Byla e2-1927-370/2016
Dėl BUAB „Green energy solutions and technology“ 2016 m. gegužės 31 d. pirmojo kreditorių susirinkimo ir jame priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus K. J M G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-5020-590/2016, kuria netenkintas kreditoriaus K J M G skundas dėl BUAB „Green energy solutions and technology“ 2016 m. gegužės 31 d. pirmojo kreditorių susirinkimo ir jame priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas prašė pripažinti negaliojančiais 2016 m. gegužės 31 d. BUAB „Green energy solutions and technology“ kreditorių susirinkimą ir jame priimtus nutarimus. Nurodė, kad apie

  42016 m. gegužės 31 d. įvykusį kreditorių susirinkimą pareiškėjas sužinojo tik 2016 m. birželio 2 d. pasižiūrėjęs savo elektroninį paštą; tą pačią dieną pareiškėjas savo elektroniniame pašte pamatė bankroto administratoriaus 2016 m. gegužės 25 d. elektroninį laišką, kuriuo bankroto administratorius bendrovės kreditoriams, taip pat ir kreditoriui K. J M G., 2016 m. gegužės 23 d. pranešimu pranešė apie BUAB „Green energy solutions and technology“ pirmąjį kreditorių susirinkimą, kurio darbotvarkėje numatyti svarstyti šie klausimai: 1) Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo; 2) Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo; 3) Dėl informacijos teikimo tvarkos nustatymo; 4) Dėl įmonės likvidavimo; 5) Dėl turto kainos ir realizavimo tvarkos nustatymo; 6) Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo. Pareiškime kreditorius K. J M G. nurodė, kad buvo grubiai pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra, kadangi bankroto proceso metu nebuvo kreditorių ar teismo nustatyta, kad visi pranešimai apie esminius bankroto proceso įvykius kreditoriams bus siunčiami tik elektroniniu paštu; remiantis protingumo ir teisingumo principais bankroto administratorius bent jau apie pirmąjį kreditorių susirinkimą (iki jame būtų nustatyta informacijos pateikimo ir susirinkimų sušaukimo tvarka) ir jame spręstinus klausimus informaciją kreditoriams bei jiems pateikti susirinkimui būtiną medžiagą privalėjo siųsti kreditorių buveinės ar gyvenamosios vietos adresu, kad bendrovės kreditoriai galėtų tinkamai įgyvendinti savo teises bankroto procese. Pažymėjo, jog apie būsimą susirinkimą kreditoriai buvo informuoti iki jo likus labai mažai laiko – tik 6 dienoms, iš kurių 2 dienos buvo nedarbo. Pareiškėjui, Palestinos piliečiui, nemokant lietuvių kalbos, 6 dienų terminas yra per trumpas, kad susirasti vertėją ir išsamiai išanalizuoti atsiųstus dokumentus; bankroto administratoriui buvo žinoma, kad pareiškėjas nemoka lietuvių kalbos ir kad jam teisines paslaugas teikia lietuvių kalbą mokanti teisininkė, kurios elektroninis paštas bankroto administratoriui buvo žinomas, todėl bankroto administratorius, būdamas profesionalus, rūpestingas ir dėmesingas, apie būsimą susirinkimą galėjo informuoti ir pareiškėjo atstovę, tačiau to nepadarė. Atsiųstoje bankroto administratoriaus ataskaitoje Nr. 1 bankroto administratorius kreditoriams nepateikė visapusiškos ir būtinos kreditorių susirinkimui informacijos, imperatyviai nurodytos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 5 dalies 25 punkte; ataskaita surašyta atmestinai, formaliai, nepateikiant visos svarbios informacijos, visapusiškai neišnagrinėjus visų sandorių ir dokumentų ir tai nurodyta pačioje ataskaitoje. Kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl bendrovės turimo nekilnojamojo turto, t. y. dviejų butų ir dviejų stovėjimo aikštelių, pardavimo kainos ir tvarkos, tačiau bankroto administratorius turimo nekilnojamojo turto realios vertės nenustatinėjo, o tai sudarė galimybes bankroto administratoriui piktnaudžiauti jam suteiktomis teisėmis. Pirmasis kreditorių susirinkimas sukviestas netinkamai, apie jį savalaikiai nesužinojo visi kreditoriai ir tuo buvo apribotos jų teisės, todėl susirinkimas ir jame priimti nutarimai pripažintini neteisėtais nuo jų priėmimo momento.

 2. BUAB „Green energy solutions and technology“ bankroto administratorius atsiliepime prašė kreditoriaus skundą atmesti. Nurodė, kad Lietuvos apeliaciniam teismui 2016 m. birželio 23 d. palikus Vilniaus apygardos teismo nutartį nepakeistą, kreditoriaus K. J M G. finansinis reikalavimas bankroto byloje sudaro 13,95 proc. visų kreditinių reikalavimų, todėl įtakos kreditorių sprendimams, priimtiems pirmajame kreditorių susirinkime, įtakos neturi. Pranešimų teikimo elektroniniu paštu apie bankroto procesą tvarka buvo suderinta su pareiškėju bankroto proceso pradžioje ir lygiai toks pat elektroninis kvietimas buvo ir į BUAB „Green energy solutions and technology“ 2016 m. vasario 26 d. kreditorių susirinkimą (nutarimai teismo panaikinti), bet tada pareiškėjas jokių pretenzijų dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos nepareiškė. Pažymėjo, jog kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimai yra įprasti ir būtini bankroto procesui vykti, saugantys bendrovės ir jos kreditorių interesus, buvo teisėti ir pagrįsti. Už nutarimą patvirtini administratoriaus ataskaitą balsavo 100 proc. visų susirinkimo dalyvių.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi pareiškėjo K. J M G. skundo dėl pirmojo BUAB „Green energy solutions and technology“ susirinkimo, įvykusio 2016 m. gegužės 31 d., ir jame priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais netenkino.
 2. Pirmosios instancijos nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartimi UAB „Green energy solutions and technolgy“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas A. B.. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartis palikta nepakeista.
 3. Taip pat teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju bankroto administratorius apie

  52016 m. gegužės 31 d. įvyksiantį kreditorių susirinkimą informavo kreditorius elektroniniu paštu 2016 m. gegužės 25 d. pranešimu, todėl bankroto administratorius pasirinko elektroninių komunikacijų informavimo būdą. Byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų pateikęs bankroto administratoriui prašymą jam skirtą informaciją siųsti oficialiu gyvenamosios vietos adresu. Taip pat kreditorius nėra pateikęs duomenų, kad jo interesams atstovaus advokatas ir nepateikė prašymo jam skirtą informaciją siųsti kreditoriaus atstovui. Teismas sprendė, kad aplinkybė, jog bankroto administratorius žino, jog kreditorius nemoka lietuvių kalbos ir kad jam teisines paslaugas teikia lietuvių kalbą mokanti teisininkė ir bankroto administratoriui yra žinomas kreditoriaus atstovės elektroninio pašto adresas, nesudaro pagrindo bankroto administratoriui visą kreditoriui skirtą informaciją teikti minėtai teisininkei. Teismas nurodė, kad iš 2016 m. gegužės 31 d. BUAB „Green energy solutions and technology“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditoriai, kurie apie susirinkimą buvo informuoti tuo pačiu elektroniniu laišku, kaip ir pareiškėjas, gavo informaciją apie susirinkimą, dalyvavo kreditorių susirinkime, visi balsavo paštu, todėl pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nėra pagrindo daryti išvados, kad pranešimas apie pirmąjį kreditorių susirinkimą elektroniniu paštu yra netinkamas ir taip ribojamos kreditorių teisės. Teismas konstatavo, kad lygiai tokiu pačiu būdu, t. y. siunčiant elektroninį laišką, buvo pranešta ir apie 2016 m. vasario 26 d. kreditorių susirinkimą, tačiau tuomet pareiškėjas jokių pretenzijų dėl susirinkimo sušaukimo tvarkos nereiškė, skundų nepateikė. Bankroto proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principai bei trumpas įstatymo leidėjo numatytas pirmajam kreditorių susirinkimui sušaukti terminas įpareigoja bankroto administratorių įteikti kreditoriams pranešimus bei informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą bet kokiu patiems kreditoriams priimtinu bei patogu būdu, siekiant suteikti visiems kreditoriams lygias galimybes per protingą terminą gauti informaciją apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą ir jame planuojamus priimti nutarimus. Pirmosios instancijos teismas vertino, jog 6 dienų terminas pakankamas pasiruošti pirmajam kreditorių susirinkimui ir paties pareiškėjo nerūpestingas elgesys lėmė tai, kad pareiškėjas elektroniniu paštu gautą informaciją perskaitė per vėlai ir tai savaime nereiškia, kad bankroto administratorius netinkamai pranešė kreditoriui apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą.

 4. Taip pat pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ĮBĮ 24 straipsnio

  61 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju nustatė, kad 2016 m. gegužės 31 d. BUAB „Green energy solutions and technology“ pirmajame kreditorių susirinkime, esant kvorumui ginčijami nutarimai priimti: pirmuoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimais – nutarimas priimtas 73,72 proc. dalyvavusių susirinkime kreditorių balsais; antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais – nutarimai priimti vienbalsiai; penktuoju darbotvarkės klausimu – nutarimas priimtas 72,05 proc. dalyvavusių susirinkime kreditorių balsais; šeštuoju darbotvarkės klausimu – nutarimas priimtas 68,49 proc. dalyvavusių susirinkime kreditorių balsais. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. birželio 23 d. paliko Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutartį nepakeistą, todėl kreditoriaus K. J M G. finansinis reikalavimas sudaro 13,95 proc. (84 490,13 Eur) visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. Teismas konstatavo, kad pagrįsta bankroto administratoriaus pozicija, jog net ir teismui patvirtinus (padvigubinus) prašomą patvirtinti 185 036,89 Eur finansinį reikalavimą, tai įtakos kreditorių sprendimams, priimtiems pirmajame kreditorių susirinkime, neturėtų. Pažymėjo ir tai, jog vienintelis pareiškėjas yra pateikęs skundą dėl 2016 m. gegužės 31 d. pirmajame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo, todėl BUAB „Green energy solutions and technolgy“

  72016 m. gegužės 31 d. pirmajame kreditorių susirinkime priimti nutarimai atspindi kreditorių interesus, o kita pareiškėjo nuomonė neturi įtakos jų galiojimui.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Kreditorius J M G. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo

  82016 m. rugpjūčio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. eB2-5020-590/2016, ir išspręsti klausimą iš esmės – BUAB „Green energy solutions technology“ 2016 m. gegužės 31 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą ir jame priimtus nutarimus pripažinti negaliojančiais. Atskirasis skundas iš esmės motyvuojamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino skunde nurodytas faktines aplinkybes ir grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. BUAB „Green energy solutions and technology“ bankroto administratorius A. B. pirmąjį kreditorių susirinkimą, kuris įvyko 2016 m. gegužės 31 d., sušaukė neteisėtai, pranešdamas apie kreditorių susirinkimą kreditoriams tik elektroniniu paštu. Kreditorius K. J M G. pranešimus apie bankroto eigą tikėjosi gauti registruotu paštu ir tų pranešimų laukė.
  2. Apie įvyksiantį 2016 m. gegužės 31 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą kreditoriai buvo informuoti likus labai mažai laiko – tik 6 dienoms, iš kurių 2 dienos buvo nedarbo dienos (savaitgaliai). Kreditoriams, kurie moka lietuvių kalbą šis terminas gal ir pakankamas, kad išsamiai susipažinti ir išanalizuoti elektroniniu paštu pateiktą medžiagą, tačiau kreditoriui K. J M G., kuris yra Palestinos pilietis, nemokantis lietuvių kalbos, toks 6 dienų terminas yra per trumpas, kad susirasti vertėją ir išsamiai išanalizuoti atsiųstus dokumentus.
