Byla 2S-865-265/2020
Dėl antstolės V. D. veiksmų, suinteresuoti asmenys T. Z., Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, antstolė V. D

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens antstolės V. D. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. Z. skundą dėl antstolės V. D. veiksmų, suinteresuoti asmenys T. Z., Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, antstolė V. D..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja kreipėsi į antstolę V. D., prašydama panaikinti 2020 m. sausio 17 d. priimtą patvarkymą Nr. S-20-4-1842 „Dėl nustatytos turto vertės ir realizavimo varžytynėse“. Pareiškėja nurodė, kad antstolės V. D. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0004/19/01323 pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarės R. B. išduotą vykdomąjį įrašą išieškotojui Luminor Bank AS Lietuvos skyriui, skolininkė L. Z.. 2020 m. sausio 17 d. antstolė priėmė patvarkymą Nr. S-20-4-1842 „Dėl nustatytos turto dalies vertės ir realizavimo varžytynėse“. Pareiškėja pažymėjo, jog patvarkymas buvo siųstas ne gyvenamosios ar deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, o elektroniniu paštu adresu Duomenys neskelbtini, t. y. netinkamai. Atkreipė dėmesį, jog 2019 m. lapkričio 13 d. patvarkymas „Priimti vykdomąjį dokumentą“ išsiųstas adresu Duomenys neskelbtini, t. y. turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, adresu, tačiau nežinoma, kodėl kiti procesiniai dokumentai siųsti netinkamai. Apie 2020 m. sausio 17 d. antstolės V. D. priimtą patvarkymą Nr. S-20-4-1842 „Dėl nustatytos turto dalies vertės ir realizavimo varžytynėse“ buvo sužinota atsitiktinai, laiduotojai T. Z. pradėjus domėtis vykdomosios bylos eiga ir gavus dokumentus tiesiogiai iš antstolės. Pareiškėja nurodė, kad skundžiamu patvarkymu išvaržomo turto – buto, esančio adresu Duomenys neskelbtini, vertė (varžytynėse nustatyta 65 000 Eur turto vertė) nustatyta nesiremiant jokiu turto vertinimu, t. y. visiškai nemotyvuojant patvarkymo.

72.

8Antstolė V. D. 2020 m. kovo 30 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalimi, skundą perdavė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolės kontoros buveinė.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. balandžio 23 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų tenkino iš dalies. Įpareigojo antstolę tinkamai įteikti 2020 m. sausio 17 d. patvarkymą „Dėl nustatytos turto vertės ir realizavimo varžytynėse“ Nr. S-20-4-1842 skolininkei ir suteikti įstatymo nustatytą terminą pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo.

124.

13Nurodė, kad CPK 1751 straipsnio 9 dalyje, be kita ko, įtvirtinta, kad kitiems asmenims (į minėtą asmenų ratą patenka ir pareiškėja L. Z.) teismas (šiuo atveju antstolis) procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie šio Kodekso nustatyta tvarka pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodę reikalingus kontaktinius duomenis. Nurodė, kad vykdymo procesinių dokumentų skolininkui įteikimas elektroniniu paštu galimas tik tuomet, jeigu skolininkas yra raštu pareiškęs pageidavimą dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodęs tam reikalingus kontaktinius duomenis. Pažymėjo, kad teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. 0004/19/01323 nėra jokių duomenų, kad pareiškėja L. Z. raštu būtų išreiškusi valią dokumentus iš antstolės gauti konkrečiu elektroniniu paštu ar per AIS.

145.

15Pažymėjo, kad nors vykdomojoje byloje antstolė užfiksavo duomenis, kad 2020 m. vasario 25 d. 14.28 val. skolininkė susisiekė su antstole telefonu ir nurodė dokumentus siųsti el. paštu Duomenys neskelbtini, tačiau, teismo vertinimu, toks skolininkės valios išreiškimas neatitinka teisinio reglamentavimo, kuris nurodo, jog prašymas procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis turi būti pateiktas raštu, juolab pati skolininkė atsiliepime nurodo, kad nerašė jokio prašymo dėl procesinių dokumentų pateikimo elektroniniu būdu ir apie tai nekalbėjo telefonu. Pažymėjo ir tai, kad skolininkė neatsakė į antstolės 2020 m. sausio 20 d. el. paštu siųstą patvarkymą Nr. S-20-4-1842, nepatvirtino jo gavimo fakto.

166.

17Taip pat nustatė, kad vykdomojoje byloje yra pateiktas skolininkės įgaliojimas T. Z., kurio pagrindu antstolė vykdymo procesinius dokumentus siuntė suinteresuotam asmeniui, tačiau pastebėjo, kad apie ketinamas skelbti varžytynes antstolė T. Z. el. paštu informavo tik 2020 m. vasario 25 d., likusius vykdymo procesinius dokumentus nusiuntė tik 2020 m. kovo 6 d., o varžytynės paskelbtos 2020 m. vasario 28 d. Teismo nuomone, nors skolininkės įgaliotas asmuo ir buvo supažindintas su vykdymo procesu, tačiau 2020 m. sausio 17 d. patvarkymas Nr. S-20-4-1842 nebuvo įteiktas laiku ir tinkamai.

187.

19Taigi, teismo vertinimu, tinkamai įteikus skolininkei 2020 m. sausio 17 d. priimtą patvarkymą Nr. S-20-4-1842 „Dėl nustatytos turto vertės ir realizavimo varžytynėse“, ji turės teisę pareikšti prieštaravimus dėl turto vertės ir pasiūlyti savo pirkėją.

208.

21Atsižvelgęs į tai, kad antstolė yra įpareigota spręsti klausimą dėl tinkamo patvarkymo Nr. S-20-4-1842 įteikimo, įteikus patvarkymą pareiškėja galės realizuoti savo teisę teikti prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės, nurodė, kad pagrindo naikinti patvarkymą Nr. S-20-4-1842 dėl netinkamai įkainoto turto nėra.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

239.

24Suinteresuotas asmuo antstolė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundo netenkinti. Kartu su atskiruoju skundu prideda įrodymus: išrašą iš vykdomųjų bylų sąvado, įeinančių skambučių išklotinę, el. laiškų ir dokumentų siuntimo išrašus. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

259.1. Skundžiama nutartis nepagrįsta, kadangi remtasi tik formaliais trūkumais.

269.2. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad tiesioginis bendravimas su skolininke bei jos įgaliotu asmeniu visą vykdomosios bylos vykdymo laikotarpį vyko tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu. Pokalbių ir susirašinėjimų metu ir skolininkei, ir jos įgaliotam asmeniui buvo išaiškintos visos proceso šalims galiojančios teisės ir pareigos, taip pat skolininkei L. Z. buvo paskelbtas 2020 m. sausio 17 d. patvarkymo tekstas.

279.3. Teismas neatsižvelgė į aktualų teisinį reguliavimą, kai antstoliui galima atšaukti vykstančias varžytynes išaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos. Skolininkė (jos įgaliotas asmuo) žinojo ir buvo tinkamai informuota apie nustatytą turto kainą. 2020 m. kovo 6 d. visus procesinius dokumentus, tarp jų ir 2020 m. sausio 17 d. patvarkymą dėl nustatytos turto kainos, elektroniniu laišku, kaip ir pageidavo skolininkės įgaliotas asmuo, gavo T. Z.. Vadinasi, nuo dokumento gavimo momento, t. y. nuo 2020 m. kovo 6 d., per tris darbo dienas, t. y. iki 2020 m. kovo 12 d., skolininkė turėjo galimybę pareikšti prieštaravimus dėl turto kainos.

289.4. Spręstina, kad buvo tiek faktinis, tiek ir teisinis pagrindas pripažinti, jog antstolė tinkamai informavo skolininkę apie atliekamus ir planuojamus atlikti veiksmus, tai iš dalies pripažino ir teismas skundžiamoje nutartyje. Manytina, kad teismo išvados padarytos neįsigilinus į vykdomojoje byloje esančius objektyvius įrodymus.

2910.

30Pareiškėja prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

3110.1. Antstolė nepaneigė skundo argumento, jog skundžiamame patvarkyme nėra atliktas turto įkainojimas, t. y. patvarkyme nėra nurodyta, kokiu būdu įvertintas turtas, kuris išvaržomas varžytynėse.

3210.2. Iš skundžiamo patvarkymo matyti, jog tiek skolininkė, tik suinteresuotas asmuo T. Z. negalėjo pagrįstai reikšti jokių pretenzijų, nes patvarkymo nebuvo gavusios. Antstolės argumentai, jog 2020 m. sausio 17 d. patvarkymas buvo įteiktas, nepagrįsti įrodymais. Teismas

konstatuoja:

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3411.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

3612.

37CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

38Dėl naujų įrodymų pridėjimo

3913.

40Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

4114.

42Įvertinus tai, jog naujais įrodymais kvestionuojamos pirmosios instancijos teismo išvados, padarytos skundžiamojoje nutartyje, ir atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja turėjo galimybę pateikti vertinimą dėl pateiktų įrodymų, jie priimtini ir vertintini.

43Dėl skundžiamos nutarties (ne) teisėtumo

4415.

45Šioje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria konstatavus, jog skolininkei nebuvo tinkamai įteiktas patvarkymas dėl nustatytos turto vertės ir realizavimo varžytynėse, antstolė įpareigota minėtą patvarkymą įteikti tinkamai, teisėtumo ir pagrįstumo. Atskiruoju skundu teigiama, jog teismas netinkamai ir pernelyg formaliai analizavo vykdomojoje byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai nevertino bylos aplinkybių visumos, todėl buvo priimta neteisėta ir nepagrįsta nutartis.

4616.

47Nustatyta, jog antstolė V. D. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0004/19/01323, pradėtą pagal 2019 m. lapkričio 11 d. Vilniaus miesto 14-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 14-5165 dėl 10 060,68 Eur išieškojimo iš skolininkės L. Z. išieškotojui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, išieškojimą nukreipdama į hipoteka apsunkintą L. Z. turtą – butą, adresu Duomenys neskelbtini, unikalus Nr. Duomenys neskelbtini. 2020 m. sausio 17 d. antstolė priėmė patvarkymą „Dėl nustatytos turto vertės ir realizavimo varžytynėse“ Nr. S-20-4-1842, kuriuo nustatė, kad buto, esančio adresu Duomenys neskelbtini, dabartinė rinkos vertė 65 000 Eur. Patvarkymą Nr. S-20-4-1842 išsiuntė el. paštu Duomenys neskelbtini ir per antstolių informacinę sistemą AIS (vykd. b. l. 28, 29). 2020 m. balandžio 9 d. Klaipėdos apylinkės teismui antstolė pateikė duomenis, jog butas, esantis adresu Duomenys neskelbtini, parduotas iš varžytynių už 72 208 Eur (b. l. 10).

4817.

49Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. CPK VI dalis reglamentuoja vykdymo proceso institutą civiliniame procese.

5018.

51Nagrinėjamu atveju skolininkė įrodinėjo, kad antstolė netinkamai įteikė 2020 m. sausio 17 d. priimtą patvarkymą Nr. S-20-4-1842 „Dėl nustatytos turto vertės ir realizavimo varžytynėse“, todėl ji apie patvarkymą nieko nežinojo, neturėjo galimybės pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl turto rinkos vertės. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, sutinka, jog vykdomojoje byloje nėra neginčijamų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, jog minėtas patvarkymas skolininkei buvo tinkamai įteiktas. Tačiau taip pat negalima daryti neabejotinos išvados, jog skolininkei nebuvo žinoma apie priimtą patvarkymą.

5219.

53Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, vykdomojoje byloje Nr. 0004/19/01323 nėra duomenų, kad pareiškėja L. Z. raštu būtų išreiškusi valią dokumentus iš antstolės gauti konkrečiu elektroniniu paštu ar per AIS. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nors vykdomojoje byloje antstolė užfiksavo duomenis, kad 2020 m. vasario 25 d. 14.28 val. skolininkė susisiekė su antstole telefonu ir nurodė dokumentus siųsti el. paštu Duomenys neskelbtini, tačiau, teismo vertinimu, toks skolininkės valios išreiškimas neatitinka teisinio reglamentavimo, kuris nurodo, jog prašymas procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis turi būti pateiktas raštu (CPK 1751 straipsnio 9 dalis). Apeliacinės instancijos teismas sutinka, jog telefonu duotas sutikimas gauti dokumentus el. paštu nelaikytinas atitinkančiu CPK 1751 straipsnio 9 dalyje nurodytą sutikimo gauti dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis formą, tačiau pastebėtina, jog šioje byloje nėra ginčijama, jog elektroninis paštas Duomenys neskelbtini priklauso skolininkei. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pastebėjimu, kad skolininkė neatsakė į antstolės 2020 m. sausio 20 d. el. paštu siųstą patvarkymą Nr. S-20-4-1842, t. y. nepatvirtino jo gavimo fakto, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios aplinkybės neleidžia daryti neabejotinos išvados, jog skolininkė nebuvo informuota apie priimtą patvarkymą. Vykdomosios bylos duomenys taip pat patvirtina, jog vykdomojoje byloje yra pateiktas skolininkės įgaliojimas T. Z., kurio pagrindu antstolė vykdymo procesinius dokumentus siuntė suinteresuotam asmeniui. Apie ketinamas skelbti varžytynes antstolė T. Z. el. paštu informavo 2020 m. vasario 25 d., o likusius vykdymo procesinius dokumentus nusiuntė 2020 m. kovo 6 d. (varžytynės paskelbtos 2020 m. vasario 28 d.). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog toks patvarkymo įteikimas nelaikytinas atliktas laiku, tačiau tai nepaneigia antstolės argumentų, jog skolininkei buvo žinoma apie priimtą patvarkymą. Tai, kad antstolė telefonu pateikė reikšmingą ginčui informaciją, patvirtina ir skolininkės įgalioto asmens T. Z. padėka už suteiktą svarbią informaciją (vykd. b. l. 34). Taigi nurodytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą pripažinti egzistuojant formalų pažeidimą – 2020 m. sausio 17 d. priimtas patvarkymas Nr. S-20-4-1842 „Dėl nustatytos turto vertės ir realizavimo varžytynėse“ skolininkei nebuvo įteiktas laiku ir tinkamai, tačiau, įvertinus visas bylai reikšmingas aplinkybes, šis pažeidimas nėra pakankamas tenkinti skolininkės skundą.

5420.

55Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju svarbu įvertinti visas bylai reikšmingas aplinkybes. Kaip jau minėta, esminis skolininkės argumentas, kuriuo ji įrodinėjo savo teisių pažeidimo faktą, – tinkamai neįteikus patvarkymo dėl išvaržomo turto vertės, ji neturėjo galimybės pateikti motyvuotus prieštaravimus. Skolininkė teigė, jog jai nėra aišku, kokiu būdu įvertintas turtas, kuris išvaržomas varžytynėse. Taigi iš skundo turinio galima daryti išvadą, kad skolininkė nesutinka su 2020 m. sausio 17 d. patvarkyme nurodyta areštuoto turto verte – 65 000 Eur.

5621.

57Vadovaujantis CPK 634 straipsnio 2 dalimi antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi turto pardavimo iš varžytynių proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis areštuoto skolininko turto įkainojimas vykdymo procese visų pirma yra antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo, nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad nustatyta turto kaina maksimaliai atitiktų realią rinkos kainą ir optimaliai užtikrintų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesų apsaugą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018 20 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

5822.

59Kasacinio teismo praktikoje taip pat konstatuota, jog išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą – siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui.

6023.

61Vadovaujantis CPK 681 straipsnio 1 dalimi, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą ir į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Prieš išklausydamas skolininko ir išieškotojo nuomones dėl areštuojamo turto vertės, antstolis turi pareigą pats nustatyti turto rinkos vertę. Tuo tikslu antstolis disponuoja visomis įstatymo suteiktomis priemonėmis ir turi diskreciją pasirinkti, kokiomis priemonėmis remdamasis jis įgyvendins šią savo pareigą (vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, skirdamas ekspertizę ar pan.). Tačiau bet kokiu atveju jis areštuojamą turtą turi įvertinti taip, kad nustatyta areštuoto turto kaina būtų kuo objektyvesnė, artimesnė rinkos kainai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92-469/2020).

6224.

63Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų nustatyta, kad ginčo turto vidutinė rinkos vertė – 21 635 Eur (2016 m. balandžio 5 d. ir 2020 m. balandžio 9 d. išrašai). Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad 2020 m. sausio 17 d. priimtame patvarkyme Nr. S-20-4-1842 „Dėl nustatytos turto vertės ir realizavimo varžytynėse“ nustatyta ginčo turto vertė – 65 000 Eur. Iš minėto patvarkymo matyti, kad turtas buvo įkainotas atsižvelgiant į dabartinę tokio turto rinkos kainą.

6425.

65Kaip jau minėta, kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog antstolis, vykdydamas pareigą įkainoti išvaržomą turtą, disponuoja visomis įstatymo suteiktomis priemonėmis ir turi diskreciją pasirinkti, kokiomis priemonėmis remdamasis jis įgyvendins šią savo pareigą (vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, skirdamas ekspertizę ar pan.) Šiuo atveju antstolė ginčo turtą įkainojo atsižvelgdama į tokio turto rinkos kainas. Iš byloje esančių duomenų nenustatyta, kad areštuojamo turto įkainojimo metu buvo tam tikrų aplinkybių (duomenų), dėl kurių antstolei galėjo kilti abejonių dėl jos nustatytos areštuoto turto rinkos vertės.

6626.

67Aplinkybę, jog antstolė tinkamai įvertino ginčo turtą, patvirtina ir skolininkės pateikta Nekilnojamojo turto vertės nustatymo išvada Nr. 200407LCH-01, kuri parengta vadovaujantis užsakovės T. Z. prašymu. Minėtoje išvadoje nurodyta, kad buto, adresu Duomenys neskelbtini, unikalus Nr. Duomenys neskelbtini, vertė – 66 000 Eur (b. l. 47). Taigi, įvertinus tai, jog antstolės nustatyta ginčo turto vertė (65 000 Eur) nuo teismo ekspertės L. C. nustatytos kainos (66 000 Eur) skiriasi labai nedaug (1 000 Eur), spręstina, kad antstolė ginčo turto kainą nustatė tinkamai, t. y. vadovaudamasi CPK 681 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis.

6827.

69Taip pat pastebėtina, kad kasacinis teismas yra nurodęs, jog vykstant varžytynėms varžytynių laimėtoją, o kartu ir turto pardavimo kainą lemia didžiausia varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina. Varžytynių metu parduodamo turto pardavimo kainai tiesioginę reikšmę turi to turto rinkos vertė, o varžytynių dalyvio siūloma kaina už konkretų turtą yra reliatyvus to turto rinkos vertės patvirtinimas. Vadinasi, įvykusių varžytynių metu nustatyta turto pardavimo kaina atspindi realią to turto pardavimo rinkoje kainą. Kai vykstančiose varžytynėse dalyvavęs varžytynių dalyvis pasiūlo didžiausią kainą ir laimi varžytynes, būtent ši kaina, bet ne antstolio turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė, pripažįstama turto rinkos kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-684/2020).

7028.

71Kaip jau minėta šioje nutartyje, varžytynių metu, kuriose dalyvavo 5 dalyviai, ginčo turtas parduotas už 72 208 Eur.

7229.

73Taigi nagrinėjamos bylos atveju ginčo turto pardavimas varžytynėse už turto rinkos kainą reiškia, kad vykdymo proceso dalyvių interesai užtikrinami maksimaliai geriausiu būdu. Todėl net ir konstatavus formalų proceso teisės pažeidimą – tinkamai ir laiku 2020 m. sausio 17 d. patvarkymo Nr. S-20-4-1842 „Dėl nustatytos turto vertės ir realizavimo varžytynėse“ skolininkei neįteikimą, nėra pagrindo naikinti minėtą patvarkymą ar įpareigoti antstolę jį tinkamai įteikti, kadangi tokiu būdu būtų sudarytos sąlygos vykdymo proceso vilkinimui ir būtų pažeisti tiek skolininkės, tiek išieškotojo interesai.

7430.

75Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina skundžiamojoje nutartyje nurodytą argumentą, jog įpareigojus antstolę tinkamai įteikti ginčijamą patvarkymą skolininkė turės galimybę pasinaudoti teise pasiūlyti pirkėją. Visų pirma, tokio siekio skolininkė skunde nenurodė, antra – vienintelis įstatymų leidėjo valia nustatytas priverstinai realizuojamo turto kainos nustatymo kriterijus, kai skolininkas įgyvendina savo teisę pasiūlyti pirkėją, yra turto arešto akte fiksuota kaina (CPK 704 straipsnis 2 dalis), kuri nagrinėjamos bylos atveju yra gerokai (65 000 Eur) mažesnė nei kaina, už kurią buvo parduotas turtas (72 208 Eur).

76Dėl bylos procesinės baigties

7731.

78Esant nurodytoms aplinkybės apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių, todėl atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjos L. Z. skundas dėl antstolės veiksmų netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

79Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

80Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos L. Z. skundo dėl antstolės veiksmų netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja kreipėsi į antstolę V. D., prašydama panaikinti 2020 m. sausio... 7. 2.... 8. Antstolė V. D. 2020 m. kovo 30 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. balandžio 23 d. nutartimi pareiškėjos... 12. 4.... 13. Nurodė, kad CPK 1751 straipsnio 9 dalyje, be kita ko, įtvirtinta, kad kitiems... 14. 5.... 15. Pažymėjo, kad nors vykdomojoje byloje antstolė užfiksavo duomenis, kad 2020... 16. 6.... 17. Taip pat nustatė, kad vykdomojoje byloje yra pateiktas skolininkės... 18. 7.... 19. Taigi, teismo vertinimu, tinkamai įteikus skolininkei 2020 m. sausio 17 d.... 20. 8.... 21. Atsižvelgęs į tai, kad antstolė yra įpareigota spręsti klausimą dėl... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 23. 9.... 24. Suinteresuotas asmuo antstolė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 25. 9.1. Skundžiama nutartis nepagrįsta, kadangi remtasi tik formaliais... 26. 9.2. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad tiesioginis bendravimas su... 27. 9.3. Teismas neatsižvelgė į aktualų teisinį reguliavimą, kai antstoliui... 28. 9.4. Spręstina, kad buvo tiek faktinis, tiek ir teisinis pagrindas... 29. 10.... 30. Pareiškėja prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti... 31. 10.1. Antstolė nepaneigė skundo argumento, jog skundžiamame patvarkyme nėra... 32. 10.2. Iš skundžiamo patvarkymo matyti, jog tiek skolininkė, tik... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 34. 11.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 36. 12.... 37. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 38. Dėl naujų įrodymų pridėjimo... 39. 13.... 40. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę... 41. 14.... 42. Įvertinus tai, jog naujais įrodymais kvestionuojamos pirmosios instancijos... 43. Dėl skundžiamos nutarties (ne) teisėtumo... 44. 15.... 45. Šioje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 46. 16.... 47. Nustatyta, jog antstolė V. D. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0004/19/01323,... 48. 17.... 49. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 50. 18.... 51. Nagrinėjamu atveju skolininkė įrodinėjo, kad antstolė netinkamai įteikė... 52. 19.... 53. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, vykdomojoje byloje Nr.... 54. 20.... 55. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju svarbu įvertinti visas... 56. 21.... 57. Vadovaujantis CPK 634 straipsnio 2 dalimi antstolis privalo savo iniciatyva... 58. 22.... 59. Kasacinio teismo praktikoje taip pat konstatuota, jog išieškotojo ir... 60. 23.... 61. Vadovaujantis CPK 681 straipsnio 1 dalimi, areštuodamas skolininko turtą,... 62. 24.... 63. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų nustatyta,... 64. 25.... 65. Kaip jau minėta, kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog antstolis,... 66. 26.... 67. Aplinkybę, jog antstolė tinkamai įvertino ginčo turtą, patvirtina ir... 68. 27.... 69. Taip pat pastebėtina, kad kasacinis teismas yra nurodęs, jog vykstant... 70. 28.... 71. Kaip jau minėta šioje nutartyje, varžytynių metu, kuriose dalyvavo 5... 72. 29.... 73. Taigi nagrinėjamos bylos atveju ginčo turto pardavimas varžytynėse už... 74. 30.... 75. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina skundžiamojoje nutartyje... 76. Dėl bylos procesinės baigties... 77. 31.... 78. Esant nurodytoms aplinkybės apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 79. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339... 80. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutartį panaikinti ir...