Byla B2-5275-467/2015
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui adv. pad. M. K., BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui A. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. Š. pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja L. Š. 2015 m. kovo 12 d. kreipėsi į BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto administratorių UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, prašydama BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje įtraukti ją – L. Š. kreditoriumi su 93 203,68 EUR finansiniu reikalavimu. Prašymą grindė 2014 m. liepos 17 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. RP14/07-01 tarp L. Š. ir UAB „Skolų valdymo centras“, 2014 m. liepos 17 d. pažyma Nr. RP/14/07/10 dėl reikalavimo perleidimo, 2014 m. liepos 10 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. RP/14/07/10 tarp UAB „Skolų valdymo centras“ ir BUAB „Kauno Hronas“, šios sutarties priedu - 2014 m. liepos 10 d. reikalavimo teisės ir ją patvirtinančių dokumentų perdavimo-priėmimo aktu, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1315-578/2010, Trišale tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartimi Nr. 09/06/01 tarp UAB „Lietuvos kino studija“, UAB „Inarsta“ ir UAB „Kauno Hronas“, Trišale tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartimi Nr. 09.05-25 tarp UAB „Lietuvos kino studija“, UAB „Pejasta“ ir UAB „Kauno Hronas“, 2012 m. birželio 29 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 12/06/29/LKS tarp L. Š. ir UAB „ELT valdymas“, 2012 m. birželio 6 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 12/06/06/LKS tarp L. Š. ir UAB „ELT valdymas“, 2012 m. spalio 18 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 12/10/18/LKS tarp L. Š. ir UAB „ELT valdymas“, 2012 m. rugsėjo 21 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 12/09/21/LKS tarp L. Š. ir UAB „ELT valdymas“, 2012 m. liepos 26 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 12/07/26/LKS tarp L. Š. ir UAB „ELT valdymas“, 2009 m. gegužės 20 d. trišale tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartimi Nr. 2009/05/20-3 tarp UAB „Lietuvos kino studija“, UAB „Inarsta“ ir UAB „Elektrotinklas“, Trišale tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartimi Nr. 09.05-19 tarp UAB „Lietuvos kino studija“, UAB „Pejasta“ ir UAB „Elektrotinklas“, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2400-656/2011.

5BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ įgaliotas asmuo 2015 m. birželio 30 d. pateikė teismui prašymą dėl įmonės kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patvirtinimo, kuriame prašė L. Š. finansinio reikalavimo netvirtinti. Nurodė, kad nesutinka su kreditorės reikalavimu, nes jis nėra pateikti reikalavimą įrodantys dokumentai.

6Vilniaus apygardos teismui pareiškėja L. Š. pateikė papildomus paaiškinimus ir įrodymus, kurie, jos teigimu, patvirtina prašomo patvirtinti finansinio reikalavimo pagrįstumą: 2011 m. rugsėjo 2 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. LKS-02/09/11 tarp RUAB „Elektrotinklas“ ir UAB „ELT valdymas“, 2011 m. rugsėjo 2 d. pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-2400-656/2011, 2014 m. liepos 10 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. RP/14/07/10 tarp BUAB „Kauno Hronas“ ir UAB „Skolų valdymo centras“, 2014 m. liepos 10 d. reikalavimo teisės ir ją patvirtinančių dokumentų perdavimo-priėmimo aktą tarp BUAB „Kauno Hronas“ ir UAB „Skolų valdymo centras“, trišalę tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartį Nr. 09.05-25 tarp UAB „Pejasta“, UAB „Kauno Hronas“ ir UAB „Lietuvos kino studija“, trišalę tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartį Nr. 09/06/01 tarp UAB „Inarsta“, UAB „Kauno Hronas“ ir UAB „Lietuvos kino studija“, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5409-178/2009, UAB „Kauno Hronas“ ir UAB „Lietuvos kino studija“ 2009 m. birželio 2 d. sudarytą aktą dėl UAB Lietuvos kino studijos atsiskaitymo už UAB „Kauno Hronas“ susidariusį įsiskolinimą, PVM sąskaitas-faktūras, atliktų darbų aktus, 2008 m. spalio 21 d. statybos darbų subrangos sutartį tarp UAB „Pejasta“, UAB „Inarsta“ ir UAB „Elektrotinklas“, apmokėjimą pagal reikalavimo perleidimo sutartis patvirtinančius mokėjimo dokumentus.

7Teismo posėdyje pareiškėja L. Š. ir jos atstovas prašymą palaikė ir prašė BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje įtraukti L. Š. kreditoriumi su 93 203,68 EUR finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad pareiškėjos reikalavimas yra pagrįstas į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, kurių teisėtumo bankroto administratorius neginčija. Už pagal reikalavimo perleidimo sutartis įgytas skolas pareiškėja sumokėjo savo asmeninėmis lėšomis, ką įrodo pateikti mokėjimo nurodymai. Mano, kad pareiškėjos prašomas tvirtinti finansinis reikalavimas nėra susijęs su kitomis bylomis, kurias yra užvedęs bankroto administratorius.

8Teismo posėdyje bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo su L. Š. pareiškimu nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė, kad kreditorė finansiniam reikalavimui pagrįsti pateikė visą eilę dokumentų, kurie administratoriui nebuvo perduoti, t.y. bankroto administratoriui nebuvo pateikta jokių BUAB „Lietuvos kino studija“ pirminių finansinės atskaitomybės dokumentų, kurie pagrįstų šią sumą. Pažymėjo, kad pareiškėja L. Š. yra artimais giminystės ryšiais su buvusiu BUAB „Lietuvos kino studija“ vadovu R. Š. susijęs asmuo, t.y. L. Š. yra R. Š. sesuo, be to ji buvo ir UAB „Lietuvos kino studija“ vyr. finansininke. Administratoriui yra žinoma, kad buvęs vadovas R. Š. prieš bankroto bylos iškėlimą iš BUAB „Lietuvos kino studija“ sąskaitos, kuri nebuvo žinoma restruktūrizavimo administratoriui, dideles pinigų sumas pervedė į savo ir artimų giminaičių sąskaitas, dėl šių lėšų grąžinimo jau yra užvestos civilinės bylos tiek R. Š., tiek ir L. Š.. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos pateikti rašytiniai dokumentai iš esmės patvirtina kreditorinio reikalavimo sumą, administratoriaus nuomone, galima manyti, kad kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas, todėl jo tvirtinimo klausimas spręstinas teismo nuožiūra, tačiau atsižvelgiant į bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes dėl giminystės ryšio ir paimtų lėšų.

9Pareiškėjos prašymas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas.

10Nagrinėjamos bylos ir bankroto bylos Nr. B2-1924-467/2015 duomenys tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Lietuvos kino studija“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“. To paties teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Lietuvos kino studija“ kreditorių sąrašas ir jų kreditorinių reikalavimų dydis bendrai 4 052 576,14 EUR sumai. Šia nutartimi kreditorės L. Š. kreditorinio reikalavimo tvirtinimas išskirtas į atskirą bylą.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-369/2009).

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėja L. Š. prašo patvirtinti BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje 93 203,68 EUR kreditorinį reikalavimą, kurį grindžia 2014 m. liepos 17 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. RP14/07-01 tarp L. Š. ir UAB „Skolų valdymo centras“ (b.l. 8-10), 2014 m. liepos 17 d. pažyma Nr. RP/14/07/10 dėl reikalavimo perleidimo (b.l. 11), 2014 m. liepos 10 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. RP/14/07/10 tarp UAB „Skolų valdymo centras“ ir BUAB „Kauno Hronas“ (b.l. 12-16), šios sutarties priedu - 2014 m. liepos 10 d. reikalavimo teisės ir ją patvirtinančių dokumentų perdavimo-priėmimo aktu (b.l. 17-18), Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1315-578/2010 (b.l. 19-27), Trišale tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartimi Nr. 09/06/01 tarp UAB „Lietuvos kino studija“, UAB „Inarsta“ ir UAB „Kauno Hronas“ (b.l. 28-29), Trišale tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartimi Nr. 09.05-25 tarp UAB „Lietuvos kino studija“, UAB „Pejasta“ ir UAB „Kauno Hronas“ (b.l. 30-31), 2012 m. birželio 29 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 12/06/29/LKS tarp L. Š. ir UAB „ELT valdymas“ (b.l. 35-37), 2012 m. birželio 6 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 12/06/06/LKS tarp L. Š. ir UAB „ELT valdymas“ (b.l. 32-34), 2012 m. spalio 18 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 12/10/18/LKS tarp L. Š. ir UAB „ELT valdymas“ (b.l. 44-46), 2012 m. rugsėjo 21 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 12/09/21/LKS tarp L. Š. ir UAB „ELT valdymas“ (b.l. 41-43), 2012 m. liepos 26 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 12/07/26/LKS tarp L. Š. ir UAB „ELT valdymas“ (b.l. 38-40), 2009 m. gegužės 20 d. trišale tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartimi Nr. 2009/05/20-3 tarp UAB „Lietuvos kino studija“, UAB „Inarsta“ ir UAB „Elektrotinklas“ (b.l. 47-48), Trišale tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartimi Nr. 09.05-19 tarp UAB „Lietuvos kino studija“, UAB „Pejasta“ ir UAB „Elektrotinklas“ (b.l. 49-50), Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2400-656/2011 (b.l. 51-56), 2011 m. rugsėjo 2 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. LKS-02/09/11 tarp RUAB „Elektrotinklas“ ir UAB „ELT valdymas“ (b.l. 72-74), 2011 m. rugsėjo 2 d. pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b.l. 75), Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2400-656/2011 (b.l. 76-81), 2014 m. liepos 10 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. RP/14/07/10 tarp BUAB „Kauno Hronas“ ir UAB „Skolų valdymo centras“ (b.l. 82-86), 2014 m. liepos 10 d. reikalavimo teisės ir ją patvirtinančių dokumentų perdavimo-priėmimo aktu tarp BUAB „Kauno Hronas“ ir UAB „Skolų valdymo centras“ (b.l. 87-88), trišale tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartimi Nr. 09.05-25 tarp UAB „Pejasta“, UAB „Kauno Hronas“ ir UAB „Lietuvos kino studija“ (b.l. 94-95), trišale tarpusavio atsiskaitymų suderinimo sutartimi Nr. 09/06/01 tarp UAB „Inarsta“, UAB „Kauno Hronas“ ir UAB „Lietuvos kino studija“ (b.l. 96-97), Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5409-178/2009 (b.l. 98-99), UAB „Kauno Hronas“ ir UAB „Lietuvos kino studija“ 2009 m. birželio 2 d. sudarytu aktu dėl UAB Lietuvos kino studijos atsiskaitymo už UAB „Kauno Hronas“ susidariusį įsiskolinimą (b.l. 100), PVM sąskaitomis-faktūromis (b.l. 101, 103, 105, 107, 124-125, 128-129, 151-156), atliktų darbų aktais (b.l. 102, 104, 106, 108, 122-123, 126-127), 2008 m. spalio 21 d. statybos darbų subrangos sutartimi tarp UAB „Pejasta“, UAB „Inarsta“ ir UAB „Elektrotinklas“ (b.l. 134-150), apmokėjimą pagal reikalavimo perleidimo sutartis patvirtinančiais mokėjimo dokumentais (b.l. 192-199).

13Taigi į bylą yra pateikti iš esmės pakankami duomenys, kokiu pagrindu L. Š. reiškiamas finansinis reikalavimas susidarė (CPK 178, 185 str.), o būtent: Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1315-578/2010 buvo patvirtinti RUAB „Lietuvos kino studija“ kreditorių reikalavimai, tarp kurių – ir UAB „Elektrotinklas“ 287 864,58 Lt (83 371,34 EUR) finansinis reikalavimas. UAB „Elektrotinklas“ šį savo reikalavimą perleido UAB „ELT valdymas“ 2011 m. rugsėjo 2 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. LKS-02/09/11, o Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2400-656/2011 patikslino RUAB „Lietuvos kino studija“ kreditorių sąrašą – išbraukė iš šio sąrašo UAB „Elektrotinklas“ ir į sąrašą įtraukė UAB „ELT valdymas“ su jos įgytu ir po dalies reikalavimo perleidimo UAB „Arclights“ likusiu 200 000 Lt (57 924 EUR) kreditoriniu reikalavimu. UAB „ELT valdymas“ reikalavimo teisių perleidimo sutartimis perleido pareiškėjai L. Š. teisę gauti iš UAB „Lietuvos kino studija“ nurodytą sumą. Taip pat Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1315-578/2010 buvo patvirtintas UAB „Kauno Hronas“ 189 063,60 Lt (54 756,60 EUR) finansinis reikalavimas, kuris 2014 m. liepos 10 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. RP/14/07/10 buvo perleistas UAB „Skolų valdymo centras“, o šios - 2014 m. liepos 17 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. RP14/07-01 pareiškėjai L. Š.. Tokiu būdu yra įrodyta, kad pareiškėja turi reikalavimo teisę į BUAB „Lietuvos kino studija“ ir to reikalavimo dydis yra 93 203,68 EUR. Įrodymų, paneigiančių šią pareiškėjos pateiktą informaciją, byloje nėra, todėl teismas neturi pagrįsto pagrindo pareiškėjos L. Š. BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje neįtraukti kreditore su 93 203,68 EUR finansiniu reikalavimu.

14Bankroto administratoriaus įgalioto asmens argumentai, jog jam pareiškėjos L. Š. reiškiamo finansinio reikalavimo pagrįstumas kelia abejonių dėl to, kad pareiškėja ir buvęs UAB „Lietuvos kino studija“ vadovas R. Š. yra artimais giminystės ryšiais susiję asmenys, negali būti pagrindu netvirtinti pareiškėjos kreditore UAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje, kadangi minima aplinkybė pati savaime nereiškia, jog sandoriai, kuriais remiasi pareiškėja, yra neteisėti, kol jie nėra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Be to dauguma sandorių yra sudaryta ne tarp pareiškėjos ir UAB „Lietuvos kino studija“, atstovaujamos R. Š., o tarp kitų juridinių asmenų (UAB „Elektrotinklas“, UAB „ELT valdymas“, UAB „Inarsta“, UAB „Pejasta“ ir kt.). Pažymėtina, jog į bylą buvo pateikti ir pirminiai buhalteriniai dokumentai (PVM sąskaitos-faktūros, atliktų darbų aktai, statybos darbų subrangos sutartis ir kt.), kurie yra pakankami įrodyti pirminių kreditorių (UAB „Elektrotinklas“, UAB „ELT valdymas“, UAB „Kauno Hronas“) reikalavimo teises į BUAB „Lietuvos kino studija“.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos L. Š. kreditorinis reikalavimas 93 203,68 EUR sumai yra įrodytas, todėl pareiškimas tenkintinas (CPK 178, 185 str., Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 ir 5 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 290 ir 291 straipsniais,

Nutarė

17Pareiškėjos L. Š. pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo tenkinti - BUAB „Lietuvos kino studija“ bankroto byloje įtraukti L. Š. kreditore su 93 203,68 EUR finansiniu reikalavimu.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai