Byla 2A-476/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo D. U. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-398-159/2013 pagal ieškovės G. L. patikslintą ieškinį atsakovams D. U., A. L., tretieji asmenys UAB „Deca Trade“, R. A., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė 1) pripažinti negaliojančia ab initio 2010-11-02 A. L. ir D. U. 34 vnt. UAB „Deca Trade“ nematerialių paprastųjų vardinių akcijų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 101102/02; 2) pripažinti niekine ab initio 2011-01-25 UAB „Deca Trade“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje akcijų pardavėju nurodytas atsakovas D. U., o pirkėju – R. A.; 3) taikyti restituciją natūra ir įpareigoti atsakovą D. U. grąžinti atsakovui A. L. 34 vnt. UAB „Deca Trade“ nematerialių paprastųjų vardinių akcijų, o atsakovą A. L. – atsakovui D. U. grąžinti pagal sutartį gautus 1150 Lt ir priteisti iš atsakovo D. U. bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė paaiškino, kad atsakovas A. L. 2009-11-16 akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 009/11/16 įsigijo 34 vnt. UAB „Deca Trade“ akcijų po 2008-07-26 santuokos įregisravimo su ieškove G. L.. 2010-11-02 atsakovas A. L. už 1150 Lt D. U. pardavė 34 vnt. UAB „Deca Trade“ akcijų, apie tų akcijų pardavimą nepranešęs ieškovei. Ieškovė nedavė sutikimo parduoti akcijas, kadangi jai toks sandoris nenaudingas. Sandoriai, kuriems sudaryti buvo būtinas kito sutuoktinio rašytinis sutikimas arba kurie galėjo būti sudaryti tik abiejų sutuoktinių gali būti pripažinti negaliojančiais, nesvarbu ar kita sandorio šalis yra sąžininga, ar ne.

5Atsakovas D. U. teismui pateikė duomenis, kad jis 2011-01-25 pirkimo-pardavimo sutartimi visas UAB „Deca Trade“ akcijas už 5 000 Lt pardavė Kazachstano Respublikos piliečiui R. A.. Tuo pagrindu R. A. trauktinas į bylą trečiuoju asmeniu. 2012-07-04 Kazachstano Respublikos Atyrau teismas, vykdydamas Klaipėdos apygardos teismo pavedimą, apklausė R. A., jis nurodė, kad niekada nesudarė jokių akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių, Lietuvos Respublikoje niekada nėra buvęs, akcijų neįgijo ir negalėjo įgyti, nemokėjo jokių pinigų už akcijas, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Ieškovės nuomone, atsakovas D. U. nebuvo realiai sudaręs akcijų pirkimo-pardavimo sutarties su R. A., sutartį sudarė tik su tikslu išvengti restitucijos natūra taikymo. Tikėtina, kad ši akcijų pirkimo-pardavimo sutartis buvo suklastota.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2013-03-22 sprendimu ieškovės G. L. patikslintą ieškinį atsakovams D. U. ir A. L. tenkino: pripažino negaliojančia ab initio 2010-11-02 A. L. ir D. U. 34 vnt. UAB „Deca Trade“ nematerialių paprastųjų vardinių akcijų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 101102/02; pripažino niekine ab initio 2011-01-25 UAB „Deca Trade“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje akcijų pardavėju nurodytas atsakovas D. U., o pirkėju – R. A.; taikė restituciją natūra ir įpareigojo atsakovą D. U. grąžinti atsakovui A. L. 34 vnt. UAB „Deca Trade“ nematerialių paprastųjų vardinių akcijų, o atsakovą A. L. – atsakovui D. U. grąžinti pagal sutartį gautus 1150 Lt, priteisė ieškovės naudai iš D. U. bylinėjimosi išlaidas – 150 Lt žyminio mokesčio, 400 išlaidų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 1 673,67 Lt išlaidų dėl dokumentų vertimo, 1 815 Lt advokato pagalbos išlaidų. Iš A. L. ieškovei priteisė 34,50 Lt žyminio mokesčio, 1 815 Lt advokato pagalbos išlaidų.

8Teismas konstatavo, kad pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktą bendrąja jungtine nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas santuokos metu abiejų sutuoktinių ar vieno sutuoktinio vardu. Pagal 2010-11-02 sutartį įgytos akcijos – bendroji jungtinė nuosavybė. CK 3.92 straipsnio 4 dalis numato, jog sandorius dėl vertybinių popierių, kurie yra bendroji jungtinė nuosavybė, gali sudaryti tik abu sutuoktiniai, išskyrus tuos atvejus, kai vienas iš sutuoktinių turi kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą tokį sandorį sudaryti. Nagrinėjamos bylos atveju nepateikta patikimų įrodymų, kad atsakovas A. L. apskritai informavo savo sutuoktinę ieškovę apie jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančių akcijų perleidimą. Kadangi sandoris sudarytas neteisėtai, juo pažeistos ieškovės teisės, sutartis pripažįstama negaliojančia ab initio.

9Teismas, 2011-01-25 akcijų pardavimo sutartį pripažino negaliojančia kaip niekinę (CK 1.80 str. 1 d.), pripažinęs, kad joje nėra būtino akcijų pirkimo-pardavimo elemento – suderintos pardavėjo ir pirkėjo valios ir R. A. nebuvo ginčo sandorio šalimi. Teismas įvertino trečiojo asmens R. A. paaiškinimus, kurių nepaneigia byloje esantys įrodymai (kad jis Lietuvoje niekada nebuvo), konstatavo, kad į bylą nepateikta patikimų įrodymų, patvirtinančių R. A. ketinimą sudaryti šį sandorį., kad UAB „Deca Trade“ veiklos nevykdo, o pardavėjas D. U. nereikalauja 5000 Lt iš pirkėjo R. A. už parduotas akcijas.

10Pripažinus ginčo sandorius negaliojančiais, teismas taikė restituciją natūra, įpareigodamas D. U. atsakovui A. L. grąžinti 34 vnt. UAB „Deca Trade“ nematerialių paprastųjų vardinių akcijų, o iš A. L. D. U. priteisiant 1 150 Lt, gautų pagal nuginčytą sandorį.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atsakovas D. U. apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-22 sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Remiasi šiais argumentais:

131. Akcijų pirkimo-pardavimo sandoris buvo sudarytas vieno sutuoktinio, kuris žinojo, kad sandorio sudarymo metu yra susituokęs ir kad perleidžiamos akcijos yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Šią sutartį ruošė vieno iš sutuoktinių pusbrolis advokatas. Advokatui buvo žinomas CK 3.96 straipsnis, kuris nustato privalomą abiejų sutuoktinių dalyvavimą sudarant sandorius dėl bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto, tačiau advokatas neužtikrino sandorio teisėtumo, todėl atsakomybė dėl negaliojančio sandorio pirmiausiai tenka sutuoktiniams ir jų atstovui.

142. Teismas, pritaikęs CK 3.96 straipsnį (sandorių, sudarytų be sutuoktinio sutikimo, nuginčijimas), nenustatė, ar sutuoktiniai, žinodami, kad akcijos yra bendroji jungtinė nuosavybė, sandorio sudarymo metu elgėsi sąžiningai, nenaudojo apgaulės. Nustačius, kad sutuoktiniai sandorio sudarymo metu elgėsi nesąžiningai, ieškovės, kaip nesąžiningos šalies teisės negalėtų būti ginamos.

153. Teismas, vien tik trečiojo asmens R. A. paaiškinimų pagrindu, daro išvadą, kad byloje esantis rašytinis įrodymas, 2011-01-25 sudaryta sutartis tarp trečiojo asmens ir D. U., yra niekinė, kadangi neatitinka trečiojo asmens valios. Teismas vien trečiojo asmens parodymais paneigia byloje esantį rašytinį įrodymą – visus įstatymo reikalavimus atitinkančią akcijų perleidimo sutartį.

164. Ieškovė jau proceso eigoje procesą užvilkindama padavė patikslintą ieškinį, nors tokios galimybės CPK nenumato ir teismas ieškovės procesinį dokumentą turėjo kvalifikuoti kaip ieškinio dalyko arba pagrindo keitimą. Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė naują reikalavimą – pripažinti 2011-01-25 UAB „Deca Trade“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia. Dėl šio reikalavimo reikėjo pakeisti R. A. procesinę padėtį į atsakovo. Dėl netinkamo proceso liko neišspręstas 5000 Lt, sumokėtų pagal sandorį, restitucijos klausimas.

175. Byloje be pagrindo yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovei patikslinus ieškinį, nebeliko piniginio reikalavimo, nukreipto į D. U., todėl jo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas - nebetikslingos.

18Ieškovė G. L. atsiliepimu į atsakovo D. U. apeliacinį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-22 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-398-159/2013 palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Ieškovė nurodo, kad apeliantas pirmos instancijos teisme neįrodinėjo sutuoktinių nesąžiningumo ir jų neįrodinėja apeliaciniame skunde. Teismas neprivalėjo sprendime motyvuotai pasisakyti dėl sutuoktinių sąžiningumo, kadangi teismas paprastai savo iniciatyva įrodymų nerenka. Taip pat teismas neprivalo motyvuotai pasisakyti dėl neva netinkamai pirmos instancijos teismo pritaikytų procesinių teisės normų, nes apeliantas to taip pat neįrodinėja, o tik deklaratyviai teigia apie procesinių normų netinkamą taikymą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkintinas

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

22Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, jog byloje buvo netinkamai taikytos materialinės teisės (CK 3.96 str.) ir proceso teisės normos (CPK 42, 141, 185 str.), taip pat nesutinka su laikinųjų apsaugos priemonių klausimo išsprendimu teismo sprendime. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis šiais apeliacinio skundo argumentais, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

23Dėl materialiosios teisės normų aiškinimo ir taikymo

24Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino CK 3.96 straipsnį, nenustatė visų reikšmingų aplinkybių, sudarančių pagrindą taikyti minėtą įstatymo straipsnį. Teismas pripažįsta šiuos apelianto argumentus pagrįstais.

25CK įtvirtinta, jog tuo atveju, jei sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, jų turtui taikomas įstatymų nustatytas turto teisinis režimas (CK 3.82 str.). Įstatyminis sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, jog turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 str.). Dėl aplinkybės, jog 34 vnt. UAB „Deca Trade“ nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų priklausė bendrosios jungtinės nuosavybės teise ieškovei G. L. ir atsakovui A. L., byloje ginčo nėra. Šiuo atveju teismas turi įvertinti ar aplinkybė, kad ginčijamą 2010-11-02 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį A. L. sudarė, neturėdamas sutuoktinės sutikimo, daro šią sutartį negaliojančia.

26CK 3.92 straipsnio 4 dalyje nustatyti ypatingi reikalavimai sandoriams, susijusiems su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esančio nekilnojamojo daikto ar daiktinių teisių į jį disponavimu ar jų suvaržymu, taip pat sandoriams dėl bendros įmonės perleidimo ar teisių į ją suvaržymo bei vertybinių popierių, kurie yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, perleidimu, ar teisių į juos suvaržymu. Tokius sandorius turi teisę sudaryti tik abu sutuoktiniai, perleidžiantys bendrą turtą, arba vienas sutuoktinis, turėdamas kito įgaliojimą. Aiškinant pirmiau nurodytų teisės normų taikymą kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo 2013-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2013) pabrėžiama, kad toks įstatyme įtvirtintas reguliavimas suponuoja papildomas pareigas pirkimo–pardavimo sutarties šalims: pirkėjui – pareigą prieš sudarant sandorį išsiaiškinti, kokia nuosavybės teisės forma perleidžiamas turtas priklauso pardavėjui; pardavėjui – pareigą atskleisti šią informaciją (CK 6.163 str. 4 d.). Jeigu turtas, nurodytas CK 3.92 straipsnio 4 dalyje, priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybė teise ir yra perleistas vieno iš jų, neturint antrojo sutuoktinio įgaliojimo, toks sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu, nepaisant kitos sandorio šalies sąžiningumo. Įstatyme taip pat nustatyta šios taisyklės išimtis: tokiu atveju, kai vienas ar abu sutuoktiniai sudarydami sandorį panaudojo apgaulę arba kai jie valstybės registrus tvarkančioms ar kitoms institucijoms ar pareigūnams suteikė neteisingų duomenų, pripažinti sandorį negaliojančiu galima tik tada, kai kita sandorio šalis yra nesąžininga (CK 3.96 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą suabsoliutino antrojo sutuoktinio sutikimo sandorio sudarymui faktą ir nesiaiškino atsakovo A. L. veiksmų reikšmės sudarant ginčijamą sandorį bei nevertino atsakovo D. U. nesąžiningumo. Todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl visų reikšmingų aplinkybių ginčijamo sandorio pripažinimui negaliojančiu.

27Kasacinis teismas dėl nurodytų teisės normų (CK 3.92 str., 3.96 str.) aiškinimo ir taikymo formuoja praktiką, kad vieno ar abiejų sutuoktinių apgaule, sudarant sandorius dėl jiems bendrąja jungtine nuosavybe priklausančio turto, pripažįstami tokie veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl esminių sudaromo sandorio aplinkybių, apgaule taip pat laikomas ir sąmoningas reikšmingų sandorio aplinkybių nepranešimas, jeigu, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, apie jas turėjo būti pranešta kitai šaliai (CK 1.91 str. 5 d.). Sprendžiant, ar, sudarant pagal CK 3.96 straipsnio 2 dalį ginčijamą sandorį, buvo panaudota vieno ar abiejų sutuoktinių apgaulė, būtina įvertinti šalių elgesį ikisutartinių santykių metu, sudarant sandorį, taip pat vėliau. Pardavėjas turi pranešti pirkėjui apie trečiųjų asmenų teises į parduodamą turtą, pretenzijas bei teisinius ginčus dėl jų, ar jo teisė disponuoti šiuo turtu neapribota ir kt. reikšmingą informaciją. Jei po sandorio sudarymo pirkėjas ginčija reikšmingos sandoriui informacijos atskleidimo tinkamumą, pardavėjas privalo įrodyti, kad ji buvo atskleista tinkamai (CK 6.321 str. 1, 3, 5 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558/2006; 2013-01-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-138/2013).

28Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo akcijų perleidimo sutartis (t. 1, b. l. 10-11) sudaryta pirkėjo D. U. ir pardavėjo A. L., kuris yra santuokoje su ieškove G. L.. Sutartyje nurodyta, kad kiekviena sutarties šalis pareiškia ir garantuoja, kad: (i) ji turi visas teises ir įgaliojimus pasirašyti, pateikti ir vykdyti šią sutartį ir įvykdyti visus savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal šią Sutartį; yra gauti visi leidimai, patvirtinimai, sutikimai ir pritarimai, kurių reikia pagal taikomus įstatymus, bei visi atitinkamo šalies vidiniai dokumentai, kurių reikia šioje Sutartyje numatytų sandorių užbaigimui; (ii) nei šios Sutarties sudarymas, nei joje numatytų jos atitinkamų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia: (i) jokio teismo, valdžios ir valdymo ar vietinių institucijų sprendimo, įsakymo, nutarimo ar nurodymo, kuris yra jai taikomas ar privalomas vykdyti; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, nuostatų; (iii) jai taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų. Apeliantas (atsakovas) D. U. remiasi minėtas pardavėjo pareiškimais, pateiktais sutartyje, teigdamas, jog jie atitinka pardavėjo pareigą patvirtinti daiktų nuosavybės teisę (CK 6.321 str.) bei, kad tokiais pareiškimais pardavėjas A. L. prisiėmė sau atsakomybę už šių įsipareigojimų neįvykdymą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pareiga nurodyti perleidžiamų vertybinių popierių nuosavybę tenka pardavėjui, nepriklausomai nuo to, ar pirkėjas konkrečiai to teiraujasi. Vien tai, kad pirkėjas galbūt žinojo, jog pardavėjas yra vedęs, nereiškia, kad šis laikomas tinkamai įvykdęs pareigą atskleisti reikšmingas sandorio sudarymo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-01-18 nutartis civilinėje byloje 3K-3-138/2013). Be to pardavėjas A. L. atsiliepime (t. 1, b. l. 41-42) patvirtino, jog „sutuoktinė sudarant akcijų perleidimo sandorį nedalyvavo todėl, kad sudarant sandorį buvo draugiški santykiai ir mes pasitikėdami vienas kitu nusprendėme apsieiti be papildomų formalumų. Tokioje draugiškoje atmosferoje nesitikėjome, jog ateityje galėtų iškilti konfliktas ir mano žmonai iškiltų būtinybė pasinaudoti nedalyvavimo sudarant sandorį faktu“. Tiek atsiliepime, tiek ieškinyje patvirtinama ir aplinkybė, jog ieškovės šeima ir atsakovo D. U. šeimos artimai bendravo, atsiliepime nurodyta, kad ieškovė draugavo su D. U. žmona. Todėl teismas daro išvadą, kad ieškovei apie ginčijamo sandorio sudarymą buvo žinoma. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad atsakovas A. L. nurodė priežastis, dėl kurių jo sutuoktinei teko ginti pažeistas teises pareiškiant ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia (šalių konfliktas dėl atsiskaitymo už akcijas, t. 1, b. l. 41).

29Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės atskleidžia, kad pardavėjas (atsakovas A. L.) suvokė, jog akcijas valdo bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis, tačiau jas tikėtina sąmoningai perleido nesilaikydamas CK 3.92 straipsnio 4 dalies nuostatų bei sutartyje melagingai (sąmoningai, suvokdamas galimybę tą faktą ateityje panaudoti ginčijant sandorį) nurodydamas turįs visas teises ir įgaliojimus pasirašyti, pateikti ir vykdyti šią sutartį ir įvykdyti visus savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal šią Sutartį; yra gauti visi leidimai, patvirtinimai, sutikimai ir pritarimai, kurių reikia pagal taikomus įstatymus. Toks atsakovo elgesys atitinka kasacinio teismo praktikoje apibrėžtą apgaulės sampratą. Pareiga sutuoktiniams arba kartu sudaryti bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis valdomų vertybinių popierių perleidimo sutartis, arba turėti kito sutuoktinio įgaliojimą sandoriui yra nustatyta įstatymu (CK 3.92 str. 4 d.). Jo nežinojimas ir netinkamas suvokimas nepateisina įstatymo reikalavimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (CK 1.6 straipsnis). Šiuo atveju reikšminga ir aplinkybė, kad sudarant ginčijamą sandorį šalys buvo konsultuojamos advokato, kuris giminystės ryšiais susijęs su atsakovu A. L..

30Teismas taip pat vertina, ar atsakovas D. U. sudarydamas ginčijamą sandorį su A. L., buvo sąžiningas. CK 3.88 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai. Kai turtas įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, jis pripažįstamas kaip bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu registre jis nurodytas kaip bendroji jungtinė nuosavybė“. Teismo nuomone, atsakovas D. U., sudarydamas ginčijamą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, neturėjo galimybės sužinoti, kad parduodamos akcijos yra bendroji jungtinė nuosavybė, nes Juridinių asmenų registre (t. 1, b. l. 18-21) nebuvo jokių duomenų apie atsakovą A. L. kaip UAB „Deca Trade“ akcininką, t. y. duomenų apie 2009-11-16 Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties (t. 1, b. l. 13-17) pagrindu A. L., G. S. ir D. U. akcijų įsigijimą. Sprendžiant ar, sudarant pagal CK 3.96 straipsnio 2 dalį ginčijamą sandorį, buvo panaudota bent vieno iš sutuoktinių apgaulė, kaip jau minėta, turi būti įvertintas šalių elgesys ikisutartinių santykių metu, sudarant sandorį ir po jo. Apgaulė – tokie veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl esminių sudaromo sandorio aplinkybių. Apgaule taip pat laikoma ir sąmoningas reikšmingų sandorio aplinkybių nepranešimas, jeigu, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, apie jas turėjo būti pranešta kitai šaliai (CK 1.91 str. 5 d.). Pardavėjas turi pranešti pirkėjui apie trečiųjų asmenų teises į parduodamus vertybinius popierius, pretenzijas bei teisinius ginčus dėl jų, ar jo teisė disponuoti šiuo turtu neapribota. Šių aplinkybių byloje nei ieškovė G. L., nei atsakovas A. L. neįrodė (CPK 178 str.). Pagal bylos duomenis atsakovas A. L. pirkėjui D. U. nebuvo nurodęs, jog akcijos yra jo ir jo sutuoktinės bendroji jungtinė nuosavybė. Ieškovė G. L. ir atsakovas A. L. laikėsi pozicijos, jog ši aplinkybė atsakovui D. U. turėjo būti suprantama vien dėl to, jog jie bendravo šeimomis. Tačiau teismas pažymi, jog jei po sandorio sudarymo ginčijamas reikšmingos sandoriui informacijos atskleidimo tinkamumas, pardavėjas privalo įrodyti, kad ji buvo atskleista tinkamai (CK 6.321 str. 1, 3, 5 d.). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas A. L., sudarydamas 2010-11-02 Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, neinformavo pirkėjo D. U. apie akcijų priklausymą jam su ieškove bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis, to nebuvo galima sužinoti ir iš Juridinių asmenų registre skelbtų duomenų, be to A. L. sutartyje nurodė, kad niekas kitas neturi teisių į šias akcijas, tuo pažeisdamas CK 6.163 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimus. Teismas vertina, jog atsakovo D. U. žinojimas apie G. L. sutuoktinę nepatvirtina to fakto, jog jam galėjo būti žinoma ir akcijų priklausomybė sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Ieškovė taip pat neįrodė, jog atsakovas D. U., sudarydamas akcijų pirkimo sandorį, būtų buvęs nesąžiningas.

31Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad ginčo sandoris sudarytas panaudojant apgaulę (tinkamai neatskleidžiant sandoriui reikšmingos informacijos apie perleidžiamų akcijų savininkus), tačiau nesant įrodyto kitos sandorio šalies nesąžiningumo fakto, nėra pagrindo pripažinti sandorį negaliojančiu. Minėta, kad vien faktas, jog pirkėjas galbūt žinojo apie pardavėjo santuoką, nagrinėjamu atveju nėra pakankamas spręsti, kad pirkėjas žinojo apie jų priklausomybę sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis, kartu ir konstatuoti jo nesąžiningumą. Tai sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

32Teisėjų kolegija, remdamasi teismų praktika dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, pažymi, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog faktinių duomenų įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-15 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009-07-31 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009-12-22 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009; 2010-07-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; kt.). Šioje byloje, teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos faktines aplinkybes, sprendžia esant labiau tikėtina, kad G.ir A. L. sąmoningai neatskleidė atsakovui D. U. informacijos, kad parduodamos akcijos yra bendroji jungtinė A. ir G. L. nuosavybė, kad nėra gautas A. L. sutikimas akcijas perleisti ir šį faktą vėliau nesąžiningai naudoja prieš atsakovą D. U., kurio sąžiningumu, įvertinus bylos faktines aplinkybes ir akcijų perleidimo sutarties turinį, abejoti nėra pagrindo.

33Dėl 2011-01-25 UAB „Deca Trade“ akcijų pirkimo- pardavimo sutarties

34Byloje taip pat prašoma pripažinti negaliojančia 2011-01-25 UAB „Deca Trade“ akcijų pardavimo sutartį, kuria D. U. pirkėjui R. A. pardavė 100 vienetų UAB „Deca Trade“ nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų. Šis reikalavimas yra sąlygotas pirmojo. Ieškovė G. L. siekia A. L. 2010-11-02 akcijų pardavimo D. U. sutartį pripažinti negaliojančia ir taikyti restituciją, tačiau, kadangi D. U. 2011-01-25 akcijas perleido R. A., tam, kad būtų galima restitucija, ieškovė taip pat reiškė reikalavimą pripažinti negaliojančia ir 2011-01-25 akcijų perleidimo sutartį. Netenkinus ieškinio reikalavimo pripažinti 2010-11-02 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, nebetikslinga pasisakyti dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia 2011-01-25 akcijų perleidimo sutartį. Atmetus reikalavimą dėl 2010-11-02 sutarties, reikalavimo dėl 2011-01-25 sutarties nagrinėjimas ir išsprendimas ieškovei nebesukeltų jokių teisinių pasekmių. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, byloje esančių faktinių duomenų visuma nėra pakankama konstatuoti absoliutų šios sutarties negaliojimo faktą (CK 6.227 str. 2 d.). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija nebepasisako dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia 2011-01-25 akcijų perleidimo sutartį.

35Dėl proceso teisės normų pažeidimo

36Apeliantas teigia, kad teismas be teisinio pagrindo priėmė proceso eigoje patikslintą ieškinį, kad šį ieškovės procesinį dokumentą turėjo kvalifikuoti kaip ieškinio dalyko arba pagrindo keitimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Tuo tarpu procesinio dokumento – patikslinto ieškinio - priėmimas ir kvalifikavimas kaip patikslinto ieškinio, o ne kaip ieškinio dalyko ar pagrindo pildymas, neturėjo ir negali turėti įtakos bylos tinkamam išnagrinėjimui. Atmetus ieškinio reikalavimą dėl 2010-11-02 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir nebepasisakant kaip dėl nebereikšmingų argumentų dėl 2011-01-25 akcijų pirkimo pardavimo sutarties, plačiau nepasisakytina ir dėl patikslinto ieškinio, kuriame įtrauktas reikalavimas pripažinti negaliojančia 2011-01-25 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, priėmimo aplinkybių ir priėmimo procedūros atitikimo CPK normoms.

37Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

38Kadangi ieškinys atmetamas, Klaipėdos apygardos teismo atsakovo D. U. atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės kaip nebetikslingos atmestų ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti panaikinamos, todėl kolegija plačiau nepasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Kadangi bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, priimamas naujas teismo sprendimas, atitinkamai peržiūrimas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.).

41Kadangi G. L. ieškinys, kurį palaikė ir A. L., netenkintas, G. L. ir A. L. turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, tačiau ieškovė G. L. turi atlyginti D. U. turėtas bylinėjimosi išlaidas – 185 Lt už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio, taip pat valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

43Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

44Priteisti D. U. (a.k. ( - ) iš G. L. (a.k. ( - ) 185Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis litus) už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

45Priteisti valstybei iš G. L. (a.k. ( - ) 13,85 Lt (trylika litų aštuoniasdešimt penkis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė 1) pripažinti negaliojančia ab initio... 4. Ieškovė paaiškino, kad atsakovas A. L. 2009-11-16 akcijų pirkimo-pardavimo... 5. Atsakovas D. U. teismui pateikė duomenis, kad jis 2011-01-25 pirkimo-pardavimo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2013-03-22 sprendimu ieškovės G. L. patikslintą... 8. Teismas konstatavo, kad pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktą bendrąja... 9. Teismas, 2011-01-25 akcijų pardavimo sutartį pripažino negaliojančia kaip... 10. Pripažinus ginčo sandorius negaliojančiais, teismas taikė restituciją... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atsakovas D. U. apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo... 13. 1. Akcijų pirkimo-pardavimo sandoris buvo sudarytas vieno sutuoktinio, kuris... 14. 2. Teismas, pritaikęs CK 3.96 straipsnį (sandorių, sudarytų be sutuoktinio... 15. 3. Teismas, vien tik trečiojo asmens R. A. paaiškinimų pagrindu, daro... 16. 4. Ieškovė jau proceso eigoje procesą užvilkindama padavė patikslintą... 17. 5. Byloje be pagrindo yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.... 18. Ieškovė G. L. atsiliepimu į atsakovo D. U. apeliacinį skundą prašo... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 22. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu,... 23. Dėl materialiosios teisės normų aiškinimo ir taikymo... 24. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino... 25. CK įtvirtinta, jog tuo atveju, jei sutuoktiniai nėra sudarę vedybų... 26. CK 3.92 straipsnio 4 dalyje nustatyti ypatingi reikalavimai sandoriams,... 27. Kasacinis teismas dėl nurodytų teisės normų (CK 3.92 str., 3.96 str.)... 28. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo akcijų perleidimo sutartis (t. 1,... 29. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės atskleidžia, kad pardavėjas... 30. Teismas taip pat vertina, ar atsakovas D. U. sudarydamas ginčijamą sandorį... 31. Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad ginčo sandoris sudarytas... 32. Teisėjų kolegija, remdamasi teismų praktika dėl CPK normų,... 33. Dėl 2011-01-25 UAB „Deca Trade“ akcijų pirkimo- pardavimo sutarties... 34. Byloje taip pat prašoma pripažinti negaliojančia 2011-01-25 UAB „Deca... 35. Dėl proceso teisės normų pažeidimo... 36. Apeliantas teigia, kad teismas be teisinio pagrindo priėmė proceso eigoje... 37. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 38. Kadangi ieškinys atmetamas, Klaipėdos apygardos teismo atsakovo D. U.... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Kadangi bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, priimamas naujas teismo... 41. Kadangi G. L. ieškinys, kurį palaikė ir A. L., netenkintas, G. L. ir A. L.... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 44. Priteisti D. U. (a.k. ( - ) iš G. L. (a.k. ( - ) 185Lt (vieną šimtą... 45. Priteisti valstybei iš G. L. (a.k. ( - ) 13,85 Lt (trylika litų...