Byla 2-2269-813/2014
Dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovams M. Č. ir A. Č. dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų M. Č. ir A. Č. 4908,09 Lt turtinės ir 3000,00 Lt neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovui ir atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys ( - ). Atsakovai savo bute, esančiame antrame namo aukšte, virš ieškovo buto, atliko remontą. Remonto metu ant medinės perdangos buvo užlietas betonas, sumontuotos šildomos grindys ir suklijuotos plytelės, dėl papildomo svorio medinė perdanga įlinko, ieškovo bute suskilo lubos, buvo aplietos sienos, buvo sugadinta ne tik lubų ir sienų apdaila, tačiau dėl perdangos ir sienų apkrovos butas tapo avarinės būklės. Buvusią ieškovo buto būklę 2014-06-26 užfiksavo antstolis A. Š. sudarytu faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu bei prie jo pridėtomis fotonuotraukomis. Nurodė, kad butui padaryta 4908,09 Lt turtinė žala. Buto, esančio ( - ), konstrukcijų būklės įvertinimą ir padarytos žalos paskaičiavimą, ieškovo užsakymu, atliko UAB „SKENA“. Dėl žalos padarymo patyrė dvasinius išgyvenimus. Jis kreipėsi į atsakovus, tačiau atsakovai neigia savo atsakomybę ir geranoriškai atlyginti žalą atsisako.

3Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti tinkamai 2014-09-18, CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Per nustatytą keturiolikos dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje terminą atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Dėl turtinės žalos atlyginimo.

8Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovui A. P. ir atsakovui M. Č. ir jo sutuoktinei A. Č. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys ( - ), atsakovų butas yra virš ieškovo buto (b.l. 20, 21, 26-28). Iš antstolio A. Š. 2014-07-17 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr.14 (b.l.8-12) matyti, kad buvo apžiūrėtas ieškovo A. P. butas, esantis ( - ), bei 2014 m. birželio 26 d. konstatuota, kad ieškovo bute lubų ir sienų srityje, bei lubose po komunikacijų vamzdžiais matyti vandens užpylimo požymiai, matyti pūvanti lubų mediena, suskilusios lubos, matyti šeimininko sumūryta siena laikanti lubas. UAB “SKENA” 2014-07-21 “Buto konstrukcijų techninės būklės įvertinimo akto Nr. 14-07/10 išvadose nurodyta, kad buto, esančio ( - ), patalpos turi avarinės būklės požymių, ryšium su viršuje esančiame bute netinkamai atliktais remonto darbais. Akte užfiksuota, kad M. Č., aprodydamas ekspertui atliktus remonto darbus, patvirtino, kad jam priklausančiose patalpose 2-8 ir 2-7, įrengiant šildomas grindis, buvo pabetonuotas iki 50 mm storio betono sluoksnis ir užklijuotos grindų keraminės plytelės, taip įrengus šildomas grindis, padidėjo apkrova į perdangos konstrukciją, todėl ieškovo buto, esančio apačioje, sienos įtrūko, perdanga ir medinės lubos virš patalpos 1-6 deformavosi, be to, perdangoje įrengtas, viršuje esančio buto nuotekų vamzdynas yra nesandarus, todėl nuolatinė drėgmė gadina apačioje esančio buto lubų apdailą. UAB “SKENA” lokalinėje sąmatoje ieškovo butui padaryta žala įvertinta 4908,09 Lt.

9Civilinės atsakomybės sąlygos yra atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Šiuo atveju asmens neteisėti veiksmai yra suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto. CK 6.251 str., numatyta, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai <...>. Tai vienas iš pagrindinių nuostolių atlyginimo principų, kuris reiškia, kad žalą būtina tiksliai nustatyti ir įvertinti, kad nukentėjusiajam asmeniui būtų atlyginta tiek kiek jis iš tikrųjų prarado (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 30 d. nutartis Nr. 3K-3-216/2005).

10Ieškovas įrodė aplinkybę, kad jo butui padaryta žala ryšium su netinkamai atliktais remonto darbais viršuje esančiose atsakovų patalpose, todėl, galiojant generalinio delikto taisyklei (žalos padarymas preziumuoja neteisėtus veiksmus - CK 6.263 str. 1 d.), byloje įrodyti neteisėti atsakovų veiksmai, t.y. netinkamas jiems priklausančio turto valdymas ir naudojimas, sukėlęs žalą kitiems asmenims (CK 6.246, 6.263 str.). Byloje įrodytas ir ieškovui padarytos turtinės žalos faktas bei dydis (4908,09 Lt) (CK 6.249 str.). Bylos dokumentai patvirtina, kad ieškovo buto apžiūrą atliko, žalos dydį nustatė profesionalus nei su viena iš bylos šalių nesusijęs subjektas, turintis atitinkamą kvalifikacijos atestatą (b.l. 14). Lokalinėje sąmatoje nurodyti remonto darbai atitinka ieškovo nurodytus buto apgadinimus (b.l. 19). Todėl byloje įrodyta, kad ieškovui padaryta turtinė 4908,09 Lt žala. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina ir tai, jog egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir ieškovui padarytos žalos (būtent atsakovų netinkamas turto valdymas, tvarkymas sukėlė žalą ieškovui) (CK 6.247 str.) bei tai, jog atsakovai nebuvo pakankamai atidūs ir rūpestingi, naudodami ir valdydami jiems priklausantį turtą, todėl yra kalti dėl žalos atsiradimo (CK 6.248 str.). Taigi nustačius visas atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas, nenustačius pagrindo netaikyti atsakovų atžvilgiu atsakomybės ar nuo jos atleisti, ieškovo reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinamas visiškai.

11Dėl neturtinės žalos priteisimo.

12Kaip jau minėta, ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 3000,00 Lt neturtinės žalos, kurią jis patyrė dėl to, kad dėl apgadinto buto, kyla grėsmė jo ir šeimos narių sveikatai ar net gyvybei, jis patyrė įvairių nepatogumų.

13Tačiau, šis ieškinio reikalavimas negali būti tenkinamas, nes neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais (CK 6.250 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovas neturtinę žalą kildina iš turtinės žalos padarymo, tačiau tokio atvejo neturtinei žalai atlyginti įstatymai nenumato. Be to, nors šiuo sprendimu nustatyta, kad ieškovo teisės pažeistos - jam padaryta turtinė žala, už kurią atsakingi atsakovai, ir akivaizdu, kad dėl to ieškovas pergyveno, patyrė nepatogumų, tačiau, kaip pripažįstama ir kasacinio teismo praktikoje - teisės pažeidimas savaime nėra pagrindas pripažinti, kad yra padaryta ir neturtinė žala (2003-02-24 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-294/2003). Taip pat teismų praktikoje nurodoma ir tai, jog ne bet kokie nepatogumai ar rūpesčiai yra neturtinės žalos darymas (2007-11-06 LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-469/2007). Tai reiškia, kad ne visais atvejais tam, kad būtų apginta pažeista teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas (2008-01-02 LAT nutartis byloje Nr. 3K-7-2/2008). Nagrinėjamoje byloje ieškovo reikalavimai dėl turtinės žalos atlyginimo visiškai patenkinti. Akivaizdu, kad dėl teisės pažeidimo nukentėjęs asmuo pergyvena, patyria nepatogumus, tačiau kaip minėta kiekvienu atveju tai nelemia ir neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovas neįrodė, kad turtinės žalos padarymas nagrinėjamu atveju jį ypatingai sukrėtė, dėl to jis patyrė ypač didelius išgyvenimus, emocinę depresiją, nepatogumus, kurie būtų pagrindas konstatuoti neturtinės žalos faktą ir ją kompensuoti, todėl šis ieškovo reikalavimas netenkintinas.

14Ieškovas sumokėjo 237,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 29). Įrodymų apie kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nepateikta. Kadangi ieškinys patenkintinas iš dalies, todėl ieškovui iš kiekvieno atsakovo priteistina po 73,62 Lt žyminio mokesčio nuo patenkinto ieškinio sumos (4908,09 Lt x0,03: 2=73,62 Lt) - Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d. Teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nepriteisiamos, kadangi yra mažesnės už nustatytą minimalų priteistiną dydį (CPK 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui A. P., a.k. ( - ) solidariai iš atsakovų M. Č., a.k. ( - ) ir A. Č., a.k. ( - ) 4908,09 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus aštuonis litus 09 ct) turtinės žalos ir iš kiekvieno atsakovo po 73,62 Lt (septyniasdešimt tris litus 62 ct) žyminio mokesčio.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovai negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai