Byla e2-273-178/2016
Dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-409-227/2011 atnaujinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo (išieškotojo) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. eA2-733-278/2015 pagal atsakovės (skolininkės) uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ prašymą dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-409-227/2011 atnaujinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovė (skolininkė) UAB „Pasvalio vandenys“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl civilinės bylos pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovei UAB „Pasvalio vandenys“ dėl žalos atlyginimo, kurioje Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-409-227/2011 visiškai tenkino ieškinį, o Lietuvos apeliacinis teismas paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės nepakeistu, atnaujinimo prašydama: 1. Atnaujinti Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-409-227/2011 nagrinėjimą, baigtos nagrinėti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-348/2012 – atnaujinus civilinės bylos (2-409-227/2011) nagrinėjimą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį dėl 121 478,22 Eur, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų, atmesti visiškai; 2. Sustabdyti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-409-227/2011 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-348/2012 pagrindu Panevėžio apygardos teismo išduoto vykdomojo rašto Nr. 2-409-227 dėl 121 478,22 Eur, 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš UAB „Pasvalio vandenys“ vykdymą iki proceso atnaujinimo, o procesą atnaujinus – iki bylos naujo sprendimo įsigaliojimo. UAB „Pasvalio vandenys“ nurodė, jog įsiteisėjusių sprendimų pagrindu jos atžvilgiu yra pradėta vykdomoji byla, kuri, sprendžiant dėl proceso atnaujinimo, siekiant užtikrinti pareiškėjos teises, stabdytina.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2015 m. spalio 26 d. nutartimi sustabdė Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo dėl 121 478,22 Eur žalos išieškojimo iš UAB „Pasvalio vandenys“ vykdymą iki įsiteisės sprendimas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-409-227/2011. Teismas sprendė, jog UAB „Pasvalio vandenys“ prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytos aplinkybės gali būti pagrindu atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje, ir pripažino, kad vykdomas išieškojimas iš UAB „Pasvalio vandenys“ pagal įsiteisėjusį sprendimą gali turėti neigiamos įtakos šios bendrovės ūkinei veiklai.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Ieškovas (išieškotojas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 26 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas neįvertino, kad atsakovė UAB „Pasvalio vandenys“, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, piktnaudžiauja proceso dalyvio teisėmis, siekia vilkinti teismo sprendimo įvykdymą ir tyčia klaidina teismą teigdama, kad nagrinėjant bylą proceso šalims ir teismui nebuvo žinomos ir nebuvo įvertintos meteorologinės sąlygos, kuomet 2010 m. liepos 14 d. buvo užteršta Lėvens upė, todėl skundžiama nutartis naikintina.

102. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1103-1000/2015 panaikino antstolės I. E. 2015 m. liepos 16 d. patvarkymą Nr. S-10515, kuriuo panaikintas 2015 m. birželio 30 d. patvarkymas dėl vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų atnaujinimo vykdomojoje byloje Nr. 0163/12/01936. Įsiteisėjus Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. nutarčiai, o skundžiama nutartimi sustabdžius žalos išieškojimą, susidarys teisės kolizija, todėl skundžiama nutartis panaikintina.

113. Klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išspręstas nepranešus apeliantui, todėl buvo pažeista jo teisė būti išklausytam.

12Atsakovė (skolininkė) UAB „Pasvalio vandenys“ atsiliepime prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą, Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

131. Apeliantas iš esmės ginčija ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau prašymo dėl proceso atnaujinimo pagrįstumą. Tuo tarpu teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tik preliminariai vertina pareikštus reikalavimus, o jų pagrįstumo klausimas sprendžiamas nagrinėjant prašymus / reikalavimus iš esmės.

142. Apelianto teiginiai, jog atsakovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir vilkina bylos nagrinėjimą, yra deklaratyvūs, klaidinantys teimą bei nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis.

153. Apelianto teiginiai apie pažeistą teisę būti išklausytam yra nepagrįsti, nes galiojančios proceso teisės normos nenumato privalomo šalies informavimo apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą.

164. Patvarkymų, priimtų vykdomojoje byloje, ir vykdomųjų veiksmų teisėtumo klausimas neturi jokios reikšmės sprendžiant dėl skundžiamos nutarties teisėtumo.

175. Apeliantas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, jis pagal savo prievoles atsako tik savo lėšomis. Todėl, nenustabdžius vykdomo išieškojimo iki proceso atnaujinimo, sprendimo vykdymo atgręžimas gali tapti neįgyvendinamu.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

19CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

20Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2015 m. spalio 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo bei pagrįstumo patikrinimas.

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22Atsakovė (skolininkė) prašyme dėl proceso atnaujinimo pareiškė ir prašymą sustabdyti įsiteisėjusio Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo pagrindu išduoto vykdomojo rašto vykdymą iki proceso atnaujinimo, o procesą atnaujinus – iki naujo sprendimo įsigaliojimo. Taigi, atsakovės prašyta taikyti priemonė iš esmės atitiko CPK 145 straipsnio 10 punkte numatytą priemonę, t. y. išieškojimo vykdymo procese sustabdymą. Nors pirmosios instancijos teismas, tenkindamas atsakovės prašymą bei sustabdydamas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą iki įsiteisės sprendimas dėl proceso atnaujinimo, nurodė, jog taikoma CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte įtvirtinta priemonė, t. y. kita įstatymuose numatyta ar teismo pritaikyta priemonė, kurios nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taikyta laikinoji apsaugos priemonė, pagal savo esmę yra būtent CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatytoji, t. y. išieškojimo vykdymo procese stabdymas. Dėl šios priežasties, vertinant taikytos laikinosios apsaugos priemonės tinkamumą bei teisėtumą, atsižvelgiama į šios laikinosios priemonės taikymo specifiką.

23Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės. Todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Antstoliui pateikiami vykdyti įsiteisėję vykdomieji dokumentai. CPK 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas, reiškiantis, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublik?s teritorijoje. Prašymo atnaujinti procesą padavimas nestabdo sprendimo ar nutarties vykdymo (CPK 372 str. 1 d.). Nors vienas iš CPK numatytų atvejų, kada gali būti stabdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymas, yra ir tuo atveju, kai sprendžiamas proceso atnaujinimo klausimas (CPK 372 str. 2 d.), tačiau pripažintina, jog išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti labiau rezervuotai nei paprastai, juo labiau, kad CPK 373 straipsnis numato įvykdytų teismo sprendimo (nutarčių) atgręžimo galimybę. Priešingu atveju įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas būtų sumenkinamas. Taigi, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl prašomos priemonės taikymo galimybės, turėjo vadovautis sprendimo privalomumo principu (CPK 18 str.), taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) bei vertinti sprendimo atgręžimo vykdymo perspektyvas.

24Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad vykdomas išieškojimas iš atsakovės (skolininkės) gali turėti neigiamos įtakos atsakovės ūkinei veiklai. Tai, kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, laikyta pagrindu laikinosios apsaugos priemonės taikymui. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien galimos neigiamos sprendimo vykdymo pasekmės atsakovės (skolininkės) veiklai nagrinėjamu atveju nėra pakankamas pagrindas stabdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą, nes tokios pasekmės paprastai kyla vykdant bet kurį ženklesnes pasekmes keliantį sprendimą. Kaip minėta, ši laikinoji apsaugos priemonė turi būti taikoma, nepažeidžiant sprendimo privalomumo principo ir tik tuo atveju, jei yra pakankamas pagrindas manyti, kad, jos nepritaikius, nebus galimas ar bus itin komplikuotas reikalavimo atgręžimo įvykdymas. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su atsakovės (skolininkės) teiginiais, jog įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) vykdymo sustabdymas taikomas siekiant išvengti poreikio taikyti sprendimo vykdymo atgręžimą (CPK 373 str.), jei pakartotinai išnagrinėjus bylą atnaujintame procese galimai būtų priimtas priešingas teismo sprendimas. Tačiau nagrinėjamu atveju, įvertinus apeliantės veiklos finansavimą iš valstybės ir savivaldybės lėšų, nėra jokio pagrindo manyti, jog sprendimo vykdymo atgręžimas būtų neįmanomas ar bent ženkliau komplikuotas. Akivaizdu, jog sprendimo įvykdymo atgręžimas būtent iš apeliantės, kuri išlaikoma iš valstybės biudžeto, būtų galimas visais atvejais, t. y. nėra pagrindo pripažinti esant grėsmę atsakovei (skolininkei) galimai palankaus galutinio (atnaujinus procesą) teismo sprendimo įvykdymui ir ši aplinkybė paneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamu atveju įsiteisėjusiu teismo sprendimu atsakovas įpareigotas atlyginti aplinkai padarytą žalą. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ir ginamo intereso pobūdis nulemia įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principo prioritetą galimai atsakovės (skolininkės) patiriamo ūkinės veiklos suvaržymo atžvilgiu.

25Paminėtos aplinkybės yra pakankamos panaikinti skundžiamą nutartį, tačiau pasisakytina ir dėl preliminaraus atsakovės (skolininkės) pareikšto prašymo vertinimo. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs reiškiamą prašymą, pripažino jį tikėtinai pagrįstu, t. y. nustatė pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs prašymą dėl proceso atnaujinimo iš esmės, 2015 m. lapkričio 16 d. nutartimi atsisakė jį tenkinti – proceso neatnaujino. Nors ši nutartis neįsiteisėjo, nes atsakovė (skolininkė) ją skundė apeliacine tvarka ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis skundas nėra išnagrinėtas, tačiau paminėta aplinkybė taip pat leidžia daryti labiau tikėtinas prielaidas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebūtinumą šioje byloje. Teismų praktikoje yra pripažįstama, jog teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas negalės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tokio atsakovo atžvilgiu negalimas. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, net ir tuo atveju, jei šis sprendimas neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2015 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-147-186/2015 ). Todėl aptariama aplinkybė laikytina papildomu pagrindu panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

26Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p.). Apeliacinės instancijos teismas kitų apelianto ir atsakovės (skolininkės) argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako, kadangi jie, nusprendus panaikinti skundžiamą nutartį, nebeturi įtakos sprendžiant kilusį ginčą.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 338 straipsniais,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 26 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - atmesti atsakovės (skolininkės) uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovė (skolininkė) UAB „Pasvalio vandenys“ kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. spalio 26 d. nutartimi sustabdė... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Ieškovas (išieškotojas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 9. 1. Teismas neįvertino, kad atsakovė UAB „Pasvalio vandenys“, prašydama... 10. 2. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 29 d. nutartimi... 11. 3. Klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išspręstas... 12. Atsakovė (skolininkė) UAB „Pasvalio vandenys“ atsiliepime prašo atmesti... 13. 1. Apeliantas iš esmės ginčija ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 14. 2. Apelianto teiginiai, jog atsakovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis... 15. 3. Apelianto teiginiai apie pažeistą teisę būti išklausytam yra... 16. 4. Patvarkymų, priimtų vykdomojoje byloje, ir vykdomųjų veiksmų teisėtumo... 17. 5. Apeliantas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo,... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 19. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 20. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2015 m. spalio 26 d.... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. Atsakovė (skolininkė) prašyme dėl proceso atnaujinimo pareiškė ir... 23. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 24. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad vykdomas... 25. Paminėtos aplinkybės yra pakankamos panaikinti skundžiamą nutartį, tačiau... 26. Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 26 d. nutartį panaikinti ir...