Byla 2-1243-323/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovams Ž. L., Z. G., atsakovui A. Č., jo atstovui advokatui Evaldui Jonui Šoriui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų Ž. L. ir Z. G. ieškinį atsakovui A. Č. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovai ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo priteisti iš atsakovo ieškovui Ž. L. 14000,00 Lt skolos, ieškovui Z. G. – 3100,00 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas įsipareigojo reorganizuoti individualią įmonę į uždarąją akcinę bendrovę ir bendrovės akcijas perleisti ieškovui Z. G.. Pažymėjo, jog atsakovas individualią įmonę reorganizavo į ( - ), tačiau bendrovės akcijų ieškovui Z. G. neperrašė (b.l. 2-3).

32010-12-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino, priteisė ieškovui Ž. L. 14000,00 Lt skolos, ieškovui Z. G. – 3100,00 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 26-27).

42011-01-28 teisme gautas atsakovo prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b.l. 31).

52011-03-18 nutartimi pareiškimo netenkinus ir palikus galioti 2010-12-28 sprendimą už akių, 2011-06-22 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi panaikino 2010-12-28 sprendimą už akių (b.l. 69-71).

6Teismo posėdžio metu ieškovai prašo teismo ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad atsakovui reorganizavus individualią įmonę į uždarąją akcinę bendrovę, jie nesutiko laiduoti savo turtu už iš banko lizingu įsigytus vilkikus, nes dėl to nebuvo tartasi.

7Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad įvykdė sutartinius įsipareigojimus, reorganizavo individualią įmonę į uždarąją akcinę bendrovę, tačiau ieškovai atsisakė būti laiduotojais su banku sudarytoje lizingo sutartyje ir savo turtu užtikrinti minėtą sutartį, t.y. sutartis nebuvo įvykdyta dėl ieškovų kaltės.

8Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju A. L. parodė, kad į ( - ) dirbti priėmė Ž. L., kuriam buvo parašytas pareiškimas (b.l. 123).

9Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju I. S. parodė, kad jam žinoma, jog atsakovas norėjo parduoti įmonę, o ieškovai norėjo ją pirkti.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2009-05-18 ieškovas Ž. L. perdavė atsakovui iš ieškovo Z. G. gautus 10000,00 Lt, 2009-05-20 ieškovas Ž. L. perdavė atsakovui 14000,00 Lt; iš viso atsakovas iš ieškovų gavo 24000,00 Lt. Šalys susitarė, kad atsakovas per vieną mėnesį reorganizuos IĮ A. Č. į uždarąją akcinę bendrovę ir ją užrašys Ž. L. vardu (baudž.b.l. 6-7, 19-20, 22-23, 41-42, b.l. 101, 121-123). Sutartu terminu atsakovas pertvarkė individualią įmonę į uždarąją akcinę bendrovę (b.l. 117-118). Tačiau ieškovams atsisakius būti laiduotojais su AB „Swedbank“ dėl lizingu įsigytų vilkikų sudarytoje sutartyje, o atsakovui atsisakius toliau likti lizingo sutarties laiduotoju, ieškovams nupirkus įmonę, sutartis nebuvo įvykdyta (baudž.b.l. 41-42, b.l. 123).

12Nagrinėjamoje byloje visi tarp šalių sudaryti susitarimai buvo žodiniai. Teismas kvalifikuodamas tarp šalių susidariusius teisinius santykius, visų pirma turi nustatyti tikrąjį sutarties turinį, t. y. sutartį išaiškinti. Pagrindinės sutarčių aiškinimo taisyklės išdėstytos CK 6.193 straipsnyje. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (CK 6.193 straipsnio 5 dalis). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia, joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-20 nutartis c.b. Nr. 3K-3-128/2010; 2010-04-06 nutartis c.b. Nr. 3K-3-151/2010; kt.). Ieškovai ieškinyje nurodė, kad atsakovui paskolino 24000,00 Lt. Teismas sprendžia, kad tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai negali būti kvalifikuojami kaip paskoliniai teisiniai santykiai. Tam, kad tarp šalių atsirastų paskolos teisiniai santykiai, turi egzistuoti du juridinę reikšmę turintys faktai: 1) paskolos dalyko (pinigų) perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn; 2) paskolos gavėjo įsipareigojimas tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui (CK 6.870 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje ieškovai, perduodami pinigus atsakovui, nesitikėjo, kad atgaus pinigus, priešingai, tikėjosi įsigyti įmonę, o atsakovas nesuprato, kad jam reikės grąžinti pinigus. Aiškinant tikruosius šalių ketinimus, sprendžiama pagal šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu išdėstytas aplinkybes. Teik ieškovai, tiek atsakovas nurodė, kad pinigai atsakovui buvo perduoti turint tikslą iš jo įsigyti įmonę. Ieškovas Ž. L. perdavė atsakovui iš viso 24000,00 Lt, tuo tikslu, kad atsakovas galėtų pradėti įmonės reorganizavimą per vieną mėnesį nuo pinigų gavimo. Atsakovas per šalių nustatytą terminą reorganizavo įmonę, iš individualios įmonės pertvarkė įmonę į uždarąją akcinę bendrovę (b.l. 117-118). Sandoris nebuvo įvykdytas, kadangi ieškovai atsisakė laiduoti savo turtu už įmonės prisiimtus įsipareigojimus, o atsakovas atsisakė toliau likti laiduotoju, įmonei perėjus ieškovų nuosavybėn. Pagal CK 6.402 str., apibrėžiančio įmonės pirkimo-pardavimo sutarties sampratą, 1 dalies nuostatą, įmonės pirkimo-pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti pirkėjui nuosavybės teise visą įmonę kaip turtinį kompleksą ar jos esminę dalį, o pirkėjas įsipareigoja tai priimti ir sumokėti kainą. Šalys susitarė dėl kainos, o būtent ieškovas Ž. L. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad ketino pirkti įmonę už 30000,00 Lt (baudž.b.l. 19), tokią kainą nurodė ir atsakovas (b.l. 102). Pažymėtina, kad sutartis gali būti vykdoma keliais etapais, tai ypač būdinga įmonės pirkimo-pardavimo sutartims, kuomet pradžioje sumokama didžioji dalis kainos, o po to, perėmus įmonę ir įsitikinus, kad jos būklė atitinka aptartas sąlygas, sumokama likusi dalis kainos. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad tarp šalių susiklostė įmonės pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai.

13Sutarties elementai, kurių pakanka, kad sutartis galiotų, yra šalių susitarimas, t. y. jų valios suderinimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma (CK 6.159 straipsnis). Pagal CK 6.403 str. įmonės pirkimo-pardavimo sutartis turi būti vienas rašytinės formos abiejų sutarties šalių pasirašytas dokumentas, patvirtintas notaro ir turintis būtinus CK 6.404 straipsnyje nurodytus priedus. Šis reikalavimas yra imperatyvus ir jo nesilaikymas daro sutartį negaliojančia (CK 6.403 str. 2 d.). Teismas privalo ex officio tirti sandorio teisėtumo klausimą ir konstatuoti sandorio negaliojimo faktą. Kadangi šalys nesudarė sandorio pagal įstatymo nustatytas įmonės pirkimo-pardavimo sutarčiai sąlygas bei reikalavimus, kadangi visi šalių sudaryti susitarimai buvo žodiniai, todėl, vadovaujantis CK 1.93 straipsnio 3 dalimi, CK 6.403 straipsnio 2 dalimi, įstatymų reikalaujamos notarinės sandorio formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. Taigi šiuo atveju ne tik notarinės, bet ir rašytinės įmonės pirkimo – pardavimo sutarties nesudarymo faktas reiškia tai, kad ši sutartis niekada nebuvo sudaryta. Sandoris, neatitinkantis įstatymo reikalavimų, t.y. imperatyviosioms įstatymo normoms, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką, prieštaraujantis sandoris, yra niekinis ir negalioja(LR CK 1.80 str. 1 d.). Įstatyme šių interesų apsaugai suteikiamas prioritetas civilinių teisinių santykių stabilumo ir privačių interesų atžvilgiu - imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja įstatymo pagrindu, jo negaliojimui neturi įtakos teismo sprendimas, šalys negali niekinio sandorio patvirtinti (CK 1.78 straipsnio 1 dalis) ir toks sandoris jokių teisinių padarinių, išskyrus jo negaliojimo padarinius, nesukelia ir negali sukelti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 200509-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-416/2005; 2008-01-31 nutartis c.b. Nr. 3K-3-6/2008, 2009-11-26 nutartis c.b. Nr. 3K-3-532/2009). Vadovaudamasis LR CK 1.95 str. 1 d. ir nurodytais argumentais, teismas konstatuoja, kad šalių sudaryta įmonės pirkimo-pardavimo sutartis yra niekinė ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento.

14Taigi, pripažinus niekine ir negaliojančia šalių sudarytą įmonės pirkimo-pardavimo sutartį, remiantis LR CK 1.80 str. 2 d. ir 6.145 str. 1 d., atsakovas privalo grąžinti ieškovams visas pagal sutartį gautas sumas. Šiuo atveju atsakovas turėtų grąžinti ieškovams 24000,00 Lt. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas yra grąžinęs ieškovams 2000,00 EUR (6900,00 Lt) (b.l. 2, 103), todėl laikytina, kad atsakovas privalo grąžinti ieškovams pagal sutartį gautus 17100,00 Lt (24000,00 Lt -6900,00 Lt).

15Atsakovas prašo priteisti iš ieškovų 9764,00 Lt nuostolių, patirtų vilkikams stovint aikštelėje. Teismas turi teisę priteisti nuostolius, nustatęs, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės sąlygas (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis) turi įrodyti asmuo, reiškiantis reikalavimą ją taikyti. Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis), teismo sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis. Nustatyta, kad vilkikus į stovėjimo aikštelę pastatė atsakovo įmonės darbuotojai (b.l. 88-89, 106-107), byloje esančiais duomenimis nenustatyta, kad atsakovas negalėjo naudotis vilkikais, jiems stovint aikštelėje, priešingai, atsakovas, kaip pats nurodė, be jokių apribojimų pasiėmė automobilius iš aikštelės, ieškovams nereiškiant noro vykdyti sutartinius įsipareigojimus (b.l. 102), atsakovas teigia, kad automobiliai aikštelėje stovėjo mėnesį (b.l. 102), nors liudytojas, kuris yra aikštelės savininkas, parodė, kad vilkikai aikštelėje stovėjo ne daugiau nei dešimt dienų (b.l. 125), t.y. atsakovas neįrodė ieškovų kaltės, turėjusios įtakos nuostolių atsiradimui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pripažįstama, kad atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių civilinės atsakomybės atsiradimą ieškovų atžvilgiu, tai yra neįrodė, jog egzistuoja visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos (LR CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

16Ieškovai taip pat prašo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismas pažymi, kad procesinių palūkanų paskirtis yra operatyvaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, todėl, pripažinus šalių sandorį niekiniu ir pritaikius restituciją – priteisus ieškovams jų perduotus pagal sandorį atsakovui pinigus, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., ieškovų reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ir byloje esančius rašytinius įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, ieškovui Ž. L. iš atsakovo priteistina 420,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už žyminio mokesčio sumokėjimą, ieškovui Z. G. iš atsakovo priteistina 93,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už žyminio mokesčio sumokėjimą.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti ieškovui Ž. L., a.k. ( - ) iš atsakovo A. Č., a.k. ( - ) 14000,00 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 14000,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-05-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 420,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti ieškovui Z. G., a.k. ( - ) iš atsakovo A. Č., a.k. ( - ) 3100,00 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 3100,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-05-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 93,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovai ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo priteisti iš atsakovo... 3. 2010-12-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių,... 4. 2011-01-28 teisme gautas atsakovo prašymas dėl sprendimo už akių... 5. 2011-03-18 nutartimi pareiškimo netenkinus ir palikus galioti 2010-12-28... 6. Teismo posėdžio metu ieškovai prašo teismo ieškinį tenkinti. Paaiškino,... 7. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad... 8. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju A. L. parodė, kad į ( - ) dirbti... 9. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju I. S. parodė, kad jam žinoma, jog... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta,... 12. Nagrinėjamoje byloje visi tarp šalių sudaryti susitarimai buvo žodiniai.... 13. Sutarties elementai, kurių pakanka, kad sutartis galiotų, yra šalių... 14. Taigi, pripažinus niekine ir negaliojančia šalių sudarytą įmonės... 15. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovų 9764,00 Lt nuostolių, patirtų... 16. Ieškovai taip pat prašo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas nuo... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti ieškovui Ž. L., a.k. ( - ) iš atsakovo A. Č., a.k. ( - ) 14000,00... 21. Priteisti ieškovui Z. G., a.k. ( - ) iš atsakovo A. Č., a.k. ( - ) 3100,00... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...