Byla e2-2177-344/2020
Dėl skolos priteisimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Edita Gailienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovei R. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gelvora“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės R. V. 212,40 Eur skolą, 291,32 Eur palūkanas, 52,70 Eur palūkanų delspinigius, 48,86 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22 proc. dydžio metines sutartines palūkanas pagal sutartį nuo pagrindinės skolos sumos (212,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba reikiamų parengiamųjų procesinių dokumentų, ieškovė nurodė, kad galima priimti sprendimą už akių.

5Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai, kartu gyvenančiam pilnamečiui šeimos nariui – vyrui, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2010 m. birželio 28 d. atsakovė R. V. su pradine kreditore akcine bendrove (toliau – AB) „Swedbank“ sudarė Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinė kreditorė suteikė atsakovei 579,24 Eur (2 000,00 Lt) kredito limitą, kurį atsakovė įsipareigojo grąžinti per 4 mėnesių terminą, sutartyje nustatyta tvarka, sumokėdamas 1 066,59 Eur (3 682,73 Lt) bendrą vartojimo kredito sumą, bei mokėti 22 proc. dydžio metines palūkanas. Taip šalys sutarė, kad atsakovė už kiekvieną mokėjimo pagal Sutartį termino praleidimo dieną mokės 0,10 proc. dydžio delspinigius iki visiškos atitinkamos sumos sumokėjimo dienos (Sutarties specialių sąlygų 12.3. punktas). Atsakovei vėluojant atsiskaityti pagal Sutartį, pradinė kreditorė AB „Swedbank“ 2014 m. sausio 10 d. pranešimu paragino atsakovę sumokėti skolą. 2012 m. gruodžio 6 d. pradinė kreditorė AB „Swedbank“ ir ieškovė UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 12-20-79 ir 2014 m. sausio 27 d. pasirašė AB „Swedbank“, AB bylų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 13, pagal kuriuos pradinė kreditorė AB „Swedbank“ perleido ieškovei UAB „Gelvora“ reikalavimo teisę į atsakovės 212,40 Eur (733,39 Lt) skolą, 10,63 Eur (36,69 Lt) delspinigius, 0,05 proc. dydžio, 4,68 Eur (16,16 Lt) palūkanas, 22 proc. dydžio, paskaičiuotus už 122 dienas, 0,26 Eur (0,91 Lt) palūkanų delspinigius ir kitus su skola susijusius mokėjimus susidariusius pagal Sutartį. Ieškovė 2015 m. vasario 6 d. išsiuntė atsakovei pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, ragindama sumokėti skolą.

9Atsižvelgiant į tai, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, o atsakovė savo pareigos tinkamai nevykdė, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovės reikalavimų, byloje nėra duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 212,40 Eur skola, 291,32 Eur palūkanos, kurių norma 22 procentai, (4,68 Eur palūkanos paskaičiuotos iki 2014 m. sausio 27 d., už 122 dienas, ir 212,40 Eur palūkanos, paskaičiuotos nuo 2014 m. sausio 27 d. iki 2020 m. kovo 15 d., už 2 239 dienas), ir 22 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 212,40 Eur skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2020 m. balandžio 2 d., iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.101, 6.210, 6.249 straipsniai).

10Vartojimo kredito sutarties 12.3. punktu atsakovė įsipareigojo praleidus sutartyje nustatytus kredito ar jo dalies, palūkanų ir /ar kitų sutartyje numatytų mokėjimų terminus, mokėti kreditorei AB „Swedbank“ už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną 0,1 procentų dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.

11Todėl ieškovė prašo iš atsakovės priteisti pagal Sutartį likusius nesumokėtus 52,70 Eur palūkanų delspinigius, 0,1 proc. dydžio, perleistus reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu ir paskaičiuotus už laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 17 d. iki 2020 m. kovo 15 d., už 180 dienų) bei 48,86 Eur delspinigius, 0,1 proc. dydžio, perleistus reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu ir paskaičiuotus už laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 17 d. iki 2020 m. kovo 15 d., už 180 dienų).

12Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba įvykdo netinkamai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

13Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių kompensuojamąją funkciją, nes atlygina nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006).

14CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

15Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.).

16Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti 0,1 proc. dydžio delspinigiai ir palūkanų delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos yra akivaizdžiai per dideli, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, todėl ieškovės prašomi priteisti delspinigiai, paskaičiuoti po reikalavimo perėmimo dienos, mažintini iki protingos sumos skaičiuojant po 0,05 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, kurie teismo vertinimu, yra adekvatūs padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams (CK 6.71, 6.73 straipsniai), paliekant nesumažintą priede Nr. 13 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 12-20-79 nurodytus likusius nesumokėtus 10,63 Eur delspinigius ir 0,26 Eur palūkanų delspinigius. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistini 26,48 Eur palūkanų delspinigiai (0,26 Eur palūkanų delspinigiai paskaičiuoti iki 2014 m. sausio 27 d., ir sumažinti 26,22 Eur palūkanų delspinigiai, 0,05 proc. dydžio, paskaičiuoti nuo 291,32 Eur palūkanų skolos sumos nuo 2019 m. rugsėjo 17 d. iki 2020 m. kovo 15 d., už 180 dienų) (291,32 Eur x 0,05 proc. x 180 d. = 26,22), bei 29,75 Eur delspinigiai (10,63 Eur delspinigiai paskaičiuoti iki 2014 m. sausio 27 d., ir sumažinti 19,12 Eur palūkanų delspinigiai, 0,05 proc. dydžio, paskaičiuoti nuo 212,40 Eur pagrindinės skolos sumos nuo 2019 m. rugsėjo 17 d. iki 2020 m. kovo 15 d., už 180 dienų) (212,40 Eur x 0,05 proc. x 180 d. = 19,12 Eur).

17Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2020 m. balandžio 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

18Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis, kuris yra minimalus, todėl ieškovei iš atsakovės žyminis mokestis priteistinas nemažinant jo dydžio proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, 123 straipsnio 3 dalimi, 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 286 straipsniu

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovės R. V., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Gelvora“, j. a. k. 125164834:

22

23212,40 Eur (dviejų šimtų dvylikos eurų 40 ct) skolą;

24

25291,32 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt vieno euro 32 ct) palūkanas;

26

2726,48 Eur (dvidešimt šešių eurų 48 ct) palūkanų delspinigius;

28

2929,75 Eur (dvidešimt devynių eurų 75 ct) delspinigius;

30

3122 proc. dydžio metines sutartines palūkanas pagal Sutartį nuo pagrindinės skolos sumos (212,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme – 2020 m. balandžio 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

32

335 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (559,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme – 2020 m. balandžio 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

34

3515,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

36Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

37Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

38Ieškovė sprendimą už akių per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Mažeikių, Telšių ar Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Edita Gailienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gelvora“ kreipėsi... 5. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai, kartu gyvenančiam... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2010 m.... 9. Atsižvelgiant į tai, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 10. Vartojimo kredito sutarties 12.3. punktu atsakovė įsipareigojo praleidus... 11. Todėl ieškovė prašo iš atsakovės priteisti pagal Sutartį likusius... 12. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada,... 13. Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių... 14. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu... 15. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 16. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad... 17. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 18. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovės R. V., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Gelvora“, j. a.... 22. –... 23. 212,40 Eur (dviejų šimtų dvylikos eurų 40 ct) skolą;... 24. –... 25. 291,32 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt vieno euro 32 ct) palūkanas;... 26. –... 27. 26,48 Eur (dvidešimt šešių eurų 48 ct) palūkanų delspinigius;... 28. –... 29. 29,75 Eur (dvidešimt devynių eurų 75 ct) delspinigius;... 30. –... 31. 22 proc. dydžio metines sutartines palūkanas pagal Sutartį nuo pagrindinės... 32. –... 33. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (559,95 Eur) nuo... 34. –... 35. 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.... 36. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 37. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo... 38. Ieškovė sprendimą už akių per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo...