Byla 2S-1399-153/2013
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo paliktas nenagrinėtu

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo E. G. atstovo advokato A. P. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1552-292/2013, kuria ieškovo E. G. ieškinys atsakovui Alytaus dailės mokyklai dėl neteisėto atleidimo iš darbo paliktas nenagrinėtu,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas E. G. kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui Alytaus dailės mokyklai, kuriuo ieškovas prašė pripažinti atsakovo direktoriaus 2013-01-07 įsakymą Nr. P-10 dėl ieškovo nušalinimo nuo mokytojo pareigų neteisėtu, panaikinti atsakovo direktoriaus 2013-03-07 įsakymą Nr. P-14 dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo skyrimo ieškovui; įpareigoti atsakovą išmokėti ieškovui darbo užmokesčio vidurkį už laikotarpį nuo 2013-01-07 iki ieškovo grąžinimo į darbą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2013-04-29 nutartimi bylos nagrinėjimą paskyrė parengiamajame teismo posėdyje 2013-05-09 9 val. Apie parengiamąjį teismo posėdį ieškovo atstovui advokatui A. P. ir atsakovui pranešta šaukimais. Ieškovo atstovas advokatas A. P. 2013-05-03 pateikė teismui prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo. Prašyme nurodė, kad jam yra žinoma apie teismo posėdį, tačiau nuo 2013-05-07 iki 2013-05-13 advokatas yra suplanavęs poilsinę kelionę į užsienį, todėl prašo šią aplinkybę laikyti svarbia priežastimi ir atidėti teismo posėdį vėlesniam laikui. Į 2013-05-09 parengiamąjį posėdį nei ieškovas, nei jo atstovas neatvyko.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 9 d. nutartimi ieškovo E. G. ieškinį atsakovui Alytaus dailės mokyklai dėl neteisėto atleidimo iš darbo paliko nenagrinėtu.

7Teismas nustatė, kad ieškovo atstovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Teismas sprendė, kad ieškovui taip pat yra žinoma apie teismo posėdžio vietą ir laiką, kadangi jis veda bylą per atstovą, kuris gavęs šaukimą, privalėjo nedelsdamas apie teismo posėdį pranešti atstovaujamam (CPK 118 str. 2 d.). Teismas sprendė, kad ieškovas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, kadangi pagal CPK 246 str. 1 d. svarbiomis priežastimis nelaikoma ieškovo ir jo atstovo atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas. Teismas nurodė, kad teismo posėdis buvo skiriamas, atsižvelgiant į šalių atstovų užimtumą kitose bylose ir vadovaujantis Teismų informacine sistema „Liteko“, kurioje nebuvo atžymų apie ieškovo atstovo advokato A. P. atostogas. Be to, nurodytu advokato atostogų laikotarpiu yra paskirtos bylos, kuriose jis atstovauja. Kadangi atsakovas neprašė priimti sprendimo už akių, teismas ieškinį paliko nenagrinėtu CPK 296 str. 1 d. 5 p. pagrindu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovo atstovas prašė panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-05-09 nutartį ir įpareigoti Alytaus rajono apylinkės teismą toliau nagrinėti bylą pagal jo ieškinį atsakovui. Apeliantas nurodė tokius motyvus:

101. Ieškovas nebuvo informuotas apie teismo posėdį civilinio proceso tvarka, kadangi teismo šaukimas į posėdį nebuvo įteiktas;

112. Iki teismo posėdžio iš teismo nei ieškovas, nei jo atstovas negavo jokių teismo dokumentų, nurodančių, kad advokato neatvykimo į teismą priežastys nelaikomos svarbiomis.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašė atskirąjį skundą atmesti. Atsikirtimuose į skundo motyvus nurodė tokius argumentus:

131. Kadangi ieškovas turėjo atstovą, todėl pagal CPK 118 str. 1 d. procesiniai dokumentai, kai yra atstovas, įteikiami tik atstovui, o atstovas, vadovaujantis to paties straipsnio 2 dalimi privalėjo informuoti atstovaujamąjį. Ieškovo argumentas dėl netinkamo informavimo apie teismo posėdžio laiką yra nepagrįstas ir atmestinas. Ieškovui apie teismo posėdį privalėjo pranešti jo atstovas, kuris apie posėdžio laiką buvo informuotas tinkamai;

142. Iš ieškovo teiginių darytina išvada, kad atstovas tik planavo kelionę, o ne vyko į ją, kadangi nebuvo pateikti jokie įrodymai apie ieškovo atstovo išvykimą į atostogauti į užsienį. Nesant pateisinamų dokumentų, teismas pagrįstai pripažino prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nemotyvuotu bei nepagrindžiančių atstovo neatvykimo priežasčių.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu pagrindu, ieškovui ir jo atstovui neatvykus į teismo parengiamąjį posėdį.

19CPK 246 straipsnis reglamentuoja šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju.

20CPK 246 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo; bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio laiką ir vietą nepranešta ieškovo atstovui; bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose); kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

21Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovui ir jo atstovui apie parengiamąjį teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, nei ieškovas, nei jo atstovas į teismo parengiamąjį posėdį neatvyko, ieškovo atstovo nurodytas neatvykimo priežastis teismas nelaikė svarbiomis, o atsakovas neprašė priimti sprendimą už akių, todėl skundžiama nutartimi teismas paliko ieškinį nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu.

22Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalies ar jos atstovo neatvykimo į posėdį priežasties svarbos įvertinimas yra fakto, bet ne teisės klausimas, jog ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą, tuo pat metu nepaneigiant pagrindinio civilinio proceso tikslo – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-23nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2006; Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009-11-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; kt.). Taigi nagrinėjant šią bylą būtina patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes ir ar šių aplinkybių visuma jam suteikė pagrindą taikyti šią įstatymų leidėjo nustatytą šalis disciplinuojančią priemonę.

23Nagrinėjamoje byloje ieškovą atstovauja advokatas A. P. (b.l.5). Pirmosios instancijos teismo 2013-04-29 nutartis, kuria nutarta bylą skirti nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2013-05-09 dieną 9 val. ieškovo atstovui įteikta tinkamai CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (b.l. 41). CPK 118 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai šalis veda bylą per atstovą, su byla susiję dokumentai yra siunčiami tik atstovui. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų pateikęs prašymą teismui siųsti jam tiesiogiai procesinius dokumentus. 2013-05-09 parengiamajame teismo posėdyje ieškovo dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos siųsti šaukimo į teismo 2013-05-09 parengiamąjį posėdį ieškovui. Pareigą pranešti ieškovui apie parengiamąjį teismo posėdį ir neatvykimo į teismo posėdį procesines pasekmes turėjo jo atstovas (CPK 118 str. 2 d.). Ieškovo atstovas neįvykdė pareigos tinkamai informuoti ieškovą apie parengiamąjį teismo posėdį. Atskirojo skundo argumentas, jog ieškovui nebuvo įteiktas šaukimas į teismo posėdį ir dėl to jis nebuvo informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką atmestinas kaip nepagrįstas.

24Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepripažino ieškovo atstovo nurodytų aplinkybių svarbiomis negalėjimo dalyvauti teismo parengiamajame posėdyje priežastimis. Pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme atidėti bylos nagrinėjimą ieškovo atstovas nurodė, jog nuo 2013-05-07 iki 2013-05-13 yra suplanavęs kelionę į užsienį. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas nelaikomos svarbiomis priežastimis, be to byloje nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų patvirtinančių ieškovo atstovo išvykimą į užsienį nurodytu laikotarpiu (CPK 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad prašymas atidėti bylos nagrinėjimą teismui turi būti pateiktas iki teismo posėdžio pradžios, tačiau prašyme nurodytos neatvykimo priežastys yra vertinamos teismo posėdyje, todėl iki parengiamojo teismo posėdžio nei ieškovas, nei jo atstovas negalėjo gauti jokių procesinių dokumentų dėl ieškovo atstovo nurodytų neatvykimo į teismo posėdį priežasčių vertinimo.

25Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino procesinės teisės normas, o atskirojo skundo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

27atskirojo skundo netenkinti, Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas E. G. kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu... 4. Alytaus rajono apylinkės teismas 2013-04-29 nutartimi bylos nagrinėjimą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 9 d. nutartimi ieškovo E.... 7. Teismas nustatė, kad ieškovo atstovui buvo tinkamai pranešta apie teismo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovo atstovas prašė panaikinti Alytaus rajono... 10. 1. Ieškovas nebuvo informuotas apie teismo posėdį civilinio proceso tvarka,... 11. 2. Iki teismo posėdžio iš teismo nei ieškovas, nei jo atstovas negavo... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašė atskirąjį skundą... 13. 1. Kadangi ieškovas turėjo atstovą, todėl pagal CPK 118 str. 1 d.... 14. 2. Iš ieškovo teiginių darytina išvada, kad atstovas tik planavo kelionę,... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovo... 19. CPK 246 straipsnis reglamentuoja šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo... 20. CPK 246 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į... 21. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovui ir jo atstovui apie... 22. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalies ar jos atstovo neatvykimo... 23. Nagrinėjamoje byloje ieškovą atstovauja advokatas A. P. (b.l.5). Pirmosios... 24. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 27. atskirojo skundo netenkinti, Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės...