Byla 2-301-664/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V. ieškinį atsakovams S. V. ir V. K. dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

Nustatė

2Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovių S. V. ir V. K. priteisti jam 3000,00 Lt įsiskolinimą, 1048,80 Lt delspinigių, 618,49 Lt palūkanų ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012 m. vasario 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 160,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar kitas parengiamasis procesinis dokumentas.

3Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovės S. V. ir V. K. iš jo solidariai pasiskolino 3000,00 Lt iki 2006 m. liepos 6 d. ir paskolos negrąžino. Teigia, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 20 d. iki 2012 m. vasario 19 d. priskaičiavo sutartyje numatytus delspinigius, kuriuos atsakovas mažina nuo 1 procento per dieną iki 0,19 procento per dieną, sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. atsakovės jam turi sumokėti 5 procentus metinių palūkanų, kurias sudaro 618,49 Lt už naudojimąsi jo lėšomis už 2200,00 Lt įsiskolinimą nuo 2008 m. rugpjūčio 21 d. iki 2011 m. rugpjūčio 20 d.

4Atsakovei T. S. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka 2012 m. vasario 23 d., atsakovei V. K. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta tvarka 2012 m. kovo 12 d. Atsakovai nepateikė teismui atsiliepimų į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.). Ieškinys tenkintinas dalinai. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.). Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovų įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovės S. V. ir V. K. pasiskolino iš J. V. 3000 Lt. Atsakovės įsipareigojo solidariai grąžinti skolą iki 2006-07-06, už kiekvieną uždelstą skolos grąžinimo dieną mokėti 1 procento delspinigius nuo negrąžintos skolos dydžio (b.l. 3).

5Dėl skolos priteisimo

6Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelio neginčijo.

7Vadovaujantis CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – T I K R A : vadovautis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pripažintina, jog atsakovai pažeidė šias įstatymo nuostatas, netinkamai vykdė prievolę, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. l ir 2 d., 6.63 str. l d. l ir 2 p.), todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant solidariai iš atsakovų ieškovo nurodyto dydžio įsiskolinimą - 2200 Lt. Kadangi paskolą gavo du asmenys (sutartyje numatyta apie jų solidarią atsakomybę), jie atsako solidariai (CK 6.6 str., 6.873 str.).

8Dėl delspinigių

9Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovių 1048,80 Lt delspinigių, kuriuos sudaro po 0,19 % delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną už 184 dienas nuo naudojimosi 3000,00 Lt paskola nuo 2011 m. rugpjūčio 20 d. iki 2012 m. vasario 19 d.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas“.

11Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės netesybos“ aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

12Ieškovas prašo priteisti po 0,19 % dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą mokėti dieną kas sudaro 69,35% metinių delspinigių, t. y. tik 0,01% mažesnes už netesybas, kurios Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje pripažįstamos kaip aiškiai per didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). CK 6.71–6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, kaip jau buvo minėta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita.

13Ieškovas atsakovams paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jos negrąžinus reikalauja delspinigių kurie sudaro daugiau nei trečdalį paskolintos sumos. Be to, ieškovas reikalauja ir kompensacinių palūkanų pagal CK 6.874 str. Toks delspinigių dydis yra aiškiai per didelis, todėl vertinant reikšmingas bylai aplinkybes – prievolės vertę, laiką, praėjusį nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos iki kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo, į tai, kad ieškovas LITEKO sistemos duomenimus nuo 2006 m. sausio 1 d. iki sprendimo šioje byloje priėmimo kreipėsi į Visagino miesto apylinkės teismą 246 (du šimtus keturiasdešimt šešis)kartus kaip ieškovas dėl įsiskolininimo, delspinigių bei palūkanų priteisimo, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimais, delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1% už kiekvieną praleistą mokėti dieną (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), kas sudarys 552,00 Lt arba 36,5% metinių delspinigių arba CK 6.210 str. 2 d. įtvirtintas 5 procentų dydžio metines palūkanas. Tai yra šis delspinigių dydis nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius). Ieškovo reikalavimas priteisti 496,80 Lt delspinigių netenkintinas. T I K R A :

14Dėl palūkanų

15Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti CK 6.210 str. nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos (Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d.). CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas su atsakovais nėra susitaręs dėl kitokio palūkanų dydžio nei numatytas 6.210 str. 1 d. Įstatymai taip pat nenumato atsakovams pareigos mokėti didesnes nei CK 6.210 str. 1 d. numatytas palūkanas, skaičiuojamas paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, t.y. CK 6.874 str. nustatytas kompensacines palūkanas. Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis, ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies. Ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos 3000 Lt paskolos už laikotarpį nuo 2006-07-06 iki 2011-08-19, t.y. 618,49 Lt..

16Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 4170,49 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2012-02-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas prašo teismo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas: 140 Lt žyminio mokesčio, 1,00 Lt kopijavimo išlaidų, 20 Lt. už paskolos sutarties vertimą į lietuvių kalbą.

19Ieškovas prašo priteisti 1,00 Lt – išlaidų už dokumentų kopijavimą, bet nepateikė teismui įrodymų, kad ieškovas tokias išlaidas turėjo (CPK 135 str. 1 d. 3 p.), todėl jos nepriteistinos.

20Ieškovo reikalavimai patenkinti 89,36 % ((4170,49 Lt : 4667,29 Lt × 100 %), todėl bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų priteistinos taikant koficientą 0,8936, priteisiant 142,98 Lt (160 Lt x 89,36%) bylinėjimosi išlaidų.

21Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų numatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus (CK 6.6 str.). CPK VIII skyrius, reglamentuojantis žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, mokėjimo bei jų paskirstymo tvarką, nenumato solidariosios atsakomybės pagrindų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas solidariai netenkintinas, o bylinėjimosi išlaidos priteistinos dalimis iš kiekvieno atsakovo.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovių V. K. ir S. V. solidariai J. V. naudai 3000,00 Lt (trijų tūkstančių litų 00 ct) paskolą, 552 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt du litus) delspinigių, 618,49 Lt (ešis šimtus aštuonioliką litų 49 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2006 m. liepos 6 d. iki 2011 m. rugpjūčio 19 d., 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 4170,49 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. vasario 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti iš atsakovės S. V. 71,49 Lt (septyniasdešimt vieną litą 49 ct) žyminio mokesčio J. V. naudai.

26Priteisti iš atsakovės V. K. 71,49 Lt (septyniasdešimt vieną litą 49 ct) žyminio mokesčio J. V. naudai.

27Ieškovo J. V. ieškinį dalyje dėl 496,80 Lt delspinigių, 18,02 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovių V. K. ir S. V. atmesti.

28Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Visagino miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

29Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,rašytinio proceso... 2. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovių... 3. Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovės S. V. ir V. K. iš jo... 4. Atsakovei T. S. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123... 5. Dėl skolos priteisimo... 6. Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelio... 7. Vadovaujantis CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. Dėl delspinigių... 9. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 11. Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės... 12. Ieškovas prašo priteisti po 0,19 % dydžio delspinigių už kiekvieną... 13. Ieškovas atsakovams paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jos... 14. Dėl palūkanų... 15. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 16. Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 19. Ieškovas prašo priteisti 1,00 Lt – išlaidų už dokumentų kopijavimą,... 20. Ieškovo reikalavimai patenkinti 89,36 % ((4170,49 Lt : 4667,29 Lt × 100 %),... 21. Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovių V. K. ir S. V. solidariai J. V. naudai 3000,00 Lt... 25. Priteisti iš atsakovės S. V. 71,49 Lt (septyniasdešimt vieną litą 49 ct)... 26. Priteisti iš atsakovės V. K. 71,49 Lt (septyniasdešimt vieną litą 49 ct)... 27. Ieškovo J. V. ieškinį dalyje dėl 496,80 Lt delspinigių, 18,02 Lt... 28. Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau... 29. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...