Byla 2-14-826/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Joanai Runelienei ir Živilei Račkauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei G. Č., atsakovo atstovui V. V., civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui A. V. individualiai įmonei, tretiesiems asmenims A. V., Neringos savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10016,83 Lt žalos atlyginimo valstybei. Nurodo, jog Kuršių Nerijos nacionalinio parko teritorijoje, Juodkrantėje buvo neteisėtai pastatytas kilnojamasis namelis su įranga, priklausantis A. V. IĮ. Nacionaliniame parke draudžiama statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus/įrenginius, išskyrus Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose numatytus atvejus ir teisės aktų nustatyta tvarka masiniams renginiams naudojamus laikinus statinius, objektus ir įrenginius. Namelis buvo pastatytas valstybiniame žemės sklype. Ieškovas, aplinkos ministro pavedimu, ėmėsi visų būtinų priemonių, kad neteisėtai pastatytas namelis valstybinės žemės sklype nedelsiant būtų pašalintas, jo išgabenimas ir saugojimas valstybei kainavo 10016,83 Lt, šia suma padaryta žala ir valstybė patyrė nuostolius. Atsakovas padarytos žalos valstybei geranoriškai neatlygino (b.l. 3-4).

3Atsakovas A. V. IĮ atsiliepimu į ieškinį su reikalavimais nesutinka. Nurodo, kad ieškinys yra neteisėtas, nes atsakovui priklausantis namelis buvo išgabentas, neturint įsiteisėjusio teismo sprendimo. Atsakovas kreipėsi į Klaipėdos apskrities VPK dėl vagystės ir savavaldžiavimo, nes nebuvo laikytasi įstatymų nustatytos tvarkos, buvo vykdyta ginčijama kitų asmenų teisė – iš esmės buvo imtasi teismo funkcijų. Kadangi iš neteisėtos veikos negali kilti teisėti reikalavimai, ieškinio prašė netenkinti (b.l. 48-49).

4Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad jokių duomenų, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija būtų dalyvavusi mobilaus kilnojamojo namelio su įranga pašalinimu iš valstybinės žemės sklypo Miško g.11, Neringa, nėra. Nacionalinė žemės tarnybą dėl pareikšto ieškinio reikalavimo paliko spręsti teismui, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 82, 83).

5Trečiasis asmuo Neringos savivaldybė atsiliepimu į ieškinį ieškinio reikalavimus paliko spręsti teismo nuožiūra, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 88, 89).

6Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į ieškinį ieškinio patenkinimo klausimą paliko spręsti teismui savo nuožiūra, įvertinus visu byloje pateiktus įrodymus (b.l. 96 – 98 ).

7Trečiasis asmuo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija atsiliepimu ieškinį palaikė ieškovo reikalavimus, nes ieškovas, neviršydamas savo kompetencijos, ėmėsi visų būtinų priemonių, kad būtų tinkamai įgyvendintas įstatymas, kuriame nustatyta, jog nacionaliniame parke draudžiama statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus/įrenginius (namelius, konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, sandėliukus, garažus, bitininkų, sodininkų vagonėlius, namelius), išskyrus Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose numatytus atvejus ir teisės aktų nustatyta tvarka masiniams renginiams naudojamus laikinus statinius, objektus ir įrenginius. Griežtas Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos apsaugos reglamentavimas yra susijęs su šio nacionalinio parko, kaip gamtinio ir kultūrinio Lietuvos paveldo, verte valstybei ir visuomenei. Nustačius pažeidimus, atsiranda pagrindas apsaugoti valstybės ir visuomenės interesą, ginti nacionalines kultūrines vertybes. Visos pasekmės atsirado dėl neteisėtos atsakovo veiklos, todėl turi būti atlygintos pažeidėjo. Prašo ieškinį tenkinti (b.l. 104 - 105).

8Į teismo posėdį trečiasis asmuo A. V., trečiųjų asmenų Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Neringos savivaldybės ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovai neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėtina nedalyvaujant paminėtiems tretiesiems asmenims (LR CPK 247 str.).

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė G. Č. nurodė, jog Kuršių Nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento 321 punkte įtvirtinta, kad nacionaliniame parke draudžiama statyti, laikyti, naudoti vagonėlius, kilnojamus objektus ir kitus statinius, išskyrus statybų įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus atvejus masiniams renginiams naudojamus statinius. Aplinkos ministro 2009-02-04 pavedimu, kilnojamasis namelis su įranga, stovėjęs ( - ), buvo nukeltas ir nuvilktas į saugojimo aikštelę. Nuvelkant namelį, dalyvavo antstolis, kuris fiksavo procesą, buvo patirtos išlaidos, kurios sudaro 10016,83 Lt. Ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija dėl žalos atlyginimo, tačiau žala neatlyginta. Tuo metu neteisėtai stovėjo apie 10 namelių, dėl namelių nukėlimo į teismą nebuvo kreiptasi, kokiu būdu buvo pasirinkti šie nameliai – nežino. Raginimas geranoriškai nugabenti namelius buvo pateiktas anksčiau.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas V. V. paaiškino, jog su pareikštu ieškiniu nesutinka, mano, kad jis yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl prašo jį atmesti. Joks teisės aktas nesuteikė ieškovui teisės imtis veiksmų, kurie buvo atlikti be teismo sprendimo. Be to, tuo metu įmonė turėjo galiojantį statybos leidimą. Pagal tuo metu galiojantį Kuršių Nerijos nacionalinio parko reglamentą, objektai statantys, rekonstruojantys pastatus, galėjo turėti laikinus pastatus statybos darbams vykdyti. 2009-02-09 buvo papildytas Kuršių Nerijos nacionalinio parko reglamentas, kuriame jau buvo numatyta, kad laikino pastato pastatymui yra reikalingas žemės savininko sutikimas. Dėl žalos valstybei atsiradimo nėra atsakovo kaltės, namelių nutempimo kainos viršijo rinkos 10 kartų. Iš neteisėtų veiksmų jokia teisė negali atsirasti. Jokių raštų apie tai, kad per 3 mėnesius nameliai turi būti nutempiami, atsakovas negavo. Tai, kad namelis stovėjo neteisėtai galėjo konstatuoti tik teismas.

11Byloje nustatytos aplinkybės.

12Byloje nustatyta, jog 1999-06-21 tarp Neringos miesto žemėtvarkos skyriaus ir trečiojo asmens A. V. buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr.285, kuria trečiajam asmeniui iki 2098-06-21 buvo išnuomotas 0,2209 ha žemės sklypas, esantis ( - ), kadastrinis Nr. ( - ). 2007-11-20 susitarimu Nr.N23/2007-0056 Dėl 1999-06-21 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr.285 pakeitimo, pasirašytu tarp Klaipėdos apskrities viršininko ir A. V. individualios įmonės, ( - )esantis žemės sklypas buvo išnuomotas A. V. individualiai įmonei iki 2016-12-25 (b.l. 85 – 87). 2002-02-04 A. V. individualiai įmonei buvo išduotas statybos leidimas rekonstruoti pastatą ( - )iki 2004-02-04, pratęstas iki 2014-02-04 (b.l. 126). 2008-02-14 raštu Nr.2.11-76-(14.18) Klaipėdos apskrities viršininko administracija kreipėsi į atsakovą dėl mobilaus vagonėlio pašalinimo iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko per 3 mėnesius (b.l. 113). Įrodymų, patvirtinančių, kad šis raštas buvo įteiktas atsakovui, nėra. 2009-02-04 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras pavedimu Nr.(3-4)-D8-1030 pavedė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorių imtis visų būtinų priemonių, kad neteisėtai pastatyti nameliai – vagonėliai valstybinės žemės sklype ( - ), nedelsiant būtų pašalinti (b.l. 5). Ieškovas viešo konkurso mažos vertės pirkimų tiekėjų apklausos būdu, tinkamiausiu dviejų mobiliųjų namelių nukėlimo paslaugos tiekėju pripažino UAB „Autorola“ bei namelių saugojimo paslaugos tiekėju pripažino A. V. prekybos įmonę (b.l. 57 - 58). Dviejų namelių, tarp kurių ir atsakovui priklausančio namelio išgabenimo darbus 2009-02-06 atliko UAB „Autorola“ pagal 2009-02-05 Paslaugų teikimo sutartį Nr.LF3-4, atliktų darbų suma – 13250,65 Lt, 2009-02-11 ieškovui buvo išrašyta sąskaita-faktūra Nr.0001268 (b.l. 31-34), apmokėjimą patvirtina mokėjimo žurnalas ir mokėjimo nurodymai 2009-03-04 Nr.76836, 2009-03-30 Nr.120546 ir 2009-04-10 Nr.317 (b.l. 35 - 37). Pagal 2009-02-05 paslaugų teikimo sutartį Nr. 0017/09/127-F, priedą Nr.1 prie 2009-02-05 Nr. 0017/09/127-F, taip pat 2009-02-05 paslaugų teikimo sutartį Nr. 0017/09/128-F, priedą Nr.1 prie 2009-02-05 Nr. 0017/09/128-F antstolis atliko atsakovui priklausančio namelio iškeldinimo nuvežimo bei atvežimo į saugojimo aikštelę bei perdavimo saugoti turto saugotojui A. V. PĮ, faktinių aplinkybių konstatavimą (b.l. 7, 8, 11, 12), už paslaugas ieškovas įsipareigojo sumokėti po 833,00 Lt, paslaugų atlikimą patvirtina faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai 2009-02-06 Nr.0017/09/127-F, 2009-02-06 Nr.0017/09/128-F (b.l. 9-10, 13, 14). Iš pateikto 2009-12-29 mokėjimo nurodymo Nr.1163 matyti, jog ieškovas už faktinių aplinkybių konstatavimą sumokėjo 2499,00 Lt pagal sąskaitas-faktūras 2009-12-29 Nr. AZ 970, 2009-12-29 Nr. AZ 969, 2009-12-29 Nr.968 (b.l. 15, 16). 2009-02-05 tarp ieškovo ir A. V. individualios įmonės buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr.LF3-12 dėl dviejų mobiliųjų namelių saugojimo, buvo apmokėtos 2009-03-31 sąskaita faktūra Nr.VAL-337, 2009-04-30 Nr.VAL-361, 2009-05-31 Nr.VAL-373, (b.l. 19 -26). 2009-05-18 atsakovui buvo gražintas mobilus namelis TORINO 34 (b.l. 28 - 29). 2009-02-18 raštu Nr.(7.10)-LV4-733 ir 2009-05-18 raštu Nr.(7.10.)-LV4-2447 ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl mobilaus kilnojamojo namelio ir pretenzijos dėl 8678,83 Lt žalos atlyginimo (b.l. 17 – 18 ). 2010-12-10 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas Nr.90-1-00006-09 pagal LR BK 294 str. 1 d. (savavaldžiavimas) dėl neteisėto priekabinio namelio TORINO nuvežimo iš ( - ) (b.l. 127 – 131).

13Ieškinys netenkintinas.

14Nagrinėjamoje byloje keliamas deliktinės atsakomybės klausimas. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį (lot. restitutio in integrum). Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos LR CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios įstatyme įtvirtintos rūpestingumo pareigos pažeidimas suponuoja deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-104/2004; 2004 m. balandžio 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2004; 2009 m. birželio 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-304/2009). Neteisėtumas civilinėje teisėje yra daugeliu atvejų reliatyvi sąvoka, priklausanti nuo konkrečių aplinkybių. Kartais, nustatant veikos neteisėtumą ir kaltę, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygas, reikia pasiremti protingumo standarto, sąžiningumo, profesinio rūpestingumo ar kitais kriterijais (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-412/2008). LR CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. LR CK 6.247 straipsnyje pateikiama priežastinio ryšio samprata – atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę, tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. LR CK 6.247 straipsnyje įtvirtinta lankstaus priežastinio ryšio samprata. Priežastinio ryšio lankstus taikymas atitinka civilinės atsakomybės tikslą kompensuoti padarytus nuostolius, kurių atsiradimas yra susijęs su veikimu ar neveikimu, dėl kurio šie nuostoliai atsirado. Teismai vertina visas aplinkybes ir žalos atsiradimo priežastis, kad nustatytų pakankamą neteisėtų veiksmų ir atsiradusių padarinių ryšį. Priežastinio ryšio kaip civilinės atsakomybės sąlygos nustatymas kartu reiškia teismo diskreciją svarstyti apie civilinės atsakomybės ribas. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, nustatydamas priežastinį ryšį, turi neprotingai neišplėsti atsakomybės ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-53/2010).

15Kuršių Nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr.439, 321 p., nurodyta, kad nacionaliniame parke draudžiama statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus/įrenginius (namelius, konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, sandėliukus, garažus, bitininkų, sodininkų vagonėlius, namelius), išskyrus Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose numatytus atvejus ir teisės aktų nustatyta tvarka masiniams renginiams naudojamus laikinus statinius, objektus bei įrenginius (redakcija, galiojusi iki 2009-02-20)

16Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (LR CPK 178 str.). Bendra įrodinėjimo pareiga nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Ieškovas turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą. Teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1 d.), teismas taip pat saistomas įrodymo leistinumo ir sąsajumo (LR CPK 177 str., 180 str.), kitų įrodinėjimo taisyklių (LR CPK 182 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui buvo išduotas leidimas Nr.04, vykdyti statybos darbus – pastato, esančio ( - ), rekonstrukciją, statinio registro Nr.50/121971, atsakovas turėjo teisę ( - ), pastatyti (įrengti) rekonstrukcijos darbams reikalingas buities, sanitarinės ir higienos patalpas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.A1-22/D1-34 patvirtintų Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 4 priedo Būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų 17 p.). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovui priklausantis namelis Torino 34 negalėjo būti naudojamas kaip buities, sanitarinės ir higienos patalpos, todėl darytina išvada, kad atsakovas ( - ), atlikdamas pastato rekonstrukcijos darbus pagal išduotą leidimą galėjo pastatyti kilnojamąjį namelį Torino 34. Nuo 2009-02-20 įsigaliojus Kuršių Nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento 321 straipsnio naujai redakcijai, tam buvo reikalingas jau žemės valdytojo sutikimas.

17Atsakovas bylos nagrinėjimo metu įrodinėja, kad ieškovo atlikti veiksmai – atsakovui nuosavybės teise priklausančio namelio „Torino34“ iškeldinimas išvežant ir perduodant saugoti – yra neteisėti, kadangi atsakovui priklausanti nuosavybė buvo iškeldinta be teisinio pagrindo, t.y. teismo ar kito procesinio sprendimo, veiksmai atlikti atsakovui nežinant ir jo neinformuojant bei jam nedalyvaujant, ir kad tokie ieškovo savavališkai atlikti namelio iškeldinimo veiksmai negali sukelti teisinių pasekmių – nuostolių, susijusių su atsakovui priklausančio namelio išgabenimu, atsiradimu bei reikalavimu juos atlyginti. Ieškovas įrodinėja, kad jo veiksmai iškeldinant namelį buvo teisėti, nes jis veikė iškeldindamas atsakovui priklausantį namelį atsakovui nevykdant 2008-02-14 nurodymo ir vykdydamas to pasėkoje gautą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2009-02-04 pavedimą Nr. (3-4)-D8-1030 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo Kuršių nerijos nacionaliniame parke“ (b.l. 5, 113), specialaus administracinio akto ar teismo sprendimo dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio namelio iškeldinimo nereikėjo.

18Teismo nuomone, esant ginčui tarp ieškovo ir atsakovo dėl ginčo namelio iškeldinimo iš ginčo teritorijos, ieškovas, vykdydamas gautą pavedimą iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, atlikti tyrimą dėl ( - )stovinčio namelio teisėtumo ir nustatęs pažeidimą (atsakovo neteisėtus veiksmus) turėjo pasinaudoti LR CK 1.138 str. nustatytais būdais apginti pažeistą teisę, tačiau šiuo atveju šių veiksmų neatliko, darytina išvada, kad ieškovo atlikti veiksmai, dėl kurių susidarė ieškovo išlaidos ir kurias jis prašo priteisti iš atsakovo, atlikti ne įstatymų nustatyta tvarka, juos negalima įvardinti teisėtais, todėl ieškovo turėtos išlaidos net ir nustačius atsakovo veiksmų neteisėtumą ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais negali būti priteistos iš atsakovo, nes iš neteisėtų veiksmų negali atsirasti teisė.

19Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kad nenustatytos sąlygos atsakovo deliktinei civilinei atsakomybei kilti, ieškinys atmestinas.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177, 178, 182, 185, 259, 265 str., teismas

Nutarė

21ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10016,83 Lt žalos atlyginimo... 3. Atsakovas A. V. IĮ atsiliepimu į ieškinį su reikalavimais nesutinka.... 4. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 5. Trečiasis asmuo Neringos savivaldybė atsiliepimu į ieškinį ieškinio... 6. Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 7. Trečiasis asmuo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija atsiliepimu... 8. Į teismo posėdį trečiasis asmuo A. V., trečiųjų asmenų Nacionalinė... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė G. Č. nurodė, jog Kuršių Nerijos... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas V. V. paaiškino, jog su pareikštu... 11. Byloje nustatytos aplinkybės.... 12. Byloje nustatyta, jog 1999-06-21 tarp Neringos miesto žemėtvarkos skyriaus ir... 13. Ieškinys netenkintinas.... 14. Nagrinėjamoje byloje keliamas deliktinės atsakomybės klausimas. Pagrindinė... 15. Kuršių Nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento, patvirtinto aplinkos... 16. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 17. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu įrodinėja, kad ieškovo atlikti veiksmai... 18. Teismo nuomone, esant ginčui tarp ieškovo ir atsakovo dėl ginčo namelio... 19. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kad nenustatytos... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177, 178, 182,... 21. ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...