Byla B2-661-357/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu

1

Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Industrika“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Draugo petys“ įgalioto asmens G. V. pareiškimą, kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus, uždarosios akcinės bendrovės „Serpantinas“, uždarosios akcinės bendrovės „Metalo linija“, uždarosios akcinės bendrovės „NTG Lithuania“ vardu, atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Industrika“, tretiesiems asmenims M. S., Š. M. dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

2Teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėjas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Industrika“ bankroto administratorius UAB „Draugo petys“ prašo pripažinti UAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu. Nurodo, kad UAB „Resursas“ civilinėje byloje e2-458-368/2019 pateikus atsiliepimą bei tripliką ir kitus šių procesinių dokumentų priedus, tame tarpe banko sąskaitos išrašus už 2016 metus, paaiškėjo, jog ši susijusi įmonė ir jos vadovas bei vienintelis akcininkas Š. M., kuris tuo pačiu buvo ir UAB „Industrika“ akcininkas bei komercijos direktorius, nepaisydamas nemokios įmonės UAB „Industrika“ finansinių sunkumų ir priteistų skolų bei jos atžvilgiu išduotų vykdomųjų raštų, teismų ir antstolių uždėto šios įmonės turto arešto, susikaupusių labai didelių, virš 0,5 mln. Eur skolų valstybės biudžetui (bankroto byloje skolos valstybės biudžetui sudaro daugiau nei 59 proc. visų kreditorinių reikalavimų sumos), atsiskaitinėjo su kai kuriais UAB „Industrika“ kreditoriais ne tik per visus 2016 metus, bet ir po 2017-03-02, kai Šiaulių apygardos teisme buvo iškelta šiai įmonei bankroto byla.

52.

6Teismui pateikė buhalterines pažymas su priedais už 2016-01-01-2017-04-30 laikotarpį (buhalterinės pažymos Nr. 16/01, Nr. 16/02, Nr. 16/03, Nr. 16/04, Nr. 16/05, Nr.16/06, Nr.16/07, Nr.16/08, Nr. 16/09, Nr. 16/10, Nr.16/11, Nr.16/12, Nr. 17/01, Nr. 17/02, Nr.17/03, Nr.17/04), iš kurių turinio matyti, jog susijusi įmonė UAB „Resursas“ bei jos direktorius ir akcininkas Š. M., kuris kartu būdamas ir UAB „Industrika“ akcininku bei komercijos direktoriumi, privedė UAB „Industrika“ prie bankroto tyčiniais veiksmais, nes naudojosi nemokios įmonės UAB „Industrika“ uždirbtais pinigais iš rangos sutarčių Lietuvoje bei Švedijoje vykdymo, kaip nemokamu kreditu, bei atsiskaitinėjo tik su dalimi jos pasirinktų kreditorių (pagrinde darbuotojais, jog šie vykdytų rangos darbus ir pinigus už juos gautų UAB „Resursas“).

73.

8Atsakovės pateikti suvestiniai duomenys patvirtina, jog ši įmonė vykdė neteisėtus atsiskaitymus ir po bankroto bylos iškėlimo, tačiau nemokėjo UAB „Industrika“ tiesiogiai, todėl neteisėtai mažino šios įmonės trumpalaikį turtą, nors tokios teisės neturėjo. Apibendrinant buhalterinėse pažymose pateiktus duomenis galima pagrįstai padaryti išvadą, jog finansinių sunkumų turinti įmonė UAB „Industrika“ ne tik atlikinėjo rangos darbus tiek Lietuvoje, tiek Švedijoje iš savo apyvartinių lėšų bei įmonės kreditorių sąskaita, bet nuo 2016 m. gegužės mėnesio UAB „Industrika“ prieš savo valią kreditavo UAB „Resursas“ veiklą, nes pajamas iš užsakovo „Nordic Power Service“ Oy už UAB „Industrika“ atliktus rangos darbus gavo, tačiau nemokėjo šiai įmonei ir tuo pačiu ją privedė prie bankroto, nors įmonė būtų turėjusi galimybę sumokėti pradelstas skolas pati, jeigu būtų gavusi visas uždirbtas pajamas į savo sąskaitą banke ir tuo būdu išvengti bankroto. Pažymi, kad kiek prie to prisidėjo kitas UAB „Industrika“ akcininkas ir buvęs direktorius M. S., turi būti nustatyta ikiteisminio tyrimo metu pripažinus šios įmonės bankrotą tyčiniu.

94.

10Mano, kad tyčinio bankroto sudėtį taip pat sudaro akcininkų ir vadovų apgaulingi veiksmai sudarant nesąžiningą Jungtinės veiklos sutartį bei jos papildymą, kuriomis šie asmenys įmonių vardu susitarė, jog 95 procentų nuostolių teks būtent UAB „Industrika“, o uždirbtas UAB „Industrika“ rangos pajamas gaus UAB „Resursas“. Papildomas susitarimas sudarytas 2016 m. birželio mėnesį, kai iš esmės jau buvo baigti visi rangos darbai ir buvo akivaizdu, jog jokio pelno UAB „Industrika“ negaus, o patirs vien nuostolius, kurie didžiąja dalimi, buvo perkelti ant šios įmonės ir jos kreditorių pečių. Tyčinio bankroto sudėtį sudaro ir tai, jog vykdydama neteisėtus atsiskaitymus su kai kuriais UAB „Industrika“ kreditoriais, šiais neteisėtais veiksmais UAB „Resursas“ panaikino savo prievoles UAB „Industrika“ pilnai, susidengdama priešpriešinius reikalavimus dėl savo neteisėtų mokėjimų, tuo pačiu patenkino savo reikalavimus, nors kitiems kreditoriams liko tik nuostoliai. Šie neteisėti susijusios įmonės UAB „Resursas“ bei jos vadovo ir abiejų įmonių akcininko Š. M. veiksmai, pažeidžia imperatyvias teisės normas tiek dėl atsiskaitymo eiliškumo pažeidimo (CK 6.930 str.), tiek turi skolininko nesąžiningumo požymių, kaip tai išdėstyta CK 6.67 str. 7 p., bei BK 208 str., o taip pat nusikalstamo bankroto požymių, kaip tai numato BK 209 str. dispozicija.

115.

12Papildomai pateiktais paaiškinimais pareiškėjas BUAB „Industrika“ bankroto administratorius UAB „Draugo petys“ prašo UAB „Industrika“ bankroto bylos duomenis bei dokumentus laikyti ir šios bylos dokumentais bei duomenimis ir juos įvertinti, sprendžiant klausimą dėl UAB „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu; pripažinti UAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu, esant sudarytų nuostolingų veiklos ir įskaitymų sandorių nesąžiningumo prezumpcijai (CK 6.67 str. 7 p.), bei tyčinio bankroto požymių prezumpcijai, kaip tai numato ĮBĮ 20 str. 2 ir 3 d. Nurodo, kad teismas bankroto bylos B2-69-357/2019 duomenis ir pateiktus proceso šalių dokumentus turėtų laikyti ir šios bylos duomenimis. Teismas turi teismų (Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartyje konstatuotas aplinkybes bei padarytas išvadas, kurias patvirtino Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-936-798/2017) konstatuotas aplinkybes bei padarytas išvadas laikyti prejudiciniu faktu ir šioje byloje. UAB „Industrika“ vadovas ir abu akcininkai (tretieji asmenys), nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą Šiaulių apygardos teisme, teikė teismui melagingus duomenis ir klaidino kreditorius bei teismą. Teigdami, jog įmonė UAB „Industrika“ negali atsiskaityti su kreditoriais, nes tariamai tebevyksta ginčai NPS O Y dėl atliktų rangos darbų apmokėjimo, kai tuos pinigus susijusi įmonė UAB „Resursas“ iš NPS OY jau buvo gavusi. Tai patvirtina prie pareiškimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu pateiktos 2017-08-22 d. Konsultacinės išvados duomenys (1 lentelė), iš kurios turinio matyti, jog 2016-08-12 dienai UAB „Resursas“ už UAB „Industrika“ atliktus darbus buvo gavusi iš NPS OY 3 233 535,56 Eur suma ir nepervedė nuo 2016 m. balandžio mėnesio nei vieno euro į UAB „Industrika“ banko sąskaitą, šias aplinkybes patvirtina ir pateiktų Buhalterinių pažymų duomenys.

136.

14Tretieji asmenys teikė teismui duomenis (preliminarius balansus ir pelno nuostolio ataskaitas), jog tariamai 1 039 000 Eur suma yra įmonės trumpalaikis turtas (nebaigta statyba), vilkino darbų atlikimo aktų ir PVM sąskaitų-faktūrų išrašymą UAB „Resursas“ iki pat 2016 metų pabaigos (dvi paskutines PVM s/f Nr. ( - ) ir ( - ) šiai sumai, buvo išrašytos tik 2016-12-30 d., nors darbus pilnai užbaigė birželio-liepos mėnesiais). Tačiau nepaisant to, šio turto jau nebebuvo 2016 m. gruodžio mėn., nes susijusios įmonės atliko neteisėtus tarpusavio skolų užskaitymus/įskaitymus. Klaidindami Šiaulių apygardos teismą tretieji asmenys teikė nepagrįstą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir restruktūrizavimo plano metmenis, kuriuose akcininkai nurodė, jog UAB „Industrika“ atliko rangos darbų už 3,8 mln. Eur sumą, tačiau neteisingai nurodė, kad darbai nėra užaktuoti ir nėra gautas apmokėjimas, kai tuo tarpu šiuos pinigus UAB „Resuras“ jau buvo gavusi 2016-10-31 dienai.

157.

16Mano, kad yra ne tik ĮBĮ 20 str. 2 d. 1, 2, 4 p. nurodytų tyčinio bankroto požymių, bet ir ĮBĮ 20 str. 3 d. 1 ir 2 p. nurodytų požymių. Veikla ir turtas buvo perkeliami į kitą įmonę, t. y. UAB „Resursas“, vykdant rangos darbus tiek Švedijoje, tiek Lietuvoje, kai UAB „Industrika“, turėdama didelių finansinių sunkumų, iš esmės vykdė UAB „Resursas“ sudarytas sutartis su užsakovais (vienu atveju NPS OY, kitu atveju AB ORLEN Lietuva statybos projekto vykdymas), o pinigus už darbus gavo UAB „Resursas“ ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai, kaip šiuo atveju, kai didžioji dalis UAB „Industrika“ darbuotojų, 2016-2017 metų laikotarpyje, perėjo dirbti į UAB „Resursas“ ir tai matyti iš viešų Sodros duomenų apie apdraustuosius asmenis. Pateikia Sodros duomenis, jog iki nuostolingų sandorių sudarymo (JVS ir Papildomo susitarimo prie jos), t. y. 2016 m. spalio 17 UAB „Industrika“ dirbo 99 darbuotojai (per laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-10- 17 buvo atleisti 54 darbuotojai iš 153), o sudariusi minėtus nuostolingus sandorius, jų vykdymui, finansinių sunkumų turinti įmonė UAB „Industrika“, laikotarpyje nuo 2015-10-18 iki 2017-06-01 prisiėmė papildomai 170 darbuotojų, ir papildomų įsipareigojimų jiems, kaip kreditoriams. Tačiau šie darbuotojai pagal JVS sąlygas uždirbinėjo pajamas UAB „Resursas“, kuri šias pajamas Papildomo susitarimo prie JVS pagrindu, laikė savo turtu. Uždirbtos UAB „Industrika“ pajamos buvo naudojamos šių darbuotojų darbui apmokėti apeinant UAB „Industrika“ banko sąskaitą, tai užkirto kelią gauti bent dalį atsiskaitymo kitiems kreditoriams, kurių reikalavimai buvo ankstesni ir netgi pagal vykdomuosius teismo dokumentus negalima buvo tų skolų išieškoti. Šie įrodymai pagrindžia tyčinio bankroto prezumpcijos požymių buvimą.

178.

18Kreditorė UAB „Metalo linija“ prašo prijungti šioje byloje UAB „Industrika“ bankroto bylos Nr. B2-925-357/2016 duomenis, pripažinti UAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu, priteisti ieškovės naudai visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kaip matyti iš pateiktų su atsakovės atstovo pareiškimu įmonės buhalterinių pažymų ir kitų dokumentų bei bankroto bylos dokumentų turinio, susijusi įmonė UAB „Resursas“ uždirbtas UAB „Industrika“ 3,4 ml. Eur pajamas dviejuose stambiausiuose projektuose Lietuvoje ir Švedijoje pavertė savo turtu, juo laisvai disponavo ilgą laiką ir piktybiškai nemokėjo tiesiogiai šiai įmonei jos uždirbtų pajamų iš rangos darbų vykdymo minėtuose projektuose, kas galiausiai ir privedė įmonę prie bankroto. Sprendžiant iš minėtų buhalterinių pažymų turinio, nuo 2016 m. balandžio mėnesio UAB „Industrika“ rangos darbus minėtuose projektuose atliko iš savo apyvartinių lėšų bei kitų įmonės kreditorių sąskaita, o pajamas gavo susijusi įmonė UAB „Resursas“ ir pasirinktinai mokėjo tik kai kuriems UAB „Industrika“ kreditoriams ir tai iš esmės vien nepradelstas skolas, kai tuo tarpu įmonės skolos kitiems kreditoriams tik augo. Šie neteisėti susijusios įmonės UAB „Resursas“ bei trečiųjų asmenų veiksmai ir lėmė UAB „Industrika“ bankrotą, todėl galima pagristai teigti, jog UAB „Industrika“ buvo privesta prie bankroto tyčia.

199.

20Pažymi, kad įmonės trumpalaikis turtas buvo mažinamas (dengiamos UAB „Resursas“ skolos UAB „Industrika“) net nagrinėjant šios įmonės bankroto bylos iškėlimo klausimą teisme ir teismui priėmus nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Industrika“ 2017-03-02, ką patvirtina kitos civilinės bylos, kuri nagrinėjama tame pačiame teisme tarp tų pačių šalių, bet kitu pagrindu, duomenys, todėl yra tikslinga juos prijungti prie šios bylos.

2110.

22Įmonės UAB „Industrika“ direktorius M. S., kuris eidamas direktoriaus pareigas ir būdamas saistomas lojalumo pareigos įmonei, negalėjo nesuprasti, jog tokiu, kaip šis atveju, yra sistemingai ir nuosekliai bloginama įmonės finansinė padėtis, kai leidžiama susijusiai įmonei UAB „Resursas“ nemokamai naudotis finansinių sunkumų turinčios įmonės UAB „Industrika“ uždirbtais pinigais ir laisvai jais disponuoti eilę mėnesių, bei neteikiant šiai susijusiai įmonei jokių rašytinių pretenzijų ir neginant įmonės UAB „Industrika“, bei jos kreditorių interesų teisme. Nebent įmonės direktorius M. S. pats buvo klaidinamas kito akcininko Š. M., kuris turėjo galimybę pinigų gavimo į UAB „Resursas“ banko sąskaitą iš užsakovo Nordic Power Servise Oy faktų bei apimtį nuslėpti, nes pats buvo ir yra šios įmonės direktorius bei vienintelis akcininkas, kuris ir teikė UAB „Industrika“ tariamas paskolas arba mokėjo avansus, nors turėjo pareigą ir prievolę sumokėti už rangos darbus UAB „Industrika“ tiesiogiai ir iš karto, kai tik buvo gauti pinigai iš užsakovo Nordic Power Service Oy, tuo labiau, žinodamas sunkią UAB „Industrika“ finansinę padėtį, kas galiausiai ir patvirtina tokią prielaidą. Aplinkybės, jog UAB „Resursas“ pasirinktinai mokėjo tik kai kuriems UAB „Industrika“ kreditoriams, pagrinde tik darbuotojams nepradelstą darbo užmokestį bei kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, jog šie tęstų rangos darbus Švedijoje ir Lietuvoje, o kitiems kreditoriams tokiu atveju liktų tik skolos, abu akcininkai negalėjo nežinoti jog pažeisti šių kreditorių teisėti interesai, nes patys ir pasirašė abiejų įmonių vardu nesąžiningą susitarimą prie Jungtinės veiklos sutarties, pagal kurį 95 procentai nuostolių atiteko būtent UAB „Industrika“ ir šios aplinkybės kreditoriams paaiškėjo tik UAB „Industrika“ bankroto proceso metu.

2311.

24Kaip matyti iš UAB „Resursas“ pateiktų įrodymų civilinėje byloje Nr. e2-458-368/2019 turinio, UAB „Resursas“ ir Š. M. toliau neteisėtai mažino UAB „Industrika“ trumpalaikį turtą net iškėlus Šiaulių apygardos teisme UAB „Industrika“ bankroto bylą (c. b. Nr. B2-349-372/2017), todėl pažeidė imperatyvias ĮBĮ teisės normas, nes iš mokėtinos UAB „Industrika“ sumos 2017-03-23 neteisėtai grąžino UAB „Rugvita“ 35 000 Eur UAB „Industrika“ skolą, 2017-11-23 d. neaiškiu pagrindu (kažkokia sąskaita Nr.1734000041) sumokėjo užsakovui Nordic Power Servise Oy 13 300 Eur sumą už UAB „Industrik“ bei 2019-04-10 sumokėjo VMI 63 000 Eur sumą už UAB „Industrika“ (PVM už PVM s/f ( - )). Tačiau teismui iškėlus UAB „Industrika“ bankroto bylą, teisę disponuoti šios įmonės turtu, tuo labiau esant įmonės turto areštui, pagal ĮBĮ nuostatas, turėjo tik teismo paskirtas bankroto administratorius. Bet ir jis būtų galėjęs padengti skolas kreditoriams tik laikantis ĮBĮ nustatytos atsiskaitymo tvarkos, bet jokiu būdu ne susijusi įmonė UAB „Resursas“ ar Š. M.. Todėl šie neteisėti susijusios įmonės bei trečiojo asmens veiksmai taip pat yra pagrindas pripažinti UAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu, nes buvo pažeisti likusių įmonės kreditorių teisėti interesai ir užkirstas jiems kelias atgauti bent dalį skolos iš UAB „Industrika“ ir turi tyčinio bankroto bei skolininko nesąžiningumo požymių.

2512.

26Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius prašo tenkinti bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“ įgalioto asmens G. V. prašymą BUAB „Industrika“ bankrotą pripažinti tyčiniu. Nurodo, kad sutinka su pareiškime nurodytais argumentais.

2713.

28Trečiasis asmuo Š. M. pateiktu atsiliepimu ir papildomu paaiškinimu prašo pripažinti, jog atsakovės BUAB „Industrika“ bankroto administratorė UAB „Draugo petys“ yra praleidusi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 p. įtvirtintą 6 mėn. terminą pateikti prašymą dėl BUAB „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu; atsakovės BUAB „Industrika“ bankroto administratorės UAB „Draugo petys“ prašymą dėl BUAB „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

2914.

30Nurodo, kad Rangos darbų sutartis dėl rangos darbų Švedijoje atlikimo buvo sudaryta tarp UAB „Resursas“ ir NPS, o sutartos apimties statybos rangos darbus Švedijoje pagal Jungtinės veiklos sutartyje užfiksuotus atsakovės ir UAB „Resursas“ susitarimus turėjo vykdyti atsakovė ir UAB „Resursas“. Atsižvelgiant į tai, kaip yra įprasta tokio pobūdžio projektuose, sąskaitos – faktūros buvo išrašomos ir apmokėjimai buvo atsiliekami pagal tokią schemą: UAB „Resursas“, kuri su NPS buvo sudariusi Rangos darbų sutartį ir koordinavo jos vykdymo procesą, išrašydavo sąskaitas – faktūras ir pateikdavo jas apmokėti NPS, o atsakovė, atsižvelgdama į savo faktiškai atliktų rangos darbų apimtis, sąskaitas – faktūras išrašydavo ir pateikdavo jas apmokėti UAB „Resursas“. Vykdant Rangos darbų sutartį, UAB „Resursas“ išrašė ir pateikė NPS apmokėti šias PVM sąskaitas – faktūras, iš viso: 3 433 535,56 Eur. PVM sąskaitas – faktūros yra apmokėtos ir NPS nėra UAB „Resursas“ skolinga. UAB „Resursas“ ir NPS 2016-12-12 pasirašytas Galutinis priėmimo aktas patvirtina, kad Rangos darbų sutartis, kurios pagrindu buvo vykdomi statybos rangos darbai Švedijoje, buvo baigta tik 2016-12-12.

3115.

32UAB „Resursas“ yra visiškai ir tinkamai atsiskaičiusi su atsakove už Lietuvoje ir Švedijoje atliktus rangos darbus, t. y. yra apmokėjusi visas atsakovės išrašytas ir UAB „Resursas“ apmokėjimui pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. Dėl mokėjimų už atsakovės atliekamus rangos darbus atlikimo tretiesiems asmenis (atsakovės kreditoriams) UAB „Resursas“ buvo gavęs atsakovės 2016-01-15 prašymą „Dėl UAB „Industrika“ įsipareigojimų apmokėjimo tiesiogiai kreditoriams“. UAB „Resursas“ atliko mokėjimus už atsakovės Švedijoje ir Lietuvoje atliktus rangos darbus 3 392 064,25 sumai (iš jų 2 479 335,04 Eur suma buvo pervesta atsakovės kreditoriams). Taigi, UAB „Resursas“ prievolė atsiskaityti su atsakove už šios, vykdant projektus Lietuvoje ir Švedijoje, atliktus statybos rangos darbus ir suteiktas paslaugas yra visiškai įvykdyta (UAB „Resursas“ netgi yra atlikusi atsakovei 58 953,94 Eur dydžio permoką, kurią atsakovė turėtų UAB „Resursas“ grąžinti).

3316.

34Rangos darbų sutartį su užsakovu NPS pasirašė UAB „Resursas“, o ne atsakovė. Tai, kad Rangos darbų sutartį su NPS pasirašė UAB „Resursas“, o ne atsakovė lėmė ta aplinkybė, jog atsakovė dėl savo prastos finansinės padėties nebūtų gavusi faktoringo, be kurio projekto Švedijoje vykdymas apskritai nebūtų buvęs įmanomas.

3517.

36Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą 2019-09-26 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-458-368/2019 konstatavo tai, kad UAB „Resursas“, priešingai nei nurodo bankroto administratorė, atsakovės atžvilgiu neatliko visiškai jokių neteisėtų veiksmų ir atsakovės (Bankroto administratorės) ieškinį atmetė kaip nepagrįstą (nepagrįstus).

3718.

38UAB „Resursas“ neturėjo jokių reikalavimo teisių į atsakovę, o šiuo atveju egzistavo tik viena prievolė – UAB „Resursas“ prievolė atsiskaityti su atsakove už šios Lietuvoje ir Švedijoje atliktus statybos rangos darbus. Visi UAB „Resursas“ atlikti mokėjimai tretiesiems asmenims (atsakovės kreditoriams), UAB „Resursas“ buvo vykdomi kaip atsiskaitymas su atsakove pagal šios UAB „Resursas“ išrašytas ir apmokėti pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. Trečiasis asmuo pateikė atsakovės 2016-01-15 Prašymą „Dėl UAB „Industrika“ įsipareigojimų apmokėjimo tiesiogiai kreditoriams“, kuriuo atsakovė pati išreiškė aiškią valią, kad UAB „Resursas“, atsiskaitinėdama už atsakovės atliktus statybos rangos darbus, pinigus nuo 2016-01-15 pervedinėtų tretiesiems asmenims, o ne tik tiesiogiai atsakovei. Esant vieniems sutartiniams teisiniams santykiams ir nesant jokių priešpriešinių šalių reikalavimų (t. y. buvus tik UAB „Resursas“ prievolei atsiskaityti su atsakove ir nebuvus atsakovės prievolės atsiskaityti su UAB „Resursas“), kalbėti apie įskaitymo sandorį nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. CK 6.9301 straipsnio nuostatos yra imperatyvaus pobūdžio skolininkui, tačiau nekelia jokių reikalavimų kreditoriui, todėl jis pareigos laikytis CK 6.9301 straipsnio įpareigojimų neturi.

3919.

40Bankroto administratorė nori pasakyti, kad tai, jog atsakovė neva buvo privesta prie bankroto tyčia, patvirtina 2016-06-03 Susitarimo prie JVS 4.2. p. nuostata, kurioje yra nustatyta, kad nuostoliai, patirti vykdant projektą Švedijoje, paskirstomi tokiu principu – 5 % tenka UAB „Resursas“, o likę 95 % tenka atsakovei. Trečiasis asmuo atkreipia dėmesį, kad to paties susitarimo 4.1. p. yra numatytas ir pelno paskirstymas, t. y. šiame punkte nustatyta, kad 5 % pelno, gauto vykdant projektą Švedijoje, tenka UAB „Resursas“, o likę 95 % - atsakovei. Atsižvelgiant į tokį pelno iš projekto Švedijoje paskirstymo principą, 2016-06-03 Susitarimo prie JVS 4.2. p. nuostata negali būti vertinama kaip nesąžininga. Pažymi, kad realiai 2016-06-03 Susitarimo prie JVS 4.2. p. nuostata niekada nebuvo įgyvendinta. Faktiškai UAB „Resursas“ iš projekto Švedijoje patyrė kur kas didesnį nuostolį nei pati atsakovė, t. y., kaip patvirtina pateikti duomenys – atsakovės nuostolis iš projekto Švedijoje yra 174.806,23 Eur, o tuo tarpu UAB „Resursas“ – 267.552,36 Eur. Taigi, faktinis nuostolio iš Švedijos projekto paskirstymas yra toks: 60,48 % nuostolio atiteko UAB „Resursas“, o 39,52 % nuostolio atiteko atsakovei.

4120.

42UAB „Resursas“ 2 479 335,04 Eur dydžio apimtyje atlikus mokėjimus atsakovės kreditoriams, atsakovės finansinė padėtis iš esmės nepablogėjo (atsakovės finansinė padėtis visiškai nepakito). Tokia išvada darytina dėl to, kad lygiai tiek, kiek UAB „Resursas“ atlikus mokėjimus sumažėjo atsakovės iš UAB „Resursas“ gautinos sumos, lygiai tiek pat sumažėjo ir atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams. Priešingai nei visiškai deklaratyviai savo pareiškime teigia Bankroto administratorė, UAB „Resursas“ iš projekto Švedijoje gautų pinigų nepasiliko savo naudai, o visus juos panaudojo nurodyto projekto įvykdymui ir sumokėjo atsakovei, atsakovės kreditoriams (atsakovės naudai), bei netgi patyrė nuostolį.

4321.

44Nors UAB „Resursas“ ir nesaistė CK 6.9301 str. įtvirtinta mokėjimų atlikimo eiliškumo taisyklė, tačiau net jeigu ir būtų saisčiusi, mokėjimų aukščiau nurodyta tvarka atlikimas vis tiek negalėtų būti laikomas atsakovės privedimu prie bankroto tyčia. Taip yra ne tik dėl to, kad mokėjimai buvo atliekami daugiausia pirmos eilės atsakovės kreditoriams, tačiau ir dėl to, kad UAB „Resursas“ mokėjimus atliko tiems kreditoriams ir tokia tvarka, kad būtų galima užtikrinti tolesnį atsakovės veiklos vykdymą. Nesumokėjus atsakovės darbuotojams, šie nebūtų vykdę statybos rangos darbų.

4522.

46Bankroto administratorės prašymas dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu šioje byloje yra pareikštas 2019-09-11, t. y. praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo visų atsakovės dokumentų (tame tarpe sandorių) savo dispozicijon gavimo dienos. Bankroto administratorės prašymas yra pateiktas akivaizdžiai praleidus ĮBĮ 11 str. 5 d. 8 p. nustatytą 6 mėnesių terminą kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu.

4723.

48Papildomai nurodo, kad ginčai su užsakovu Suomijos įmone NORDIC POWER SERVICE OY (toliau – NPS) dėl galutinio apmokėjimo už Švedijoje atliktus rangos darbus iš tiesų užsitęsė iki pat 2016 metų pabaigos. Dėl rangos darbų apmokėjimo su NPS galutinai buvo susitarta tik 2016-12-12, dėl NPS ( - ) net 850.000,00 Eur sumai išrašytos sąskaitos – faktūros Nr. ( - ) panaikinimo ir susitarta, kad UAB „Resursas“ už darbus Švedijoje išrašys NPS galutinę sąskaitą – faktūrą 200.000,00 Eur sumai, kurią NPS įsipareigojo UAB „Resursas“ apmokėti per 3 darbo dienas. Paskutinės sąskaitos – faktūros Serija ( - ) Nr. ( - ) ir Serija ( - ) Nr. ( - ) buvo išrašytos 2016-12-30, t. y. iš karto po to, kai buvo užbaigtos derybos su NPS dėl galutinių Švedijoje atliktų statybos rangos darbų apmokėjimų bei pasirašytas 2016-12-12 Galutinis priėmimo aktas. 2016-10-31 datai UAB „Resursas“ tiesiogiai iš NPS ir per SEB banko faktoringą buvo gavęs ne visą 3.433.535,56 Eur sumą, o 198.728,30 Eur suma mažiau. Paskutinis mokėjimas nurodytai pinigų sumai per faktoringą buvo gautas tik 2016-12-16.

4924.

50Dėl teiginių, kad visi nuostoliai ir veiklos išlaidos buvo perkeltos tik atsakovei ir jos kreditoriams nurodo, kad bankroto administratorės teiginiai prieštarauja bylos medžiagoje esantiems įrodymams. Projektą Švedijoje Atsakovė ir UAB „Resursas“ vykdė kartu, todėl abi šios įmonės ir dalijosi veiklos išlaidas ir abi šios įmonės patyrė nuostolius, o didžiausią nuostolį patyrė (prisiėmė) net ne atsakovė, o UAB „Resursas“. Atsakovės, vykdant darbus Švedijoje, uždirbtos pajamos nebuvo paverstos UAB „Resursas“ pajamomis, nes atsakovė, atlikusi darbus, už šiuos darbus išrašė ir pateikė UAB „Resursas“ apmokėti PVM sąskaitų – faktūrų iš viso už 2.928.220,09 Eur sumą, kuri visa buvo sumokėta atsakovei. Susitarimo 4.1. p. yra numatytas ir pelno paskirstymas, t. y. šiame punkte nustatyta, kad tik 5 % pelno, gauto vykdant projektą Švedijoje, tenka UAB „Resursas“, o likę net 95 % - atsakovei. Atsižvelgiant į tai, kad ženkliai daugiau pelno 2016-06-03 Susitarimo prie JVS pagrindu buvo paskirta atsakovei, natūralu, kad atsakovei buvo priskirta ir daugiau nuostolių. Faktiškai 2016-06-03 Susitarimo prie JVS 4.2. p. sąlyga niekada nebuvo įgyvendinta, nei UAB „Resursas“ pasisavino atsakovės uždirbtas pajamas, nei atsakovei buvo priskirti visi projekto Švedijoje nuostoliai.

5125.

52Bankroto administratorės paaiškinimuose nurodyta aplinkybė, kad kai kurie atsakovės darbuotojai, iki atsakovei iškeliant bankroto bylą ir ją iškėlus, perėjo dirbti į UAB „Resursas“, net nevertinant tokios aplinkybės pagrįstumo/realumo, savaime (per se) nesudaro pagrindo ĮBĮ 20 str. 3 d. 1 p. įtvirtintos tyčinio bankroto prezumpcijos taikymui, o tai aiškiai patvirtina suformuota teismų praktika. Lietuvos apeliacinis teismas dėl ĮBĮ 20 str. 3 d. 1 p. aiškinimo ir taikymo yra išaiškinęs, kad Įmonės darbuotojų perėjimo dirbti į kitą juridinį asmenį aplinkybė, vertinant nurodytos tyčinio bankroto prezumpcijos taikymo galimybę, nėra esminė ir lemiama. Reikšmingas IBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytą prezumpciją charakterizuojantis požymis yra tas, jog veikla būna perkeliama kitiems subjektams, kurie dėl egzistuojančio ūkio subjektų ar jų valdymo organų sąsajumo (pvz., kuomet veikla perkeliama į nuo skolininko juridinio asmens atskirtą įmonę (naujai įkurtą įmonę), kuomet veikla perduodama juridiniam asmeniui, kuriam vadovauja (ar pereina vadovauti) įmonės skolininkės valdymo organai ar su jais susiję asmenys) ir tokiu būdu visi skoliniai įsipareigojimai paliekami įmonei skolininkei, o reikalavimo teisės ir vykdyta veikla kitai (susijusiai) įmonei.

53Bylos atveju nėra absoliučiai jokių duomenų, kad UAB „Resursas“ būtų perėmęs atsakovės vykdytą veiklą ir atsakovės turėtas reikalavimo teises, o tuo tarpu nesant šią aplinkybę patvirtinančių duomenų, kaip jau aptarta ir kaip patvirtina pacituota Lietuvos apeliacinio teismo praktika, vien tik darbuotojų migravimo iš vienos įmonės į kitą aplinkybė (net ir atsiribojant nuo šios aplinkybės pagrįstumo/realumo) jokiu būdu negali būti pagrindu taikyti ĮBĮ 20 str. 3 d. 1 p. įtvirtintą tyčinio bankroto prezumpciją.

5426.

55Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, vien tik mokėjimų atlikimas ne pagal CK 6.9301 str. nustatytas taisykles, bet kokiu atveju savaime (per se) nėra pagrindas taikyti ĮBĮ 20 str. 3 d. 2 p. įtvirtintą tyčinio bankroto prezumpciją. Teisiškai reikšmingu taip pat pripažįstamas atsiskaitymų eiliškumo pažeidimo mastas (ar suteikiant pirmenybę perleidžiama esminė įmonės turto dalis, taip nepaliekant galimybių atsiskaityti su ankstesniais kreditoriais“ (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-17 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-40-219/2017; 2017-07-21 nutartį civilinėje byloje e3K-3-324-915/2017; 2017-03-30 nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-158-219/2017). UAB „Resursas“ mokėjimai atsakovės kreditoriams buvo vykdomi ne siekiant apriboti kokių nors kitų atsakovės kreditorių galimybes nukreipti išieškojimą į įmonės turtą, bet būtent siekiant sąžiningų ir vertingų tikslų, t. y. siekiant atsiskaityti su kreditoriais, nuo kurių tiesiogiai priklausė tolesnė atsakovės veikla (t. y. pagrinde – atsakovės darbuotojais). Trečiojo asmens vertinimu, pagrindo taikyti ĮBĮ 20 str. 3 d. 2 p. įtvirtintą tyčinio bankroto prezumpciją šios Bylos atveju taip pat nėra. Atsakovės Bankroto administratorės byloje pateiktas prašymas pripažinti atsakovės bankrotą tyčiniu yra paremtas visiškai netinkamu ir nesąžiningu faktinių aplinkybių interpretavimu

5627.

57Trečiasis asmuo M. S. pateiktu atsiliepimu ir papildomu paaiškinimu prašo pareiškimą dėl atsakovės BUAB „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti. Nurodo, kad nėra jokio pagrindo konstatuoti buvus tyčinius veiksmus, kurie būtų buvę sąmoningai nukreipti į BUAB „Industrika“ padėties bloginimą. Niekada nebuvo tikslo ir nesiekė to, kad BUAB „Industrika“ bankrutuotų, bet priešingai – siekė išsaugoti bei tęsti šios įmonės veiklą, o įmonės bankrotą galiausiai sąlygojo paprasčiausia verslo nesėkmė.

5828.

592017-05-30 Dokumentų perdavimo - priėmimo aktas Nr. 5-1 ir 2017-05-30 Dokumentų perdavimo - priėmimo aktas Nr. ( - ) patvirtina, kad visus BUAB „Industrika“ dokumentus bankroto administratorius gavo dar 2017-05-30. Ši aplinkybė, vadovaujantis Bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 p., reiškia, kad bankroto administratorius prašymą dėl BAUB „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu privalėjo paduoti ne vėliau kaip 2017-11-30 (t. y. per 6 mėnesius nuo dokumentų gavimo dienos, jeigu terminas nebuvo pratęstas dar 6 mėnesiams). Prašymas dėl BUAB „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu buvo paduotas tik 2019 - 09 - 11, t. y. Bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 p. nustatyta terminą praleidus beveik du metus. Bankroto administratorius savo pareiškime nenurodė, kada tiksliai perėmė BUAB „Industrika“ dokumentus, taip pat Bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 p. nustatyto termino praleidimo ir jo praleidimo priežasčių neaptarė. Bankroto administratorius neatskleidė su Bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 p. nustatytu terminu susijusių aplinkybių, toks elgesys yra laikytinas nesąžiningu elgesiu. Bankroto administratoriaus pareiškimas turėtų būti atmestas remiantis jau vien šiuo savarankišku pagrindu.

6029.

61Projektas Švedijoje, kurį 2015-10-17 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu vykdė BUAB „Industrika“ ir UAB „Resursas“, kaip paaiškėjo vėliau, nebuvo ekonomiškai naudingas, tačiau tai negalėjo būti žinoma sutarties pasirašymo momentu. Projektas buvo pradėtas vykdyti tikintis finansinės naudos įmonėms (tame tarpe, kaip pabrėžtina, ir BUAB „Industrika“), o jo ekonominis nenaudingumas paaiškėjo kur kas vėliau, t. y. jau po to, kai buvo pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis ir projekto vykdymo eigoje iškilo nenumatytos bėdos: didelis kiekis papildomų darbų. Pasirašant Jungtinės veiklos sutartį bei pradedant faktiškai vykdyti projektą Švedijoje, negalėjo būti žinoma, kad užsakovas atliks projekto pakeitimus ir kad dėl to darbų apimtys bei finansavimo poreikis atitinkamai ženkliai išaugs, negalėjo iš anksto žinoti to, kad iš užsakovo Nordic Power Service Oy gautos piniginės lėšos nepadengs visų BUAB „Industrika“ projekto vykdymo eigoje patirtų sąnaudų. Išvada, kad Jungtinės veiklos sutartis buvo pasirašyta ir projekto Švedijoje buvo imtasi tam, kad BUAB „Industrika“ tyčia būtų sužlugdyta (privesta prie bankroto), nepaisant nurodyto projekto ekonominio nenaudingumo tiek BUAB „Industrika“, tiek ir UAB „Resursas“, yra negalima.

6230.

63Didžioji dalis piniginių lėšų, kurias UAB „Resursas“, atsiskaitydamas su BUAB „Industrika“ už šios atliktus darbus Lietuvoje ir Švedijoje, sumokėjo BUAB „Industrika“ kreditoriams, buvo sumokėtos ne kam nors kitam, o BUAB „Industrika“ darbuotojams, kuriems nemokant atlyginimų BUAB „Industrika“ veikla būtų buvusi visiškai „paralyžiuota“ ir jos tęstinumo bei atsiskaitymo su kreditoriais galimybė būtų visiškai eliminuota.

64Prašymas atmestinas

6531.

66Byloje nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. kreditorė UAB „Serpantinas“ kreipėsi su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei UAB „Industrika“. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 11 d. nutartimi bankroto byloje atsakovės UAB „Industrika“ turto atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas. 2016 m. spalio 11 d. atsakovės UAB „Industrika“ akcininkai pateikė teismui 2016 m. spalio 4 d. prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir pateikė įmonės restruktūrizavimo metmenis.

6732.

68Pagal 2013 m. spalio 8 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, UAB „Industrika“ pasikeitė vadovai ir vietoje akcininko Š. M. direktoriumi paskirtas kitas akcininkas M. S.. Abu akcininkai turėjo po 50 procentų paprastųjų akcijų šioje įmonėje, o Š. M. kartu buvo ir UAB „Resursas“ akcininkas bei vadovas.

6933.

70Byloje pateikti duomenys (konsultacinė išvada) rodo, kad 2016 m. spalio 4 d. restruktūrizavimo plano metmenų sudarymo ir prašymo teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienai, visi rangos darbai Švedijoje 3,8 mln. Eur apimtyje buvo užbaigti, o UAB „Resursas“ pinigus iš užsakovo Nordic Power Servise Oy jau buvo gavusi. Bankroto administratoriaus teigimu, akcininkai teikė teismui neteisingus duomenis apie tariamai gautinų sumų už rangos darbus dydžius bei terminus, kai šie pinigai jau buvo išleisti ir nemokios įmonės UAB „Industrika“ turtas neteisėtai sumažintas dar tebevykstant ginčui dėl bankroto/restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme (ĮBĮ str. 3 d.).

7134.

72Šiaulių apygardos teismas 2017 m. kovo 2 d. nutartimi iškėlė UAB „Industrika“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Draugo petys“. Teismas konstatavo, kad 2015 metų balanse nurodoma, jog 2015-12-31 bendrovė turėjo turto už 772 554 Eur, per vienerius mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 979 853 Eur. Pagal 2016-08-31 balansą bendrovei priklausančio turto vertė siekė 1 823 714 Eur, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 2 062 515 Eur, ši suma mokėtina per vienerius metus, pradelsti bendrovės įsipareigojimai kreditoriams 2016-08-31 sudarė 779 151,39 Eur. 2016-12-31 balanse pirkėjų įsiskolinimas sumažėjo iki 159 038 Eur, tačiau atsirado II.2 punkte numatytos dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos. Teismas vertino, kad 1 039 000 Eur suma yra įtraukta į įmonės turto apimtį, tačiau tai savaime nerodo, kad įmonė šiuos pinigus atgaus. Teismas vertino, kad 2015 m. nuostoliai sudarė 329 126 Eur, 2016 metų veiklos nuostoliai sudarė 28 698 Eur. 2013 ir 2014 metų įmonės veikla buvo pelninga, tačiau jau pradelstų kreditorių reikalavimų patenkinti per artimiausius keletą metų buvo neįmanoma. 2015 spalio mėnesį buvo sudaryta sutartis, kurios apimtis sudarė 2,2 mln. Eur, realiai atsakovė padarė darbų už maždaug 3,8 mln. Eur, naudojo savo apyvartines lėšas.

7335.

74Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Industrika“ ir UAB „Resursas“ 2015 m. spalio 17 d. sudarė jungtinės veiklos sutartį bei 2016 m. birželio 3 d. papildomą susitarimą dėl Suomijos įmonės Nordic Power Service Oy (toliau – NPS), kontrakto dėl vamzdynų ir metalo konstrukcijų tiekimo bei montavimo galutiniam naudotojui Švedijos įmonei Sodra Cell. Jungtinės veiklos sutarties 2.3. p. šalys susitarė, kad po sutarties su NPS pasirašymo UAB „Resursas“ bus atsakinga už finansinio pobūdžio nurodytos sutarties vykdymo aspektus ir organizacinių darbų, reikalingų tinkamam sutarties vykdymui, atlikimą, o UAB „Industrika“ vykdys vamzdynų, plieno konstrukcijų darbus bei kitus sutartyje nurodytus gamybos, pristatymo ir montavimo darbus. Jungtinės veiklos sutarties 3.1. p. šalys nustatė, kad UAB „Industrika“ ir UAB „Resursas“ yra bendrai atsakingos perkančiajam subjektui už susitarimų vykdymą pagal sutarties sąlygas. Rangos darbų sutartis Nr. ( - ) tarp UAB „Industrika“ ir NPS buvo sudaryta 2015 m. lapkričio 16 d. Šios sutarties pagrindu UAB „Industrika“ įsipareigojo Švedijoje esančiame objekte atlikti vamzdynų montavimo ir įrengimo darbus, o NPS atitinkamai įsipareigojo atsakovei už atliktus darbus sumokėti. Jungtinės veiklos sutarties ir rangos darbų sutarties vykdymo eigoje UAB „Industrika“ ir UAB „Resursas“ sudarė 2016 m. birželio 3 d. Susitarimą prie JVS (2016 m. birželio 3 d. Papildomą susitarimą prie 2015 m. spalio 17 d. Jungtinės veiklos sutarties), kurio pagrindu šalys papildomai apibrėžė atsirandančios veiklos rizikos ir gautinos naudos paskirstymą tarp šalių bei nustatė kitas projekto Švedijoje vykdymo sąlygas. 2015 m. lapkričio 2 d. UAB „Industrika“ ir UAB „Resursas“ sudarė sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu UAB „Resursas“ užsakė, o UAB „Industrika“ įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka atlikti vamzdynų ruošinių gamybos, metalo konstrukcijų gamybos bei montavimo darbus įrenginiuose pagal akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ projektą ( - ) pagal su atsakove suderintą darbų vykdymo grafiką.

7536.

76Šioje byloje atsižvelgiant į aptartus duomenis, kad 2016-08-31 balanse nurodomo turto vertė siekė 1 823 714 Eur, o pradelsti bendrovės įsipareigojimai kreditoriams 2016-08-31 sudarė 779 151,39 Eur, teismas sprendžia, kad bendrovės nemokumo momentas konstatuotinas nuo 2016 m. spalio mėnesio, akcininkams dėl UAB „Industrika“ sunkios finansinės situacijos pateikus pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kuris nebuvo tenkintas bylos nagrinėjimo procese teismui nusprendus bendrovei iškelti bankroto bylą.

77Dėl tyčinio bankroto sampratos ir byloje esančių dokumentų vertinimo

7837.

79Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad tyčinis bankrotas – tai įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalimi, teismas, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, nustatęs bent vieną iš ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų požymių, dėl kurio kilo įmonės bankrotas.

8038.

81Bankroto administratorius prašo UAB „Industrika“ bankrotą pripažinti tyčiniu šiais ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies pagrindais: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu (1 punktas); 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai (2 punktas); 3) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto (4 punktas).

8239.

83Taip pat prašo UAB „Industrika“ bankrotą pripažinti tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punkto pagrindu: 1) veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, įmonę reorganizavus arba įmonės dalį atskyrus, kai veiklą vykdo ir finansinius įsipareigojimus prisiima turto nevaldanti įmonė, kita veikianti ar naujai įsteigta įmonė perėmė įmonės nebaigtas vykdyti sutartis ir (arba) reikalavimo teises ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai ir (arba) vadovai ir (arba) su jais susiję asmenys; 2) atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant Civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą ir nebuvo vykdomas šio ar kitų įstatymų reikalavimas dėl privalomo įmonės bankroto bylos inicijavimo, kai įmonės darbuotojui (darbuotojams) ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nemokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

8440.

85Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje nurodoma, kad įmonės tyčiniu bankrotu pripažintini visi atvejai, kai dėl įmonės valdymo organų sąmoningų sprendimų įmonės turtas yra perleidžiamas, iššvaistomas, sunaikinamas ar sugadinamas, jei dėl tokių sprendimų įmonė gauna žymiai mažesnę naudą, nei yra to turto reali vertė, ir tokių veiksmų padariniu tampa įmonės nemokumas. Įmonės tyčiniu bankrotu laikytini ir įvardyti įmonės valdymo organų veiksmai įmonei esant faktiškai nemokiai, dar labiau pabloginantys įmonės turtinę padėtį, jei dėl tokių veiksmų, tai yra finansiškai nepagrįstų (nuostolingų) sandorių arba papildomų įsipareigojimų prisiėmimo, siekiama išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Įmonės bankrotą galima pripažinti tyčiniu, jeigu nustatoma, kad įmonės vadovų sąmoningais sprendimais buvo perleistas, iššvaistytas, sunaikintas ar sugadintas turtas ir dėl tokių veiksmų įmonė gavo žymiai mažesnę naudą, nei yra to turto reali vertė, jog esant ir taip blogai bendrovės ūkinei – finansinei padėčiai, bendrovės veikla buvo organizuojama taip, kad pablogino galimybes atsiskaityti su kreditoriais, sukėlė nemokumą ir bankrotą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo nutartyse yra nurodęs, kad tyčinis bankrotas gali būti pripažintas vien tik konstatavus, jog yra tam tikri tyčinio bankroto požymiai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2003-11-3 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004-09-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004; 2004-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-680/2004).

8641.

87Sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu nustatytina, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo, o tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, patikrintina, ar tolesnė įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Tokie atvejai, kai dėl įmonės valdymo organų sprendimų sudaromi sandoriai, kurių vykdymas reiškia nepagrįstai didelę finansinę naštą įmonei, atliekami veiksmai, kuriais siekiama sužlugdyti įmonę ir perkelti jos veiklą į kitą tų pačių ar susijusių asmenų naujai įsteigtą įmonę, atsiskaitoma tik su tam tikrais kreditoriais ir pan., gali būti vertinami kaip tyčinio įmonės bankroto požymiai. Tam, kad būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012).

8842.

89Šie kriterijai bei kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į skolininkės įmonės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimą įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą.

9043.

91Bankroto administratorius nurodo, kad įmonių UAB „Resursas“ ir UAB „Industrika“ susijusių akcininkų buvo sudarytas nenaudingas sandoris, t. y. Jungtinės veiklos sutartis bei papildomas susitarimas prie jos, dėl kurių vykdymo įmonė UAB „Industrika“ ir jos kreditoriai patyrė labai didelius nuostolius, tuo tarpu susijusi įmonė UAB „Resursas“ patenkino savo reikalavimą pilnai, susidengdama mokėjimus kai kuriems kreditoriams ir tuo būdu sukurdama priešpriešinį reikalavimą į UAB „Industrika“ bei daugiau nei 7 mėnesius disponuodama nemokios įmonės labai didelėmis pajamomis, kas lėmė UAB „Industrika“ bankrotą, įmonei atliekant rangos darbus, bet negaunant atsiskaitymo už juos.

9244.

93Taip pat bankroto administratorius nurodo, kad tyčinio bankroto sudėtį sudaro ir tai, jog UAB „Resursas“ vykdydama neteisėtus atsiskaitymus su kai kuriais UAB „Industrika“ kreditoriais, neteisėtais veiksmais susidengė priešpriešinius reikalavimus, pažeidė imperatyvias teisės normas dėl atsiskaitymo eiliškumo pažeidimo (CK 6.930 str.). Egzistuoja skolininko nesąžiningumo požymiai, kaip tai išdėstyta CK 6.67 str. 7 p., bei BK 208 str., o taip pat nusikalstamo bankroto požymių, kaip tai numato BK 209 str. dispozicija.

9445.

95Teismas pažymi, kad iš nustatytų faktinių bylos aplinkybių matyti, jog Rangos darbų sutartis Nr. ( - ) tarp UAB „Industrika“ ir NPS buvo sudaryta 2015 m. lapkričio 16 d., sutarties pagrindu UAB „Industrika“ įsipareigojo Švedijoje esančiame objekte atlikti vamzdynų montavimo ir įrengimo darbus, o NPS atitinkamai įsipareigojo atsakovei už atliktus darbus sumokėti. Pagal byloje anksčiau aptartą Jungtinės veiklos sutartį statybos rangos darbus Švedijoje turėjo vykdyti UAB „Industrika“ ir UAB „Resursas“. UAB „Resursas“ išrašydavo sąskaitas – faktūras ir pateikdavo jas apmokėti NPS, tuo tarpu UAB „Industrika“ pagal faktiškai atliktus rangos darbus išrašydavo sąskaitas – faktūras ir pateikdavo jas apmokėti UAB „Resursas“.

9646.

97UAB „Resursas“ išrašė ir pateikė NPS apmokėti 23 PVM sąskaitas – faktūras ( - ) 3 433 535,56 Eur sumai (trečiojo asmens Š. M. atsiliepimo priedas Nr. 13) (II t., 76-98 b. l.). Nurodytos PVM sąskaitos – faktūros yra apmokėtos, tai matyti iš UAB „Resursas“ banko sąskaitų išrašų (II t., 99-102 b. l.), taip pat NPS surašytas patvirtinimas dėl visiško atsiskaitymo pagal Rangos darbų sutartį už atliktus statybos rangos darbus Švedijoje (trečiojo asmens Š. M. atsiliepimo priedas Nr. 15) (II t., 103 b. l.). Iš UAB „Resursas“ ir NPS 2016-12-12 pasirašyto Galutinis priėmimo akto matyti, kad galutinai Rangos darbų sutartis, kurios pagrindu buvo vykdomi statybos rangos darbai Švedijoje, buvo užbaigta 2016 m. gruodžio 12 d. (II t., 104 b. l.).

9847.

99UAB „Industrika“ už atliktus statybos rangos darbus, vykdant įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį, išrašė ir pateikė UAB „Resursas“ apmokėti 13 PVM sąskaitų – faktūrų ( - ) už 2 928 220,09 Eur (su PVM) sumą (II t., 105-127 b. l.). Taigi, iš minėtų PVM sąskaitų – faktūrų matyti, kad UAB „Industrika“ Švedijoje atliko rangos darbų ir išrašė PVM sąskaitų – faktūrų iš viso už 2 928 220,09 Eur (su PVM) sumą.

10048.

101Pagal 2015 m. lapkričio 2 d. Sutartį UAB „Industrika“ ir UAB „Resursas“ susitarė, kad UAB „Industrika“ atliks vamzdynų ruošinių gamybos, metalo konstrukcijų gamybos bei montavimo darbus įrenginiuose pagal Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ projektą ( - ) (II t. 74-75 b. l.). Sutarties pagrindu UAB „Industrika“ išrašė ir pateikė UAB „Resursas“ apmokėti 7 PVM sąskaitas – faktūras ( - ) 463 844,16 Eur (be PVM) sumai (II t., 129-135 b. l.).

10249.

103Pagal minėtas PVM sąskaitas – faktūras (nutarties 46, 47 pastraipos) UAB „Resursas“ atsiskaitė su UAB „Industrika“. Dalį piniginių lėšų UAB „Resursas“ mokėjo tiesiogiai UAB „Industrika“, dalį piniginių lėšų UAB „Resursas“ mokėjo UAB „Industrika“ kreditoriams. Teismas pažymi, kad dėl mokėjimų už ieškovės atliekamus statybos rangos darbus atlikimo UAB „Industrika“ kreditoriams UAB „Resursas“ buvo gavusi UAB „Industrika“ 2016 m. sausio 15 d. prašymą „Dėl UAB „Industrika“ įsipareigojimų apmokėjimo tiesiogiai kreditoriams“ (II. t., 136 b. l.). Minėtame prašyme nurodyta „įsipareigojimus darbuotojams, mokesčių institucijoms, tiekėjams ir pan. vykdyti tiesiogiai, t. y. iš UAB „Industrika“ vykdomų projektų gaunamas lėšas pervedant kreditoriams, o ne į UAB „Industrika“ atsiskaitomąją sąskaitą“. Konkretesnė informacija prašyme nėra nurodyta. Atkreiptinas dėmesys, kad minėta atsiskaitymo tvarka buvo numatyta ir 2016 m. birželio 3 d. papildomo susitarimo prie JVS 3.1.6. p. („Pirmasis dalyvis, vykdydamas Bendrą veiklą, įsipareigoja atlikti šiuos darbus: Atsiskaityti su UAB „Industrika“ darbuotojais, mokesčių institucijomis bei tiekėjais tiesiogiai pervedant lėšas į gavėjų sąskaitas.“).

10450.

105Iš bylos duomenų (UAB „Resursas“ suvestinių, sąskaitos išrašų) matyti, kad UAB „Resursas“ tiesiogiai UAB „Industrika“ sumokėjo 795 300,00 Eur sumą (II t., 137-139 b. l.). UAB „Resursas“ tretiesiems asmenims (UAB „Industrika“ kreditoriams) atliktų mokėjimų suvestinė ir sąskaitų išrašai patvirtina, kad 2 479 335,04 Eur sumą UAB „Resursas“ sumokėjo ne tiesiogiai UAB „Industrika“, bet UAB „Industrika“ kreditoriams (II t., 140-197 b. l.). Kaip teisingai nurodo trečiasis asmuo Š. M., iš 2 479 335,04 Eur sumos UAB „Resursas“ sumokėjo 1 553 327,65 Eur (62,65 %) UAB „Industrika“ darbuotojams, 205 100,00 Eur (8,27 %) SODRAI, 70 750,00 Eur (2,85 %) Valstybinei mokesčių inspekcijai, 650 157,39 Eur (26,22 %) kitiems UAB „Industrika“ kreditoriams.

10651.

107Teismas, įvertinęs aptartus duomenis sutinka su trečiojo asmens Š. M. argumentu, kad UAB „Resursas“ prievolė atsiskaityti su UAB „Industrika“ už vykdant projektus Lietuvoje ir Švedijoje atliktus statybos rangos darbus ir suteiktas paslaugas yra įvykdyta.

10852.

109Trečiasis asmuo Š. M. nurodo, kad tai, jog Rangos darbų sutartį su NPS pasirašė UAB „Resursas“, o ne UAB „Industrika“, lėmė ta aplinkybė, kad UAB „Industrika“ dėl savo prastos finansinės padėties nebūtų gavusi faktoringo, kas yra vienas iš apyvartinio kapitalo finansavimo būdų, kurio esmė yra tokia, kad užsakovui išrašytas PVM sąskaitas – faktūras tam tikra dalimi apmoka faktoringą suteikusi bendrovė, kuri vėliau tuos pinigus „atgauna“ iš užsakovo; tokio finansavimo prasmė ir esmė – laiku suteikti tam tikrą projektą vykdančiai bendrovei apyvartinių lėšų, kad jų pagrindu būtų galima nupirkti visas projekto vykdymui reikalingas medžiagas, sumokėti atlyginimus ir atlikti projekto vykdymo darbus, be kurio projekto Švedijoje vykdymas apskritai nebūtų buvęs įmanomas.

11053.

111Teismas sutinka su trečiojo asmens Š. M. argumentu, kad PVM sąskaitos – faktūros (II t., 76-98 b. l.), kurias UAB „Resursas“ yra išrašiusi NPS, patvirtina, jog UAB „Resursas“, vykdydama projektą Švedijoje, buvo gavusi faktoringą, o šią paslaugą UAB „Resursas“ suteikė AB SEB bankas. Suvestinės „Nordic power service apmokėjimai Švedijos projekte tiesiogiai ir per AB SEB banko faktoringą“ duomenys patvirtina, kad per AB SEB banko suteiktą faktoringą UAB „Resursas“ gavo didžiąją dalį piniginių lėšų, t. y. 2.237.977,04 Eur sumą (II t., 99-102).

11254.

113Kaip teigia trečiasis asmuo , UAB „Industrika“ už savo atliktus rangos darbus Švedijoje išrašė UAB „Resursas“ PVM sąskaitų – faktūrų iš viso už 2 928 220,09 Eur sumą, o UAB „Resursas“ iš NPS pagal išrašytas ir NPS apmokėtas PVM sąskaitas – faktūras tuo tarpu gavo 3 433 535,56 Eur sumą. Iš šių duomenų būtų galima daryti išvadą, kad UAB „Resursas“ iš projekto vykdymo Švedijoje gavo 505 315,47 Eur dydžio naudą (3 433 535,56 Eur – 2 928 220,09 Eur = 505 315,47 Eur). Tačiau bylos duomenys taip pat patvirtina, kad UAB „Resursas“ pati vykdė projektui įgyvendinti reikalingų medžiagų pirkimus, sudarinėjo sutartis su subrangovais (II t. 203-222 b. l.) ir mokėjo jiems už atliktus rangos darbus, pirko darbuotojams, kurie vykdė darbus Švedijoje, kelionės į darbų vietą bilietus, specialius rūbus, įrankius, mokėjo už darbuotojų apgyvendinimą (II t., 223-276 b. l.). Taigi, iš nurodytų duomenų priešingai, nei teigia bankroto administratorius, matyti, kad UAB „Resursas“, vykdydamas Rangos darbų sutartį ir Jungtinės veiklos sutartį, naudos negavo, bet patyrė 267 552,36 Eur dydžio nuostolį (3 433 535,56 Eur (gauta suma iš NORDIC POWER SERVICE OY) - 2 928 220,09 Eur (sumokėta suma UAB „Industrika“) - 772 867,83 Eur (UAB „Resursas“ sąnaudos darbuotojams, medžiagoms, darbo rūbams, subrangovams, komandiruočių išlaidoms ir kitoms išlaidoms) = 267 552,36 Eur). Projektas Švedijoje buvo nuostolingas ir UAB „Industrika“, kadangi ji patyrė 174 806,23 Eur nuostolį (II t., 277 b. l.).

114Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo

11555.

116BUAB „Industrika“ bankroto administratorius teigia, kad yra pagrindas pripažinti BUAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, nes pažeidžiant fiduciarines pareigas ir UAB „Industrika“ teisėtus interesus sudaryti sandoriai, naudingi tik susijusiai įmonei UAB „Resursas“, o visi nuostoliai ir veiklos išlaidos perkeltos UAB „Industrika“ ir jos kreditoriams, UAB „Industrika“ nereikalavo sumokėti už atliktus rangos darbus.

11756.

118ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu ir dėl to kilo bankrotas.

11957.

120Pažymėtina, kad visi ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu. Tokia išvada, be kita ko, darytina iš ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies, pagal kurią teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu tik esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems tyčinio bankroto požymiams. Jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017)

12158.

122Byloje nustatyta, jog aplinkybę, kad Rangos darbų sutartį su NPS pasirašė UAB „Resursas“, o ne UAB „Industrika“, lėmė tai, kad UAB „Industrika“ dėl savo prastos finansinės padėties nebūtų gavusi faktoringo (aptarta nutarties 49, 50 punktuose). Bankroto administratorius šio argumento nepaneigė. Byloje aptarti rašytiniai dokumentai taip pat paneigia aplinkybę, kad sudaryti sandoriai buvo naudingi tik susijusiai įmonei UAB „Resursas“, o visi nuostoliai ir veiklos išlaidos perkeltos UAB „Industrika“ ir jos kreditoriams. Iš bylos dokumentų matyti, kad sutarčių vykdymo pasekmės paaiškėjo vėliau, o UAB „Resursas“, vykdydama Rangos darbų sutartį ir Jungtinės veiklos sutartį, taip pat patyrė 267 552,36 Eur dydžio nuostolį (nutarties 51, 52 punktai).

12359.

124Nutarties 44-48 punktuose konstatuota, kad UAB „Resursas“ prievolė atsiskaityti su UAB „Industrika“ už jos vykdant projektus Lietuvoje ir Švedijoje atliktus statybos rangos darbus ir suteiktas paslaugas yra visiškai įvykdyta.

12560.

126Esant aptartoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad BUAB „Industrika“ bankroto administratorius neįrodė, kad egzistuoja ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytas pagrindas bankrotą pripažinti tyčiniu.

127Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo

12861.

129BUAB „Industrika“ bankroto administratorius teigia, kad yra pagrindas pripažinti BUAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, nes Jungtinės veiklos sutartis ir Papildomas susitarimas prie jos nenumatė jokios UAB „Resursas“ atsiskaitymo už UAB „Industrika“ atliktus rangos darbus tvarkos bei terminų. Taip pat, kaip pagrindą taikyti minėtą įstatymo normą nurodo aplinkybę, jog 2016 m. birželio 3 d., šalims žinant, kad dėl papildomų darbų kiekio joks pelnas nebus gautas iš sandorio su NPS O Y, sudarė Papildomą susitarimą prie JVS, kuriuo visas UAB „Industrika“ uždirbtas pajamas, iš rangos darbų Švedijoje, pavertė UAB „Resursas“ nuosavybe, o visus nuostolius (95 proc.), priskyrė UAB „Industrika“.

13062.

131ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai ir dėl to kilo bankrotas.

13263.

133Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, esminis tyčinio bankroto elementas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningais veiksmais, todėl turi būti nustatytas ryšys tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo – jei nebūtų buvę sąmoningų į įmonės padėties bloginimą nukreiptų veiksmų, įmonė nebūtų tapusi nemoki. Jau nemoki įmonė nebegali dar sykį būti privesta prie nemokumo, tačiau nemokios įmonės padėtis tyčia gali būti dar labiau pabloginta. Todėl net jei įmonės nemokumas ir nėra neteisėtų veiksmų rezultatas, vėlesni veiksmai tyčia bloginant jau nemokios įmonės turtinę padėtį gali esmingai pažeisti kreditorių teises. Atsižvelgiant į tai, kasacinio teismo praktikoje tyčiniu bankrotu laikomi taip pat ir atvejai, kai faktiškai nemokioje įmonėje tyčiniais veiksmais dar labiau esmingai pabloginama įmonės turtinė padėtis, t. y. nėra ryšio tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir anksčiau atsiradusio nemokumo, bet yra ryšys tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir tolesnio nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo” (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-04-24 nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017)

13464.

135Bankroto administratorius teigia, kad tai, jog atsakovė buvo privesta prie bankroto tyčia, patvirtina 2016-06-03 Susitarimo prie JVS 4.2. p. nuostata, kurioje yra nustatyta, kad nuostoliai, patirti vykdant projektą Švedijoje, paskirstomi tokiu principu – 5 % tenka UAB „Resursas“, o likę 95 % tenka atsakovei. Teismas pažymi, kad susitarimo 4.1. p. yra numatytas ir pelno paskirstymas, kad 5 % pelno, gauto vykdant projektą Švedijoje, tenka UAB „Resursas“, o likę 95 % - atsakovei. Atsižvelgiant į tokį pelno iš projekto Švedijoje paskirstymo principą, teismas sutinka su trečiųjų asmenų argumentais, kad 2016-06-03 Susitarimo prie JVS 4.2. p. nuostata negali būti vertinama kaip nesąžininga. Teismas atkreipia dėmesį, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog UAB „Resursas“ ir UAB „Industrika“ iš anksto buvo žinoma, kad pelno nepavyks gauti.

13665.

137Teismas pažymi, kad byloje nepaneigti trečiųjų asmenų argumentai, kad į bylą pateikta prezentacija, kuri 2016-05-02 (t. y. projekto vykdymo eigoje) buvo pateikta užsakovo Nordic Power Service Oy atsakingiems asmenims (II t., 315-322 b. l.), patvirtina, kad visos problemos dėl projekto Švedijoje iškilo tik jo vykdymo eigoje. Trečiasis asmuo M. S. pagrįstai akcentuoja aplinkybes, kad pagal UAB „Resursas“ ir Nordic Power Service Oy tarpusavyje pasirašytą 2015-11-16 Rangos darbų sutartį Nr. ( - ) projekto Švedijoje vertė turėjo būti apie 2,4 mln. Eur, tačiau, iš pateiktos prezentacijos matyti, kad projekto vykdymo eigoje dėl paties užsakovo atliktų pakeitimų iškilo būtinybė atlikti papildomus rangos darbus, dėl ko projekto vertė itin ženkliai išaugo. Taigi, teismas daro išvadą, kad minėta prezentacija buvo siekiama išspręsti dėl išaugusių darbų apimčių atsiradusio finansavimo trūkumo klausimą ir atitinkamai išvengti projekto žlugimo. Kaip nurodo trečiasis asmuo, projekto vykdymo eigoje iškilęs minėtas finansavimo trūkumo klausimas buvo išspręstas tiek, kad BUAB „Industrika“ ir UAB „Resursas“ pavyko pilnai įvykdyti projektą (t. y. projektas nežlugo ir buvo išvengta dėl to galėjusių kilti dar didesnių nuostolių tokių kaip baudos, netesybos), tačiau pasiekti, kad Nordic Power Service Oy sumokėtų tiek piniginių lėšų, jog šios padengtų absoliučiai visas įmonių, vykdant projektą, patirtas sąnaudas, o tuo labiau, kad įmonės uždirbtų pelno, nepavyko.

13866.

139Iš bylos duomenų teismas sprendžia, kad sutiktina su trečiojo asmens argumentais, jog pasirašant Jungtinės veiklos sutartį bei pradedant faktiškai vykdyti projektą Švedijoje, negalėjo iš anksto būti žinoma, kad užsakovas atliks projekto pakeitimus. To, kad darbų apimtys bei finansavimo poreikis atitinkamai ženkliai išaugs, kad iš užsakovo Nordic Power Service Oy gautos piniginės lėšos nepadengs visų BUAB „Industrika“ projekto vykdymo eigoje patirtų sąnaudų, taip pat negalėjo būti iš anksto žinoma. Taigi, byloje nenustatyta, kad Jungtinės veiklos sutartis buvo pasirašyta ir projekto Švedijoje buvo imtasi tam, kad BUAB „Industrika“ tyčia, t. y. sąmoningai, būtų privesta prie bankroto.

14067.

141Esant aptartoms aplinkybėms, atsižvelgiant į faktą, kad byloje nustatyta, jog UAB „Resursas“ prievolė atsiskaityti su UAB „Industrika“ už jos vykdant projektus Lietuvoje ir Švedijoje atliktus statybos rangos darbus ir suteiktas paslaugas yra įvykdyta, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo BUAB „Industrika“ bankrotą pripažinti tyčiniu pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

142Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymo

14368.

144BUAB „Industrika“ bankroto administratorius teigia, kad yra pagrindas pripažinti BUAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, nes šalys susitarė, jog UAB „Resursas“ mokės kai kuriems UAB „Industrika“ kreditoriams, taip pažeidžiant CK 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą. Taip pat nurodo, kad tyčinio bankroto sudėtį sudaro ir tai, jog vykdydama neteisėtus atsiskaitymus su kai kuriais UAB „Industrika“ kreditoriais, šiais neteisėtais veiksmais UAB „Resursas“ panaikino savo prievoles UAB „Industrika“ pilnai, sudengdamas priešpriešinius reikalavimus dėl savo neteisėtų mokėjimų, tuo pačiu patenkino savo reikalavimus, nors kitiems kreditoriams liko tik nuostoliai.

14569.

146ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktas numato, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto ir dėl to kilo bankrotas.

14770.

148Teismas pažymi, kad bylos duomenimis, UAB „Resursas“ neturėjo jokių reikalavimų į UAB „Industrika“ ir joks įskaitymo sandoris UAB „Resursas“ nebuvo sudarytas. Teismo aptarti bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje UAB „Resursas“ turėjo prievolę atsiskaityti su UAB „Industrika“ už šios Lietuvoje ir Švedijoje atliktus statybos rangos darbus ir šią prievolę įvykdė.

14971.

150Vadovaujantis kasacinio teismo suformuota praktika, CK 6.9301 str. įtvirtintas mokėjimų kreditoriams eiliškumas yra pažeidžiamas tokiu atveju, kai mokėjimą ne pagal nustatytą eiliškumą atlieka pats skolininkas, t. y. įmonė, neturinti pakankamai lėšų visiems kreditorių pareikštiems reikalavimams patenkinti. Šioje byloje nustatyta, kad mokėjimus atliko ne UAB „Industrika“, o UAB „Resursas“, vadovaudamasi UAB „Industrika“ pateiktu 2016-01-15 Prašymu „Dėl UAB „Industrika“ įsipareigojimų apmokėjimo tiesiogiai kreditoriams“ bei Jungtinės veiklos sutarties 3.1.6. punktu. Atkreiptinas dėmesys, kad analogiškos pozicijos laikėsi ir Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-458-368/2019.

15172.

152Taigi, vadovaudamasis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo BUAB „Industrika“ bankroto pripažinti tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.

153Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkto taikymo

15473.

155BUAB „Industrika“ bankroto administratorius teigia, kad yra pagrindas pripažinti BUAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu, nes UAB „Resursas“, vykdant rangos darbus tiek Švedijoje, tiek Lietuvoje, kai UAB „Industrika“, turėdama didelių finansinių sunkumų, iš esmės vykdė UAB „Resursas“ sudarytas sutartis su užsakovais, o pinigus už darbus gavo UAB „Resursas“ ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai (didžioji dalis UAB „Industrika“ darbuotojų, 2016-2017 metų laikotarpyje, perėjo dirbti į UAB „Resursas“ ir tai matyti iš viešų Sodros duomenų apie apdraustuosius asmenis).

15674.

157ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, įmonę reorganizavus arba įmonės dalį atskyrus, kai veiklą vykdo ir finansinius įsipareigojimus prisiima turto nevaldanti įmonė, kita veikianti ar naujai įsteigta įmonė perėmė įmonės nebaigtas vykdyti sutartis ir (arba) reikalavimo teises ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai ir (arba) vadovai ir (arba) su jais susiję asmenys ir dėl šių aplinkybių kilo bankrotas.

15875.

159Teismas pažymi, kad byloje nenustačius, jog Jungtinės veiklos sutartis buvo pasirašyta ir projekto Švedijoje buvo imtasi tam, kad BUAB „Industrika“ tyčia, t. y. sąmoningai, būtų privesta prie bankroto (nutarties 62-64 punktai), nėra pagrindo išvadai, kad minėtais sandoriais buvo siekiama BUAB „Industrika“ veiklą ir turtą perkelti UAB „Resursas“. Kadangi BUAB „Industrika“ finansinė padėtis buvo prasta (jai nebūtų buvęs suteiktas faktoringas, kas aprašyta nutarties 59 punkte), dėl ko mokėjimai už dalį PVM sąskaitų – faktūrų buvo atliekami įmonės darbuotojams ir kitiems kreditoriams (nutarties 44-47 punktai), teismas sutinka su trečiųjų asmenų pozicija, kad didžiosios dalies mokėjimų atlikimas ne BUAB „Industrika“ tiesiogiai, o jos pirmos eilės kreditoriams, buvo lemtas sunkios BUAB „Industrika“ finansinės padėties, dėl ko, jai negalint atsiskaityti su darbuotojais, BUAB „Industrika“ būtų visai negalėjusi vykdyti veiklos. Taigi teismas sprendžia, kad aplinkybė, jog didelė dalis UAB „Industrika“ darbuotojų 2016-2017 metų laikotarpyje perėjo dirbti į UAB „Resursas“, nereiškia, kad buvo sąmoningai siekiama BUAB „Industrika“ veiklą ir turtą perkelti UAB „Resursas“.

16076.

161Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo BUAB „Industrika“ bankroto pripažinti tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu.

162Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkto taikymo

16377.

164BUAB „Industrika“ bankroto administratorius teigia, kad yra pagrindas pripažinti BUAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu, nes UAB „Resursas“ tiesiogiai UAB Industrika“ pervedė tik 795 300,00 Eur sumą, iš visos UAB „Industrika“ uždirbtos atliekant rangos darbus 3 392 064,25 Eur sumos, o likusią sumą ji sumokėjo mokėdama tretiesiems asmenims.

16578.

166ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant Civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą ir nebuvo vykdomas šio ar kitų įstatymų reikalavimas dėl privalomo įmonės bankroto bylos inicijavimo, kai įmonės darbuotojui (darbuotojams) ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nemokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

16779.

168Teismas pažymi, kad šios įstatymo normos taikymui svarbūs aspektai jau buvo aptarti teismo, todėl, vadovaudamasis nutarties 46-48, 68-69 punktais, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo BUAB „Industrika“ bankrotą pripažinti tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu.

16980.

170Teismas pažymi, kad UAB „Resursas“ 2 479 335,04 Eur dydžio apimtyje atlikus mokėjimus UAB Industrika“ kreditoriams, UAB Industrika“ finansinė padėtis iš esmės nepablogėjo, skolų ir turto pusiausvyra nepakito, kadangi ta suma, kurią UAB „Resursas“ sumokėjo UAB Industrika“ kreditoriams, sumažėjo ir UAB Industrika“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams.

171Dėl senaties taikymo

17281.

173Tretieji asmenys prašo pripažinti, jog atsakovės BUAB „Industrika“ bankroto administratorius UAB „Draugo petys“ yra praleidęs ĮBĮ 11 str. 5 d. 8 p. įtvirtintą 6 mėn. terminą pateikti prašymą dėl BUAB „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir šiuo pagrindu pareiškimą atmesti.

17482.

175ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas numato, kad ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Šiame punkte nurodytą 6 mėnesių terminą administratoriaus prašymu teismas gali pratęsti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Prašymo pripažinti bankrotą tyčiniu pateikimas teismui neatleidžia administratoriaus nuo pareigos patikrinti visus sandorius, sudarytus per šiame punkte nurodytą laikotarpį, ir pareikšti ieškinius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

17683.

177Teismas pažymi, kad trečiųjų asmenų nurodytas 6 mėnesių terminas nėra taikomas administratoriaus kreipimuisi dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Pareiškimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu gali būti paduotas bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje.

178Dėl kitų argumentų

17984.

180Teismas pažymi, kad šioje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Industrika“ bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau teismas netiria UAB „Resursas“ veiklos, todėl su tuo susiję argumentai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Aplinkybė, kad buvo kreiptasi dėl UAB „Industrika“ restruktūrizavimo, teismo nėra vertinama kaip nesąžiningas trečiųjų asmenų procesinis veiksmas.

18185.

182Bankroto administratorius remiasi UAB „Industrika“ vadovo pateiktu 2017-03-09 atskiruoju skundu dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutarties, tačiau teismas pažymi, kad atskirajame skunde yra išreikšta šalies nuomonė ir teismas ja nesiremia kaip įrodymu šioje byloje. Teismas pažymi, kad BUAB „Industrika“ bankroto bylos medžiaga šioje byloje nėra detaliau aptariama, kadangi visi reikšmingi bylos įrodymai yra pateikti šioje byloje.

18386.

184Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

18587.

186Dėl kitų proceso šalių argumentų teismas detaliau nepasisako, nes jie neturi įtakos teismo procesinio sprendimo priėmimui.

187Dėl bylos baigties

18888.

189Vertinant aplinkybių visumą teismas sprendžia, kad veiksmai dėl sandorių sudarymo nesuponuoja pagrindo konstatuoti ĮBĮ reglamentuojamo tyčinio bankroto, t. y. siekio sukelti įmonės bankrotą. Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios teiktų pagrindą daryti išvadą, kad įmonė tapo nemoki ir bankrutavo dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų. Taigi, byloje nenustačius neteisėtų veiksmų ar kitų aplinkybių, kurios būtų pagrindu BUAB „Industrika“ bankrotą pripažinti tyčiniu, prašymas atmestinas.

190Dėl bylinėjimosi išlaidų

19189.

192Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Trečiasis asmuo Š. M. prašo priteisti patirtas 3055,25 Eur bylinėjimosi išlaidas, į bylą pateikė jas pagrindžiančius duomenis, išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo Rekomendacijose numatytų maksimalių dydžių, todėl teismas priteisia 3055,25 Eur bylinėjimosi išlaidas trečiojo asmens naudai iš BUAB „Industrika“ bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“ BUAB „Industrika“ administravimo išlaidų.

193Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi, 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

194BUAB „Industrika“ bankroto administratoriaus pareiškimą pripažinti BUAB „Industrika“ bankrotą tyčiniu atmesti.

195Priteisti iš BUAB „Industrika“ bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“ (į. k. 125019963) BUAB „Industrika“ administravimo išlaidų 3055,25 Eur (tris tūkstančius penkiasdešimt penkis eurus 25 ct) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens Š. M. (a. k. ( - ) naudai.

196Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1.

Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėjas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau –... 5. 2.... 6. Teismui pateikė buhalterines pažymas su priedais už 2016-01-01-2017-04-30... 7. 3.... 8. Atsakovės pateikti suvestiniai duomenys patvirtina, jog ši įmonė vykdė... 9. 4.... 10. Mano, kad tyčinio bankroto sudėtį taip pat sudaro akcininkų ir vadovų... 11. 5.... 12. Papildomai pateiktais paaiškinimais pareiškėjas BUAB „Industrika“... 13. 6.... 14. Tretieji asmenys teikė teismui duomenis (preliminarius balansus ir pelno... 15. 7.... 16. Mano, kad yra ne tik ĮBĮ 20 str. 2 d. 1, 2, 4 p. nurodytų tyčinio bankroto... 17. 8.... 18. Kreditorė UAB „Metalo linija“ prašo prijungti šioje byloje UAB... 19. 9.... 20. Pažymi, kad įmonės trumpalaikis turtas buvo mažinamas (dengiamos UAB... 21. 10.... 22. Įmonės UAB „Industrika“ direktorius M. S., kuris eidamas direktoriaus... 23. 11.... 24. Kaip matyti iš UAB „Resursas“ pateiktų įrodymų civilinėje byloje Nr.... 25. 12.... 26. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius... 27. 13.... 28. Trečiasis asmuo Š. M. pateiktu atsiliepimu ir papildomu paaiškinimu prašo... 29. 14.... 30. Nurodo, kad Rangos darbų sutartis dėl rangos darbų Švedijoje atlikimo buvo... 31. 15.... 32. UAB „Resursas“ yra visiškai ir tinkamai atsiskaičiusi su atsakove už... 33. 16.... 34. Rangos darbų sutartį su užsakovu NPS pasirašė UAB „Resursas“, o ne... 35. 17.... 36. Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą 2019-09-26 sprendimu... 37. 18.... 38. UAB „Resursas“ neturėjo jokių reikalavimo teisių į atsakovę, o šiuo... 39. 19.... 40. Bankroto administratorė nori pasakyti, kad tai, jog atsakovė neva buvo... 41. 20.... 42. UAB „Resursas“ 2 479 335,04 Eur dydžio apimtyje atlikus mokėjimus... 43. 21.... 44. Nors UAB „Resursas“ ir nesaistė CK 6.9301 str. įtvirtinta mokėjimų... 45. 22.... 46. Bankroto administratorės prašymas dėl atsakovės bankroto pripažinimo... 47. 23.... 48. Papildomai nurodo, kad ginčai su užsakovu Suomijos įmone NORDIC POWER... 49. 24.... 50. Dėl teiginių, kad visi nuostoliai ir veiklos išlaidos buvo perkeltos tik... 51. 25.... 52. Bankroto administratorės paaiškinimuose nurodyta aplinkybė, kad kai kurie... 53. Bylos atveju nėra absoliučiai jokių duomenų, kad UAB „Resursas“ būtų... 54. 26.... 55. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, vien tik mokėjimų... 56. 27.... 57. Trečiasis asmuo M. S. pateiktu atsiliepimu ir papildomu paaiškinimu prašo... 58. 28.... 59. 2017-05-30 Dokumentų perdavimo - priėmimo aktas Nr. 5-1 ir 2017-05-30... 60. 29.... 61. Projektas Švedijoje, kurį 2015-10-17 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu... 62. 30.... 63. Didžioji dalis piniginių lėšų, kurias UAB „Resursas“, atsiskaitydamas... 64. Prašymas atmestinas... 65. 31.... 66. Byloje nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. kreditorė UAB „Serpantinas“... 67. 32.... 68. Pagal 2013 m. spalio 8 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, UAB... 69. 33.... 70. Byloje pateikti duomenys (konsultacinė išvada) rodo, kad 2016 m. spalio 4 d.... 71. 34.... 72. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. kovo 2 d. nutartimi iškėlė UAB... 73. 35.... 74. Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Industrika“ ir UAB „Resursas“ 2015... 75. 36.... 76. Šioje byloje atsižvelgiant į aptartus duomenis, kad 2016-08-31 balanse... 77. Dėl tyčinio bankroto sampratos ir byloje esančių dokumentų vertinimo... 78. 37.... 79. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2... 80. 38.... 81. Bankroto administratorius prašo UAB „Industrika“ bankrotą pripažinti... 82. 39.... 83. Taip pat prašo UAB „Industrika“ bankrotą pripažinti tyčiniu ĮBĮ 20... 84. 40.... 85. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo... 86. 41.... 87. Sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu nustatytina, ar... 88. 42.... 89. Šie kriterijai bei kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į... 90. 43.... 91. Bankroto administratorius nurodo, kad įmonių UAB „Resursas“ ir UAB... 92. 44.... 93. Taip pat bankroto administratorius nurodo, kad tyčinio bankroto sudėtį... 94. 45.... 95. Teismas pažymi, kad iš nustatytų faktinių bylos aplinkybių matyti, jog... 96. 46.... 97. UAB „Resursas“ išrašė ir pateikė NPS apmokėti 23 PVM sąskaitas –... 98. 47.... 99. UAB „Industrika“ už atliktus statybos rangos darbus, vykdant... 100. 48.... 101. Pagal 2015 m. lapkričio 2 d. Sutartį UAB „Industrika“ ir UAB... 102. 49.... 103. Pagal minėtas PVM sąskaitas – faktūras (nutarties 46, 47 pastraipos) UAB... 104. 50.... 105. Iš bylos duomenų (UAB „Resursas“ suvestinių, sąskaitos išrašų)... 106. 51.... 107. Teismas, įvertinęs aptartus duomenis sutinka su trečiojo asmens Š. M.... 108. 52.... 109. Trečiasis asmuo Š. M. nurodo, kad tai, jog Rangos darbų sutartį su NPS... 110. 53.... 111. Teismas sutinka su trečiojo asmens Š. M. argumentu, kad PVM sąskaitos –... 112. 54.... 113. Kaip teigia trečiasis asmuo , UAB „Industrika“ už savo atliktus rangos... 114. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo ... 115. 55.... 116. BUAB „Industrika“ bankroto administratorius teigia, kad yra pagrindas... 117. 56.... 118. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad teismas pripažįsta... 119. 57.... 120. Pažymėtina, kad visi ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio... 121. 58.... 122. Byloje nustatyta, jog aplinkybę, kad Rangos darbų sutartį su NPS pasirašė... 123. 59.... 124. Nutarties 44-48 punktuose konstatuota, kad UAB „Resursas“ prievolė... 125. 60.... 126. Esant aptartoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad BUAB „Industrika“... 127. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo... 128. 61.... 129. BUAB „Industrika“ bankroto administratorius teigia, kad yra pagrindas... 130. 62.... 131. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad teismas pripažįsta... 132. 63.... 133. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, esminis tyčinio bankroto elementas... 134. 64.... 135. Bankroto administratorius teigia, kad tai, jog atsakovė buvo privesta prie... 136. 65.... 137. Teismas pažymi, kad byloje nepaneigti trečiųjų asmenų argumentai, kad į... 138. 66.... 139. Iš bylos duomenų teismas sprendžia, kad sutiktina su trečiojo asmens... 140. 67.... 141. Esant aptartoms aplinkybėms, atsižvelgiant į faktą, kad byloje nustatyta,... 142. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymo... 143. 68.... 144. BUAB „Industrika“ bankroto administratorius teigia, kad yra pagrindas... 145. 69.... 146. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktas numato, kad teismas pripažįsta... 147. 70.... 148. Teismas pažymi, kad bylos duomenimis, UAB „Resursas“ neturėjo jokių... 149. 71.... 150. Vadovaujantis kasacinio teismo suformuota praktika, CK 6.9301 str. įtvirtintas... 151. 72.... 152. Taigi, vadovaudamasis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia, kad nėra... 153. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkto taikymo... 154. 73.... 155. BUAB „Industrika“ bankroto administratorius teigia, kad yra pagrindas... 156. 74.... 157. ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, kad teismas pripažįsta... 158. 75.... 159. Teismas pažymi, kad byloje nenustačius, jog Jungtinės veiklos sutartis buvo... 160. 76.... 161. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, teismas sprendžia, kad nėra... 162. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punkto taikymo... 163. 77.... 164. BUAB „Industrika“ bankroto administratorius teigia, kad yra pagrindas... 165. 78.... 166. ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, kad teismas pripažįsta... 167. 79.... 168. Teismas pažymi, kad šios įstatymo normos taikymui svarbūs aspektai jau buvo... 169. 80.... 170. Teismas pažymi, kad UAB „Resursas“ 2 479 335,04 Eur dydžio apimtyje... 171. Dėl senaties taikymo... 172. 81.... 173. Tretieji asmenys prašo pripažinti, jog atsakovės BUAB „Industrika“... 174. 82.... 175. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas numato, kad ne vėliau kaip per 6... 176. 83.... 177. Teismas pažymi, kad trečiųjų asmenų nurodytas 6 mėnesių terminas nėra... 178. Dėl kitų argumentų... 179. 84.... 180. Teismas pažymi, kad šioje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl BUAB... 181. 85.... 182. Bankroto administratorius remiasi UAB „Industrika“ vadovo pateiktu... 183. 86.... 184. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 185. 87.... 186. Dėl kitų proceso šalių argumentų teismas detaliau nepasisako, nes jie... 187. Dėl bylos baigties... 188. 88.... 189. Vertinant aplinkybių visumą teismas sprendžia, kad veiksmai dėl sandorių... 190. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 191. 89.... 192. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 193. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12... 194. BUAB „Industrika“ bankroto administratoriaus pareiškimą pripažinti BUAB... 195. Priteisti iš BUAB „Industrika“ bankroto administratoriaus UAB „Draugo... 196. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...