Byla 2-3187-650/2015
Dėl antstolio veiksmų, pareikštą antstolei V. Š., suinteresuotam asmeniui išieškotojui UAB „Gelna“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą dėl antstolio veiksmų, pareikštą antstolei V. Š., suinteresuotam asmeniui išieškotojui UAB „Gelna“, ir

Nustatė

2pareiškėjas UAB „ECAA Europe“ pateikė skundą dėl antstolės V. Š. veiksmų, prašydamas, antstolės V. Š. veiksmus (neveikimą) vykdomosiose bylose Nr. 0071/14/01034 bei Nr. 0071/14/01035, kuomet nėra organizuojamas vykdomosiose bylose Nr. 0071/14/01034 bei Nr. 0071/14/01035 areštuoto skolininko UAB „ECAA Europe“ turto pardavimas iš varžytinių, pripažinti neteisėtais ir imtis neatidėliotinų veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0071/14/01034 bei Nr. 0071/14/01035 skolai išieškoti ir organizuoti šiose vykdomosiose bylose areštuoto skolininko UAB „ECAA Europe“ turto pardavimą iš varžytinių, tam, kad skubiai padengti skolininko UAB „ECAA Europe“ įsiskolinimą išieškotojui UAB „Gelna". Skunde nurodoma, kad nuo pat 2014-06-25, antstolė nesiima jokių vykdymo veiksmų tam, kad faktiškai būtų realizuojamas areštuotas turtas ir kad būtų padengiamas egzistuojantis UAB „ECAA Europe“ įsiskolinimas įmonei UAB „Gelna", o antstolė turi pareigą ir galimybę padaryti šiose vykdomosiose bylose skelbiant ir organizuojant areštuoto turto varžytines. Iš skolininko UAB „ECAA Europe“ išieškotojo UAB „Gelna" naudai yra priteistos dar ir procesinės palūkanos, todėl, antstolei neatliekant visiškai jokių skolos išieškojimo veiksmų vykdymo procese, skolos suma didėja, o taip pat didėja ir vykdymo išlaidos. Vykdomojoje byloje yra areštuotas likvidus skolininko turtas, kurį pardavus iš varžytinių, skola nedelsiant būtų padengta (2-3 b.l.).

3Antstolė V. Š. 2015-03-10 patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti skundą nurodė, kad nuo 2014-07-25 iki 2015-01-20 vykdomosios bylos buvo perduotos teismams, siekiant išnagrinėti skolininko pateiktą skundą dėl antstolės veiksmų bei atskirąjį skundą. Visu šiuo laikotarpiu pats skolininkas nesiėmė jokių veiksmų, siekdamas kuo greičiau padengti įsiskolinimą. Varžytynės dėl areštuotų amortizatorių pardavimo nebuvo skelbtos, kadangi vykdomosios bylos Nr. 0071/14/01034 ir Nr. 0071/14/01035 buvo perduotos Šiaulių apylinkės teismui, o antstolė, neturėdama vykdomosios bylos, neturėjo galimybės paskelbti varžytynių. 2015-02-12 skolininko UAB „ECAA Europe" buvo išsiųstas patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. 0071/14/01035, Nr. 0071/14/01034, kuriuo skolininkas buvo įpareigotas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstolei V. Š. informaciją apie areštuotų amortizatorių buvimo vietą. 2015-02-20 antstolės V. Š. kontoroje buvo gautas pranešimas dėl informacijos pateikimo, kuriuo skolininkas pateikė informaciją apie tai, kad amortizatoriai yra saugomo muitinės sandėlyje, adresu Žemaitės g. 96c, Šiauliai. Taip pat antstolės kontoroje gautas pranešimas apie tai, kad 2015-02-25 Šiaulių apygardos teisme buvo priimtas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „ECAA Europe". Teismui išsprendus klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nedelsiant bus imtasi atitinkamų veiksmų, t.y. teismui iškėlus skolininkui bankroto bylą, vykdomieji dokumentai bus perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, o teismui atsisakius iškelti skolininkui bankroto bylą, bus siekiama realizuoti skolininkui priklausantį, areštuotą turtą - bus skelbiamos varžytynės (4-6 b.l.).

4Suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Gelna“ atsiliepime į skundą prašė skundo netenkinti ir iš esmės nurodė analogiškus motyvus, išdėstytus antstolės patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti skundą (15-17 b.l.).

5Pareiškėjo skundas atmestinas.

6Iš bylos duomenų matyti, kad antstolės V. Š. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0071/14/01034 dėl 2729 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „ECAA Europe“ išieškotojo UAB „Gelna“ naudai ir vykdomoji byla Nr. 0071/14/01035 dėl 8926,30 Lt skolos išieškojimo išieškotojo UAB „Gelna" naudai iš skolininko UAB „ECAA Europe“. Vykdant vykdomuosius dokumentus antstolė V. Š. minėtose vykdomosiose bylose areštavo skolininkui priklausantį turtą (amortizatorius) bei areštavo skolininko sąskaitas, esančias kredito įstaigose ( Vykd. bylos Nr. 0071/14/01034 12-13 l., Vykd. bylos Nr. 0071/14/01035 188-195 b.l.). Dėl šių antstolės veiksmų skolininkas buvo pateikęs skundą (Vykd. bylos Nr. 0071/14/01035 221-225 b.l.), kuris 2014-08-29 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi atmestas (Vykd. bylos Nr. 0071/14/01035 240-243 b.l.). Skolininkui dėl minėtos nutarties pateikus atskirąjį skundą, atskirasis skundas 2015-01-19 Šiaulių apygardos teismo nutartimi netenkintas (Vykd. bylos Nr. 0071/14/01035 277-278 b.l.). skolininko skundo ir atskirojo skundo nagrinėjimui buvo pareikalauta vykdomoji byla, kuri antstolės kontorai grąžinta 2015-01-22 (Vykd. bylos Nr. 0071/14/01035 289-290 b.l.). iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad 2015-02-26 Šiaulių apygardos teisme priimtas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „ECAA Europe". 2015-04-17 nutartimi atsisakyta šiai bendrovei iškelti bankroto bylą. Nutartis nėra įsiteisėjusi, nes apskųsta apeliacine tvarka.

7Nagrinėjant pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, sprendžiamas antstolio veiksmų teisėtumas jų atlikimo metu, t.y. ar antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą nepažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) reikalavimų ir vykdymo tvarkos. Pareiškėjas teigia, kad antstolė nepagrįstai nesiėmė jokių veiksmų ilgą laikotarpį, siekdama išieškoti iš skolininko skolą išieškotojo naudai. Pareiškėjo nuomone, antstolė turėjo organizuoti varžytynės, realizuoti jose areštuotą skolininko turtą ir taip būtų padengtas įsiskolinimas išieškotojui.

8Teismas, atmesdamas skundą, iš esmės sutinka su antstolės patvarkyme nurodytais argumentais, kad laikotarpiu nuo 2014-07-25 iki 2015-01-20 jokie vykdomieji veiksmai negalėjo būti atliekami, nes vykdomosios bylos buvo perduotos skolininko skundą dėl antstolės veiksmų nagrinėjančiam pirmos instancijos teismui, o vėliau ir apeliacinės instancijos teismui. Nors CPK 510 str. 3 d. numato, kad skundo padavimas teismui nesustabdo antstolio pradėtų procesinių veiksmų, tačiau CPK 627 str. 6 d. įtvirtinta, kad antstolis gali visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus teismui išreikalavus vykdomąją bylą. Be vykdomųjų bylų ir jose esančių duomenų antstolė negalėjo tęsti ir atlikti vykdymo veiksmų, tame tarpe ir susijusių su varžytynių organizavimu ir skolininko areštuoto turto realizavimu, todėl nėra pagrindo konstatuoti antstolės V. Š. neveikimo neteisėtumo, neatliekant skolininko nurodytų vykdymo veiksmų.

9Konstatuotina, kad antstolei grąžinus vykdomąją bylą, buvo imtasi vykdomųjų veiksmų ir 2015-02-12 priimtas patvarkymas dėl informacijos pateikimo, į kurį skolininkas pateikė atsakymą ir informavo apie areštuoto turto buvimo vietą (Vykd. bylos Nr. 0071/14/01035 294-295 b.l.). Kaip jau minėta, 2015-02-26 Šiaulių apygardos teisme priimtas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „ECAA Europe", ir nors 2015-04-17 nutartimi atsisakyta atsakovui iškelti bankroto bylą, nutartis nėra įsiteisėjusi, nes apskųsta apeliacine tvarka. Vykdomosios bylos sustabdymo atvejis, kai teismas priima pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, CPK 626 str. tiesiogiai neįvardytas kaip privalomasis, tačiau tokiu laikytinas pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d. normą, kuri vertintina kaip turinti pirmenybę prieš CPK nuostatas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-01-11 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-30/2010; 2010-05-18 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-220/2010). Priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, visi vykdymo veiksmai, susiję su išieškojimu iš skolininko turto, išskyrus skolininko turto areštą, pagal pateiktus vykdomuosius dokumentus yra sustabdomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-05-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-266/2014). Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d. nustatyti ribojimai taikytini nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo, t. y. nuo datos, kai pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimas patvirtinamas teisėjo rezoliucija (CPK 137 str. 1 d.). Susidarius situacijai, kai skolininko atžvilgiu teisme yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, atsirado pagrindas stabdyti visus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, todėl antstolė pagrįstai nebeatliko vykdomosiose byloje jokių vykdomųjų veiksmų. Išieškojimas ir turto realizavimas gali būti atnaujinami tik tuo atveju, jeigu teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalis). Priešingu atveju, t. y. jeigu bankroto byla iškeliama, vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto bylą iškėlusiam teismui, o vykdomoji byla laikoma baigta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-266/2014). Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjo skundas nepagrįstas, todėl netenkintinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 510 str., 512-513 str., teismas

Nutarė

11pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą dėl antstolės V. Š. veiksmų ir antstolės neveikimo vykdymo procese atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai