Byla 2-10979-769/2014
Dėl skolos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui D. B., atsakovei V. K., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB "Statybos projektų sprendimai" ieškinį atsakovei V. K. dėl skolos,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės 2420,00 Lt skolos, 148,42 Lt palūkanų nuo 2420,00 Lt sumos nuo 2013-05-20 iki 2014-08-11 ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-03-01 tarp ieškovo ir atsakovės buvo pasirašyta techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis. Sutartyje nustatyta techninės priežiūros paslaugų kaina 2420,00 Lt su PVM per mėnesį; 1.3. punkte nustatyta, kad 1.2. punkte nurodyta paslaugų kaina yra konkreti ir galutinė bei per visą sutarties laiką išlieka stabili ir nekintama; 2.1. punkte nustatytas užsakovo įsipareigojimas už rangovo faktiškai tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti kiekvieną mėnesį pagal abiejų šalių pasirašytą tarpinį paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. 2013-05-03 surašytas darbų aktas ir išrašyta sąskaita SPS Nr. 1265 2420,00 litų sumai; paslaugų suteikimas patvirtintas atsakovės parašais ant atliktų darbų akto ir sąskaitos. 2013-05-07 atsakovė pateikė raštą prašydama pateikti suteiktų paslaugų sąrašą ir jų vertę bei paprašė nutraukti sutartį. Ieškovas 2013-05-09 atsakovei išsiuntė atsakymą kartu su 2015-05-03 susitarimu dėl 2013-03-01 Nr. SPS/13-4-1 nutraukimo, kuriame nurodyta, kad atsakovė turi sumokėti 2420,00 Lt iki 2013-05-17. Iš atsakovės atsakymas negautas, todėl 2013-11-08 buvo išsiųstas pranešimas, tačiau atsakymas negautas, skola liko nesumokėta. Teismo posėdžio metu ieškovas, palaikydamas savo ieškinyje nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino dėl sutarties 3.2. punkto, kuriame nurodyta, kad paslaugų teikimo terminas yra 12 mėnesių, pradedant įsipareigojimus vykdyti pasirašius šią sutartį ir baigiant juos vykdyti 2013 m. kovo 1 d. abiems šalims pasirašant galutinį paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kad įvyko rašymo apsirikimo klaida, apie kurią ieškovas sužinojo tik teismo posėdžio dieną, todėl laikytina, kad sutartis yra sudaryta iki 2014-03-01. Paaiškino, kad neturi tikslo pasipelnyti, nori, kad būtų sumokėta pagal sutartį nustatytas atlyginimas už darbą, nes techninės priežiūros darbai vyko visą balandžio mėnesį, atsakovę jis nuo 2012 metų rudens konsultavo be užmokesčio ir tik 2013 metų pavasarį pasirašė sutartį, numatę joje ir atlygį.

3Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė nesutinkanti su ieškiniu, ieškovo pareikštas finansinis reikalavimas yra neteisėtas, nes jo pagrindu sudaryta sutartis Nr. SPS/13-4-1, kurios atsakovė nebuvo pasirašiusi, todėl mokėti nesutinka. Nurodė, kad ieškovui išsiuntė atsakymą į 2013-05-09 išsiųstą raštą, išsiuntė ir antrą laišką, kurį ieškovas gavo 2013-05-22. Ieškovo atsakymo nesulaukus, mano, kad, ieškovas daugiau nei metus vilkino laiką ir tik dabar kreipėsi į teismą, nes tikėjosi, kad atsakovė nebeturės įrodymų. Atsakovė teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad jai nežinant, buvo pakeistas 2013-03-01 sutarties numeris ir ji nesutinka mokėti pinigų už sutartį, kurios nepasirašė, sutartis baigėsi tą pačią pasirašymo dieną, ieškovas statybose lankėsi tik 3-4 kartus po 15 minučių, „ jo nebuvo galima prisišaukti“. Nurodė, kad statybos priežiūros darbai nebuvo vykdomi, nebuvo fiksuojami statybos darbų priežiūros žurnale taip, kaip paprastai yra daroma vykdant statybos darbų priežiūrą; nebuvo pateiktas atliktų statybos priežiūros darbų sąrašas, kurio ji prašė.

4Ieškinys tenkintinas.

5Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje Nr.3K-3-300/2008 yra nurodyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/1999; 1999 m. gruodžio 13 d. nutartis Nr. 3K-3-945/1999; 2004 m. spalio 4 d. nutartis Nr. 3K-3-513/2004; 2005 m. kovo 2 d. nutartis Nr. 3K-3-147/2005), kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2013-03-01 sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo teikti gyvenamojo namo s.b. „Neringa“ Neringos I-oji g.10 statybos techninės priežiūros paslaugas, atsakovė įsipareigojo priimti tinkamai suteiktas paslaugas bei sumokėti nustatytą kainą- 2420 Lt į mėnesį ( 4-7 b.l.); pateiktą 2013-05-03 darbų aktą pagal 2013-03-01 sutartį Nr. SPS 13-4-1 užsakovė V. K. priėmė ir pasirašė 2013-05-03 ( 8 b.l.); priėmė atsakovė ir PVM sąskaitą – faktūrą SPS Nr.1265 (9 b.l.); 2013-03-07 prašyme ieškovui prašoma nutraukti sutartį, nes Rangovas nevykdė sutarties 1.1 p., tarp ieškovo ir atsakovės 2013-03-01 pasirašyta sutartis Nr. SPS/13-, o atliktų darbų aktas (2013-05-03) pateiktas ne pagal ieškovo ir atsakovės pasirašytą sutartį, o pagal sutartį Nr. SPS 13-4-1 (b.l. 10). Ieškovo pateiktame atsakyme į prašymą atsakovei, nurodyta, kad sutartis pasirašyta 12 mėnesių laikotarpiui, todėl suteikiamų paslaugų apimtis kiekvieną mėnesį būna skirtinga, priklausomai nuo vykdomų statybos darbų pobūdžio (b.l. 11). Ieškovas paskaičiavo 148,42 Lt palūkanų ( 16 b.l.). Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju A. K. parodė, kad buvo nepatenkintas ieškovo darbu, nusprendė nutraukti sutartį ir nesutinka su ieškovo prašoma sumokėti suma, kadangi mano, jog darbai už šią sumą atlikti nebuvo; sutinka ieškovui sumokėti 500-600 litų. Liudytojas L. Ž. teismo posėdžio metu paaiškino, kad yra statybos inžinierius ir su ieškovu jį siejo darbiniai santykiai; pas ieškovą dirbo nuo 2013 metų balandžio mėnesio, ieškovo prašymu vykdavo fiksuoti darbų, aptarti iškilusius klausimus į ieškovo nurodytus objektus; kiekvieną mėnesį pateikdavo ieškovui ataskaitą, kurioje nurodydavo atliktus darbus: balandžio 3 d. pas atsakovę apžiūrėjo betonuojamas juodgrindes, balandžio 9 d. išnuomojo nivelyrą, atžymėjo nulinį aukštį, 04-10 derino brėžinius su langų gamintojais, siuntė užklausą fasado darbams, balandžio 17 d. iškrovė polistirolą, 20 d. pradėjo braižyti perdangos brėžinius. Jokių pretenzijų dėl netinkamai vykdomo darbo iš atsakovės negavo. Liudytojas teismui pateikė atliktų balandžio mėnesį darbų sąrašą bei pagrindžiančius dokumentus ir fotolenteles.

7Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Taigi, iš esmės kiekviena sutartimi šalys nustato savo teises ir prisiima atitinkamas pareigas, o sutartis šalys privalo vykdyti tinkamai (CK 6.200 str. 1 d.). Atsakovė savo atsikirtimus į ieškinį grindžia tuo, kad yra dvi skirtingos sutartys: jos pasirašyta sutartis baigėsi tą pačią dieną- 2013-03-01, be to, ieškovas jokių darbų balandžio mėnesį neatliko. Įvertinus bylos duomenis, teismas sutinka ( ką pripažino ir pats ieškovas), kad 2013-03-01 pasirašytos tarp šalių paslaugų teikimo sutarties 3.2. punkte nurodytas paslaugų teikimo terminas,- 12 mėnesių, prieštarauja nurodytai konkrečiai datai,- „baigiant juos vykdyti 2013-03-01“, nes negali 12 mėnesių terminas baigtis tą pačią, sutarties pasirašymo, dieną, todėl laikytina, kad tai rašymo apsirikimas. Be to, nors atsakovė ir teigė, kad sutartis pasibaigė 2013-03-01, tačiau 2013 metų gegužės 3 dieną ji pasirašė atliktų darbų aktą už 2013 metų balandžio mėnesį, vėliau pati prašė nutraukti sutartį Rangovui nevykdant įsipareigojimų ( 10 b.l.), tokiu būdu pripažindama, kas sutartiniai santykiai šalis siejo ir balandžio, ir gegužės mėnesį. Iš byloje esančio 2013-05-03 šalių nepasirašyto susitarimo dėl sutarties nutraukimo matyti, jog sutartis turėjo būti nutraukta atsakovei sumokėjus 2420 Lt iki 2013-05-17. Atsakovė iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios reikalaujamos sumos nesumokėjo, sutartis iki 2013-05-17 nebuvo nutraukta. Teismo posėdžio metu taip pat buvo nustatyta, kad ieškovo egzemplioriuje 2013-03-01 sutarties numeris nurodytas „SPS/13-4-1“ ( 4 b.l.), o atsakovės egzemplioriuje „Nr.SPS/13-„. Bylos nagrinėjimo metu buvo išsiaiškinta, kad sutartis sudaryta 2 egzemplioriais ( 11.1. Sutarties punktas), sutarties sąlygos abiejuose egzemplioriuose yra visiškai identiškos, todėl darytina išvada, kad ieškovo turimame sutarties egzemplioriuje numerio „ 4-1“ prierašas sutarties galiojimui įtakos neturi,- sutarties turinys, nustatytos sąlygos šalių turimuose egzemplioriuose yra vienodos, todėl tiek ieškovo, tiek atsakovės jos turėjo būti vykdomos. Šalių pasirašytos sutarties 1.1 punktu ieškovas įsipareigojo teikti gyvenamojo namo statybos techninės priežiūros paslaugas, atsakovė prisiėmė pareigą pagal 2.1. punktą sumokėti už ieškovo faktiškai atliktą darbą 2420 Lt ( 1.2. p.) kiekvieną mėnesį pagal abiejų pasirašytą tarpinį paslaugų perdavimo-priėmimo aktą per 15 kalendorinių dienų nuo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo. Sutartyje nebuvo numatyta, kokia apimtimi bus teikiamos priežiūros paslaugos ( kiek kartų per mėnesį ieškovas privalės atvykti į statybas, koks jo vienos valandos darbo įkainis, kokie konkretūs darbai, ir kiek jų turės būti atlikti ir pan.), todėl atsakovės atsikirtimai, kad ieškovas balandžio mėnesį tebuvo atvykęs 3-4 kartus po 15 minučių, todėl jai pareigos mokėti už darbą nėra, - nepagrįsti ir atmestini.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą priėmė 2013-05-03. Per 15 dienų už darbus neatsiskaitė, 2013-05-07 ( nurodyta 2013-03-07) prašydama pateikti suteiktų paslaugų sąrašą ir jų vertę pagal sutarties 3.4. punktą. Pažymėtina, kad pagal šalių pasirašytą sutartį ieškovas privalėjo pažymą apie suteiktų paslaugų vertę ( 3.4. p.) pateikti tik visiškai atlikęs paslaugas, t.y., po metų nuo sutarties pasirašymo, nes 2.1. punktas nenustatė tokios pareigos teikiant kas mėnesį tarpinius paslaugų perdavimo –priėmimo aktus. Įvertinus aukščiau išdėstytą laikytina, kad atsakovei per 15 dienų nesumokėjus sutartyje nustatytos sumos už priežiūrą, ieškovas pagrįstai nuo 2013-05-20 paskaičiavo 5 procentų dydžio metines palūkanas pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį ( terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti minimalias 5 procentų dydžio metines palūkanas). Ieškovui taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos skolos ( 2420 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-08-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnis).

9Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistinos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas prašo priteisti 77 litus žyminio mokesčio ir 600 litų už ieškinio surašymą. Iš bylos duomenų matyti, kad 600 litų ieškovas už ieškinio surašymą sumokėjo V. V. ( 20 b.l.) LR CPK 56 straipsnyje nurodyti asmenys, galintys būti atstovais teismuose. Lietuvoje teismų praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis teismas, kuris dar 2006 metais civilinėje byloje Nr.3K-3-406/2006 yra nurodęs, jog procesinis atstovavimas suprantamas kaip atstovo pakeitimas atstovaujamąjį teismo procese, ir kaip teisinės pagalbos teikimas atstovaujamajam, taip padedant jam tinkamai dalyvauti civiliniame procese. Procesinio dokumento parengimas yra sudėtinė atstovavimo proceso dalis. Atstovui, rengusiam procesinį dokumentą teismui, taikomos įstatymo nuostatos, numatytos CPK 56 straipsnyje. Atsižvelgiant į teismo precedentą, nepateikus teismui duomenų apie pavedimo sutarties, atitinkančios CPK 56 straipsnio nuostatas, suteikiančios teisę V. V., vykdančiam individualią veiklą, atstovauti teisme juridinį asmenį, ieškovo prašymas priteisti 600,00 Lt bylinėjimosi išlaidų atmestinas. Iš atsakovės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovės V. K., a.k( - ) ieškovui UAB „Statybos projektų sprendimai“, kodas 300543248, 2420 Lt ( du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt litų) ( 700,88 Eur) skolos, 148,42 Lt ( vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus ir 42 ct) ( 42,99 Eur) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo 2420 Lt ( 700,88 Eur) sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2014-08-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 77 Lt (22,30 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

13Priteisti iš atsakovės V. K., a.k( - ) valstybei 13,55 Lt ( trylika litų ir 55 ct) (3,92 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

14Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai