo sutartį 2007 m. rugsėjo 3 d., buvo priimta N.Z., kurios terminuota darbo sutartis 2008-06-09 įsakymu Nr. OPI-97 buvo tęsiama kol ieškovės vaikui sueis du metai, o 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. Pl-11 pakeista iš terminuotos į neterminuotą kaip rašoma įsakyme "išėjus iš darbo mokytojui P.T.". Po 2 metų ir 2 mėnesių vaiko priežiūros ir eilinių atostogų 2009 rugpjūčio 24 d. ieškovė A.Ž. grįžo į darbą. 2009-08-24 įsakymu Nr. Pl-84 ieškovei iki 2009-08-31 vieną savaitę kol neprasidėjo mokslo metai nurodyta mokėti 13,15 koeficiento tarnybinio atlyginimo bazinės mėnesinės algos už 35,75 valandų darbo krūvį. Tačiau 2009-2010 m. pirmo pusmečio pamokų tvarkaraštyje nuo 2009-09-01 ieškovei A.Ž.skirtos 12 valandų dailės ir 4 valandos technologijų, ir auklėjamoji klasė viso 23 valandų darbo krūvis t.y. 13 savaitinių valandų mažiau, negu iki nėštumo ir gimdymo atostogų. Ieškovės teigimu, tokiu būdu pažeidžiant Lietuvos Respublikos DK 120 str. ir 203 str. atsakovas neinformavo raštu ir neįspėjęs ieškovės prieš vieną mėnesį be jos raštiško sutikimo pakeitė darbo sąlygas ir iš esmės sumažino darbo užmokestį už 13 savaitinių darbo valandų. Atsakovas Juodšilių „Šilo" gimnazija nepaisė 2009 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumo" reikalavimo nepažeisti DK 47 str. (2008-06-03 redakcija) reikalavimo dėl ieškovės darbo krūvio informuoti ir konsultuotis su Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas" , taip pat buvo nepaisyta Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus vyr. darbo inspektoriaus M.I. išvados, kad atsakovo administracija neturėjo teisės be pakankamo pagrindo vienašališkai sumažinti ieškovės pedagoginio darbo krūvio, kuris sumažintoje dalyje buvo padalintas tik 2009 m. pradėjusiai technologijų edukologijos studijas N.Z. (tarifikuota 31,33) ir biologijos mokytojai R.S. (31,73 savaitinių pedagoginio darbo valandų) ir tokiu būdu atsakovas pagal darbo inspekcijos išvadą pažeidė DK 120 str. 3 d., iš anksto neįspėjus ir be ieškovės raštiško sutikimo sumažino jos darbo užmokestį. Pagal DK 174 str.4 d. (2009-07-23 redakcija) darbdavys privalo užtikrinti darbuotojų teisę po nėštumo ir gimdymo atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs. Ieškovė manė, kad vaiko teisų apsaugos požiūriu tokia garantija turi būti užtikrinta motinai nepriklausomai nuo to, kad pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms ieškovei buvo suteiktos vaiko priežiūros ir eilinės atostogos. Todėl ieškovei turi būti suteiktas ne mažesnis negu iki nėštumo ir gimdymo atostogų darbo krūvis, o nuo 2009 m. rugsėjo l d. iki darbo krūvio padidinimo dienos sumokėta darbo užmokesčio skirtumas. Neteisėtai sumažinus ieškovės darbo užmokestį tiesiogiai nukentėjo ir jos vaiko interesai. 2009 m. lapkričio 11 d. ieškovė kreipėsi su prašymu Juodšilių „Šilo" gimnazijos darbo ginčų komisijai prašydama įpareigoti Juodšilių „Šilo" gimnazijos administraciją suteikti ieškovei ne mažesnį kaip 35,75 valandų savaitinį darbo krūvį, tačiau darbo ginčų komisija prašymą atmetė.

7II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė.

9Teismas pažymėjo, jog švietimo sistemoje, kaip specifinėje srityje šalys, sudarydamos darbo sutartį, neturi visiškos laisvės pasirinkti jos sąlygas ir yra saistomos tam tikrų įstatymo leidėjo ir Vyriausybės nustatytų sąlygų. Atsižvelgiant į biudžetinių švietimo įstaigų ir mokytojų darbo santykių specifiką, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų įstaigų, įmonių, organizacijų bei Lietuvos banko darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos įstatymų nustatyta tvarka (DK 189 str.). Ieškovės ir atsakovo sudarytoje darbo sutartyje šalys susitarė dėl darbo apmokėjimo sąlygų pagal tarifikaciją; jokių įsipareigojimų dėl konkretaus darbo krūvio ieškovės atžvilgiu atsakovas darbo sutartimi neprisiėmė. Tarifikacija yra modulis, skirtas nustatyti švietimo įstaigose dirbančių darbuotojų darbo krūvį bei tarnybinius atlyginimus, reglamentuojamus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009-08-21 įsakymu Nr. ISAK-1736 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taigi, teismo teigimu ieškovei, kaip ir apskritai pedagogams, nebuvo ir negalėjo būti darbo sutartimi nustatytas pastovus valandinis krūvis ir darbo užmokestis, nes tai yra kintantys dydžiai, priklausantys nuo daugelio objektyvių veiksnių, tokių kaip mokykloje esamų mokinių skaičiaus, klasių komplektavimo, mokymo disciplinos poreikio, papildomo ugdymo valandų ir kt. Pedagogų darbo krūvis kiekvienais metais yra derinamas su rajono Kultūros ir švietimo skyriaus specialistais, bei nustatomas priklausomi nuo anksčiau nurodytų objektyvių veiksnių. Mokyklų vadovai privalo vykdyti švietimo skyriaus duotus nurodymus dėl krūvių peržiūrėjimo, nes, nesant pakankamam darbo užmokesčio fondui, švietimo skyriaus specialistai, atsakingi už rajono mokyklų pedagogų tarifikacijų derinimą, nederina mokyklos pedagogų krūvio tarifikacijos, o dėl nesuderintos tarifikacijos nėra pagrindo pedagogams mokėti atlyginimo

10Iš byloje esančios Juodšilių „Šilo" gimnazijos pedagoginio personalo tarifikacijos 2009 – 2010 mokslo metams teismas nustatė, kad Juodšilių „Šilo“ gimnazijos pedagoginio personalo tarifikacija 2009 - 2010 mokslo metams buvo patvirtinta Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktoriaus 2009-09-22 įsakymu Nr. V1-14 „Dėl mokytojų tarifikacijos tvirtinimo“, suderinus su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir kultūros skyriumi, kas patvirtina, kad ieškovės darbo užmokestis 2009 - 2010 mokslo metams buvo nustatytas darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis - pagal tarifikaciją, šios sąlygos yra įtrauktos į darbo sutartį, todėl yra privalomos abiems sutarties šalims - tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, todėl teismas padarė išvadą, kad darbo sutartyje su A. Ž. sutartos darbo apmokėjimo sąlygos, jai grįžus po vaiko priežiūros atostogų, liko nepažeistos, nes nebuvo pakeistos. Iš byloje esančio Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 2.3-15818-(70) "Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo bei bendrabučio grupių komplektavimo 2009 - 2010 mokslo metams" teismas taip pat nustatė, kad buvo patvirtintas „Vilniaus apskrities viršininko administracijos mokyklų klasių komplektų, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo ir bendrabučio grupių skaičius 2009 - 2010 m.“ Šiuo dokumentu buvo nustatyta, kad Juodšilių „Šilo" gimnazijos 5 - 10 klasių yra 12 komplektų, tai yra 2 klasių komplektais mažiau nei 2006 - 2007 mokslo metams, kas turėjo įtakos 2009 - 2010 metais nustatant krūvius ir darbo užmokesčius ne tik ieškovei, bet ir kitiems gimnazijos mokytojams.

11Teismo nuomone, ieškovės ieškinyje nurodyti DK 120 str. 3d. numatyti reikalavimai dėl raštiško darbuotojo sutikimo nagrinėjamu atveju netaikytini, nes LR DK 120 straipsniu reglamentuojamas darbo sutarties sąlygų pakeitimas, o šio straipsnio 3 d. – yra specialioji norma dėl darbo apmokėjimo sąlygų, nurodytų DK 95 str. 3 d., pakeitimo. Pagal DK 10 str. 1 d., sistemiškai aiškinant DK 120 str. 3 d., atsižvelgiant į DK 95 ir 120 str., reglamentuojančių darbo sutarties sąlygas ir jų keitimą, sąsajas, teismas padarė išvadą, kad DK 120 str. 3 d. nurodyta ne apie bet kokių, o apie darbo sutartyje sutartų darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimą. Taigi pagal DK 120 str. 3 d. be darbuotojo sutikimo negalima sumažinti darbuotojui darbo užmokesčio, sulygto pirmiau sudaryta darbo sutartimi. Kadangi su ieškove nebuvo darbo sutartimi sulygta dėl konkretaus darbo užmokesčio, darbo apmokėjimo sąlyga buvo tarifikacija (tarifo nustatymas), tarifai nustatomi pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymus, todėl atsakovės 2009 - 2010 mokslo metams nustatytas ieškovei darbo užmokestis pagal paskirtą darbo krūvį, kuris nustatytas nepažeidžiant Švietimo ir mokslo ministro įsakymuose nustatytų tarifų, nepripažintinas darbo sutarties sąlygos dėl darbo apmokėjimo pakeitimu. Teismas konstatavo, jog mokytojų darbo krūvio pakeitimas pripažįstamas darbo sutarties sąlygų pakeitimu, kai darbdavys būna įsipareigojęs darbo sutartimi ar jos pakeitimu mokėti darbuotojui konkretų darbo užmokestį. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad ieškovės darbo užmokestis pakito, nepažeidžiant darbo apmokėjimo sąlygų, nustatytų darbo sutartyje, bei, kad DK 120 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai ginčo atveju yra netaikytini, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas Juodšilių „Šilo“ gimnazija, pažeisdamas DK 120 straipsnio 3 dalį, vienašališkai sumažino mokytojai A. Ž. be jos rašytinio sutikimo darbo užmokestį, todėl ieškovės nurodyti argumentai dėl DK 120 str. 3 d. pažeidimo pripažintini nepagrįstais.

12Moterų po motinystės atostogų grįžimą į savo darbą ar lygiavertes pareigas ir naudojimąsi visomis geresnėmis darbo sąlygomis reglamentuoja Darbo kodeksas. Tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad DK 179 str. 4 dalis užtikrina galimybę grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis darbo sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį į kurias darbuotojas būtų turėjęs teisę, jei būtų dirbęs, tik po nėštumo ir gimdymo atostogų. DK 179 str. 1 d. numatyta, kad nėštumo ir gimdymo atostogos yra septyniasdešimt kalendorinių dienų iki gimdymo ir penkiasdešimt šešios kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų septyniasdešimt kalendorinių dienų) suteikiamos atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikiamos pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju. Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama. (DK 180 str. 1 d., 3 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovė turėjo teisę į garantiją nustatytą DK 180 straipsnio 3 dalyje, kuomet per atostogas vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, laikotarpį, paliekama darbo vieta (pareigos) ir ši garantija jai buvo užtikrinta sugrįžus į darbą po 2 metų ir 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų. Iš byloje esančio Juodžilių „Šilo“ vidurinės mokyklos direktoriaus 2009-08-24 įsakymo Nr.P1-84 "Dėl darbo krūvio ir apmokėjimo mokytojai A.Ž. sugrįžus į darbą po tikslinių vaiko priežiūros atostogų“ matyti, kad pasibaigus ieškovės vaiko priežiūros atostogoms ir ieškovei sugrįžus į darbą, iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. jai buvo nustatytas mokėti 13,15 koeficiento tarnybinio atlyginimo bazinės mėnesinės algos dydžio už 35,75 savaitinių valandų darbo krūvį darbo užmokestį, t.y. ieškovei buvo suteiktas ne mažesnis negu iki nėštumo ir gimdymo atostogų darbo krūvis, kas dar kartą patvirtina, kad ieškovės garantijos jai sugrįžus į darbą pažeistos nebuvo.

13Ieškovės argumentai, kad sumažinus darbo krūvį sumažėjo ieškovės darbo užmokestis, nuo ko tiesiogiai nukentėjo jos vaiko interesai teismas vertino kritiškai, nes iš byloje esančių pažymų apie ieškovės darbo užmokestį 2007 ir 2009 metais matyti, kad 2009 metais ieškovei sumažinus darbo krūvį, jos gaunamas atlyginimas net nesumažėjo. Be to, net jei ieškovės finansinės padėties pablogėjimas ir būtų susijęs su darbo sąlygų pakeitimu, atlyginimo mažinimu, tai galėtų turėti tik netiesioginę įtaką nepilnamečio vaiko interesams.

14III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovė A.Ž. prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-11-08 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti ieškovei iš atsakovo 12 835,92 Lt darbo užmokesčio.

16Apeliacinis skundas grindžiamas šiuo argumentu: teismas netinkamai taikė DK 177 str. 4 d., pagal kurią darbdavys privalo užtikrinti darbuotojų teisę po neštumo ir gimdymo atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, į kurias jis būtų turėjęs, jeigu būtų dirbęs. Teigia, kad iki neštumo ir gimdymo ir po jų sekusių vaiko priežiūros atostogų 2006-2007 mokslo metams ieškovei buvo tarifuotas 35,75 savaitinių valandų darbo krūvis. Kai po neštumo ir gimdymo ir 2 metų vaiko priežiūros atostogų 2009-08-24 ieškovė grįžo į darbą, 2009-08-24 įsakymu ieškovei iki 2009-08-31 vienai savaitei kol neprasidėjo mokslo metai buvo nurodyta mokėti už 35,75 valandų savaitės darbo krūvį. Tačiau 2009-2010 m.m. pirmo pusmečio pamokų tvarkaraštyje nuo 2009-09-01 ieškovei buvo skirta 13 savaitinių valandų mažiau, negu iki neštumo ir gimdymo atostogų ir nuo 2009-08-24 iki 2009-08-31. Apeliantės nuomone, pažeidžiant DK 120 str. ir 203 str. atsakovas neinformavo raštu ir neįspėjęs ieškovės prieš vieną mėnesį be jos raštiško sutikimo iš esmės sumažino darbo užmokestį. Apeliantė pažymi, kad vaiko teisių apsaugos požiūriu DK 174 str. 4 d. garantija turi būti užtikrinta motinai nepriklausomai nuo to, ar pasibaigus neštumo ir gimdymo atostogoms buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Neteisėtai esminiai sumažinus ieškovės darbo užmokestį, tiesiogiai nukentėjo jos vaiko interesai. Be to, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos VTAT išvadoje nurodyta, kad vaiko motinos finansinės padėties pablogėjimas susijęs su darbo sąlygų pakeitimu, atlyginimo mažinimu, gali turėti netiesioginę įtaką nepilnamečio vaiko interesas.

17Atsiliepimo į apeliacinį skundą gauta nebuvo.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

19Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino ieškovės A.Ž. šioje byloje pareikšto reikalavimo įpareigoti atsakovą Juodšilių „Šilo“ gimnaziją suteikti jai ne mažesnį kaip 35,75 savaitinių valandų pedagoginį darbo krūvį bei sumokėti darbo užmokesčio skirtumą už laiką kurį ieškovė dirbo mažiau apmokamą darbą. Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, byloje esantys įrodymai nepatvirtina, kad atsakovas, nustatydama ieškovei darbo krūvį – 23 valandų per savaitę laikotarpiu nuo 2009-09-01 iki 2010-08-31, pakeitė darbo sutarties sąlygas, sumažino darbo sutartimi nustatytą darbo užmokestį be ieškovės sutikimo, ir tokiu būdu buvo pažeisti DK 120 , 203 str. reikalavimai, draudžiantys be darbuotojo sutikimo keisti darbo sutarties sąlygas.

21Byloje nustatyta, kad atsakovas Juodžilių gimnazija ,,Šilas“ yra valstybės biudžetinė įstaiga. Pagal 2003-09-01 tarp ieškovės A.Ž. ir atsakovo Juodžilių ,,Šilo“ vidurinės mokyklos sudarytą terminuotą (nuo 2004-09-01 tapusią neterminuota) darbo sutartį Nr. 201, ieškovė nuo 2003-09-01 buvo priimta dirbti dailės mokytoja. Darbo sutarties 3 p. nurodyta, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojai darbo užmokestį pagal tarifikaciją du kartus per mėnesį. Darbo sutartyje taip pat nurodyta, kad nuo 2006-04-05 atlyginimą mokėti kaip dailės mokytojai metodininkei 8,5 koeficiento tarnybinio atlyginimo bazinės mėnesinės algos dydžiais, nuo 2006-09-01 mokėti 9.15 koeficiento tarnybinio atlyginimo bazinės mėnesinės algos dydžiais, nuo 2009-09-01 mokėti 13,4 (už dailės pamokas) ir 11,4 (už technologijas) koeficiento tarnybinio atlyginimo bazinės mėnesinės algos dydžiais.

22Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad darbdavys 2009-2010 mokslo metais jai sumažindamas darbo krūvį iki 23 savaitinių valandų, lyginant su 2006-2007 mokslo metais (iki jos nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų) pažeidė Darbo kodekso 120 str. reikalavimus (pakeitė darbo sąlygas dėl sutartyje sulygto darbo užmokesčio). Darbo sutartyje susitarimo mokėti ieškovei darbo užmokestį už 35,75 valandų darbo krūvį nėra, darbdavys įsipareigojo ieškovei mokėti darbo užmokestį pagal tarifikaciją. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad tarifikacija nustatoma kiekvienais mokslo metais. Iš byloje esančios Juodšilių „Šilo" gimnazijos pedagoginio personalo tarifikacijos 2009 – 2010 mokslo metams pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Juodšilių „Šilo“ gimnazijos pedagoginio personalo tarifikacija 2009 - 2010 mokslo metams buvo patvirtinta Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktoriaus 2009-09-22 įsakymu Nr. V1-14 „Dėl mokytojų tarifikacijos tvirtinimo“, suderinus su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir kultūros skyriumi, kas patvirtina, kad ieškovės darbo užmokestis 2009 - 2010 mokslo metams buvo nustatytas darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis - pagal tarifikaciją, šios sąlygos yra įtrauktos į darbo sutartį, todėl yra privalomos abiems sutarties šalims - tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad darbo sutartyje su A. Žukaite sutartos darbo apmokėjimo sąlygos, jai grįžus po vaiko priežiūros atostogų, liko nepakeistos.

23Remdamasis Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 2.3-15818-(70) "Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo bei bendrabučio grupių komplektavimo 2009 - 2010 mokslo metams" teismas taip pat pagrįstai pažymėjo, kad šiuo dokumentu buvo nustatyti Juodšilių „Šilo" gimnazijos 5 - 10 klasėse 12 komplektų, kas yra 2 klasių komplektais mažiau nei 2006 - 2007 mokslo metams, ir tai objektyviai įtakojo mažesnį pedagogų, taigi, ir ieškovės, darbo krūvį 2009 - 2010 mokslo metais .

24Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, teisingai aiškino DK 120 str. reglamentuojamą darbo sutarties sąlygų pakeitimą: analogiškoje pagal faktines aplinkybes byloje (kur mokytojos darbo sutartyje taip pat buvo sulygta dėl darbo užmokesčio mokėjimo pagal tarifikaciją ir, tarifikavus darbo krūvį, jis realiai sumažėjo, dėl ko sumažėjo ir darbo užmokesčio dydis) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad tuo atveju, kai darbo sutartyje šalys susitarė, kad darbdavys darbuotojai mokės darbo užmokestį pagal tarifikaciją, konkretus darbo užmokestis bei darbo valandų skaičius darbo sutartyje nebuvo nurodytas ir nebuvo detalizuotas, tai atitiko šalių valią ir darbo apmokėjimo švietimo įstaigose organizavimo specifiką, todėl nebuvo teisinio pagrindo reikalauti darbuotojos raštiško sutikimo dėl darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimo, nes darbo sutartyje įtvirtinta nuostata dėl darbo apmokėjimo nepakito (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2011).

25Mokytojų darbo krūvio pakeitimas pripažįstamas darbo sutarties sąlygų pakeitimu tik tokiu atveju, kai darbdavys būna įsipareigojęs darbo sutartimi ar jos pakeitimu mokėti darbuotojui konkretų darbo užmokestį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1473/2002; 2005-05-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2005).

26Byloje nustačius, kad darbo sutartimi buvo susitarta dėl darbo užmokesčio mokėjimo pagal tarifikaciją, nėra teisinio pagrindo pripažinti pagrįstu apeliacinio skundo argumentą, kad apeliantės darbo sąlygos buvo pakeistos, ir kad darbdavys privalėjo gauti jos sutikimą šiam pakeitimui. Atitinkamai, nepagrįsta ir nuoroda į Darbo kodekso 179 str. 4 d. pažeidimą, nes , pirma, ieškovė grįžo į darbo vietą, kurioje ji dirbo iki nėštumo ir gimdymo atostogų, antra, ši norma taip pat numato, jog grįžęs iš nėštumo ir gimdymo atostogų darbuotojas turi teisę į tokis pat darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs. Tai reiškia, jog darbdavys grįžusiam iš tokio pobūdžio atostogų darbuotojui turi užtikrinti ne tokį patį darbo užmokestį, o tokias pačias jo gavimo sąlygas. Minėta, kad ieškovės darbo sąlygos, sulygtos darbo sutartyje, jai grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, nebuvo pakeistos. Tarifikacija, minėta, nustatoma kiekvienais mokslo metais, todėl nepriklausomai nuo to, ar ieškovė būtų dirbusi, ar ji buvo vaiko priežiūros atostogose, kiekvienais mokslo metais, tame tarpe ir 2009-2010, mokytojų, tame tarpe ir ieškovės, darbo krūviai būtų (ir buvo) nustatomi, be to, klasių komplektų skaičiaus sumažėjimas, lėmęs ir realų krūvio sumažėjimą, būtų įvykęs, nepriklausomai nuo to, ar ieškovė atitinkamu periodu dirbo, ar ji buvo vaiko priežiūros atostogose. Kadangi minėta, jog ieškovės darbo sąlygos, susijusios su užmokesčio nustatymu, pakeistos nebuvo, teisiškai nagrinėjamoje byloje nėra reikšminga, ar Darbo kodekso 179 str. numatyta garantija taikoma ir darbuotojui, grįžusiam iš vaiko priežiūros atostogų, ar tik darbuotojui, grįžusiam iš nėštumo ir gimdymo atostogų.

27Tačiau, kadangi apeliaciniame skunde remiamasi ir argumentu dėl neteisingo Darbo kodekso 179 str. 1 ir 4 dalių normų aiškinimo, teisėjų kolegija pasisako ir šiuo aspektu. Aptariamo straipsnio 4 dalyje yra aiškiai nurodyta darbdavio pareiga užtikrinti darbuotojo teisę grįžti į tas pačias darbo sąlygas po šiame straipsnyje numatytų atostogų. Šis straipsnis (jo 1 ir 2 dalys) kalba tik apie nėštumo ir gimdymo atostogas bei atostogas, suteikiamas naujagimį įvaikinusiems ar jo globėjais paskirtiems darbuotojams. Vaiko priežiūros atostogų bei garantijų grįžtantiems po tokių atostogų darbuotojams aptariamas straipsnis nereglamentuoja.

28Darbo kodekso 179 str. yra speciali norma, numatanti specialią atostogų rūšį, taigi, ir garantijas, specialiai taikomas iš šių atostogų sugrįžusiems darbuotojams. Neleidžiama taikyti pagal analogiją specialių teisės normų, nustatančių išimtis iš bendrųjų taisyklių (Darbo kodekso 9 str. 3 d.). Įstatymas nenumato, kad Darbo kodekso 179 str. 4 dalyje numatyta garantija taikoma taip pat ir darbuotojams, grįžtantiems po vaiko priežiūros atostogų, todėl šią normą pagal analogiją taikyti ir ieškovei, kuri grįžo ne po nėštumo ir gimdymo, bet po vaiko priežiūros atostogų, nėra teisinio pagrindo. Teismas teisingai nurodė, kad ieškovės atveju taikytina Darbo kodekso 180 str. numatyta garantija ir ji buvo ieškovei užtikrinta.

29Kiti apeliacinio skundo argumentai (kad sumažėjus darbo krūviui ir dėl to sumažėjus ieškovės darbo užmokesčiui, pažeidžiami jos vaiko netesai), teisinės reikšmės skundžiamo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui neturi.

30Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog teisino pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330 str.), todėl ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

32Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovė A.Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama įpareigoti... 6. Ieškinyje nurodė, kad Juodšilių mokykloje pradėjo dirbti 2003 m. rugsėjo... 7. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškovės... 9. Teismas pažymėjo, jog švietimo sistemoje, kaip specifinėje srityje šalys,... 10. Iš byloje esančios Juodšilių „Šilo" gimnazijos pedagoginio personalo... 11. Teismo nuomone, ieškovės ieškinyje nurodyti DK 120 str. 3d. numatyti... 12. Moterų po motinystės atostogų grįžimą į savo darbą ar lygiavertes... 13. Ieškovės argumentai, kad sumažinus darbo krūvį sumažėjo ieškovės darbo... 14. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovė A.Ž. prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo... 16. Apeliacinis skundas grindžiamas šiuo argumentu: teismas netinkamai taikė DK... 17. Atsiliepimo į apeliacinį skundą gauta nebuvo.... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 19. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 21. Byloje nustatyta, kad atsakovas Juodžilių gimnazija ,,Šilas“ yra... 22. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad darbdavys 2009-2010 mokslo metais jai... 23. Remdamasis Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. spalio 5 d. įsakymu Nr.... 24. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, teisingai aiškino DK 120... 25. Mokytojų darbo krūvio pakeitimas pripažįstamas darbo sutarties sąlygų... 26. Byloje nustačius, kad darbo sutartimi buvo susitarta dėl darbo užmokesčio... 27. Tačiau, kadangi apeliaciniame skunde remiamasi ir argumentu dėl neteisingo... 28. Darbo kodekso 179 str. yra speciali norma, numatanti specialią atostogų... 29. Kiti apeliacinio skundo argumentai (kad sumažėjus darbo krūviui ir dėl to... 30. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 32. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti...