Byla e2-430-236/2018
Dėl kompensacijos už darbų uždelsimą priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Huber SE

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ ir atsakovės akcinės bendrovės ,,Ekra“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Ekra“ dėl kompensacijos už darbų uždelsimą priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui Huber SE,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-02-15 nutartimi nutarė panaikinti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo 2015-10-20 sprendimą, priimtą arbitražo byloje Nr. 74-NKA/14.
 1. Ieškovė UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ 2017-06-29 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei AB „Ekra“, prašydama priteisti iš atsakovės 826 853,89 Eur kompensacijos už darbų uždelsimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovės teigimu, iki šiol nėra įsiteisėjusio arbitražo/ teismo sprendimo dėl tarp šalių kilusio ginčo. Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus arbitražo sprendimą, ginčas tapo teismingas Panevėžio apygardos teismui, nes pakartotinis to paties ginčo nagrinėjimas arbitražo teisme pagal arbitražinę išlygą negalimas, nes toks nagrinėjimas neatitiktų anuliavimo, kaip teisminės priežiūros formos, esmės.
 1. Atsakovė AB „Ekra“ prašyme nurodė, kad ginčas nėra teismingas bendrosios kompetencijos teismui, nes šalių susitarta arbitražinė išlyga nėra panaikinta ir todėl ji yra galiojanti ir būtent ja ieškovė turi vadovautis nagrinėdama iškilusį ginčą.
 1. Trečiojo asmens Huber SE atsiliepimo teigimu, byla yra neteisminga bendrosios kompetencijos teismui, nes šalys susitarė dėl arbitražinės išlygos ir ja nėra tinkamai pasinaudoję.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Panevėžio apygardos teismas 2017-12-11 nutartimi nutarė ieškinį palikti nenagrinėtu, priteisti iš ieškovės UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ atsakovei AB „Ekra“ 393 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisti iš ieškovės UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ trečiajam asmeniui HUBER SE 1 550 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 1. Teismas pažymėjo, kad bylos faktinės aplinkybės patvirtina atsakovės ir trečiojo asmens teiginį, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje buvo susitarta dėl arbitražinės išlygos ir nurodytas arbitražas, kuris nagrinės ginčus tarp šalių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-12-20 nutartimi nutarė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2016-05-12 nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Kasacinis teismas nurodė, kad atsakovė AB „Ekra“ neteisingai teigia, jog Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamento taikymas buvo negalimas, taip pat nurodė, kad šioje byloje arbitražinio susitarimo turinio pakanka nustatyti, kokia yra šalių valia dėl pasirinkto ginčo sprendimo būdo, kokias konkrečiai arbitražo taisykles šalys turėjo omenyje.
 1. Teismas nurodė, kad nagrinėjant ginčą tarp šalių apeliacine tvarka iš naujo, Lietuvos apeliacinis teismas 2017-02-15 nutartyje konstatavo procedūrinius pažeidimus skiriant trečiąjį arbitrą byloje ir sprendė, kad tai lėmė Komercinio arbitražo įstatymo ir Reglamente įtvirtintos arbitražo teismo formavimo procedūros pažeidimą, taip pat laikė pagrįstais atsakovės AB „Ekra“ teiginius dėl trečiojo arbitro paskyrimo aplinkybių, kad jos nebuvo tinkamai pašalintos ir tai pažeidė atsakovės teisę į tinkamą procesą.
 1. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad panaikinus arbitražo sprendimą Komercinio arbitražo įstatymo 50 str. 3 d nurodytais pagrindais, negalimas to paties ginčo nagrinėjimas arbitražo teisme pagal arbitražinę išlygą. Teismas sprendė, kad Lietuvos apeliaciniam teismui nepasisakius dėl ginčo esmės, o tik konstatavus proceso pažeidimus ir tik dėl to panaikinus priimtą arbitražo teismo sprendimą, kreiptis į arbitražo teismą iš naujo, pašalinus procesinius pažeidimus, Komercinio arbitražo įstatymo nuostatos nedraudžia.
 1. Teismas sprendė, kad ieškovė nėra išnaudojusi galimybės ginčą išspręsti sutartyje numatytu būdu, t.y. vadovaujantis arbitražine išlyga.
 1. Teismas nurodė, kad palikus ieškinį nenagrinėtu, turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos CPK 94 str. nustatyta tvarka.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovė patyrė 1 542,75 Eur bylinėjimosi išlaidų (informacijos apie bylą surinkimą, teismų praktikos paieška, susipažinimas su ieškiniu, prašymo parengimas palikti ieškinį nenagrinėtu ir susitikimas su klientu dėl strategijos aptarimo) bei 635 Eur už dalyvavimą 2017-09-25 teismo posėdyje.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsakovė paruošė ir pateikė prašymą palikti ieškinį nenagrinėtu, kurio surašymas pagal Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio yra vertintinas 327 Eur (Rekomendacijų 8.16 p.), o dalyvavimas 2 val. trukmės teismo posėdyje –164 Eur (Rekomendacijų 8.19 p.). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovę teisme atstovauja advokato padėjėjas, sprendė, kad priteistinų išlaidų suma mažintina iki 80 procentų ir tai sudarytų 393 Eur.
 1. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo patyrė 1 550 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pateiktos išlaidos neviršijo Rekomendacijose nurodytų maksimalių išlaidų už atsiliepimo į ieškinį pateikimo, dėl to teismas sprendė, kad jos priteistinos visiškai.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

8

 1. Ieškovė UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017-12-11 nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo naujausia teismų praktika analogiškose bylose, t. y. Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-128-370/2017.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino, kad yra pagrindas taikyti Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, UNCITRAL 1985 m. Pavyzdinio įstatymo dėl tarptautinio komercinio arbitražo 8 straipsnio 1 dalį, kasacinio teismo bei teisės doktrinos nuostatas, pagal kurias teismas gali neatsisakyti spręsti šalių ginčą, jeigu nustato, kad arbitražinis susitarimas yra negaliojantis, niekinis, neveikiantis (praradęs reikšmę) ar jo negalima įvykdyti.
  1. Apeliantas, pareikšdamas ieškinį, išreiškė savo valią šalių ginčą nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme. Be to, atsakovė yra išreiškusi savo nesutikimą, kad arbitražas administruotų tarp šalių kilusį ginčą.
 1. Atsakovė AB „Ekra“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2017-12-11 nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovės UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ atsakovei AB „Ekra“, nurodant, kad bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ yra priteisiamos atsakovės AB „Ekra“ vadovui V. B., pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2017-12-11nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovės UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ atsakovei AB „Ekra“ vietoje 393 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisiant 2 178 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidų atlyginimą atsakovei AB „Ekra“, o ne faktiškai jas apmokėjusiam AB „Ekra“ vadovui V. B..
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, vietoje faktiškai patirtų 2 178 Eur dydžio išlaidų iš ieškovės priteisdamas 393 Eur. Teismas neargumentavo, kodėl atsisakė priteisti visas atsakovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl atsakovės atstovų susipažinimo su ieškiniu ir jo priedais, susitikimu su klientu, strategijos byloje parengimu ir aptarimu, kadangi visi šie veiksmai (darbai) yra būtini, kad būtų galima tinkamai dalyvauti procese, ir dėl to dėl jų patirtos išlaidos laikytinos visiškai pagrįstomis.
  1. Pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas maksimalų priteistinų išlaidų už prašymo palikti ieškinį nenagrinėtu parengimą dydį, nepagrįstai vadovavosi Rekomendacijų 8.16 punktu, kuriame numatytas maksimalus priteistinų išlaidų dydis už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimas ar paaiškinimai. Atsakovės prašymas palikti ieškinį nenagrinėtu, kuris buvo patenkintas, iš esmės laikytinas atsiliepimu į ieškinį, kadangi buvo pateiktas pačioje proceso pradžioje vietoje atsiliepimo ir jame buvo nurodytos aplinkybės dėl tolesnio proceso negalimumo. Dėl to teismas turėjo pagrindą vadovautis Rekomendacijų 8.2 punktu, kuriame įtvirtintas maksimalus už atsiliepimą priteistinų išlaidų dydis - 2 096 Eur, arba apskritai nesivadovauti Rekomendacijomis, atsižvelgiant į ieškinio ir jo priedų apimtį, bylos sudėtingumą ir pareikštų reikalavimų dydį.?
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iki 80 procentų sumažino už prašymo palikti ieškinį nenagrinėtu priteistiną atlyginimo dydį remdamasis tuo, kad atsakovę viso proceso metu atstovavo advokato padėjėjas. 2017-08-07 prašymą palikti ieškinį nenagrinėtu parengė ir jį teismui pateikė ne advokato padėjėjas, o advokatas V. S. (atsakovei proceso metu atstovavo du atstovai).
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino už pasirengimą ir dalyvavimą 2017-09-25 teismo posėdyje priteistinos sumos dydį, vietoje faktiškai patirtų 635,25 Eur išlaidų priteisdamas 131 Eur išlaidų. 635,25 Eur dydžio išlaidos buvo patirtos ne tik dėl atstovavimo teismo posėdžio, kuris truko dvi valandas, metu, tačiau ir dėl pasiruošimo teismo posėdžiui.
  1. Pirmosios instancijos teismas neargumentuodamas atsisakė priteisti atsakovei vykimo į Panevėžio apygardos teismą 25 Eur išlaidas.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino atsakovei priteistiną bylinėjimosi išlaidų dydį dėl tariamo atsakovės piktnaudžiavimo procesu. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis Panevėžio apygardos teismas atsakovei yra paskyręs 2 000 Eur baudą (atsakovė yra pateikusi atskirąjį skundą), todėl ji yra baudžiama du kartus.
 1. Atsiliepime į ieškovės UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ atskirąjį skundą atsakovė BAB „Ekra“ prašė atskirąjį skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2017-12-11 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtą, kadangi šalių sudaryta arbitražinė išlyga, nors ir nėra tiksliai suformuluota, tačiau yra galiojanti ir šalims privaloma, o šalių valia perduoti ginčus nagrinėti arbitražui yra aiškiai išreikšta.
 1. Atsiliepime į atsakovės AB „Ekra“ atskirąjį skundą ieškovė UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ prašė atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodė:
  1. Proceso šalių ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų atstovų išlaidos yra bylinėjimosi išlaidos kaip pačių atstovaujamųjų išlaidos, todėl šios išlaidos pagal CPK 93, 94 ir 98 straipsnius priteisiamos atstovaujamiesiems, o ne jų atstovams.
  1. Atsižvelgiant į tai, kad teismo posėdžio metu apeliantei atstovavo advokato padėjėjas, bei įvertinus apeliantės teismui pateikto procesinio dokumento (prašymo) pobūdį, šio dokumento argumentacijos panašumą su kitose bylose, susijusiose su šioje byloje nagrinėjamu ginču, išdėstytais argumentais, apeliantės procesinį elgesį (piktnaudžiavimą), spręstina, jog šioje byloje buvo pagrindas tik iš dalies tenkinti atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo - vietoje 2 178 Eur priteisti 393 Eur išlaidų bylinėjimosi išlaidų. Ši suma atitinka Rekomendacijose nurodytas taisykles, protingumo bei šalių lygiateisiškumo principus.
 1. Atsiliepime į atsakovės AB „Ekra“ ir ieškovės UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ atskiruosius skundus trečiasis asmuo Huber SE prašė ieškovės atskirąjį skundą atmesti, atsakovės atskirąjį skundą tenkinti ir atitinkamai pakeisti skundžiamą nutartį, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė:
  1. Ieškovė atskirąjį skundą grindžia iš esmės vieninteliu argumentu - aplinkybe, jog Panevėžio apygardos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-15 dienos nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-128-370/2017. Pirmosios instancijos teismas minėta nutartimi neprivalėjo vadovautis kadangi Lietuvos apeliacinio teismo nutartis savo ratio decidendi nėra analogiška nagrinėjamai bylai.
  1. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo sumažino atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-01-29 gautas trečiojo asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, teisinių paslaugų ataskaitos kopija, mokėjimo nurodymo kopija).
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-04-12 gautas ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitų faktūrų kopijos, sąskaitos išrašo kopiją, mokėjimo nurodymo kopija).

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu bei paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Kauno apygardos teismas 2018-01-15 nutartimi nutarė iškelti AB „Ekra“ bankroto bylą.

11Dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu

 1. CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu šalys yra sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui.
 1. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad šalių 2011-06-08 rangos sutartyje Nr. 2011/AV-D(d)-4 „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (toliau - Rangos sutartis) yra įtvirtinta arbitražinė išlyga, pagal kurią iš rangos sutarties kilę šalių ginčai turi būti nagrinėjami arbitraže. Byloje nėra duomenų, kad ši arbitražinė išlyga buvo ginčijama ir yra negaliojanti. Dėl to apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad ieškovė, pareikšdama ieškinį, išreiškė savo valią šalių ginčą nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme; atsakovė yra išreiškusi savo nesutikimą, kad arbitražas administruotų tarp šalių kilusį ginčą.
 1. Apeliacinis teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-12-20 atskirojoje nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-471-916/2016 nurodė: „Šioje byloje šalių ginčo arbitražą kuriame buvo priimtas 2015 m. spalio 20 d. sprendimas, administravusio subjekto teisinė forma yra ne nuolatinė arbitražo institucija, o viešoji įstaiga“. Tuo tarpu, esant galiojančiai arbitražinei išlygai pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė nėra išnaudojusi galimybės ginčą išspręsti sutartyje numatytu būdu, t.y. vadovaujantis arbitražine išlyga, ir paliko ieškovės ieškinį nenagrinėtu.
 1. Be to, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Lietuvos apeliaciniam teismui nepasisakius dėl ginčo esmės, o tik konstatavus proceso pažeidimus ir tik dėl to panaikinus priimtą arbitražo teismo sprendimą, kreiptis į arbitražo teismą iš naujo, pašalinus procesinius pažeidimus, Komercinio arbitražo įstatymo nuostatos nedraudžia. Apeliacinis teismas pažymi, kad šalių sudaryta arbitražinė išlyga yra galiojanti ir šalims privaloma, o šalių valia perduoti ginčus nagrinėti arbitražui yra aiškiai išreikšta. Dėl to laikytina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė (apeliantė) nėra išnaudojusi galimybės ginčą išspręsti sutartyje numatytu būdu, t.y. vadovaujantis arbitražine išlyga.
 1. Apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo naujausia teismų praktika analogiškose bylose, t. y. Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-128-370/2017. Apeliacinio teismo vertinimu, dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, minėta nutartis nėra precedentas nagrinėjamai bylai dėl nagrinėtų faktinių ginčo situacijų skirtingumo.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teisme

 1. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip neapgrįstus apeliantės AB „Ekra“ teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidų atlyginimą atsakovei AB „Ekra“, o ne faktiškai jas apmokėjusiam AB „Ekra“ vadovui V. B..
 1. Apeliacinis teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo galimybės, kai tokias išlaidas apmoka ne šalis, o kitas, byloje nedalyvaujantis asmuo, yra išaiškinta, kad proceso šalių ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų atstovų išlaidos, vadovaujantis tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje galiojančiu principu „tas, kas veikia per kitą, veikia pats“ (lot. – qui fact per alium, facit per se), laikytinos bylinėjimosi išlaidomis kaip pačių atstovaujamųjų išlaidos. Šios byloje dalyvaujančių asmenų atstovų su procesu susijusios išlaidos, taip pat bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo prievolę už byloje dalyvaujantį asmenį, šiam neprieštaraujant, įvykdžiusių kitų, nors ir nedalyvaujančių byloje, asmenų (CK 6.50 straipsnis) išlaidos pripažintinos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis ir dėl jų atlyginimo turi būti sprendžiama. Išlaidos, skirtos byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavusio advokato ar advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti, yra su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos ir, jeigu CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu yra pateiktas prašymas (tiek raštu, tiek žodžiu teismo posėdyje; tiek byloje dalyvaujančio asmens, tiek jo atstovo) dėl atstovavimo išlaidų priteisimo bei šių išlaidų dydį (realumą) patvirtinantys įrodymai, jų atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas, nepriklausomai nuo to, kas – byloje dalyvaujantis asmuo, kuriam mokama advokato teisinė pagalba realiai buvo suteikta, ar už jį kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo – faktiškai atsiskaitė su byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavusiu advokatu ar jo padėjėju. Nustačius, kad mokama advokato ar advokato padėjėjo teisinė pagalba byloje dalyvavusiam asmeniui buvo suteikta ir dėl išlaidų jai apmokėti atlyginimo kreiptasi CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, yra pagrindas priteisti byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavimo išlaidas, nepaisant to, kad už jam suteiktas teisines paslaugas sumokėjo kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2009; 2015-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-256-684/2015). Apeliacinio teismo vertinimu, proceso šalių ar kitu byloje dalyvaujančių asmenų atstovų išlaidos yra bylinėjimosi išlaidos kaip pačių atstovaujamųjų išlaidos, todėl šios išlaidos priteisiamos atstovaujamiesiems, o ne jų atstovams (CPK 93, 94 ir 98 str.).
 1. Priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio pagrįstumas priklauso ne vien nuo pateikto procesinio dokumento apimties ir nuo pastangų procesiniam dokumentui parengti. Teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, vadovaujasi ne tik nurodytais CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, atsižvelgia į teiktų teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų klausimi) naujumą ir kitas svarbias aplinkybes.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad priešingai nei teigia apeliantė, jos prašymas palikti ieškinį nenagrinėtu nelaikytinas atsiliepimu į ieškinį, nes jame atsakovė nepasisakė dėl bylos esmės. Todėl rengiant minėtą procesinį dokumentą nebuvo būtina išsamiai susipažinti su ieškiniu ir visais jo priedais. Dėl to darytina išvada, kad nepagrįsti apeliantės teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas, skaičiuodamas maksimalų priteistinų išlaidų už prašymo palikti ieškinį nenagrinėtu parengimą dydį, nepagrįstai vadovavosi Rekomendacijų 8.16 punktu.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas, įvertinęs faktines ir teisines aplinkybes, turi diskrecijos teisę mažinti prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas apeliantės prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas sumažino atsižvelgęs ne vien į tai, kad apeliantei atstovavo advokato padėjėjas, o į aplinkybių visumą, t. y. atsakovė į bylą nebuvo pateikusi atsiliepimo, atsakovės atstovo (advokato padėjėjo) dalyvavimas teismo posėdyje truko tik 2 val.
 1. Lietuvos informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Lietuvos apeliacinis teismas 2018-02-15 nutartimi nutarė Panevėžio apygardos teismo 2017-11-03 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti atsakovės AB „Ekra“ prašymą ir panaikinti jai Panevėžio apygardos teismo 2017-10-17 nutartimi paskirtą 2 000 Eur baudą. Dėl to laikytini nepagrįstais apeliantės teiginiai, kad ji yra baudžiama du kartus.
 1. Apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai pagal įstatymo reikalavimus sumažino bylinėjimosi išlaidų dydį.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sumažino priteistinų iš ieškovės atsakovei bylinėjimosi išlaidų dydį. Minėta suma atitinka tiek Rekomendacijose nurodytas taisykles, tiek protingumo bei šalių lygiateisiškumo principus.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str.).
 1. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į priimamą nutartį, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidos ieškovei nepriteistinos.
 1. Trečiasis asmuo Huber SE prašė priteisti iš ieškovės 250 Eur bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į priimamą nutartį, sprendžia, kad trečiajam asmeniui priteistina 125 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 98 str.).

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Palikti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nutartį nepakeistą.

16Priteisti iš ieškovės UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“, j. a. k. 147104754, trečiajam asmeniui Huber SE, j. a. k. HRB 25558, vieną šimtą dvidešimt penkis eurus (125 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai