Byla 2YT-18274-728/2018
Dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. E. pareiškimą dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas pateikė skundus dėl antstolio veiksmų ir prašo panaikinti 2018 m. kovo 21 d. patvarkymą Nr. 50 241 2018 03 21 2066/17-2, ir nurodė, kad pareiškėjas neturi jokių žinių apie Patvarkyme nurodytus teismo sprendimus, taigi negalėjo žinoti apie J. S. pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą. Taip pat advokatas nurodo, kad nėra informuotas apie antstolio Valdo Čegliko žinioje esančios vykdomosios bylos Nr. 0116/15/00523 nutraukimą ir/arba 2015-04-01 patvarkymo panaikinimą.

4Antstolis 2018 m. balandžio 20 d. patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto 18-ojo notarų biuro vykdomąjį Įrašą Nr. 4297 dėl skolos išieškojimo iš K. E., a.k. ( - ) išieškotojos J. S. naudai. Nurodė, kad 2018 m. kovo 14 d. antstolio Daliaus Traigio kontoroje gautas skolininko K. E. atstovo advokato G. G. 2018 m. kovo 13 d. prašymas Nr. 0241-17/02066. Prašyme advokatas prašė neskaičiuoti palūkanų vykdomojoje byloje Nr. 0241/17/02066, nes 2015 m. balandžio 1 d. antstolis Valdas Čeglikas priėmė patvarkymą Nr. 0116/15/00523, kuriuo areštavo J. S. priklausančią reikalavimo teisę į K. E. 50 000 Eur skolą (reikalavimo teisė kyla iš 2014-06-25 vekselio) bei uždraudė J. S. priimti reikalavimų įvykdymą, valdyti ar disponuoti minėtomis areštuotomis turtinėmis teisėmis. Taip pat nurodė, kad 2018 m. kovo 21 d. Patvarkymu Nr. 50 241 2018 03 21 2066/17-2 skolininko atstovas buvo informuotas, kad atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0241/17/02066, buvo nustatyta, jog 2016 m. spalio 5 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2161-232/16 ieškinys J. S. atžvilgiu buvo atmestas ir 2017 m. liepos 5 d. Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-447-370/2017 nutarė Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Apeliaciniam teismui išnagrinėjus skundą nutartis įsigaliojo nuo jos priėmimo momento, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytos J. S. atžvilgiu nebegalioja. Advokatas papildomai buvo informuotas, kad palūkanų dydį ir laikotarpį už kurį skaičiuojamos palūkanos nustato vykdomąjį dokumentą išduodanti institucija. Antstolis veikdamas savo kompetencijos ribose jų skaičiavimo tvarkos, kuri nurodyta vykdomajame dokumente, pakeisti negali.

5Skundas netenkintinas.

6Bylą dėl antstolio veiksmų teismas išsprendžia nutartimi (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnio 1 dalis).

7Pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti 2018 m. kovo 21 d. patvarkymą Nr. 50 241 2018 03 21 2066/17-2, nurodydamas, kad pareiškėjas neturi jokių žinių apie Patvarkyme nurodytus teismo sprendimus, taigi negalėjo žinoti apie J. S. pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą. Atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0241/17/02066, buvo nustatyta, kad 2016-10-05 Vilniaus apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2161-232/16 ieškinys J. S. atžvilgiu buvo atmestas, o 2017-07-05 Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-447-370/2017 nutarė Vilniaus apygardos teismo 2016-10-05 sprendimą palikti nepakeistą. Apeliaciniam teismui išnagrinėjus ginčą civilinėje byloje nutartis įsigaliojo nuo jos priėmimo momento, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytos J. S. atžvilgiu nebegalioja. Minėtose bylose pareiškėjas nebuvo proceso dalyviu, todėl teismai neturėjo pareigos jo informuoti apie bylų baigtis. Dėl pareiškėjo teiginio, kad jis nėra informuotas apie antstolio Valdo Čegliko vykdomas vykdomąsias bylas ir jų nutraukimą, pabrėžtina, kad šiuo atveju tai nėra antstolio Daliaus Traigio atsakomybės ribose.

8Teismas pažymi, kad vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007). Pagal Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalį vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010) (Civilinio proceso kodekso 393 straipsnis).

9Pabrėžtina, kad palūkanų dydį ir laikotarpį už kurį skaičiuojamos palūkanos nustato vykdomąjį dokumentą išduodanti institucija ir antstolis veikdamas savo kompetencijos ribose jų skaičiavimo tvarkos, kuri nurodyta vykdomajame dokumente, pakeisti negali.

10Aukščiau išdėstyti argumentai leidžia konstatuoti, kad antstolis, priimdama skundžiamą patvarkymą elgėsi teisėtai pagal Civilinio proceso kodekso reikalavimus, Sprendimų vykdymo instrukciją, antstolio vykdymo procesą reglamentuojančių procesinių teisės normų nepažeidė, todėl nėra pagrindo panaikinti skundžiamą antstolio patvarkymą.

11Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 443, 513, 290-291 straipsniais,

Nutarė

12Pareiškėjo K. E. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai