Byla 2S-1751-232/2018
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017, suinteresuoti asmenys K. T., A. T

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017, suinteresuoti asmenys K. T., A. T..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjas BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017.
 2. Pareiškėjas pateikė prašymą sustabdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017, kuria patvirtinta A. ir K. T. sudaryta sutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių, dalyje dėl A. ir K. T. turto, turtinių teisių ir prievolių tarp šalių paskirstymo (A. ir K. T. dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių sutarties 1, 5-16 punktai) vykdymą iki įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017. Nurodė, jog šiuo metu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjo ieškinį K. T. dėl žalos atlyginimo ir skolos priteisimo, kurioje esant pareiškėjui palankiam sprendimui, reikalavimas negalėtų būti patenkinamas, nekeičiant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-05-05 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017. Paaiškino, jog dokumentai dėl akcijų pardavimo, bankroto bylos iškėlimo ir separacijos patvirtinimo buvo rengiami vienu metu, kas patvirtina, kad K. T. apie šiuos veiksmus buvo žinoma ir todėl teismui patvirtinus gyvenimą skyrium (separaciją), bei A. T. ir K. T. sutartį dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių visas vertingas santuokoje įgytas turtas atiteko A. T.. Pažymėjo, jog K. T. siekė išvengti bet kokių reikalavimų ir to sieks ateityje.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 28 d. nutartimi atmetė pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ prašymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017 dalies vykdymo sustabdymo.
 2. Nurodė, kad pareiškėjas savo prašymą iš esmės grindžia tuo, jog K. T. ir A. T. kartu veikdami (savo elgesiu ir veiksmais) galimai siekė išvengti galimų pareiškėjo kreditorinių reikalavimų įvykdymo, t. y. K. T. prieš bankroto bylos iškėlimą, pardavė įmonės akcijas, taip pat su A. T. sudarė turto pasidalinimo sutartį, pagal kurią K. T. sutuoktinei A. T. atiteko santuokos metu įgytas nekilnojamasis turtas. Pažymėjo, kad pareiškėjas nepagrindė aplinkybės, jog A. T. galimai sieks perleisti minimą nekilnojamąjį turtą. Pareiškėjas nenurodo kokie konkretūs A. T. veiksmai leidžia teigti, jog ji yra nesąžininga. Atkreipė dėmesį, jog vien galimi neigiami sprendimo vykdymo padariniai nėra pakankamas pagrindas tenkinti prašymą stabdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą. Pažymėjo, kad teismui nepateikta įrodymų, jog sprendimo vykdymo atgręžimas taptų neįmanomas, todėl nenustatė grėsmės būsimo pareiškėjui palankaus teismo sprendimo, priimto atnaujinus procesą civilinėje byloje, įvykdymui.

8III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 23 d. nutartį ir tenkinti pareiškėjo prašymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017 dalies sustabdymo.
 2. Nurodė, kad prašymas sustabdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties vykdymą savo paskirtimi nėra tapatus prašymui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) vykdymo sustabdymu siekiama išvengti poreikio taikyti sprendimo vykdymo atgręžimą. Sprendžiant, ar nesustabdžius sprendimo (nutarties) vykdymo nepasunkės teismo sprendimo įvykdymas, vertinamas ne teismo nutarties atnaujinti procesą vykdymas, o teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo galimybė (CPK 373 str.), jei išnagrinėjus bylą atnaujintame procese tektų atgręžti sprendimo vykdymą (CPK 760 str.). Nurodė, kad jeigu nebus sustabdytas teismo sprendimo dalyje vykdymas, gali susidaryti situacija, jog patenkinus pareiškėjo reikalavimus, sprendimo įvykdymo atgręžimas gali tapti neįmanomu ar galėtų kilti ginčų dėl turto grąžinimo atgręžtiniu reikalavimu, ypač turint omenyje, jog galimai priėmus palankų teismo sprendimą dėl pareiškėjo reikalavimų, pasikeistų suinteresuotų asmenų prievolių tretiesiems asmenims dydis ir struktūra, kas turėtų įtakos ir šalių įgyto turto pasidalinimui. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartimi, priimta civilinė byloje Nr. e2-273-178/2016 bei 2017 m. sausio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017, kadangi pastarųjų bylų aplinkybės nėra analogiškos (skirtingos) lyginant su nagrinėjama civiline byla. Paaiškino, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu (jo dalimi) iš suinteresuotų asmenų pareiškėjo atžvilgiu nėra priteistos piniginės sumos, todėl šis procesinis sprendimas iš esmės nereikalauja atlikti jokių priverstinio vykdymo veiksmų suinteresuotų asmenų atžvilgiu.
 3. Nurodė, kad atsižvelgiant į pareiškėjo kartu su prašymu atnaujinti procesą pateiktus įrodymus, patvirtinančius reikalavimų faktinį pagrindą, preliminariai spręsti, kad išnagrinėjus pareiškėjo reikalavimus iš esmės negalėtų būti priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas nėra pagrindo. Pažymėjo, jog nurodė visą eilę kitų abiejų A. ir K. T. (kaip sutuoktinių) veiksmų, kurie sudaro pagrįstą pagrindą manyti, jog abu suinteresuoti asmenys, o ne vienas kažkuris, veikia sutartinai ir savo veiksmais siekia, jog prievolė pareiškėjui nebūtų įvykdyta.
 4. Suinteresuoti asmenys K. T., A. T. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose prašė atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamo teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjo prašymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017 dalies vykdymo sustabdymo, teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Pagal bendrąją taisyklę prašymo atnaujinti procesą padavimas nestabdo sprendimo ar nutarties vykdymo (CPK 372 straipsnio 1 dalis). CPK 372 straipsnio 2 dalis nustatyta, kad prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantis teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu arba savo iniciatyva turi teisę sustabdyti sprendimo ar nutarties vykdymą, iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo. Nutartis dėl sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymo gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
 4. CPK 334 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio Kodekso numatytais atvejais, 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 372 straipsnio 2 dalis numato galimybę apskusti nutartis dėl sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymo, tačiau nenumato galimybės apskusti nutartis, kuriose netenkintas prašymas stabdyti sprendimo ar nutarties vykdymą. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad teismo sprendimo/nutarties vykdymo sustabdymo klausimo išsprendimas ir jo apskundimo galimybė, kuomet inicijuojamas proceso atnaujinimas išnagrinėtoje byloje, yra reglamentuotas specialiojoje normoje, o ji numato galimybę apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį tik tuomet, kai vykdymas yra sustabdomas, o ne nestabdomas (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-409-178/2018, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-322-180/2016).
 5. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad pareiškėjo prašymo sustabdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017 dalies vykdymą netenkinimas, neužkerta kelio tolimesnei bylos eigai. Nurodytų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad apskųstoji pirmosios instancijos teismo nutartis neatitinka nei vienos CPK 334 straipsnio 1 dalyje reglamentuotos sąlygos, kai priimtą nutartį galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo.
 6. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinis procesas pradėtas pagal pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017, suinteresuoti asmenys K. T., A. T., nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu

Nutarė

14nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2YT-18106-1050/2017, suinteresuoti asmenys K. T., A. T..

Proceso dalyviai
Ryšiai