Byla 2-12359-800/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Stappert Lietuva“ ieškinį atsakovei UAB „Nirobalt“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 2000,00 Lt skolos, 807,31 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai. Prašo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Ieškinyje nurodo, kad 2011-02-01 ieškovas ir atsakovas pasirašė Sutartį Nr. 10K-64 , kuria ieškovas (Tiekėjas) įsipareigojo pagal atsakovo (Pirkėjo) užsakymus tiekti jam įvairaus plieno ir kitas prekes, o atsakovas įsipareigojo pateiktas prekes priimti ir apmokėti už jas Sutartyje nurodytomis sąlygomis (sutarties 1.1 puntas). Sutarties 4.1 punktu atsakovas (Pirkėjas) įsipareigojo sumokėti už gautas prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo ir PVM sąskaitos -faktūros pateikimo atsakovui (Pirkėjui) dienos. Pagal tarp šalių pasirašytos 2011 m. vasario 01 d. Sutarties Nr. 10K-64 Priedą Nr. 3 prie sutarties 2011 m. vasario 01 d. Nr. 10K-64 , šalys susitarė pakeisti apmokėjimo laikotarpį ir sutarties 4.1. redakcijoje nurodė, kad atsakovas (Pirkėjas) įsipareigoja sumokėti už gautas prekes ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo prekių pristatymo ir PVM sąskaitos -faktūros pateikimo atsakovui (Pirkėjui) dienos. Atsakovas pateikė ieškovui paraišką dėl prekių sukomplektavimo ir pateikimo atsakovui. Ieškovas tinkamai sukomplektavo ir pateikė prekes, o atsakovas jas priėmė. Pretenzijos Ieškovui dėl prekių kiekio ir kokybės pareikštos nebuvo. Ieškovas, perduodamas prekes atsakovui, 2012-09-21 išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ANT518222 - 4264,46 Lt. sumai, kuri turėjo būti apmokėta 2012-11-05. Ieškovas, perduodamas prekes atsakovui, 2012-10-12 išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ANT518311-4532,24 Lt sumai, kuri turėjo būti apmokėta 2012-11-26. 2012-09-21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ANT518222 atsakovas privalėjo apmokėti iki 2012-11-05, tačiau nustatytais terminais sumokėjo tik dalį skolos - 2000 Lt. ir liko neapmokėta suma 2264,46 Lt, kurią apmokėjo tik 2013-01-29 ( pradelsta 80 dienų). 2012-10-12 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ANT518311- 4532,24 Lt sumai atsakovas privalėjo apmokėti iki 2012-11-26, įsipareigojimų nustatytais terminais neįvykdė ir ieškinio pateikimo dienai pagal šią sąskaitą yra neapmokėta 2000 Lt. skola. Ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą dėl apmokėjimo už pateiktas prekes pagal perduotas PVM sąskaitas - faktūras , tačiau atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. Atsakovui buvo pateiktos dvi PVM sąskaitos - faktūros, kurių atsakovas sutartyje nustatytais terminais neapmokėjo. Šalys susitarė, kad atsakovas, nesumokėjęs už prekes sutartyje nustatytu terminu, moka ieškovui 0,1 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekviena uždelsta sumokėti dieną (sutarties 4.3 punktas). Atsakovas ieškinio pateikimo dienai 2012-05-23 yra skolingas ieškovui 807,31 Lt. delspinigių.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Iš byloje esantys rašytiniai įrodymai – Sutartis Nr. 10K-64, patvirtina ieškinio aplinkybę, jog tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta sutartis dėl prekių tiekimo kuria ieškovas (Tiekėjas) įsipareigojo pagal atsakovo (Pirkėjo) užsakymus tiekti jam įvairaus plieno ir kitas prekes, o atsakovas įsipareigojo pateiktas prekes priimti ir apmokėti už jas Sutartyje nurodytomis sąlygomis (sutarties 1.1 puntas). Sutarties 4.1 punktu atsakovas (Pirkėjas) įsipareigojo sumokėti už gautas prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo ir PVM sąskaitos -faktūros pateikimo atsakovui (Pirkėjui) dienos. Pagal tarp šalių pasirašytos 2011 m. vasario 01 d. Sutarties Nr. 10K-64 Priedą Nr. 3 prie sutarties 2011 m. vasario 01 d. Nr. 10K-64 , šalys susitarė pakeisti apmokėjimo laikotarpį ir sutarties 4.1. redakcijoje nurodė, kad atsakovas (Pirkėjas) įsipareigoja sumokėti už gautas prekes ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo prekių pristatymo ir PVM sąskaitos -faktūros pateikimo atsakovui (Pirkėjui) dienos. Sutarties 4.3 punktu Šalys susitarė, kad atsakovas, nesumokėjęs už prekes sutartyje nustatytu terminu, moka ieškovui 0,1 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekviena uždelsta sumokėti dieną. Iš PVM sąskaitų faktūrų nustatyta, jog 2012-09-21 ieškovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ANT518222 - 4264,46 Lt. sumai, kuri atsakovės turėjo būti apmokėta 2012-11-05, 2012-10-12 ieškovė išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą Nr. ANT518311 - 4532,24 Lt sumai, kuri turėjo būti apmokėta 2012-11-26. Sąskaitose faktūrose nurodytos prekės priimtos atsakovės. Priminimai, pretenzijos, patvirtina, jog ieškovė ne kartą kreipėsi į atsakovę dėl susidariusių įsiskolinimų grąžinimo. Duomenų, kad atsakovė būtų reagavusi į ieškovės reikalavimus ir grąžinusi skolą, byloje nėra. Ieškinio teismui pateikimo dieną atsakovė buvo skolinga ieškovei 2000,00 Lt skolos, bei 807,31 Lt delspinigių.

5LR CK 6.38 straipsnis nustato, kad visos prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Atsakovė turėjo atsiskaityti su ieškove už tiekiamas prekes, tačiau atsakovė šią savo prievolę įvykdė iš dalies ir iki ieškinio pateikimo teismui dienos liko skolinga ieškovei 2000,00 Lt skolos už prekes. Civilinio kodekso 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Pagal Civilinio kodekso 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Šalių sudaryta sutartis įpareigoja atsakovę visiškai atsiskaityti su ieškove už gautas prekes per sutartyje nustatytą terminą.

6Ištyrus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog atsakovė netinkamai vykdė šalių sudarytą sutartį, iki galo neatsiskaitydama su ieškove, kuomet ieškovė įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

7Byloje nustatyta, jog atsakovė praleido sutartyje nurodytą piniginių prievolių įvykdymo terminą, todėl iš atsakovės priteistina 2000,00 Lt skola ieškovės naudai.

8Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

9Šalims sutartyje nustačius, jog atsakovė, nesumokėjusi už prekes sutartyje nustatytu terminu, moka ieškovei 0,1 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekviena uždelsta sumokėti dieną, iš atsakovės priteistina 807,31 Lt delspinigių ieškovės naudai.

10Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1, 2 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos – 42,00 Lt žyminio mokesčio, bei 1200,00 Lt advokato pagalbos išlaidos pagal apmokėjimą už šias išlaidas patvirtinančius dokumentus (mokėjimo nurodymas Nr. 4594).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-429 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš UAB „Nirobalt“, į.k. 300579917, adresas: Meistrų g. 9, Vilnius, 2000,00 Lt (du tūkstančius litų 00 ct) skolos, 807,31 Lt (aštuonis šimtus septynis litus 31 ct) delspinigių, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2807,31 Lt), nuo bylos iškėlimo teisme 2013-06-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 42,00 Lt (keturiasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio, 1200,00 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų, UAB „Stappert Lietuva“, į.k. 134039281, adresas: R. K. g. 49B, Kaunas, naudai.

15Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Nurodymas: jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Preliminarus sprendimas įsiteisėja, jeigu atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos raštu nepateikia teismui motyvuotų prieštaravimų.

19Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai