Byla e2-516-330/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreditorinis reikalavimas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Neksalita“ bankroto byloje Nr. eB2-2625-431/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) West Alphatel LLP atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreditorinis reikalavimas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Neksalita“ bankroto byloje Nr. eB2-2625-431/2016.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Neksalita“ iškelta bankroto byla. Nutartis yra įsiteisėjusi. Teismui bankroto administratorius pateikė prašymą patvirtinti bankrutavusios UAB (toliau – ir BUAB) „Neksalita“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą už bendrą 734 391,53 Eur sumą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtino BUAB „Neksalita“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, įskaitant ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 91 737,09 Eur finansinį reikalavimą. Teismas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą patvirtino pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis, atsižvelgdamas į tai, kad ginčų dėl finansinių reikalavimų dydžio ir pagrįstumo nėra.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Kreditorius West Alphatel LLP atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutarties dalį dėl kreditorės VMI kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir priimti naują (patikslintą) nutartį dėl BUAB „Neksalita“ kreditorių sąrašo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Kreditoriaus žiniomis, ginčas tarp BUAB „Neksalita“ ir kreditorės VMI dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) nepriemokos yra nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme (byla Nr. I-3192-561/2015). Ši administracinė byla yra sustabdyta dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, kuris susijęs su mokesčių administratoriaus priimtu sprendimu dėl PVM nepriemokos. Ši aplinkybė turi įtakos sprendžiant dėl VMI finansinio reikalavimo pagrįstumo.
  2. Teismas, patvirtinęs VMI reikalavimą, nevykdė įstatyme ir teismų praktikoje nustatytos aktyvaus veikimo pareigos. Teismas patvirtino reikalavimą netyręs jo pagrįstumo. Tokia teismo nutartis iškreipia bendrą kreditorių sudėtį, BUAB „Neksalita“ skolos sumą ir sumažina kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo patenkinimo galimybę.

9Kreditorė VMI atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo nutartimi patvirtintas VMI kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas.
  2. Net ir tuo atveju, jei būtų pripažinta, kad VMI neturėjo būti įtraukta į kreditorių sąrašą dėl galutinai nesibaigusio mokestinio ginčo, visgi dėl skundžiama nutartimi patvirtinto dalies VMI kreditorinio reikalavimo joks ginčas nevyksta, todėl nėra pagrindo apskritai išbraukti VMI iš kreditorių sąrašo.
  3. Smarkiai sumažinus VMI reikalavimo dydį, ji, kaip kreditorė, neteks reikšmingos dalies balsų kreditorių susirinkime ir negalės tinkamai atstovauti valstybei bankroto byloje.

10BUAB „Neksalita“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo dėl atskirojo skundo spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodoma, kad bankroto administratoriui nėra perduotas įmonės turtas ir dokumentai, todėl jis neturėjo galimybės sutikrinti pareikštų finansinių reikalavimų su BUAB „Neksalita“ buhalterinės apskaitos duomenimis. Administratorius pateikė teismui tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus vadovaudamasis pačių kreditorių pateiktais duomenimis.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas BUAB „Neksalita“ bankroto byloje VMI 91 737,09 Eur finansinį reikalavimą, priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą.

13Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino BUAB „Neksalita“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, įskaitant VMI 91 737,09 Eur finansinį reikalavimą. Teismas finansinius reikalavimus patvirtino pagal bankroto administratoriaus pateiktą sąrašą, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto administratorius reikalavimų neginčijo. Iš bylos medžiagos matyti, kad VMI pateikė bankroto administratoriui duomenis, jog jos kreditorinį reikalavimą sudaro mokestinė nepriemoka dėl akcizų, kurios suma 220,60 Eur, gyventojų pajamų mokesčio – 1383,59 Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 83,87 Eur, pelno mokesčio – 3 356,11 Eur, pridėtinės vertės mokesčio – 86 524,08 Eur, žemės mokesčio – 168,84 Eur, iš viso mokestinės nepriemokos sudaro 91 737,09 Eur (suma apskaičiuota kartu su delspinigiais). Apeliantas, trečios eilės BUAB „Neksalita“ kreditorius West Alphatel LLP, nesutinka su patvirtintu VMI reikalavimu, teigdamas, kad VMI finansinis reikalavimas yra nepagrįstas, nes šiuo metu vyksta ginčas dėl BUAB „Neksalita“ mokestinės nepriemokos.

14Vienas iš bankroto procese spręstinų klausimų yra bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų tvirtinimas. Tam, kad būtų nustatyta, ar kreditoriaus reikalavimas pagrįstas, jis turi būti patikrintas. Reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam subjektui, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo, nes teismas nėra įpareigotas tvirtinti visų be išimties administratoriaus pripažintų reikalavimų. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad, atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimui patvirtinti reikšmingas aplinkybes. Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 179 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 6 punktas). Taigi, bankroto bylą nagrinėjantis teismas turėtų siekti, kad kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas ir dydis būtų nustatyti jo tvirtinimo stadijoje. Tai padėtų užtikrinti bankroto procedūrų sklandumą, kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcijų stabilumą, išvengti atlikto reikalavimų tenkinimo koregavimų.

15Akivaizdu, kad VMI yra BUAB „Neksalita“ kreditorė, nes net ir nevertinant mokestinės nepriemokos dėl PVM, VMI turi teisę dar į 5 213,01 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Apeliantas, nors ir prašo panaikinti visą skundžiamos nutarties dalį dėl VMI kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, argumentų dėl kitos rūšies VMI kreditorinio reikalavimo sudėtį sudarančių nepriemokų ir jų dydžio nepagrįstumo neteikia. Tai reiškia, kad iš esmės yra kilęs ginčas dėl VMI, kaip kreditoriaus, pareikšto finansinio reikalavimo dydžio. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (teritorinis mokesčių administratorius), atlikusi UAB „Neksalita“ mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d., sudarė patikrinimo aktą, pagal kurį papildomai buvo apskaičiuota 131 355 Lt (38 043,04 Eur) PVM nepriemoka. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (centrinis mokesčių administratorius) sprendimu šį patikrinimo aktą patvirtino. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atmetė BUAB „Neksalita“ skundą dėl mokesčių administratoriaus sprendimo. Dėl minėtų mokesčių administravimo subjektų priimtų sprendimų BUAB „Neksalita“ padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydama priimtus spendimus dėl PVM nepriemokos panaikinti. Šis teismas 2015 m. kovo 3 d. nutartimi skundo nagrinėjimą sustabdė, nes nustatė, kad yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris yra betarpiškai susijęs su mokesčių administratoriaus priimtais sprendimais, kurie ginčijami administracinėje byloje. Taigi šiuo metu dar nėra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl minėtų mokesčių administravimo subjektų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau vien ši aplinkybė neleidžia vienareikšmiškai spręsti, kad BUAB „Neksalita“ bankroto byloje patvirtintas VMI finansinis reikalavimas (ar jo dalis) yra nepagrįstas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad mokestinis patikrinimas už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. buvo atliktas ne tik įvertinus atliekamo ikiteisminio tyrimo medžiagą, bet remiantis ir kitais duomenimis (buhalterinės apskaitos dokumentais, 2011 m. vasario 3 d. Klaipėdos VMI atlikto UAB „Grandeksa“ mokestinio patikrinimo duomenimis, specialisto išvada ir pan.). Sprendimas dėl PVM nepriemokos priimtas atsižvelgiant į duomenų visumą, o ne tik į ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis. Ikiteisminio tyrimo trukmė šiuo atveju yra sunkiai prognozuojama, todėl kreditorinio reikalavimo dalies netvirtinimas dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, dėl kurio neapibrėžtam laikui sustabdytas ir mokestinio ginčo nagrinėjimas minėtoje administracinėje byloje, nebūtų suderinamas su bankroto proceso operatyvumu, taip pat iš esmės pažeistų VMI, kaip BUAB „Neksalita“ kreditorės, teises. Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau šioje nutartyje nurodytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad šioje BUAB „Neksalita“ bankroto proceso stadijoje VMI patvirtinto kreditorinio reikalavimo ir jo dydžio pagrįstumas nebuvo paneigtas. Tačiau tuo atveju, jei paaiškėtų naujos aplinkybės ir atsirastų pagrindas koreguoti (pvz., sumažinti) VMI finansinio reikalavimo dydį, tą padaryti bus galima patikslinant šios kreditorės finansinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2013 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2013).

16Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų (dėl Vilniaus apygardos administracinio teisme nagrinėjamo mokestinio ginčo) nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (dalies), todėl ji paliekama nepakeista.

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai