Byla 2-791-877/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ atstovui advokatui V. D., atsakovių UAB „Gedimex“ atstovui advokatui S. B., UAB „Malkų įlankos terminalas“ atstovui advokatui R. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinį atsakovėms UAB „Gedimex“, UAB „Malkų įlankos terminalas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ prašo pripažinti negaliojančia 2012 m. vasario 28 d. Tarpusavio skolų užskaitymo sutartį Nr. ( - ), priteisti iš atsakovės UAB „Gedimex“ 64185,59 Lt sumą, 6 proc. dydžio procesines palūkanas, priteisti iš atsakovių ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas (I t. 3-8 b.l.). Ieškinyje ir dublike nurodyta, kad 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1777-555/2012 iškėlė ieškovui bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotas“ Ši nutartis buvo palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi ir įsiteisėjo. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nutartimi patvirtintas ieškovo kreditorių sąrašas, pagal kurį kreditorių galiojančios reikalavimo teisės bankroto byloje sudaro: įkeitimu užtikrinti kreditoriniai reikalavimai 10378097,59 Lt; 1-os eilės kreditoriniai reikalavimai 2620731,27 Lt; 2-os eilės kreditoriniai reikalavimai 7325300,51 Lt; 3-ios eilės kreditoriniai reikalavimai 4935196,3 Lt. Kauno apygardos teisme iki 2013-07-15 iš viso patvirtinta ieškovo kreditorių reikalavimų už 39225951,75 Lt. Atsižvelgiant į ieškovo turto dydį pagal balansą visi kreditorių patvirtinti reikalavimai nebus patenkinti.

3Bankroto administratoriui patikrinus UAB „Kelių remonto grupė“ sandorius sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, paaiškėjo, kad 2012 m. vasario 28 d. ieškovas su atsakovais sudarė Tarpusavio skolų užskaitymo sutartį Nr. ( - ), kuria ieškovas perleido atsakovui UAB „Gedimex“ reikalavimo teisę į UAB „Malkų įlankos terminalas“ mokėtiną 64185,59 Lt ieškovui, o atsakovas UAB „Gedimex“ atitinkama suma sumažino ieškovo skolą jam. Atsakovas UAB „Malkų įlankos terminalas“ pagal perleistą reikalavimo teisę turėjo sumokėti atsakovui UAB „Gedimex“ 64185,59 Lt. Dėl tokių šalių veiksmų buvo pažeisti kitų ieškovo kreditorių turtiniai interesai, nes buvo pažeista teisės nustatyta atsiskaitymų eiliškumo tvarka, atsakovui UAB „Gedimex“ suteikiant pirmenybę kitų ieškovo kreditorių atžvilgiu patenkinti savo finansinius reikalavimus. Sandorio sudarymo metu ieškovės finansinė padėtis taip pat buvo bloga, ir nors bankroto byla dar nebuvo iškelta, tačiau faktiškai ji buvo nemoki, todėl toks ieškovės elgesys, atsiskaitant su atsakove išskiriant ją iš kitų kreditorių yra nesąžiningas. Atsižvelgiant į Sutarties sudarymo dieną buvusią ieškovo finansinę padėtį jau tada turėjo būti skelbiamas bankrotas ir ieškovo kreditorių finansiniai reikalavimai tenkinami Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Dėl tokių ieškovo ir atsakovų veiksmų buvo suteikta pirmenybė UAB „Gedimex“ prieš pirmesnės eilės ieškovo kreditorius gauti savo reikalavimų patenkinimą, nes Sutarties pagrindu atlikus mokėjimą ir įskaitymus potencialus trečios eilės kreditorius UAB „Gedimex“ gavo savo reikalavimų patenkinimą, kai atitinkamos galimybės kiti ieškovo kreditoriai neturėjo. Atsakovai neprivalėjo sudaryti Sutarties, nes nebuvo jokios sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kurie įpareigotų atsakovus sudaryti Sutartį. Ieškovui turėjo būti žinoma, kad sudarydamas Sutartį pažeidžia savo kreditorių turtinius interesus. Sutarties sudarymo metu ieškovas nebuvo pajėgus atsiskaityti su visais savo kreditoriais dėl blogos finansinės padėties, turėjo daug pradelstų įsipareigojimų, vėliau ieškovui buvo iškelta bankroto byla. Privatus juridinis asmuo kaip verslininkas privalo žinoti savo tikrąją turtinę padėtį ir finansines galimybes, todėl ieškovas negalėjo nežinoti, kad ginčijama Sutartis pažeidžia ieškovo kreditorių interesus. Atsakovai yra verslininkai. Atsakovai kaip verslininkai turėjo pareigą veikti aktyviai prieš sudarant ginčijamą Sutartį ir domėtis ieškovo finansine būkle bei išsiaiškinti, kokia Sutarties sudarymo metu buvo ieškovo finansinė situacija. Sutartis sudaryta ieškovui esant akivaizdžiai nepajėgiu vykdyti savo piniginius įsipareigojimus kreditoriams, apie ką liudija sutarties sudarymo faktas ir jai analogiškų kitų sandorių sudarymo 2013 m. I ketvirtį faktas. Bankroto byla buvo iškelta netrukus po sutarties sudarymo. Dėl to Sutarties sudarymo metu šalys turėjo suprasti, kad Sutarties sudarymo priežastis yra ieškovo finansiniai sunkumai ir kad jis neturi pakankamai lėšų atsiskaityti su kreditoriais. Atitinkamomis aplinkybėmis sudarytos Sutarties šalys negali būti laikomos sąžiningomis sandorio dalyvėmis.

4Ieškovės atstovas advokatas V. D. teismo posėdyje palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė jį tenkinti. Papildomai nurodė, kad bankroto administratoriui lig šiol nėra galimybės disponuoti buhalterinės sistemos „Axapta“ įmonės buhalterinės apskaitos duomenimis, dėl ko nėra galimybės pateikti susistemintus buhalterinės apskaitos duomenis.

5Atsakovas UAB „Malkų įlankos terminalas“ 2013-10-25 atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, taikyti senaties terminą (I t. 74-81 b.l.). Nurodė, jog bankrutavusios UAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių reikalavimų sąrašas nepagrindžia, jog kreditorių teisės atsirado iki ginčijamos sutarties sudarymo, tačiau ir tos faktinės aplinkybės, jog nurodyti kreditorių reikalavimai apskritai egzistavo sutarties sudarymo dieną - 2012-02-28. Atsakovės nuomone, ieškovė, grįsdama ieškinį Kauno apygardos teismo nutartimi bei Sąrašu, privalėjo pateikti ir įrodymus, jog minėtuose dokumentuose nurodytų kreditorių reikalavimai ieškinio pateikimo dieną buvo ir ginčijamos sutarties sudarymo metu. Vien balansų duomenys, kuriuose nurodytos įmonės mokėtinos sumos, negali būti vertinami kaip įmonės neatsiskaitymą su kreditoriais ir jos nemokumą patvirtinantys įrodymai. Nustatant, ar sudarytu sandoriu buvo suteikta pirmenybė kitam kreditoriui, turi būti įvertinama aplinkybė, ar vyko atsiskaitymai su kitais kreditoriais. Ieškovas neįrodė, jog ginčijamu laikotarpiu (2010-12-31 - 2012-02-28) buvo atsiskaityta išskirtinai su vienu kreditoriumi (atsakovu UAB „Gedimex“), tačiau neatsiskaityta su kitais kreditoriais, tenkinant jų reikalavimus visa apimtimi arba iš dalies. Be to, pabrėžtina, kad ieškovas nepateikia jokiu duomenų, kokiu mastu buvo atsiskaityta su kiekvienu iš UAB „Keliu remonto grupė“ kreditorių ginčo laikotarpiu. UAB „Kelių remonto grupė“ ginčijamu laikotarpiu taip pat atsiskaitė ir su kitais kreditoriais, o po ginčijamo sandorio sudarymo nepasikeitė UAB „Kelių remonto grupė“ turto ir įsipareigojimų santykis, kadangi, sumažėjus UAB „Kelių remonto grupė" turtui, atitinkamai buvo sumažinti ir jos įsipareigojimai. Taigi, atsižvelgiant į šią aplinkybę, bei į tai, jog atsiskaitymai, galimai, buvo vykdomi ir su kitais kreditoriais, nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad ginčijamu sandoriu buvo suteikiama pirmenybė kreditoriui UAB „Gedimex“. Teigia, kad siekiant UAB „Kelių remono grupė“ veiklos tęstinumo, bent dalinis atsiskaitymas su UAB „Gedimex“ buvo neišvengiamas ir tikslingas, užtikrinant ne tik UAB „Kelių remono grupė“, bet ir jos kreditorių interesus, todėl UAB „Kelių remonto grupė“ privalėjo sudaryti ginčijamą sandorį, o esant šiai sąlygai sandoris negali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu. UAB „Malkų įlankos terminalas“ taip pat turėjo teisinę prievolę atsiskaityti su UAB „Kelių remonto grupė“ už tinkamai atliktus darbus. Ginčijamas sandoris buvo visų Sutarties šalių pasirinktas teisėtas šios piniginės prievolės įvykdymo būdas. UAB „Kelių remonto grupė“ finansinės būklės Sutarties sudarymo metu negalima vertinti kaip nemokumo. Atsakovai veikė aktyviai ir derybų dėl Sutarties sudarymo bei Sutarties pasirašymo metu domėjosi, ar sudarant Sutartį nebus pažeisti kitų UAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių interesai. Reikalavimas, kad atsakovai turi aiškintis (reikalauti atitinkamų dokumentų ir pan.), ar Sutarties sudarymas nepažeis kitų galimų UAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių teisių ir jų interesų yra perteklinis. Iš UAB „Kelių remonto grupė“ balanso duomenų nėra aišku, kokia mokėtinų sumų dalis yra pradelsta. Minėtus duomenis realiai galima gauti tik iš įmonės vidinių dokumentų, tačiau įstatymai nenumato galimybės bet kuriam trečiajam asmeniui gauti tokią informaciją. UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byla buvo iškelta tik 2012 m. gegužės 8 d., todėl tik nuo minėtos datos atsakovai galėjo realiai sužinoti apie UAB „Kelių remonto grupė“ sunkią finansinę būklę. Be to, išvada, kad įmonės būklė buvo bloga ir artima ĮBĮ įtvirtintai bankroto bylos iškėlimo ribai, nėra pakankama konstatuoti įmonės nemokumą kaip actio Pauliana taikymui būtiną aplinkybę. Sutartimi UAB „Kelių remonto grupė“ padengė tik 17,86 proc. visų savo kreditorinių įsipareigojimų UAB „Gedimex“, tokiu būdu ji buvo sąžininga ir neišskyrė šio kreditoriaus iš kitų. UAB „Kelių remonto grupė“ perleistos ir UAB „Malkų įlankos terminalas“ įvykdytos 64185,59 Lt prievolės dydžiu buvo sumažinta UAB „Gedimex“ visų kreditorinių reikalavimų suma, todėl ieškovo kreditorinių - debitorinių reikalavimų balansas išliko nepakitęs ir atitinkamai mokumas nesumažėjo. Atsakovai prieš ginčijamos Sutarties sudarymą prieinamomis priemonėmis pasidomėjo UAB „Kelių remonto grupė“ finansine padėtimi, UAB „Kelių remonto grupė“ įgalioti atstovai, sudarydami Sutartį, patvirtino, kad dėl jos nėra ir nebus jokių ginčų ateityje, atsakovams nebuvo žinomos ir negalėjo būti žinomos aplinkybės, kad sandoris gali pažeisti kitų kreditorių interesus, todėl atsakovų elgesys laikytinas rūpestingu ir atidžių bei atitinkančiu protingumo ir teisingumo principų reikalavimus. Ginčijamo sandorio pobūdis nesudaro pagrindo byloje teigti, kad sandorio šalys buvo nesąžiningos. Mano, kad ieškovė praleido vienerių metų senaties terminą sandoriui ginčyti, nes ieškinys galėjo būti pareikštas administratoriui apie įmonės veiklos tikslams priešingus sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Nutartis dėl bankroto bylos UAB „Kelių remonto grupė“ iškėlimo įsiteisėjo 2012 m. rugpjūčio 2 d. Ieškinio gavimo teisme data nurodyta 2013-10-03, todėl laikytina, jog ginčijamą Sutartį UAB „Kelių remonto grupė“ bankroto administratoriaus turėjo gauti po 2012 m. spalio 3 d.

6Atsakovės UAB „Malkų įlankos terminalas“ atstovas advokatas R. V. palaikė atsiliepime išdėstytus atsikirtimus ir prašė ieškinį atmesti.

7Atsakovas UAB „Gedimex“ 2013-10-25 atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir taikyti senaties terminą (I t. 98-105 b.l.). Atsiliepimą iš esmės grindė tokiais pat argumentais, kaip ir UAB „malkų įlankos terminalas. Atsiliepime nurodė, kad senaties termino eiga prasidėjo 2012-08-17 įsiteisėjus Apeliacinio teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo ir suėjus 15 d. terminui, nustatytam perduoti įmonės dokumentus bankroto administratoriui, todėl ieškinys pareikštas praleidus senaties terminą. Teigia, kad šia sutartimi nebuvo pažeistos kitų kreditorių teisės, nes su atsakovu nebuvo pilnai atsiskaityta, patenkinta tik apie 17 procentų nuo viso įsiskolinimo, be to, nėra duomenų, kaip buvo atsiskaitoma su kitais kreditoriais. Atsakovė buvo sąžininga, nes tokie atsiskaitymai atitinka įprastinę verslo praktiką, įstatymas jų nedraudžia, buvo padengta tik dalis ieškovės įsiskolinimų atsakovei. Iki sutarties sudarymo atsakovei nebuvo žinoma, kad ieškovė yra akivaizdžiai nepajėgi vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

8Atsakovės UAB „Gedimex“ atstovas advokatas S. B. palaikė atsiliepime išdėstytus atsikirtimus ir prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

9Ieškinys tenkintinas

10Byloje nustatyta, kad 2012 m. vasario 28 d. ieškovė UAB „Kelių remonto grupė“ Tarpusavio skolų užskaitymo sutartimi Nr. ( - ) perleido atsakovei UAB „Gedimex“ reikalavimo teisę į UAB „Malkų įlankos terminalas“ mokėtiną 64185,59 Lt skolą ieškovui, o atsakovas UAB „Gedimex“ atitinkama suma sumažino ieškovo skolą jam. Atsakovas UAB „Malkų įlankos terminalas“ pagal perleistą reikalavimo teisę turėjo sumokėti atsakovui UAB „Gedimex“ 64185,59 Lt (I t. 28 b.l.). UAB „Malkų įlankos terminalas“ pagal šį susitarimą sumokėjo dalimis atsakovui UAB „Gedimex“ 64185,59 Lt (I t. 85-88 b.l.).

112012 m. gegužės 8 d. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Kelių remonto grupė“(I t. 9-11 b.l.), 2012 m. rugpjūčio 2 d. ši nutartis įsiteisėjo, Lietuvos apeliaciniam teismui ją palikus nepakeistą (I t. 11-15 b.l.).

12Dėl turinčių reikšmės bylai aplinkybių

13Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas nustato, kad administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. bankrutuojančios įmonės administratorius, gindamas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų — ir CK 6.66 straipsnio pagrindu.

14CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas šių nurodytų sąlygų visetas. Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nebus pagrindo sandoriui pripažinti negaliojančiu.

15Nagrinėjamu byloje atveju nustatyta, kad ginčijamas sandoris buvo sudarytas 2012 m. vasario 28 d. Pažymėtina, kad ieškiniu ginčijamas sandoris sudarytas likus tik dviems mėnesiams ir aštuonioms dienoms iki bankroto bylos įmonei iškėlimo. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla. Bankroto bylos iškėlimas įmonei nesutampa su faktinės įmonės nemokumo padėties atsiradimu, t. y. įmonės ekonominis nemokumas visada atsiranda anksčiau, negu ši būklė iškeliant bankroto bylą pripažįstama teisiškai. Ieškovės pateikti į bylą rašytiniai įrodymai patvirtina, kad sandorio sudarymo dieną UAB „Kelių remonto grupė“ buvo skolinga tiek bendrovės darbuotojams, tiek Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, skolos darbuotojams, mokesčių inspekcijai ir kitiems kreditoriams. A. A. prekybos įmonė „Gindana“ kreipėsi į ieškovę, pranešdama ketinanti kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo 2012-01-06, įsiskolinimai šiai įmonei buvo atsiradę nuo 2011 m. rugpjūčio 2 d. (I t. 138-142 b.l.). 2012-02-28 ieškovės darbuotojai Ž. K., A. Ž., E. D., J. B. ragino ieškovė sumokėti darbo užmokestį (I t. 143-146 b.l.). 2012-01-15 Kauno miesto savivaldybės administracija ragino sumokėti nesumokėtą 97672,71 Lt žemės mokestį ir 3389,63 lt delspinigius (I t. 147 b.l.). 2012 m. vasario 21 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba nurodė, kad ieškovė iki 2012-02-15 privalėjo sumokėti 258640,23 Lt skolą, iš jų- 2954,23 Lt delspinigių (I t. 148 b.l.). Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-02-15 ragino sumokėti 183892,62 Lt įsiskolinimus, dalis kurių atsiradę nuo 2009-06-25 (I t. 151 b.l.). 2012-01-18 UAB „Saurix petroleum“ pareikalavo ieškovę per 3 dienas sumokėti 545082,25 Lt skolą (I t. 152 b.l.). UAB „Irvita“, reikšdama kreditorinį reikalavimą, nurodė, kad 2011-10-14 ieškovės įsiskolinimas jai sudarė 569295,45 Lt (I t. 153-154 b.l.). LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1643-343/2012 pagal AB „Saurix Petroleum“ ieškinį 2012 m. vasario 17 d. nutartimi areštavo UAB „Kelių remonto grupė“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą už 1204501,23 Lt. Taigi šie įrodymai ir ieškovės pateiktas UAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių sąrašas 2012-02-29 patvirtina, kad sandorio sudarymo dieną ieškovė buvo pradelsusi atsiskaityti su visa eile kreditorių (I t. 133-137 b.l.).

16Kai kurie UAB „Kelių remonto grupė“ kreditoriai buvo kreipęsi dėl skolos išieškojimo į teismus. Sandorio sudarymo momentu įmonė buvo nemoki, nes pagal 2010 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, ieškovės turtas sudarė 48179224 Lt; nuosavas kapitalas sudarė - 11427176 Lt (neigiamas); įsipareigojimai sudarė 59606400 Lt; per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė net 17413190 Lt. 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, ieškovės turtas sudarė 40524474 Lt; nuosavas kapitalas sudarė - 12474357 Lt (neigiamas); įsipareigojimai sudarė 52998831 Lt; per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė net 37737559 Lt. 2012 m. rugpjūčio 2 d. balanso duomenimis, ieškovės turtas sudarė 24542814 Lt; nuosavas kapitalas sudarė - 9634885 Lt (neigiamas); įsipareigojimai sudarė 34177699 Lt; per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė net 34144955 Lt. Per 2012 metų pirmus 8 mėnesius ieškovo turtas sumažėjo beveik 2 kartus, o iš esmės visi įsipareigojimai tapo trumpalaikiais. Į bylą nepateikti įrodymai, paneigiantys įmonės nemokumą ieškiniu ginčijamo sandorio sudarymo momentu. Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi ieškovei BUAB „Kelių remonto grupė“ iškėlė bankroto bylą, kuria buvo konstatuotas teisinis įmonės nemokumas. Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 4 d. nutartimi patvirtinto ieškovo kreditorių reikalavimų 39225951,75 Lt sumai, kai nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną pas ieškovą buvo likę turto už 24542814 Lt (2012 m. rugpjūčio 2 d. balansas). Taigi šios aplinkybės įrodo, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu kiti kreditoriai turėjo galiojančias reikalavimo teises skolininkei UAB „Kelių remonto grupė“, kuri ginčo sandorio sudarymo momentu buvo nemoki, šis sandoris pažeidė kitų įmonės kreditorių interesus (CPK 178, 185 str.).

17Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų

18Ieškovas 2012 m. vasario 28 d. susitarimo sudaryti neprivalėjo, sudarytas susitarimas turėjo įtakos tam, kad UAB „Kelių remonto grupė“ negalėjo atsiskaityti su kitais kreditoriais, dėl sudarytos susitarimo taip pat buvo pažeistos kitų kreditorių teisės.

19Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovės ir atsakovų sudarytas 2012 m. vasario 28 d. susitarimas Nr. 35 pripažintinas negaliojančiu nuo sudarymo momento, kadangi egzistuoja visos actio Pauliana sąlygos.

20Ieškiniu ginčijamas susitarimas buvo sudarytas, kai UAB „Kelių remonto grupė“ turėjo kitų kreditorių, kuriems įsipareigojimų įvykdymo terminai buvo suėję. Ginčijamo susitarimo sudarymo metu UAB „Kelių remonto grupė“ buvo skolinga tiek bendrovės darbuotojams, tiek Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Skolos darbuotojams, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitiems kreditoriams buvo atsiradę nuo 2009 m. UAB „Kelių remonto grupė“ kreditoriai buvo kreipęsi dėl skolų išieškojimo į teismus. Tai aukščiau aptarti darbuotojų raginimai, VSDFV ir VMI priminimai, LITEKO duomenys. Susitarimu buvo pažeistos kitų UAB „Kelių remonto grupė“ kreditorių teisės. Sandorio sudarymo momentu UAB „Kelių remonto grupė“ buvo nemoki. Į bylą nepateikti įrodymai, paneigiantys įmonės nemokumą ginčo sandorio sudarymo momentu.

212012 m. vasario 17 d. bendrovės turtui Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1643-343/2012 pritaikė areštą. Teismų praktikoje suformuota pozicija, kad laikinas areštas reiškia, jog yra areštuojamas visas turtas, kol nebus sudarytas turto aprašas ir identifikuotas konkretus areštuojamas turtas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gruodžio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2010 konstatavo, kad teismas, priimdamas nutartį dėl arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, taikymo, apribojo viso kasatoriui priklausančio turto disponavimą iki antstolis aprašys konkretų skolininko turtą. Antstoliui neaprašius pakankamai turto, kurio užtektų teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvykdyti, laikoma, kad teismo nustatytas areštas taikomas visam skolininko turtui. Taigi ieškovė nuo Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 17 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos negalėjo perleisti jokio savo turto, taip pat ir pas atsakovę esančių piniginių lėšų. Teismas pažymi, kad šalių sudaryta sutartis laikytina nustatytų arešto apribojimų pažeidimu CPK 145 straipsnio 8 dalies prasme, t. y. asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti, taip pat tais atvejais, kai nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės priimama šiam asmeniui nedalyvaujant, – nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento. Taigi priėmus šią nutartį, ir ginčo sutarties sudarymas nebuvo galimas. Tai patvirtina ginčo sandorio šalių nesąžiningumą, ginčo sandorio ydingumą ir negaliojimą.

22Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad jeigu, be kreditoriaus, kuriam perleistas reikalavimas į lėšas, nemokumo padėtyje esantis skolininkas turėjo daugiau kreditorių, kurių reikalavimai buvo piniginiai, o su jais liko neatsiskaityta, tai yra pagrindas išvadai, kad kitų kreditorių interesai buvo pažeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012; 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

23Ieškovė, būdama nemoki, sudarė sutartį su atsakovais, kuria sumažino kitų kreditorių galimybę gauti jų reikalavimo patenkinimą, taip pat suteikė pirmenybę atsakovui UAB „Gedimex“, kuris yra trečios eilės kreditorius pagal išieškojimų eiliškumą, prieš kitus kreditorius. Ieškovė UAB „Kelių remonto grupė“ vien tik darbuotojams 2011–2012 m. buvo įsiskolinusi 908 872, 20 Lt, o valstybės biudžetui įsiskolinimas, mokesčių administratoriaus paskaičiavimu, sudarė 7 325 300,51 Lt, šių paskaičiavimų teisingumą liudija BUAB „Kelių remonto grupė“ bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma (I t., 16-20 b.l.). Taigi, susitarimo sudarymo metu UAB „Kelių remonto grupė“ buvo pradelsusi atsiskaityti su kitais kreditoriais, ginčijamu sandoriu buvo suteikta pirmenybė atsakovėms prieš bendrovės darbuotojus, Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, kitus kreditorius, todėl sudarytu susitarimu pirmiausia buvo pažeistos šių kreditorių teisės.

24Nebuvo jokios sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų įpareigojęs šalis sudaryti ginčijamą susitarimą, t. y. ginčijamo susitarimo šalys neprivalėjo sudaryti. Atsakovė UAB „Gedimex“ ir liudytojas S. D. nurodė, kad ginčijamu sandoriu iš dalies atsiskaitant su vienu pagrindinių tiekėjų, buvo sudarytos sąlygos šiais įmonei tęsti veiklą nemokumo būsenoje, o tai atitinka įmonės kreditorių interesus. Kad veiklos tęstinumas naudingas ieškovės kreditorių visumai būtų galima spręsti tik esant įrodymams, kad dėl tokios veiklos ieškovės turto ir įsipareigojimų santykis gerėjo, tačiau tokių įrodymų byloje nėra. Be to, byloje nėra įrodymų, kad UAB „Gedimex“ nesutiko tiekti medžiagų nesudarius ginčijamos sutarties, t. y. kad ginčijamas sandoris buvo UAB „Kelių remonto grupė“ veiklos tęstinumo sąlyga. Pažymėtina ir tai, kad ginčijamas sandoris sudarytas prieš pat bankroto bylos UAB „Kelių remonto grupė“ iškėlimą ir teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ženkliai 1204501,23 Lt sumai kreditorės AB „Saurix Petroleum“ reikalavimams užtikrinti. Tai rodo, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu sandorio šalims neabejotinai buvo žinoma apie UAB „Kelių remonto grupė“ nemokumą ir tai, kad atsiskaičius su vienu iš kreditorių, tai pažeis kitų kreditorių, kurie savo reikalavimų patenkinimą gaus tik Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ir proporcijomis, teises. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta, kad atvejais, kai įmonė, būdama nemoki, pasirinktinai sudaro papildomus susitarimus ir taip patenkina dalies kreditorių reikalavimus, pažeidžiamos kitų kreditorių teisės, ir toks skolininko elgesys vertintinas kaip prieštaraujantis sąžiningai verslo praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2013). Atmestini atsakovės UAB „Malkų įlankos terminalas“ argumentai, jog sutartimi ieškovė padengė tik 17,86 procentus savo kreditorinių įsipareigojimų UAB „Gedimex“, nes LITEKO duomenimis nustatyta, kad ieškovė ginčija ir kitus analogiškus susitarimus su UAB „Gedimex“, pvz. civilinėje byloje Nr. 2-299-587/2014 sandorį 52111,18 Lt sumai, o tai įrodo, kad šiais sandoriais su atsakove buvo atsiskaityta didesne dalimi, nei teigia atsakovė. Pritartina ieškovėms argumentams, kad ginčijama sutartis sutrukdė kitiems ieškovės kreditoriams gauti bent dalį savo reikalavimų patenkinimo iš UAB „Malkų įlankos terminalas“ mokėtinų sumų, kadangi sutartimi šios sumos buvo nukreiptos vienintelei UAB „Gedimex“. Nėra duomenų, kad kiti kreditoriai buvo informuoti apie galimybę perimti reikalavimo teisę į UAB „Malkų įlankos terminalas“. Taip pat nėra duomenų, kad visiems kreditoriams buvo sudaryta galimybė sudaryti analogiškus ginčo sutarčiai sandorius. Pavyzdžiui, ieškovas su UAB „Irvita“ visiškai neatsiskaitinėjo ir liko jai skolingas 569293,45 Lt (UAB „Irvita“ kreditorinis reikalavimas). Tai rodo, kad UAB „Gedimex“ buvo sudarytos išskirtinės sąlygos gauti dalies savo reikalavimų patenkinimą, kas sąlygoja kitų ieškovo kreditorių interesų pažeidimą. Jeigu nebūtų sudaryta sutartis, ieškovo kreditoriai būtų galėję lygiomis teisėmis tenkinti savo reikalavimus iš UAB „Malkų įlankos terminalas“ mokėtinų sumų įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į ieškovės faktinį nemokumą, jos veikla turėjo būti nutraukta ir skelbiamas bankrotas, kadangi pagal LR įmonių bankroto įstatymą būtent bankroto bylos iškėlimas apsaugo skolininko kreditorių interesus.

25Sandorio šalys buvo nesąžiningos. Vadovaujantis CK 6.66 straipsniu, sandorio šalys laikomos nesąžiningomis, jei sudarydamos sandorį jos žinojo ar turėjo žinoti, jog sandoris pažeidžia kitų kreditorių interesus. Aplinkybė, jog ginčijamu sandoriu pažeidžiami kitų kreditorių interesai, UAB „Kelių remonto grupė“ buvo žinoma, kadangi ieškovė buvo skolinga kitiems kreditoriams, jai buvo pareikšti ieškiniai dėl skolų priteisimo, buvo pradelsta atsiskaityti su darbuotojais, valstybe, jos turtui pritaikytas areštas.

26Apie tai, kad ginčijamu sandoriu pažeidžiami kitų kreditorių interesai turėjo žinoti ir atsakovės UAB „Gedimex“ ir UAB „Malkų įlankos terminalas“. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kreditorius, elgdamasis apdairiai, prieš sudarydamas sutartį turi pasidomėti, ar patikima kita sandorio šalis, ar ji elgiasi sąžiningai. Iš būsimos sandorio šalies yra pagrįsta reikalauti paaiškinimo ir kitų duomenų, ar ji neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga, kurią sustiprina šio asmens statusas, pvz., verslininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007). Atsakovai, sudarydami sutartį turi protingomis priemonėmis išsiaiškinti, ar būsima sandorio šalis nėra skolininkė, konkrečioje situacijoje įvertinti, ar sandoriu nebus pažeisti skolininko kreditoriaus interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-898/2002). Pats ginčo sutarties sudarymo faktas patvirtina, kad ieškovė buvo nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams įprasta tvarka laikydamasi CK 6.53 str. ir kituose įstatymuose nustatytų prievolių įvykdymo terminų bei mokėjimų eilės. Vien dėl sutarties sudarymo fakto šalys turėjo suprasti, kad sutarties sudarymo priežastis yra ieškovės finansiniai sunkumai ir neturėjimas lėšų atsiskaityti su kreditoriais. Jau 2010 m. įmonės balansas rodė dideles įmonės mokumo problemas. Balansas buvo pateiktas Juridinių asmenų registrui. Pažymėtina, kad Juridinių asmenų registro duomenys yra vieši, taigi atsakovės turėjo galimybę pasitikrinti įmonės finansinę atskaitomybę (atsakovės neneigia fakto, kad joms buvo žinomi viešai paskelbti ieškovės balanso duomenys). Atsakovės privalėjo pasidomėti, ar esant blogai įmonės finansinei padėčiai nebus pažeidžiami kitų kreditorių interesai sudarant sutartį. Atsakovės taip pat nepateikė įrodymų, kad sutartį sudarė neteisingų duomenų apie ieškovės finansinę situaciją įtakoje. Jei atsakovės nežinojo apie kitų kreditorių reikalavimo teises ir UAB „Kelių remonto grupė“ nemokumą, tai, būdami verslininkais, kuriems keliami didesni rūpestingumo reikalavimai, turėjo pasidomėti, ar 2012 m. vasario 28 d. susitarimu nepažeidžiami kitų kreditorių interesai, tačiau to nepadarė, todėl atsakovės laikytinos nesąžininga sutarties šalimi. Pažymėtina ir tai, kad UAB „Gedimex“ direktorė N. P. yra vieno iš didžiausią UAB „Kelių remonto grupė“ akcijų kiekį (32,53 proc., II t. 85-86, 99 b.l.) turinčio šios įmonės valdybos nario Z. P. sutuoktinė, todėl apie ieškovės būklę sutarties sudarymo metu jai buvo neabejotinai žinoma.

27Dėl ieškinio senaties taikymo

28Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte numatyta, kad administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos.

292012 m. spalio 1 d. dokumentų perdavimo- priėmimo aktu (I t. 155 b.l.) bankroto administratoriui UAB „Kelių remonto grupė“ direktorius S. D. perdavė 3022 segtuvus, 1695 sutartis. Byloje nesant priešingų įrodymų, kad šiuo aktu nebuvo perduota ginčo sutartis, todėl laikytina, jog ji buvo perduota būtent šią dieną.

30Kaip teisingai nurodė atsakovės, terminas ieškiniui pareikšti pasibaigė 2013-10-01, ieškinys teisme gautas 2013-10-03, t.y. praleidus ieškinio senaties terminą. Byloje nustatyta, kad įmonės buhalterinės apskaitos kompiuterinę sistemą administravo didžiausią įmonės akcijų dalį valdžiusi UAB „Ortopedijos technika“, o bankroto administratorius prieigos prie susistemintų buhalterinės apskaitos registrų nuo bankroto bylos iškėlimo iki dokumentų jam perdavimo neturėjo. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą aplinkybę dėl apsunkintos galimybės administratoriui disponuoti buhalterinės apskaitos sistemoje „Axapta“ esančiais registrais, į kreditorių gausą, įsiskolinimų mastą, bei į tai, kad senaties terminas praleistas tik dvi dienas, teismas sprendžia, kad ieškovės pažeistoji teisė turi būti ginama, o aukščiau nurodytos priežastys yra svarbios, dėl kurių ieškinio senaties terminas atnaujintinas CK 1.131 straipsnio 2 dalies pagrindu (CPK 78 str. 1 d.).

31Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir padarytoms išvadoms, teismas sprendžia, kad ieškovė įrodė visas CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos sąlygas sandoriui nuginčyti. Ieškovės ieškinio reikalavimai tenkintini, 2012 m. vasario 28 d. Tarpusavio skolų užskaitymo sutartis Nr. ( - ) pripažintina negaliojančia.

32Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str.). Kadangi UAB „Kelių remonto grupė“ iškelta bankroto byla, teisinių pasekmių ir padarinių klausimas sprendžiamas CK 6.66 straipsnio nuostatas taikant kartu su Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Skolininko nepagrįstai perleistas turtas (pinigai) grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005).

33Byloje nustačius, kad atsakovė UAB „Malkų įlankos terminalas“ 64185,59 Lt sumą daliniais mokėjimais pervedė UAB „Gedimex“, ieškovei iš atsakovės UAB „Gedimex“ priteistina 64185,59 Lt (CK 6.66 str. 4 d., 6.145 str. 1 d.), o atsakovė UAB „Gedimex“ atitinkamai įgyja subjektinę teisę kreiptis į ieškovės bankroto administratorių dėl įtraukimo į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą ĮBĮ nustatyta tvarka.

34Dėl procesinių palūkanų

35Tenkinant ieškinį, iš atsakovės UAB „Gedimex“, su kuria iki bylos iškėlimo teisme dienos buvo atsiskaityta ir ji naudojosi ginčo pinigų suma, ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“ priteistina 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37, 6.210 str.).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

37Patenkinus ieškovės reikalavimus, iš atsakovių priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei ir valstybei (CPK 88 str. 3 d., 93 str., 98 str.). Ieškovei, remiantis 2012-11-13 atstovavimo sutartimi (II t. 84 b.l.), pirmosios instancijos teisme atstovavo advokatas V. D.. Advokatas atstovavo ieškovę teismo posėdžiuose, rengė procesinius dokumentus, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos ieškovė nepateikė įrodymų apie jos patirtų išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydį, todėl šios išlaidos negali būti priteisiamos (Civilinio proceso kodekso 98 str. 1 d.).

38Ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinys, kurio suma 64185,59 Lt, apmokestintinas 1926 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, tačiau pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kadangi ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu tenkinamas, ši mokesčio suma priteistina valstybei lygiomis dalimis (po 963 Lt) iš atsakovių (CPK 93 str. 1 d.). Iš atsakovių valstybės patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos 52,70 Lt lygiomis dalimis (po 26,35 Lt) priteistinos iš atsakovių (CPK 96 str.).

39Atsakovų turėtos byloje bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

40Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268 straipsniais, teismas

Nutarė

41Ieškinį tenkinti.

42Atnaujinti BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl sandorio- Tarpusavio skolų užskaitymo sutarties Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiu - pareikšti.

43Pripažinti UAB „Kelių remonto grupė“, UAB „Malkų įlankos terminalas“ ir UAB „Gedimex“ 2012 m. vasario 28 d. sudarytą Tarpusavio skolų užskaitymo sutartį Nr. ( - ) negaliojančia nuo sudarymo momento.

44Taikyti restituciją: priteisti BUAB „Kelių remonto grupė“, įmonės kodas 133206293, iš UAB „Gedimex“, įmonės kodas 110202581, 64185,59 Lt (šešiasdešimt keturis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt penkis litus 59 ct), 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą 64185,59 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-10-08) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

45Priteisti valstybei iš UAB „Malkų įlankos terminalas“, įmonės kodas 141890875, 989,35 Lt (devynis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 35 ct) bylinėjimosi išlaidų.

46Priteisti valstybei iš UAB „Gedimex“, įmonės kodas 110202581, 989,35 Lt (devynis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus 35 ct) bylinėjimosi išlaidų.

47Priteistos valstybei sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

48Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei... 2. Ieškovė BUAB „Kelių remonto grupė“ prašo pripažinti negaliojančia... 3. Bankroto administratoriui patikrinus UAB „Kelių remonto grupė“ sandorius... 4. Ieškovės atstovas advokatas V. D. teismo posėdyje palaikė ieškinio... 5. Atsakovas UAB „Malkų įlankos terminalas“ 2013-10-25 atsiliepimu su... 6. Atsakovės UAB „Malkų įlankos terminalas“ atstovas advokatas R. V.... 7. Atsakovas UAB „Gedimex“ 2013-10-25 atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir... 8. Atsakovės UAB „Gedimex“ atstovas advokatas S. B. palaikė atsiliepime... 9. Ieškinys tenkintinas... 10. Byloje nustatyta, kad 2012 m. vasario 28 d. ieškovė UAB „Kelių remonto... 11. 2012 m. gegužės 8 d. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB... 12. Dėl turinčių reikšmės bylai aplinkybių ... 13. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas nustato, kad... 14. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje išskiriamos tokios... 15. Nagrinėjamu byloje atveju nustatyta, kad ginčijamas sandoris buvo sudarytas... 16. Kai kurie UAB „Kelių remonto grupė“ kreditoriai buvo kreipęsi dėl... 17. Dėl actio Pauliana taikymo sąlygų... 18. Ieškovas 2012 m. vasario 28 d. susitarimo sudaryti neprivalėjo, sudarytas... 19. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovės ir atsakovų sudarytas 2012 m.... 20. Ieškiniu ginčijamas susitarimas buvo sudarytas, kai UAB „Kelių remonto... 21. 2012 m. vasario 17 d. bendrovės turtui Kauno apygardos teismas civilinėje... 22. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad jeigu, be kreditoriaus, kuriam... 23. Ieškovė, būdama nemoki, sudarė sutartį su atsakovais, kuria sumažino... 24. Nebuvo jokios sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų... 25. Sandorio šalys buvo nesąžiningos. Vadovaujantis CK 6.66 straipsniu, sandorio... 26. Apie tai, kad ginčijamu sandoriu pažeidžiami kitų kreditorių interesai... 27. Dėl ieškinio senaties taikymo... 28. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte numatyta, kad... 29. 2012 m. spalio 1 d. dokumentų perdavimo- priėmimo aktu (I t. 155 b.l.)... 30. Kaip teisingai nurodė atsakovės, terminas ieškiniui pareikšti pasibaigė... 31. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir padarytoms išvadoms, teismas... 32. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija... 33. Byloje nustačius, kad atsakovė UAB „Malkų įlankos terminalas“ 64185,59... 34. Dėl procesinių palūkanų... 35. Tenkinant ieškinį, iš atsakovės UAB „Gedimex“, su kuria iki bylos... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 37. Patenkinus ieškovės reikalavimus, iš atsakovių priteistinos bylinėjimosi... 38. Ieškovės BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinys, kurio suma 64185,59 Lt,... 39. Atsakovų turėtos byloje bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.... 40. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268 straipsniais,... 41. Ieškinį tenkinti.... 42. Atnaujinti BUAB „Kelių remonto grupė“ ieškinio senaties terminą... 43. Pripažinti UAB „Kelių remonto grupė“, UAB „Malkų įlankos... 44. Taikyti restituciją: priteisti BUAB „Kelių remonto grupė“, įmonės... 45. Priteisti valstybei iš UAB „Malkų įlankos terminalas“, įmonės kodas... 46. Priteisti valstybei iš UAB „Gedimex“, įmonės kodas 110202581, 989,35 Lt... 47. Priteistos valstybei sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių... 48. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...