  3. 2016 m. gegužės 25 d. kartu su pranešimu apie BUAB „Green energy solutions and technology“ 2016 m. gegužės 31 d. įvyksiantį pirmąjį kreditorių susirinkimą atsiųstoje bankroto administratoriaus ataskaitoje Nr. 1 bankroto administratorius nepateikė visapusiškos ir kreditorių susirinkimui būtinos informacijos, imperatyviai nurodytos ĮBĮ 8 straipsnio 5 dalies 25 punkte.
  4. Bankroto administratorius 2016 m. gegužės 23 d. sušaukdamas BUAB „Green energy solutions and technology“ 2016 m. gegužės 31 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą ir apie tai kreditorius informuodamas ne paštu, o tik 2016 m. gegužės 25 d. elektroniniu paštu bei nesiųsdamas susirinkimui įvykti būtinos informacijos ir savo atmestinai, nerūpestingai ir nekvalifikuotai pateiktoje ataskaitoje pateikdamas tik deklaratyvius teiginius, nesuteikė galimybės visiems kreditoriams pakankamai laiko tinkamai pasiruošti pirmajam kreditorių susirinkimui ir jame numatytų ypatingų klausimų svarstymui, tuo apribodamas kreditorių teises į teisingą, sąžiningą ir greitą bankroto procesą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje teismų praktikoje yra pažymėjęs, kad tinkamas ir savalaikis neinformavimas kreditorių apie bankroto proceso eigą, tame tarpe ir kreditorių netinkamas susirinkimų sušaukimas, apribojant kreditoriams galimybes realizuoti savo teises, o jų pažeidimo atveju tinkamai jas ginti, yra grubus įstatymų normų ir bendrųjų teisės principų pažeidimas.
  5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad kreditoriaus K. J M G., turinčio 13,95 proc. visų kreditinių reikalavimų, balsas kreditorių susirinkime nebūtų turėjęs lemiamos įtakos kreditorių susirinkimo nutarimams priimti. Apeliantas sutinka, kad jo balsas nebūtų turėjęs lemiamos įtakos kreditorių susirinkimo nutarimams priimti, tačiau tai nėra pagrindas toleruoti bankroto administratoriaus daromus pažeidimus – imperatyvių įstatymų normų pažeidimus bei sąžiningumo, teisingumo ir proporcingumo principų nesilaikymą.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Green energy solutions and technology“ bankroto administratorius A. B. teismo prašo kreditoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutarties atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 22 d. nutartimi patvirtino patikslintus UAB „Green energy solutiosn and technolgy“ kreditorių finansinius reikalavimus bankroto byloje Nr. B2-5020-590/2016. Vykdant Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutartį, buvo sušauktas BUAB „Green energy solutions and technology“ kreditorių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo (balsavo raštu) 76,74 proc. visų kreditorių. Kreditoriaus K.J M G. finansinis reikalavimas bankroto byloje sudaro 13,95 proc., todėl šio kreditoriaus balsas įtakos kreditorių susirinkimui neturėtų.
  2. Apie pranešimų teikimą elektroniniu paštu buvo susitarta su kreditoriumi K. J. M. G. dar BUAB „Green energy solutions and technology“ bankroto proceso pradžioje. Kreditorius K.J. M. G. telefonu, sutuoktinės pagalba, išsiaiškindavo visus jam rūpimus klausimus.
  3. Už nutarimą patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą balsavo 100 procentų visų susirinkimo dalyvių. Tie patys klausimai ir ta pati kreditorių susirinkimo darbotvarkė buvo ir 2016 m. vasario 26 d. BUAB „Green energy solutions and technology“ kreditorių susirinkime, kuris teismo pripažintas neteisėtu. Su šio susirinkimo darbotvarke kreditorius buvo gerai susipažinęs ir kiekvienu darbotvarkės klausimu išsakė savo nuomonę, rašydamas skundus įvairioms institucijoms.

9Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Šioje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas kreditoriaus K. J M G. skundas dėl UAB „Green energy solution and technolgy“ 2016 m. gegužės 31 d. pirmojo kreditorių susirinkimo ir jo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribų nenustatyta (CPK 320 str. 1, 2 d.).

10Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartimi civilinėje byloje B2-4163-590/2015 UAB „Green energy solution and technology” iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas A. B. (civilinės bylos Nr. eB2-5020-590/2016 1 t., e. b. l. 11–14). Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. liepos 23 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartį paliko nepakeistą (civilinės bylos Nr. eB2-5020-590/2016 1 t., e. b. l. 6–10). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutartimi patvirtintas kreditoriaus K. J M G. finansinis reikalavimas 84 490,13 Eur sumai (civilinės bylos Nr. eB2-5020-590/2016 1 t., e. b. l. 182–183). Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1256-241/2016 Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutartis palikta nepakeista (civilinės bylos Nr. eB2-5020-590/2016 1 t., e. b. l. 196–199). 2016 m. gegužės 31 d. įvyko BUAB „Green energy solutions and technology“ pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami tokio pobūdžio klausimai: 1) BUAB „Green energy solutions and technology“ kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimas; 2) BUAB „Green energy solutions and technology“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimas; 3) BUAB „Green energy solutions and technology“ informacijos teikimo tvarkos nustatymas; 4) BUAB „Green energy solutions and technology“ likvidavimas; 5) BUAB „Green energy solutions and technology“ turto kainos ir realizavimo tvarkos nustatymas; 6) BUAB „Green energy solutions and technology“ administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir atlyginimo bankroto administratoriui nustatymas. Apie BUAB „Green energy solutions and technology“ 2016 m. gegužės 31 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą kreditorius K. J M G. informuotas 2016 m. gegužės 23 d. pranešimu elektroniniu paštu (1 t., e. b. l. 150). Iš 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 464 710,87 Eur, t. y. 76,74 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos (bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma – 605 534,20 Eur). Kreditorių susirinkime visais minėtais darbotvarkės klausimais priimti nutarimai atitinka įstatyme įtvirtintą balsų daugumos reikalavimą (1 t., e. b. l. 189–190).
 2. ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, įtvirtinta ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte, apibrėžia, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). ĮBĮ 22 straipsnis nustato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties, kuria nustatoma, kad patvirtinta reikalavimų suma tapo didesnė negu pusė pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos. Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).
 3. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, panaikina kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).
 4. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai į vertino jo nurodytas aplinkybes apie BUAB „Green energy solutions and technolgy“ 2016 m. gegužės 31 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą jam buvo pranešta tik elektroniniu paštu, likus 6 dienoms iki kreditorių susirinkimo pradžios. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorius K. J M G. yra Palestinos pilietis ir nesupranta lietuvių kalbos, apelianto nuomone, detaliai susipažinti su dokumentais apie BUAB „Green energy solutions and technolgy“ 2016 m. gegužės 31 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą per 6 kalendorines dienas, įskaitant, kad 2 dienos iš jų yra ne darbo dienos (savaitgaliai), yra per mažas laiko tarpas. Su tokiais apelianto atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, ĮBĮ įstatymas nenumato detalios pranešimo kreditoriams įteikimo tvarkos ir bankroto administratorius turi diskrecijos teisę pasirinkti, kokiu būdu informuoti kreditorius apie šaukiamą kreditorių susirinkimą. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad 6 dienos yra pakankamas laiko tarpas susipažinti su kreditorių susirinkimo darbotvarke. Aplinkybė, kad kreditorius yra Palestinos pilietis ir nesupranta lietuvių kalbos nėra pagrindas spręsti, kad 6 dienų terminas yra per trumpas susipažinti su BUAB „Green energy solutions and technolgy“, įvyksiančio 2016 m. gegužės 31 d., pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarke. Kreditorius K. J M G. išimtinai nenurodė bankroto administratoriui duomenų, kokiu būdu nori gauti dokumentus (registruotu paštu, telefonu ir kt.). Svarbia aplinkybe, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, laikytina ir tai, kad kreditorius K. J M G. aktyviai dalyvavo BUAB „Green energy solutions and technolgy“ bankroto procese (ginčijo „Green energy solutions and technolgy“ 2016 m. vasario 26 d. kreditorių susirinkimo ir jame priimtų nutarimų teisėtumą (civilinė byla Nr. e2-4146-645/2016), kreipėsi į pirmosios ir apeliacinės instancijos teismus dėl savo finansinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-2967-590/2016, Nr. 2-1256-241/2016), todėl vertinti, kad kreditoriui K. J M G. apie „Green energy solutions and technolgy“ 2016 m. gegužės 31 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą nebuvo tinkamai pranešta ir jis, būdamas BUAB „Green energy solutions and technolgy“ kreditorius, negalėjo realizuoti savo teisių, nėra pagrindo.
 5. Apeliantas atskirajame skunde nurodė ir tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad kreditoriaus K. J M G. finansinis reikalavimas bankroto byloje sudaro 13,95 proc., todėl jo balsas BUAB „Green energy solutions and technolgy“ 2016 m. gegužės 31 d. pirmajame kreditorių susirinkime neturėtų lemiamos įtakos. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad

  112016 m. gegužės 31 d. vyko kreditorių susirinkimas, esant kvorumui ginčijami nutarimai priimti 76,74 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų įmonės bankroto byloje sumos

  12(6 058 534,20 Eur), kai apelianto finansinis reikalavimas bankroto byloje skundžiamo kreditorių susirinkimo metu sudarė 13,95 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos

  13(84 490,13 Eur). Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartimi apelianto finansinis reikalavimas 84 490,13 Eur įmonės bankroto byloje paliktas nepakeistas

  14(b. l. 63). Atsižvelgiant į apelianto turėtą (turimą) finansinio reikalavimo procentinę išraišką įmonės bankroto byloje, taip pat į teismų formuojamą praktiką, jog kreditorių susirinkime priimti nutarimai gali būti naikinami tik esant esminiams procedūriniams pažeidimams, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apelianto nedalyvavimas 2016 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkime nėra pagrindas naikinti BUAB „Green energy solutions and technolgy“

  152016 m. gegužės 31 d. pirmajame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, nes jo turimas balsų skaičius nebūtų galėjęs daryti įtakos spręstais klausimais net ir tuo atveju, jei apeliantas būtų balsavęs priešingai, nei kiti susirinkime dalyvavę kreditoriai.

 6. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, taikė ir aiškino ĮBĮ, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai